de thi minh hoa de thi mon toan danh gia nang luc dhqghn 2016 co loi giai

Đề minh họa môn anh đánh giá năng lực ĐHQG hà nội 2016

Đề minh họa môn anh đánh giá năng lực ĐHQG hà nội 2016
... nhật nhiều đề thi thử tài liệu ôn thi et u.N Tham gia Group: Ôn Thi ĐH Toán - Anh để học tập, ôn thi: http://facebook.com/groups/onthidhtoananhvan Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh ! Like ... D beautiful Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh ! Like Fanpage dethithu.net để cập nhật nhiều : http://facebook.com/dethithu.net Trang 2/11 http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT ... lack D turn out Đề mẫu thi tuyển sinh Đại học môn tiếng Anh ! Like Fanpage dethithu.net để cập nhật nhiều : http://facebook.com/dethithu.net Trang 3/11 http://dethithu.net - Website Đề Thi Thử THPT...
 • 14
 • 132
 • 0

đề thi danh giá năng lực DHQGHN de 1 de thi(2016) toán

đề thi danh giá năng lực DHQGHN de 1 de thi(2016) toán
... −3 D k = −5 1  Câu 10 : Giá trị lớn hàm số y = e x (2 x − 3) miền  ;  gần với giá trị nhất: 2  A −2 B 1, 75 C 1; 5 D 1, 25 Câu 9: Cho hàm số y = Câu 11 : Lăng trụ tam giác ABC A ' B ... < A C 1, 5 B 1, 75 D Câu 13 : Giá trị lớn hàm số y = sin x − cos x miền [ 0; π ] là: Câu 14 : Cho số phức z thỏa mãn đẳng thức z + ( + i ) z = 10 + 2i Môđun z là: A 10 B 13 C 17 D 26 Câu 15 : Phương ... x + m > A   m < 1 m > C   1 < m < m > B   m < 1 1 < m < D   m > 1 Câu 16 : Hàm số y = ( m − 1) x − ( m2 − m − ) x + m2 + có ba điểm cực trị giá trị m là: Câu 17 : Cho số phức z =...
 • 6
 • 1,172
 • 12

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN năm 2016 môn tiếng Anh

Đề thi thử đánh giá năng lực ĐHQGHN năm 2016 môn tiếng Anh
... however talented you are One thing you have to be (1) _ of is that you will face criticism along the way The world is (2) _ of people who would rather say something negative than positive ... depend on luck, to a (9) extent But things are more likely to (10) well if you persevere and stay positive Câu 27: Chọn 01 lựa chọn 04 lựa chọn cho sẵn đề điền vào chỗ trống số (1) A alert ... 28: Chọn 01 lựa chọn 04 lựa chọn cho sẵn đề điền vào chỗ trống số (2) A overflowing B packed C filled D full Câu 29: Chọn 01 lựa chọn 04 lựa chọn cho sẵn đề điền vào chỗ trống số (3) A idea B brain...
 • 15
 • 26
 • 0

Đề thi mẫu cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN 2015

Đề thi mẫu cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN 2015
... Hàngăhóaăcóănh ngăthu cătínhănàoăd Ch n câu tr l i iăđây? A: Giá tr s d ng giá c hàng hóa B: Giá tr giá c s n xu t C: Giá tr giá tr trao đ i D: Giá tr s d ng giá tr c a hàng hóa Câu: 38 Quáătrìnhănàoăsauăđâyăđưăt ... hi p qu c Câu: 31 Y uăt ănàoăquy tăđ nh giá c ăc aăhàngăhóa? Ch n câu tr l i A: Giá tr s d ng c a hàng hóa B: Giá tr c a hàng hóa Gi i đáp t v n mùa thi 2015, cung c p thông tin n sinh kèm phân ... năl tălàătrungăđi măc aăcácăc nh AA’, BC CD Thi tădi năt oăb iăm tăph ngă(MNK)ăv iăhìnhăh pălàμ Ch n câu tr l i A: L c giác B: T giác C: Tam giác D: Ng giác Câu 40 Ph ngătrình Ch n câu tr l i cóănghi...
 • 43
 • 141
 • 0

Đề thi mẫu cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN 2015

Đề thi mẫu cấu trúc đề thi đánh giá năng lực ĐHQGHN 2015
... giải vấn đề, ứng dụng, đánh giá thông qua lĩnh vực Hóa học Trắc nghiệm Đo lường lực (Mục tiêu đánh giá) 15 Năng lực tư định tính với cấp độ hiểu, vận dụng, phân tích, suy luận, đánh giá, giải ... đại Lịch sử Việt Nam cận – đại… lý, Giáo dục công dân 10 Năng lực tư định lượng cấp độ hiểu, tính toán, suy luận, giải vấn đề, ứng lựa chọn, đáp án dụng, đánh giá thông qua lĩnh vực Sinh học - ... 2.2 Cấu trúc chi tiết Phần nội dung Lĩnh vực kiến thức Dạng thức câu hỏi Số câu hỏi Đo lường lực (Mục tiêu đánh giá) Phần bắt buộc Tư định lượng Đại số; Hình học; Giải tích; 35 câu trắc nghiệm Năng...
 • 6
 • 131
 • 0

Đề thi mẫu VSTEP Đánh giá năng lực tiếng Anh giáo viên

Đề thi mẫu VSTEP Đánh giá năng lực tiếng Anh giáo viên
... ability This is the end of the listening paper Now you have 05 MINUTES to transfer your answers to your answer sheet PHẦN 2: ĐỌC HIỂU – VSTEP Thời gian: 60 phút Số câu hỏi: 40 Directions: In this ... years of flying, I have not seen a scene like this’? A This scene is very unusual B The pilot is not an attentive person C The scene makes flying worthy D This scene is very magnificent 22 What is ... question This is the end of the reading paper Now please submit your test paper and your answer sheets PHẦN 3: VIẾT - VSTEP Thời gian: 60 phút Số câu hỏi: TASK You should spend about 20 minutes on this...
 • 24
 • 538
 • 0

03 de thi danh gia nang luc DHQGHN de 3 de thi 2016

03 de thi danh gia nang luc DHQGHN de 3 de thi 2016
... AD ) Thể tích khối chóp S ABCD là: a3 a3 B 12 a3 3a C D 4 Câu 29: Giá trị biểu thức B = C101 + C 1 03 + + C107 + C109 là: A A 25 B 25 − C 29 D 29 − Câu 30 : Tập hợp điểm biểu diễn số phức z ... A 2e + B 2e3 + 10 C e2 + 27 D 2e3 + 27 Câu 23: Cho hình bình hành OABC ( O gốc tọa độ) có A (1 ;3) , B ( −2;5) Tọa độ đỉnh C hình bình hành là: A C ( 3; ) B C ( −1;8 ) C C ( 3; −2 ) D ... 600 Gọi M giao điểm A ' C AC ′ Thể tích tứ diện MBB′C ′ là: a3 a3 A B ( dvtt ) ( dvtt ) 12 a3 a3 C D ( dvtt ) ( dvtt ) Câu 25: Diện tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số y = x3 − x + x...
 • 6
 • 152
 • 4

Bài thi tốt hợp đánh giá năng lực chung - Tư duy định lượng 1 - Toán

Bài thi tốt hợp đánh giá năng lực chung - Tư duy định lượng 1 - Toán
... 23 Cho ∆ABC có A (1; 2), B(3;0), C ( -1 ;-2 ) có trọng tâm G Khoảng cách từ G đến đường thẳng AB bằng: Chọn câu trả lời A B C 2√2 D √2 24 Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật ... tích hình phẳng giới hạn đồ thị hàm số có phương trình: y = -x2 + 2x + y = 2x2 – 4x + Xem thêm cấu trúc đề thi vào ĐH Quốc gia Hà Nội 2 015 : ...
 • 5
 • 123
 • 1

BÀI THI TỔNG hợp ĐÁNH GIÁ NĂNG lực bậc đại học

BÀI THI TỔNG hợp ĐÁNH GIÁ NĂNG lực bậc đại học
... giá trị bằng: D: 2ln2+ln3 26 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’ Gọi M, N, K trung điểm cạnh AA’, BC CD Thi t diện tạo mặt phẳng (MNK) với hình hộp là: Chọn câu trả lời A: Ngũ giác B: Tứ giác C: Tam giác ... x= B: x = C: x= D: x = 20 Tập hợp số phức z thoả mãn đẳng thức có phương trình là: Chọn câu trả lời A: y = x -1 B: y = -x + C: y = x + D: y = -x - 21 Hình chóp tứ giác S.ABCD có đáy hình chữ nhật ... (2 - i) = - i Tìm phần thực z Điền vào chỗ trống 10 Cho hàm số Giá trị y'(0) bằng: Chọn câu trả lời A: B: -3 C: -1 D: 11 Tìm giá trị nhỏ m cho hàm số R Điền vào chỗ trống 12 Phương trình sin3x...
 • 10
 • 586
 • 1

THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 ĐỀ MINH HỌA SỐ 1 Môn: TOÁN

KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 ĐỀ MINH HỌA SỐ 1 Môn: TOÁN
... có số kết thuận lợi cho A là: n A  C 21  20349  P A   P  A     n A n   20349 17 12304 0.25 20349 16 919 55  17 12304 17 12304 Giả sử mặt cầu (S) có tâm I , I thuộc    nên I 1  ... NGÃI – ĐÁP ÁN ĐỀ MINH HỌA SỐ Câu Đáp án  TXĐ: D   \ 2  Sự biến thi n - Chiều biến thi n: y   Điểm 0.25  x  2  x  D - Hàm số nghịch biến khoảng  ;2   2;   - Hàm số cho cực ... cos(   )   2sin   sin  2   0.25 16 12   25 25 Chọn ngẫu nhiên học sinh số 48 học sinh ta có số phần tử không gian mẫu A  2 n     C48  17 12304 0.25 0.25 Gọi A biến cố " chọn học...
 • 5
 • 93
 • 0

THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 Môn: TOÁN

KÌ THI THỬ THPT QUỐC GIA NĂM 2016 ĐỀ MINH HỌA SỐ 2 Môn: TOÁN
... GIẢI ĐỀ MINH HỌA SỐ a) (Tự khảo sát) b) y’ = 4x3 – 4(m2+1)x Câu (2 đ) x  y’ =    x   m   hàm số (1) có điểm cực trị với m xCT   m2   giá trị cực tiểu yCT  (m  1)  Vì (m  1 )2  ... có: Câu x  x  x2  x  (1 đ) (**)   3 x x Đặt t  1 x2  2x  , t  , ta có bpt: t  4t     t  x  x  x   x2  2x  1  17  65 3   x x 2  x  x   TH 2: 1   x  , ...   y  f '( y )  Câu10 (1 đ) 2y 1 y2 1 y  f '( y )   y   y    y 3 y   3 Lập bảng biến thi n f(y)  f ( y )  f    2 x(  .2]   TH2: y ≥ 2: f ( y )   y  y  ≥   Vậy...
 • 5
 • 207
 • 0

ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT ĐÀ NẴNG NĂM 2014

ĐỀ THI MÔN TOÁN THPT ĐÀ NẴNG NĂM 2014
...   m Để (dm) (P) cắt hai điểm phân biệt     m   m  4 y = 4x + m = => x = 1 m Yêu cầu toán tương đương với m  4 m  4 m  4     1 m   m  hay  m  2   m   4m  ...  x  6 (loại) Khi m = ta có x1  3  34, x  3  34  x1  x  (thỏa) Vậy m = thỏa yêu cầu toán Bài 5: 1)Ta có BAC  900 nên BA tiếp tuyến với (C) BC vuông góc với AD nên H trung điểm AD...
 • 4
 • 194
 • 0

Tuyển tập các đề thi tuyển vào lớp 10 môn Toán của các tỉnh trên toàn quốc năm học 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)

Tuyển tập các đề thi tuyển vào lớp 10 môn Toán của các tỉnh trên toàn quốc năm học 2015 - 2016 (có lời giải chi tiết)
... = -1 x2 = -1 - x1 x = + Ta cú x12 + 2x1x2 - x2 = x12 + 2x1 (-1 - x1 )- (-1 - x1) =1 x12 + 2x1 = x1 = + V i x1 = 0; ta cú 0.x2 = m - m = (n); V i x1 = -1 ; ta cú x2 = -1 -( -1 ) = (-1 ).0 = m - ... xy chia ht cho x y Ta cú xy x y suy xy - xy + 1- x y M xy + 1- x y xy + 1- x y Suy : (x-1) + (y -1 ) x y suy x-1 y -1 v y-1 x -1 Suy x = y x2 (x - 1)2 ta cú x + x - suy x - suy ... cú x + x - > x + + 25 x - 25 + x - - x + > ( x - )( x + 5) + ( x - )( x + 5) + ( x - 1) - ( x + ) x -1 + 2x + ( x - 5) >0 >0 x -1 + 2x + ổ ( x - 5) ỗ x + + ữ>0 x - + 2x + ứ ố x - > (Vỡ vi...
 • 198
 • 3,872
 • 21

Đề và dáp án thi đánh giá năng lực chung môn toán

Đề và dáp án thi đánh giá năng lực chung môn toán
... Trang | - Đề thi mẫu đánh giá lực chung – ĐHQGHN 2015 Tư định lượng Đề thi số 01 Câu 23 Cho A(-2, 0), B(2,0) ,C(0,-3) , D(0,3) Tập hợp điểm M cho diện tích tam giác MAB diện tích tam giác MCD ... Trang | - Đề thi mẫu đánh giá lực chung – ĐHQGHN 2015 Tư định lượng C m = hay = -2 Đề thi số 01 D Một điều kiện khác Câu29 Cho hàm số y = x3 3x + mx -5.Với giá trị m hàm số đồng biến  Điền vào chỗ ... https://www.facebook.com/NguyenBaTuan.gvToan - Trang | - Đề thi mẫu đánh giá lực chung – ĐHQGHN 2015 Tư định lượng Đề thi số 01 Câu 43 Tiếp tuyến với đồ thị hàm số y  x3  x điểm có tung độ y=-2 là: (hãy chọn đáp án sai) A.y+2=0 B.y+2=9(x+2)...
 • 8
 • 214
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: dề thi kế toán tài chính 2phần 3 và 4 có lời giảibài thi tổng hợp đánh giá năng lực bậc sau đại họcbài thi tổng hợp đánh giá năng lực vào đại họctiếp theo một bảng câu hỏi được gửi cho các chuyên gia để xin ý kiến đánh giá năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp kinh doanh mía đường trên địa bàn bắc trung bộ gồmnhững bài toán hay và nâng cao lớp 6 co loi giaiđề thi môn toán quốc gia 2015tổng hợp đề thi môn thủy lực đại cương có lời giaiđề thi đánh giá năng lực toánđề thi đánh giá năng lựcdạy học một số chủ đề môn toán phat trien nang luc hoc sinđê thi đánh giá năng lựcđề toán nâng cao lớp 5 có lời giảinhung de giai bai toan bang cach lap phuong trinh 9 co loi giaiđề cương môn học đánh giá tác động môi trườngde giai bai toan bang cach lap he phuong trinh co loi giaiNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với sản phẩm bia Dung Quất của Nhà máy Bia Dung Quất tại thị trường Quảng NgãNghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của khách hàng sử dụng dịch vụ MEGA VNN của VNPT trên địa bàn thành phố Kon TumNghiên cứu sự hài lòng trong công việc của người lao động tại Công ty Cổ phần Vinaconex 25Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu xây dựng quy trình đánh giá kết quả học tập của học sinh trung học cơ sở trong giai đoạn hiện naNghiên cứu, chế tạo thiết bị truyền và nhận tín hiệu điều khiển thông qua đường dây tải điệnPhát triển bền vững nông nghiệp huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng BìnPhát triển bền vững nông nghiệp trên địa bàn huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng BìnPhát triển cây cao su trên địa bàn huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng BìnhPhát triển cây công nghiệp lâu năm trên địa bàn huyện Bố Trạch tỉnh Quảng BìnPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn huyện Bình Sơn tỉnh Quảng NgãiPhát triển cho vay hộ kinh doanh tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đăk LăkPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú Yên45 IELTS Speaking Part 2 Topics Questions THÁNG 2 THÁNG 5 2017Phát triển dịch vụ thẻ tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đông Á chi nhánh Bình ĐịnhPhát triển dịch vụ y tế ở huyện Vân Canh, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn huyện Càng Long, tỉnh Trà VinPhát triển du lịch tại Mỹ Sơn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập