Những đặc điểm của truyện kể dân gian thái bình

Những đặc điểm của truyện kể dân gian Thái Bình

Những đặc điểm của truyện kể dân gian Thái Bình
... Tổng quan tỉnh Thái Bình truyện kể dân gian Thái Bình Chƣơng 2: Những đặc điểm nội dung truyện kể dân gian Thái Bình Chƣơng 3: Những đặc điểm nghệ thuật truyện kể dân gian Thái Bình NỘI DUNG: ... diện truyện kể dân gian Thái Bình 25 Tiểu kết chương 26 Chƣơng NHỮNG ĐẶC ĐIỂM VỀ NỘI DUNG CỦA TRUYỆN KỂ DÂN GIAN THÁI BÌNH 27 2.1 Đặc điểm chung truyện kể dân gian Thái ... diện truyện kể dân gian Thái Bình Về truyện kể dân gian Thái Bình, thông thường có cách hiểu Một là: Truyện kể dân gian Thái Bình người Thái Bình sáng tác nên Điều này khó xác định Hai là: Truyện...
 • 127
 • 1,230
 • 2

So sánh đặc điểm của truyện kể về địa danh giữa hai thế loại truyền thuyết và cổ tích

So sánh đặc điểm của truyện kể về địa danh giữa hai thế loại truyền thuyết và cổ tích
... thấy đặc trưng thi pháp hai thể loại truyền thuyết cổ tích thông qua phận truyện kể địa danh Phạm vi nghiên cứu Đề tài So sánh đặc điểm truyện kể địa danh hai thể loại truyền thuyết cổ tích nên, ... mặt lý thuyết cho việc so sánh đặc điểm truyện kể địa danh hai thể loại truyền thuyết cổ tích, vào giới thuyết số khái niệm có liên quan trực tiếp đến đề tài 1.1 Truyện kể địa danh Địa danh ... đáng truyền thuyết ông lại xếp vào cổ tích - tiểu loại cổ tích lịch sử; tiêu chí phân loại thể loại không thống nhất… Dù có điểm giống truyện kể địa danh truyền thuyết truyện kể địa danh cổ tích...
 • 70
 • 365
 • 0

Những đặc trưng của văn học dân gian Việt Nam pdf

Những đặc trưng của văn học dân gian Việt Nam pdf
... nhân dân 2.Mối quan hệ văn học dân gian văn học viết : Văn học dân gian tảng văn học viết, chặng đầu văn học dân tộc.Khi chưa có chữ viết, văn học dân tộc có văn học dân gian; có chữ viết văn học ... dân gian " Mặt khác , thể loại hệ thống lại có quan hệ với V KHOA HỌC VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ DÂN TỘC HỌC 1.Khoa học văn học dân gian : Khoa học văn học dân gian nghiên cứu tác phẩm văn học dân ... học dân gian gồm phân môn sau :Lý luận văn học dân gian, Lịch sử văn học dân gian, Phương pháp luận nghiên cứu văn học dân gian. Và phận đặc thù công tác sưu tầm văn học dân gian 2.Khoa học văn...
 • 8
 • 4,053
 • 29

Những đặc trưng của văn học dân gian - văn mẫu

Những đặc trưng của văn học dân gian - văn mẫu
... đa chức , đó, đặc biệt chức thực hành sinh hoạt III.VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ VĂN HỌC THÀNH VĂN : 1 .Văn học dân gian văn học thành văn ( văn học viết ) Ðiểm chung : Văn học dân gian văn học viết loại ... dân gian “ Mặt khác , thể loại hệ thống lại có quan hệ với V KHOA HỌC VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ DÂN TỘC HỌC 1.Khoa học văn học dân gian : Khoa học văn học dân gian nghiên cứu tác phẩm văn học dân ... văn học dân gian gồm phân môn sau :Lý luận văn học dân gian, Lịch sử văn học dân gian, Phương pháp luận nghiên cứu văn học dân gian. Và phận đặc thù công tác sưu tầm văn học dân gian 2.Khoa học...
 • 4
 • 3,046
 • 13

Những ðặc trưng của văn học dân gian việt nam pot

Những ðặc trưng của văn học dân gian việt nam pot
... nhân dân 2.Mối quan hệ văn học dân gian văn học viết : Văn học dân gian tảng văn học viết, chặng đầu văn học dân tộc.Khi chưa có chữ viết, văn học dân tộc có văn học dân gian; có chữ viết văn học ... dân gian " Mặt khác , thể loại hệ thống lại có quan hệ với V KHOA HỌC VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ DÂN TỘC HỌC 1.Khoa học văn học dân gian : Khoa học văn học dân gian nghiên cứu tác phẩm văn học dân ... học văn học dân gian dân tộc học : Văn học dân gian, thành tố văn hóa dân gian đối tượng nghiên cứu dân tộc học Nhiều thể loại văn học dân gian phát sinh từ xã hội công xã nguyên thủy văn học dân...
 • 20
 • 593
 • 1

Những đặc trưng của văn học dân gian

Những đặc trưng của văn học dân gian
... nhân dân 2.Mối quan hệ văn học dân gian văn học viết : Văn học dân gian tảng văn học viết, chặng đầu văn học dân tộc.Khi chưa có chữ viết, văn học dân tộc có văn học dân gian; có chữ viết văn học ... dân gian “ Mặt khác , thể loại hệ thống lại có quan hệ với V KHOA HỌC VỀ VĂN HỌC DÂN GIAN VÀ DÂN TỘC HỌC 1.Khoa học văn học dân gian : Khoa học văn học dân gian nghiên cứu tác phẩm văn học dân ... văn học dân gian gồm phân môn sau :Lý luận văn học dân gian, Lịch sử văn học dân gian, Phương pháp luận nghiên cứu văn học dân gian. Và phận đặc thù công tác sưu tầm văn học dân gian 2.Khoa học...
 • 4
 • 176
 • 0

Một số đặc điểm của thi pháp truyền thuyết qua truyện kể dân gian về lê lợi và khởi nghĩa lam sơn

Một số đặc điểm của thi pháp truyền thuyết qua truyện kể dân gian về lê lợi và khởi nghĩa lam sơn
... dân gian Lợi khởi nghĩa Lam Sơn từ góc độ thi pháp học đồng thời nêu lên số vấn đề chung thi pháp truyền thuyết 15 Chơng II: Một số đặc điểm thi pháp truyền thuyết qua truyện kể dân gian Lợi ... thực tế phận truyện kể Lợi khởi nghĩa Lam Sơn Trên vấn đề lý thuyết thi pháp có tính chất định hớng cho khảo sát thi pháp truyện kể Lợi khởi nghĩa Lam Sơn 1.3 : Khái niệm truyền thuyết: 1.3.1: ... góc độ thi pháp học, khuôn khổ Luận văn tốt nghiệp, sâu tìm hiểuvấn đề : " Một số đặc điểm thi pháp truyền thuyết qua truyện kể dân gian Lợi khởi nghĩa Lam Sơn" Sở dĩ chọn chùm truyện kể nhân...
 • 53
 • 864
 • 0

Đặc điểm của truyền dẫn số - Phần 1

Đặc điểm của truyền dẫn số - Phần 1
... với đặc điểm tạp âm hệ thống PCM tạp âm truyền dẫn trung kế nhận thấy tạp âm lượng tử hoá tǎng lỗi mức giữ BER mức độ Nói chung, truyền tiếng nói tình trạng tốt BER nhỏ 1 0-5 cho phép tới 1 0-4 ... BER 1 0-3 Dữ liệu hay tiếng nói cho phát thanh, truyền hình phải ưu việt giá trị Một lợi mạng mạch số đặc điểm ưu việt sau: Hầu hết đặc tính mạng tiếng nói số hoá liệt kê bảng 3.2 thảo luận phần ... thống số điểm tới điểm hoạt động với không hiểu biết chất đường thông (có nghĩa cung cấp truyền tin rõ ràng) nhu cầu tất yếu ứng dụng mã hoá Vì nguyên nhân tương tự, việc truyền dẫn số điểm tới điểm...
 • 12
 • 378
 • 2

Đặc điểm của truyền dẫn số - Phần 2

Đặc điểm của truyền dẫn số - Phần 2
... nhanh truyền tin số liệu thúc đẩy quan tâm tǎng nhu cầu thích ứng truyền dẫn số liệu Những tiến vốn có hệ thống số thông tin số liệu giúp thúc đẩy phát triển dịch vụ phi tiếng nói kênh số trở ... giải sai số xảy 7) Sự thích ứng với dịch vụ khác : Điều trước hệ thống truyền dẫn số thích ứng cách dễ dàng thông tin điều khiển (hệ thống báo hiệu) Thực tế thể hướng tảng truyền dẫn số : thông ... : thông tin mã hoá dạng số (dù chất tiềm tàng số hay biến đổi từ tương tự) thể dạng tín hiệu chung hệ thống truyền dẫn Do vậy, hệ thống truyền dẫn không cần cung cấp ý đặc biệt dịch vụ riêng lẻ...
 • 12
 • 287
 • 3

Tài liệu Những đặc điểm của Chitin, Chitosan và dẫn xuất pdf

Tài liệu Những đặc điểm của Chitin, Chitosan và dẫn xuất pdf
... -Dẫn xuất sunfat -Dẫn xuất O-axyl cuả chitin /chitosan -Dẫn xuất O–tosyl hoá chitin /chitosan 4.2 Phản ứng vị trí N -Phản ứng N-axetyl hoá chitosan -Dẫn xuất N-sunfat chitosan -Dẫn xuất N-glycochitosan ... N-glycochitosan (N-hidrroxy-etylchitosan) -Dẫn xuất acroleylen chitossan -Dẫn xuất acroleylchitosan 4.3 Phản ứng xảy vị trí O, N -Dẫn xuất O,N–cacboxymetylchitosan -Dẫn xuất N,O-cacboxychitosan -Phản ứng ... trí 6, phức Ni(II) với chitosan có cấu trúc tứ diện với số phối trí trong mạng polime Một số ứng dụng chitin /chitosan dẫn xuất - Chitin /chitosan dẫn xuất chúng có nhiều đặc tính quý báu như:...
 • 5
 • 487
 • 6

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NÔM BÌNH DÂN

NHỮNG ẢNH HƯỞNG CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN TRONG MỘT SỐ TRUYỆN NÔM BÌNH DÂN
... Chương 1: Khái quát Văn học dân gian Truyện nôm Chương 2: Ảnh hưởng văn học dân gian Truyện nôm bình dân phương diện nội dung Chương 3: Ảnh hưởng văn học dân gian Truyện nôm bình dân phương diện ... học dân gian văn học viết khái quát vài nét Truyện Nôm nói chung, Truyện Nôm bình dân nói riêng 1.1 Khái quát Văn học dân gian 1.1.1 Văn học dân gian Là hai phận văn học dân tộc, văn học dân gian ... quát Văn học dân gian Truyện nôm bình dân Trước nghiên cứu ảnh hưởng văn học dân gian tới Truyện Nôm bình dân, phần nội dung chương trình bày vài nét khái quát văn học dân gian, mối quan hệ văn học...
 • 70
 • 875
 • 3

Truyện kể dân gian với văn xuôi hiện đại về đề tài thiếu nhi (khảo sát một số truyện trong sách của Nhà xuất bản Kim Đồng tt

Truyện kể dân gian với văn xuôi hiện đại về đề tài thiếu nhi (khảo sát một số truyện trong sách của Nhà xuất bản Kim Đồng tt
... é , N N 10 ụ 2.3 N 2.3.1 N Trong hoang Trong Ô Trong N Ô ụ é é 2.3.2 N é ụ 11 ụ g ẫ , Trong ụ (N 12 )– 2.3.3 N g N g N ứ ứ T , g ụ é é ẫ N Trong ,c ẳ ẫ , 13 ẫ , chung tính ... … … ẫ Tuy nhi n ụ é q 2.2.2 Không gian – ẫ Nó có tác ụ ỳ ẫ - 18 2.3 Nhân v 2.3.1 không ụ … – , nhâ é tru ụ ụ 2.3 ( ) ẫ 19 k … : - ẫ : (1920-2007) - , 20 2.1 dân gian ụ 2.1.1 ... ……………………………………… ……………… ………………………………………… ……………………………… n dân gian ………………………………… …………………………… …………………………………… 2.1.3 ………………………………… 2.1.4 ………………………………… – không gian 2.2 …………… ………………… ………………………………… 2.2 – 2.2...
 • 28
 • 187
 • 1

Truyện kể dân gian với văn xuôi hiện đại về đề tài thiếu nhi (khảo sát một số truyện trong sách của Nhà xuất bản Kim Đồng

Truyện kể dân gian với văn xuôi hiện đại về đề tài thiếu nhi (khảo sát một số truyện trong sách của Nhà xuất bản Kim Đồng
... 2.3.1 N ẫ Trong G Trong h o hoang n n th n Ô Trong Nh Ô h é , nhân v é v 2.3.2 N é Trong .K iêm o hoang Tiêm k (…) ; ẫ ,A é ; … (…) hoang ( ) G ẫ Thông qu ẫ ẫ ẫ Trong h n n th ... 000 2003, o tr nh văn học tr m - c 00 - : h n hoa, ch n p Trên í Ngh ên Văn học, Tạp chí Văn ho dân g an, Tạp chí Văn ho ngh th ật é : p 2, tr 92-1969 +M ặ ổ í q l ổ í 2-1995 + k ì l + - 1998 ... ……………………………… n dân gian ………………………………… …………………………… …………………………………… 2.1.3 ………………………………… 2.1.4 ………………………………… – không gian 2.2 …………… ………………… ………………………………… 2.2 – 2.2...
 • 103
 • 969
 • 0

Xu thế tất yếu và những đặc điểm của quá trình hội tụ kế toán quốc tế.

Xu thế tất yếu và những đặc điểm của quá trình hội tụ kế toán quốc tế.
... Hàn quốc, Hồng Kông Đài Loan 2.6 Xu tất yếu đặc điểm trình hội tụ kế toán quốc tế 2.6.1 Xu tất yếu trình hội tụ Hội tụ kế toán quốc tế xu tất yếu khách quan tiến trình toàn cầu hóa kinh tế Như ... VÀ NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CỦA QUÁ TRÌNH HỘI TỤ KẾ TOÁN QUỐC TẾ 2.1 Giới thiệu Chương nhằm đánh giá xu hội tụ kế toán quốc tế đặc điểm trình 2.2 Các khái niệm lý thuyết 2.2.1 Khái niệm hội tụ kế toán quốc ... đoạn, xu hội tụ kế toán quốc tế tất yếu 2.6.2 Các đặc điểm trình hội tụ Quá trình hội tụ kế toán quốc tế có đặc điểm sau: - Do gắn kết phụ thuộc kinh tế thị trường vốn quốc gia ngày tăng lên, trình...
 • 24
 • 112
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đặc điểm của văn hóa dân gianđặc điểm của văn hóa dân gian việt namcác đặc điểm của văn học dân gianđặc điểm của trò chơi dân giannhững đặc trưng của văn học dân gian việt nam pdfnhung dac trung cua van hoc dan giantrò của truyện kể dân gian trong văn hóa tộc ngườiphần iv truyện kể dân gian ninh bìnhđặc điểm của khu vực châu á thái bình dươngtình hình và đặc điểm của nguồn vốn oda ở thái bìnhtiểu luận viết về đặc điểm nghệ thuật của truyện cười dân gianđặc điểm của truyền dẫn sốnhững đặc điểm của dân tộc việt nammột trong những đặc điểm của mã di truyền lànhững nét đặc sắc của trò chơi dân gian việt namNghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)Điều tra kinh nghiệm sử dụng cây có ích của đồng bào dân tộc H’Mông và Dao của huyện Bát Xát tỉnh Lào Cai (LV thạc sĩ)Nghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ bệnh giun đũa ở bê, nghé nuôi tại huyện Bình Gia tỉnh Lạng Sơn và biện pháp phòng trị (LV thạc sĩ)Nghiên cứu thực trạng và giải pháp xây dựng nông thôn mới huyện Thông Nông, tỉnh Cao Bằng (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán thiết kế các mạch tích hợp giao thoa đa mode dùng trong mạng toàn quang (LV thạc sĩ)tính toán và thiết kế hệ thống thông gió và điều hòa không khí cho tầng 1 và tầng 2 tòa nhà Golden Place.Nghiên cứu sự đa dạng của các loài ong xã hội bắt mồi thuộc họ ong Vàng (Hymenoptera Vespidae) ở các đai độ cao khác nhau của khu vực Đông Bắc (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng và cải tạo đất bãi thải mỏ than Quảng Ninh của Keo Tai tượng (Acacia mangium) với Nấm rễ nội cộng sinh AM (Arbuscular mycorrhiza) tại vườn ươm (LV thạc sĩ)Nghiên cứu quy trình nhân nhanh một số giống mía mới bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào (LV thạc sĩ)Quản lý hoạt động đánh giá học sinh theo Thông tư 30.2014. TT BGDĐT ở các trường tiểu học thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương (LV thạc sĩ)Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, phát triển của một số giống khoai tây có triển vọng trồng trong điều kiện sản xuất vụ Đông năm 2015 tại tỉnh Lạng Sơn (LV thạc sĩ)Phân tích cấu trúc của một số dẫn xuất dihydro benzohcinnoline5,6dion bằng các phương pháp hóa lý hiện đại (LV thạc sĩ)BCNT anh hậu D8 qlnl1Quản lý thu Thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp ngoài quốc doanh trên địa bàn huyện Phú Bình tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Giải pháp phát triển nguồn nhân lực tại Công ty Nano Thái Nguyên (LV thạc sĩ)Thiết kế tiến trình dạy học dạy học theo chủ đề một số kiến thức phần “Nhiệt học” Vật lí 10 nhằm phát triển hoạt động nhận thức tích cực của học sinh THPT miền núi (LV thạc sĩ)Nghiên cứu đa dạng thành phần loài ve sầu Họ Cicadidae (HemipteraAuchenorrhyncha) ở Vườn Quốc gia Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc (LV thạc sĩ)Thuyết trình lịch sử truyền thông quốc tếdam roi than kinh canh tay 7166 (1)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập