Thực vật dược họ Lúa

tiểu luận THỰC VẬT DƯỢC

tiểu luận THỰC VẬT DƯỢC
... cấp Tây Bắc -5- Bài tiểu luận THỰC VẬT – DƯC LIỆU Mô tả cây: dâm bụt nhỡ, cao từ 1-2m Lá đơn, mọc cách, có kèm, phiến khía cưa Hoa to mọc đơn thuộc, đều, lưỡng tính, màu đỏ Tiểu đài 6-10 Đài gồm ... Tên khoa học Eclipta alba Hassk (Eclipta erecta Lamk.) Trường Trung cấp Tây Bắc -2- Bài tiểu luận THỰC VẬT – DƯC LIỆU Thuộc học Cúc (Compositae) Mô tả: Cỏ nhọ nồi loài cỏ mọc thẳng đứng cao tới ... thưa, thõng, dài 20-60cm, rộng 2-3cm, cuống ngắn, không mở, Trường Trung cấp Tây Bắc -3- Bài tiểu luận THỰC VẬT – DƯC LIỆU đầu có mõm nhọn Quả phân chia thành 50-60 ngăn nhỏ phân cách mỏng màu trắng...
 • 13
 • 635
 • 16

đánh giá hiện trạng sử dụng và phát thải vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của hộ dân trồng lúa tỉnh an giang

đánh giá hiện trạng sử dụng và phát thải vỏ chai, bao bì thuốc bảo vệ thực vật của hộ dân trồng lúa tỉnh an giang
... nghiệp tỉnh An Giang 35 3.2.2 Ô nhiễm môi trƣờng từ vỏ chai, bao thuốc bảo vệ thực tỉnh An Giang 36 CHƢƠNG 4: HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ PHÁT THẢI VỎ CHAI, BAO BÌ THUỐC BẢO ... ngƣời dân đƣợc tuyên truyền bảo vệ môi trƣờng chất thải từ thuốc BVTV tràn lan diễn bình thƣờng An Giang Đề tài Đánh giá trạng sử dụng phát thải vỏ chai, bao thuốc bảo vệ thực vật hộ dân trồng ... KINH TẾ - QUẢN TRỊ KINH DOANH NGUYỄN VĂN TÌNH MSSV: 4105696 ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG SỬ DỤNG VÀ PHÁT THẢI VỎ CHAI, BAO BÌ THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT CỦA HỘ DÂN TRỒNG LÚA TỈNH AN GIANG CÁN BỘ HƢỚNG DẪN THS...
 • 95
 • 139
 • 1

Thực vật học - Họ trôm - Cây ca cao

Thực vật học - Họ trôm - Cây ca cao
... r ụm, l tr ắng, v òi voi,… Bộ nhài: - Họ nhài: nh ài,… Bộ mõm chó: - Họ mõm chó: cam th ảo nam - Họ mã đề: m ã dề - Họ chùm ớt: đ ti ên - Họ vừng: v ừng - Họ ô rô: ắc ó, kim vàng, xuyên tâm liên, ... hòn: Họ Bồ hòn:Nhãn,Vải,Chôm chôm,Bồ Bộ Cam: Họ Cam: Chanh,Bưởi, Quýt,Cam,Nguyệt quế Họ Xoan:Ngâu ,Bòn bon ,Xoan Bộ Trám: Họ Đào lộn hột: Đào lộn hột,Thanh trà,Xoài,Cóc Bộ Lanh: Họ Coca: Coca Bộ ... mần trầu III Phân lớp Cau Bộ Cau: - Họ Cau: cau, nốt, dừa, cọ dầu, dừa lá, cau kiểng vàng,… Phân lớp Trạch tả (41 bộ) Bộ Trạch tả: - Họ trạch tả: trạch tả, rau mác,… - Họ Nê thảo: kèo nèo Phân lớp...
 • 9
 • 276
 • 1

Bài giảng đề thi Thực vật dược tham khảo

Bài giảng đề thi Thực vật dược tham khảo
... DƯƠNG KHOA Y-DƯỢC BỘ MÔN DƯỢC ĐÁP ÁN ĐỀ THI HỌC KỲ I HỌC PHẦN: THỰC VẬT DƯỢC THỜI GIAN: 60 phút Người đề đáp án: (HSSV không sử dụng tài liệu) ĐỀ SỐ I: BẢNG TRẢ LỜI HỌC PHẦN: THỰC VẬT DƯỢC I TRẢ ... tạo thành hoạt chất thuốc lĩnh vực của: A Sinh lý học thực vật B Hệ thống học thực vật C Sinh thái học thực vật D Địa lý học thực vật 42 Thực vật mầm có các: A Mô phân sinh lóng bên B Mô phân sinh ... giả 80 Có cấu tạo thứ cấp nhờ tầng phát sinh đặc điểm của: A Cả hai nhóm thực vật có B Thực vật mầm C Chỉ thân mầm D Thực vật mầm 81 Lá mầm có đặc điểm: A Hai mặt không phân biệt B Hai mặt phân...
 • 9
 • 3,737
 • 128

Nhân nhanh giống mía c95 186 bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật in vitro luận văn tốt nghiệp đại học

Nhân nhanh giống mía c95  186 bằng công nghệ nuôi cấy mô tế bào thực vật in vitro luận văn tốt nghiệp đại học
... Nhân nhanh giống mía C95- 168 công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật in vitro ̉ CHƯƠNG I: TÔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Công nghệ NCM-TB thực vật in vitro 1.1.1 Cơ sở khoa học công nghệ NCM-TB thực vật ... vật in vitro 1.1.2 Môi trường nuôi cấy tế bào thực vật 1.1.3 Kỹ thuâ ̣t nhân giố ng in vitro 13 1.2 Tình hình nghiên cứu nhân giống mía công nghệ nuôi cấy tế bào thực vật in ... vitro, đặc biệt nghiên cứu việc nhân nhanh giống mía công nghệ in vitro góp phần cung cấp liệu hoàn thiện công nghệ nhân nhanh giống mía C95- 186 để có nguồn giống tốt, đảm bảo số lượng chất lượng...
 • 40
 • 842
 • 9

CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ MÔN THỰC VẬT DƯỢC

CÂU HỎI TỰ LƯỢNG GIÁ MÔN THỰC VẬT DƯỢC
... chuông (Campanulaceae) Câu hỏi Thực vật Dược – Cường Huy Tổ – Dược 2009A Page Câu 23: Hoa đồ (hình bên) của: A Họ Loganiaceae B Họ Convolvulaceae C Họ Boraginaceae D Họ Solanaceae Câu 24: Ở họ Thầu ... H Rutaceae D Phyllanthus I Euphorbia E Cucumis J Cyclanthera Câu hỏi Thực vật Dược – Cường Huy Tổ – Dược 2009A Page Phần III: Câu hỏi – sai Cây họ Thiên lý (Asclepiadaceae) có ống nhựa mủ thật ... Họ La ơn (Iridaceae) có nhị đính bao hoa, bao phấn hướng Câu hỏi Thực vật Dược – Cường Huy Tổ – Dược 2009A Page Phần IV: Trả lời câu hỏi ngắn Nêu đặc điểm nhụy họ Hoa môi (Lamiaceae) Nêu đặc...
 • 8
 • 5,353
 • 236

Sổ tay DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRÊN RAU Ở VIỆT NAM pot

Sổ tay DANH MỤC THUỐC BẢO VỆ THỰC VẬT ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG TRÊN RAU Ở VIỆT NAM pot
... biên soạn Sổ tay Danh mục thuốc bảo vệ thực vật phép sử dụng rau Việt Nam Cuốn sách dựa Danh mục thuốc BVTV phép sử dụng nông nghiệp Việt Nam cập nhật đến tháng 10/2009 Mong Sổ tay tài liệu ... sử dụng thuốc bảo vệ thực vật để sản xuất rau an toàn hiệu CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT CỤC BẢO VỆ THỰC VẬT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập-Tự do-Hạnh phúc DANH MỤC THUỐC ... quản lý sử dụng thuốc BVTV sản xuất rau Để giúp người nông dân, quản lý, đạo sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sản xuất rau an toàn hiệu quả, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, Cục Bảo vệ thực vật biên...
 • 129
 • 554
 • 7

Đề Thi Dược Liệu + Thực Vật Dược

Đề Thi Dược Liệu + Thực Vật Dược
... Nằm noãn cầu Câu 41: đặc tính sau ngành rêu: Giao tử thực vật chiếm ưu Có rễ thật Rễ giả Tử nang thể sống kí sinh giao tử thực vật Bào tử thực vật chiếm ưu A 134 B 124 C 245 D 345 Câu 42: Định nghĩa ... Chỉ có nhân vật đôn tướng Chỉ có sinh vật lưỡng tướng Gồm thời kì đơn tướng, thời kì lưỡng tướng, thời kì có sinh vật Khởi đầu chu trình từ hợp tử 2n phát triển thành sinh vật 2n, sinh vật 2n có ... 32: Ngành có đặc điểm sau: Bào tử thực vật chiếm ưu Bào tử nang mang bào tử Gỗ cấu tạo mạch ngăn hình thang Không có mô dẫn Phôi lúc đầu sống kí sinh bào tử thực vật A 123 B 234 C 145 D 235 Câu...
 • 14
 • 1,832
 • 11

Thực vật dược

Thực vật dược
... Hình bên www.violet.vn\vinhhienbio 29 BÀI GIẢNG THỰC VẬT DƯỢC NGUYỄN VINH HIỂN 20 Họ Cúc (Asteraceae) Đây họ lớn có mức tiến hóa cao loài thực vật hạt kín hai mầm Phân loại khoảng 900-1.650 chi ... thất nam 38 BÀI GIẢNG THỰC VẬT DƯỢC NGUYỄN VINH HIỂN 24 Họ Lúa (Poaceae) Họ có khoảng 600 chi khoảng 10.000 loài cỏ Người ta ước tính đồng cỏ chiếm khoảng 20% toàn thảm thực vật Trái Đất 24.1 Đặc ... khác gốc Quả nhỏ có dìa www.violet.vn\vinhhienbio 35 BÀI GIẢNG THỰC VẬT DƯỢC NGUYỄN VINH HIỂN Thành phần hoá học : Theo Nhật Bản dược học tạp chí, tỳ giải có hai chất saponozit dioxin dioscorea...
 • 42
 • 1,300
 • 37

Tỏi là một loài thực vật thuộc họ Hành pot

Tỏi là một loài thực vật thuộc họ Hành pot
... tím, tỏi tây, v.v người sử dụng làm gia vị, thuốc, rau loài họ hàng Phần hay sử dụng tỏi củ tỏi Củ tỏi có nhiều tép Từng tép tỏi củ tỏi có lớp vỏ mỏng bảo vệ Tỏi sinh trưởng tốt ... nóng ẩm Nếu muốn bảo quản tỏi dùng nấu nướng, cần cất tỏi chỗ khô không mọc mầm Khi nấu nướng cần bỏ lớp vỏ bảo vệ vứt bỏ phần mầm tỏi thường màu xanh nằm sâu tép tỏi Tỏi cho có tính chất kháng ... chống huyết áp cao, mỡ máu người Tuy nhiên cần bóc vỏ tỏi để không lát ăn sống có hiệu chống ung thư cao Một số dân tộc giới tin tỏi giúp họ chống lại ma, quỷ, m a cà rồng ...
 • 9
 • 108
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: luận văn đa dạng thực vật dượchọ hoa chuông mon thực vật dượcdanh mục thuốc bảo vệ thực vật được sử dụnghệ động thực vật trong hồđặc tính thực vật của cây lúathuốc bảo vệ thực vật trên cây lúađặc điểm thực vật học cây lúathuốc bảo vệ thực vật được phép sử dụngcách học môn thực vật dượccâu hỏi trắc nghiệm môn thực vật dượccâu hỏi trắc nghiệm thực vật dượcgiáo trình thực tập thực vật dượcđề thi trắc nghiệm môn thực vật dượcđề thi kết thúc môn thực vật dượcgiáo trình thực vật dượcpeace day revisedbài giảng dạy học tich hợp liên môn hình học 9 tiết 16 ôn tập CHƯƠNG i (tiết 2)Đề tài Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờcan you find their identity pptchampionship racingunit shapesbài giảng dạy học THEO CHỦ đề TÍCH hợp sinh học 10 bài 16 hô hấp tế bàowhere is leo prepositionsbài giảng tích hợp liên môn vật lý 10 bài 26 THẾ NĂNG TIẾT 43 THẾ NĂNG TRỌNG TRƯỜNGunit engineeringpagoda toeic RC 해설(8)bài giảng tích hợp liên môn Hóa học 12 bài 22- Sự điện phânbài giảng tích hợp liên môn hoạt động ngoài giờ lên lớp thcs XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNGunit anima 1pagoda toeic RC 해설(1)mẫu slide powerpoint weatherHọ nội, họ ngoại TNXH lớp 3 số 7simplifying fractionsthe human bodythe town where were they past simple
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập