Vấn đề tiếp nhận truyện kiều của một nhà thơ mới lưu trọng lư và bài chiêu tuyết cho vương thúy kiều

Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều của một nhà thơ mới Lưu Trọng bài Chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều Luận văn ThS. Văn học

Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều của một nhà thơ mới Lưu Trọng Lư và bài Chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều Luận văn ThS. Văn học
... cho Vương Thúy Kiều Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu Đề tài luận văn Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều nhà Thơ mới: Lưu Trọng Chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều tiến hành quan sát viết Lưu Trọng ... bình phẩm, đánh giá, nhận xét câu, chữ, tình ý, vấn đề Truyện Kiều Vấn đề tiếp nhận Truyện Kiều nhà Thơ mới: Lưu Trọng Chiêu tuyết cho Vương Thúy Kiều vấn đề hoàn toàn mới, chưa có công trình ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN - - ĐÀM THỊ THANH HUYỀN VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN TRUYỆN KIỀUCỦA MỘT NHÀ THƠ MỚI: LƢU TRỌNG LƢ VÀ BÀI “CHIÊU TUYẾT CHO VƢƠNG THÚY...
 • 87
 • 164
 • 1

Vấn đề tiếp nhận truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp

Vấn đề tiếp nhận truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp
... giải vấn đề tiếp nhận truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp Các ý kiến bàn lí thuyết tiếp nhận nói chung vấn đề tiếp nhận truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp nói riêng có tính chất định hướng cho thực đề tài ... ba-rốc truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp hay không), Trần Duy Thanh (Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp) , Nguyễn Đăng Mạnh (Truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp, vài cảm nghĩ) Nguyễn Thanh Sơn(Đọc truyện Nguyễn Huy Thiệp) , ... hướng tiếp cận truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp nhiều liên quan đến vấn đề tiếp nhận, nhiên, cho rằng, chưa có nhà nghiên cứu – phê bình đề cập đến vấn đề tiếp nhận truyện ngắn Nguyễn Huy Thiệp cách...
 • 117
 • 182
 • 2

vấn để tiếp nhận sáng tác của franz kafka tại việt nam

vấn để tiếp nhận sáng tác của franz kafka tại việt nam
... I Vấn đề tiếp nhận sáng tác Franz Kafka Việt Nam trước 1986 Chương II Vấn đề tiếp nhận sáng tác Franz Kafka Việt Nam sau 1986 Thời điểm năm 1986 lấy làm mốc phân ranh giới hai giai đoạn tiếp nhận ... CHƯƠNG 1: VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN SÁNG TÁC CỦA FRANZ KAFKA TẠI VIỆT NAM TRƯỚC 1986 15 1.1 Franz Kafka đô thị miền Nam trước 1975 16 1.1.1 Các hướng tiếp nhận sáng tác Kafka độc ... cứu Franz Kafka Việt Nam Các công trình nghiên cứu Franz Kafka nước dịch Việt Nam Các tác phẩm Franz Kafka dược dịch Việt Nam Một số tác phẩm văn học Việt Nam có liên hệ giao thoa với tác phẩm Franz...
 • 96
 • 20
 • 0

Quản trị lực lượng bán hàng cá nhân kinh nghiệm của một số tập đoàn đa quốc gia bài học cho các doanh nghiệp việt nam

Quản trị lực lượng bán hàng cá nhân kinh nghiệm của một số tập đoàn đa quốc gia và bài học cho các doanh nghiệp việt nam
... g ng bán hàng nhân ng bán hàng nhân t i doaanh nghi p Vi t Nam Bài h c cho doanh nghi p Vi t Nam rút t kinh nghi m c am ts t c gia 6 BÁN HÀNG CÁ NHÂN 1.1 bán hàng nhân: p hàng (Kotler ... 28 chi phí, báo giá nhân viên bán hàng Theo Kotler P doanh thu 29 N HÀNG CÁ NHÂN 2.1 Quy trình bán hàng nhân Các 1.1.2: Quy trình bán hàng nhân s T bán hàng nhân nói chung ,q c - ... khách hàng bán khách hàng phân khúc khách hàng l Nhân viên bán Nhân viên bán Tìm khách hàng hàng vùng thành; nhân viên 18 chuyên môn cao nhân viên bán không cao; Bán hàng bán hàng không môn nhân...
 • 116
 • 225
 • 0

quản trị lực lượng bán hàng cá nhân kinh nghiệm của một số tập đoàn đa quốc gia bài học cho các doanh nghiệp việt nam

quản trị lực lượng bán hàng cá nhân kinh nghiệm của một số tập đoàn đa quốc gia và bài học cho các doanh nghiệp việt nam
... g ng bán hàng nhân ng bán hàng nhân t i doaanh nghi p Vi t Nam Bài h c cho doanh nghi p Vi t Nam rút t kinh nghi m c am ts t c gia 6 BÁN HÀNG CÁ NHÂN 1.1 bán hàng nhân: p hàng (Kotler ... 28 chi phí, báo giá nhân viên bán hàng Theo Kotler P doanh thu 29 N HÀNG CÁ NHÂN 2.1 Quy trình bán hàng nhân Các 1.1.2: Quy trình bán hàng nhân s T bán hàng nhân nói chung ,q c - ... khách hàng bán khách hàng phân khúc khách hàng l Nhân viên bán Nhân viên bán Tìm khách hàng hàng vùng thành; nhân viên 18 chuyên môn cao nhân viên bán không cao; Bán hàng bán hàng không môn nhân...
 • 116
 • 66
 • 0

Vấn đề tiếp nhận ảnh hưởng truyện dân gian việt nam trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữ

Vấn đề tiếp nhận ảnh hưởng truyện dân gian việt nam trong truyền kỳ mạn lục của nguyễn dữ
... viên Nguyễn Thị Vân Oanh So sánh hình tợng phụ nữ Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ) Tiễn đăng tân thoại (Cù Hựu) hay, khóa luận sinh viên Nguyễn Hoài Thanh tiến hành So sánh yếu tố kỳ Truyền kỳ mạn lục ... giống khác hai phơng diện Truyền kỳ mạn lục truyện dân gian Việt Nam Cỏc tỏc gi khúa lun khẳng định tinh thần dân tộc sáng tác Nguyễn Dữ Mặc dù vay mợn thể loại nguyờn mẫu truyện Trung Quốc, nhng ... Truyền kỳ mạn lục (Nguyễn Dữ) Tiễn đăng tân thoại (Cù Hựu) Những khóa luận ó khụng nhng mt s điểm tơng đồng dị biệt Truyền kỳ mạn lục Tiễn đăng tân thoại việc sử dụng yếu tố kỳ xây dựng hình tợng...
 • 104
 • 1,460
 • 26

Tiếp nhận Truyện Kiều của Nguyễn Du dưới góc nhìn văn hóa

Tiếp nhận Truyện Kiều của Nguyễn Du dưới góc nhìn văn hóa
... địa hạt văn thơ, Truyện Kiều khẳng định giá trị quan hệ rộng rãi văn hóa, vượt ranh giới dân tộc, tổ chức UNESCO tôn vinh: Nguyễn Du danh nhân văn hóa nhân loại (1965) Nổi bật hơn, Truyện Kiều tỏa ... thưởng thức Truyện Kiều Nếu Vịnh Kiều, Bình Kiều công việc giới nhà Nho, trí thức, Ngâm Kiều, Lẩy Kiều, Bói Kiều đặc biệt Đố Kiều quần chúng bình dân tham gia rộng rãi Đố Kiều trò chơi văn nghệ ... nghiệp văn nghệ quần chúng Truyện Kiều Đại thi hào Nguyễn Vở kịch "Nguyễn Du với Du Kiều" Nhà hát Tuổi trẻ Theo nhà sưu tầm biên soạn Phạm Đan Quế đờn tranh ca Phụng Hoàng Sang chuyển thể từ Truyện...
 • 21
 • 918
 • 0

Vấn đề tiếp nhận bình giải Truyện Kiều trên Nam Phong tạp chí ( 1917 - 1934

Vấn đề tiếp nhận và bình giải Truyện Kiều trên Nam Phong tạp chí ( 1917 - 1934
... HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC XÃ HỘI VÀ NHÂN VĂN -  - NGUYỄN THÙY LINH VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN VÀ BÌNH GIẢI TRUYỆN KIỀU TRÊN NAM PHONG TẠP CHÍ () 191 7- 1934) LUẬN VĂN THẠC SĨ VĂN HỌC NGƯỜI HƯỚNG ... thể, Nam Phong tạp chí thể chủ đích qua Mấy nhời nói đầu (Nam Phong số 1, tháng – 1917) ; Mục đích báo Nam Phong (Nam Phong số 192, tháng – 1934) ; Nam Phong ngày trước, Nam Phong (Hán Thư Nam Phong, ... Truyện Kiều Nam Phong tạp chí với 210 số từ năm 1917 đến 1934 Văn tác phẩm Truyện Kiều Nguyễn Du Văn Kim Vân Kiều truyện Thanh Tâm tài nhân Đề tài Vấn đề đọc Truyện Kiều Nam Phong tạp chí giúp bổ...
 • 135
 • 381
 • 2

Vấn đề tiếp nhận bình giải Truyện Kiều trên Nam Phong tạp chí ( 1917 - 1934 )

Vấn đề tiếp nhận và bình giải Truyện Kiều trên Nam Phong tạp chí ( 1917 - 1934 )
... An, http://vanhoanghean.vn/nhung-gocnhin-van-hoa/goc-nhin-van-hoa/3815-khai-niem-qtieu-thuyetq-cua-pham-quynh-nhin-tuy-thuc-the-loai-o-vung-dong-a-thoi-can-hien-dai.html ... http://tapchinhavan.vn/news/Ngan-dam-xa/Vi-sao-PhamQuynh-dat-ten-bao-la -Nam- Phong- va-thuong-dung-but-hieu-Thuong-Chi-135/ 124 Đỗ Lai Thúy, Đọc lại Nam Phong Phạm Quỳnh, website evăn http://evan.vnexpress.net/news/doi-song-van-nghe/2006/06/3b9ad0ea/ ... kiến đánh giá Truyện Kiều thời với Nam Phong tạp chí Từ năm 1917 - 1934, phong trào Tranh luận Truyện Kiều không diễn Nam Phong tạp chí nhận quan tâm "rầm rộ" tác giả đăng nhiều tạp chí có tiếng...
 • 14
 • 105
 • 0

Thái độ của người Việt Nam đối với vấn đề tiếp nhận văn minh phương Tây

Thái độ của người Việt Nam đối với vấn đề tiếp nhận văn minh phương Tây
... t tơi mu n tìm hi u thái c a ngư i Vi t Nam iv iv n nh n văn minh phương Tây (tơi ch d ng l i nên hay khơng nên ti p văn minh phương Tây, th văn minh Pháp ã ưa sang Vi t Nam) thơng qua lĩnh v ... nhân dân Vi t Nam, th c dân Pháp em vào Vi t Nam m t lu ng khí m i c a văn minh phương Tây nh m nơ d ch văn hố, giành l i s th ng tr t i v m t tinh th n i v i nhân dân ta Các lo i hình văn hố ngh ... m văn h c ngồi nư c ) Nam phong t p chí v i phong cách t p chí kh o c u có tính bách khoa tồn thư ã giúp c gi Vi t Nam tìm hi u h c thu t, văn hố, văn h c nư c ngồi (c a c Phương ơng Phương Tây) ...
 • 24
 • 302
 • 0

VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN CÁC YẾU TỐ NGHỆ THUẬT CỦA THƠ TƯỢNG TRƯNG PHƯƠNG TÂY TRONG THƠ MỚI VIỆT NAM 1932 – 1945

VẤN ĐỀ TIẾP NHẬN CÁC YẾU TỐ NGHỆ THUẬT CỦA THƠ TƯỢNG TRƯNG PHƯƠNG TÂY TRONG THƠ MỚI VIỆT NAM 1932 – 1945
... ấy, thơ Việt Nam gặp gỡ thơ Pháp trở thành vấn đề tất yếu nguồn thơ tượng trưng vào Việt Nam nằm chung trình du nhập yếu tố ngoại lai Có thể xem nhân tố nội tại, hàng đầu tiếp xúc thơ Việt Nam thơ ... Việt Nam tiếp nhận ảnh hưởng thơ tượng trưng phương Tây, yếu tố thuộc dân tộc yếu tố thuộc thời đại Cũng cần thấy: ảnh hưởng thơ tượng trưng với Thơ Mới chiều giản đơn chồng thêm lên Thơ Mới ... có liên quan đến vấn đề “cái tượng trưng thơ, điều kiện cần đủ để thơ tượng trưng Pháp nửa sau kỷ XIX dễ dàng tiếp nhận với tư cách định hướng nghệ thuật chiếm ưu nhà thơ Việt Nam đồng hoá nó,...
 • 8
 • 314
 • 3

Truyện "Tấm Cám" vấn đề tiếp nhận trong trường trung học phổ thong ppt

Truyện
... thay đổi phần kết truyện phương cách tạm thời, sử dụng cho học sinh bậc THPT Như vậy, học sinh THPT có hai văn truyện Tấm Cám, văn học nhà trường văn đọc từ hợp tuyển, tuyển tập truyện cổ tích từ ... biên soạn sách giáo khoa hướng đối tượng tiếp nhận, làm để chất lượng, tác động ảnh hưởng tác phẩm học sinh trình tiếp nhận mang lại hiệu cao Tuy nhiên, truyện Tấm Cám từ đời đến có đời sống riêng ... tốt mặt tình cảm giáo viên học sinh trình tiếp nhận văn b) Về phía học sinh Câu 1, có 26,58% học sinh nói “không”; 73,42% “thích” Câu 2: có 6,25% cho Tấm ác; 31,75% nhận xét Tấm hiền; 52% nói...
 • 5
 • 159
 • 0

những vấn đề tiếp nhận qua lời giới thiệu của nguyễn hiến lê trong chiến tranh hòa bình (nxb lá bối, 1969)

những vấn đề tiếp nhận qua lời giới thiệu của nguyễn hiến lê trong chiến tranh và hòa bình (nxb lá bối, 1969)
... chọn đề tài luận văn Những vấn đề tiếp nhận qua Lời giới thiệu Nguyễn Hiến Chiến tranh hòa bình (NXB Bối, 1969) Qua đề tài, muốn làm rõ vấn đề tiếp nhận Lep Tônxtôi Nguyễn Hiến qua Lời giới ... 2.3 Vấn đề tiếp nhận tác phẩm Chiến tranh hòa bình Chương 3: Từ tượng tiếp nhận Lep Tônxtôi qua Lời giới thiệu Nguyễn Hiến Chiến tranh hòa bình đến số vấn đề Lí luận tiếp nhận 3.1 Từ vấn đề tiếp ... đón nhận, địa vị, mức độ tiếp nhận Với đề tài Những vấn đề tiếp nhận qua Lời giới thiệu Nguyễn Hiến Chiến tranh hòa bình (NXB Bối, 1969), muốn đề cập đến người đọc- chủ thể tiếp nhận Nguyễn...
 • 82
 • 140
 • 0

vấn đề tiếp nhận văn học qua các tác phẩm lãng mạn của macxim gorki

vấn đề tiếp nhận văn học qua các tác phẩm lãng mạn của macxim gorki
... nhìn nhận vấn đề phạm vi sau: - Tìm hiểu toàn tác phẩm lãng mạn MacximGorki, qua hiểu nhận thức sâu sắc cách tiếp nhận văn học người đọc qua tác phẩm ông - Tìm hiểu vấn đề tiếp nhận văn học qua tác ... tiếp nhận văn học qua tác phẩm văn học nói chung Cũng qua đề tài nghiên cứu này, ta hiểu vấn đề tiếp nhận văn học qua tác phẩm MacximGorki, đồng thời góp phần nâng cao kiến thức tác phẩm lãng mạn ... Khoảng cách thẩm mĩ 1.2.5 Động tiếp nhận CHƯƠNG TIẾP NHẬN VĂN HỌC QUA MỘT SỐ TÁC PHẨM CỦA MACXIM GORKI 3.1 Vấn đề độc giả dân gian 3.2 Vấn đề môi trường tiếp nhận văn học dân gian 3.3 Vấn đề định...
 • 58
 • 436
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: lịch sử tiếp nhận truyện kiềuvan de tiep xuc cu tri cua dai bieu quoc hoivan de tiep xuc cu tri cua quoc hoivấn đề tiếp xúc cử tri của đại biểu qooccs hộivấn đề tiếp nhận thành viên chấm dứt tư cách thành viên rút khỏi công tylạm phát và vấn đề xử lý lạm phát của một số nước trên thế giới học tập và áp dụng vào việt namnghiên cứu vấn đề tiếp thị sản phẩm của dự ánnhân luận điểm của một nhà thần học nấm sinh ra từ sự thoát hơi nước của đấtcông nhân đông đức cắm những mảnh thủy tinh vỡ lên bức tường cao 4 5m trước cửa một nhà thờ trên phố bernauer ngày 22 8tien phu hop cua mot so vien nghien cuu trong diem va cac co so cong nghe san xuat dan sinh co cong nghe tien tien phu hop de lua chon lien ket cong tac nghien cuu noi dia hoa cac vat tu phu tung may baynghiệm về quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho các ngân hàng thương mại ở việt namcần khắc phục đặc biệt vấn đề xử lý nước thải công nghiệp đảm bảo môi trường trong các kcn tại tỉnh đồng nainghiệm quản lý ngoại hối của một số nước trên thế giới và bài học kinh nghiệm cho việt namnghiệm nâng cao năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp nhỏ và vừa của một số nƣớc trên thế giới và bài học cho các dnnvv việt namnghiệm quản lý nợ thuế của một số nƣớc trên thế giới và bài học áp dụng cho việt namReporting and analyzing receivablesTop ten ways to help lower the cost of your accounting servicesishoputrgv accounting date update fy2017những nguyên lý cơ bản chủ nghĩa mác lênin 1 chương 1 mở đầuNNLCBCNMLN1 giảng viên TRẦN NGUYÊN ký CHƯƠNG mở đầuSlide MARKETING căn bản chương 1 NHẬP môn MARKETINGSlide MARKETING căn bản CHƯƠNG 5 THỊ TRƯỜNG và lựa CHỌN THỊ TRƯỜNG mục TIÊUSlide MARKETING căn bản CHƯƠNG 6 CHIẾN lược sản PHẨMSlide MARKETING căn bản chương 8 CHIẾN lược PHÂN PHỐICHƯƠNG 13 CHÍNH SÁCH cổ tứcphuong phap giai cac bai toan dot bien so luong nhiem sac the5 WStore accountingBài giảng tư tưởng hồ chi minh giảng viên đỗ minh tứ mở đầu KTCHỦ NGHĨA DUY vật BIỆN CHỨNGSupplier pilot20120911 isern effect analysis IFRS 11 joint arrangementsBài giảng tài chính doanh nghiệp 2 CHƯƠNG 7 tác ĐỘNG đòn bẩy lên rủi RO và tỷ SUẤT SINH lợiBài giảng tư tưởng hồ chí minh CHƯƠNG IV tư TƯỞNG hồ CHÍ MINH về ĐẢNG CỘNG sản VIỆT NAMĐề tài Phân tích tình hình sử dụng lao động và một số biện pháp hoàn thiện công tác quản lý sử dụng lao động tại công ty TNHH Pbox Việt NamBài giảng tài chính doanh nghiệp 2 CHƯƠNG 13 CHÍNH SÁCH cổ tức
Đăng ký
Đăng nhập