Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh trung học phổ thông ở thái nguyên hiện nay

Lý luận về mâu thuẫn với công tác bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống quảng bình hiện nay

Lý luận về mâu thuẫn với công tác bảo tồn giá trị văn hoá truyền thống ở quảng bình hiện nay
... cách mạng xã hội 1.2 luận chung văn hố truyền thống giá trị văn hố truyền thống Quảng Bình 1.2.1 Văn hố truyền thống giá trị văn hố truyền thống 40 Văn hố truyền thống Văn hóa bao gồm thành ... truyền Quảng Bình Nhiệm vụ đề tài - Phân tích luận chung mâu thuẫn khái niệm giá trị văn hố truyền thống - Phân tích mâu thuẫn phương thức giải mâu thuẫn cơng tác bảo tồn giá trị văn hố truyền thống ... luận văn Ngồi Mở đầu, Kết luận, Danh mục tài liệu tham khảo Phụ lục, Luận văn gồm chương (4 tiết) Chương LÝ LUẬN CHUNG VỀ MÂU THUẪN VÀ GIÁ TRỊ VĂN HỐ TRUYỀN THỐNG 1.1 luận chung mâu thuẫn...
 • 126
 • 314
 • 0

Vai trò của thanh niên đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống việt nam hiện nay

Vai trò của thanh niên đối với việc giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống ở việt nam hiện nay
... nước, niên Việt Nam thực vai trò việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống nào? cần phải làm để nâng cao vai trò niên việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam? Đây ... trò niên việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu - Đối tượng nghiên cứu luận văn: vai trò niên việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống ... văn làm rõ thực trạng việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống niên Việt Nam nay, sở đưa số giải pháp nhằm nâng cao vai trò niên việc giữ gìn phát huy giá trị văn hóa truyền thống Việt...
 • 112
 • 142
 • 0

Vận dung tư tưởng hồ chí minh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho thanh niên của thị đoàn sông công (thái nguyên) hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học

Vận dung tư tưởng hồ chí minh trong việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho thanh niên của thị đoàn sông công (thái nguyên) hiện nay luận văn tốt nghiệp đại học
... LƯỢNG CÔNG TÁC GIÁO DỤC PHÁP LUẬT CHO THANH NIÊN THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH CỦA THỊ ĐOÀN SÔNG CÔNG (THÁI NGUYÊN) HIỆN NAY 2.1 Thực trạng công tác giáo dục pháp luật cho niên Thị đoàn Sông Công (Thái ... dụng tưởng Hồ Chí Minh việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho niên Thị đoàn Sông Công (Thái Nguyên) Phạm vi nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu việc vận dụng tưởng Hồ Chí Minh giáo ... Để hoàn thành khóa luận tốt nghiệp đại học với đề tài Vận dụng tưởng Hồ Chí Minh việc nâng cao chất lượng giáo dục pháp luật cho niên Thị đoàn Sông Công (Thái Nguyên) nay , nỗ lực cố gắng...
 • 69
 • 302
 • 3

Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh trung học phổ thông Thái Nguyên hiện nay

Giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh trung học phổ thông ở Thái Nguyên hiện nay
... CỦA GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH THPT THÁI NGUYÊN HIỆN NAY 1.1 Khái niệm giá trị giá trị đạo đức truyền thống dân tộc Việt Nam 1.1.1 Khái niệm giá trị giá trị đạo đức ... NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA GIÁO DỤC GIÁ TRỊ ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG CHO HỌC SINH THPT THÁI NGUYÊN HIỆN NAY 2.1 Thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh THPT Thái Nguyên Tìm hiểu thực ... THÁI NGUYÊN HIỆN NAY 42 2.1 Thực trạng giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho học sinh THPT Thái Nguyên 42 2.1.1 Những thành tựu giáo dục giá trị đạo đức truyền thống cho...
 • 85
 • 104
 • 0

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tác động của nó tới đạo đức truyền thống việt nam hiện nay

