Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật trong hai tiểu thuyết bến không chồng và dưới chín tầng trời của nhà văn dương hướng

Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật trong hai tiểu thuyết Bến không chồng Dưới chín tầng trời của nhà văn Dương Hướng

Ngôn ngữ đối thoại của nhân vật trong hai tiểu thuyết Bến không chồng và Dưới chín tầng trời của nhà văn Dương Hướng
... ngôn ngữ đối thoại nhân vật không hề cứng nhắc, mà sống động, mang cái “tôi” của nhân vật 1.5 Vài nét tác giả Dƣơng Hƣớng hai tiểu thuyết Bến không chồng “ Dƣới chín tầng trời 1.5.1 Vài ... cứu Đối tƣợng nghiên cứu của luận văn ngôn ngữ đối thoại của nhân vật thể hiện qua các dạng: - Đối thoại đầy đủ: + Song thoại + Tam thoại + Đa thoại - Đối thoại không đầy đủ: + Đơn thoại ... Là dạng thức lời của nhiều nhân vật đan xen vào ngữ cảnh hội thoại cụ thể Đa thoại xuất hiện không nhiều hai tiểu thuyết Bến không chồng Dưới chín tầng trời nhƣng góp phần miêu tả,...
 • 127
 • 135
 • 1

Tiểu thuyết Bến không chồng Dưới chín tầng trời của Dương Hướng

Tiểu thuyết Bến không chồng và Dưới chín tầng trời của Dương Hướng
... Từ Bến không chồng đến Dưới chín tầng trời khoảng cách 15 năm, ghi nhận thành công vượt bậc đường nghệ thuật 10 Dương Hướng Tiểu thuyết Dưới chín tầng trời bước đột phá so với thành công Bến không ... Những đánh giá, bình luận xung quanh tiểu thuyết Bến không chồng - Nhà văn Nguyên Ngọc có nhận xét tiểu thuyết Bến không chồng sau: "Đến Bến không chồng Dương Hướng tiếng kêu thét cá nhân bị vùi ... thể xem, Dương Hướng gạch nối, thuộc hệ chuyển giao Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Toàn tác phẩm Dương Hướng, trọng tâm hai tiểu thuyết Bến không chồng Dưới chín tầng trời Một số tiểu thuyết nông...
 • 104
 • 41
 • 0

Đổi mới tư duy tiểu thuyết của dương hướng trong bến không chồng dưới chín tầng trời

Đổi mới tư duy tiểu thuyết của dương hướng trong bến không chồng và dưới chín tầng trời
... hai tiểu thuyết Bến không chồng Dới chín tầng trời 7 Nhiệm vụ nghiên cứu 3.1 Tìm hiểu đổi nhà văn quan niệm tiểu thuyết 3.2 Chỉ cách tân nghệ thuật Dơng Hớng qua Bến không chồng Dới chín tầng trời ... Với hai tiểu thuyết Bến không chồng Dới chín tầng trời, Dơng Hớng để lại dấu ấn sâu đậm tâm trí ngời đọc Đó ký lựa chọn đề tài Đổi t nghệ thuật Dơng Hớng Bến không chồng Dới chín tầng trời làm ... từ Bến không chồng đến Dới chín tầng trời khoảng 15 năm ghi nhận thành công vợt bậc đờng nghệ thuật Dơng Hớng Tiểu thuyết Dới chín tầng trời bớc đột phá so với thành công Bến không chồng, không...
 • 116
 • 336
 • 3

Nghệ thuật tiểu thuyết của dương hướng (qua bến không chồng dưới chín tầng trời) (LV00903)

Nghệ thuật tiểu thuyết của dương hướng (qua bến không chồng và dưới chín tầng trời) (LV00903)
... Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Dương Hướng Chương 3: Nghệ thuật tự tiểu thuyết Dương Hướng Kết luận Tài liệu tham khảo 8 CHƯƠNG 1: TIỂU THUYẾT DƯƠNG HƯỚNG TRONG XU HƯỚNG CÁCH TÂN TIỂU ... khái quát tiểu thuyết Dương Hướng với nhan đề: Từ Bến không chồng đến Dưới chín tầng trời” Trong viết mình, nhà phê bình Phong Lê cho Dưới chín tầng trời bước tiến so với Bến không chồng nhiều ... ơ BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI NGUYỄN THỊ PHƯƠNG NHUNG NGHỆ THUẬT TIỂU THUYẾT CỦA DƯƠNG HƯỚNG (Qua Bến không chồng Dưới chín tầng trời) Chuyên ngành: Lý luận...
 • 113
 • 31
 • 0

Nhân vật trong bộ tiểu thuyết Bão táp triều trần của Hoàng Quốc Hải

Nhân vật trong bộ tiểu thuyết Bão táp triều trần của Hoàng Quốc Hải
... TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ BÃO TÁP TRIỀU TRẦN CỦA HOÀNG QUỐC HẢI 2.1 Đặc điểm chung nhân vật tiểu thuyết Bão táp triều Trần Đối với tiểu thuyết nói chung tiểu thuyết lịch sử Hoàng Quốc Hải nói riêng, nhân ... danh mục tiểu thuyết lịch sử, luận văn gồm ba chương: Chương 1: Tiểu thuyết lịch sử nhân vật tiểu thuyết lịch sử Chương 2: Các kiểu nhân vật tiểu thuyết Bão táp triều Trần Chương 3: Nhân vật qua ... định Tiểu kết Kiểu nhân vật in đậm dấu ấn lịch sử, kiểu nhân vật in đậm dấu ấn tiểu thuyết kiểu nhân vật hoàn toàn hư cấu đặc điểm trội đọc tiểu thuyết lịch sử Bão táp triều Trần Hoàng Quốc Hải...
 • 84
 • 79
 • 0

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn dương hướng (LV1234)

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của nhà văn dương hướng (LV1234)
... NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT DƯƠNG HƯỚNG 75 3.1 Xây dựng nhân vật qua tên gọi, ngoại hình 75 3.2 Xây dựng nhân vật qua hành động, ngôn ngữ 79 3.3 Xây dựng nhân vật ... cứu Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết nhà văn Dương Hướng, luận văn hướng tới việc khám phá, phát cách nhìn thể thân phận người tiểu thuyết nhà văn Dương Hướng Từ thấy đóng góp nhà văn văn ... tài Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết nhà văn Dương Hướng , người viết cố gắng sâu tìm hiểu nét đặc trưng phong cách nghệ thuật nhà văn lĩnh vực tiểu thuyết Đi từ bối cảnh chung tiểu thuyết...
 • 111
 • 182
 • 3

Đặc điểm từ ngữ câu trong hai tiểu thuyết nắng đồng bằng ăn mày dĩ vãng của chu lai

Đặc điểm từ ngữ và câu trong hai tiểu thuyết nắng đồng bằng và ăn mày dĩ vãng của chu lai
... Khái niệm cụm từ cố định 2.2.2 Việc sử dụng thành ngữ hai tác phẩm Nắng đồng Ăn mày vãng Chơng 3: đặc điểm câu nắng đồng ăn mày vãng 3.1 Đặc điểm câu Nắng đồng Ăn mày vãng 3.1.1 Một ... giả Chu Lai 1.5.2 Quá trình sáng tác 1.5.3 Tác phăm Nắng đồng Ăn mày vãng Chơng Đặc điểm từ ngữ nắng đồng ăn mày vãng 2.1 Các lớp từ ngữ Nắng đồng Ăn mày vãng 2.1.1 Khái niệm từ 2.1.2 ... sát từ hai tiểu thuyết Nắng đồng , Ăn mày vãng 2.1.3 Sử dụng từ ngữ mang nghĩa tình thái 2.1.4 Sử dụng từ ngữ mang phong cách ngời lính 2.2 Cụm từ cố định Nắng đồng Ăn mày vãng Chu Lai...
 • 80
 • 464
 • 6

Hiện thực đời sống thân phận con người trong tiểu thuyết bến không chồng của dương hướng

Hiện thực đời sống và thân phận con người trong tiểu thuyết bến không chồng của dương hướng
... thuật biểu hiện thực đời sống thân phận người tiểu thuyết Bến không chồng Dương Hướng Chƣơng TIỂU THUYẾT BẾN KHÔNG CHỒNG TRONG ĐỜI SỐNG VĂN XUÔI VIỆT NAM ĐƢƠNG ĐẠI 1.1 Quan niệm tiểu thuyết Từ ... từ ngàn đời 15 Chƣơng BỨC TRANH HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG VÀ THÂN PHẬN CON NGƢỜI TRONG TIỂU THUYẾT BẾN KHÔNG CHỒNG CỦA DƢƠNG HƢỚNG 2.1 Hiện thực đời sống 2.1.1 Đời sống nông thôn thời hậu chiến Trong ... Dương Hướng tiểu thuyết Bến không chồng 11 1.3.1 Tác giả Dương Hướng 11 1.3.2 Tác phẩm Bến không chồng 13 Chƣơng BỨC TRANH HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG VÀ THÂN PHẬN CON NGƢỜI TRONG TIỂU THUYẾT...
 • 67
 • 265
 • 4

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ đối thoại nhằm khắc hoạ tính cách nhân vật Thuý Kiều, Hoạn Thư trong đoạn trích “Thuý Kiều báo ân, báo oán” (Trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du)

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ đối thoại nhằm khắc hoạ tính cách nhân vật Thuý Kiều, Hoạn Thư trong đoạn trích “Thuý Kiều báo ân, báo oán” (Trích trong Truyện Kiều của Nguyễn Du)
... thấy Hoạn Thư “sâu sắc nước đời” đến “quỷ quái tinh ma” Tuy nhiên, việc Hoạn Thư tha bổng không hoàn toàn phụ thuộc vào “tự bào chữa” mà chủ yếu lòng độ lượng Kiều Đoạn Thuý Kiều báo ân, báo oán” ... vừa” Trong lời nói, thái độ Kiều, phút giây đầu Hoạn Thư có “hồn lạc phách xiêu” hoàn cảnh ấy, Hoạn Thư kịp “liệu điều kêu ca” người khôn ngoan, giảo hoạt Lời “kêu ca” Hoạn Thư thực chất cách ... bà” Nếu Hoạn Thư có tội tâm lí chung giới nữ “chồng chung chưa dễ chiều cho ai” Từ tội nhân, Hoạn Thư biện bạch để trở thành nạn nhân chế độ đa thê Tiếp đến, Hoạn Thư kể lại “công” cho Kiều viết...
 • 2
 • 63
 • 0

Luận văn ngôn ngữ hội thoại của nhân vật trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp

Luận văn ngôn ngữ hội thoại của nhân vật trong truyện ngắn nguyễn huy thiệp
... dạng thoại truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp nh ngôn ngữ đối thoại xen độc thoại nhân vật, dạng thoại cụ thể nhân vật, nh so sánh ngôn ngữ hội thoại truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp ngôn ngữ hội thoại ... giới nhân vật 10 truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp I Lý thuyết hội thoại dạng thức hội thoại truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp II Hoàn cảnh giao tiếp nhân vật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp III Nhân vật ngôn ... tồn ngôn ngữ nhân vật truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Ngôn ngữ nhân vật Nguyễn Huy Thiệp chủ yếu dạng thứ tồn lời thoại nhân vật Trong phạm vi đề tài này, đề cập đến mảng lời hội thoại nhân vật...
 • 111
 • 1,409
 • 13

Ngôn ngữ hội thoại của các nhân vật trong truyện kiều

Ngôn ngữ hội thoại của các nhân vật trong truyện kiều
... HỘI THOẠI VÀ CHIẾN LƢỢC GIAO TIẾP CỦA CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KIỀU 2.1 Vài nét ngôn ngữ hội thoại Truyện Kiều - Ngôn ngữ hội thoại đóng vai trò quan trọng Truyện Kiều + Có 1.467 câu hội thoại/ ... khắc hoạ tính cách nhân vật đồng thời góp phần thể phát triển tính cách nhân vật - Nguyễn Du xây dựng giới nhân vật Truyện Kiều với tính cách riêng độc đáo - Bằng ngôn ngữ hội thoại độc đáo việc ... tác dụng Chƣơng KHẢO SÁT CÁC NHÓM ĐỘNG TỪ CHỈ HÀNH ĐỘNG NÓI NĂNG QUA NGÔN NGỮ HỘI THOẠI CỦA CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KIỀU 3.1 Đặc điểm nhóm động từ hành động nói Truyện Kiều - Có 124 động từ hành...
 • 8
 • 361
 • 6

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ đối thoại nhằm khắc hoạ tính cách nhân vật Thuý Kiều, Hoạn Thư trong đoạn trích “Thuý Kiều báo ân, báo oán” (Trích trong Tru - văn mẫu

Phân tích nghệ thuật miêu tả nhân vật được thể hiện qua ngôn ngữ đối thoại nhằm khắc hoạ tính cách nhân vật Thuý Kiều, Hoạn Thư trong đoạn trích “Thuý Kiều báo ân, báo oán” (Trích trong Tru - văn mẫu
... thấy Hoạn Thư “sâu sắc nước đời” đến “quỷ quái tinh ma” Tuy nhiên, việc Hoạn Thư tha bổng không hoàn toàn phụ thuộc vào “tự bào chữa” mà chủ yếu lòng độ lượng Kiều Đoạn Thuý Kiều báo ân, báo oán” ... Trong lời nói, thái độ Kiều, phút giây đầu Hoạn Thư có “hồn lạc phách xiêu” hoàn cảnh ấy, Hoạn Thư kịp “liệu điều kêu ca” người khôn ngoan, giảo hoạt Lời “kêu ca” Hoạn Thư thực chất cách ... bà” Nếu Hoạn Thư có tội tâm lí chung giới nữ “chồng chung chưa dễ chiều cho ai” Từ tội nhân, Hoạn Thư biện bạch để trở thành nạn nhân chế độ đa thê Tiếp đến, Hoạn Thư kể lại “công” cho Kiều viết...
 • 2
 • 1,453
 • 7

Ngôn ngữ hội thoại của các nhân vật trong Truyện Kiều

Ngôn ngữ hội thoại của các nhân vật trong Truyện Kiều
... [32] Trong hai công trình GS.TS Đỗ Thị Kim Liên ([26], [29]) ngôn ngữ hội thoại, ngôn ngữ hội thoại nhân vật Truyện Kiều xuất với tư cách dẫn chứng Chính vậy, ngôn ngữ hội thoại Truyện Kiều - ... song thoại, tam thoại đa thoại Trong giới hạn đề tài này, sâu khảo sát ngôn ngữ hội thoại hai nhân vật thể (song thoại) Truyện Kiều Nhiệm vụ nghiên cứu Việc nghiên cứu ngôn ngữ hội thoại nhân vật ... XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN KHOA NGÔN NGỮ HỌC  PHẠM THỊ MAI HƯƠNG NGÔN NGỮ HỘI THOẠI CỦA CÁC NHÂN VẬT TRONG TRUYỆN KIỀU Chuyên ngành : NGÔN NGỮ HỌC Mã số : 60 22 01 LUẬN VĂN THẠC SĨ NGÔN NGỮ...
 • 97
 • 306
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nhân vật trong hai tiểu thuyết mảnh đất lắm người nhiều ma và dòng sông míaphan tich mot so nhan vat trong hai tac pham rung xa nu va nhung dua con trong gia dinh de thay duoc ve dep cua chu nghia anh hung cach mang mien nam trong khang chien chong myđặc điểm từ ngữ và câu trong hai tiểu thuyết nắng đồng bằng và ăn mày dĩ vãng của chu laitiểu thuyết bến không chồng của dương hướng chương 1đọc tiểu thuyết bến không chồng của dương hướngtiểu thuyết bến không chồng của dương hướngluận văn ngôn ngữ hội thoại của nhân vật trong truyện ngắn nguyễn huy thiệpngôn ngữ hội thoại của nhân vật trong truyện ngắn nguyễn huy thiệpngôn ngữ hội thoại của nhân vật trong truyện ngắn nguyễn huy hiệpmiêu tả tâm lí nhân vật qua ngôn ngữ đối thoại độc thoại nội tâmngôn ngữ đối thoại trong truyện ngắn nam caongôn ngữ đối thoại trong truyện ngắnngôn ngữ đối thoại trong văn họcngon ngu doi thoai trong tieu thuyet bay tren to chim cuc cungôn ngữ đôi thoại độc thoại trong truyện kiềuTiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (4)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCMTiểu luận HCM người là hiện thân sáng chói của tư tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, là mẫu mực của tinh thần độc lập tự chủ tự lực tự cường, đổi mới và sáng tạo (5)Tiểu luận phân tích quan điểm của mark con người cải tạo hoành cảnh đến đâu thì cải tạo bản thân đến đóTiêu chuẩn Châu Âu EC8: Kết cấu chống động đất phần 3: (Eurocode8 BS EN1998 3 e 2005 Design of structure for earthquake resistance part 3: Assessment and retrofitting of buildings)Tiểu luận biện chứng giữa vấn đề dân tộc và vấn đề giai cấp trong tư tưởng HCM (16)Tiểu luận luận chứng giá trị tư tưởng về tự do của hêgenTiểu luận công cụ lao động và vai trò của nóTiểu luận lý luận tích luỹ tư bản và vận dụng vào tình hình thực tiễn ở việt nam trong giai đoạn hiện nayCác giải pháp hoàn thiện cơ chế tự chủ tài chính tại Bệnh viện Tai Mũi Họng TWCác giải pháp hoàn thiện phương thức chuyển tiền ngoại tệ tại Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt NamCác yếu tố ảnh hưởng đến mức độ chấp nhận mô hình thẻ điểm cân bằng trong quản trị chiến lược tại các doanh nghiệp Việt Nam.PDFTiêu chuẩn Châu Âu EC4: Kết cấu bê tông cốt thép liên hợp phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode4 BS EN1994 1 2 e 2005 Design of composite structures part 1.2: General rules and Structural fire design)Tiêu chuẩn Châu Âu EC5: Kết cấu gỗ phần 1.2: Kết cấu chịu lửa (Eurocode5 EN1995 1 2 e 2004 Design of timber structures part 1.2: General structural fire design)Cải thiện môi trường đầu tư ở các tỉnh vùng trung du, miền núi phía Bắc Việt Nam.PDFChất lượng bảo đảm tiền vay đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh của ngân hàng thương mại cổ phần quốc tế Việt namChất lượng dịch vụ của các siêu thị chuyên doanh trên địa bàn thành phố Hà Nội.PDFtinh don dieu ham so va ung dungNhom1 sxsh ngành chế biến gỗKế hoạch bồi dưỡng học sinh yếu kém môn ngữ văn lớp 6
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập