Tư tưởng về con người trong thiền phái trúc lâm yên tử việt nam

QUAN NIỆM PHẬT TẠI TÂM TRONG THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ

QUAN NIỆM PHẬT TẠI TÂM TRONG THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ
... chấm dứt, tiêu tan, tất sáng tỏ Quan niệm Phật tâm qua dòng thiền tông, tịnh độ tông, kể mật tông Trung Quốc truyền vào Việt Nam có Nhưng phái thiền tông Phật tâm có cách thức giống “Giáo ngoại ... nhân tâm, kiến tính thành Phật , tức không nói hiểu, không giảng thông, không lời, không câu, không cảnh cả, tự tâm sáng ngộ quốc độ” Đến thời Trần quan niệm Phật tâm đưa lên mức cao coi trong ... tạp yếu tố Mật giáo có nhấn mạnh phát triển quan niệm Phật tâm Phật giáo, mặt phái Phật giáo tích cực gây ảnh hưởng đến trị xã hội để củng cố địa vị Phật giáo đời sống xã hội; Mặt khác, phương...
 • 2
 • 266
 • 4

Phân tích những tưởng về con người trong các giá trị văn minh, tinh thần trong lịch sử văn minh phương Đông cổ đạiv

Phân tích những tư tưởng về con người trong các giá trị văn minh, tinh thần trong lịch sử văn minh phương Đông cổ đạiv
... bình đẳng xã hội Những tưởng người giá trị văn minh tinh thần lịch sử văn minh phương Đông ngày nguyên giá trị người đại chỉnh sửa hoàn thiện Những giá trị văn minh tinh thần đặt tảng cho ... nghiên cứu dựa tưởng nguồn gốc người lịch sử văn minh cổ đại Thực chất, chất người nào? Con người giá trị, sức mạnh gì? Nhìn chung, tưởng người lịch sử văn minh phương đông chất người tính ... vỗn có người Chứng minh khả sáng tạo, khả lao động người vô hạn Con người hướng tới tốt đẹp nhất, hoàn hảo Đồng thời, tưởng người giá trị văn minh tinh thần lịch sử văn minh phương Đông nói...
 • 8
 • 858
 • 8

TƯỞNG về CON NGƯỜI TRONG các TRÀO lưu TRIẾT học ý NGHĨA TRONG PHÁT HUY NHÂN tố CON NGƯỜI ở nước TA HIỆN NAY

TƯ TƯỞNG về CON NGƯỜI TRONG các TRÀO lưu TRIẾT học  ý NGHĨA TRONG PHÁT HUY NHÂN tố CON NGƯỜI ở nước TA HIỆN NAY
... ngời toàn diện 13 II ý nghĩa giá trị thực việc xây dựng phát huy nhân tố ngời nớc ta Nghiên cứu t tởng ngời trào lu triết học nói chung, quan điểm triết học Mác nói riêng có ý nghĩa quan trọng nhận ... hai nghìn năm, với nhiều trào lu lịch sử triết học khác nhau, nhng cha có nhà triết học hay trờng phái triết học luận giải cách đầy đủ khoa học vấn đề ngời Các nhà triết học thời cổ đại coi ngời ... triết học phát triển yếu ớt có thụt lùi so với thời kỳ cổ đại Triết học chủ yếu phục vụ tôn giáo chịu kìm kẹp t tởng thần học Từ triết học kinh viện đời trở thành đầy tớ thần học Do vậy, t tởng...
 • 21
 • 49
 • 0

tưởng đạo đức Nho giáo Khổng - Mạnh và vai trò của nó đối với việc giáo dục đạo đức con người trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Tư tưởng đạo đức Nho giáo Khổng - Mạnh và vai trò của nó đối với việc giáo dục đạo đức con người trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay
... chế tưởng đạo đức Nho giáo Khổng - Mạnh việc giáo dục đạo đức người Việt Nam kinh tế thị trường đặt Đối ng phạm vi nghiên cứu - Đối ng nghiên cứu Luận văn tưởng đạo đức Nho giáo Khổng ... bỏ việc giáo dục đạo đức người Việt Nam chương làm rõ vấn đề 44 Chương 2: VAI TRÒ VÀ ẢNH HƯỞNG CỦA TƯ TƯỞNG ĐẠO ĐỨC NHO GIÁO KHỔNG - MẠNH ĐỐI VỚI VIỆC GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CỦA CON NGƯỜI VIỆT NAM TRONG ... giáo Khổng - Mạnh việc giáo dục đạo đức người Việt Nam 56 2.2.1 Vai trò ảnh hưởng tích cực tưởng đạo đức Nho giáo Khổng Mạnh việc giáo dục đạo đức người Việt Nam kinh tế thị trường nay. ……………………...
 • 100
 • 354
 • 2

tưởng Hồ Chí Minh về con người đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam

Tư tưởng Hồ Chí Minh về con người đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
... liên quan đến tưởng Hồ Chí Minh đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam Do đó, nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh, đặc biệt nghiên cứu tưởng Người đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam nhiệm vụ khoa ... vừa cấp bách Đề tài tưởng Hồ Chí Minh đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam không góp phần làm sáng rõ đường lên chủ nghĩa hội Việt Nam Hồ Chí Minh đi u kiện Việt Nam vốn nước thuộc địa, ... chủ nghĩa cộng sản Bởi lẽ, tưởng Hồ Chí Minh kết vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin đi u kiện thực tiễn Việt Nam Nghiên cứu tưởng Hồ Chí Minh đường lên chủ nghĩa hội...
 • 14
 • 117
 • 0

Sự vận động của tưởng “Cư trần lạc đạo” trong văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

Sự vận động của tư tưởng “Cư trần lạc đạo” trong văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
... Quang Chương 3: Những đóng góp tưởng “Cư trần lạc đạo” 10 NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG “CƯ TRẦN LẠC ĐẠO” “Cư trần lạc đạo” nghĩa “Ở đời mà vui đạo” “Cư trần lạc ... luận văn gồm chương: Chương 1: Cơ sở hình thành phát triển tưởng “Cư trần lạc đạo” Chương 2: tưởng “Cư trần lạc đạo” – Từ Thường Chiếu, Trần Thái Tông qua Tuệ Trung Thượng sĩ đến Trần Nhân ... cứu tưởng triết học Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử nói chung Trần Nhân Tông nói riêng: Góp phần tìm hiểu tưởng triết học Phật giáo Trần Thái Tông (1996), Lược khảo tưởng Thiền Trúc Lâm Việt...
 • 124
 • 31
 • 0

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN: Sự vận động của tưởng “Cư trần lạc đạo” trong văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử

LUẬN VĂN THẠC SĨ NGỮ VĂN: Sự vận động của tư tưởng “Cư trần lạc đạo” trong văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử
... đề tài: Sự vận động tưởng “Cư trần lạc đạo” văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử với hi vọng góp sức vào việc nhìn nhận Thiền Trúc Lâm ng phi thường tiến trình phát triển tưởng dân ... Quang Chương 3: Những đóng góp tưởng “Cư trần lạc đạo” 10 PHẦN NỘI DUNG CHƯƠNG 1: CƠ SỞ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA TƯ TƯỞNG “CƯ TRẦN LẠC ĐẠO” “Cư trần lạc đạo” nghĩa “ở đời mà vui đạo” “Cư trần ... trục tâm tưởng sáng tạo cá nhân, qua thấy vận động tưởng “Cư trần lạc đạo” văn chương Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử - Phương pháp phân tích, tổng hợp: đối ng phân tích, tổng hợp văn tác...
 • 122
 • 72
 • 0

Thiền phái trúc lâm yên tử và ảnh hưởng của nó đến đời sống người việt ở thế kỉ XIII

Thiền phái trúc lâm yên tử và ảnh hưởng của nó đến đời sống người việt ở thế kỉ XIII
... tưởng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử Phân tích số ảnh hưởng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử tới số lĩnh vực đời sống người Việt kỷ XIII Trên sở đưa số ý nghĩa việc nghiên cứu thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ... cứu thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ảnh hưởng đến đời sống người Việt đề tài rộng lớn Do hạn chế nhiều mặt, khóa luận giới hạn bước đầu vài nét thiền phái Trúc Lâm Yên Tử ảnh hưởng đến đời sống người ... LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: THIỀN PHÁI TRÚC LÂM YÊN TỬ 1.1 Sự đời thiền phái Trúc Lâm Yên Tử 1.2 Những tư tưởng thiền phái Trúc Lâm Yên Tử 11 Chương 2: SỰ ẢNH HƯỞNG CỦA THIỀN...
 • 51
 • 150
 • 0

Vai trò của con người trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.DOC

Vai trò của con người trong quá trình xây dựng CNXH ở Việt Nam hiện nay.DOC
... điều , cần có quan tâm trình đào tạo , trình sử dụng phân công lao động xã hội Vai trò ngời Việt Nam nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội : Khi Việt Nam bớc vào nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội , ... phấn đấu trao đổi đạo đức cách mạng hệ trẻ hôm Xây dựng ngời Việt Nam nh Văn kiện Đại hội Đảng X xây dựng ngời : Xây dựng phát triển văn hóa Việt Nam tiên tiến , đậm đà sắc dân tộc Nghị Đại hội ... ngày trở nên quan trọng , , cần phải trú trọng đào tạo đội ngũ cán Trong trình xây dựng chủ nghĩa xã hội , ngời lao động làm chủ đất nớc , làm chủ trình quản lý sản xuất , từ việc xây dựng kế...
 • 21
 • 1,635
 • 4

NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM

NGHIÊN CỨU SỰ HÌNH THÀNH NHÂN CÁCH CON NGƯỜI TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở VIỆT NAM
... nhiều góc độ khác Vì nghiên cứu nhân cách tính quy luật hình thành nhân cách, thấy ngời sinh cha phải nhân cách, mang tiềm ngời, cá thể hình thành nên nhân cách Nhân cách đợc hình thành & phát triển ... đề đợc quan tâm nhiều nhà nghiên cứu kinh tế xã hội c Việc hình thành nhân cách ngời chế thị trờng Sự chuyển biến kinh tế từ tập trung quan liêu bao cấp sang kinh tế thị trờng dẫn đến tác động ... tăng Sự đổi cấu kinh tế làm cho hệ thống giá trị xã hội có nhiều thay đổi & chuẩn mực phần chi phối đến đời sống cá nhân xã hội, từ hình thành ngời Vì việc hình thành nhân cách ngời kinh tế thị...
 • 14
 • 405
 • 0

Sự hình thành nhân cách con người trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam

Sự hình thành nhân cách con người trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam
... hoá, kinh tế thị trờng, đồng kinh tế sở hữu với hình thức tổ chức kinh tế thành phần kinh tế, coi nhẹ quy luật giá trị, quy luật cung cầu, phủ nhận quan hệ hàng hoá - tiền tệ Do đối lập kinh tế ... việc hình thành nhân cách Những ảnh hởng tích cực tiêu cực Trong năm vừa qua, kinh tế thị trờng nớc ta đợc nhân dân hởng ứng rộng rãi vai trò nhanh chóng, góp phần khơi dậy tiềm sáng Vũ Thị Nh ... Sự đổi chế kinh tế làm cho hệ thống giá trị xã hội có nhiều thay đổi với giá trị chuẩn mực phần chi phối đến đời sống cá nhân xã hội từ hình thành nên ngời Vì việc hình thành nhân cách Vũ Thị...
 • 16
 • 318
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tư tưởng về con người trong triết học phương đôngtư tưởng về con người trong triết học phương tâytư tưởng về con người trong triết học phật giáosự hình thành tư tưởng về con người trongnhững đại biểu tư tưởng của thiền phái trúc lâm yên tửlịch sử thiền phái trúc lâm yên tửbối cảnh xã hội thời trần và sự ra đời của thiền phái trúc lâm yên tửtư tưởng hồ chí minh về con người trong di chúctư tưởng nhân sinh cổ đại hy lạp một ngọn nguồn của quan niệm về con người trong triết học friedrich nietzschenội dung cơ bản trong tư tưởng về con người của friedrich nietzschetư tưởng hcm về con người trong sự nghiệp cm do đảng ta lãnh đạoquan niem ve con nguoi trong truyen ngan cua nguyen ngoc tubiet tu khang dinh minh la mot doi hoi buc thiet doi voi moi con nguoi trong couc song hom nay anhchi hay viet mot bai van khoang 600 tu trinh bay suy nghi cua minh ve van de trenfriedrich nietzsche và quá trình hình thành tư tưởng về con ngườiniệm nghệ thuật về con người trong thơ nôm nguyễn công trứ nhìn từ phương thức thể hiệnlý thuyết,bài tập số phức nhiều dạngđề thi thử tốt nghiệp môn Anh văn cóđồ án phanh Xây dựng quy trình kiểm tra, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống phanh trên xe tải hạng nặngHướng dẫn Phân tích và Sử dụng Profile XT trong việc Sàng lọc và Tuyển dụng Ứng viênNghiên cứu công nghệ xử lý vi sinh nước thải sản xuất bột giấy của công ty cổ phần giấy an hòaTài liệu toán cao cấpXuất khẩu xe đạp tre của ctcp ARTEX SAIGON sang thị trường hà lanĐiều kiện bán hàng (terms of sale) structure of incoterms 2010, main differences incoterms 2000 vs 2010, group e, f, c, d cách thức lựa chọn các điều kiện INCOTERMSGiáo dục hòa nhập - Cánh cửa rộng mở cho trẻ em khuyết tật tại Việt NamNghiên cứu bào chế nano nhũ tương nhỏ mắt Diclophenac và bước đầu đánh giá sinh khả dụng của chế phẩm (LA tiến sĩ)Lysine clonixinate vs naproxen sodium for the acute treatment of migraine a double blind, randomized, crossover studyNghiên cứu đánh giá chất lượng tinh trùng và ảnh hưởng của một số yếu tố lên hoạt lực tinh trùng cá chẽm mõm nhọn psammoperca waigiensis (cuvier valencienes, 1828Nghiên cứu tạo mô sẹo và tái sinh cây dâu tây (fragaria vesca l ) từ mảnh láSolubility enhancement of hydrophobic drugs using synergistically interacting cyclodextrins and cosolventThực tiễn ký kết và thực hiện hợp đồng đại lý bán hàng tại công ty TNHH nhà nước 1 thành viên thực phẩm hà nộigiáo án Bài 12: Kiểu xâu (t1)Đáp án thi học kì môn Hoá sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Ký thác hoàn trả cho bóng đèn huỳnh quang hỏng16 mau phieu nhan xet phan bien bai bao (1)PHÂN TÍCH ĐƯỜNG lối đối NGOẠI TRƯỚC đổi mới và SAU đổi mới của ĐẢNG TA
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập