CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: Hạch toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vệ sinh tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ và thương mại Thăng Long

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: Hạch toán chi phí tính giá thành dịch vụ vệ sinh tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ thương mại Thăng Long

CHUYÊN ĐỀ THỰC TẬP: Hạch toán chi phí và tính giá thành dịch vụ vệ sinh tại Công ty cổ phần cung ứng dịch vụ và thương mại Thăng Long
... TON CHI PH SN XUT V TNH GI THNH DCH V TI CễNG TY CP CUNG NG DCH V V THNG MI THNG LONG 1.1.LCH S HèNH THNH V PHT TRIN CA CễNG TY C PHN CUNG NG DCH V V THNG MI THNG LONG Cụng ty CP C phn cung ... phỏt sinh c Hch toỏn chi phớ sn xut chung Chi phớ sn xut chung l nhng chi phớ cn thit cũn li sn xut sn phm sau chi phớ nguyờn vt liu trc tip v chi phớ nhõn cụng trc tip õy l nhng chi phớ phỏt sinh ... toỏn chi phớ nhõn cụng, cỏc nhõn viờn qun lý i 1.2.3 c im quy trỡnh cung cp dch v v thng mi ca cụng ty c phn cung ng dch v v thng mi Thng Long Cụng ty C phn cung ng dch v v thng mi Thng long...
 • 67
 • 123
 • 0

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng hoàng mai

Hoàn thiện kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xuất nhập khẩu xây dựng hoàng mai
... Long University Libraty CH NGă2 TH C TR NG K TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M XÂY L P T I CÔNG TY CP XNK XÂY D NG HOÀNG MAI 2.1 T ng quan v công ty CP XNK xây d ng Hoàng Mai 2.1.1 ... k toán t p h p chi phí s n xu t tính giá thành s n ph m xây l p t i công ty CP XNKă ă n Hoàng Mai T i công ty XNK xây d thu n l i cho vi c theo dõi, t p h p chi phí tính giá thành s n ph m xây ... p xây l p 21 CH NGă2 TH C TR NG K TOÁN CHI PHÍ S N XU T VÀ TÍNH GIÁ THÀNH S N PH M XÂY L P T I CÔNG TY CP XNK XÂY D NG HOÀNG MAI 24 2.1 T ng quan v công ty CP XNK xây d ng Hoàng...
 • 111
 • 39
 • 0

Chuyên đề thực tập Hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại Công ty xây dựng Sông Đà 8

Chuyên đề thực tập Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm trong doanh nghiệp xây lắp tại Công ty xây dựng Sông Đà 8
... HạCH TOáN CHI PHí SảN XUấT TíNH GIá THàNH SảN PHẩM XÂY LắP INhững vấn đề chung chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm 1.1 Chi phí sản xuất loại chi phí sản xuất Quá trình sản suất kinh doanh ... Chuyên đề thực tập Phần I Cơ sở lý luận hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty XD Sông Đà Phần II Thực trạng hoạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây ... hình thực tế tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành công tác xây lắp Công ty xây dựng Sông Đà 1.Đối tợng tập hợp chi phí sản phẩm xây lắp : - Đối tợng tập hợp chi phí sản phẩm xây lắp...
 • 71
 • 77
 • 0

Chuyên đề thực tập: “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Công trình Viễn thông” pot

Chuyên đề thực tập: “Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ phần Công trình Viễn thông” pot
... Chuyên đề thực tập PHẦN II THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG I THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ ... thực tế thực tập Công ty Cổ phần phát triển Công trình Viễn thông Em chọn đề tài nghiên cứu cho chuyên đề thực tập mình: “Kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp Công ty Cổ phần ... tập hợp chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm theo đơn vị thi công cho công trình cụ thể II TẬP HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM CÔNG TRÌNH TẠI CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN CÔNG TRÌNH VIỄN THÔNG...
 • 74
 • 490
 • 0

Thực tế công tác hạch toán TậP HợP chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ PHầN ĐầU TƯ Xây dựnG SÔNG Đà

Thực tế công tác hạch toán TậP HợP chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty Cổ PHầN ĐầU TƯ Và Xây dựnG SÔNG Đà
... hợp chi phí sản xuất, đánh giá sản phẩm dở dang tính giá thành sản phẩm: Tính giá thành sản phẩm hoàn thành công tác cuối trình tập hợp chi phí sản xuất Để tính giá thành đợc đầy đủ, xác cần thiết ... tổng chi phí thực tế dở dang cuối quý, chi phí thực tế phát sinh quý, kế toán lập chi phí thực tế dở dang cuối quý Từ kết tính đợc kế toán xí nghiệp lập bảng báo cáo chi phí giá thành sản phẩm ... - Chi phí nhân công trực tiếp - Chi phí máy thi công - Chi phí sản xuất chung Sản phẩm công ty công trình, hạng mục công trình riêng biệt Tuy nhiên, quy trình sản xuất công trình phơng pháp hạch...
 • 12
 • 114
 • 0

Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Hà Đô 1

Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công ty cổ phần Hà Đô 1
... hợp chi phí sản xuất Xác định đối tượng tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm khâu đặc biệt quan trọng toàn công tác chi phí tính giá thành sản phẩm công tác xây lắp Tại Công ty cp Đô 1, ... nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần; Công ty Đô thuộc Trung Tâm KHKT & CN Quân Sự thành Công ty cổ phần Đô theo định số 16 3/2004/QĐ- BQP Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng, Công ty cổ phần Đô thành ... báo cáo kế toán báo cáo chi phí giá thành, báo cáo thu chi tiền mặt, báo cáo kết kinh doanh 2.3 Tổ chức hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần Đô 2.3 .1 Đối tượng...
 • 33
 • 148
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH
... THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ ANH 2.2.1 Đặc điểm chi phí sản xuất phân loại chi phí sản xuất công ty Công ty cổ phần Anh công ty chuyên gia công hàng may ... công ty Xuất phát từ việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty cổ phần Anh đối tượng tính giá thành mã hàng sản xuất Do vậy, cuối tháng vào kết tập hợp chi phí sản xuất ... chức công tác tính giá thành Công ty 2.2.3.1 Công tác quản lý giá thành Công ty Trong loại hình sản xuất gia công hàng may mặc cho khách hàng, đơn giá gia công sản phẩm phía khách hàng công ty...
 • 37
 • 177
 • 0

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH

THỰC TRẠNG CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MAY MẶT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH
... toàn công việc kế toán thực tập trung phòng kế toán công ty, đơn vị trực thuuộc phận kế toán riêng 2.2 THỰC TRẠNG KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN MAY XUẤT KHẨU THÁI BÌNH ... công tác đánh giá sản phẩm dở dang cuối kỳ 2.2.3.4 Phương pháp tính giá thành sản phẩm công ty Xuất phát từ việc xác định đối tượng kế toán tập hợp chi phí sản xuất Công ty cổ phần may xuất Thái ... mã hàng mở phiếu tính giá thành để theo dõi tập hợp chi phí sản xuất theo mã hàng Công ty thực việc tập hợp chi phí sản xuất thuận lợi cho công tác tính giá thành chi phí sản xuất chung đến cuối...
 • 39
 • 247
 • 0

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO PHÁT TRIỂN NHÀ

TÌNH HÌNH THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TU TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ
... nghiệp TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ HÀ NỘI Mẫu 06 Công ty cổ phần tu tạo phát triển nhà BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ GIÁ THÀNH XÂY LẮP Quý 4/2008 CHI PHÍ SẢN XUẤT KỲ BÁO CÁO TT Tên công ... giá thành thực tế khối lượng xây lắp hoàn thành quý 3-/ Công tác kế toán giá thành Công ty Công ty cổ phần tu tạo phát triển nhà, đối tượng tập hợp chi phí sản xuất đồng thời đối tượng tính giá ... sổ chi tiết khớp số liệu hai số dùng để lập báo cáo tài II-/ Thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm Công ty cổ phần tu tạo phát triển nhà 1-/ Kế toán chi phí sản xuất...
 • 41
 • 205
 • 0

THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 873 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG

THỰC TẾ TỔ CHỨC CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẬP HỢP CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN 873 XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG
... loi chi phớ sn xut ti Cụng ty C phn 873 XDCTGT Hin nay, chi phớ sn xut ca Cụng ty c chia thnh hai loi: trc tip v giỏn tip Trong ú chi phớ trc tip bao gm: Chi phớ vt liu Chi phớ nhõn cụng Chi ... sinh, bng tng hp chi tit lp bỏo cỏo ti chớnh 1.2 Tp hp chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm xõy lp ti Cụng ty C phn 873 XDCTGT 1.2.1 T chc k toỏn hp chi phớ sn xut ti Cụng ty C phn 873 XDCTGT Cụng ... toỏn chi tit (Biu 4) 17 Trần Thị Nha Trang 17 Lun tt nghip: T chc cụng tỏc k toỏn chi phớ sn xut v tớnh giỏ thnh sn phm Biu : S chi phớ sn xut Tng cụng ty XDCTGT Cụng ty C phn 873 XDCTGT S CHI...
 • 49
 • 220
 • 0

Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng số 9

Thực trạng về công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng số 9
... IV/ Công tác tính giá thành sản phẩm công ty cổ phần xây dựng số 4.1/ Đối tợng tính giá thành, kỳ tính giá thánh công ty * Đối tợng tính giá thành: Xuất phát từ đặc điểm công ty cổ phần xây dựng ... cầu quản lý chi phí sản xuất theo dự toán, kế toán tập hợp chi phí sản xuất đợc thực phòng tài chính- kế toán công ty Các TK kế toán sử dụng để tập hợp chi phí sản xuất: TK 621- Chi phí nguyên ... Chi phí thực tế khối lợng xây lắp thực Chi phí thực tế Chi phí thực khói lợng tế khối xây lắp dở dang = * lợng xây lắp cuối kỳ Chi phí dự toán khối Chi phí dự toán dở dang lợng xây lắp hoàn thành...
 • 33
 • 203
 • 0

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CỒNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HOÁ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CỒNG TY CỔ PHẦN CÔNG TRÌNH GIAO THÔNG THANH HOÁ
... kế toán xí nghiệp Do để tìm hiểu rõ công tác hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp công ty cổ phần công trình giao thông Thanh Hóa, chuyên đề em xin lấy số liệu công trình ... bảng tính giá thành sản phẩm tất công trình ( Biểu số 23 ) 37 37 Bảng số 22 : Bảng tổng hợp chi phí tính giá thành CÔNG TY CTGT THANH HOÁ XN XÂY LẮP BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN XUẤT ... 72.966.862 Tính giá thành sản phẩm xây lắp 8.1 Tính giá thành sản xuất Công ty áp dụng phương pháp tính giá thành trực tiếp cho công trình xác định theo công thức: Giá thành sản xuất thực tế khối...
 • 39
 • 118
 • 0

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ

THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ XÂY LẮP VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM XÂY LẮP TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG QUẢNG TRỊ
... nghiệp xây lắp tính giá thành sản phẩm Giá thành hạng mục công trình xây lắp hoàn thành xác định sở tổng cộng chi phí phát sinh từ lúc khởi công đến hoàn thành, chi phí hạch toán sổ chi tiết chi phí ... 2.3 Kế toán giá thành sản phẩm xây lắp hoàn thành Trong sản xuất xây lắp, sản phẩm cuối công trình, hạng mục công trình xây dựng xong đưa vào sử dụng, hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành ... sản xuất Tại Công ty cổ phần đầu từ phát triển sở hạ tầng Quảng Trị đối ng tính giá thành công trình, hạng mục công trình hoàn thành khối lượng công tác xây lắp hoàn thành bàn giao kỳ Kỳ tính...
 • 35
 • 329
 • 0

Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội.

Thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng & Dịch Vụ Thương Mại Hà Nội.
... ĐỀ THỰC TẬP Phần 2: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG & DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI HÀ NỘI I Hạch Toán Chi Phí Sản Xuất Trong Công Ty Cổ Phần Đầu ... Đối ng hạch Toán Chi Phí Sản Xuất Như biết doanh nghiệp sản xuất sản xuất thành phẩm đối ng để tính toán chi phí sản xuất tính giá thành thành phẩm chi phí liên quan để sản xuất sản phẩm ... hợp chi phí thực chất nơi phát sinh chi phí nơi chịu chi phí Đối ng hạch toán chi phí sản phẩm xây lắp công trình hạng mục công trình Vì sản phẩm sản phẩm đơn nên đối ng hạch toán chi phí...
 • 36
 • 180
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: ii thực trạng hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây dựng tại công ty cổ phần cơ khí và xây dựng thăng long 46thực trạng công tác hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng và quản lý ctgt kon tumthực trạng công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần sản xuất vật liệu xây dựng và xây dựnghướng đề tài thứ hai hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần lilama 10 thuộc học phần kế toán tài chính doanh nghiệpthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và trang trí nội thất handicophần 2 thực trạng công tác kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần cơ giới thi công hanhudnhững tồn tại và một số ý kiến nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần 873 xdctgtthực trạng kế toán chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộiđối tượng và phương pháp hạch toán chi phí sản xuất và tính giá tinh giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hnthực trạng kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần xây dựng lắp máy điện nước hà nộinhững vấn đề chung về kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần licogi 16 6nhận xét đánh giá và một số ý kiến về công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần đầu tư amp xây dựng bưu điện hà nộinhận xét khái quát về công tác kế toán công ty cổ phần trường nam 3 1 1 những ưu điểm trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần trường nam một số tồn tại trong công tác kế toán tập hợp chi phí và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần trường nammột số ý kiến đóng góp nhằm hoàn thiện công tác kế toán tập hợp chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp tại công ty cổ phần trường nambồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề bài tập AMINO AXIT bồi DƯỠNG học SINH GIỎI QUỐC GIA, QUỐC tếVận dụng nội dung và ý nghĩa phương pháp luận của cặp phạm trù bản chất và hiện tượng để giải quyết một tình huống trong lĩnh vực tự nhiên hoặc xã hội, hoặc tư duy mà cụ thể là vấn đề bán hàng đa cấp hiện nayHướng dẫn trình bày bài báo khoa học IeeEbồi dưỡng học sinh giỏi hóa học thpt chuyên đề ĐỒNG PHÂN hợp CHẤT hữu cơHDgroup tổng hợp 10 đề pen i môn hóa 2017 hocmaiHDgroup tổng hợp 15 đề pen i môn vật lý n2 2017 hocmaiHDgroup tổng hợp 15 đề pen i n3 cô hương hocmai 2017HDgroup tổng hợp 12 đề toán pen i n2 thầy trần phương hocmai 2017BIỆN PHÁP QUẢN lý HOẠT ĐỘNG tự học của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ THƯƠNG mại và CÔNG NGHIỆPNGHIÊN cứu THẨM ĐỊNH và GIẢI PHÁP bảo đảm AN TOÀN GIAO THÔNG tại nút GIAO THÔNG NAM THĂNG LONG TRÊN ĐƯỜNG VÀNH ĐAI 3 hà nộiGIÁO dục ý THỨC PHÁP LUẬT CHO học SINH TRUNG học PHỔ THÔNG HUYỆN ĐÔNG ANH TRONG dạy học môn GIÁO dục CÔNG dânMỘT số BIỆN PHÁP NÂNG CAO HỨNG THÚ CHO TRẺ mẫu GIÁO 5 6 TUỔI TRONG HOẠT ĐỘNG NGHE dân CAPhát triển đội ngũ giáo viên trung học phổ thông huyện yên mô ninh bình theo tiếp cận năng lực“ nghiên cứu tương tác của kpt(piperidin)cl3 với p nitroanilin và độc tính của một số phức chất Pt(II) chứa piperidinTHÁI độ của PHỤ HUYNH xã GIAO TIẾN GIAO THỦY NAM ĐỊNH đối với vấn đề bạo lực TRẺ EM TRONG GIA ĐèNH HIỆN NAYVẬN DỤNG PHƯƠNG PHÁP dạy học THEO TIẾP cận NĂNG lực TRONG dạy học GIÁO dục học ở TRƯỜNG đại học VINHKINH tế HUYỆN hải hà (QUẢNG NINH) từ năm 2001 đến năm 2012NÂNG CAO HIỆU QUẢ bài học LỊCH sử VIỆT NAM lớp 12 TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG các TỈNH MIỀN núi PHÍA bắcSử dụng nguồn sử liệu địa phương trong dạy học lịch sử việt nam giai đoạn 1954 1975 ở trường trung học phổ thông tỉnh đồng thápGiải bài tập Tiếng Anh lớp 9 Chương trình mới Unit 2 COMMUNICATION, SKILLS 1
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập