NHỮNG tác PHẨM ĐÁNG CHÚ ý từ 1975 đến hết THẾ kỉ XX

LUẬN VĂN TRƯỜNG NGHĨA MẶT TRỜI VÀ CÁC TÍN HIỆU THẨM MĨ TRONG THƠ CA VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX

LUẬN VĂN TRƯỜNG NGHĨA MẶT TRỜI VÀ CÁC TÍN HIỆU THẨM MĨ TRONG THƠ CA VIỆT NAM TỪ 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX
... tín hiệu thẩm từ trường nghĩa mặt trời thơ ca từ 1945 đến hết kỉ XX 80 3.2 Ý nghĩa thẩm tín hiệu thẩm từ trường nghĩa mặt trời thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết kỉ XX 80 3.2.1 Mặt trời ... ngữ nghĩa tín hiệu thẩm văn chương Chương Trường từ vựng – ngữ nghĩa mặt trời thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết kỉ XX (làm biểu đạt cho tín hiệu thẩm mĩ) Chương Tín hiệu thẩm từ trường nghĩa ... tích tín hiệu thẩm từ trường nghĩa mặt trời ý nghĩa thẩm thơ ca Việt Nam từ 1945 đến hết kỉ XX Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tƣợng nghiên cứu - Trường nghĩa mặt trời tín hiệu thẩm mĩ...
 • 137
 • 273
 • 1

Các tác phẩm đáng chú ý cho HS ĐH

Các tác phẩm đáng chú ý cho HS ĐH
... Chí Minh - Từ - Tố Hữu - Một thời đại thi ca (trích) - Hoài Thanh Hoài Chân - Tuyên ngôn độc lập tác giả Hồ Chí Minh - Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh - Nguyễn Đình Chiểu, sáng bầu trời văn nghệ ... ghi-ta Lor-ca - Thanh Thảo - Người lái đò Sông Đà (trích) - Nguyễn Tuân - Nguyễn Tuân - Ai đặt tên cho dòng sông? (trích) - Hoàng Phủ Ngọc Tường - Hồn Trương Ba, da hàng thịt (trích) – Lưu Quang...
 • 3
 • 96
 • 0

tiểu luận Đặc điểm của chủ nghĩa bản Nhật Bản thế kỉ XX

tiểu luận Đặc điểm của chủ nghĩa tư bản Nhật Bản thế kỉ XX
... đề: Chủ nghĩa kỷ PHẦN NỘI DUNG Khi tìm hiểu đặc điểm chủ nghĩa Nhật Bản kỉ XX, em chia làm bốn giai đoạn Trong giai đoạn lại có đặc điểm bật Giai đoạn cuối XIX đến 1917 Đõy giai đoạn chủ nghĩa ... Phan Thị Mai Phương Lịch sử Líp: K54B Khoa Bài tiểu luận XX Chuyên đề: Chủ nghĩa kỷ Như vậy, giai đoạn này, đặc điểm bật chủ nghĩa chủ nghĩa Nhật chuyển sang giai đoạn độc quyền Giai đoạn ... luật lịch sử Tỡm hiểu chủ nghĩa Nhật Bản kỉ XX cũn giúp có nhìn đắn mặt tích cực hạn chế chủ nghĩa lịch sử giới Và người giáo viên ng lai, giúp giảng dạy tốt phần Nhật Bản sách giáo khoa...
 • 21
 • 672
 • 2

van hoc viet nam tu 1945 den het the ky XX

van hoc viet nam tu 1945 den het the ky XX
... Phần một: văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 I- Những tiền đề chung cho phát triển văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 - Đường lối lãnh đạo Đảng ... nhận sâu sắc nỗi đau miền Nam máu lửa, nhớ thương quê Nam vời vợi xa cách, Tế Hanh có tập thơ Gửi miền Bắc, Tiếng sóng, Hai nửa yêu thương Từ lòng miền Nam Thanh HảI, Giang Nam có thơ hay Mồ anh ... lập với khuynh hướng phức tạp sai lạc văn học đô thị miền Nam Qua ba chặng đừơng phát triển, văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 có nhiều thành tựu tất thể loại: thơ ca, văn...
 • 37
 • 598
 • 6

Tiết 1 – Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Tiết 1 – Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX
... Thanh Thuỳ Số tiết: 01 Tổng số tiết giảng: 01 Tên giảng: Tiết Văn học sử: Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 19 45 đến hết kỉ XX (Tiết 2) Mục tiêu giảng: Sau tiết học, học sinh sẽ: ... tổng quát chặng đờng phát triển, thành tựu chủ yếu đặc điểm văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 19 45 đến năm 19 75 đổi bớc đầu Văn học Việt Nam giai đoạn từ năm 19 75, từ năm 19 86 đến hết kỉ XX ... luận: Rèn luyện lực tổng hợp, khái quát, hệ thống hoá kiến thức học Văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 19 45 đến hết kỉ XX Giáo dục tinh thần tích cực, chủ động học tập I ổn định lớp: Stt Ngày...
 • 27
 • 2,685
 • 8

Văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX

Văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX
... Phần một: văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 I- Những tiền đề chung cho phát triển văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 - Đường lối lãnh đạo ... phát triển văn học Việt Nam giai đoạn tương lai Em cho biết vài nét hoàn cảnh xã hội, lịch sử văn hoá nước ta từ 1975 đến hết kỷ XX ? Phần hai: Văn học Việt Nam từ 1975 đến hết kỷ XX I- Hoàn ... đóng góp vào dòng văn học tiến bộ, đối lập với khuynh hướng phức tạp sai lạc văn học đô thị miền Nam Qua ba chặng đừơng phát triển, văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám 1945 đến 1975 có nhiều...
 • 37
 • 926
 • 3

Ôn thi TN-Văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỷ XX

Ôn thi TN-Văn học Việt Nam từ 1945 đến hết thế kỷ XX
... hướng sử thi cảm hứng lãng mạn kết hợp tạo tinh thần lạc quan thấm nhuần văn học 1945 – 1975 tạo nên đặc điểm văn học 1945- 1975 Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết kỉ XX a Hoàn ... Nêu phân tích ngắn gọn đặc điểm văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến năm 1975 Đề 4: Trình bày khái quát văn học Việt Nam từ sau 1975 đến hết kỉ XX Gợi ý giải đề Đề 1: + Phân tích đề: ... từ sau cách mạng tháng Tám đến năm 1975 Đề 2: Nêu tóm tắt chặng phát triển thành tựu chặng văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến năm 1975 Đề 3: Nêu phân tích ngắn gọn đặc điểm văn học...
 • 7
 • 348
 • 2

Tuần 1 Tiết 1-2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX

Tuần 1 Tiết 1-2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX
... Tuần Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 19 45 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX Tuần Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 19 45 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I.KHÁI QUÁT ... tôi… Tuần Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 19 45 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I.KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG TÁNG TÁM 19 45 ĐẾN NĂM 19 75 Những đặc điểm văn học Việt Nam ... cao cảnh giác Tuần Tiết 1- 2 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG THÁNG TÁM NĂM 19 45 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX I.KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CÁCH MẠNG TÁNG TÁM 19 45 ĐẾN NĂM 19 75 1. Vài nét hoàn cảnh...
 • 16
 • 975
 • 6

V. Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX

V. Khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX
... điểm văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm 1945 đến 1975: a) Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng cách mạng hoá, gắn bó sâu sắc với vận mệnh chung đất nước Văn học VIỆT NAM 1945- 1975 ... cho văn học thấm nhuần tinh thần lạc quan, đồng thời đáp ứng yêu cầu phản ánh thực đời sống trình vận động phát triển cách mạng II – Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ cách mạng tháng Tám năm ... Quảng Nam Năm học 2008- 2009 d) Văn học vùng địch tạm chiếm (1946-1975): Xu hướng văn học tiến bộ, yêu nước cách mạng có đóng góp đáng ghi nhận hai bình diện trị-xã hội văn học - Những đặc điểm văn...
 • 3
 • 7,801
 • 37

Khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX doc

Khái quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám 1945 đến hết thế kỉ XX doc
... vận động phát triển văn học giai đoạn II: Vài nét khái quát văn học việt nam từ 1975 đến cuối kỉ XX a) Vài nét hoàn cảnh lịch sử xã hội văn hóa - Từ sau 1975, nhiều nhà thơ có ý thức đổi thơ ca, ... miền Nam tiếng nói tiến đáng trân trọng c) Đặc điểm văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 - Văn học gắn bó mật thiết với vận mệnh chung đất nước, tập trung vào hai đề tài Tổ quốc chủ nghĩa xã hội Văn ... hội Văn học giai đoạn gắn bó với vận mệnh chung đất nước, cộng đồng dân tộc Đề tài bao trùm văn học Tổ quốc chủ nghĩa xã hội - Văn học phản ánh thực đời sống trình vận động phát triển cách mạng, ...
 • 5
 • 1,011
 • 9

Khát quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX ppt

Khát quát văn học Việt Nam từ Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đến hết thế kỉ XX ppt
... Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến năm 1975 Đề 2: Nêu tóm tắt chặng phát triển thành tựu chặng văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến năm 1975 Đề 3: Nêu phân tích ngắn gọn đặc điểm văn ... Nêu phân tích ngắn gọn đặc điểm văn học Việt Nam từ sau cách mạng tháng Tám đến năm 1975 Đề 4: Trình bày khái quát văn học Việt Nam từ sau 1975 đến hết kỉ XX Gợi ý giải đề Đề 1: + Phân tích đề: ... thần lạc quan thấm nhuần văn học 1945 – 1975 tạo nên đặc điểm văn học 1945- 1975 Vài nét khái quát văn học Việt Nam từ năm 1945 đến hết kỉ XX a Hoàn cảnh lịch sử, xã hội văn hoá + 1975- 1985: nước...
 • 12
 • 910
 • 11

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CMT8- NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX ppsx

KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT NAM TỪ CMT8- NĂM 1945 ĐẾN HẾT THẾ KỈ XX ppsx
... Đọc SGK nêu III- KẾT LUẬN: - Văn học VIỆT NAM từ 1945 tựu trội đến 1975 kế thừa phát huy số biểu hạn mạnh mẽ truyền thống tư chế văn học tưởng lớn văn học dân tộc, VN 1945- 1975? đạt nhiều thành ... SGK đóng góp đáng ghi nhận bao quát văn học nêu đặc điểm hai bình diện trị-xã hội VN 1945- hết TK văn học XX mang 3) Những đặc điểm bản: đặc điểm nào? a) Nền văn học chủ yếu vận động theo hướng ... tóm I- KHÁI QUÁT VHVN TỪ tắt - Đọc thầm SGK, CMT8 NĂM 1945 ĐẾN NĂM nét thảo luận 1975: tình hình lịch sử, - Tóm tắt ý phát 1-Vài nét hoàn cảnh lịch sử, xã hội, văn hoá có biểu xã hội, văn hoá:...
 • 15
 • 425
 • 0

Giáo án Ngữ văn 12 tuần 1 bài: Khái quát văn học Việt Nam từ CMT 8 năm 1945 đến hết thế kỉ XX

Giáo án Ngữ văn 12 tuần 1 bài: Khái quát văn học Việt Nam từ CMT 8 năm 1945 đến hết thế kỉ XX
... đấu; + Nền văn học hướng đại chúng; + Nền văn học chủ yếu mang khuynh hướng sử thi cảm hứng lãng mạn b) Văn học Việt Nam từ năm 19 75 đến hết kỉ XX: - Những chuyển biến ban đầu: Hai kháng chiến ... - Nhận xét, so sánh đặc điểm văn học Việt Nam giai đoạn từ Cách mạng tháng Tám năm 19 45 đến năm 19 75 với giai đạon khác - Tập trình bày kiến thức giai đoạn văn học Hướng dẫn tự học: Suy nghĩ anh ... đoạn văn học Hướng dẫn tự học: Suy nghĩ anh (chị) thành tựu đặc điểm văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám năm 19 45 đến hết kỉ XX ...
 • 3
 • 544
 • 5

Xem thêm

Từ khóa: những vấn đề chung của vhvn từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ xxkhát quát văn học việt nam từ cách mạng tháng tám năm 1945 đến hết thế kỉ xx pptthanh tuu ve van hoc viet nam tu 1945 den het the ki 20khái quát văn học việt nam từ cmt8 năm 1945 đến hết thế kỉ xx ppsxnhững tác phẩm của chủ tịch hồ chí minhnhững biến động đáng chú ý quá khứ và tương laimục đích đối với giao thức con c siemens do đề xuất cho nhận thực thuê bao thực hiện hiệu quả một số điều kiện bắt buộc phải được thoả mãn những điều kiện đáng chú ý này làthấy các độc tố của cá mặt quỷ chi synanceja có tác động đáng chú ý đến hệ thốngphân tích ngữ liệu chúng tôi nhận thấy các quán ngữ gắn với tình thái nhận thức thực hữu có những đặc điểm đáng chú ýphân tích ngữ liệu chúng tôi nhận thấy các quán ngữ biểu thị tình thái nhận thức không thực hữu có những đặc điểm đáng chú ýxu huong van dong va tac dong cua chu nghia tu ban den qua dokhái quát văn học việt nam từ thế kỉ x đến hết thế kỉ xixkhái quát văn học việt nam từ thế kỉ x đến hết thế kỉ xix violetkhái quat vawnhocj vnam từ thế kỉ x dến hết thế kỉ xixsoan khai quat van hoc viet na tu the ki 10 den het the ki 19Xây dựng liên kết kinh tế ở Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam (LV tiến sĩ)Phân tích chi tiết tác phẩm Chí Phèo (Nam Cao)Phân tích chi tiết tác phẩm Đời thừa (Nam Cao)Tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học phần di truyền học (Sinh học 12 Trung học phổ thông) (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động giáo dục lối sống cho học sinh các trường tiểu học ở huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên theo định hướng đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Them Tày ở Võ Nhai, Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Tổ chức bồi dưỡng năng lực quảng lý cho đội ngũ cán bộ quản lý trường mầm non huyện Tứ Kỳ tỉnh Hải Dương đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa ở huyện Lâm Thao tỉnh Phú Thọ (LV thạc sĩ)Nghiên cứu mô hình người sử dụng mở trong các hệ thống gợi ý thông tin theo nhu cầu (LV thạc sĩ)Nghiên cứu sự hài lòng của nhân viên tiếp xúc trực tiếp với khách hàng trong ngành dịch vụ viễn thông trường hợp viettel tại huế, đà nẵn và quảng nam (tt)Đánh giá thành tích đội ngũ giảng viên trường đại học phạm văn đồng (tt)Hoàn thiện kế toán chi phí, doanh thu và kết quả kinh doanh tại bưu điện tỉnh quảng nam (tt)Quản lý hoạt động bồi dưỡng kỹ năng chủ nhiệm lớp trong môi trường giáo dục hiện đại cho giáo viên chủ nhiệm các trường trung học cơ sở huyện ninh giang tỉnh hải dươngBài 20 mạch dao độngNghiên cứu ảnh hưởng của một số kiểu thảm thực vật đến tính chất của đất dưới các quần xã rừng trồng ở xã phú đình, huyện định hóa, tỉnh thái nguyênTiểu luận Văn Hóa Xã Hội Hàn QuốcHoàn thiện chính sách sản phẩm tại công ty thông tin di động mobifone (tt)Hoàn thiện công tác đảm bảo tiền vay bằng tài sản tại ngân hàng TMCP đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh bình định (tt)Nghiên cứu nhu cầu sử dụng và sự chấp nhận gạo tăng cường sắt, kẽm ở bà mẹ và trẻ nhỏ tại xã minh khai, huyện vũ thư, tỉnh thái bình năm 2016câu nói hay về tình bạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập