bộ đề thi 25 đề hsg lop 9

Bo de HSG lop 3

Bo de HSG lop 3
... a) - + - + - + - + - b) 815 - 23- 77 + 185 Bài Tìm x, biết x ì (1 43 - 135 ) = 904 Bài Cô giáo có 84 vở, lần đầu cô phát cho học sinh cho học ... : = 21 ( vở) Số cô giáo lại sau phát lần đầu là: 84 - 21 = 63 ( vở) Số cô giáo phát lần sau là: 63 : = 21 ( vở) Số cô giáo lại là: 63 - 21 = 42 ( vở) Đáp số: 42 Bài ( điểm) ( 0, điểm) ( 0, 25 ... Tuỳ theo nội dung viết cách dùng từ viết câu sai, cách trình bày, sai lỗi tả mà cho mức điểm: 3, 5; 3; 2, 5; 2; 1, 5; 1; 0,5 điểm ...
 • 6
 • 110
 • 0

Bộ đề HSG lớp 3

Bộ đề HSG lớp 3
... Bài 3: (6đ) Kể lại câu chuyện Dại mà đổi lời kể em Đề số 4: I Toán: Bài 1: (2đ) Viết tất số có ba chữ số mà tổng chữ số Bài 2: (2đ) Nối biểu thức với giá trị nó: 125 ( 85 23 ) + 14 31 3 137 ... Trần Đăng Khoa ) Bài 3: (6đ) Kể câu chuyện mà em học đợc nghe kể trí thông minh ngời Đề số I Toán: Bài 1: (2đ) Tìm thơng số d phép chia sau đây: 439 : 7 63 : 849 : 988 : 830 : Bài 2: (2đ) Với ... Nối biểu thức với giá trị nó: 125 ( 85 23 ) + 14 31 3 137 ( 5 13 : ) ( 250 : ) + 16 135 + 70 x + 38 77 ( 38 x ) ( 16 x ) 27 Bài 3: (4đ) Một cửa hàng có 217 kg đờng ngày bán cho khách hàng nh...
 • 5
 • 54
 • 0

Bộ đề HSG Lớp 5_V tỉnh

Bộ đề HSG Lớp 5_V tỉnh
... ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN – LỚP Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: a/ 2000 + (32,4 ... Trình bày, chữ viết toàn bài: điểm C ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN – LỚP Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: a/ 250 x 12 – ... Trình bày, chữ viết toàn bài: điểm ĐỀ BỒI DƯỠNG HỌC SINH GIỎI MÔN TOÁN – LỚP Thời gian: 90 phút (không kể thời gian giao đề) Bài 1: Tính giá trị biểu thức sau: a/ 2057,75 – (36+12,6)...
 • 16
 • 75
 • 0

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ HSG LỚP 4-5

TUYỂN TẬP BỘ ĐỀ HSG LỚP 4-5
... Biết tổng chu vi hình vuông hình chữ nhật băng 84 m A B D C Biểu điểm: Mỗi điểm Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Tính giá trị biểu thức sau theo hợp ... xentimet vuông? A B D C Biểu điểm: Bài1 :6 Điểm Bài2 :6 Điểm Bài3 :4 Điểm Bài4 :4 Điểm Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài số 1- Không thực phép tính, Hãy tìm X ( GiảI ... ABCD 48 m Tìm kích thước hình AMQD, MNPQ, NBCP A M N B D Q P C Biểu điểm: Mỗi điểm Đề số Đề thi chọn học sinh giỏi lớp môn toán ( Thời gian 60 phút) Bài 1: a, Tính nhanh hợp lý: 1998 x 502 + 1999...
 • 10
 • 52
 • 0

BO DE HSG LOP 9

BO DE HSG LOP 9
... (economy) He didn't feel happy because he worked (success) We must make a about where to go (decide) I hope there won’t be too much in getting a work permit (difficult) ... passed D died A know B remember C remind D see 10 A become B turn C develop D grow III Fill in the gap with the word given in the box.(3pts) ( river /is / the / soil / cutting / with / into / clothes/ ... faced (2) the problem of deforestation Soil erosion result when(3) are cut down carelessly As erosion occurs, (4) and other land derbris are washed (5) our rivers Mortor boat pollute(6) with gas...
 • 4
 • 107
 • 0

BỘ ĐỀ HSG LỚP 9

BỘ ĐỀ HSG LỚP 9
... 0,3đ: 1B 2A 8D 9B II) Mỗi câu 0,5đ 1A 2C 3C 4D 5B 4B 5D 10A 3A 6A 7A ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ Question 1: ... Thang điểm 10 Tổng phần, câu làm Điểm thi = ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ 15 I.Choose the word whose underlined part ... economist confusing troublesome 10 enrich 20 ĐỀ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI LỚP – THCS Môn thi: Tiếng Anh Thời gian: 150 phút ( Không kể thời gian giao đề ) ĐỀ A PRONUNCIATION AND STRESS I Which word...
 • 32
 • 136
 • 0

Bộ đề thi tuyển chọn HSG lóp 5 ( Chuẩn)

Bộ đề thi tuyển chọn HSG lóp 5 ( Chuẩn)
... )× = b) Tính nhanh: ( 792,81 × 0, 25 + 792,81 × 0, 75) × ( 11 × – 900 × 0,1 – 9) c) Tính cách: (2 7,8 + 16,4) × Câu Chuyển phân số sau số thập phân: a) 12 20 b) c) 24 25 d) 25 1 25 Câu Đầu xuân kỷ ... phút ( không kể thời gian giao đề Câu Thực phép chia tìm số dư, lấy đến hai chữ số phần thập phân thương a) 33,16 : 58 b) 218 : 3,7 Câu Tính nhanh ( Trình bày cách tính) a) 12,48 : 0 ,5 × × 6, 25 ... b) × × 67 + × 13 + 12 × × 20 Câu Tìm x biết a) 9,7 × x < 9,718 b) 208,1 – x = 32,4 + 56 c) 53 5 – 35 × x = 51 5 Câu Một đội công nhân có 24 người dự định làm xong đoạn đường 30 ngày Nhưng trước...
 • 6
 • 90
 • 0

DE THI KHAO SAT HSG LOP 8 (LAN II)

DE THI KHAO SAT HSG LOP 8 (LAN II)
... program receive ( inform) about 700 inventions per year New ideas can be ( develop) by private ( invent) However, it is important to consider these questions: Will it work? Will it be wanted? Is ... send any cards …(7)… my friends On the last day I made a big decision I got up early and bought thirty-seven cards I spent the whole day … (8) … my room, but I did not write a single card VII Viết ... Italy I visited museums and sat in public gardens A friendly waiter …(2)… me a few words …(3)… Italian Then he lent …(4) … a book I read a few lines, …(5)… I did not understand a word Every day...
 • 2
 • 330
 • 0

DE THI GIAO LUU HSG LOP 5

DE THI GIAO LUU HSG LOP 5
... Câu 5: (6 điểm)Mùa hè với ma đến Em tả ma nh (khoảng 25 - 30 dòng) (Điểm chữ viết trình bày toàn : điểm) THI HC SINH GII LP PHềNG GIO DC THIU HểA TRNG TIU HC THIU QUANG đề số Môn thi: ... mùa hoa ? Câu 5: ( điểm) Em tả hình dáng tính nết ngời bạn mà em quý mến (khoảng 25 dòng) PHềNG GIO DC THIU HểA THI HC SINH GII LP TRNG TIU HC THIU QUANG 18 đề số 19 Môn thi: Tiếng Việt ... nh nào? Câu 5: (5 điểm) Tả ngời mà em yêu thơng, có nhiều ấn tợng sâu sắc em (Điểm trình bày chữ viết điểm) - THI HC SINH GII LP PHềNG GIO DC THIU HểA TRNG TIU HC THIU QUANG ...
 • 23
 • 408
 • 0

Đề thi hóa học HSG lớp 9 có đáp án đề 5

Đề thi hóa học HSG lớp 9 có đáp án đề 5
... ) 19b - a b(20b - 5ab + 4ab - a ) 19b - a b[5b(4b - a) + a(4b - a)] 19b - a b(4b - a)(a + 5b) 19b - a (4b - a)(ab + 5b ) 19b - a 19b - a 4b - a ab + 5b Tng t vi a, b, c > thỡ: 19c3 ... y Thay x = vo phng trỡnh v gii ỳng, tỡm c y = 1 ,5 2đ 0 ,5 Vy nghim ca phng trỡnh: (x = 2; y = 1 ,5) 1.2 0 ,5 0, 25 0 ,5 Bin i a c pt v dng: (x2 2y2 5) (x2 + y2 +1) = x2 2y = x2 = 2y2 + x l t ... 2k , nờn b = k 0, 25 Nu b = a = 64 = + = (tha iu kin bi toỏn) Nu 3đ 0 ,5 Nu Bài b = a = 81 = + = (tha iu kin bi toỏn) b = a = 49 = + = (tha iu kin bi toỏn) 0 ,5 0 ,5 0, 25 Biến đổi: B= ( a...
 • 5
 • 479
 • 3

Đề thi+ Đáp án HSG lớp 11(08-09)

Đề thi+ Đáp án HSG lớp 11(08-09)
... tích ảnh hởng yếu tố: - ánh sáng: + ảnh hởng đến trính trao đổi nớc ảnh hởng đến phản ứng mở quang chủ động khí khổng ánh sáng xanh tím làm tăng cờng độ thoát nớc so với ánh sáng đỏ, vàng chúng làm ... phản ứng ôxi hoá khử - Khác nhau: Pha sáng Xảy màng tilacôit Cần ánh sáng Nguyên liệu: H2O, NADP, ADP Sản phẩm: NADPH, ATP, O2 Vai trò: Chuyển lợng ánh sáng mặt trời thành lợng hoá chứa ATP, NADPH ... nhiệt đới, điều kiện cờng độ ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ CO2, O2 bình thờng, cố định CO2 lần theo chu trình Canvin - Thực vật C4: Sống vùng nhiệt đới nóng ẩm kéo dài, ánh sáng, nhiệt độ, nồng độ O...
 • 3
 • 167
 • 1

Đề thi - Đáp án - HSG lớp 9 - 09 - PNT

Đề thi - Đáp án - HSG lớp 9 - 09 - PNT
... chấm môn toán kỳ thi thành lập đội tuyển học sinh giỏi lớp năm học 2008 - 20 09 Bài Câu 1 1,5 điểm Yêu cầu cần đạt - Với x 1; Đặt x = y 0; Ta có: x = y2, nên x = y2 + Khi đó: 3x - x - = 3y2 + ... 3y + ) = ( x - ) ( x + ); 2x - x - = 2y2 + y = 2y2 y = ( y ) ( 2y + ) = ( x - ) ( x + ); - Tìm ĐKXĐ biểu thức A: Với x 1; x nên ĐKXĐ là: x 1; x - Khi A = ( x 1)(2 x +1) x + - Vậy A = 2,5 ... 1/ ) 2x + y 13 = ( ) Trừ vế hai phơng trình ta đợc 3y = - 9, nên y = - Thay y = - vào phơng trình ( ) ta đợc x = Vậy B ( 8; - ) - Gọi R bán kính đờng tròn ngoại tiếp tam giác ABC R = 2 AB = ...
 • 11
 • 387
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: nhung de thi chon loc hsg lop 9 mon vanbồ đề hsg lớp 8bộ đề toán lớp 9 có đáp ánbộ đề hsg ta 9đề thi hsg lớp 9đề thi hsg lớp 9 2011đề thi hsg lớp 9 môn toán tỉnh phú thọđề thi hsg lớp 9 môn hóađề thi hsg lớp 9 thành phố hà nộiđề thi hsg lớp 9 môn ngữ vănđề thi hsg lớp 9 môn toánđề thi hsg lớp 9 cấp tỉnhđề thi hsg lớp 9 môn toán cấp tỉnhđề thi hsg lớp 9 môn vật lýđề thi hsg lớp 9 môn tiếng anhTỰ học ORGAN NHANH và HIỆU QUẢSỰ BIẾN đổi CỦA TÔN GIÁO TRÊN THẾ GIỚI VÀ VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH TOÀN CẦU HOÁBÀI dự THI EM yêu LỊCH sử xứ THANH VÒNG 3 đạt GIẢITRẢ lời bài THI EM yêu LỊCH sử xứ THANH KHỐI 12EM yêu LỊCH sử xứ THANH bài dự THI đạt GIẢI NHẤT TOÀN THÀNH PHỐSLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 3: ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG PHÁP VÀ MỸ 19451975SLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VĂN HOÁ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘISLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 7: ĐƯỜNG LỐI XÂY DỰNG VĂN HOÁ VÀ GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ XÃ HỘISLIDE BÀI GIẢNG ĐƯỜNG LỐI CMVN CHƯƠNG 8: ĐƯỜNG LỐI ĐỐI NGOẠI CỦA ĐẢNGBài giảng đường lối cách mạng việt nam tập 2bài số 2, báo cáo thực tập tốt nghiệp công nghệ hóa PHÒNG TỔNG hợp hữu cơ VIỆN hóa học các hợp CHẤT THIÊN NHIÊN VIỆN hàn lâm KHOA học và CÔNG NGHỆ VIỆT NAMBảo đảm tiền vay trong cho vay của các ngân hàng thương mại chi nhánh thanh hóathiên thần mắt tím5786 cô nhi viện angle vô danh truyenclub comBÁO cáo tổng kết kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn năm 2016, phương hướng nhiệm vụ năm 2017PPDH âm NHẠC phần nghe nhạcThe perfect pet (very first reading)Grizzly bear rock (very first reading)The queen makes a scene (very first reading)Đề kiểm tra HK II môn Sử 11
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập