GIÁO TRÌNH CÔNG TRÌNH BẾN CẢNG

Chương 3 Công trình bến bệ cọc cao - Giáo trình công trình bến cảng

Chương 3 Công trình bến bệ cọc cao - Giáo trình công trình bến cảng
... sau; 3- 2 Chng Cụng trỡnh bn b cc cao ữ 3cm 0:1 3: 1 ữ >1 m MNTTK < 3, 0 m 3 ữ 4m 1:1 , 5ữ 75 :1, (0,5 ữ 1,0) m > 1,0 m ữ 3m Hỡnh 3_ 3Cu to cụng trỡnh bn b cc cao 1-B cc; 2-Nn cc; 3- ỏ gm bn; 4-Cụng ... + r 133 = H r211 + r22 + r 233 = V r311 + r32 + r 333 = M = Vk + H y 3- 28 (3 45) Chng Cụng trỡnh bn b cc cao Trong ú: V, H, Mo l tng ti trng ng, ngang v mụ men tng ng vi gúc to ó chn 1; 2, 3: chuyn ... bn; - Cụng trỡnh bn b cc cao song song vi b, nụi vi b bng cu dn; - Cụng trỡnh bn nhụ; - Cụng trỡnh bn b cc cao xa b 3. 1.2 .3 Theo dng kt cu - Cụng trỡnh bn b cc cao rng; - Cụng trỡnh bn b cc cao...
 • 35
 • 205
 • 0

Chương 4 Công trình bến trọng lực - Giáo trình công trình bến cảng

Chương 4 Công trình bến trọng lực - Giáo trình công trình bến cảng
... Cc ch nht: Gờ - Rãnh Rãnh - Rãnh Hỡnh 4_ 13 Liờn kt cc ch nht + Cc ch T, : - Vỏn khuụn - Bờ tụng liờn kt 4- 7 Chữ I Chng Cụng trỡnh bn trng lc Tầng lọc ngợc Khoá thép Hỡnh 4_ 14 Liờn kt cc T ... thớch hp thi cụng khụ 4- 10 Chng Cụng trỡnh bn trng lc a) b) 0,7 +2,50 +0,80 +0,00 0 ,4 1,5 -0 ,50 -1 ,50 0,35 1,0 -1 ,50 -8 ,25 -8 ,75 7,55 Tờng góc không neo 1,0 Tờng góc chống Hỡnh 4_ 19 Cu to a Tng ... 1,20m - = 45 o ữ 55o; Bk = 0,1B 4- 4 Chng Cụng trỡnh bn trng lc tn hn ha Ht Ht 5b a 5b a 3 hđ b 5a b hđ B B Bx 5a Hỡnh 4_ Cu to cụng trỡnh bn trng lc a Tng gúc neo ngoi; b- Tng gúc neo 4. 3.2...
 • 14
 • 257
 • 0

Chương 5 Công trình bến tường cọc - Giáo trình công trình bến cảng

Chương 5 Công trình bến tường cọc - Giáo trình công trình bến cảng
... bxh: 50 x 25; 50 x30; 50 x 35; 50 x40; 50 x 45 h chng hin tng t lp sau tng trụi ngoi khu nc ngi ta s dng cỏc dng liờn kt sau: b Gờ - Rãnh Rãnh - Rãnh Hỡnh 5_ Tit din v liờn kt cc ch nht BTCT 5- 2 Chng ... E' A 45o- /2 F' D' L max 45o- /2 C C' B Hỡnh 5_ 15 Xỏc nh chiu di thnh neo bng phng phỏp v - Vựng t ACE khụng n nh; - Vựng t nm di CDEF n nh nhng khụng phỏt huy ht kh nng ca ỏp lc t b ng; - Vựng ... Hỡnh 5_ B trớ h thng neo trờn mt bng ng kớnh neo khụng quỏ ln v quỏ chn: la = 1 ,5 2,5m tn Ht hn 2) im gn neo Hỡnh 5_ 10 im gn neo theo mt ct ngang - Theo mt ct ngang: = (0, 25 0, 35) cm; (5 1)...
 • 15
 • 188
 • 0

Đồ án công trình bến cảng

Đồ án công trình bến cảng
... học xây dựng, đồ án công trình bến đợc hoàn thành Đồ án thể đợc yếu tố luận chứng kỹ thuật công tác thiết kế bến cảng Tuy nhiên đồ án không tránh khỏi thiếu sót nh: số phần tính toán cha đầy đủ, ... liệu tham khảo: Giáo trình công trình bến cảng - Phạm Văn Giáp chủ biên Tiêu chuẩn ngành công trình bến cảng biển - 22TCN 207-92 Tiêu chuẩn ngành tải trọng tác động lên công trình thủy - 22TCN ... thức vào đồ án, cha sử dụng đợc chơng trình phần mềm việc tính kết cấu công trình Do khả ứng dụng thực tế đồ án cha cao Vì thế, mong thầy cô giáo bạn sinh viên tham khảo góp ý để đồ án đợc hoàn...
 • 45
 • 4,204
 • 28

Phân tích mô hình tính toán kết cấu công trình bến cảng đặc biệt lắp ráp nhanh trong giai đoạn thi công xây dựng tại Việt Nam

Phân tích mô hình tính toán kết cấu công trình bến cảng đặc biệt lắp ráp nhanh trong giai đoạn thi công xây dựng tại Việt Nam
... Jdd men quán tính tương đương dầm dọc tính mặt cắt dọc qua vò trí khung khoẻ sà lan (m4) Jdn men quán tính tương đương dầm ngang tính mặt cắt ngang qua vò trí khung khoẻ sà lan (m4) Jidd ... h×nh tÝnh BLRN thi c«ng x©y dùng t¹i ViƯt Nam - X©y dùng v ho n thi n mét b−íc m« h×nh tÝnh to¸n ®iĨn h×nh BLRN theo c¸c giai ®o¹n thi c«ng 5 + M« h×nh BLRN t−¬ng øng víi giai ®o¹n thi c«ng l¾p ... Tr×nh tù v c¸c giai ®o¹n thi c«ng BLRN 1.2.1 Tr×nh tù thi c«ng BLRN cè ®Þnh §Ĩ tiÕn h nh thi c«ng l¾p r¸p lo¹i bÕn n y, ngo i c¸c thi t bÞ nỉi, m¸y mãc thi c«ng gièng nh− qu¸ tr×nh thi c«ng c¸c...
 • 153
 • 414
 • 3

GIÁO TRÌNH THẤM DƯỚI ĐÁY VÀ HAI BÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI pot

GIÁO TRÌNH THẤM DƯỚI ĐÁY VÀ HAI BÊN CÔNG TRÌNH THỦY LỢI pot
... t ên côngr nh đồí t ểu ápựchấm l đáy tì Đ3.2 THM QUA NN T NG CHT DI Y CễNG TRèNH III Tớnh thm bng ph ng phỏp s dng i thm l Khỏi nim l i thm : Trong mụi trng ng nht,ng h ng - Li thm l hai ... 2ư l nư ớc ngư ợc nh 24:ápực đẩy dư ớiđáy t ên đá đậpr H ì 2ư nh 25.Phân ápực ngư ợc ớiđáy bố l đẩy d đậpr t ọngực t ếtbịchốnghấm t ớc l cóhi t vàhoátn 1ưĐ ờng hầm;2ưốnghoátnư ớc;3ưGi ... CHNG : THM DI Y V HAI BấN CễNG TRèNH THY LI GVC ThS Phm Quang Thin Đ3.1 KHI NIM CHUNG I S hỡnh thnh dũng thm - t nn v hai bờn cụng trỡnh thng l loi thõm nc - Khi cú...
 • 59
 • 204
 • 0

GIÁO TRÌNH DẠY THI NÂNG BẬC NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DVDK TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA pptx

GIÁO TRÌNH DẠY THI NÂNG BẬC NĂM 2012 - CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DVDK TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA pptx
... CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DVDK TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA GIÁO TRÌNH DẬY THI NÂNG BẬC NĂM 2012 - - - - - - - - III Đặc tính khai thác xác định thông qua thông số thi t bị: Sức nâng Q: trọng ... Khải CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DVDK TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA GIÁO TRÌNH DẬY THI NÂNG BẬC NĂM 2012 A – Hành trình nạp B – Hành trình nén C – Hành trình cháy giản nở D – Hành trình xả HÌNH Sơ đồ trình công ... chuyển chúng Biên soạn – Giảng dậy: Lê Quang Khải CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG DVDK TỔNG HỢP PTSC THANH HÓA GIÁO TRÌNH DẬY THI NÂNG BẬC NĂM 2012 - - - - - Tất chi tiết che kín bọc vặn vào bề mặt có ren...
 • 30
 • 224
 • 0

Giáo trình công nghệ chế tạo phụ tùng - Chương 3 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG CÀNG pot

Giáo trình công nghệ chế tạo phụ tùng - Chương 3 CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CHI TIẾT DẠNG CÀNG pot
... gia công lỗ nhỏ 6- Kết cấu phải thuận lợi cho việc gia công nhiều chi tiết lúc 7- Hình dáng phải thuận lợi cho việc sử dụng chuẩn thống 3. 5- QUY TRÌNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO CÁC CHI TIẾT DẠNG CÀNG 3. 5. 1- ... kết cấu phức tạp 3. 7. 4- Quy trình công nghệ chế tạo truyền Thanh truyền chi tiết thuộc dạng càng, trình sử dụng chuẩn định vị, phương pháp gia công bề mặt truyền thực chi tiết dạng khác Đối với ... thân 3. 5. 2- Thứ tự gia công bề mặt chi tiết dạng Từ phân tích sử dụng chuẩn định vị nêu trên, nguyên công chủ yếu để gia công chi tiết gồm: - Gia công mặt đầu - Gia công mặt phẳng chuẩn phụ có...
 • 21
 • 245
 • 0

Khái niệm về cảng, bến tàu và công trình bến

Khái niệm về cảng, bến tàu và công trình bến
... quy mô công trình 1-3 Chương Những khái niệm chung Tùy thuộc quy mô công trình mà người ta chia thành cấp: Bảng 1_ Phân cấp công trình bến Cấp công trình với công trình Chủ yếu Thứ yếu Công trình ... làm việc công trình bến tường cừ dạng riêng móng cọc Phân loại công trình bến chi tiết trình bày bảng 1.2 TT (1) Bảng 1_ Phân loại công trình bến Tên gọi Sơ đồ kết cấu (2) CÔNG TRÌNH BẾN TRỌNG ... kết cấu tính toán, công trình bến chia thành bốn nhóm chính: bến trọng lực, bến tường cừ, bến móng cọc nhóm công trình bến móng đặc biệt giếng chìm, giếng chìm ép Công trình bến mà tính ổn định...
 • 13
 • 137
 • 0

Giáo trình lý thuyết CTDL CH TH đại học công nghiệp TP HCM

Giáo trình lý thuyết CTDL CH TH đại học công nghiệp TP HCM
... giải thuật th c việc th ch ơng trình ngôn ngữ cụ th vấn đề th i gian Khi có cấu trúc liệu mà ch a tìm thuật giải có ch ơng trình ngược lại có Thuật giải ch a có cấu trúc liệu Một ch ơng trình ... nhận mã lệnh ch ơng trình (mỗi lần gọi đệ quy) ch y ch ơng trình, làm cho ch ơng trình ch y ch m lại Trong th c tế, viết ch ơng trình nên sử dụng thuật toán không đệ quy 2.3 Các giải thuật tìm kiếm ... Trang: Giáo trình: Cấu Trúc Dữ Liệu Giải Thuật - Kiểu số th c: Th ờng có k ch th ớc sau: + Kiểu số th c bytes + Kiểu số th c bytes + Kiểu số th c bytes + Kiểu số th c 10 bytes Kiểu số th c th ờng th c...
 • 229
 • 705
 • 3

Giáo trình corel Draw CÔNG CỤ NHẬP VĂN BẢN TEXT TOOL

Giáo trình corel Draw CÔNG CỤ NHẬP VĂN BẢN TEXT TOOL
... Giaùo trình corel draw - Löu Quang Vinh Click mouse tri lm xuất trỏ nhấp nhy Nhập chữ Hình Tô Màu Cho Khung Bao - dùng công cụ Pick Tool chọn khung - chọn màu tô pallettes ... vào lại lệnh lần thứ ,lúc tháo dời từ -2- Giaùo trình corel draw - Löu Quang Vinh Tháo rời từ: CHÈN HÌNH ẢNH VÀO TRONG VĂN BẢN Tạo đoạn văn , nhập hình ảnh :, vào Menu / File / Import /chọn ổ ... cho việc nhập chữ riêng biệt bạn nhập toàn bộsau Chọn đoạn văn cần tháo dời, Chứ tháo rời ký tự - Chọn đoạn văn cần tháo - vào Menu / Arrange // Break Arttic Text Lúc nhóm chữ tháo dời, bạn lại...
 • 5
 • 12,851
 • 113

Xem thêm

Từ khóa: công trình bến cảngđồ án công trình bến cảngthiết kế công trình bến cảngtiêu chuẩn thiết kế công trình bến cảng sôngtiêu chuẩn thiết kế công trình bến cảng biểnđồ án tốt nghiệp công trình bến cảnghướng dẫn đồ án công trình bến cảngđồ án công trình bến cảng 1tài liệu công trình bến cảngsách công trình bến cảngcông trình bến cảng biểncông trình bến cảng sôngcông trình bến cảng phạm văn giápbài giảng công trình bến cảngthi công công trình bến cảngNGHIÊN cứu PHẢN ỨNG của 5 BRMO 7 CACBOXYMETOXY 6 HYROXY 1 METYLQUINOLINI 3 SUNFONAT với một số tác NHÂN NUCLEOPHINKế hoạch kinh doanh thương mại điện tử Mỹ phẩm thiên nhiênGiới thiệu webside Gamebank BT Thương Mại Điện TửGiải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng Bảo hiểm tại Công ty Bảo hiểm DaichiTHỰC TRẠNG TRẢ LƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y HÀ NỘIĐề án Tổ chức Đại hội ĐoànĐỀ ÁN ĐOÀN ĐẠI BIỂU DỰ ĐH ĐOÀN CẤP TRÊNbồi dưỡng thường xuyên mô đunTÍNH CÁCH QUYẾT ĐỊNH số PHẬNDU LỊCH yên bái TIỀM NĂNG và cơ hội PHÁT TRIỂNGiải pháp nâng cao chất lượng tín dụng khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn - Chi nhánh tỉnh Phú ThọHoàn thiện công tác quản lý tài chính các hoạt động có thu ở các đơn vị dự toán thuộc Quân khu I - Bộ Quốc phòngBài tập trắc nghiệm học phần thanh toán quốc tế, quan hệ quốc tế có giải chi tiếtNonfiction comprehension test practice level 6Dấu ấn văn hóa Nam Bộ trong tiểu thuyết Hồ Biểu ChánhNHÀ NGƯỜI THÁI VIỆT NAMBai tap tieng anh 8 thi diemKiem thu phan mem+phan tich thiet ke he thong website bán laptopGIÁO TRÌNH NHỮNG NGUYÊN lý cơ bản của CHỦ NGHĨA mác LÊNINHỎI đáp môn NHỮNG NGUYÊN lý cơ bản của CHỦ NGHĨA mác LÊNIN
Đăng ký
Đăng nhập