Bộ đề part 2 9, 10, 11, 12

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN TT GDTX SAĐÉC ĐỀ ÔN THI 9.10.11.12 potx

ĐỀ ÔN THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN TT GDTX SAĐÉC ĐỀ ÔN THI 9.10.11.12 potx
... y  19 5log x  ==== ==== ĐỀ 10 - I.PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7 điểm) Câu I.(3 điểm) Cho hàm số y = (x – 1)2(x +1)2 có đồ thị (C) 1/ Khảo sát biến thi n vẽ đồ thị (C) hàm số 2/ ... (2 điểm) Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng d:  x   2t    y  2t z  t   mặt phẳng (P): x + 2y – 2z + = 1/ Viết pt đường thẳng qua gốc tọa độ O vuông góc với d song ... qua giao tuyến (d)   vµ    đồng thời vuông góc với mặt phẳng (P): 3x  y 1  Câu V b (1 điểm) Viết dạng lượng giác số phức z   3i ==== ==== ĐỀ12 - I Phần chung cho tất thí sinh...
 • 7
 • 174
 • 0

Tài liệu kiến thức tổng hợp+Bộ đề ôn thi vào 10(11 12)(Hot)

Tài liệu kiến thức tổng hợp+Bộ đề ôn thi vào 10(11 12)(Hot)
... nghiệm x = x1 Phơng pháp: +Thay giá tị tham số tìm đợc vào công thức tổng nghiệm để tính nghiêm thứ hai Hoặc thay giá trị tham số tìm đợc vào công thức tích hai nghiệm,từ tìm đợc nghiệm thứ Ví dụ: ... tới kiến thức hình học; 3.Dạng toán công việc làm chung, làm riêng; 4.Dạng toán chảy chung, chảy riêng vòi nớc; 5.Dạng toán tìm số; 6.Dạng toán sử dụng kiến thức %; 7.Dạng toán sử dụng kiến thức ... quan tới kiến thức hình học) Tìm hai cạnh tam giác vuông biết cạn huyền 13 cm tổng hai cạnh góc vuông 17 Lời Giải : Gọi cạnh góc vuông thứ tam giác x ( cm ), ( 0< x < 17 ) Ta có cạnh góc vuông lại...
 • 134
 • 125
 • 0

KT45''''(9,10,11-12CB) đề 2

KT45''''(9,10,11-12CB) đề 2
... get in touch with me if you need further information Answer: 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 ... man asked “Yes,” she answered, “Do you want to take it out again? Did you think that it was so … (2) ?” “No, of course not,” said the young man, “ (3)… when I… (4)… it home, I met a girl on the ... obey the traffic rules…… strictly A will fine B should be punish C must be fined D have to fine 20 He finds it … …… to read detective books A fascinated B fascinating C fascinate D fascinates...
 • 3
 • 160
 • 0

Bo de On thi DH 9,10,11,12

Bo de On thi DH 9,10,11,12
... khoảng cách từ H đến mp(SCD) 2) Trong không gian cho đường thẳng: () x 1 y  z 1 = = A(1;2;3), B(2;3;1) Lập phương 6 trình mặt phẳng () qua A,B () song song với ( ) Từ tính khoảng cách ... O Lấy điểm S cho OS=2R Giả sử CD=4AB Tính diện tích toàn phần thể tích hình chóp S.ABCD 2) Trong không gian cho mp(P) : 2xy+3z3n =0 đường thẳng (d) : x  my  z   Xác đònh m , n để 2x ... đoạn [  2Sin3xdx; 3] c) Cho tgA.tgB =3, tgB.tgC =6 Chứng minh tam giác có góc 450 Câu IV :1)Trong không gian cho mp(P) : xy+z+3=0 hai điểm A(1;3;2) ,B(5;7;12) a) Tìm tọa độ A/ đối xứng...
 • 4
 • 55
 • 0

giao an lop 4 2 buoi tuan 7,8,9,10,11,12

giao an lop 4 2 buoi tuan 7,8,9,10,11,12
... kh/đònh 379 +46 8 = 8 74? Bài 2: - GV: BT y/c cta làm gì? - GV: Viết bảng: 48 + 12 = 12+ …… - Hỏi: Em viết vào chỗ chấm trên? Vì sao? Phạm Thò Thu Huyền 27 64 120 8 + 27 64 = 39 72 27 64 + 120 8 = 39 72 - Đều ... -4 HS lên bảng làm bài, HS lớp -GV yêu cầu HS làm làm vào VBT 5 42 93 28 14 3 925 26 387 + 1 42 9 3 046 728 9 + 618 535 5078 -GV yêu cầu HS nhận xét làm bạn bảng -GV nhận xét cho điểm HS Bài 2( dßng 1 ,2) ... 15 20 28 49 51 Giáo án lớp (a+b)+c ( + ) + = + = 15 a+ (b+c) + ( + ) = + 10 = 15 ( 35 + 15 ) + 20 = 50 + 20 35 + (15 + 20 ) = 35 + = 70 35 = 70 ( 28 + 49 ) + 51 = 77 + 51 28 + (49 + 51) = 28 +...
 • 226
 • 1,206
 • 7

20 ĐỀ THI THỬ CĐ & ĐH MÔN SỬ 2011ĐỀ THI THỬ SỐ 9+10+11+12 docx

20 ĐỀ THI THỬ CĐ & ĐH MÔN SỬ 2011ĐỀ THI THỬ SỐ 9+10+11+12 docx
... khu vực từ năm 1993 đến năm 200 5 Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: ĐỀ THI THỬ SỐ 10 PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT ... kế tục Liên Xô năm 1991 – 200 0 ? Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: ĐỀ THI THỬ SỐ 11 PHẦN LÀM CHUNG CHO ... đến năm 1961 Hết Thí sinh không sử dụng tài liệu Cán coi thi không giải thích thêm Họ tên thí sinh: ; Số báo danh: ĐỀ THI THỬ SỐ 12 PHẦN LÀM CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0...
 • 8
 • 158
 • 0

TEST 12A- UNIT 9+10+11+12 (MÃ ĐỀ 221) pptx

TEST 12A- UNIT 9+10+11+12 (MÃ ĐỀ 221) pptx
... affirmed C stated D all are correct 40 A atmosphere B environment C aspect D surroundings TEST 12A- UNIT 9+10+11+12 (M· ®Ò 222) C©u : A C©u : A C C©u : A C C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A C©u : ... affirmed C stated D all are correct 40 A atmosphere B environment C aspect D surroundings TEST 12A- UNIT 9+10+11+12 (M· ®Ò 223) C©u : A C©u : A C©u : A C C©u : A C©u : A C C©u : A C C©u : A C©u ... affirmed C stated D all are correct 40 A atmosphere B environment C aspect D surroundings 41 TEST 12A- UNIT 9+10+11+12 (M· ®Ò 224) C©u : A C©u : A C C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A C©u : A...
 • 11
 • 244
 • 2

s Preface, Contents Bit Logic Instructions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SIMATIC Statement List pdf

s Preface, Contents Bit Logic Instructions 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 SIMATIC Statement List pdf
... Contents 10 .10 10 .11 10 . 12 10 . 13 10 . 14 10 . 15 10 . 16 10 . 17 10 . 18 10 . 19 11 Shift and Rotate Instructions 11 .1 11. 1 .1 11. 1 .2 11 .1. 3 11 .1. 4 11 .1. 5 11 .1. 6 11 .1. 7 11 .2 11 .2 .1 11. 2. 2 11 .2. 3 11 .2. 4 11 .2. 5 12 ... List (STL) for S7 -30 0 and S7 -40 0 Programming A5E0 07 0 69 60- 01 Contents 14 Accumulator Instructions 14 .1 14 .2 14 .3 14 .4 14 .5 14 .6 14 .7 14 .8 14 .9 14 .10 14 .11 14 . 12 14 . 13 14 . 14 14 . 15 A B A -1 STL Instructions ... 11 11 111 1 11 11 111 1 11 11 111 1 11 11 011 0 (X = or 1, bits are not used for conversion) Statement List (STL) for S7 -30 0 and S7 -40 0 Programming A5E0 07 0 69 60- 01 3- 5 Conversion Instructions 3. 6 DTB Double...
 • 272
 • 620
 • 0

Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25

Giải bài ôn tập chương 1 Đại số lớp 10: Bài 1,2,3,4,5, 6,7,8,9,10, 11,12,13, 14,15 SGK trang 24, 25
... |2,289 – 2,289| < 0,0 01 Bài 14 : Chiều cao đồi đo h = 347 ,13 ± 0,2m.Hãy viết SỐ quy tròn số gần 347 ,13 Hướng dẫn giải 14 : Sô’ quy tròn h = 347 ,13 ± 0,02 (m) h = 347 Bài 15 : Những quan hệ quan ... Hướng dẫn giải 11 : P ⇔ T; R ⇔ S; Q ⇔ X Bài 12 : Xác định tập hợp sau a) (-3 ; 7) ∩ (0 ; 10 ) ; b) (—∞ ; 5) ∩ (2 ; +∞) ; c) R \(—∞ ; 3) Hướng dẫn giải 12 : T: ” x ∈ A x ∈ B”; R: “x Bài 13 : Dùng máy ... [a ; +∞) Viết tập hợp R số thực dạng khoảng Hướng dẫn giải 6: Bài 7: Thế sai số tuyệt đối số gần ? Thế độ xác số gần ? Hướng dẫn giải 7: Goi a số gần đúng; a số sô đo dại lượng Bài 8: Cho tứ...
 • 5
 • 3,749
 • 3

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15 trang 50,51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2

Giải bài 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10, 11,12,13,14,15 trang 50,51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương 2
... giải 12: Phần tập trắc nghiệm: Chọn đáp án cho phần tập sau Bài 13 ( trang 51 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Bài 14 ( trang 51 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Bài 15 ( trang 51 SGK Đại số 10 ôn tập ... 50 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Tìm tập xác định hàm số Đáp án hướng dẫn giải 8: Bài ( trang 50 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Xét chiều biến thiên vẽ đồ thị hàm số a) y=1/2x -1; b) y= – 2x; ... y=√x2; d) y =| x +1 | Đáp án hướng dẫn giải 9: Bài 10 ( trang 51 SGK Đại số 10 ôn tập chương 2) Lập bảng biến thiên vẽ đồ thị hàm số a) y = x2 – 2x – b) y = -x2 + 3x + Đáp án hướng dẫn giải 10:...
 • 7
 • 8,153
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: đa dạng hóa sản phẩm theo kỳ hạn đến nay hầu hết các ngân hàng đều có đầy đủ các loại tiền gửi từ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 tháng đến 36 tháng cho khách hàng lựa chọngiáo án tuần 5 7 8 9 10 11 12 lớp 4cac dang kiem tra vat li trac nghiem tu luan 1 tiet lop 10 trang bai 9 10 11 129 10 11 12 amp 139 10 11 12 132 9 10 11lưu ý khi đặt tên đề tài 1 4 10 11 12 13de kiem tra 1 tiet tieng anh 12 unit 9 10 11 co dap anđề kiểm tra anh văn lớp 10 unit 9 10 11chuyên đề nồng độ dung dịch sự điện ly hóa học 10 11 12bộ đề olympic ngữ văn 10 và 11 có đáp ángiáo án buổi chiều lớp 2 tuần 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11bộ đề hóa học 9 ôn thi vào 10bộ đề ngữ văn 9 ôn thi vào 10bộ đề trắc nghiệm sinh học 11 chương 2BÀI GIẢNG CHẤT BÉO ĐHYDTổng quan về graphene vật liệu mới có thể thay đổi thế giớiCác nguyên nhân gây nứt tườngÝ nghĩa các chỉ số dầu nhớtBÀI THI VẬN DỤNG KIẾN THỨC LIÊN MÔN ĐỂ GIẢI QUYẾT TÌNH HUỐNG THỰC TIỄNÔn tập nền móng 2017Unit 3. ARTrắc nghiệm lí thuyết phân dạng theo chương ( Vật lí 12 có đáp án )Rèn luyện năng lực giải toán tiếp tuyến theo định hướng tư duy sáng tạoTuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhXây dựng website giới thiệu sản phẩm cho công ty HC computer – TP Hà GiangUnit 2 2 mailanhuongluận văn thạc sĩ nấm nội cộng sinhHoàn thiện hệ thống chỉ tiêu phân tích tài chính các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán tại công ty cổ phần OTC Việt NamCâu hỏi trắc nghiệm và đáp án môn Ngân hàng Thương mạiBộ đề ôn THPT quốc gia ôn khối d và a1 có keys ( đáp án chi tiết)thiết kế casio bar cafethiết kế câu lạc bộ thanh niên nam sài gònthiết kế coffee foldsthiết kế fly flowers entertaiment