Công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tác động của nó tới đạo đức truyền thống ở việt nam hiện nay
... tố ảnh hƣởng đến tác động công nghiệp hoá, đại hoá tới đạo đức truyền thống Việt Nam 39 CHƢƠNG TÁC ĐỘNG CỦA CÔNG NGHIỆP HOÁ, HIỆN ĐẠI HOÁ TỚI ĐẠO ĐỨC TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM HIỆN NAY: THỰC ... 76 2.2.1 Tác động công nghiệp hoá, đại hoá tới đạo đức truyền thống Việt Nam nay: Một số vấn đề đặt 76 2.2.2 Tác động công nghiệp hoá, đại hoá tới đạo đức truyền thống Việt Nam nay: Một ... 48 2.1.2 Tác động tiêu cực công nghiệp hoá, đại hoá tới đạo đức truyền thống Việt Nam 65 2.2 Tác động công nghiệp hoá, đại hoá tới đạo đức truyền thống Việt Nam nay: Một số vấn...
 • 107
 • 66
 • 0

Đạo tin lành và công tác đối với đạp tin lành thái nguyên hiện nay

Đạo tin lành và công tác đối với đạp tin lành ở thái nguyên hiện nay
... Đối tượng: Đề tài nghiên cứu đạo Tin lành Thái Nguyên công tác đạo Tin lành Thái Nguyên * Phạm vi nghiên cứu: Đề tài tập trung vào nghiên cứu đạo Tin lành công tác đạo Tin lành địa bàn tỉnh Thái ... 1.3.2 Những tác động, ảnh hưởng mang tính tiêu cực 33 Chương 40 CÔNG TÁC ĐỐI VỚI ĐẠO TIN LÀNH THÁI NGUYÊN VÀ NHỮNG VẤN ĐỀ ĐANG ĐẶT RA 2.1 Thực trạng công tác đạo Tin lành Thái Nguyên 40 2.1.1 ... HƯỚNG BIẾN ĐỘNG CỦA ĐẠO TIN LÀNH VÀ GIẢI PHÁP, KIẾN NGHỊ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÔNG TÁC ĐỐI VỚI ĐẠO TIN LÀNH THÁI NGUYÊN THỜI GIAN TỚI 3.1 Dự báo xu hướng biến động đạo Tin lành Thái Nguyên 71 thời...
 • 127
 • 38
 • 0

Giáo dục truyền thống một lớp học trong nhà trường phổ thông trung học

Giáo dục truyền thống ở một lớp học trong nhà trường phổ thông trung học
... eùa hoc sinh dó'i vói nhà trUdng, thày eò giào Nhùng huàn huy chUdng eùa trUdng, nhùng danh hiéu hoc sinh giòi: quò'c té', quò'c già Nhùng danh hiéu Nhà giào Nhàn dàn, Nhà giào Uu tu eùa càc ... Doàn nién, eùa nhà trUÒng Trong pham vi mot lóp hoc, viec giào due truyén thò'ng viee thuc hien, cu thè hoà càc hien phàp giào due chung thi è lóp eó nhùng viec làm riéng de góp phàn nhà trUdng, ... truyén thò'ng cho mot Idp hoc mot nàm ò trUÒng trung hoc thòng Mòi hoc sinh, bude vào trUdng trung hoc thòng dà qua ba eà'p hoc: màm non, tiéu hoc, trung hoc ed so va dà mang nhiéu net truyén thò'ng...
 • 5
 • 77
 • 0

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG CƠ SỞ -VIỆN DINH DƯỠNG

HƯỚNG DẪN HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC TRUYỀN THỐNG Ở CƠ SỞ -VIỆN DINH DƯỠNG
... bày hoạt động giáo dục truyền thông dinh dưỡng địa phương để thực mục tiêu phòng chống SDD Hướng dẫn thực hành hoạt động truyền thông địa phương TRUYỀN THÔNG GIÁO DỤC DINH DƯỠNG Là hoạt động ... kiến thống Khi gặp phải câu hỏi khó: huy động kinh nghiệm thành viên nhóm, hẹn tìm hiểu vấn đề kỹ trả lời đối tượng vào lần sau 3 Các hoạt động khác sở - - Mở lớp học: nuôi khỏe… Sinh hoạt câu ... hoạt câu lạc Tổ chức hội thi: kiến thức thực hành dinh dưỡng Nói chuyện dinh dưỡng Sinh hoạt câu lạc phòng chống suy dinh dưỡng   Mục đích: Truyền bá kiến thức thiết yếu nuôi khoẻ trao đổi kinh...
 • 29
 • 82
 • 0

Giá trị văn hóa truyền thống trong thơ Nguyễn Khoa Điềm

Giá trị văn hóa truyền thống trong thơ Nguyễn Khoa Điềm
... nên giá trị trường tồn bền vững truyền thống văn hóa nước nhà 6- Văn hoá Trị Thiên – Huế: Sinh trưởng thành vùng đất giàu giá trị văn hóa, thơ Nguyễn Khoa Điềm thấm đẫm hồn Huế, thấm nhuần văn hóa ... bền thơ Nguyễn Khoa Điềm Vừa linh thiêng, quyến rũ vừa căng đầy sức mạnh thực đời 5- Truyền thống lịch sử dân tộc: Lịch sử văn hóa hai phạm trù vừa độc lập lại vừa thống Tất giá trị văn hóa vật ... 3- Văn hoá dân gian 3.1- Trò chơi dân gian Đó trò chơi truyền thống gắn liền với tuổi thơ người, vùng đất Hẳn cậu bé Nguyễn Khoa Điềm gắn chặt tuổi thơ trò chơi nên sức mạnh văn hoá truyền thống...
 • 22
 • 892
 • 5

nghiên cứu triết học giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống việt nam trước tác động của toàn cầu hoá

nghiên cứu triết học giữ gìn và phát huy giá trị văn hoá truyền thống ở việt nam trước tác động của toàn cầu hoá
... GIỮ GÌN VÀ PHÁT HUY GIÁ TRỊ VĂN HOÁ TRUYỀN THỐNG VIỆT NAM TRƯỚC TÁC ĐỘNG CỦA TOÀN CẦU HOÁ NGUYỄN ĐÌNH TƯỜNG (*) Toàn cầu hoá xu khách quan, tác động mạnh mẽ đến mặt đời ... dân tộc Để tồn phát triển bối cảnh toàn cầu hoá, phương diện văn hoá, cần tiếp cận giá trị văn hoá nhân loại để đại hoá văn hoá dân tộc, cần phải giữ gìn, phát huy giá trị truyền thống để không ... dung giá trị truyền thống nhằm tạo nên tảng văn hoá tinh thần cho phát triển bền vững đất nước Trên số giải pháp mang tính định hướng nhằm giữ gìn phát huy giá trị văn hoá Việt Nam truyền thống...
 • 12
 • 494
 • 1

tìm hiểu vấn đề gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống thừa thiên huế

tìm hiểu vấn đề gìn giữ và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống ở thừa thiên huế
... văn hoá Chơng Vấn đề gìn giữ, phát huy giá trị văn hoá truyền thống huế 2.1 Những giá trị truyền thống văn hoá Huế sau năm đổi Thừa Thiên Huế vùng văn hoá mang đậm đà sắc truyền thống Việt Nam, ... muốn tìm hiểu truyền thống văn hoá Huế để hiểu sâu di sản văn hoá đất n ớc mình, để ý thức cần thiết, cấp thiết việc gìn giữ, phát huy văn hoá truyền thống, văn hoá Huế Tác giả chọn đề tài: Tìm ... tới giá trị truyền thống hay giá trị truyền thống văn hoá nói tới giá trị văn hoá tốt đẹp đợc tích luỹ từ xa xa lịch sử Một giá trị trở thành giá trị truyền thống bao hàm ý nghĩa lâu dài, nói, giá...
 • 18
 • 157
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: những biến đổi về giá trị văn hóa truyền thống ở các làng ven đô hà nội trong thời kỳ đổi mớiđề tài hoàn thiện chương trình giáo dục pháp luật trong các trường cao đẳng kỹ thuật ở việt nam hiện naycác phương thức tín dụng trung dài hạn truyền thống ở việt nam hiện naygiáo dục giá trị văn hóa truyền thống cho sinh viêngiáo dục giá trị văn hóa truyền thốnggiáo dục truyền thống tôn sư trọng đạogiáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thônggiáo dục giá trị và kỹ năng sống cho học sinh phổ thông docxskkn giáo dục ý thức đạo đức giáo dục truyền thống cách mạng đoàn độisử dụng ca dao tục ngữ thành ngữ nhằm tạo hứng thú và giáo dục truyền thống đạo đức dân tộc cho học sinh khối 10 trong dạyhọc môn gdcd ở trường thpt như thanhtổ chức các hoạt động giáo dục truyền thống lễ tri ân và trưởng thành vận dụng phù hợp xây dựng phòng truyền thống thăm quan làng nghề di tích truyền thống danh thắnggiáo dục truyền thốngphương pháp giáo dục truyền thốngkhái niệm giáo dục truyền thống cách mạngcông tác tuyên truyền giáo dục truyền thống cách mạngGiám sát xây lắp điệnVăn bản hướng dẫn nghị định 07Công tác giám sát chất lượngĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu các biện pháp hỗ trợ sản xuất và xuất khẩu một số sản phẩm công nghiệp (ô tô, xe máy, máy nông nghiệp) khi Việt Nam là thành viên WTOĐề tài NCKH cấp Bộ Nghiên cứu xây dựng định hướng chiến lược về cơ cấu sản phẩm hàng xuất khẩu của Việt Nam tới thị trường EU đến năm 2010Đề tài NCKH cấp Bộ Tác động của Hiệp định thương mại tự do ASEAN - Hàn Quốc (AKFTA) tới quan hệ thương mại Việt Nam - Hàn QuốcĐề tài Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến mối quan hệ phức hợp giữa các chính sách quản lý vốn và khẩu vị rủi ro của ngân hàngĐề tài nghiên cứu khoa học Nghiên cứu điều chế dung dịch mạ điện Nickel với tác nhân đệm là các axit hữu cơĐề tài Nghiên cứu Khoa học Tách chiết collagen từ da cá tra bằng phương pháp hoá sinhĐề tài nghiên cứu khoa học Ứng dụng Matlab để xây dựng một số chương trình tính toán kết cấu bê tông cốt thép theo TCVN 5574-2012Đề tài nghiên cứu khoa học Vấn đề điểm vỡ cấu trúc và bằng chứng thực nghiệm về mối quan hệ dài hạn giữa tỷ giá thực và lãi suất thực ở Việt Nam và một số quốc gia Châu ÁĐề tài nghiên cứu khoa học Xác định bệnh do trùng bào tử sợi (Myxosporea) gây ra ở cá chẽm Lates calcarifer(Bloch, 1790) giai đoạn giống và thử nghiệm phương pháp chữa trịĐề tài nghiên cứu Nghiên cứu ảnh hưởng của một số vật liệu tủ gốc đến sinh trưởng và năng suất của giống chè TRI777 trong vụ Xuân năm 2012 tại xã La Bằng, huyện Đại Từ, tỉnh Thái NguyênĐề tài Nghiên cứu phần mềm PosterĐề tài Nghiên cứu phân tích hệ điều khiển cầu rải Công Ty Xi Măng Hoàng ThạchĐề tài Nghiên cứu và thiết kế máy chẻ tre công nghiệpĐề tài nhập môn Tìm hiểu về công nghệ sạc không dâyĐề tài Phát huy nghệ thuật sơn mài truyền thống Bình Dương (từ năm 1986 đến nay)Đề tài Quản lý học viên của một trung tâm tin họcĐề tài Quản lý trang wed tìm kiếm nhà trọ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập