Vấn đề chống lễ giáo phong kiến trong tiểu thuyết của nhất linh

Tính luận đề trong tiểu thuyết của nhất linh trong thời trước cách mạng

Tính luận đề trong tiểu thuyết của nhất linh trong thời trước cách mạng
... trí tiểu thuyết Nhất Linh tiểu thuyết Việt Nam đại 3.2.2 Phân tích tính luận đề tiểu thuyết Nhất Linh thời trước Cách mạng thể phương diện nội dung 3.2.3 Tìm hiểu tính luận đề tiểu thuyết Nhất Linh ... góp luận văn - Lần tính luận đề tiểu thuyết Nhất Linh thời trước cách mạng nghiên cứu cách có hệ thống, toàn diện - Luận văn, qua việc nghiên cứu tính luận đề tiểu thuyết Nhất Linh trước cách mạng, ... Nhất Linh thời trước Cách mạng thể phương diện nội dung Chương Tính luận đề tiểu thuyết Nhất Linh thời trước Cách mạng thể hình thức nghệ thuật Chương VỊ TRÍ CỦA TIỂU THUYẾT NHẤT LINH TRONG NỀN TIỂU...
 • 109
 • 1,361
 • 27

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của nhất linh

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của nhất linh
... tiểu thuyết, nhân vật tiểu thuyết Hai kiểu tiểu thuyết Nhất Linh 1.1 Quan niệm tiểu thuyết nhân vật tiểu thuyết 15 1.1.1 Quan niệm tiểu thuyết 15 1.1.2 Quan niệm nhân vật tiểu ... nhân vật tiểu thuyết 19 1.2 Quan niệm Nhất Linh tiểu thuyết 22 1.3 Hai kiểu tiểu thuyết Nhất Linh 26 1.3.1 Tiểu thuyết luận đề 26 1.3.2 Tiểu thuyết tâm lý ... người sáng tác Nhất Linh .40 2.2 Quan hệ cốt truyện thể nhân vật tiểu thuyết Nhất Linh .46 2.2.1 Vấn đề cốt truyện tiểu thuyết .46 2.2.2 Tiến trình cốt truyện: Trong tiểu thuyết luận...
 • 123
 • 1,051
 • 4

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của Nhất Linh qua " Đôi Bạn: và " Bướm trắng"

Nghệ thuật xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của Nhất Linh qua
... 15 Quan niệm tiểu thuyết, nhân vật tiểu thuyết Hai kiểu tiểu thuyết Nhất Linh 1.1 Quan niệm tiểu thuyết nhân vật tiểu thuyết 15 1.1.1 Quan niệm tiểu thuyết 15 1.1.2 Quan ... nguyên Trường đại học sư phạm Nguyễn Thị Mai Hương Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Của linh qua 'đôi bạn" "bướm trắng" Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 Luận văn ... niệm nhân vật tiểu thuyết 19 1.2 Quan niệm Nhất Linh tiểu thuyết 22 1.3 Hai kiểu tiểu thuyết Nhất Linh 26 1.3.1 Tiểu thuyết luận đề 26 1.3.2 Tiểu thuyết...
 • 123
 • 804
 • 9

NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NHẤT LINH QUA ĐÔI BẠN VÀ BƯỚM TRẮNG

NGHỆ THUẬT XÂY DỰNG NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT CỦA NHẤT LINH QUA ĐÔI BẠN VÀ BƯỚM TRẮNG
... 15 Quan niệm tiểu thuyết, nhân vật tiểu thuyết Hai kiểu tiểu thuyết Nhất Linh 1.1 Quan niệm tiểu thuyết nhân vật tiểu thuyết 15 1.1.1 Quan niệm tiểu thuyết 15 1.1.2 Quan ... niệm nhân vật tiểu thuyết 19 1.2 Quan niệm Nhất Linh tiểu thuyết 22 1.3 Hai kiểu tiểu thuyết Nhất Linh 26 1.3.1 Tiểu thuyết luận đề 26 1.3.2 Tiểu thuyết ... nguyên Trường đại học sư phạm Nguyễn Thị Mai Hương Nghệ thuật xây dựng nhân vật tiểu thuyết Của linh qua 'đôi bạn" "bướm trắng" Chuyên ngành: Văn học Việt Nam Mã số: 60.22.34 Luận văn...
 • 123
 • 414
 • 1

Ý thức cá nhân trong tiểu thuyết của Nhất Linh giai đoạn 19321939

Ý thức cá nhân trong tiểu thuyết của Nhất Linh giai đoạn 19321939
... nghiên cứu Chương Ý thức nhân sở hình thành ý thức nhân Nhất Linh Chương Diện mạo diễn biến ý thức nhân tiểu thuyết Nhất Linh Chương Ý thức nhân tiểu thuyết Nhất Linh, nhìn từ phương ... khái niệm ý thức nhân, tìm hiểu sở hình thành ý thức nhân tiểu thuyết Nhất Linh giai đoạn 1932-1939 - Trình bày, phân tích diện mạo diễn biến ý thức nhân tiểu thuyết Nhất Linh - Làm ... mực cao nhất [87,297] Có thể thấy, nhiều tác giả bàn ý thức nhân tiểu thuyết Nhất Linh giai đoạn 1945-1986 Một vài ý kiến nhắc đến ý thức nhân tiểu thuyết Nhất Linh chiều cạnh thức tỉnh...
 • 166
 • 157
 • 0

Tư tưởng nữ quyền trong tiểu thuyết của nhất linh

Tư tưởng nữ quyền trong tiểu thuyết của nhất linh
... người, Nhất Linh đề cao nhân quyền, nữ quyền bình diện: quyền bình đẳng, quyền tự hôn nhân, quyền học hành, quyền ngôn luận Hạt nhân tưởng nữ quyền xuất phát từ quan niệm Nhất Linh quyền bình ... điểm quyền tự yêu đương Nhất Linh tiến bước so với nhà văn giai đoạn trước tác giả ngày đầu cầm bút Điều thể cách tân, đại hoá tưởng thực tiễn sáng tạo nghệ thuật nói chung tưởng nữ quyền Nhất ... người phụ nữ nhiệm vụ cao mà văn chương phải hướng tới Ý ng này, người đọc tìm thấy sáng tác Nhất Linh 2.3 Quyền học hành, đỗ đạt Giáo dục cho phụ nữ ba mục tiêu phong trào nữ quyền sản giới...
 • 11
 • 73
 • 0

Vấn đề tình yêu và gia đình trong tiểu thuyết tự lực văn đoàn

Vấn đề tình yêu và gia đình trong tiểu thuyết tự lực văn đoàn
... tiểu thuyết Tự lực văn đoàn 12 Chơng 2: Quan niệm vấn đề tình yêu gia đình tiểu thuyết Tự lực văn đoàn Chơng 3: Những đặc điểm bật nghệ thuật thể vấn đề tình yêu gia đình tiểu thuyết Tự lực văn ... thể, tự chủ động tình yêu hôn nhân làm chủ sống gia đình 1.2 Vấn đề tình yêu gia đình tiểu thuyết Tự lực văn đoàn 1.2.1 Tình yêu nam nữ - vấn đề đợc quan tâm đặc biệt tiểu thuyết Tự lực văn đoàn ... lẽ đó, vấn đề tình yêu vấn đề đợc nhà văn Tự lực văn đoàn quan tâm thể thành công 1.2.2 Những trăn trở vấn đề gia đình tiểu thuyết Tự lực văn đoàn 28 Tình yêu hạnh phúc gia đình chủ đề giai đoạn...
 • 123
 • 335
 • 4

luận văn sư phạm ngữ văn vấn đề tình yêu và hôn nhân trong tiểu thuyết “anna carenina” của lev tolxtoi

luận văn sư phạm ngữ văn vấn đề tình yêu và hôn nhân trong tiểu thuyết “anna carenina” của lev tolxtoi
... phẩm vấn đề tình yêu hôn nhân GVHD: ThS TRẦN VĂN THỊNH 25 SVTH: TRẦN NGỌC NGÂN Vấn đề tình yêu hôn nhân tiểu thuyết “Anna Carenina” Lev Tolxtoi CHƯƠNG 2: VẤN ĐỀ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN TRONG TIỂU THUYẾT ... VẤN ĐỀ TÌNH YÊU VÀ HÔN NHÂN TRONG TIỂU THUYẾT “ANNA CARENINA” 2.1 Hôn nhân không tình yêu tình yêu không hôn nhân 2.1.1 Cuộc hôn nhân tình yêu Anna Carenin 2.1.2 Tình yêu tiến đến hôn nhân Vronxki ... tình yêu, hôn nhân tồn có ý nghĩa học quý giá cho GVHD: ThS TRẦN VĂN THỊNH SVTH: TRẦN NGỌC NGÂN Vấn đề tình yêu hôn nhân tiểu thuyết “Anna Carenina” Lev Tolxtoi + Thứ tư: Việc nghiên cứu đề...
 • 87
 • 153
 • 0

Luận văn thạc sĩ con người cô đơn trong tiểu thuyết của kawabata nhìn từ tâm thức hiện sinh

Luận văn thạc sĩ con người cô đơn trong tiểu thuyết của kawabata  nhìn từ tâm thức hiện sinh
... tiểu thuyết Kawabata Chương 3: Nghệ thuật thể người đơn tiểu thuyết Kawabata nhìn từ tâm thức sinh 10 NỘI DUNG Chương VẤN ĐỀ CON NGƯỜI CÔ ĐƠN TRONG TRIẾT HỌC VÀ VĂN HỌC HIỆN SINH 1.1 Con người ... Nhật Bản - Tìm hiểu biểu cụ thể người đơn tiểu thuyết Kawabata nhìn từ tâm thức sinh - Tìm hiểu thủ pháp nghệ thuật tiêu biểu thể người đơn nhìn từ tâm thức sinh Phương pháp nghiên cứu Thực ... biểu cụ thể người đơn vai ừò nghệ thuật việc thể người đơn qua sáu tiểu thuyết Kawabata nhìn từ tâm thức sinh 3.2 Phạm vỉ nghiên cứu Giới hạn nghiên cứu đề tài người đơn tiểu thuyết Xứ...
 • 139
 • 76
 • 0

Báo cáo "Quyền khởi kiệnvấn đề xác định người khởi kiện trong vụ án hành chính " doc

Báo cáo
... h t t ng hành g m l c pháp lu t hành l c hành vi hành i u không xác b i l c vào i u 21, kho n i u 30 Pháp l nh th t c gi i quy t v án hành ngư i kh i ki n v án hành có th ngư i chưa thành niên, ... không ng th i i tư ng b áp d ng quy t nh hành chính, hành vi hành Do v y mu n xác nh úng ngư i kh i ki n m t v án hành c n nh xem quy t nh hành chính, hành vi hành ó ã nh hư ng tr c ti p n quy n, ... có th lí v án hay không th lí v án hành Vi c án có th m quy n th lí v án hành có nghĩa quy n kh i ki n c a ngư i kh i ki n ã c th c hi n th c t ngư c l i Quy t nh hành chính, hành vi hành th c...
 • 7
 • 250
 • 7

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Vấn đề tôn giáo trong tiểu thuyết của Nguyễn Việt Hà" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... chí khoa học, tập XXXVII, số 4b-2008 vấn đề tôn giáo tiểu thuyết Nguyễn Việt Nguyễn Thị Thuyên (a) Tóm tắt Cùng với vấn đề tình yêu hạnh phúc, vấn đề tôn giáo có vai trò quan trọng sáng tác Nguyễn ... cảm thức tôn giáo ngời Việt, biểu khía cạnh màu sắc khác Đó nhận thức, chiêm nghiệm xúc cảm ngời giới xung quanh 83 Nguyễn Thị Thuyên vấn đề tôn giáo tiểu thuyết , TR 79-84 Niềm tin tôn giáo nhân ... nguồn từ niềm tin tôn giáo Chính Nguyễn Việt Hà thừa nhận nỗi ám ảnh, xuất thờng trực vấn đề tôn giáo tác phẩm mình: "Tôn giáo điều quan trọng tham dự vào lối viết tôi" Ngay nhan đề: Cơ hội Chúa...
 • 7
 • 448
 • 7

vấn đề phóng tác trong tiểu thuyết cay đắng mùi đời của hồ biểu chánh

vấn đề phóng tác trong tiểu thuyết cay đắng mùi đời của hồ biểu chánh
... Hồ Biểu Chánh Còn vấn đề phóng tác đặc biệt tác phẩm Cay đắng mùi đời không thấy đề cập có mức độ chưa sâu sắc Đề tài Vấn đề phóng tác tiểu thuyết Cay đắng mùi đời Hồ Biểu Chánh đề tài Trong việc ... niệm phóng tác tư nghệ thuật Hồ Biểu Chánh Qua việc nghiên cứu đề tài Vấn đề phóng tác tiểu thuyết Cay đắng mùi đời Hồ Biểu Chánh để từ hiểu thêm trình phóng tác, giá trị tác phẩm phóng tác ... vấn đề chung 1.1 Khái niệm phóng tác vấn đề phóng tác văn học đầu kỉ XX 1.1.1 Khái niệm phóng tác 1.1.2 Vấn đề phóng tác văn học đầu kỉ XX 1.1.3 Quan niệm vấn đề phóng tác tiểu thuyết Hồ Biểu Chánh...
 • 96
 • 1,158
 • 5

vấn đề phóng tác trong tiểu thuyết chúa tàu kim quy của hồ biểu chánh

vấn đề phóng tác trong tiểu thuyết chúa tàu kim quy của hồ biểu chánh
... thông qua việc nghiên cứu đề tài Vấn đề phóng tác tiểu thuyết Chúa tàu Kim Quy Hồ Biểu Chánh Vấn đề phóng tác tiểu thuyết Chúa tàu Kim Quy Hồ Biểu Chánh với việc tìm hiểu đề tài giúp người viết ... đề tài Với đề tài nghiên cứu Vấn đề phóng tác tiểu thuyết Chúa tàu Kim Quy Hồ Biểu Chánh Vấn đề đặt tác phẩm Chúa tàu Kim Quy Hồ Biểu Chánh phóng tác từ tác phẩm nào, tức nguyên tác mối quan ... nghiên cứu tượng phạm vi Vấn đề phóng tác tiểu thuyết Chúa tàu Kim Quy Hồ Biểu Chánh Mục đích yêu cầu Nghiên cứu Vấn đề phóng tác tiểu thuyết Chúa tàu Kim Quy Hồ Biểu Chánh , giúp ta thấy ảnh...
 • 85
 • 386
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghệ thuậ xây dựng nhân vật trong tiểu thuyết của nhất linhvấn đề tình yêu và gia đình trong tiểu thuyết tự lực văn đoànvấn đề ly hôn thời phong kiếnnguyen nhan dan toi nhung cuoc khoi nghia nong dan chong trieu dinh phong kien trong nua cuoi the ki 19vấn đề giới trong tiểu thuyết của thùy dươngluôn phải quan tâm đặc biệt đến vấn đề chất lượng và số lượng trọng tài viên của trung tâmnhững vấn đề cơ bản về thông tin trong hoạt động của doanh nghiệp và nền kinh tếphương hướng và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với vấn đề chống bán phá giá đối với hàng hóa của việt nam tại thị trường hoa kỳ và euphương hướng nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với vấn đề chống bán phá giá đối với hàng hóa của việt nam tại thị trường hoa kỳ và eugiải pháp cụ thể nhằm nâng cao hiệu quả ứng phó với vấn đề chống bán phá giá đối với hàng hóa của việt nam tại thị trường hoa kỳ và eucông trình lotte tường vây là để chống giữ đất phòng ngừa sự biến dạng của hố đào sụp đổ mặt hố đào và giữ ổn định diện tích hố đào do đó cần chú ýlời văn nghệ thuật trong tiểu thuyết của vi hồngbản sắc văn hóa việt trông tiểu thuyết của nguyễn xuân khánh qua hai tác phẩm mẫu thượng ngàn và đội gạo lên chùa luận văn thạc sĩ ngữ vănthế giới nghệ thuật trong tiểu thuyết của nhà văn thuỳ dương luận văn thạc sĩ ngữ vănnghệ thuật tự sự trong tiểu thuyết của mạc ngônTIỂU LUẬN bài học KINH NGHIỆM độc lập, tự CHỦ, SÁNG tạo, tự lực, tự CƯỜNG, tìm RA CON ĐƯỜNG THÍCH hợp THỰC HIỆN mục TIÊU cụ THỂ PHÙ hợp với điều KIỆN VIỆT NAM ý NGHĨA CÔNG CUỘC đổi mớiHướng dẫn về an toàn giao thông cho thanh thiếu niênTIỂU LUẬN CÁCH MẠNG GIẢI PHÓNG dân tộc TRONG tác PHẨM bản án CHẾ độ THỰC dân PHÁP CỦA CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINHTIỂU LUẬN CÁCH nói, CÁCH VIẾT TRONG TUYÊN TRUYỀN THEO PHONG CÁCH hồ CHÍ MINHDi chúc chung của vợ chồngHợp đồng cầm cố chứng khoán đã niêm yết ở các ngân hàng thương mại việt namPháp luật về việc sinh con theo phương pháp khoa họcQuy định của pháp luật việt nam về tỉ lệ đảm bảo an toàn của ngân hàng thương mại trong nướcVi phạm hành chính của cá nhân, hộ gia đình có đất bị thu hồi trong quá trình thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cưViệt nam trung quốc với triển vọng giải quyết tranh chấp ở biển đôngTình hình mắc bệnh phân trắng lợn con tại trại lợn đặng đức khang xã hướng đạo huyện tam dương tỉnh vĩnh phúc và so sánh hiệu lực của hai thuốc amoxinject và amcoli37 đề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toántài liệu ôn thi trung họcGiáo trình chính trị họcGiáo trình hình họaBộ quy chế An toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tàu bay và khai thác tàuBài giảng tài liệu môn công pháp quốc tế LÃNH THỔ và BIÊN GIỚI QUỐC GIA TRONG LUẬT QUỐC tếGiáo dục đạo đức cho học sinh THPT ở tỉnh hải dương hiện nayNghiên cứu giá trị sống của người già việt namTRẮC NGHIỆM DƯỢC LÝ 1 CÓ ĐÁP ÁN
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập