bộ đề thi 25 đề hsg lop 9

Bo de HSG lop 3

Bo de HSG lop 3
... a) - + - + - + - + - b) 815 - 23- 77 + 185 Bài Tìm x, biết x ì (1 43 - 135 ) = 904 Bài Cô giáo có 84 vở, lần đầu cô phát cho học sinh cho học ... : = 21 ( vở) Số cô giáo lại sau phát lần đầu là: 84 - 21 = 63 ( vở) Số cô giáo phát lần sau là: 63 : = 21 ( vở) Số cô giáo lại là: 63 - 21 = 42 ( vở) Đáp số: 42 Bài ( điểm) ( 0, điểm) ( 0, 25 ... Tuỳ theo nội dung viết cách dùng từ viết câu sai, cách trình bày, sai lỗi tả mà cho mức điểm: 3, 5; 3; 2, 5; 2; 1, 5; 1; 0,5 điểm ...
 • 6
 • 114
 • 0

Bộ đề HSG lớp 3

Bộ đề HSG lớp 3
... Bài 3: (6đ) Kể lại câu chuyện Dại mà đổi lời kể em Đề số 4: I Toán: Bài 1: (2đ) Viết tất số có ba chữ số mà tổng chữ số Bài 2: (2đ) Nối biểu thức với giá trị nó: 125 ( 85 23 ) + 14 31 3 137 ... Trần Đăng Khoa ) Bài 3: (6đ) Kể câu chuyện mà em học đợc nghe kể trí thông minh ngời Đề số I Toán: Bài 1: (2đ) Tìm thơng số d phép chia sau đây: 439 : 7 63 : 849 : 988 : 830 : Bài 2: (2đ) Với ... Nối biểu thức với giá trị nó: 125 ( 85 23 ) + 14 31 3 137 ( 5 13 : ) ( 250 : ) + 16 135 + 70 x + 38 77 ( 38 x ) ( 16 x ) 27 Bài 3: (4đ) Một cửa hàng có 217 kg đờng ngày bán cho khách hàng nh...
 • 5
 • 56
 • 0

Bộ đề HSG Lớp 5_V tỉnh

Bộ đề HSG Lớp 5_V tỉnh
... ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN – LỚP Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: a/ 2000 + (32,4 ... Trình bày, chữ viết toàn bài: điểm C ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN – LỚP Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: a/ 250 x 12 – ... Trình bày, chữ viết toàn bài: điểm ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN – LỚP Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: a/ 2057,75 – (36+12,6)...
 • 16
 • 79
 • 0

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ HSG LỚP 4-5

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ HSG LỚP 4-5
... Biết tổng chu vi hình vuông hình chữ nhật băng 84 m A B D C Biểu điểm: Mỗi điểm Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Tính giá trị biểu thức sau theo hợp ... xentimet vuông? A B D C Biểu điểm: Bài1 :6 Điểm Bài2 :6 Điểm Bài3 :4 Điểm Bài4 :4 Điểm Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Không thực phép tính, Hãy tìm X ( GiảI ... ABCD 48 m Tìm kích thước hình AMQD, MNPQ, NBCP A M N B D Q P C Biểu điểm: Mỗi điểm Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài 1: a, Tính nhanh hợp lý: 1998 x 502 + 1999...
 • 10
 • 56
 • 0

BO DE HSG LOP 9

BO DE HSG LOP 9
... (economy) He didn't feel happy because he worked (success) We must make a about where to go (decide) I hope there won’t be too much in getting a work permit (difficult) ... passed D died A know B remember C remind D see 10 A become B turn C develop D grow III Fill in the gap with the word given in the box.(3pts) ( river /is / the / soil / cutting / with / into / clothes/ ... faced (2) the problem of deforestation Soil erosion result when(3) are cut down carelessly As erosion occurs, (4) and other land derbris are washed (5) our rivers Mortor boat pollute(6) with gas...
 • 4
 • 111
 • 0

BỘ ĐỀ HSG LỚP 9

BỘ ĐỀ HSG LỚP 9
... 0,3đ: 1B 2A 8D 9B II) Mỗi câu 0,5đ 1A 2C 3C 4D 5B 4B 5D 10A 3A 6A 7A ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ Question 1: ... Thang điểm 10 Tổng phần, câu làm Điểm thi = ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ 15 I.Choose the word whose underlined part ... economist confusing troublesome 10 enrich 20 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ A PRONUNCIATION AND STRESS I Which word...
 • 32
 • 149
 • 0

Bộ đề thi tuyển chọn HSG lóp 5 ( Chuẩn)

Bộ đề thi tuyển chọn HSG lóp 5 ( Chuẩn)
... )× = b) Tính nhanh: ( 792,81 × 0, 25 + 792,81 × 0, 75) × ( 11 × – 900 × 0,1 – 9) c) Tính cách: (2 7,8 + 16,4) × Câu Chuyển phân số sau số thập phân: a) 12 20 b) c) 24 25 d) 25 1 25 Câu Đầu xuân kỷ ... phút ( không kể thời gian giao đề Câu Thực phép chia tìm số dư, lấy đến hai chữ số phần thập phân thương a) 33,16 : 58 b) 218 : 3,7 Câu Tính nhanh ( Trình bày cách tính) a) 12,48 : 0 ,5 × × 6, 25 ... b) × × 67 + × 13 + 12 × × 20 Câu Tìm x biết a) 9,7 × x < 9,718 b) 208,1 – x = 32,4 + 56 c) 53 5 – 35 × x = 51 5 Câu Một đội công nhân có 24 người dự định làm xong đoạn đường 30 ngày Nhưng trước...
 • 6
 • 96
 • 0

DE THI KHAO SAT HSG LOP 8 (LAN II)

DE THI KHAO SAT HSG LOP 8 (LAN II)
... program receive ( inform) about 700 inventions per year New ideas can be ( develop) by private ( invent) However, it is important to consider these questions: Will it work? Will it be wanted? Is ... send any cards …(7)… my friends On the last day I made a big decision I got up early and bought thirty-seven cards I spent the whole day … (8) … my room, but I did not write a single card VII Viết ... Italy I visited museums and sat in public gardens A friendly waiter …(2)… me a few words …(3)… Italian Then he lent …(4) … a book I read a few lines, …(5)… I did not understand a word Every day...
 • 2
 • 341
 • 0

DE THI GIAO LUU HSG LOP 5

DE THI GIAO LUU HSG LOP 5
... Câu 5: (6 điểm)Mùa hè với ma đến Em tả ma nh (khoảng 25 - 30 dòng) (Điểm chữ viết trình bày toàn : điểm) THI HC SINH GII LP PHềNG GIO DC THIU HểA TRNG TIU HC THIU QUANG đề số Môn thi: ... mùa hoa ? Câu 5: ( điểm) Em tả hình dáng tính nết ngời bạn mà em quý mến (khoảng 25 dòng) PHềNG GIO DC THIU HểA THI HC SINH GII LP TRNG TIU HC THIU QUANG 18 đề số 19 Môn thi: Tiếng Việt ... nh nào? Câu 5: (5 điểm) Tả ngời mà em yêu thơng, có nhiều ấn tợng sâu sắc em (Điểm trình bày chữ viết điểm) - THI HC SINH GII LP PHềNG GIO DC THIU HểA TRNG TIU HC THIU QUANG ...
 • 23
 • 419
 • 0

Đề thi hóa học HSG lớp 9 có đáp án đề 5

Đề thi hóa học HSG lớp 9 có đáp án đề 5
... ) 19b - a b(20b - 5ab + 4ab - a ) 19b - a b[5b(4b - a) + a(4b - a)] 19b - a b(4b - a)(a + 5b) 19b - a (4b - a)(ab + 5b ) 19b - a 19b - a 4b - a ab + 5b Tng t vi a, b, c > thỡ: 19c3 ... y Thay x = vo phng trỡnh v gii ỳng, tỡm c y = 1 ,5 2đ 0 ,5 Vy nghim ca phng trỡnh: (x = 2; y = 1 ,5) 1.2 0 ,5 0, 25 0 ,5 Bin i a c pt v dng: (x2 2y2 5) (x2 + y2 +1) = x2 2y = x2 = 2y2 + x l t ... 2k , nờn b = k 0, 25 Nu b = a = 64 = + = (tha iu kin bi toỏn) Nu 3đ 0 ,5 Nu Bài b = a = 81 = + = (tha iu kin bi toỏn) b = a = 49 = + = (tha iu kin bi toỏn) 0 ,5 0 ,5 0, 25 Biến đổi: B= ( a...
 • 5
 • 486
 • 3

Đề thi+ Đáp án HSG lớp 11(08-09)

Đề thi+ Đáp án HSG lớp 11(08-09)
... tích ảnh hởng yếu tố: - ánh sáng: + ảnh hởng đến trính trao đổi nớc ảnh hởng đến phản ứng mở quang chủ động khí khổng ánh sáng xanh tím làm tăng cờng độ thoát nớc so với ánh sáng đỏ, vàng chúng làm ... phản ứng ôxi hoá khử - Khác nhau: Pha sáng Xảy màng tilacôit Cần ánh sáng Nguyên liệu: H2O, NADP, ADP Sản phẩm: NADPH, ATP, O2 Vai trò: Chuyển lợng ánh sáng mặt trời thành lợng hoá chứa ATP, NADPH ... nhiệt đới, điều kiện cờng độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thờng, cố định CO2 lần theo chu trình Canvin - Thực vật C4: Sống vùng nhiệt đới nóng ẩm kéo dài, ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O...
 • 3
 • 171
 • 1

Đề thi - Đáp án - HSG lớp 9 - 09 - PNT

Đề thi - Đáp án - HSG lớp 9 - 09 - PNT
... chấm môn toán kỳ thi thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp năm học 2008 - 20 09 Bài Câu 1 1,5 điểm Yêu cầu cần đạt - Với x 1; Đặt x = y 0; Ta có: x = y2, nên x = y2 + Khi đó: 3x - x - = 3y2 + ... 3y + ) = ( x - ) ( x + ); 2x - x - = 2y2 + y = 2y2 y = ( y ) ( 2y + ) = ( x - ) ( x + ); - Tìm ĐKXĐ biểu thức A: Với x 1; x nên ĐKXĐ là: x 1; x - Khi A = ( x 1)(2 x +1) x + - Vậy A = 2,5 ... 1/ ) 2x + y 13 = ( ) Trừ vế hai phơng trình ta đợc 3y = - 9, nên y = - Thay y = - vào phơng trình ( ) ta đợc x = Vậy B ( 8; - ) - Gọi R bán kính đờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC R = 2 AB = ...
 • 11
 • 403
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nhung de thi chon loc hsg lop 9 mon vanbồ đề hsg lớp 8bộ đề toán lớp 9 có đáp ánbộ đề hsg ta 9đề thi hsg lớp 9đề thi hsg lớp 9 2011đề thi hsg lớp 9 môn toán tỉnh phú thọđề thi hsg lớp 9 môn hóađề thi hsg lớp 9 thành phố hà nộiđề thi hsg lớp 9 môn ngữ vănđề thi hsg lớp 9 môn toánđề thi hsg lớp 9 cấp tỉnhđề thi hsg lớp 9 môn toán cấp tỉnhđề thi hsg lớp 9 môn vật lýđề thi hsg lớp 9 môn tiếng anhQUẢN lý GIÁO dục kỹ NĂNG SỐNG CHO học SINH TRƯỜNG TRUNG học PHỔ THÔNG CHƯƠNG mỹ a, hà nộiThực trạng và một số yếu tố liên quan đến tổn thương đốm trắng quanh mắc cài trong điều trị nắn chỉnh răngGiúp học sinh lớp 5 học tốt mon tap lam vanQUẢN lý HOẠT ĐỘNG ĐÁNH GIÁ kết QUẢ học tập của SINH VIÊN TRƯỜNG CAO ĐẲNG kỹ THUẬT CÔNG NGHIỆPRÈN LUYỆN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU học các kĩ NĂNG ĐÁNH GIÁ QUÁ TRÌNH học tập môn TOÁN của học SINHNghiên cứu áp dụng thang điểm chẩn đoán viêm ruột thừa cấp trẻ em tại bệnh viện nhi trung ươngNghiên cứu chẩn đoán và điều trị phẫu thuật ung thư biểu mô dạ dày 1 3 trên và tâm vị tại bệnh viện việt đức giai đoạn 2010 2013Nghiên cứu áp dụng bảng điểm okuda, CLIP, barcelona trong phân loại bệnh nhân ung thư biểu mô tế bào ganKhảo sát đặc điểm z score của mật độ xương ở bệnh nhân nữ viêm khớp dạng thấplý thuyết lượng tử về hiệu ứng quang kích thích ettinghausen trong hố lượng tửĐề thi tiếng nhật JTEST AD 107NGHIÊN cứu HIỆU QUẢ bảo vệ cơ TIM của SEVOFLURAN TRONG PHẪU THUẬT THAY VAN ĐỘNG MẠCH CHỦĐề thi tiếng nhật JTEST AD 108Mô tả đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và đánh giá kết quả phẫu thuật kasai điều trị teo đường mật bẩm sinh tại bệnh viện nhi trung ương từ năm 2005 2012ĐỊNH DANH CÁC bộ PHẬN CỦA đồ vật BẰNG CÁC từ NGỮ THUỘC TRƯỜNG NGHĨA CHỈ bộ PHẬN cơ THỂ NGƯỜIHÌNH TƯỢNG NGƯỜI ANH HÙNG CHỐNG NGOẠI xâm QUA NHÓM TRUYỀN THUYẾT CHI LĂNG, LẠNG sơnTANG CA của NGƯỜI MÔNG đỏ xã mùn CHUNG, HUYỆN TUẦN GIÁO, TỈNH điện BIÊNNGHIÊN cứu BIỂU HIỆN GEN GP5 của VIRUS gây hội CHỨNG rối LOẠN SINH sản và hô hấp ở lợn (PRRS) TRÊN tế bào THUỐC lá và hạt đậu TƯƠNGTỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG XÊMINA TRONG GIẢNG dạy học PHẦN PHƯƠNG PHÁP dạy học TOÁN CHO SINH VIÊN NGÀNH GIÁO dục TIỂU họcCambridge practice tests for IELTS 6
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập