Sự tích hợp văn hóa trong tín ngưỡng thờ mẫu ở việt nam

Sự tích hợp văn hóa trong tín ngưỡng thờ mẫu việt nam luận văn ths triết học

Sự tích hợp văn hóa trong tín ngưỡng thờ mẫu ở việt nam luận văn ths triết học
... Mục đích: Luận văn tập trung khảo sát tích hợp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam - Nhiệm vụ: + Trình bày số nội dung tín ngưỡng Mẫu + Phân tích làm rõ tích hợp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu + Nêu ... NHỮNG NỘI DUNG CHỦ YẾU VỀ SỰ TÍCH HỢP VĂN HÓA TRONG TÍN NGƢỠNG THỜ MẪU 2.1 Sự tích hợp tín ngƣỡng thờ Mẫu với Nho giáo, Phật giáo Đạo giáo 2.1.1 Sự tích hợp tín ngưỡng thờ Mẫu với Nho giáo, Phật ... TRONG TÍN NGƢỠNG THỜ MẪU 41 2.1 Sự tích hợp tín ngƣỡng thờ Mẫu với Nho giáo, Phật giáo Đạo giáo 41 2.1.1 Sự tích hợp tín ngưỡng thờ Mẫu với Nho giáo, Phật giáo 41 2.1.2 Sự tích hợp tín ngưỡng...
 • 101
 • 1,078
 • 5

Sự tích hợp văn hóa trong tín ngưỡng thờ mẫu việt nam

Sự tích hợp văn hóa trong tín ngưỡng thờ mẫu ở việt nam
... Trần tín ngưỡng thờ Mẫu Trần Hưng Đạo); bốn là, tín ngưỡng thờ Mẫu tín ngưỡng đa văn hóa Tín ngưỡng thờ Mẫu (hay đạo Mẫu) tượng văn hoá tín ngưỡng tâm linh độc đáo hệ thống tín ngưỡng dân gian ... hệ thống tích hợp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Đó lý để sâu khảo cứu vấn đề Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu - Mục đích: Luận văn tập trung khảo sát tích hợp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam - Nhiệm ... nhằm góp phần bảo tồn sắc văn hóa Việt Nam Đây lý vào nghiên cứu đề tài: Sự tích hợp văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam Tình hình nghiên cứu đề tài Vấn đề tín ngưỡng Mẫu thu hút quan tâm nhiều...
 • 19
 • 111
 • 1

Bước đầu khám phá tính chất nông nghiệp – nông thôn trong nghi lễ hầu đồng của tín ngưỡng thờ mẫu việt nam

Bước đầu khám phá tính chất nông nghiệp – nông thôn trong nghi lễ hầu đồng của tín ngưỡng thờ mẫu ở việt nam
... thành phố Hồ Chí Minh Bước đầu khám phá tính chất nông nghi p nông thôn nghi lễ hầu đồng tín ngưỡng Thờ Mẫu Việt Nam có công trình nghi n cứu sâu tính chất nông nghi p nông thôn thể vừa đậm nét ... Hồ Chí Minh Bước đầu khám phá tính chất nông nghi p nông thôn nghi lễ hầu đồng tín ngưỡng Thờ Mẫu Việt Nam siêu nhiên, vị thần dân tộc… xuất phát từ tính chất nông nghi p nông thôn đời sống ... Minh Bước đầu khám phá tính chất nông nghi p nông thôn nghi lễ hầu đồng tín ngưỡng Thờ Mẫu Việt Nam 2.2.3 Lễ vật Qua tìm hiểu nghi n cứu nghi lễ hầu đồng văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam, ...
 • 53
 • 295
 • 0

tích hợp văn hóa trong dạy học văn học dân gian trường trung học phổ thông

tích hợp văn hóa trong dạy học văn học dân gian ở trường trung học phổ thông
... hình dân gian) 12 Nếu nhƣ văn học phận văn hóa, đại diện cho văn hóa có tác động tích cực trở lại văn hóa VHDG phận văn hóa dân gian, đồng thời phận văn hóa văn hóa dân gian phận thiếu văn hóa ... dụng dạy học văn, không thiết học phải có tích hợp văn hóa Đặc biệt, tích hợp văn hóa nhƣng tôn trọng không làm nét đặc thù môn học, dạy học văn dạy học văn hóa Văn hóa nội dung đƣợc tích hợp ... thực nghiệm dạy học văn học dân gian trƣờng THPT theo hƣớng tích hợp văn hóa 10 NỘI DUNG CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA VIỆC TÍCH HỢP VĂN HÓA TRONG DẠY HỌC VĂN HỌC DÂN GIAN 1.1 Một...
 • 117
 • 1,556
 • 10

Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của Lực lượng sản xuất và sự vận dụng trong xây dựng kinh tế Việt Nam hiện nay.doc

Quy luật Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất và trình độ của Lực lượng sản xuất và sự vận dụng trong xây dựng kinh tế ở Việt Nam hiện nay.doc
... phát triển Lực lượng sản xuất Đến lượt Quan hệ sản xuất tác động trở lại Lực lượng sản xuất 2.1 .Tính chất trình độ Lực lượng sản xuất Tính chất Lực lượng sản xuất tính chất tư liệu sản xuất lao ... thể sản xuất xã hội Tác động qua lại biện chứng Lực lượng sản xuất với Quan hệ sản xuất Mác Ănghen khái quát thành qui luật phù hợp Quan hệ sản xuất với Lực lượng sản xuất Lực lượng sản xuất Quan ... phương thức sản xuất Sự phát triển khách quan tất yếu dẫn đến xoá bỏ Quan hệ sản xuất cũ, thay Quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ Lực lượng sản xuất, mở đường cho Lực lượng sản xuất phát...
 • 23
 • 3,037
 • 22

Nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và những vấn đề đặt ra hiện nay

Nghi lễ Hầu đồng trong tín ngưỡng thờ Mẫu của người Việt và những vấn đề đặt ra hiện nay
... vấn đề đặt nghi lễ Hầu đồng Đối tƣợng phạm vi nghi n cứu - Đối tượng nghi n cứu: Nghi lễ Hầu đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ vấn đề đặt - Phạm vi nghi n cứu: Nghi lễ Hầu đồng người ... trạng nghi lễ Hầu đồng tín ngƣỡng thờ Mẫu ngƣời Việt đồng Bắc Bộ 2.1.1 Các khuynh hướng biến đổi nghi lễ Hầu đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ Tín ngưỡng Thờ Mẫu người Việt đồng Bắc ... chọn đề tài Nghi lễ Hầu đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ vấn đề đặt ” để nghi n cứu Tình hình nghi n cứu Việc nghi n cứu nghi lễ Hầu đồng người Việt đề tài mẻ, có nhiều học giả nghi n...
 • 99
 • 3,471
 • 12

Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt

Sự dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên của người Việt
... mà Phật giáo dung hợp với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu đề tài 3.1 Mục đích nghiên cứu: Nghiên cứu làm rõ dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt ... dân tộc trình dung hợp Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu: Phật giáo với tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên người Việt 4.2 Phạm ... SỰ DUNG HỢP GIỮA PHẬT GIÁO VỚI TÍN NGƢỠNG THỜ CÚNG TỔ TIÊN CỦA NGƢỜI VIỆT (Qua khảo sát số chùa Hà Nội) 2.1 Sự dung hợp Phật giáo với tín ngƣỡng thờ cúng tổ tiên đời sống tinh thần ngƣời Việt...
 • 107
 • 2,285
 • 5

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu văn hóa học tín ngưỡng thờ trời của người việt tây nam bộ

Tiểu luận môn phương pháp nghiên cứu văn hóa học tín ngưỡng thờ trời của người việt tây nam bộ
... ngưỡng thờ Trời văn hóa Việt Nam. 16 1.3 .Tín ngưỡng thờ Trời Tây Nam Bộ Hệ Tọa Độ Văn Hóa 16 1.3.1.Không gian văn hóa 16 1.3.2.Chủ thể văn hóa 19 1.3.3.Thời gian văn hóa 24 Tiểu ... đích nghiên cứu Tín ngưỡng thờ Trời phận tách rời nghiên cứu tín ngưỡng văn hóa dân gian người Việt Tây Nam Bộ Thông qua việc nghiên cứu muốn tìm hiểu phong tục, cách thức tín ngưỡng Trời người ... niệm Trời tín ngưỡng thờ Trời .13 1.1.1.Khái niệm tín ngưỡng 13 1.1.2.Khái niệm Trời .14 1.2 .Trời văn hóa Thế Giới Việt Nam 15 1.2.1 .Tín ngưỡng thờ Trời văn hóa giới 15 1.2.2 .Tín ngưỡng...
 • 40
 • 267
 • 0

Sự biến đổi nghi lễ lên đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người việt đồng bằng bắc bộ hiện nay

Sự biến đổi nghi lễ lên đồng trong tín ngưỡng thờ mẫu của người việt ở đồng bằng bắc bộ hiện nay
... nghi lễ Lên Đồng 62 2.1.4 Biến đổi đồ lễ nghi lễ Lên Đồng 67 2.1.5 Biến đổi trongthực hành nghi lễ Lên Đồng 73 2.2 Nguyên nhân biến đổi nghi lễ Lên Đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng ... biến đổi nghi lễ Lên Đồng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ nêu số khuyến nghị nhằm phát huy biến đổi tích cực hạn chế biến đổi tiêu cực nghi lễ Lên Đồng tín ngưỡng thờ Mẫu đồng Bắc Bộ ... triển tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ 13 1.1.3 Giá trị tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt đồng Bắc Bộ 20 1.2 Lên Đồng - Nghi lễ đặc trưng tín ngưỡng thờ Mẫu người Việt...
 • 123
 • 200
 • 2

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự hiện thực hoá trong công cuộc đổi mới Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội và sự hiện thực hoá trong công cuộc đổi mới ở Việt Nam
... hướng hội chủ nghĩa trình đổi Trong Cương lĩnh xây dựng đất nước thời kỳ độ lên chủ nghĩa hội, Đảng Cộng sản Việt Nam khẳng định rằng, hội hội chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng hội ... có ý nghĩa quan trọng mà Đảng Cộng sản, Nhà nước nhân dân Việt Nam đạt chặng đường 20 năm tiến hành công đổi đất nước thực hóa bước đặc trưng chủ nghĩa hội theo tưởng Hồ Chí Minh Thực vậy, ... thắng lợi công đổi phát triển đất nước theo định hướng hội chủ nghĩa, bối cảnh mới, Đảng ta đặc biệt coi trọng công tác xây dựng Đảng sở nguyên tắc chủ nghĩa Mác - Lênin tưởng Hồ Chí Minh Tổng...
 • 5
 • 2,729
 • 43

LUẬN VĂN: Thực trạng xuất khẩu hàng hàng hoá trong thời kỳ đổi mới Việt nam ppt

LUẬN VĂN: Thực trạng xuất khẩu hàng hàng hoá trong thời kỳ đổi mới ở Việt nam ppt
... hàng đầu Nội dung đề án bao gồm : ChươngI: Những lý luận xuất hàng hoá thời kỳ đổi Việt Nam Chương II: Thực trạng xuất hàng hàng hoá thời kỳ đổi Việt nam Chương III: Biện pháp thúc đẩy xuất hàng ... Chương II Thực trạng xuất hàng hoá thời kỳ đổi Việt nam I-Kim ngạch khối lượng hàng hoá xuất hàng hoá từ năm 1986 đến Sau 15 năm đổi mới, với sách đa phương hoá hoạt động kinh tế quốc tế ththực chủ ... xuất vào thị trường 2 Tác động sách thị trường hoạt động xuất Việt nam Cùng với tăng trưởng nhanh kim ngạch xuất khẩu, chuyển biến tích cực cấu hàng xuất khẩu, thị trường xuất Việt nam thời kỳ...
 • 68
 • 235
 • 0

Nghiên cứu sử dụng các hợp chất polyphenol trong một số giống chè việt nam

Nghiên cứu sử dụng các hợp chất polyphenol trong một số giống chè ở việt nam
... giá trị chè Việt Nam hướng tới ứng dụng hợp chất Polyphenol từ chè Việt Nam vào mục đích bảo vệ sức khỏe thực đề tài: “ Nghiên cứu sử dụng hợp chất polyphenol số giống chè trồng Việt Nam ” Những ... hoạt chất chè vùng địa lý khác 2.2.4 Cơ cấu giống chè Về cấu giống chè, Quỹ gen Tập đoàn giống chè có khoảng 150 giống chè, có chủ yếu là: giống chè địa nhóm giống chè Trung du, nhóm giống chè ... Flavonoid khác) coi hoạt chất chủ yếu chè Việt Nam, năm gần giống chè truyền thống trồng sử dụng lâu đời chè TDLX có nhiều giống chè khác như: chè lai 35 LDP1; giống chè di thực từ Đài Loan...
 • 75
 • 1,601
 • 4

LUẬN VĂN:Tín ngưỡng thờ Mẫu đồng bằng Bắc bộ hiện nay ppt

LUẬN VĂN:Tín ngưỡng thờ Mẫu ở đồng bằng Bắc bộ hiện nay ppt
... Đến nay, ghi nhận 250 di tích thờ cúng nữ thần, số đông gọi Mẫu, Thánh Mẫu, Vương Mẫu, Quốc Mẫu 1.2 Đặc điểm, vai trò ảnh hưởng tín ngưỡng thờ mẫu đồng Bắc 1.2.1 Đặc điểm Tín ngưỡng thờ Mẫu đồng ... đời hình thức thờ Mẫu Tam phủ Đó là: “Có lẽ muộn từ thời Lý” [42, tr.18] 1.1.2.2 Các loại hình tín ngưỡng thờ Mẫu đồng Bắc Hiện nay, tín ngưỡng thờ Mẫu Việt Nam nói chung đồng Bắc nói riêng phong ... Tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Tứ phủ Ngoài hình thức thờ Mẫu trình bày trên, đồng Bắc có loại hình Thờ Mẫu độc đáo tồn phổ biến người dân đây, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ - Tứ phủ Các vị Mẫu Tín ngưỡng...
 • 90
 • 1,171
 • 7

Đề tài " Quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất và sự vận dụng trong công cuộc CNH-HĐH Việt Nam hiện nay " pdf

Đề tài
... luật quan hệ sản xuất phù hợp với tính chất trình độ phát triển lực lượng sản xuất ………………………………………………………………………9 Chương II: Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất công CNH-HĐH ... phát triển lực lượng sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất Khi quan hệ sản xuất kìm hãm phát triển lực lượng sản xuất, theo quy luật chung, quan hệ sản xuất cũ thay quan hệ sản xuất phù ... mâu thuẫn quan hệ sản xuất lực lượng sản xuất 13 13 Phạm Thị Kim Quy n CH16H Chương II Sự vận dụng quy luật quan hệ sản xuất - lực lượng sản xuất công CNH-HĐH Việt Nam I Công nghiệp hoá, đại hoá...
 • 23
 • 186
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tín ngưỡng thờ mẫu ở việt namnguồn gốc tín ngưỡng thờ mẫu ở việt namtín ngưỡng thờ mẫu ở miền namnét văn hóa trong tín ngưỡng phồn thựcsự biến đổi văn hóa làng nghề truyền thống ở hà nội hiện nay qua trường hợp làng triều khúc và thiết úng 2vấn đề tín ngưỡng tôn giáo ở việt namvấn đề tín ngưỡng tôn giáo ở việt nam hiện naycơ sở xây dựng văn hóa trong quảng cáo của doanh nghiệp việt namtín ngưỡng dân gian ở việt namtín ngưỡng thờ mẫu ở miền trung việt namtín ngưỡng thờ mẫu ở bắc bộtín ngưỡng thờ mẫu ở miền trungtín ngưỡng thờ mẫu ở nam bộvăn hóa các dân tộc thiểu số ở việt namtín ngưỡng tôn giáo ở việt namBáo cáo seminal chủ đề COD của nướcOn tap bai hat chi ong nau va em beHoc hat em yeu truong emBài toán kiểm định giả thuyết thống kêBai 25 ve tiep hoa tiet va ve mau vao hinh chu nhatXem tranh thieu nhi the gioiBai 34 de tai mua heBai 31 ve tranh de taiBai 28 ve trang triBai 10 thuong thuc mi thuatTV on chu hoa t tiep theoỨng dụng tích phân để giải bài toán thực tiễnCT mua thu cua emGiáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho sinh viên ở tỉnh quảng nam hiện nay (tt)Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh quảng nam hiện nay (tt)Phát triển nguồn nhân lực du lịch thành phố đà nẵng (tt)Xây dựng chiến lược truyền thông marketing cho sản phẩm bia tại công ty bia huế (tt)LTvaC MRVT truong hocTD ve que huongCT que huong
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập