GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG DI ĐỘNG CHO TÒA NHÀ

Đồ án_Xây dựng hệ thống phủ sóng di động cho tòa nhà làng sinh viên thăng long

Đồ án_Xây dựng hệ thống phủ sóng di động cho tòa nhà làng sinh viên thăng long
... pháp phủ sóng tòa nhà nhiều nhà cung cấp dịch vụ di động lựa chọn Vì em chọn đề tài “Xây dựng hệ thống phủ sóng di động cho tòa nhà A3 – Làng quốc tế Thăng Long làm đồ án tốt nghiệp Nội dung đồ ... 2.1 Khái niệm hệ thống phủ sóng di động tòa nhà( In-building) 2.1.1 Lý để cải thiện chất lượng sóng di động nhà Các lý để cải thiện chất lượng sóng di động tòa nhà Vùng phủ sóng: Toà nhà lớn cản ... trúc hệ thống phủ sóng di động tòa nhà Hình 2.1: Mô hình hệ thống phủ sóng Inbuilding Hệ thống inbuilding gồm phần chính:  Nguồn tín hiệu  Hệ thống phân phối tín hiệu  Phần tử xạ Trong hệ thống...
 • 60
 • 78
 • 0

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đầu tư nâng cấp dịch vụ phủ sóng di động trong toà nhà (IBS) và kết nối internet tốc độ cao của công ty ITECOM

Một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh đầu tư nâng cấp dịch vụ phủ sóng di động trong toà nhà (IBS) và kết nối internet tốc độ cao của công ty ITECOM
... NG VÀ GI I PHÁP NÂNG CAO NĂNG L C C NH TRANH U TƯ CUNG C P D CH V PH SÓNG DI (IBS) VÀ K T N I INTERNET T C NG TRONG TÒA NHÀ CAO C A CÔNG TY ITECOM 79 3.1 V NH HƯ NG PHÁT TRI N KINH DOANH PH SÓNG ... Chương 3: tranh cao c a Công ty ITECOM nh hư ng m t s gi i pháp b n nh m nâng cao l c c nh u cung c p d ch v ph sóng di Internet t c u cung c p d ch v ph sóng di cao t i Công ty ITECOM 12 ... ng tòa nhà (IBS) k t n i CHƯƠNG CƠ S LÝ LU N VÀ TH C TI N V NÂNG CAO NĂNG L C C NH TRANH D CH V PH SÓNG DI U TƯ CUNG C P NG TRONG TÒA NHÀ (IBS) VÀ K T N I INTERNET T C CAO C A CÔNG TY ITECOM...
 • 100
 • 168
 • 1

GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG DI ĐỘNG GSM TRONG CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT

GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG DI ĐỘNG GSM TRONG CÁC CÔNG TRÌNH ĐẶC BIỆT
... thống thụ động: Hệ thống thụ động hệ thống anten phân phối cáp đồng trục phần tử thụ động Đây giải pháp phổ biến cho khu vực phủ sóng inbuilding không rộng, có đặc điểm: Hình 4: Giải pháp hệ thống ... nhắc chọn giải pháp thiết kế cho phù hợp với công trình cách kết hợp linh hoạt lựa chọn khối thành phần hệ thống nhà Trong năm gần đây, giải pháp inbuilding ngày triển khai nhiều mạng di động quan ... phức tạp đặc điểm kênh truyền mở Thông tin di động dịch vụ thông tin đặc biệt, cho phép thuê bao trao đổi thông tin di chuyển nên kênh truyền sóng liên tục thay đổi trình thuê bao di động Vì vậy,...
 • 9
 • 399
 • 11

Giải pháp phủ sóng di động trong các công trình hạ tầng đô thị

Giải pháp phủ sóng di động trong các công trình hạ tầng đô thị
... hàng m t cách t t nh t Đó lý mà ch n ñ tài: “ Gi i pháp ph sóng di ñ ng công trình h t ng ñô th ” Trong khuôn kh c a lu n văn s phân tích mô hình th i xu t hi n nhi u công trình ng m, công trình ... vi c xây d ng h th ng ph sóng công trình truy n sóng, tham s nh hư ng ñ n trình ph sóng nói chung ph sóng công trình ñô th nói riêng, ñưa mô hình thích h p làm s cho công tác kh o sát, ñánh giá, ... u v gi i pháp ph sóng di ñ ng ph c v ñư c công trình h t ng ñô th Đ tài ñã ñ t ñư c m t s k t qu sau: ñ tài ñã trình bày - Kh o sát, thi t k l p ñ t h th ng ph sóng di ñ ng bên m t cách h th...
 • 13
 • 159
 • 0

Tài liệu GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG DI ĐỘNG GSM pdf

Tài liệu GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG DI ĐỘNG GSM pdf
... thống thụ động: Hệ thống thụ động hệ thống anten phân phối cáp đồng trục phần tử thụ động Đây giải pháp phổ biến cho khu vực phủ sóng inbuilding không rộng, có đặc điểm: Hình 4: Giải pháp hệ thống ... đảm bảo vùng phủ tốt nhà mà không làm ảnh hưởng tới chất lượng dịch vụ mạng BTS outdoor macro Vì giải pháp nhà cung cấp dịch vụ di động khu vực sử dụng SingTel, Digi Ưu điểm giải pháp nguồn tín ... cung cấp dịch vụ di động sử dụng giải pháp này, trừ trường hợp bất khả kháng Hình 3: Vùng phủ cho toµ nhµ cung cấp trạm indoor dành riêng Nguồn tín hiệu trạm indoor dành riêng: Giải pháp tăng thêm...
 • 9
 • 236
 • 1

Luận văn:Giải pháp phủ sóng di động trong các công trình hạ tầng đô thị. doc

Luận văn:Giải pháp phủ sóng di động trong các công trình hạ tầng đô thị. doc
... hàng m t cách t t nh t Đó lý mà ch n ñ tài: “ Gi i pháp ph sóng di ñ ng công trình h t ng ñô th ” Trong khuôn kh c a lu n văn s phân tích mô hình th i xu t hi n nhi u công trình ng m, công trình ... vi c xây d ng h th ng ph sóng công trình truy n sóng, tham s nh hư ng ñ n trình ph sóng nói chung ph sóng công trình ñô th nói riêng, ñưa mô hình thích h p làm s cho công tác kh o sát, ñánh giá, ... u v gi i pháp ph sóng di ñ ng ph c v ñư c công trình h t ng ñô th Đ tài ñã ñ t ñư c m t s k t qu sau: ñ tài ñã trình bày - Kh o sát, thi t k l p ñ t h th ng ph sóng di ñ ng bên m t cách h th...
 • 13
 • 110
 • 0

tìm hiểu hệ thống phủ sóng di động trong tòa nhà

tìm hiểu hệ thống phủ sóng di động trong tòa nhà
... dụng khả phủ sóng  Tránh phủ sóng phạm vi tòa nhà để giảm thiểu khả nghẽn mạng ý muốn  Hệ thống In Building hệ thống độc lập không phụ thuộc vào hệ thống outdoor bên nên việc sử dụng hệ thống ... hệ thống anten phân phối chủ động cho nhà cao tầng  Hệ thống lai ghép: Hình 2.9: Sơ đồ hệ thống lai ghép Hệ thống kết hợp hệ thống thụ động chủ động Giải pháp dung hoà ưu nhược điểm hai hệ thống ... Digital Network Inbuilding Coverage Inbuilding Solution Tiêu chuẩn thông tin di động toàn cầu Số nhận dạng thuê bao di di động quốc tế Mạng số đa dịch vụ Phủ sóng tòa nhà Giải pháp phủ sóng tòa...
 • 59
 • 581
 • 27

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG INBUILDING TRONG CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG

NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG INBUILDING TRONG CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG
... CHƯƠNG I GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG TRONG TÒA NHÀ 1.1.Giới thiệu chung 1.2 Các giải pháp phủ sóng tòa nhà 1.2.1 Vùng phủ sóng mạng Marco Trang 1.2.2 Vùng phủ sóng sử dụng RBS tòa nhà 1.2.3 Vùng phủ sóng ... đào tạo: Chính Quy Tên đồ án tốt nghiệp: NGHIÊN CỨU GIẢI PHÁP PHỦ SÓNG INBUILDING TRONG CÁC TÒA NHÀ CAO TẦNG Nội dung đồ án: - Giải pháp phủ sóng tòa nhà - Thiết kế hệ thống IBS - Tìm hiểu thiết ... khái niệm giải pháp phủ sóng tòa nhà - Phân tích lợi ích việc phủ sóng tòa nhà - Phương pháp quy hoạch, thiết kế phủ sóng vô tuyến nhà - Tính tham số cho trình thiết kế phủ sóng tòa nhà - Phân...
 • 125
 • 824
 • 3

Tot nghiep hệ thống phủ song di động trong toa nha IBS

Tot nghiep hệ thống phủ song di động trong toa nha IBS
... hệ thống anten phân phối chủ động cho nhà cao tầng  Hệ thống lai ghép: Hình 2.9: Sơ đồ hệ thống lai ghép Hệ thống kết hợp hệ thống thụ động chủ động Giải pháp dung hoà ưu nhược điểm hai hệ thống ... trúc mạng GSM 1.2.1 Hệ thống GSM Hệ thống chia thành hệ thống chuyển mạch SS hệ thống trạm gốc BSS, hệ thống có số chức thực tất chức hệ thống Và khối chức thực thiết bị khác Hệ thống thực nhự mạng ... khác phân loại thành:  Hệ thống thụ động: Hình 2.6: Giải pháp hệ thống anten phân phối cáp đồng thụ động Hệ thống thụ động hệ thống anten phân phối cáp đồng trục phần tử thụ động Đây giải pháp phổ...
 • 60
 • 287
 • 0

thiết kế hệ thống phủ sóng di động trong tòa nhà cao tầng

thiết kế hệ thống phủ sóng di động trong tòa nhà cao tầng
... hệ thống IBC với hệ thống khác 101 4.3.4.5 Các thiết bị dùng hệ thống DAS 105 4.4 Thiết kế hoàn chỉnh hệ thống IBC cho tòa cao ốc: .108 Trang xxii 4.4.1 Thiết kế hệ thống IBC cho tòa ... kế hệ thống phủ sóng di động tòa nhà cao tầng ” III Mục tiêu đề tài Trong luận văn này, nhóm thực đề tài trình bày quy trình thiết kế, kiểm định chất lƣợng vận hành, bảo trì hệ thống phủ sóng ... thông tòa nhà cao tầng ngày tăng cao, nhà mạng Việt Nam tiến hành nâng cấp lên mạng di động 3G nên việc phủ sóng di động tòa nhà cần thiết Vì nhóm thực tiến hành nghiên cứu luận văn: “ Thiết kế...
 • 187
 • 333
 • 2

Giải pháp đưa sóng di động vào các toà nhà cao tầng (IBS)

Giải pháp đưa sóng di động vào các toà nhà cao tầng (IBS)
... Giải pháp kỹ thuật bên Giải pháp kỹ thuật bên nhà nhà Tại phải lắp đặt IBS ? IBS ? Chức IBS Mục tiêu giải pháp IBS Một số giải pháp kết nối sóng Cách thức việc phân chia sóng Các bước ... trạng đó ,Giải pháp tối ưu hoá mạng vô tuyến di động (IBS) với mục đích đưa sóng di động vào nhà triển khai, giúp gọi luôn thông suốt lúc nơi, tránh tượng rớt sóng Hệ thống IBS ? Giải pháp tối ... nâng cao chất lượng phủ sóng nhà cao tầng can nhiễu sóng vị trí khuất sóng mà giúp nhà cung cấp dịch vụ tốt cho khách hàng khu vực Vì năm gần đây, nhà cung cấp dịch vụ di động giới sử dụng giải pháp...
 • 40
 • 142
 • 0

Mô phỏng vùng phủ sóng di động cho vùng ngoại thành dùng Wireless Insite

Mô phỏng vùng phủ sóng di động cho vùng ngoại thành dùng Wireless Insite
... Nhiễu xạ - Tán xạ Các hình lan truyền sóng trời (outdoor) 2.1 - hình Longley-Rice - hình Durkin - hình Okumura - hình Hata CHƢƠNG III – MÔ PHỎNG VÙNG PHỦ SÓNG DI ĐỘNG TẠI TỈNH BẮC ... việc vùng phủ sóng di động băng tần tín hiệu truyền hình sử dụng phần mềm Remcom Wireless InSite cho khu vực nông thôn (cụ thể tỉnh Bắc Ninh) CHƢƠNG II: HỆ THỐNG THÔNG TIN VÔ TUYẾN VÀ CÁC MÔ ... xác cho việc đặc tính kênh truyền vô tuyến môi trường môi trường thành phố phức tạp, indoor, khu vực nông thôn,… 3.2 3.2.1 vùng phủ sóng di động khu vực tỉnh Bắc Ninh Đặc điểm địa hình tỉnh...
 • 10
 • 252
 • 0

Mô phỏng vùng phủ sóng di động cho vùng ngoại thành dùng Wireless Insite

Mô phỏng vùng phủ sóng di động cho vùng ngoại thành dùng Wireless Insite
... ĐHQGHN CHƢƠNG III – MÔ PHỎNG VÙNG PHỦ SÓNG DI ĐỘNG TẠI TỈNH BẮC NINH 22 3.1 Giới thiệu phần mềm điện từ trường Wireless Insite [5] 22 3.2 vùng phủ sóng di động khu vực tỉnh Bắc ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ NHUNG MÔ PHỎNG VÙNG PHỦ SÓNG DI ĐỘNG CHO VÙNG NGOẠI THÀNH DÙNG WIRELESS INSITE Ngành : Công nghệ Điện tử - Viễn thông Chuyên ngành : Kỹ ... mềm Wireless Insite Nguyễn Thị Nhung Đại học Công Nghệ - ĐHQGHN 22 CHƢƠNG III – MÔ PHỎNG VÙNG PHỦ SÓNG DI ĐỘNG TẠI TỈNH BẮC NINH Giới thiệu phần mềm điện từ trƣờng Wireless Insite [5] Wireless...
 • 56
 • 156
 • 0

Nghiên cứu triển khai giải pháp phủ sóng trong nhà cao tầng sử dụng các phần tử tích cực trên mạng thông tin di động Tập đoàn VNPT

Nghiên cứu triển khai giải pháp phủ sóng trong nhà cao tầng sử dụng các phần tử tích cực trên mạng thông tin di động Tập đoàn VNPT
... thụng tin di ng VMS 36 ti khoa hc cp Tp on Nghiờn cu trin khai gii phỏp ph súng nh cao tng s dng cỏc phn t tớch cc trờn mng thụng tin di ng Tp on VNPT Trong ... cu trin khai gii phỏp ph súng nh cao tng s dng cỏc phn t tớch cc trờn mng thụng tin di ng Tp on VNPT LI NểI U Hin nay, tỡnh hỡnh th trng thụng tin di ng cỏc ... n v thc hin: Cụng ty thụng tin di ng VMS ti khoa hc cp Tp on Nghiờn cu trin khai gii phỏp ph súng nh cao tng s dng cỏc phn t tớch cc trờn mng thụng tin di ng Tp on VNPT ...
 • 140
 • 658
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giải pháp phủ sóng di độngđề tài nghiên cứu giải pháp phủ sóng inbuilding trong các tòa nhà cao tầnggiải pháp tiết kiệm năng lượng cho tòa nhàphủ sóng di động toà nhàgiải pháp điện thoại di độngslide luan van ngan hang giai phap mo rong hoat dong cho vay doanh nghiep ngoai quoc doanh tai ngan hang shb tp ho chi minhphu song di dongluận văn hoạt động tín dụng cho vay tiêu dùng và một số giải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần phát triển nhà tp hồ chí minhgiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng techcombankgiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay đối với khu vực kinh tế tư nhân tại hội sở ngân hàng tmcp kỹ thương việt namthuc trang va giai phap nang cap hoat dong cho vay tieu dungthực trạng và giải pháp mở rộng hoạt động cho vay cá nhân tại vietcombank – tân bìnhgiải pháp nâng cao hoạt động cho vay trung và dài hạn đối với các doanh nghiệp ngoài quốc doanh tại chi nhánh nhnoptnt huyện ngọc lặcgiải pháp đẩy mạnh hoạt động cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần nhà hà nộigiải pháp nâng cao hoạt động cho vay dnnvvĐề cương ôn thi môn Truyền động và điều khiển CNCTìm hiểu về bài toán ổn định và ổn định hóa cho lớp hệ điều khiển tuyến tính với thời gian rời rạc (LV tốt nghiệp)Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám đánh giá xói mòn đất trên địa bàn huyện Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Vận dụng phương pháp nêu vấn đề và sử dụng tình huống trong dạy học lý luận chính trị tại Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng phân giải chất thải hữu cơ của giun quế tại thành phố Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tạo cây đậu xanh chuyển gen có khả năng kháng mọt (LV thạc sĩ)Phát triển du lịch ở huyện Thanh Thủy tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Tăng cường công tác quản lý ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Kinh tế nông nghiệp Châu Văn Lãng, tỉnh Thái Nguyên nửa đầu thế kỷ XIX (LV thạc sĩ)Kinh tế, văn hóa huyện Văn Chấn tỉnh Yên Bái nửa đầu thế kỉ XIX (LV thạc sĩ)Nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng điện tử tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Cuộc vận động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư thành phố Cẩm Phả tỉnh Quảng Ninh (2001 2015) (LV thạc sĩ)Đẩy mạnh công tác thanh toán không dùng tiền mặt tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Chi nhánh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Hiệu quả sản xuất nghề mây tre đan tại các làng nghề xã Tiên Phong, thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên ngân sách nhà nước tại Kho bạc nhà nước thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Hoàn thiện công tác quản lý đầu tư tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2016 2020 (LV thạc sĩ)XÂY DỰNG VÀ HƯỚNG DẪN HỌC SINH GIẢI CÁC BÀI TẬP VẬT LÍ THỰC TẾ VÀO DẠY HỌC CHƯƠNG 4 CÁC ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN – VẬT LÍ 10 CƠ BẢNNghệ thuật tiểu thuyết của hồ anh thái qua đức phật, nàng savitri và tôiQuản lý ngân sách tại ủy ban nhân dân phường trần hưng đạo thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhVăn học dân gian dân tộc thái ở mai châu
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập