TIN học DÀNH CHO học SINH TRUNG học cơ sở QUYỂN 1

Tin học sở-Chương 1: Bài 1 pot

Tin học cơ sở-Chương 1: Bài 1 pot
... dung Bài 1: Tổng quan Bài 2: Hệ điều hành Windows Bài 3: Mạng máy tính Bài 4: Một số chương trình ứng dụng Tin học MICROSOFT WINDOWS Bài 2: Hệ điều hành Windows Bộ môn Tin học sở Trường Đại học ... thư mục, tập tin Chọn thư mục, tập tin Tạo thư mục, tập tin Sao chép thư mục, tập tin Di chuyển thư mục, tập tin Xóa thư mục, tập tin Đổi tên thư mục, tập tin Sắp xếp thư mục, tập tin Hệ điều ... cửa sổ chương trình Hệ điều hành WIndows 19 Khái niệm tập tin Khái niệm: • Tập tin (viết tắt cho tập thông tin; gọi tệp, tệp tin, file) tập hợp thông tin đặt tên Quy tắc đặt tên: [....
 • 40
 • 144
 • 0

Tin học sở-Chương 1: Bài 4 pot

Tin học cơ sở-Chương 1: Bài 4 pot
... dung Bài 1: Tổng quan Bài 2: Hệ điều hành Windows Bài 3: Mạng máy tính Bài 4: Một số chương trình ứng dụng Tin học MICROSOFT WORD/EXCEL/POWERPOINT Bài 4: Một số chương trình ứng dụng Bộ môn Tin học ... dụng Bộ môn Tin học sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Khoa Công nghệ Thông tin Nội dung Một số ứng dụng có sẵn Windows Một số ứng dụng quản lý, thao tác tập tin Ứng dụng đọc văn Acrobat Reader ... dụng quản lý tập tin giống Windows Explorer Start > All Programs > Total Commander > Total Commander Một số chức • Tạo thư mục: F7 • Tạo tập tin: Shift + F4 • Xem nội dung tập tin văn (.txt):...
 • 36
 • 151
 • 0

Tin học sở - Chương 1 ppsx

Tin học cơ sở - Chương 1 ppsx
... tắt KB MB GB TB Giá trị byte (10 24 byte) 10 KB (10 24 KB) 10 MB (10 24 MB) 10 GB (10 24 GB) 10 Bảng 1. 1 1. 3 PHÂN LOẠI VÀ MÃ HOÁ THÔNG TIN Có nhiều cách phân loại thông tin tùy thuộc vào tiêu chuẩn ... mã khác tập (= 3) mã chữ số nhị phân sau: 000, 0 01, 010 , 011 , 10 0, 10 1, 11 0, 11 1 Một cách tổng quát, với tập N đối tượng cần dùng không [log2N] +1 chữ số nhị phân để tạo mã đủ phân biệt N đối tượng ... chữ hai ký hiệu gọi mã hoá nhị phân Người phát minh mã nhị phân nhà triết học Anh Francis Bacon (15 6 1- 1 626) Trong Tin học, mã nhị phân sử dụng rộng rãi Có nhiều lý do, có lý máy tính điện tử chế...
 • 5
 • 165
 • 1

Tin học sở - Bài 1 pot

Tin học cơ sở - Bài 1 pot
... 97 Bài 10 TRÌNH BÀY B NG TÍNH – V BI U - NH D NG TRANG IN 10 6 Trình bày b ng tính 10 6 V bi u 11 3 nh d ng trang in 11 9 Bài 11 CH NG TRÌNH ... Tin h c c s M CL C Bài 1 Bài 2 Bài 3 Bài Bài Bài Bài Bài H I U HÀNH WINDOW XP VÀ CH NG TRÌNH INTERNET EXPLORER Gi i thi u ... Panel 11 Khái ni m v Internet 12 S d ng Internet – Thao tác v i trình t .13 Tìm ki m thông tin Website 14 Th i n t (E mail) 14 LÀM QUEN V...
 • 14
 • 87
 • 0

Slide bài giảng tin học sở bài 1

Slide bài giảng tin học cơ sở bài 1
... thông tin MTĐT 2 .1 XỬ LÝ THÔNG TIN BẰNG MTĐT QUÁ TRÌNH XỬ LÝ, THỦ CÔNG GIẢI MÃ MÃ HOÁ 0 011 01 0 011 01 10 010 0 10 010 0 11 010 0 11 010 0 CHƯƠNG TRÌNH MÁY TÍNH 0 011 01 0 011 01 10 010 0 10 010 0 11 010 0 11 010 0 2.2 ... thông tin không làm tăng lượng tin? Xử lý thông tin MTĐT  Mô hình ba thao tác    Nhập thông tin Xử lý lưu trữ thông tin Đưa thông tin    Xử lý thông tin có mục đích: Phát thể thông tin Không ... thông tin vừa đủ để nhận biết Kí hiệu Phần nhỏ nhớ CÁC ĐƠN VỊ ĐO LƯỢNG TIN Đơn vị Viết tắt Lượng tin Bit b đV thông tin byte B bit Kilô byte KB 210 B = 10 24 B Mega byte MB 210 KB Giga byte GB 210 ...
 • 28
 • 148
 • 1

Hướng dẫn thực hiện chương trình sách giáo khoa tin học dành cho trung học sở quyển 4 pot

Hướng dẫn thực hiện chương trình sách giáo khoa tin học dành cho trung học cơ sở quyển 4 pot
... trúc SGK Tin học d nh cho Trung học sở - Quyển Sách GK Tin học d nh cho Trung học sở - Quyển gồm chơng: Mạng máy tính v Internet; Đa phơng tiện; Phần mềm trình chiếu v Bảo vệ thông tin máy tính ... dạy học Nội dung SGK Tin học d nh cho THCS - Quyển Dới l cấu trúc v nội dung sách giáo khoa Tin học d nh cho THCS, Quyển 4: TIN HọC dành cho THCS Quyển (35 tuần ì tiết/tuần = 70 tiết) 15 Chơng ... giá thực h nh l để học sinh tập trung, chăm v nghiêm túc học tập Việc kiểm tra, đánh giá môn Tin học cấp THCS đợc thực theo Quy chế Đánh giá, xếp loại học sinh trung học sở v học sinh trung học...
 • 66
 • 651
 • 4

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN TIN HỌC SỞ (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC)

ĐỀ CƯƠNG BÀI GIẢNG HỌC PHẦN TIN HỌC CƠ SỞ  (TÀI LIỆU DÙNG CHO SINH VIÊN CAO ĐẲNG, ĐẠI HỌC)
... Thụng tin S tit: 02 (Lý thuyt: 02 tit) *) Mc tiờu: - Giỳp sinh viờn hiu c khỏi nim v thụng tin, phõn loi thụng tin, n v o thụng tin v cỏch mó hoỏ thụng tin - Cung cp cỏc kin thc c bn sinh viờn ... thụng tin, cũn nh ngha th hai cho chỳng ta hiu rừ hn v bn cht ca thụng tin v õy cng l nh ngha c da vo nh lng v thụng tin k thut 1.2 Biu din v x lý thụng tin 1.2.1 n v o thụng tin Trong tin hc, ... c bn sinh viờn nm c cỏch x lý thụng tin mỏy tớnh in t - Giỳp sinh viờn hiu rừ c cỏc thnh phn mỏy tớnh in t 1.1 Khỏi nim thụng tin Khỏi nim thụng tin hay tin tc l mt khỏi nim tru tng, phi vt...
 • 44
 • 672
 • 2

Bai thuc hanh Tin hoc co so cho GV

Bai thuc hanh Tin hoc co so cho GV
... các tiể u mu ̣c (nế u co ) Thực hành tin học sở Trang 44 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Khoa Công nghệ thông tin Bước : Đo ̣c tin bài Cho ̣n tin bài muố n đo ̣c Co cách để đo ̣c toàn ... website 2.1.4 Đọc tin Yêu cầu Đo ̣c mô ̣t số tin bài tùy thich ́ Lưu tin bài vào danh mu ̣c Favorites Lưu trữ tin bài dưới da ̣ng têp tin htm ̣ Thu thâ ̣p tiêu đề tin bài chuyên mu ... chứa liên ̣ kế t tới trang tin Thực hành tin học sở Trang 46 Trường Đại học Bách Khoa Hà Nội - Khoa Công nghệ thông tin Bước : Lưu trữ tin bài dưới da ̣ng têp tin htm ̣ Nhấ p chuô ̣t trái...
 • 234
 • 306
 • 3

Tin học sở để CNTT làm việc cho bạn

Tin học cơ sở để CNTT làm việc cho bạn
... nội dung cụ thể trình bày chuyên mục Để CNTT làm việc cho bạn thay đổi Để biết thêm cách thức khiến công nghệ thông tin làm việc cho bạn, truy cập www computing2011.com nhập từ khóa miw 41 Hình ... kết bạn với sở việc lập luận rằng, có chung người bạn, có khả trở thành bạn Ví dụ, mạng lưới mối quan hệ hình thành việc người quen bạn cung cấp thông tin cá nhân danh sách bạn bè Sau đó, bạn ... điện tử 39 Để CNTT làm việc cho bạn TWITTER Bạn có yêu thích trang tiểu blog riêng mình? Tiểu blog giúp bạn giữ liên lạc với bạn bè gia đình cộng tác làm dự án với sinh viên khác Mọi việc trở nên...
 • 63
 • 784
 • 0

Bài giảng tóm tắt Tin học sở

Bài giảng tóm tắt Tin học cơ sở
... việc dạy học tin học ngày phát triển nước ta Khoa Công Nghệ Thông Tin Trường Đại Học Đà Lạt Trang Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà lạt Tin học sở MỤC LỤC CHƯƠNG I – THÔNG TIN VÀ XỬ ... nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà lạt Tin học sở CHƯƠNG I THÔNG TIN VÀ XỬ LÝ THÔNG TIN I.1 CÁC KHÁI NIỆM THÔNG TIN Thông tin thường hiểu nội dung chứa thông báo văn hay lời nói Thông tin đến với ... Khoa Công nghệ Thông tin – Trường Đại học Đà lạt Tin học sở LỜI NÓI ĐẦU Giáo trình “ Tin học sở “ biên soạn theo chương đào tạo hệ thống tín trường Đại Học Đà Lạt Mục đích biên soạn...
 • 111
 • 575
 • 1

Đề cương môn học tin học sở 3

Đề cương môn học tin học cơ sở 3
... theo lịch dạy học trình cụ thể - Thi cuối kỳ (theo lịch thi chung) 13 TÀI LIỆU TRIỂN KHAI ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC TIN HỌC CƠ SỞ Trong đề cương môn học Tin học sở nêu nội dung chi tiết môn yêu cầu kiến ... khuyến khích cài đặt LMS ĐHQGHN Chính sách môn học - Sinh viên thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học Tự đọc tài liệu chuẩn bị theo hướng dẫn đề cương - Sinh viên phải tham dự 80% số buổi ... 1.5 2 2 13 30 13 Lịch trình dạy học cụ thể Tuần Nội dung Hình thức Thời gian, tổ chức dạy địa điểm học Lý Giảng thuyết đường Tuần Nội dung Hình thức tổ Thời gian, chức dạy địa điểm học Lý thuyết...
 • 31
 • 823
 • 2

Đề cương tin học sở 4

Đề cương tin học cơ sở 4
... khích cài đặt LMS ĐHQGHN Chính sách môn học 15 - Sinh viên thực đầy đủ nhiệm vụ môn học ghi đề cương môn học Tự đọc tài liệu chuẩn bị theo hướng dẫn đề cương - Sinh viên phải tham dự 80% số buổi ... hành kiểu liệu học) Tuần 14: Nội dung Bài tập tín (2 tiết thực học) Thực hành 1.5 tín (3 tiết thực học) Tuần 15: Nội dung 10 Lý thuyết tín Giảng đường Thực hành tín (2 tiết thực học) Phòng máy ... Tuần 8: Nội dung Lý thuyết tín Bài tập 0.5 tín (1 tiết thực học) Thực hành 1.5 tín (3 tiết thực học) Tự học 0.5 tín (1.5 tiết thực học) Giảng đường Nội dung Dữ liệu kiểu mảng (tiếp) Giới thiệu...
 • 16
 • 1,482
 • 5

Tài liệu triển khai đề cương môn tin học sở 4

Tài liệu triển khai đề cương môn tin học cơ sở 4
... tính Tuần 2: Nội dung 2, 18 Đọc tài liệu kiểu liệu, biểu diễn số thực ([2].Chương 1) Đọc tài liệu kiểu liệu, biểu diễn số thực ([2].p3550) Ghi Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Lý thuyết ... tiết thực học) Thực hành Phòng máy Thực hành hàm 1.5 tín (3 tiết thực học) 22 Yêu cầu sinh viên chuẩn bị Làm tập Đọc tài liệu ([2].chương 4) Ghi Giao tập Chuẩn bị tập thực hành Đọc tài liệu ([2] ... chương trình hàm Đọc trước tài liệu ([2] Chương 4) Nội dung Hàm (tiếp) Đọc trước tài liệu Giao tập Tuần 11: Nội dung Lý thuyết Giảng đường 10 Hình thức tổ chức dạy học Thời gian, địa điểm Nội...
 • 33
 • 442
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: tin học dành cho trung học cơ sở quyển 4tin học dành cho trung học cơ sở quyển 3tin học dành cho trung học cơ sở quyển 2sách giáo khoa lớp 7 tin học dành cho trung học cơ sở quyển 4sách giáo khoa tin học dành cho trung học cơ sở quyển 4sách giáo khoa lớp 7 tin học dành cho trung học cơ sở quyển 2giáo dục truyền thống cách mạng địa phương cho học sinh trung gọc cơ sởtin học trung học cơ sở quyển 3tin học cơ sởtin học cơ sở 2trung học cơ sở quyển 4bài giảng môn tin học cơ sởbài giảng tin học cơ sở 1tài liệu ôn thi cao học môn tin học cơ sởtin học cơ sở a ngôn ngữ lập trình cCÁC CÁCH VẼ BIỂU ĐỒ VÀ NHẬN XÉTĐịnh thứcỨng dụng hạt bụp giấm vào sản phẩm bánh cookieNghiên cứu vai trò của giới trong phát triển kinh tế hộ trên địa bàn huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang (LV thạc sĩ)Nghiên cứu tính toán phát thải khí Methane từ bãi chôn lấp chất thải rắn Khánh Sơn, thành phố Đà Nẵng đến năm 2030Nghiên cứu về sai sót trong báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt NamNghiên cứu xây dựng giải thuật xác định quĩ đạo phối hợp công suất tối ưu trong xe hơi HybrPhân tích tình hình cho vay doanh nghiệp tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đắk NônPhân tích tình hình cho vay hộ kinh doanh tại Sacombank, chi nhánh Đắk LắkPhát triển bảo hiểm y tế toàn dân trên địa bàn huyện Tuy Phước, tỉnh Bình ĐịnhPhát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp huyện Phù Cát, tỉnh Bình ĐịnPhát triển đào tạo nghề trên địa bàn thành phố Quy NhơnPhát triển dịch vụ ngân hàng điện tử tại chi nhánh Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phú YênPhát triển dịch vụ thanh toán quốc tế tại Ngân hàng Thương mại Cổ phần Sài GòPhát triển dịch vụ y tế tỉnh Bình Địnhbộ 10 đề 8 điểm môn toán 2017 có đáp án chi tiết (p1)Phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa ngành công nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng HớiPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa tại thành phố Quy NhơPhát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Quảng BìnhPhát triển du lịch sinh thái tại Phong Nha - Kẻ Bàng, Quảng Bình
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập