Giải toán trên máy tính casio cho học sinh lớp 10, 11, 12

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio – Năm học 2009-2010

Đề thi học sinh giỏi giải toán trên máy tính Casio – Năm học 2009-2010
... Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính Casio Năm học 2009-2010 ... Giáo viên: Lê Lơng Hạnh Tổ KHTN - Trờng THCS Văn Hoá Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính Casio Năm học 2009-2010 ... Giáo viên: Lê Lơng Hạnh Tổ KHTN - Trờng THCS Văn Hoá Đề thi học sinh giỏi giải toán máy tính Casio Năm học 2009-2010 ...
 • 10
 • 1,898
 • 136

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TÓAN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN TOÁN LỚP 9 THCS

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TÓAN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN TOÁN LỚP 9 THCS
... P(5)= 79 Tính P(6), P(7), P(8), P (9) , P(10), P(11) Cách làm Kết Trang 2/6 Bài 4: (2 điểm): Dân số thành phố năm 2008 350.000 người b) Hỏi năm học 2008- 20 09, học sinh lớp đến trường, biết 10 năm ... số năm thành phố 1,4% thành phố thực tốt chủ trương 100% trẻ em độ tuổi đến lớp ? (Kết làm tròn đến hàng đơn vị) Cách làm Kết a) c) Số học sinh lớp đến trường năm học 2008- 20 09 : d) Nếu đến năm ... 2008- 20 09 : d) Nếu đến năm học 2016-2017, thành phố đáp ứng 120 phòng học cho học sinh lớp 1, phòng dành cho 35 học sinh phải kiềm chế tỉ lệ tăng dân số năm bao nhiêu, năm 2008 ? (Kết lấy với chữ...
 • 6
 • 698
 • 14

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TÓAN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN TOÁN LỚP 12 THPT

ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TỈNH GIẢI TÓAN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2008 – 2009 MÔN TOÁN LỚP 12 THPT
... chử số n n2 +1999n +8 b )Tính gần nghiệm thực đến hai chữ số thập phân phương trình x13 x6 + 3x4 3x2 + = Sơ lược cách giải thao tác máy tính Kết quả: Bài10: (2điểm) Tính gần thể tích diện ... Hùng đến rút 60USD để sinh sống a) Hỏi sau năm số tiền lại bao nhiêu? b) Nếu tháng rút 200USD sau hết tiền? Sơ lược cách giải thao tác máy tính Kết Trang 4/9 Bài (2 điểm) : Giải hệ phương trình: ... Sơ lược cách giải thao tác máy tính Kết quả: Trang 6/9 Bài (2 điểm) : Tìm giới hạn sau: 1  2 n 1  lim 1  cos  cos   cos  n  n n n n   Sơ lược cách giải thao tác máy tính Kết quả:...
 • 9
 • 488
 • 14

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNHĐỒNG THÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2011- 2012 Lớp 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNHĐỒNG THÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO  NĂM HỌC 2011- 2012 Lớp 12 THPT
... SOLVE để giải Bài (5 điểm) .Giải phương trình Cách giải Kết Nhập vào biểu thức Sử dụng phím SHIFT SOLVE Nhập vào giá trị đầu : Ta nghiệm x tương ứng Bài (5 điểm) Cho dãy số (u n ) Cách giải Kết ... Cách giải Kết Cách giải Kết 1.2 Bài (5 điểm) Tìm nghiệm gần (theo đơn vị độ, phút, giây) phương trình cos x + cos x + 21cos x + 34 cos x + cos x − 27 = Cách giải Kết Thay cos x...
 • 2
 • 185
 • 4

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009- 2010 Lớp 12 THPT

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO  NĂM HỌC 2009- 2010 Lớp 12 THPT
... Giải hệ phương trình: Kết  x+  − 2.2 y =   log x − log x + 12 = log ( y ) 2  Cách giải Kết Bài (5 điểm) Cho hình nón có bán kính đáy , biết thi t diện qua trục hình nón có góc đỉnh 720 Tính ... Cách giải Kết Bài (5 điểm) Cho tam giác ABC có đường cao AH Biết đỉnh C(2 ; 5), phương trình cạnh AB : x + y − = phương trình đường cao AH : x + y − = Tính diện tích tam giác ABC Cách giải Bài ... Cách giải Bài (5 điểm) Cho Sn = Kết n + + + + + n Tính giá trị gần S15 4 4 Cách giải Bài (5 điểm) Tìm hàm số bậc ba y = x + bx + cx + d Kết...
 • 3
 • 183
 • 3

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2011- 2012 Lớp 12 THPT

KỲ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2011- 2012 Lớp 12 THPT
... SOLVE để giải Bài (5 điểm) .Giải phương trình Cách giải Kết Nhập vào biểu thức Sử dụng phím SHIFT SOLVE Nhập vào giá trị đầu : Ta nghiệm x tương ứng Bài (5 điểm) Cho dãy số (u n ) Cách giải Kết ... Cách giải Kết Cách giải Kết 1.2 Bài (5 điểm) Tìm nghiệm gần (theo đơn vị độ, phút, giây) phương trình cos x + cos x + 21cos x + 34 cos x + cos x − 27 = Cách giải Kết Thay cos x...
 • 2
 • 197
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009-2010 LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009-2010 LỚP 12 THPT
... Giải hệ phương trình: Kết  x+  − 2.2 y =   log x − log x + 12 = log ( y ) 2  Cách giải Kết Bài (5 điểm) Cho hình nón có bán kính đáy , biết thi t diện qua trục hình nón có góc đỉnh 720 Tính ... Cách giải Kết Bài (5 điểm) Cho tam giác ABC có đường cao AH Biết đỉnh C(2 ; 5), phương trình cạnh AB : x + y − = phương trình đường cao AH : x + y − = Tính diện tích tam giác ABC Cách giải Bài ... Cách giải Bài (5 điểm) Cho S n = Kết n + + + + + n Tính giá trị gần S15 4 4 Cách giải Bài (5 điểm) Tìm hàm số bậc ba y = x + bx + cx + d ...
 • 3
 • 360
 • 4

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2011-2012 LỚP 12 THPT

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI VÒNG TỈNH ĐỒNG THÁP GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2011-2012 LỚP 12 THPT
... bên SAD tam giác vuông góc với (ABCD) Biết AB = AD =12, 48cm; CD = 6,12cm Tính khoảng cách từ điểm B đến (SAC) Cách giải Kết Gọi a =12, 48 b = 6 ,12 Thể tích hình chóp S.ABC : VS ABC Diện tích tam ...  A ;− ; B ;  5  5  Bài (5 điểm) Giải hệ phương trình:  253 x + 31x + = 7 8125 y  2 log x + log 2011 404 4121 ( x + 1) + log y =  2011  Cách giải x, y > Điều kiện Biến đổi hệ phương ... SOLVE để giải Bài (5 điểm) .Giải phương trình Cách giải Kết Nhập vào biểu thức Sử dụng phím SHIFT SOLVE Nhập vào giá trị đầu : Ta nghiệm x tương ứng Bài (5 điểm) Cho dãy số (u n ) Cách giải Kết...
 • 5
 • 351
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 2 docx

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 2 docx
... 333 + + 33 33 13 chữ số Cách giải quy trình bấm phím Kết 1) 2) Bài ( điểm) Tìm chữ số tận số: 20 0 92 008 Tìm UCLN 40096 920 , 94743 72 51135438 Cách giải Kết 1) 2) Bài ( điểm) 1) Tìm số nguyên ... a, b, c hàm số f(x) = ax + bx2 + cx 20 07 biết rằng f(x) chia cho (x 16) 10873 x − 3750 có số dư 29 938 chia cho (x2 10x + 21 ) có biểu thức số dư 16 2) Tính chính xác giá trị của ... không ? Nêu sơ lược cách tìm × 2) Cho dãy số có số hạng tổng quát : un = sin (2 − sin (2 − sin (2 −× ×− sin 2) (n lần chữ sin) Tìm n0 để với mọi n ≥ n0 thi un gần không thay đổi (chỉ...
 • 3
 • 166
 • 2

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 3 docx

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 3 docx
... ƯCLN(24614205, 10719 433 ) = 2 131 1 2.5 2 131 1 2.5 BCNN(24614205, 10719 433 ) = 24614205.10719 433 = 1 23 80945115 2 131 1 1 23 80945115 2.5 - Gọi số cần tìm là: n = a1a2 a3a4 a5a6 - Đặt x = a1a2 a3 Khi x = a4 ... = f(x) x - Tính giá trị f(x) ta f(x) = k(x 2009) (x 2010) (x x0) + x + Từ tính f(2011) f(2008) = 3( 2k + 1) số lẻ với k nguyên dương - Tính vài số hạng đầu quy trình: SHIFT STO A SHIFT ... + y ) Cách giải Kết ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM Bài Cách giải - Tìm đa thức phụ: đặt g(x) = f(x) + (ax + b) Đáp số Điểm TP Điểm toán Tìm a, b để g (2009) = g (2010) = Ta g(x) = f(x) x - Tính giá trị...
 • 5
 • 222
 • 0

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 4 pdf

ĐỀ THI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 4 pdf
... x.cos x =  + 14 x2 ≈ 62033'27, 25"+ k 3600 t1 = Pt ⇔ 5t − 6t − = ⇔   + 14 t = x3 ≈ −5101' 14, 2"+ k 3600   + 14 sin( x + 45 ) = ⇔ x4 ≈ 141 01' 14, 2"+ k 3600  − 14 sin( x + 45 0 ) =  Điểm ... 10; u2 = 22; u6 = 51; u7 = 125 u10 = 1657; u21 = 2238 341 7; c) u25 = 71 147 4236; u28 = 95 243 17 645 Bài 8: (3 điểm) Tính tổng diện tích hình nằm hình thang hình tròn (phần màu đậm) biết chiều dài ... Cách giải a) Đặt X =6 x Kết ( X > 0) a) X − 47 X + 6m = (2) Giải được: X ≈ 46 ,9 541 ; X ≈ 0, 045 91 b) (1) có nghiệm ⇔ (2) có nghiệm X > Quy về: x1 ≈ 2, 41 83; x2 ≈ −1,7196 b) m = Lập bảng biến thi n...
 • 5
 • 281
 • 1

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 5 pdf

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 5 pdf
... 12 − 36 + 12 k − 12 − k k k * ( + x ) = ∑ C12 ( x ) ( x ) = ∑ C12 x x k=0 k=0 11k 44.2 =8⇔ k = = Hệ số x8 là: C12 = 4 95 11 11k 55 .2 10 = 19 ⇔ k = = 10 Hệ số x19 là: C12 = 66 -3 6+ 11 -3 6+ Bài ... CALC 3 ,54 → A; 4, 35 → B ;5, 22 → C +Kết quả: VS.AB’C’D’ ≈ 7,9297 (cm3) Bài Khai báo: A = A 1: B = 20 + 12 A + B CALC 201 22010 → A, → B = = … A = 2 0122 001 dừng, đọc kết B Kết quả: 2088 ,51 03 π ... 3377 256 2 CALC 0→ A = = … biểu thức 0, ứng với X = 11 b) Điều kiện: n nguyên dương, n ≤ 15 * Khai báo: Y = Y + : Y Y C16+ − C 15 − 7(Y + 3) CALC 0→ Y = = … biểu thức 0, ứng với Y =12 = n 11k 12 12...
 • 4
 • 159
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 6 ppt

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 6 ppt
... AB AC AD 10 V' V= ≈ 0,00 86 10 0,00 86 cm3 …………………………………………… Hết…………………………………………… ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 2010 -Lớp 12 THPT Bài 1: Tìm số nguyên ... (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5) + 2(x+1)2 t =  t = −3 Đặt t = 3sin x − cos x t + 2t − = ⇔   x = 1800 + k 360 0 Khi t = 3sin x − cos x = ⇔  0  x ; 36 52 '12" + k 360  x = −900 + k 360 0 Khi t = -3 ... 2997 ,67 47,7997 Bước 3: Thử lại có 448253 thoả mãn toán P(1) = =2.(1+1)2, P(2) =18 = 2(2+1)2, P(3) = 32 = 2(3+1)2, P(4) = 50 = 2(4+1)2, P(5) = 72 = 2(5+1)2 Suy P(x) = (x-1)(x-2)(x-3)(x-4)(x-5)...
 • 8
 • 115
 • 0

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 1 ppt

ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI GIẢI TOÁN TRÊN MÁY TÍNH CASIO NĂM HỌC 2009 – 2010 - Lớp 12 THPT - Phần 1 ppt
... 0,(043478260869565 217 3 913 ) 23 * 2 010 ≡ (mod 22) * số cần tìm * 1. 5 x1 ≈ −0,5 u10 = 19 2547 u15 = −47 517 0 71 u18 = 10 55662493 0,5 0,25x v5 = −526 1. 5 v10 = 13 5434 v5 = −34 219 414 v5 = 673575382 Số thập phân thứ 2 010 ... X + giá trị 5; 10 ; 15 ; 18 ấn thêm : = = = ghi kết u = −767 Bài Cách giải Đáp số 13 x − 22x + 11 ± 17 * y' = ; y' = ⇔ x = 3x − x − 13 11 + 17 11 17 * Shift STO A, Shift STO B 13 13 * f (A)Shift ... = x + − x3 − x + * 2ALPHA X SHIFT x 3– ALPHA X x2 3ALPHA X ALPHA = SHIFT ALHA X x2 + 〉 SHIFT ALHA X SHIFT x3 ALPHA X +1 x1 ≈ 1, 618 0 0.25 x1 ≈ −0, 618 0 1. 25 * SHIFT STO A SHIFT STO B SHIFT...
 • 6
 • 156
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: học giải toán trên máy tính casiohuong dan su dung va giai toan tren may tinh casio fx 570 ms danh cho cac lop 6789đề thi và đáp án cuộc thi giải toán trên máy tính casio bậc trung họchướng dẫn chấm cuộc thi giải toán trên máy tính casio môn hóa hoc lớp 12 trung học phổ thôngchuyen de giai toan tren may tinh casio lop 8 phan hinh hocgiải toán trên máy tính casiođề thi giải toán trên máy tính casio môn sinhkỹ năng giải toán trên máy tính casiohướng dẫn giải toán trên máy tính casio 570eshướng dẫn giải toán trên máy tính casio 570mstài liệu giải toán trên máy tính casio lớp 8đề thi giải toán trên máy tính casio môn hóagiải toán trên máy tính casio thptgiải toán trên máy tính casio lớp 12giải toán trên máy tính casio lớp 7Giáo trình cây khoai langGIÁO án lớp 2 tập VIẾT chữ hoa TĐề tài trách nhiệm bồi thường thiệt hại của nhà nước trong lĩnh vực quản lí hành chínhGiáo án bồi dưỡng Vật Lý 8TIẾT 39 CAC TAC DUNG CUA DONG DIEN XOAY CHIEUCâu Hỏi Ôn Tập Môn Tiền Tệ Ngân HàngXói lở ở công trình cầu trần đình nghiênBài tập chuyên đề ngữ pháp tiếng anh 12 ngô văn minhBáo cáo khảo sát địa chất công trình bước thiết kế kĩ thuật công trình mở rộng căn cứ dịch vụ dầu khí vũng tàuBÀITẬP lớn nền MÓNGBảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Ngân hàngGiáo trình kĩ thuật thi côngPHƯƠNG PHÁP dạy học nêu vấn đề ƠRIXTIC để NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học CHƯƠNG TRÌNH hóa vô cơ lớp 10Bai tap nang cao do thi pascalPhương pháp dạy học tiếng việt ở tiểu học những lỗi khi sử dụng tiếng việt của học sinh tiểu học và biện pháp khắc phục1 a summary of APA styleThí nghiệm đất hiện trường và ứng dụng trong phân tích nền móngThuyết minh tính toán vách cứngSYSTEM HACKING ( Windows Server )Giáo trình xử lý âm thanh và hình ảnh các chuẩn mã hóa âm thanh và nén ảnh trong truyền thông đa phương tiện tài liệu, ebook, giáo trình
Đăng ký
Đăng nhập