Truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em tại địa bàn xã ninh sở huyện thường tín, hà nội

Truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em tại địa bàn Ninh Sở - Huyện Thường Tín, Nội

Truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em tại địa bàn xã Ninh Sở - Huyện Thường Tín, Hà Nội
... nhằm phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em địa bàn Ninh S - huyện Thường Tín- thành phố Nội Chương 3: Xây dựng mô hình truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ ... pháp truyền thông nhằm phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em, nguồn lực truyền thông cộng đồng phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em để từ xây dựng biện pháp truyền thông dựa vào cộng đồng nhằm phòng ... phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em Ninh S - huyện Thường Tín- thành phố Nội 18 5.2 Nhiệm vụ nghiên cứu Đánh giá biện pháp truyền thông địa phương nhằm phòng ngừa tai nạn thương tích trẻ em...
 • 173
 • 265
 • 0

luận văn thạc sĩ thực trạng lao động trẻ emđịa bàn phường nghĩa tân - quận cầu giấy – nội

luận văn thạc sĩ thực trạng lao động trẻ em ở địa bàn phường nghĩa tân - quận cầu giấy – hà nội
... chấm dứt tình trạng lao động trẻ em 20 CHƯƠNG THỰC TRẠNG LAO ĐỘNG TRẺ EM TRÊN ĐỊA BÀN PHƯỜNG NGHĨA TÂN, QUẬN CẦU GIẤY HÀ NỘI 2.1 Một số nét khái quát địa bàn nghiên cứu Phường Nghĩa Tân là một ... trạng lao động trẻ em Nhiệm vụ nghiên cứu - Nghiên cứu vấn đề lý luận lao động trẻ em - Điều tra thực trạng, phân tích đánh giá thực trạng lao động trẻ em địa bàn phường Nghĩa Tân Quận Cầu Giấy ... thể nghiên cứu: : Lao động trẻ em ở phường Nghĩa Tân Quận Cầu Giấy 4.2 Đối tượng nghiên cứu: Thực trạng lao động trẻ em Nghĩa Tân Quận Cầu Giấy Giả thuyết khoa học Trẻ em lao động phải...
 • 56
 • 860
 • 0

Liên kết các hệ thống nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ giáo dục cho học sinh thuộc các hộ gia đình tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang (Nghiên161124

Liên kết các hệ thống nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ giáo dục cho học sinh thuộc các hộ gia đình tái định cư vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang (Nghiên161124
... giáo dục hộ nghèo, hộ cận nghèo Đề tài nghiên cứu Liên kết hệ thống nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ giáo dục cho học sinh thuộc hộ gia đình tái định vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang ... thống nguồn lực cộng đồng có khả hỗ trợ giáo dục cho học sinh thuộc hộ gia đình TĐC Đề xuất hoạt động liên kết hệ thống nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ giáo dục cho học sinh thuộc hộ gia ... ngành công tác xã hội với đề tài: Liên kết hệ thống nguồn lực dựa vào cộng đồng nhằm hỗ trợ giáo dục cho học sinh thuộc hộ gia đình tái định vùng lòng hồ thủy điện Tuyên Quang (Nghiên cứu...
 • 152
 • 254
 • 0

Báo cáo phát triển du lịch dựa vào cộng đồng nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo ở sơn la

Báo cáo phát triển du lịch dựa vào cộng đồng nhằm góp phần xóa đói giảm nghèo ở sơn la
... pháp phát tri n du l ch, góp ph n xóa ói, Sơn La vi c làm c p thi t hi n Ti m du l ch Là m t t nh mi n núi, Sơn La có nhi u ti m v tài nguyên du l ch t nhiên có th khai thác phát tri n du l ch ... thu hút khách du l ch s góp ph n xóa ói gi m nghèo, mang l i cu c s ng no cho c ng ng dân t c Sơn La Tài li u tham kh o Báo cáo t ng h p quy ho ch t ng th phát tri n du l ch t nh Sơn La giai o n ... a khách du l ch n i n Sơn La a a a, năm 2009 ã tăng lên 307.600 lư t t 350.391 lư t ngư i S ngày lưu trú trung n Sơn La a ph n khách du l ch n i n Sơn La Năm t kho ng 1,2 ngày n Sơn La có m c...
 • 15
 • 94
 • 1

Nghiên cứu can thiệp dựa vào cộng đồng nhằm làm giảm hành vi nguy cơ lây nhiễm HIVAIDS ở nhóm phụ nữ mại dâm thành phố cần thơ

Nghiên cứu can thiệp dựa vào cộng đồng nhằm làm giảm hành vi nguy cơ lây nhiễm HIVAIDS ở nhóm phụ nữ mại dâm thành phố cần thơ
... nhằm góp phần hạn chế bệnh kỷ Mục tiêu nghiên cứu Mô tả hành vi nguy lây nhiễm HIV/AIDS số yếu liên quan nhóm phụ nữ mại dâm thành phố Cần Thơ 2010 Đánh giá hiệu can thiệp dựa vào cộng đồng nhằm ... Lam, Nguy n Thanh Long (2014), Nghiên cứu can thiệp dựa vào cộng đồng nhằm giảm nguy lây nhiễm HIV/AIDS phụ nữ mại dâm thành phố Cần Thơ 2013”, Tạp chí Y học Thực hành, số 12 (944), tr 552-554 ... đồng nhằm giảm hành vi nguy lây nhiễm HIV/AIDS nhóm phụ nữ mại dâm thành phố Cần Thơ Những đóng góp luận án: Đánh giá khả trì hiệu can thiệp nhân rộng: Nghiên cứu góp phần đưa mô hình can thiệp phù...
 • 27
 • 90
 • 0

nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ngƣời chăm tại châu phong, tỉnh an giang

nghiên cứu phát triển du lịch dựa vào cộng đồng ngƣời chăm tại xã châu phong, tỉnh an giang
... PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGƢỜI CHĂM TẠI XÃ CHÂU PHONG, TỈNH AN GIANG 3.1 ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGƢỜI CHĂM 3.1.1 Tổng quan Châu Phong Châu Phong ... NGHIỆP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGƢỜI CHĂM TẠI XÃ CHÂU PHONG, TỈNH AN GIANG Trong trình phát triển mô hình du lịch dựa vào cộng đồng, yếu tố cộng đồng dân cƣ địa phƣơng quan ... NGHIỆP NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN DU LỊCH DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NGƢỜI CHĂM TẠI XÃ CHÂU PHONG, TỈNH AN GIANG cụ thể để phân tích từ nêu lên số giải pháp phát triển phù hợp cho du lịch nơi Đối với Châu Phong,...
 • 98
 • 129
 • 1

Nghiên cứu can thiệp lối sống dựa vào cộng đồng để phòng chống bệnh đái tháo đường typ 2 (2)

Nghiên cứu can thiệp lối sống dựa vào cộng đồng để phòng chống bệnh đái tháo đường typ 2 (2)
... có dự án D-START: Nghiên cứu can thiệp lối sống dựa vào cộng đồng để phòng chống bệnh đái tháo đường typ 2 Ninh Bình Để có số liệu RLLP người tiền ĐTĐ cộng đồng dân cư; để góp phần ngăn chặn ... bình 22 ,9 ± 2, 8kg/m [9].Theo Nguyễn Kim Lương nghiên cứu RLLP bệnh nhân ĐTĐ typ 2, BMI trung bình 20 ,9 ± 2, 3 (kg/m2) [20 ] Nguyễn Thị Hồng Vân, nghiên cứu 340 bệnh nhân IFG, BMI trung bình 340 bệnh ... (kg/m2) HA tâm thu (mmHg) HA tâm trương (mmHg) 80 ,21 ± 7,91 23 ,11 ± 2, 7 143,9 ± 22 ,3 82, 2 ± 13,6 Nhận xét: Đối tượng nghiên cứu có: - Vòng eo trung bình 80 ,21 ± 7,91cm - BMI chung 23 ,11 2, 7 kg/m2...
 • 76
 • 119
 • 0

Thuyết minh nghiên cứu can thiệp lối sống dựa vào cộng đồng để phòng chống bệnh đái tháo đường typ 2

Thuyết minh nghiên cứu can thiệp lối sống dựa vào cộng đồng để phòng chống bệnh đái tháo đường typ 2
... n sau 21 gi ngy trc khỏm - i tng khụng ng ý tham gia nghiờn cu + Phơng pháp nghiên cứu: Thit k nghiờn cu Nghiờn cu s dng phng phỏp iu tra mụ t ct ngang +Nội dung nghiên cứu/ Các số nghiên cứu: ... nghiờn cu - Thỏng 9 /20 13 n 1 /20 14 : Thu thp s liu - Thỏng 2+ 3+4 /20 14: S lý s liu - Thỏng 5+6 /20 14: Vit bỏo cỏo ti - Thỏng 7 /20 14/ Bỏo cỏo ti 10 Kinh phí thực đề tài: (triệu đồng) Trong đó: + ... nghim + Quy trình nghiên cứu Quy trỡnh thu thp s liu theo mu bnh ỏn nghiờn cu thng nht, bao gm: - Hi bnh - Khỏm lõm sng - Xột nghim Tiến độ thực đề tài (trong 12 tháng) - Thỏng 7+8 /20 14: Vit cng...
 • 4
 • 221
 • 2

NGHIÊN CỨU CAN THIỆP DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NHẰM GIẢM HÀNH VI NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV/AIDS Ở PHỤ NỮ MẠI DÂM THÀNH PHỐ CẦN THƠ

NGHIÊN CỨU CAN THIỆP DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NHẰM GIẢM HÀNH VI NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV/AIDS Ở PHỤ NỮ MẠI DÂM THÀNH PHỐ CẦN THƠ
... Y TẾ CÔNG CỘNG DƯƠNG PHÚC LAM NGHIÊN CỨU CAN THIỆP DỰA VÀO CỘNG ĐỒNG NHẰM GIẢM HÀNH VI NGUY CƠ LÂY NHIỄM HIV/AIDS NHÓM PHỤ NỮ MẠI DÂM THÀNH PHỐ CẦN THƠ LUẬN ÁN TIẾN SĨ Y TẾ CÔNG CỘNG CHUYÊN ... quan nhóm phụ nữ mại dâm thành phố Cần Thơ Đánh giá hiệu can thiệp dựa vào cộng đồng nhằm giảm hành vi nguy lây nhiễm HIV/AIDS nhóm phụ nữ mại dâm thành phố Cần Thơ 11 12 CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI ... phòng chống AIDS Thành phố Cần Thơ, PNMD Thành phố Cần Thơ 2.2 Địa điểm, thời gian nghiên cứu 2.2.1 Địa điểm nghiên cứu: Nghiên cứu thực quận huyện Thành phố Cần Thơ bao gồm quận nội thành Quận Ninh...
 • 161
 • 54
 • 0

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương

Thực trạng và giải pháp nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh Bình Dương
... Nhận thức Tội phạm hiếp dâm trẻ em công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em Chương 2: Thực trạng công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Bình Dương ... hình tội phạm hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Bình Dương thời gian tới số giải pháp nâng cao hiệu công tác đấu tranh phòng chống tội phạm hiếp dâm trẻ em địa bàn tỉnh Bình Dương Chương nhận thức TộI ... định pháp luật 1.2 Nhận thức chung đấu tranh phòng chống tội phạm hiếp dâm trẻ em quan CSĐT 1.2.1 Khái niệm đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm trẻ em Đấu tranh phòng, chống tội phạm hiếp dâm...
 • 172
 • 1,497
 • 7

Tổ chức mô hình du lịch cộng đồng của người Dao tại làng Nghẹt, Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang

Tổ chức mô hình du lịch cộng đồng của người Dao tại làng Nghẹt, xã Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang
... Tổ chức hình du lịch cộng đồng ngƣời Dao làng Nghẹt, Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang [Type the document title] cận với du lịch cộng đồng sở xây dựng phát triển du lịch cộng đồng ... động du lịch, cộng đồng phát triển du lịch dựa vào cộng đồng là: SINH VIÊN: ĐỖ THỊ HÀ - LỚP VH901 13 Tổ chức hình du lịch cộng đồng ngƣời Dao làng Nghẹt, Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên ... gia cộng đồng du lịch cộng đồng yếu tố cộng đồng nét đặc trƣng SINH VIÊN: ĐỖ THỊ HÀ - LỚP VH901 14 Tổ chức hình du lịch cộng đồng ngƣời Dao làng Nghẹt, Phú Thịnh, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên...
 • 77
 • 349
 • 0

Trợ giúp hội đối với người cao tuổi tại cộng đồng ( Nghiên cứu tại địa bàn Trực Tuấn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định)

Trợ giúp xã hội đối với người cao tuổi tại cộng đồng ( Nghiên cứu tại địa bàn xã Trực Tuấn, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định)
... Việc trợ giúp hội với người cao tuổi Trực Tuấn có quan tâm không? Có khó khăn, trở ngại việc trợ giúp hội với người cao tuổi xã? Giả thuyết nghiên cứu Trợ giúp hội người cao tuổi Trực ... HỌC KHOA HỌC – XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN  ĐỒNG THỊ MINH PHÚC TRỢ GIÚP XÃ HỘI ĐỐI VỚI NGƢỜI CAO TUỔI TẠI CỘNG ĐỒNG (Nghiên cứu địa bàn Trực Tuấn, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) Luận văn ... việc trợ giúp hội với người cao tuổi có đáp ứng nhu cầu người cao tuổi hay không Nêu giải pháp khuyến nghị việc trợ giúp hội cho người cao tuổi nhằm nâng cao trợ giúp cộng đồng hội...
 • 109
 • 307
 • 3

Phân công lao động theo giới trong gia đình nông thôn tại địa bàn phú dương, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế

Phân công lao động theo giới trong gia đình nông thôn tại địa bàn xã phú dương, huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế
... động theo giới gia đình Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 21 Chương THỰC TRẠNG PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG THEO GIỚI TRONG GIA ĐÌNH NÔNG THÔN TẠI XÃ PHÚ DƯƠNG Trong gia đình, phân công lao ... động theo giới gia đình nông thôn Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế 2.1 Phân công lao động giới gia đình 2.1.1 Trong tái sản xuất 2.1.1.1 Phân công lao động theo giới công việc nội ... tài nghiên cứu Phân công lao động theo giới gia đình nông thôn địa bàn Phú Dương, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế để làm rõ bất bình đẳng nam giới phụ nữ phân công lao động Từ đề giải...
 • 72
 • 161
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: quy trình giải phóng mặt bằng của dự án đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn xã tân triều huyện thanh trì hà nộigiới thiệu quá trình thực hiện gói thầu simco công trình trụ sở giao dịch và cửa hàng giới thiệu sản phẩm công ty thép và vật tư công nghiệp địa chỉ xã mỹ đình huyện từ liêm hà nộithực trạng rác thải sinh hoạt và công tác quản lý tại địa bàn xã sài sơn huyện quốc oai tp hà nộihệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng2 tổ chức dựa vào cộng đồng tại tỉnh bắc kạn và các hoạt động phòng chống hiv aidsdựa vào cộng đồngquản lý dựa vào cộng đồngnguyên tắc quản lý dựa vào cộng đồngđặc điểm quản lý dựa vào cộng đồngmục tiêu quản lý dựa vào cộng đồngkhái niệm quản lý dựa vào cộng đồngnguyên tắc phát triển dựa vào cộng đồngbảo vệ môi trường dựa vào cộng đồngquản lý môi trường dựa vào cộng đồngchăm sóc người cao tuổi dựa vào cộng đồngđề thi 1 tiết trắc nghiệm chương Oxi ozonthực tập quang bai 5Hướng dẫn giải chi tiết este từ dễ đến khótài liệu tiếng anh chuẩn quốc tế cho lớp 1Nghiên cứu các giải pháp cấp nước phục vụ phát triển kinh tế xã hội trên lưu vực sông bưởiNghiên cứu các giải pháp phân bổ tài nguyên nước dưới tác động của biến đổi khí hậu và phát triển kinh tế xã hội của hệ thống thủy lợi hồ chứa nước sông mực tỉnh thanh hóaNghiên cứu đề xuất phương án phân bổ tài nguyên nước và giải pháp quản lý tổng hợp tài nguyên nước cho thành phố cần thơXây dựng chiến lược kinh doanh của công ty cổ phần Hùng Vương giai đoạn đến năm 2025 (LV thạc sĩ))Bài tập vật lý thống kê tuần 11vat lý thống kê tuần 12Mạch in Điều khiển thiết bị từ xa qua RFVẬT lý THỐNG kêVLTK NHÓM 1 TUẦN 8Luận văn Giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc tỉnh Đắk LắkTHỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG DỊCH vụ tại bộ PHẬN lễ tân KHÁCH sạn HANOI OLD CENTRETHỰC TRẠNG THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNHTHỰC TRẠNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NHNoPTNT CHI NHÁNH QUY NHƠNPhân tích các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của khách hàng về dịch vụ cung ứng thực phẩm tươi sống của siêu thị Co.opmart Vĩnh Long (LV thạc sĩ))giáo trình kĩ thuật thi côngBAI 2 WTO 2016
Đăng ký
Đăng nhập