Thủ tục đổi thẻ BHYT

Thủ tục đổi thẻ BHYT

Thủ tục đổi thẻ BHYT
... sử dụng phí cấp lại đổi thẻ BHYT - Quyết định số 1111/QĐ-BHXH ngày 25/10/2011 Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam việc ban hành Quy định quản lý thu BHXH, BHYT; quản lý sổ BHXH, thẻ BHYT ... định chi tiết hướng dẫn thi hành số điều Luật BHYT - Thông tư liên tịch số 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/8/2009 liên Bộ Y tế - Tài hướng dẫn thực BHYT - Thông tư số 19/2010/TT-BTC ngày 3/2/2010...
 • 2
 • 135
 • 0

Thủ tục Đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa

Thủ tục Đổi thẻ Hướng dẫn viên du lịch nội địa
... 31/12/2008 Bộ VHTTDL Quyết định số 1483/QĐ-UBND ngày 30/6/2008 Ban hành Quy định tiếp nhận, giải thủ tục hành theo chế cửa Sở VH, TT & DL ...
 • 2
 • 242
 • 0

Thủ tục: Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch pot

Thủ tục: Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch pot
... Văn hoá, Thể thao Du lịch Kết việc thực Thẻ từ hướng dẫn viên du lịch thủ tục hành Phí, lệ phí 400.000 đồng /thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa; 650.000 đồng /thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế (Thông ... cấp thẻ hướng dẫn viên: (trường hợp đổi, cấp lại) Loại: Nội địa Quốc tế Số thẻ: - Nơi cấp: - Ngày hết hạn: ./ / - Lý đề nghị đổi, cấp lại thẻ hướng dẫn viên du lịch (trong trường hợp đổi, ... cấp lại thẻ hướng dẫn viên) : Căn vào quy định hành, kính đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao Du lịch tỉnh/TP: thẩm định cấp, đổi, cấp lại2 thẻ hướng dẫn viên du lịch ...
 • 4
 • 158
 • 0

Thủ tục đổi Thẻ nhà báo

Thủ tục đổi Thẻ nhà báo
... đính kèm): Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): 10 Căn pháp lý thủ tục hành chính: Không - Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Báo chí; - Nghị định 51/2002/NĐ-CP ... định chi tiết thi hành Luật Báo chí; Luật sửa đổi, bổ sung số điều Luật Báo chí; - Thông tư 07/2007/TT-BVHTT ngày 20/3/2007 hướng dẫn cấp, đổi thu hồi Thẻ Nhà báo ...
 • 2
 • 130
 • 0

Thủ tục giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần docx

Thủ tục giải thể doanh nghiệp đối với công ty cổ phần docx
... tư, Cục Thuế tỉnh * Kết thực TTHC: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp * Lệ phí: Không * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: - Thông báo giải thể doanh nghiệp (Phụ lục III-13 Thông tư số 14/2010/TT-BKH ... cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Không * Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật Doanh nghiệp năm 2005 - Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 Chính phủ đăng ký doanh nghiệp - Nghị định ... lượng hồ sơ: 01 (bộ) * Thời hạn giải quyết: ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ * Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức cá nhân * Cơ quan thực thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm...
 • 3
 • 520
 • 0

Thủ tục: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh ppt

Thủ tục: Giải thể doanh nghiệp đối với công ty hợp danh ppt
... - Danh sách người lao động có quyền lợi người lao động giải - Giấy xác nhận quan thuế việc hoàn thành nghĩa vụ thuế - Giấy xác nhận quan công an việc hủy dấu - Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ... b) Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) * Thời hạn giải quyết: 7ngày làm việc kể từ nhận đủ hồ sơ hợp lệ * Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức * Cơ quan thực thủ tục hành chính: - Cơ quan trực tiếp ... thực thủ tục hành chính: Thông báo thu hồi * Lệ phí: Không * Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không * Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: * Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Luật Doanh nghiệp...
 • 3
 • 143
 • 1

Phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về trình tự, thủ tục giải thể Công ty TNHH.

Phân tích những quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành về trình tự, thủ tục giải thể Công ty TNHH.
... thể công ty TNHH So sánh trình tự, thủ tục giải thể công ty TNHH Việt Nam với Cộng hòa Pháp để rút kinh nghiệm Trong pháp luật Cộng hòa Pháp, trường hợp giải thể công ty TNHH nói chung quy định ... rằng: giống với pháp luật Việt Nam, pháp luật Cộng hòa Pháp quy định nhiều trường hợp giải thể áp dụng 10 cho công ty TNHH Đó quy định pháp luật giải thể áp dụng chung cho công ty, loại hình doanh ... hữu công ty quy n Quy t định tổ chức lại, giải thể yêu cầu phá sản công ty (đối với công ty TNHH thành viên) Xét chất, thẩm quy n định việc giải thể công ty hay không thuộc chủ sở hữu công ty...
 • 13
 • 556
 • 1

thủ tục giải thể và phá sản

thủ tục giải thể và phá sản
... thủ tục tư pháp, thủ tục phá sản doanh nghiệp có qui định chặt chẽ phức tạp thủ tục giải thể doanh nghiệp Cụ thể, sau nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản tòa án thụ lí đơn yêu cầu mở thủ tục phá ... nghiệp lâm vào phá sản Tòa án Mặt khác, thời gian giải vụ phá sản thường kéo dài tốn so với giải thể doanh nghiệp Tóm lại, thủ tục giải thể thực với chủ động nhiều doanh nghiệp thủ tục phá sản, doanh ... toán khoản nợ; phá sản xảy trường hợp doanh nghiệp hết tài sản thẩm phán định đình thủ tục lí tài sản Điểm bật khác thủ tục phá sản là: tòa án định trả lại đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản người đơn...
 • 4
 • 984
 • 8

Hướng dẫn thủ tục đổi lại chứng minh tại CA Quận, huyện, thành phố

Hướng dẫn thủ tục đổi lại chứng minh tại CA Quận, huyện, thành phố
... bao gồm tiền ảnh) phường thuộc thành phố + 3.000 đồng/lần cấp đổi CMND (không bao gồm tiền ảnh) xã, thị trấn huyện, thành phố thuộc tỉnh (trừ xã, thị trấn, vùng cao) + Không thu lệ phí trường ... lấy CMND Thời hạn giải quyết: + Tại Công an thành phố: Không 06 ngày làm việc không qua tra cứu không 10 ngày làm việc phải qua tra cứu (kể từ ngày nhận hồ sơ) + Tại Công an huyện đồng bằng: Không ... y tế có thẩm quyền chứng nhận họ bị bệnh không điều khiển lực hành vi Căn pháp lý thủ tục hành chính: - Nghị định 05/1999/NĐ-CP ngày 03-02-1999 Chính phủ Thông tư 04/1999/TTBCA ngày 29-04-1999...
 • 3
 • 644
 • 0

Thủ tục giải thể trường Tiểu học

Thủ tục giải thể trường Tiểu học
... của Chính phủ Nghị Chính phủ Quyết định Thủ tướng Chính phủ 21 Chỉ thị Thủ tướng Chính phủ 23 Quyết định của Bộ trưởng Điều lệ trường Tiểu học ban hành kèm theo Quyết định số 51/2007/QĐ-BGD&ĐT ... loại khác: ghi rõ Có Nêu đầy đủ yêu cầu điều kiện (trong ô đây) 11 14 Ngoài quy định thủ tục, có yêu cầu điều kiện để cấp loại giấy nêu Yêu cầu điều kiện câu hỏi 13 hay không? Nêu rõ ... nợ phải trả vấn đề khác có liên quan; - Ý kiến văn quan có liên quan b) Số lượng hồ sơ: Thời hạn giải 05 (bộ) Trong 50 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ a) Cơ quan có thẩm quyền định:...
 • 4
 • 197
 • 0

Thủ tục Giải thể hoạt động các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập

Thủ tục Giải thể hoạt động các lớp mầm non, lớp mẫu giáo và nhóm trẻ độc lập
... 20/10/2005 ban hành quy định điều kiện tối thiểu cho lớp mầm non, lớp mẫu giáo nhóm trẻ độc lập có nhiều khó khăn nơi không đủ điều kiện thành lập trường mầm non ... - Lệ phí (nếu có): Không - Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (nếu có đề nghị đính kèm): Không - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành (nếu có): Không - Căn pháp lý thủ tục hành chính: + Quyết định số...
 • 2
 • 708
 • 0

Thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế

Thủ tục Cấp thẻ bảo hiểm y tế
... tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ng y 27/7/2005 Bộ Y tế Bộ Tài hướng dẫn thực bảo hiểm y tế bắt buộc- Điều lệ Bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ng y 16/5/2005 ... nhân dân- Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLTBCA-BTC ng y 14/4/2009 hướng dẫn thực Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ng y 24/4/2008 Chính phủ quy định chế độ, sách thân nhân hạ sỹ quan, chiến sỹ phục ... được mua, cấp lần tương ứng với thời gian ngũ hạ sỹ quan, chiến sỹ (tối đa 36 tháng) Căn pháp lý: - Nghị định số 54/2008/NĐ-CP ng y 24/4/2008 Chính phủ quy định chế độ, sách thân...
 • 2
 • 587
 • 0

Thủ tục: Giải thể trường mầm non

Thủ tục: Giải thể trường mầm non
... khai: Không - Yêu cầu, điều kiện thực thủ tục hành chính: Thực theo điều 11 điều lệ trường Mầm non + Vi phạm nghiêm trọng quy định quản lý, tổ chức, hoạt động nhà trường, nhà trẻ ảnh hưởng đến chất ... không c) Cơ quan trực tiếp thực thủ tục hành chính: Phòng Giáo dục Đào tạo , tổ chức, đơn vị trường học d) Cơ quan phối hợp: Uỷ ban nhân dân cấp xã - Kết việc thực thủ tục hành chính: Quyết định ... b) Số lượng hồ sơ: 02 - Thời hạn giải quyết: 45 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ - Đối tượng thực thủ tục hành chính: Tổ chức - Cơ quan thực thủ tục hành chính: a) Cơ quan có thẩm quyền...
 • 3
 • 398
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tếthủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địathủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịchthủ tục đổi thẻ tạm trú cho người nước ngoàithủ tục đòi nợ tập thểphá sản là một thủ tục đòi nợ tập thểphá sản là thủ tục đòi nợ tập thểthủ tục đổi giấy phép lái xe sang thẻ nhựathủ tục ngành thể dục thể thaoquản lý thủ tục ngành thể thaothủ tục giải thể doanh nghiệpthủ tục làm thẻ tín dụngkhối lượng lớn hút mỡ là một thủ tục có thể loại bỏ một lượng đáng kể của lớp mỡ dưới dathủ tục đổi chứng minh nhân dânthủ tục giải thểtac dung nhiet va tac dung phat sang cua dong dien long thcs tran dang ninhMot so BT ve luc acsimetPhương pháp RBFFD giải phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic. (NCKH)Phương pháp RBF FD giải phương trình đạo hàm riêng dạng elliptic (tt)Giải Thích học học nữa học mãiHow to prepare for IELTS (link audio ở trang cuối cùng)Hiện trạng xóa đói giảm nghèo huyện mường ảnh, tỉnh điện biênCác hình thức sở hữu ruộng đất ở trung quốc thời kì nhà minhSỔ TAY HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG VÀ LẮP ĐẶT CÔNG TRÌNH KHÍ SINH HỌC QUY MÔ VỪA VÀ LỚN CÔNG NGHỆ PHỦ BẠT HDPEGiáo dục đạo đức cho sinh viên ngành y khu vực nam bộ việt nam hiện nayGiáo dục đạo đức cho sinh viên ngành y khu vực nam bộ việt nam hiện nay tt26 VU KHI BAT QUY DANH CHO CAC THI SINH THI DAI HOCQuy hoạch chi tiết phát triển sản xuất nông nghiệp và hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuấtSổ tay hướng dẫn Xây dựng và lắp đặt công trình khí sinh họcTẬP HUẤN VỀ CÔNG NGHỆ KHÍ SINH HỌC QUY MÔ VỪA DẠNG VÒM CẦU NẮP CỐ ĐỊNHBai thu hoạch đi thực tế nghệ an (1) (1)Máy xét nghiệm dấu ấn tim mạch cobas h 232 basicquy hoạch vùng trồng rau, hoa tuy đứcPhủ định biện chứng với sự nghiệp đổi mới và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nayNghiên cứu nồng độ lactat máu ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặng và sốc nhiễm khuẩn tại bệnh viện trung ương quân đội 108
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập