TIẾP cận và sử DỤNG các DỊCH vụ AN SINH xã hội của PHỤ nữ NGHÈO ở THÀNH PHỐ THANH hóa, TỈNH THANH hóa

Tiếp cận sử dụng các dịch vụ an sinh hội của phụ nữ nghèo thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Tiếp cận và sử dụng các dịch vụ an sinh xã hội của phụ nữ nghèo ở thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa
... THỰC TRẠNG TIẾP CẬN VÀ SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ AN SINH XÃ HỘI CỦA PHỤ NỮ NGHÈO THÀNH PHỐ THANH HÓA 37 2.1 Khái quát hệ thống văn sách an sinh hội phụ nữ nghèo thành phố Thanh Hóa ... nâng cao khả tiếp cận sử dụng dịch vụ an sinh hội phụ nữ nghèo Tp Thanh Hóa? Nhiệm vụ nghiên cứu - Phân tích thực trạng tiếp cận sử dụng dịch vụ an sinh hội phụ nữ nghèo Tp Thanh Hóa - Đánh ... động việc tiếp cận sử dụng dịch vụ an sinh hội phụ nữ nghèo Tp Thanh Hóa - Phân tích, lý giải yếu tố ảnh hưởng đến việc tiếp cận sử dụng dịch vụ an sinh hội phụ nữ nghèo Tp Thanh Hóa - Đề...
 • 118
 • 189
 • 3

Đánh giá tiếp cận sử dụng các dịch vụ pháp lý của phụ nữ dân tộc thiểu số

Đánh giá tiếp cận và sử dụng các dịch vụ pháp lý của phụ nữ dân tộc thiểu số
... phù hợp dịch vụ pháp rào cản cho tiếp cận dịch vụ pháp của 27 phụ nữ DTTS PHẦN 3: ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC… 33 THIỂU SỐ - NGHIÊN CỨU TÌNH HUỐNG Ở BẮC CẠN VÀ AN ... 20 PHẦN 2: ĐÁNH GIÁ TIẾP CẬN DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA PHỤ NỮ DÂN TỘC THIỂU SỐ QUA RÀ SOÁT TÀI LIỆU 23 Các loại hình dịch vụ pháp có Việt Nam 23 Sử dụng dịch vụ pháp phụ nữ DTTS ... Cung dịch vụ pháp / trợ giúp pháp 34 Nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp phụ nữ nam giới DTTS 36 Mức độ tiếp cận đến dịch vụ pháp phụ nữ DTTS 42 Các rào cản cho việc tiếp cận...
 • 74
 • 94
 • 0

Thực trạng cầu dịch vụ ăn uống nhà hàng các dịch vụ ăn uống cao cấp của khách trong nước thành phố hồ chí minh

Thực trạng cầu dịch vụ ăn uống nhà hàng và các dịch vụ ăn uống cao cấp của khách trong nước ở thành phố hồ chí minh
... 2.2.7 Cầu dịch vụ ăn uống nhà hàng dịch vụ ăn uống cao cấp khách nước thành phố Hồ Chí Minh có biên độ giao động không loại hoạt động dịch vụ tập khách hàng tiêu dùng loại sản phẩm dịch vụ ăn uống ... 2.2.3 Cầu dịch vụ ăn uống nhà hàng dịch vụ ăn uống cao cấp khách nước thành phố Hồ Chí Minh mang tính đa dạng phong phú Cầu dịch vụ ăn uống đa dạng chủng loại, chất lượng giá Do nhu cầu dich vụ ... Chí Minh 2.2.1 Cầu dịch vụ ăn uống nhà hàng dịch vụ ăn uống cao cấp khách nước thành phố Hồ Chí Minh có xu hướng phát triển nhanh chóng với phát triển kinh tế thị trường Ăn uống nhu cầu cấp thiết...
 • 12
 • 933
 • 9

Thực trạng tiếp cận sử dụng các biện pháp tránh thai một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 8 tỉnh duyên hải nam trung bộ năm 2013 - 2014

Thực trạng tiếp cận và sử dụng các biện pháp tránh thai và một số yếu tố liên quan của bà mẹ có con dưới 1 tuổi tại 8 tỉnh duyên hải nam trung bộ năm 2013 - 2014
... thuyết nghiên cứu thực trạng sử dụng tiếp cận biện pháp tránh thai số yếu tố liên quan đến sử dụng biện pháp tránh thai mẹ dƣới tuổi tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ năm 2 013 -2 014 đƣợc xây dựng ... Duyên hải Nam Trung Bộ nƣớc 3 MỤC TIÊU Mô tả thực trạng tiếp cận sử dụng biện pháp tránh thai mẹ dƣới tuổi tỉnh duyên hải Nam trung 2 013 – 2 014 Xác định số yếu tố liên quan đến việc sử dụng ... tỉnh Duyên hải Nam Trung Bộ năm 2 013 2 014 ” đƣợc thực với mục tiêu: (1) Mô tả thực trạng tiếp cận sử dụng BPTT mẹ dƣới tuổi, (2) Xác định số yếu tố liên quan đến việc sử dụng BPTT mẹ có...
 • 120
 • 298
 • 0

NHU cầu sử DỤNG các DỊCH vụ GIẢI KHÁT gần TRƯỜNG của SINH VIÊN KHÓA 8 KHOA KT QTKD TRƯỜNG ĐHAG

NHU cầu sử DỤNG các DỊCH vụ GIẢI KHÁT gần TRƯỜNG của SINH VIÊN KHÓA 8 KHOA KT QTKD TRƯỜNG ĐHAG
... tài Nhu cầu sử dụng dịch vụ giải khát gần trường sinh viên khóa khoa KTQTKD ĐHAG 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nghiên cứu trình tác động đến nhu cầu sử dụng dịch vụ giải khát gần trường sinh viên khóa ... NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ GIẢI KHÁT GẦN TRƯỜNG CỦA SINH VIÊN KHÓA KHOA KT- QTKD TRƯỜNG ĐHAG ii TRƯỜNG ĐẠI HỌC AN GIANG KHOA KINH TẾ-QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN ANH THƯ NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC DỊCH ... nước giải khát thông dụng sinh viên khóa khoa KTQTKD Hình 4.5: Các quán nước giải khát thông dụng sinh viên khóa khoa KT- QTKD 10 Nguồn: Điều tra tính toán tổng hợp Sinh viên khóa khoa KT- QTKD có...
 • 26
 • 277
 • 1

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "NHU CẦU SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ KIỂM TOÁN BÊN NGOÀI CỦA DOANH NGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN THỪA THIÊN HUẾ" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... doanh nghiệp sử dụng (41,17%) 50 doanh nghiệp chưa sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài (chiếm 58,83%) Bảng Thông tin chung doanh nghiệp sử dụng chưa sử dụng dịch vụ kiểm toán Doanh nghiệp sử ... nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán công ty kiểm toán độc lập cung cấp doanh nghiệp địa bàn Thừa Thiên Huế Một số kết nghiên cứu 2.1 Tổng quan nhu cầu sử dụng dịch vụ kiểm toán Trong 85 doanh nghiệp ... Lý doanh nghiệp sử dụng chưa sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài ý định mong muốn tương lai Kết điều tra lý sử dụng dịch vụ kiểm toán báo cáo tài kiểm toán độc lập cung cấp doanh nghiệp sử dụng...
 • 10
 • 192
 • 0

Bảo hiểm hội là một chính sách lớn trong các chính sách an sinh hội của đảng nhà nước ta

Bảo hiểm xã hội là một chính sách lớn trong các chính sách an sinh xã hội của đảng và nhà nước ta
... gian qua - a mt s nh hng v gii phỏp t chc thc hin BHXH i vi cỏc HTX CNTTCN thi gian ti 3 Tỡnh hỡnh nghiờn cu ti: Bo him xó hi l mt chớnh sỏch ln cỏc chớnh sỏch an sinh xó hi ca ng v Nh nc ta ... nghip v s liu niờn giỏm thng k qua mt s nm - Các công trình nghiên cứu, hội thảo khoa học, giáo trình kinh tế bảo hiểm, tài liệu tổng kết hợp tác tiểu thủ công nghiệp số liệu niên giám thống ... nghốo, vựng nghốo Ban hnh Lut BHXH" [ 22 trang 336 ] Nhng iu ú cho thy chớnh sỏch xó hi, BHXH cho ngi lao ng cú mt tm quan trng c bit, luụn luụn c Ch tch H Chớ Minh, ng v Nh nc ta quan tõm 1.2 Bo...
 • 65
 • 158
 • 0

Khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
... DNNQD tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài đạt hiệu cao Nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm rõ khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài DNNQD Việt Nam - Nhận diện yếu tố hạn chế khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài DNNQD ... tế khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài DNNQD Việt Nam - Ch-ơng 2: Thực trạng tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài DNNQD Việt Nam - Ch-ơng 3: Quan điểm giải pháp nâng cao khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài ... vực dịch vụ tài Dự kiến đóng góp luận văn - Nêu bật đ-ợc sở lý luận thực tế khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài DNNQD Việt Nam - Phân tích đ-ợc yếu tố hạn chế khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài...
 • 16
 • 208
 • 0

Khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh

Khả năng tiếp cận, sử dụng các dịch vụ tài chính của các doanh nghiệp ngoài quốc doanh
... CHƢƠNG TIẾP CẬN, SỬ DỤNG CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH 1: CỦA CÁC DNNQD 1.1 Khái quát dịch vụ tài 1.1.1 Một số vấn đề dịch vụ tài 1.1.2 Vai trò dịch vụ tài 12 1.2 Các yếu tố tác động đến khả tiếp cận, sử dụng ... DNNQD tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài đạt hiệu cao  Nhiệm vụ nghiên cứu: - Làm rõ khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài DNNQD Việt Nam - Nhận diện yếu tố hạn chế khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài DNNQD ... tế khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài DNNQD Việt Nam - Chương 2: Thực trạng tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài DNNQD Việt Nam - Chương 3: Quan điểm giải pháp nâng cao khả tiếp cận, sử dụng dịch vụ tài...
 • 142
 • 117
 • 0

Nâng cao khả năng tiếp cận sử dụng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho đồng bào dân tộc tỉnh hà giang

Nâng cao khả năng tiếp cận và sử dụng dịch vụ kế hoạch hoá gia đình cho đồng bào dân tộc tỉnh hà giang
... pháp nâng cao kh ti p c n s d ng d ch v KHHGð cho ñ ng bào dân t c t nh Giang 1.3.2.2 Không gian Trên ñ a bàn t nh Giang 1.3.2.3 Th i gian ti n hành nghiên c u: T tháng 10/2012 - tháng 5/2013 ... d ng d ch v KHHGð c a ñ ng bào dân t c ñ a bàn t nh Giang nh ng năm qua, ñ xu t gi i pháp nh m nâng cao kh ti p c n s d ng d ch v KHHGð cho ñ ng bào dân t c th i gian t i, góp ph n th c hi ... c a ñ ng bào dân t c t nh Giang - Kh cung c p d ch v KHHGð t i ñ a phương thu c t nh Giang Trư ng ð i H c Nông Nghi p N i – Lu n văn th c sĩ khoa h c kinh t - Gi i pháp nâng cao kh ti...
 • 123
 • 129
 • 0

Thực trạng một số yếu tố liên quan đến tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế lao động cơ bản của nữ công nhân làm việc tại một số nhà máy thuộc khu công nghiệp phố nối tỉnh hưng yên năm 2014

Thực trạng và một số yếu tố liên quan đến tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế lao động cơ bản của nữ công nhân làm việc tại một số nhà máy thuộc khu công nghiệp phố nối tỉnh hưng yên năm 2014
... dịch vụ y tế lao động nữ công nhân làm việc số nhà m y thuộc khu công nghiệp Phố Nối, tỉnh Hƣng Y n năm 2014 Xác định số y u tố liên quan đến tiếp cận dịch vụ y tế lao động nữ công nhân làm việc ... trạng số y u tố liên quan đến tiếp cận dịch vụ y tế lao động nữ công nhân làm việc số nhà m y thuộc khu công nghiệp Phố Nối, tỉnh Hưng Y n năm 2014 5 MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mô tả thực trạng tiếp cận ... VÀ ĐÀO TẠO - BỘ Y TẾ TRƢỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG THIÊN THỊ DƢƠNG THỰC TRẠNG VÀ MỘT SỐ Y U TỐ LIÊN QUAN ĐẾN TIẾP CẬN DỊCH VỤ Y TẾ LAO ĐỘNG CƠ BẢN CỦA NỮ CÔNG NHÂN LÀM VIỆC TẠI MỘT SỐ NHÀ MÁY...
 • 142
 • 212
 • 0

Những rào cản ảnh hưởng đến tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế của người di cư mùa vụ độ tuổi 18 50 tại phường phúc xá, ba đình, hà nội năm 2012

Những rào cản ảnh hưởng đến tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tế của người di cư mùa vụ độ tuổi 18 50 tại phường phúc xá, ba đình, hà nội năm 2012
... cứu tiến hành nhóm người di mùa vụ sinh sống làm việc Phúc Xá, Ba Đình, Nội với mục tiêu "tìm hiểu rào cản ảnh hưởng đến tiếp cận sử dụng dòch vụ y tế người di mùa vụ" Phương pháp nghiên ... 70% nam) [3] Những rào cản việc tiếp cận sử dụng DVYT y u tố ảnh hưởng đến sức khỏe người di [2] 24 Tạp chí Y tế Công cộng, 3.2013, Số 27 (27) Hiện tại, tỷ lệ người di mùa vụ đến sinh sống ... [4], [9] Những y u tố y u tố nguy cơ, làm cho sức khỏe người di so với người không di [13] Thêm vào đó, người di phải đối mặt với vấn đề tiếp cận sử dụng dòch vụ y tế (DVYT) nơi đến [8],...
 • 6
 • 160
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tạo và sử dụng các dịch vụ webxác định và sử dụng các dịch vụ y tế khám bệnh và uống thuốchành vi mức độ sử dụng các dịch vụ ăn uống trung bình 1 tuần họ ăn ngoài khoảng 3 bữa thói quen khi sử dụng dịch vụ họ thường dùng trong các buổi gặp mặt tụ họp cùng bạn bèdịch vụ an sinh xã hộicác chính sách an sinh xã hội của việt namtiếp cận và sử dụng dịch vụ y tếmôt số khái niệm chung về tiếp cận và sử dụng dịch vụ y tếlà các cá nhân tổ chức có sử dụng các dịch vụ ngân hàng của vietcombank và đã đăng ký sử dụng dịch vụ vcb ib nkingsử dụng các dịch vụ hst và đdsh trong một chiến lược thích ứng tổng thểđánh giá khả năng tiếp cận và sử dụng dvnh của các đối tượng khách hàngnhóm giải pháp tăng cường tuyên truyền để khuyến khích sự tiếp cận và sử dụng của các thể nhân đối với các dvnh đặc biệt là các dvnh mới2 6 so sánh hiệu quả sử dụng các dịch vụ khi có và không dùng vcatcác yếu ảnh hưởng đến khả năng tiếp cận và sử dụng dvytnâng cao nhận thức cho đại bộ phận người dân về lợi ích của thương mại điện tử và cách sử dụng các dịch vụ ứng dụng trong thương mại điện tửsử dụng các dịch vụ emailỨng dụng của sắc ký lọc gel (GFC) trong phân tích thực phẩm Báo cáo khoa họcNghiên cứu cơ sở khoa học và đề xuất các giải pháp bảo tồn loài Thiết sam giả lá ngắn (Pseudotsuga brevifolia W. C Cheng L. K. Fu, 1975) tại tỉnh Hà Giang (LA tiến sĩ)Nghiên cứu ảnh hưởng của phân viên nén đến năng suất và chất lượng sắn KM94 trên đất dốc huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng giá đất ở và một số yếu tố ảnh hưởng đến giá đất ở tại huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 20122015 (LV thạc sĩ)Kinh dược sư lưu ly quang bổn nguyện công đứcThực trạng và giải pháp hoàn thiện công tác quản lý ngân sách nhà nước cấp xã trên địa bàn huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên (LV thạc sĩ)Những yếu tố ảnh hưởng đến tạo động lực làm việc của cán bộ giảng viên trường Cao đẳng Kỹ thuật và dạy nghề Hữu nghị Viêng Chăn Hà Nội (LV thạc sĩ)Lunchtime Games BookCác yếu tố tác động đến sự gắn kết với tổ chức của công chức cấp cơ sở tại thành phố bến treTác động của điều chỉnh lợi nhuận đến thanh khoản của cổ phiếu các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán việt namẢnh hưởng của cơ cấu sở hữu đến hành vi quản trị lợi nhuận của các công ty niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán tp hồ chí minhẢnh hưởng của dòng tiền đến sự thay đổi lượng tiền mặt được nắm giữ của các công ty việt nam trong điều kiện hạn chế tài chính, thu nhập bất ổn và chi phí đại diệnCác giải pháp nâng cao mức độ thỏa mãn công việc của cán bộ nhân viên văn phòng hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân thành phố biên hòa, tỉnh đồng naiCác nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại thành phố hồ chí minhCác nhân tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kế toán quản trị trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa thuộc lĩnh vực phi tài chính ở thành phố hồ chí minhNghiên cứu đề xuất các giải pháp thích ứng với biến đổi khí hậu cho cộng đồng dân cư ven biển xã nam điền, huyện nghĩa hưng, tỉnh nam địnhNghiên cứu sản xuất oligocarrageenan từ rong sụn kappaphycus alvarezii (doty) doty bằng phương pháp enzyme và ứng dụng trong chế biến và bảo quản surimiNghiên cứu ảnh hưởng của thông số phun hỗn hợp nhiên liệu dầu diesel – dầu dừa đến các chỉ tiêu kinh tế và môi trường của động cơ diesel cao tốcBiến đổi quan hệ dòng họ của người tày ở xã quang lang, huyện chi lăng, tỉnh lạng sơn từ năm 1986 đến nayĐánh giá mức độ căng thẳng tài nguyên nước dưới tác động biến đổi khí hậu đến quảng nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập