PHÂN TÍCH một số THUỐC bảo vệ THỰC vật NHÓM PYRETHROID TRONG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP sắc ký KHÍ

PHÂN TÍCH MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PYRETHROID TRONG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KHÍ

PHÂN TÍCH MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT NHÓM PYRETHROID TRONG RAU BẰNG PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ
... mt s rau i din cho cỏc rau c trng ph bin Vit Nam, bao gm: ci bp, ci xanh, ci ngt, rau mng ti, rau mung, u , c chua Mc tiờu ca ti l nghiờn cu phng phỏp xỏc nh ng thi cỏc hot cht pyrethroid rau ... 2.1: Mụ hỡnh thit b sc khớ thụng thng 22 Hỡnh 2.2: Sc ca cu t v 23 Hỡnh 3.1: Sc cỏc hot cht nhúm pyrethroid theo CT 30 Hỡnh 3.2: Sc cỏc hot cht nhúm pyrethroid theo CT ... cht nhúm pyrethroid theo CT 31 Hỡnh 3.4: Sc cỏc hot cht nhúm pyrethroid theo CT 32 Hỡnh 3.5 Sc ca cỏc hot cht nhúm pyrethroid tc khớ mang gim dn36 Hỡnh 3.7: Sc cỏc hot cht pyrethroid...
 • 81
 • 139
 • 1

PHÂN TÍCH một số THUỐC bảo vệ THỰC vật NHÓM PYRETHROID TRONG RAU BẰNG PHƢƠNG PHÁP sắc KHÍ

PHÂN TÍCH một số THUỐC bảo vệ THỰC vật NHÓM PYRETHROID TRONG RAU BẰNG PHƢƠNG PHÁP sắc ký KHÍ
... mt s rau i din cho cỏc rau c trng ph bin Vit Nam, bao gm: ci bp, ci xanh, ci ngt, rau mng ti, rau mung, u , c chua Mc tiờu ca ti l nghiờn cu phng phỏp xỏc nh ng thi cỏc hot cht pyrethroid rau ... Mụ hỡnh thit b sc khớ thụng thng 22 Hỡnh 2.2: Sc ca cu t v 23 Hỡnh 3.1: Sc cỏc hot cht nhúm pyrethroid theo CT 30 Hỡnh 3.2: Sc cỏc hot cht nhúm pyrethroid theo CT ... cht nhúm pyrethroid theo CT 31 Hỡnh 3.4: Sc cỏc hot cht nhúm pyrethroid theo CT 32 Hỡnh 3.5 Sc ca cỏc hot cht nhúm pyrethroid tc khớ mang gim dn36 Hỡnh 3.7: Sc cỏc hot cht pyrethroid...
 • 81
 • 169
 • 0

báo cáo tổng hợp gói thầu thử nghiệm chất lượng, liều lượng sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật và mức phân bón hóa học phù hợp với sản xuất rau an toàn xây dựng điểm trình diễn sản xuất rau an toàn áp dụng vietgGAP và thuốc BV

báo cáo tổng hợp gói thầu thử nghiệm chất lượng, liều lượng sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật và mức phân bón hóa học phù hợp với sản xuất rau an toàn xây dựng điểm trình diễn sản xuất rau an toàn áp dụng vietgGAP và thuốc BV
... quy trình sản xuất rau an toàn áp dụng địa phương cho đối tượng trồng Để có sở cho việc xây dựng hoàn thiện quy trình sản xuất rau an toàn, đề nghị triển khai thí nghiệm sử dụng phân bón thuốc bảo ... tập huấn sản xuất rau an toàn tham gia sản xuất rau an toàn Hầu hết họ tuân thủ quy trình sản xuất, đặc biệt việc sử dụng giống, phân bón thuốc BVTV Trong hộ không tập huấn sản xuất rau theo ... trình sản xuất an toàn 14 Nếu so sánh với quy trình sản xuất cà chua an toàn tỉnh Lâm Đồng lượng phân bón Nitơ Kali nông dân thấp quy trình an toàn Trong phân lân cao so với khuyến cáo lần Sử dụng...
 • 201
 • 253
 • 0

Khảo sát hiệu quả một số thuốc bảo vệ thực vật

Khảo sát hiệu quả một số thuốc bảo vệ thực vật
... nhân, cao su giai đoạn kiến thiết lý kinh tế hiệu 2.4 Phòng trị bệnh thuốc bảo vệ thực vật 2.4.1 Lịch sử phân loại thuốc bảo vệ thực vật Thuốc bảo vệ thực vật đƣợc biết vào thời cổ đại, ngƣời La Mã ... pháp nhân số lƣợng bào tử 18 3.4 Khảo sát hiệu sử dụng hóa chất 19 3.4.1 Hoá chất 19 3.4.2 Khảo sát hiệu thuốc đĩa petri 20 3.4.3 Khảo sát hiệu thuốc bệnh ... NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DÙNG PHÕNG TRỊ BỆNH RỤNG LÁ CORYNESPORA (Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.) TRÊN CÂY CAO SU Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện:...
 • 88
 • 349
 • 2

Khảo sát hiệu quả một số thuốc bảo vệ thực vật dùng phòng trị bệnh rụng lá

Khảo sát hiệu quả một số thuốc bảo vệ thực vật dùng phòng trị bệnh rụng lá
... thiết lý kinh tế hiệu 2.4 Phòng trị bệnh thuốc bảo vệ thực vật 2.4.1 Lịch sử phân loại thuốc bảo vệ thực vật Thuốc bảo vệ thực vật đƣợc biết vào thời cổ đại, ngƣời La Mã biết dùng lƣu huỳnh để ... nghiên cứu đặc điểm nhƣ biện pháp phòng trừ hiệu bệnh rụng Corynespora đƣợc quan tâm Trên sở đó, thực đề tài Khảo sát hiệu số thuốc bảo vệ thực vật dùng phòng trị bệnh rụng Corynespora (Corynespora ... NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DÙNG PHÕNG TRỊ BỆNH RỤNG LÁ CORYNESPORA (Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.) TRÊN CÂY CAO SU Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện:...
 • 88
 • 429
 • 0

Khảo sát hiệu quả một số thuốc bảo vệ thực vật dùng phòng trị bệnh rụng lá corynespora trên cây cao su

Khảo sát hiệu quả một số thuốc bảo vệ thực vật dùng phòng trị bệnh rụng lá corynespora trên cây cao su
... NGHIỆP KHẢO SÁT HIỆU QUẢ MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT DÙNG PHÕNG TRỊ BỆNH RỤNG LÁ CORYNESPORA (Corynespora cassiicola (Berk & Curt.) Wei.) TRÊN CÂY CAO SU Giáo viên hƣớng dẫn: Sinh viên thực hiện: ... điểm nhƣ biện pháp phòng trừ hiệu bệnh rụng Corynespora đƣợc quan tâm Trên sở đó, thực đề tài Khảo sát hiệu số thuốc bảo vệ thực vật dùng phòng trị bệnh rụng Corynespora (Corynespora cassiicola ... vƣờn ƣơm, vƣờn nhân, cao su giai đoạn kiến thiết lý kinh tế hiệu 2.4 Phòng trị bệnh thuốc bảo vệ thực vật 2.4.1 Lịch sử phân loại thuốc bảo vệ thực vật Thuốc bảo vệ thực vật đƣợc biết vào thời...
 • 88
 • 659
 • 2

Luận văn điều tra tình hình sâu, bệnh hại dưa chuột và nghiên cứu sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh chính hại dưa chuột trong vụ xuân năm 2006

Luận văn điều tra tình hình sâu, bệnh hại dưa chuột và nghiên cứu sử dụng một số thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh chính hại dưa chuột trong vụ xuân năm 2006
... Nông nghiệp I - Hà Nội thực đề tài: "Điều tra tình hình sâu, bệnh hại da chuột nghiên cứu sử dụng số thuốc bảo vệ thực vật để phòng trừ sâu, bệnh hại da chuột vụ xuân 2006 thị trấn Trới - huyện ... 3.2.3 Điều tra diễn biến số sâu, bệnh hại da chuột 31 vụ xuân năm 2006 thị trấn Trới - Hoành Bồ - Quảng Ninh 3.2.4 Nghiên cứu sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phòng trừ số sâu, 31 bệnh hại da chuột ... da chuột thị trấn Trới - huyện Hoành Bồ - tỉnh Quảng Ninh - Điều tra thành phần sâu, bệnh hại da chuột - Điều tra diễn biến số sâu, bệnh hại da chuột - Nghiên cứu sử dụng số thuốc bảo vệ thực vật...
 • 94
 • 997
 • 4

Bài tiểu luận phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chất kháng sinh chất diệt khuẩn độc tố vi nấm

Bài tiểu luận phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vật chất kháng sinh chất diệt khuẩn độc tố vi nấm
... I: PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT Các phương pháp tiến hành a Phương pháp hóa sinh Phương pháp Enzym: Nguyên tắc: người ta xây dựng phương pháp xác định lượng thuốc BVTV thực phẩm ... tích pic tương ứng mẫu chuẩn có chất “i” m: khối lượng mẫu lấy phân tích, g II: PHÂN TÍCH DƯ LƯỢNG CHẤT KHÁNG SINH Các phương pháp tiến hành 1.1 Phương pháp vi sinh • Các phương pháptrong môi ... (HPLC) phương pháp dùng phổ biến để định tính định lượng chất kháng sinh 2 Thực hành: phân tích lượng kháng sinh streptomycin 2.1 Nguyên tắc: Thuỷ phân streptomycin kiềm cho maltol Methyl-3hydroxy-...
 • 33
 • 694
 • 5

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu đục thân đến sinh trưởng và phát triển của cao lương ngọt tại thái nguyên

Nghiên cứu ảnh hưởng của một số thuốc bảo vệ thực vật trong phòng trừ sâu đục thân đến sinh trưởng và phát triển của cao lương ngọt tại thái nguyên
... HỌC THÁI NGUYÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM NGUYỄN VĂN MẠNH NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA MỘT SỐ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT TRONG PHÒNG TRỪ SÂU ĐỤC THÂN (OSTRINIA FURNACALIS GUENEE) ĐẾN SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN ... 42 3.4 Ảnh hưởng việc sử dụng thuốc phòng trừ sâu đục thân (Ostrinia furnacalis) đến sinh trưởng, phát triển cao lương 43 3.4.1 Ảnh hưởng việc sử dụng thuốc phòng trừ sâu đục thân (Ostrinia ... biến mật độ sâu đục thân cao lương - Xác định đặc điểm sinh vật học sâu đục thân (Ostrinia furnacalis Guenee) cao lương - Nghiên cứu ảnh hưởng việc sử dụng thuốc BVTV trừ sâu đục thân (Ostrinia...
 • 101
 • 155
 • 0

TỔNG QUAN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CHLOR HỮU CƠ VÀ PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Dư LưỢNG CỦA CHÚNG TRONG NưỚC VÀ TRẦM TÍCH

TỔNG QUAN VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CHLOR HỮU CƠ VÀ PHưƠNG PHÁP PHÂN TÍCH Dư LưỢNG CỦA CHÚNG TRONG NưỚC VÀ TRẦM TÍCH
... 12111761 Các phương pháp phân tích hoá lý Mục Lục SƠ LƢỢC VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT 1.1 Thuốc bảo vệ thực vật 1.2 Các nhóm thuốc bảo vệ thực vật 1.3 Các dạng thuốc BVTV ... pháp Quechers sử dụng sắc ký khí ghép khối phổ(GC – MS)……….15 Kết luận 16 Các phương pháp phân tích hoá lý THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT HỌ CHLOR HỮU CƠ SƠ LƢỢC VỀ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ... suất thảo mộc Thuốc sinh hoá: hợp chất tự nhiên tiệu diệt côn trùng theo chế không độc THUỐC TRỪ SÂU HỌ CHLOR HỮU CƠ Thuốc bảo vệ thực vật họ clor đƣợc xếp vào loại chất hữu khó phân huỷ (POPs)...
 • 18
 • 364
 • 0

Nghiên cứu xác định nồng độ cồn trong máu bằng phương pháp sắc khíso sánh với phương pháp phân tích sinh hóa

Nghiên cứu xác định nồng độ cồn trong máu bằng phương pháp sắc ký khí và so sánh với phương pháp phân tích sinh hóa
... DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC VINH TRƢƠNG MINH VŨ NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH NỒNG ĐỘ CỒN TRONG MÁU BẰNG PHƢƠNG PHÁP SẮC KÝ KHÍ VÀ SO SÁNH VỚI PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SINH HÓA Chuyên ngành: Hóa phân tích ... Nghiên cứu xác định nồng độ cồn máu Phương pháp sắc khí so sánh với Phương pháp phân tích sinh hóa áp dụng cho mẫu máu thu người sống chết Trong trình thực đề tài này, tập trung nghiên cứu ... dung sau: - Nghiên cứu số phương pháp định lượng nồng độ cồn máu - Nghiên cứu, khảo sát phương pháp định lượng nồng độ cồn máu sắc khí (GC-FID), cụ thể là: + Khảo sát số phương pháp xây dựng...
 • 99
 • 1,289
 • 12

Xem thêm

Từ khóa: các phương pháp phân tích dư lượng thuốc bảo vệ thực vậtphân tích điểm mạnh điểm yếu cơ hội và thách thức sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật từ đó đưa ra các giải pháp phát triển chuỗitiêu chuẩn cơ sở thuốc bảo vệ thực vậtthành phần hóa học của thuốc bảo vệ thực vậtngộ độc thực phẩm do phân hoá học và thuốc bảo vệ thực vậtthuốc bảo vệ thực vật nhóm carbamatthuốc bảo vệ thực vật nhóm cúcthuốc bảo vệ thực vật nhóm lân hữu cơthuốc bảo vệ thực vật nhóm clo hữu cơxác định dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khínghiên cứu đánh giá dư lượng một số loại thuốc trừ sâu co clo trong một số loại rau cải trên địa bàn đà nẵng bằng phương pháp sắc ký khíxác định điều kiện phân tích các chất nghiên cứu bằng phương pháp sắc ký khímột số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của phương pháp sắc kí khí gcxác định thành phần lycopene từ gấc bằng phương pháp sắc ký khíxác định dư lượng thuốc bvtv trong rau quả bằng phương pháp sắc ký khíPhát triển hoạt động kinh doanh bán lẻ của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam chi nhánh Bắc Kạn (LV thạc sĩ)Phát triển sản phẩm dịch vụ thẻ tại Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam Chi nhánh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động bồi dưỡng học sinh giỏi các môn khoa học tự nhiên ở trường trung học cơ sở trên địa bàn quận Hồng Bàng thành phố Hải Phòng (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động thanh tra chuyên môn ở trường Đại học Nông lân Đại học Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động tư vấn tuyển sinh tại trường Cao đẳng nghề than khoáng sản Việt Nam (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đề xuất giải pháp xử lý nước thải của nhà máy giấy tân mai miền đông pptCAC BIEN DANG CUA MAY TURING upĐầu tư theo phương pháp tăng trưởngÁn phí, lệ phí tòa án thực trạng trên địa bàn tỉnh trà vinh (tt)Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại tại tòa án theo thủ tục rút gọn (tt)lý thuyết hóa học vô cơ đầy đủ nhất.Giáo án nhận biết hình khối chủ đề phương tiện giao thôngChế độ hôn sản trong Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014Thay đổi sinh kế của các hộ dân bị thu hồi đất sau tái định cư nghiên cứu tình huống dự án khu du lịch Vinpearl Quy Nhơn, Bình ĐịnhQuản lý rủi ro tín dụng tại hội sở ngân hàng TMCP việt nam thịnh vượngPháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện ở việt nam thực trạng và hướng hoàn thiện (tt)CÔNG tác ĐBCL DHKHXHNV43446 1892014153015phamxuandaonoidungTư tưởng triết học chính trịCON NGƯỜI và THIÊN NHIÊN TRONG TRUYỆN NGẮN của SƯƠNG NGUYỆT MINH từ góc NHÌN PHÊ BÌNH SINH THÁI
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập