Chuyên đề thực tập: Quản trị nhân lực tại công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị

Chuyên đề thực tập: Quản trị nhân lực tại công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị

Chuyên đề thực tập: Quản trị nhân lực tại công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị
... THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY THỰC PHẨM HỮU NGHỊ 2.1 Tổng quan công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển công ty Công Ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị tiền ... lực công ty cổ phần thực phẩm hữu ngghị, với số kinh nghiệm ỏi đợt thực nghiệm em chọn đề tài Quản trị nhân lực công ty cổ phần thực phẩm hữu nghị làm đề tài khóa luận Mục tiêu nghiên cứu đề ... nguồn nhân lực 2.1.3 Cơ cấu tổ chức, máy quản công ty Cổ Phần Thực Phẩm Hữu Nghị Hình 2.1 Sơ đồ cấu máy tổ chức công ty cổ hần thực phẩm Hữu Nghị Đại hội đồng cổ đông Hội đồng quản trị Ban...
 • 40
 • 307
 • 0

đề tài thực tập tình hình quản trị nhân lực tại công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình

đề tài thực tập tình hình quản trị nhân lực tại công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình
... xuất Công ty 1.5 1.5.1 Cơ cấu tổ chức máy quản Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình Sơ đồ phân cấp quản Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình Sơ đồ 2: Cơ cấu tổ chức máy quản Công ty ĐẠI ... duyệt phương án CPH chuyển Công ty Nhiệt điện Ninh Bình thành Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình Ngày 18/04/2007, Công ty Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu bên Trung tâm ... 23.450.501.891 Chức nhiệm vụ Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình Lĩnh vực kinh doanh Công ty cổ phần nhiệt điện Ninh Bình kinh doanh linh vực sau: • Sản xuất điện Quản lý, vận hành, bảo duỡng...
 • 64
 • 382
 • 10

Báo cáo thực tập tổng hợp về công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ PHẦN TIN học VIỄN THÔNG PETROLIMEX

Báo cáo thực tập tổng hợp về công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ PHẦN TIN học VIỄN THÔNG PETROLIMEX
... HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TIN HỌC VIỄN THÔNG PETROLIMEX 2.1 Tình hình nhân lực chức năng, nhiệm vụ phận tổ chức quản trị nhân lực công ty 2.1.1 Tình hình nhân lực (số lượng, ... làm công tác định mức yếu chưa có trình độ nghiệp vụ 2.3.4 Thực trạng hoạch định nhân lực công ty Tại công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex, hoạch định nhân lực nhằm đảm bảo cho công ty ... Viễn thông Petrolimex Định hướng 2: Nghiên cứu quy trình đào tạo Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông Petrolimex Định hướng 3: Nâng cao chất lượng tuyển chọn nhân lực Công ty Cổ phần Tin học Viễn thông...
 • 39
 • 355
 • 2

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10
... CP Sụng 10. 1 Cụng ty CP Sụng 10. 2 Cụng ty CP Sụng 10. 3 Cụng ty CP Sụng 10. 4 Cụng ty CP Sụng 10. 5 Cụng ty CP Sụng 10. 6 Cụng ty CP Sụng 10. 7 Cỏc phũng chc nng Cỏc x nghip trc thuc Cỏc ban ... Cụng ty Sụng 10 35 b Thự lao: Theo quy nh ca i hi ng c ụng Cụng ty v Cụng ty Sụng 10 c Tin thng: Theo quy nh ca Cụng ty Sụng 10 d Ch nõng lng: Theo quy nh ca Nh nc v quy nh ca Cụng ty Sụng 10 ... cụng ty c phn Sụng 1.4.1 Ngun nhõn lc ca cụng ty * C cu nhõn lc ca cụng ty Sụng 10 Bng 1.1 Tỡnh hỡnh nhõn lc ca cụng ty giai on 2 010- 2012 n v: Ngi So sỏnh Ch tiờu 2 010 2011 2012 2011/2 010 Chờnh...
 • 43
 • 371
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HỢP LỰC

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HỢP LỰC
... Tình hình nhân lực chức năng, nhiệm vụ phòng Tổ chức – Hành Công ty Cổ phần xây lắp thương mại Hợp Lực 2.1.1 Tình hình nhân lực phòng Tổ chức – Hành Công ty cổ phần xây lắp thương mại Hợp Lực Phòng ... lược công ty hoàn toàn đắn SVTH: Trần Thị Thương Lớp: K46U4 Báo Cáo Thực Tập GVHD: ThS Vũ Văn Thịnh PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI HỢP LỰC ... giao công trình cho khách hàng 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực Công ty cổ phần xây lắp thương mại Hợp Lực 2.3.1 Thực trạng quan hệ lao động công ty Cơ chế giao tiếp thương lượng công ty...
 • 27
 • 254
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần xuất nhập khẩu máy và phụ tùng
... động quản trị nhân lực Công ty 2.1 Tình hình nhân lực chức năng, nhiệm vụ phòng tổ chức hành – phận tổ chức quản trị nhân lực Công ty 2.1.1 Tình hình nhân lực Bảng 2: Tình hình lao động Công ty ... Tình hình hoạt động quản trị nhân lực Công tác quản trị nhân lực SPJ ngày nhận quan tâm cán công nhân viên công ty Mặc dù nhiều tồn nhìn chung công tác quản trị nhân góp phần giúp doanh nghiệp ... giá thực trạng hoạt động SPJ Tình hình hoạt động kinh doanh Được thành lập cách 30 năm, công ty cổ phần xuất nhập máy phụ tùng có vị thế, chỗ đứng định tổng thị phần toàn ngành xuất nhập khẩu, ...
 • 16
 • 200
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT
... K46U1 Báo Cáo Thực Tập Tổng Hợp GVHD: TS Mai Thanh Lan PHẦN II: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ DKT 2.1 Tình hình nhân lực chức năng, nhiệm vụ Phòng Nhân Sự Công ... triển Học tập mới, không ngừng sáng tạo để thành công 2.3 Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực Công ty Cổ phần công nghệ DKT 2.3.1 Thực trạng quan hệ lao động Công ty Công ty Cổ phần công nghệ đăng ... phần công nghệ DKT  Định hướng 2: Hoàn thiện công tác hoạch định nhân lực công ty Cổ phần công nghệ DKT  Định hướng 3: Hoàn thiện công tác đánh giá thực công việc công ty Cổ phần công nghệ DKT...
 • 27
 • 882
 • 6

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SAO THỦY

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ SAO THỦY
... Hành nhân Công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu Sao Thủy Bảng 2.2: Tình hình tuyển dụng nhân Công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu Sao Thủy Hình 2.1: Sơ đồ cấu phận quản trị nhân lực Công ... ty Công ty cổ phần phần dịch vụ thương mại đầu Sao Thủy KẾT LUẬN Qua thời gian đầu thực tập, giúp đỡ TS.Nguyễn Thị Minh Nhàn giúp đỡ nhân viên Công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu Sao Thủy ... TƯ SAO THỦY 2.1 Tình hình nhân lực chức năng, nhiệm vụ phận tổ chức quản trị nhân lực Công ty cổ phần dịch vụ thương mại đầu Sao Thủy 2.1.1 Tình hình nhân lực Công ty Phòng hành nhân Công ty...
 • 31
 • 272
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU
... PHẦN 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP Á CHÂU 1.1 Sự hình thành phát triển Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu - Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT CÔNG NGHIỆP ... động quản trị nhân lực Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu 2.3.1 Thực trạng quan hệ lao động Công ty - Bộ phận Công Đoàn Công ty Hiên tại, Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu ... tác tổ chức hoạt động quản trị nhân lực Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu - Định hướng 3: Nghiên cứu quy trình tuyển dụng nhân lực Công ty Cổ Phần Kỹ Thuật Công Nghiệp Á Châu Quản Trị...
 • 29
 • 284
 • 0

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC PAROSY

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC PAROSY
... Lớp: Báo cáo thực tập tổng hợp 2.3 2.3.1 Khoa Quản trị nhân lực Thực trạng hoạt động quản trị nhân lực Công Ty Cổ Phần May Mặc Parosy Thực trạng quan hệ lao động công ty Công ty có tổ chức Công ... (Nguồn: báo cáo tài công ty) PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN MAY MẶC PAROSY 2.1 Tình hình nhân lực chức năng, nhiệm vụ phận tổ chức quản trị nhân lực Công ty Cổ Phần ... Khoa Quản trị nhân lực TÀI LIỆU THAM KHẢO Nguyễn Hữu Thân, 2004, Quản trị nhân lực, NXB Thống Kê Nội quy công ty cổ phần may mặc Parosy Báo cáo tổng kết cuối năm công ty cổ phần may mặc Parosy...
 • 19
 • 393
 • 3

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà
... công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà - Đề tài 2: Hoàn thiện công tác tuyển dụng nhân lực công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà - Đề tài 3: Hoàn thiện công tác hoạch định nhân lực công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà ... nhằm hoàn thiện Báo cáo Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN I GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN SOMECO SÔNG ĐÀ 1.1.Sự hình thành phát triển doanh nghiệp Công ty Cổ phần SOMECO Sông Đà có tên gọi tiếng ... thuộc Công ty Sông Đà 11 Tháng 2/2004 tách từ Công ty Sông đà 11 thành lập Công ty khí lắp máy Sông đơn vị thành viên thuộc Tổng công ty Sông Đà Tháng 11/2005, Công ty cổ phần khí lắp máy Sông đà...
 • 21
 • 283
 • 1

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC (CMC TELECOM)

báo cáo thực tập tổng hợp khoa quản trị nhân lực tại CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC (CMC TELECOM)
... (3) Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom), Slide hội nhập nhân viên (4) Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom), Nội quy quy chế (5) Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông ... 5,30% PHẦN 2: TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN HẠ TẦNG VIỄN THÔNG CMC - CHI NHÁNH MIỀN BẮC 2.1 Tình hình nhân lực chức phận tổ chức Quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Hạ tầng ... cấp mẫu tờ trình báo cáo, …cho nhân viên Công ty 2.2 Ảnh hường nhân tố môi trường Quản trị nhân lực tới hoạt động Quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Hạ tầng viễn thông CMC (CMC Telecom)- Chi nhánh...
 • 27
 • 712
 • 9

Báo cáo thực tập khoa quản trị nhân lực - đại học thương mại thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần gốm và xây dựng Hạ Long

Báo cáo thực tập khoa quản trị nhân lực - đại học thương mại thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty cổ phần gốm và xây dựng Hạ Long
... Báo cáo thực tập tổng hợp PHẦN I: GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM VÀ XÂY DỰNG HẠ LONG I 1.1 Sự hình thành phát triển công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Hạ Long I 1.1.1 Sự hình thành Công ty Cổ Phần ... đoàn Quản trị nhân lực Nam năm Đại học lao động xã hội Kinh tế lao động Nam năm Thực tập sinh nhân Đại học thương mại Quản trị nhân lực Nữ Thực tập sinh nhân Đại học thương mại Quản trị nhân lực ... máy Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Hạ Long I GVHD: PGS.TS Phạm Công Đoàn SVTH: Nguyễn Thị Thoa – MSV: 11D210045 Báo cáo thực tập tổng hợp 1.2.1 Cơ cấu tổ chức máy Công ty Cổ phần Gốm Xây dựng Hạ Long...
 • 30
 • 254
 • 0

Báo cáo thực tập khoa quản trị nhân lực - đại học thương mại thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần sản xuất điện tử Thành Long

Báo cáo thực tập khoa quản trị nhân lực - đại học thương mại thực trạng công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần sản xuất điện tử Thành Long
... lương Công ty Cổ phần Sản xuất Điện tử Thành Long Hoàn thiện công tác tiền lương Công ty Cổ phần Sản xuất Điện tử Thành Long Tổ chức công tác trả công Công ty Cổ phần Sản xuất Điện tử Thành Long ... chính- nhân Công ty Cổ phân Sản xuất Điện tử Thành Long 1.3 Lĩnh vực đặc điểm hoạt động công ty 1.3.1 Lĩnh vực hoạt động kinh doanh Công ty Cổ phần Sản xuất Điện tử Thành Long dẫn đầu lĩnh vực sản ... chức quản trị nhân lực công ty 2.1.1 Tình hình nhân lực (số lượng, chất lượng, cấu) Phòng hành – nhân công ty gồm người Bảng 1.4 Cơ cấu nhân lực phòng hành – nhân Công ty Cổ phân Sản xuất Điện tử...
 • 26
 • 312
 • 2

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ

Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại Công ty Cổ phần tập đoàn Tiến Bộ
... công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Đưa giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Công tác quản trị nhân ... trị nhân lực Chương II: Thực trạng công tác công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Chương III: Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Tập ... tích thực trạng công tác quản trị nhân lực Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ Đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Tiến Bộ ...
 • 28
 • 459
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: bộ máy thực hiện nhiệm vụ chuyên trách công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà gia bảomột số biện pháp hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần tập đoàn tiến bộphần ii tình hình hoạt động và thực trạng về quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phẩn sx tm hữu nghị đà nẵngthực trạng quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sx tm hữu nghị đà nẵngphân tích thực trạng về quản trị nhân lực tại công ty cổ phần xây lắp điện i pcciquản trị nhân lực tại công ty cổ phần xây dựng minh phươngquản trị nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư xây dựng và thương mại 3 2quan tri nhan luc tai cong ty co phan gang thep thai nguyenkhái quát chung và tổ chức công tác quản trị nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà gia bảoquá trình triển khai các hoạt động chức năng về quản trị nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư phát triển nhà gia bảophần iii một số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sx tm hữu nghị đà nẵng trong thời gian tớimột số giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần sx tm hữu nghị đà nẵng đến năm 2015phần 2 tình hình hoạt động quản trị nhân lực tại công ty cổ phần hạ tầng viễn thông cmc chi nhánh miền bắcthực trạng hoạt động quản trị nhân lực của công ty cổ phần may mặc parosybáo cáo thực tập quản trị kinh doanh tại công ty cổ phần xi măng bỉm sơnĐề tài một số vấn đề lý luận về khái niệm thị trường bất động sản, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về quyền được chết đối với quá trình xây dựng luật an tử ở việt nam hiện nay, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐề tài một số vấn đề về việc xây dựng cơ quan bảo hiến ở việt nam, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpĐánh giá tác dụng ức chế enzym acetylcholinesterase in vitro của các phân đoạn dịch chiết hoàng liên (coptis chinensis franch)Chuyên đề thực trạng và giải pháp nâng cao khả năng thắng thầu của công ty cổ phần công trình đường thủy VINAWACO, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpBài giảng Thiết bị và cáp viễn thông Bài 9: Phần cứng máy vi tínhNghiên cứu thành phần hóa học và hoạt tính gây độc tế bào của cây Bạch trinh biển (Hymenocallis littoralis) Việt Nam (LA tiến sĩ)Bào chế và đánh giá tác dụng kháng khuẩn của thuốc mỡ thân nước bạc cloridBước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu các hợp chất thiên nhiên việt nam phục vụ cho việc sàng lọc ảoBước đầu xây dựng tiêu chuẩn cơ sở dược liệu tam thất hoàng (panax stipuleanatush t tsai et k m feng) trồng tại sapa lào caiCÁCH VIẾT và yêu cầu của một TIỂU LUẬNChuyên đề hoàn thiện công tác đấu thầu ở tổng công ty đầu tư xây dựng cấp thoát nước và môi trường việt nam VIWASEEM, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpChuyên đề hoàn thiện công tác tính giá dự thầu tại công ty cổ phần bạch đằng 10, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệptóm tắt Sử dụng phần mềm geospace hỗ trợ dạy học hình học không gian nhằm góp phần phát triển trí tưởng tượng không gian cho học sinh trung học phổ thôngChuyên đề các giải pháp nâng cao năng lực đấu thầu của công ty đầu tư phát triển xây dựng và thương mại sơn hà, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpNghiên cứu công nghệ hàn liên kết nhôm – thép bằng quá trình hàn TIG (LA tiến sĩ)Báo cáo thực tập tại công ty cổ phần khách sạn silk path, luận văn tốt nghiệp đại học, thạc sĩ, đồ án,tiểu luận tốt nghiệpSo sánh tục ngữ Việt và tục ngữ LàoQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên Trung học cơ sở huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang theo yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nayQuản lý hoạt động bồi dưỡng giáo viên trường Trung học phổ thông Thanh Ba tỉnh Phú Thọ theo chuẩn nghề nghiệp
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập