Tuyến tính hóa của phương trình động lực trên thang thời gian

Tuyến tính hóa của phương trình động lực trên thang thời gian

Tuyến tính hóa của phương trình động lực trên thang thời gian
... tôpô thang thời gian Kết thu là, hệ phương trình nửa tuyến tính tương đương tôpô với hệ phương trình tuyến tính, nhiều tính chất hệ phương trình nửa tuyến tính đồng tương tự với hệ phương trình tuyến ... nghĩa thang thời gian Khái niệm nhị phân mũ phương trình sai phân phương trình vi phân giới thiệu chương + Chương phát biểu kết luận văn định lí tuyến tính hóa phương trình động lực thang thời gian ... định lí tuyến tính hóa thang thời gian tuần hoàn Đó là, hàm tương đương H(t, x) tuần hoàn thang thời gian tuần hoàn 12 Khả ứng dụng thực tiễn: Không có khả ( ứng dụng vào toán ổn định phương trình...
 • 7
 • 82
 • 0

TUYẾN TÍNH hóa của PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG lực TRÊN THANG THỜI GIAN

TUYẾN TÍNH hóa của PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG lực TRÊN THANG THỜI GIAN
... chặn hệ phương trình nửa tuyến tính (2) lên hệ phương trình tuyến tính (1) Chúng mở rộng định lí tuyến tính hóa Palmer phương trình hệ động lực thang thời gian Ở đây, trình bày phương pháp giải ... thuyết phương trình động lực thang thời gian phát triển cách có hệ thống nhằm hợp suy rộng lí thuyết phương trình vi phân phương trình sai phân Luận văn trình bày lí thuyết phương trình động lực thang ... phương trình nửa tuyến tính tương tự đồng với tính chất hệ phương trình tuyến tính Do đó, việc nghiên cứu tương đương tôpô phương trình động lực thang thời gian quan trọng thực tiễn lí luận Một phương...
 • 39
 • 84
 • 0

Bài toán ổn định của phương trình động lực trên thang thời gian

Bài toán ổn định của phương trình động lực trên thang thời gian
... lý 3.1 ta gọi tập ổn định (7) thang thời gian T Ví dụ A e R tập ổn định (7) T = R R ~ ,nếu T = z ( —1,1) Bài toán ổn định mũ hệ động lực tuyên tính A Hệ phương trình động lực tuyến tính không ... phương trình động lực (4) ổn định mũ Đ ịnh lí chứng minh B Tính ổn định hệ phương trình động lực tuyến tính : Trong hệ phương trình (1), với e = A ( t ) = A € M n ( R) ta có hệ phương trình tuyến ... — > C rd(T, M n( R ) ) J : 0) = 0, T thang thời gian không giới nội Trong báo này, nghiên cứu kết ổn định phương trình động lực (1) thang thời gian Đồng thời nêu số ví dụ cho mô hình ứng dụng...
 • 47
 • 92
 • 0

Nhị phân mũ của phương trình động lực trên thang thời gian

Nhị phân mũ của phương trình động lực trên thang thời gian
... nghiệm (1.8) 1.3 Nhị phân thang thời gian Trong phần này, giới thiệu khái niệm nhị phân thang thời gian, tính bị chặn toán tử dịch chuyển Với phương trình động lực thang thời gian giả sử hệ ... Chương Nhị phân thang thời gian Trong chương này, ta giới thiệu tính nhị phân hệ tuyến tính thang thời gian khác nhau, thang thời gian Z, thang rời rạc thang tổng quát Cuối chứng minh tính nhị ... Chương 1: trình bày khái niệm thang thời gian, nhị phân iii không gian hữu hạn chiều, nhị phân thang thời gian bất đẳng thức Gronwall Chương 2: chứng minh hệ tuyến tính nhiễu có nhị phân với...
 • 42
 • 83
 • 0

VỀ TÍNH điều KHIỂN được của hệ ĐỘNG lực TRÊN THANG THỜI GIAN

VỀ TÍNH điều KHIỂN được của hệ ĐỘNG lực TRÊN THANG THỜI GIAN
... trờn thang thi gian Quy c: inf =sup ( tc l ( M ) = M nu thang thi gian cú phn t ln nht l M ) v sup = inf (tc l (m) = m nu thang thi gian cú phn t nh nht l m ) nh ngha 1.1.3 Cho l mt thang ... cu h ng lc trờn thang thi gian, mt s nh toỏn hc ó quan tõm nghiờn cu v xõy dng lớ thuyt iu khin i vi h ng lc trờn thang thi gian 1.1.2 Cỏc nh ngha c bn nh ngha 1.1.1 Thang thi gian l mt úng tựy ... [4]) ó a khỏi nim thang thi gian ễng v mt s ngi khỏc ó nghiờn cu v phỏt trin gii tớch (phộp toỏn vi phõn v tớch phõn) v h ng lc trờn thang thi gian Sau Hilger a khỏi nim thang thi gian v nghiờn cu...
 • 41
 • 170
 • 0

Tính ổn định của phương trình động lực ẩn trên thang thời gian

Tính ổn định của phương trình động lực ẩn trên thang thời gian
... Phơng trình động lực ẩn tựa tuyến tính 44 2.4 Kết luận Chơng 48 Tính ổn định phơng trình động lực ẩn thang thời gian 49 3.1 Xét tính ổn định phơng trình động lực ẩn ... tính cho số lớp phơng trình động lực ẩn phi tuyến thang thời gian Chơng nghiên cứu tính ổn định phơng trình động lực ẩn Phần đầu chơng xét tính ổn định phơng trình động lực ẩn phơng pháp hàm Lyapunov ... Chơng trình bày khái niệm thang thời gian nh số kết tính ổn định phơng trình động lực thờng thang thời gian Chơng nghiên cứu cách giải toán Cauchy cho phơng trình động lực ẩn tuyến tính cho...
 • 119
 • 235
 • 0

Dáng điệu phân rã khi thời gian lớn của phương trình động lực học với nhiễu ngẫu nhiên

Dáng điệu phân rã khi thời gian lớn của phương trình động lực học với nhiễu ngẫu nhiên
... khác đảm bảo dáng điệu ổn định hầu chắn với hàm phân tổng quát Chương tập trung thiết lập kết ổn định cho lớp hệ ngẫu nhiên bị nhiễu Chương nói phương trình ngẫu nhiên với thời gian trễ Trong ... quan đến phương trình vi phân ngẫu nhiên phép toán có vai trò quan trọng phần sau; Đưa định nghĩa xác tính ổn định hầu chắn với hàm phân tổng quát Chương xét ổn định phương trình ngẫu nhiên Itô ... cho số phương trình vi phân ngẫu nhiên, chẳng hạn phương trình vi phân trễ, phương trình hàm để đảm bảo cho ổn định tiệm cận mũ không gian hữu hạn chiều Một vài kết mở rộng lên không gian vô...
 • 58
 • 219
 • 0

Phương trình vi phân tuyến tínhphương pháp tuyến tính hóa hệ phương trình vi phân

Phương trình vi phân tuyến tính và phương pháp tuyến tính hóa hệ phương trình vi phân
... trình vi phân tuyến tính ph-ơng pháp tuyến tính hóa hệ ph-ơng trình vi phân Trong ch-ơng trình bày kiến thức sở hệ ph-ơng trình vi phân Nội dung ch-ơng bao gồm định nghĩa, khái niệm định lý hệ ... lý hệ ph-ơng trình vi phân tuyến tính , giới thiệu lý thuyết ổn định tính ổn định hệ ph-ơng trình vi phân tuyến tính toán tuyến tính hóa ổn định 1.1 Sự tồn nghiệm hệ ph-ơng trình vi phân 1.1.1 ... thứ Nhờ trình tuyến tính hóa ( ph-ơng pháp biến phân ), nhiều tr-ờng hợp đ-a vi c xét tính ổn định hệ phi tuyến vi c nghiên cứu tính ổn định hệ tựa tuyến tính Trong luận văn trình bày tính chất...
 • 54
 • 62
 • 0

Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh trục cố định

Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh trục cố định
... có trục quay qua đầu thanh: I = n b Biểu thức: I = ∑ mi ri i =1 • Chú ý: Momen quán tính số vật rắn có dạng hình học đặc biệt: ml mR Củng cố: Nắm công thức momen lực vật rắn quay quanh trục ... rắn quay quanh trục Hướng dẫn mới: Tìm hiểu ý nghĩa momen quán tính phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục cố định Giáo viên : Nguyễn Hồng Thạch ... phân bố đều, có trục quay trung trực thanh: I = • • 12 ml Vành tròn có trục quay trục vành tròn: I = mR Đĩa tròn mỏng có trục quay trục địa tròn: I = Khối cầu đặc có trục quay trục khối cầu:...
 • 2
 • 1,463
 • 5

Dạng 4: Sử dụng phương trình động lực học trong chuyển động quay của vật rắn đẻ giải các bài toán dòng dọc liên kết với sợi dây

Dạng 4: Sử dụng phương trình động lực học trong chuyển động quay của vật rắn đẻ giải các bài toán dòng dọc liên kết với sợi dây
... Tìm mô men cản Mc: Khi có mô men cản vật chuyển động chậm với gia tốc a,, sức căng sợi dây lúc T, gia tốc góc γ , Áp dụng phương trình động lực học cho vật rắn A ròng rọc: mg − T , = ma , (1) ... Hình 3.4 m1 g − T1 = m1 a (1) T2 − m2 g = m2 a (2) Áp dụng phương trình động lực học cho chuyển động quay vật rắn M = (T1 − T2 )r = Iγ (3) Với gia tốc góc mô men quán tính xác định theo công thức: ... m2 Tính độ dịch chuyển m2 mặt bàn sau 0,4s kể từ lúc bắt đầu chuyển động Giải: Tìm a: Chọn chiều dương 0x chiều chuyển động Áp dụng phương phương trình định luật II Niu tơn cho vật m2 m1 g − T1...
 • 5
 • 1,306
 • 13

Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định

Phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định
... I- MOMEN LỰC Momen lực M lực F vật rắn trục quay cố định đại lượng đặc trưng cho tác dụng làm quay vật rắn quanh trục cố định lực F M = F.d  M = F.d: Momen lực F làm vật rắn quay theo chiều ... 2/5.m.R2 III- PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUANH MỘT TRỤC M = I.γ Momen quán tính vật rắn trục quay ∆ không phụ thuộc vào: A Tốc độ góc vật B Vị trí trục quay ∆ C Kích thước hình dạng vật D ... Momen quán tính vật rắn đặt trưng cho mức quán tính vật chuyển động quay D Momen quán tính vật rắn phụ thuộc vào vị trí trục quay 3 Momen lực tác dụng lên vật rắn trục quay cố định có giá trị:...
 • 15
 • 2,251
 • 9

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH doc

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH doc
... momen lực tc không qua trục quay quanh trục cố có giá xa dụng ln tồn vật rắn định, ta thay trục quay (ngoại lực) đổi yếu tố để - Khảo sát chuyển M   M i    mi ri  i vật quay mạnh? động quay ... Với niệm momen qun tính hy viết lượng gần hay xa 2 )Phương trình động lực lại dạng khc phương trục quay học vật rắn quay trình: quanh trục cố định: M    mi ri  M  I  i Nhận xt: -Giới thiệu ... động lực học vật rắn quay quanh trục - Nu cu hỏi gợi ý: 1) Momen qun tính: -Thảo luận nhĩm, a) Định nghĩa: Mô men tìm hiểu ý nghĩa vật quán tính I H1 Phương trình: lí đại lượng  mi ri trục...
 • 6
 • 401
 • 1

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ppt

Bài 2. PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ppt
... tiếp tuyến, tức có Bài n đổi tốc độ góc - Thảo luận nhóm, xây dựng phương trình (2.6 ) Hoạt động (30’) Tìm hiểu: - Momen quán tính - Phương trình động lực học vật rắn quay quanh trục - Nêu câu hỏi ... H1 Viết pt chuyển động quay Bài n đổi vật rắn quanh trục cố định Áp dụng: Giải tập số 5, SGK trang H2 Viết pt động lực học chất điểm Nêu ý nghĩa đại lượng phương trình HS trả lời giải toán ... momen quán tính vật quay i vật chuyển động tính số vật đồng chất đối quay quanh trục, từ với trục đối xứng (trục qua khối giới thiệu I   mi ri : tâm vật) i momen quán tính vật quay -Tiếp nhận...
 • 6
 • 375
 • 0

Phuong trinh dong luc hoc cua vat ran ( dang 2).doc

Phuong trinh dong luc hoc cua vat ran ( dang 2).doc
... lng M, bỏn kớnh vũng ngoi l R, vũng l r ( hỡnh v) Momen quỏn tớnh ca vnh i vi trc qua tõm v vuụng gúc vi r R vnh l A M(R2 + r2) B M(R2 - r2) C M(R2 + r2) D M(R2 - r2) Trng THPT S M c .GV: Lờ Vnh ... AB cú gn cht im lng m Momen quỏn tớnh ca h i vi trc quay vuụng gúc vi ti A l A (M+m)L2 B (M+ m )L C (M+ m )L D (M+ m )L Cõu 13: Mt thng ng cht OA cú chiu di l, lng M, cú th quay quanh mt trc ... cú lng m1= 3kg, m2 = 1kg (hỡnh v) Lỳc u gi cho hai vt cựng cao, sau ú th nh cho hai vt chuyn ng Sau 2s k t lỳc th hai vt cỏch mt 1m theo phng ng Khi lng ca rũng rc l ( ly g = 10m/s2) A 72kg...
 • 11
 • 355
 • 3

Bài giảng lý 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ppt

Bài giảng lý 12 - PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LỰC HỌC CỦA VẬT RẮN QUAY QUANH MỘT TRỤC CỐ ĐỊNH ppt
... động quay quanh chuyển động quay quanh trục trục : M = I  GV : Hướng dẫn học sinh thiết lập HS : Học sinh lên bảng viết phương phương trình động lực học vật trình động lực học vật rắn rắn quay ... HOẠT ĐỘNG DẠY – HỌC : Hoạt động học sinh Hoạt động giáo viên Hoạt động : GV : Cho học sinh nhắc lại phương HS : Học sinh lên bảng viết phương trình động lực học chất điểm trình động lực học chất ... rắn quay quanh trục cố định : M = I. Với : M : momen ngoại lực (N.m) I : momen quán tính vật rắn (kg.m2)  : gia tốc góc vật rắn (rad/s2) Momen động lượng vật rắn : Momen động lượng vật rắn trục...
 • 5
 • 371
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: với hệ làm bằng vật liệu đàn hồi tuyến tính ta có phương trình vi phân dao động tự do của hệ khi bỏ qua lực cản là như sauphương trình động lực học tương đối tính của chất điểmbài tập về phương trình động lực học của một vật rắn quay quanh một trục cố định vật lí 12bài tập về phương trình động lực học của vật rắn quay quanh một trục cố định vật lí 12phương trình động lực học của robot ba bậc tự docông thức tính nghiệm của phương trình bậc 3cách tính nghiệm của phương trình bậc 3tính nghiệm của phương trình bậc 3cong thuc tinh nghiem cua phuong trinh bac 4dạng 3 sử dụng phương trình động lực học vật rắn giải bài toán liên kết ròng rọc với dây treo các vật i phương pháp2 vật có khối lượng m1 0 5kg m2 1 5kg được nối với nhau bởi 1 sợi dây nhẹ không dãn được vắt qua 1 ròng rọc nằm ngang phương trình động lực học 122 vật có khối lượng m1 0 5kg m2 1 5kg được nối với nhau bởi 1 sợi dây nhẹ không dãn được vắt qua 1 ròng rọc nằm ngang phương trình động lực học vật lí 12ánh xạ tuyến tính và hệ phương trình tuyến tínhbậc của phương trình đồng dưthiết lập phương trình động lực họcNghiên cứu đặc điểm sinh học của nấm ceratocystis sp gây bệnh chết héo trên keo tai tượng trong điều kiện nuôi cấy thuần khiếtNghiên cứu ảnh hưởng của giá thế đến khả năng hình thành cây hom tùng la hán ( podocarpus macrophyllus) tại trường đại học nông lâm thái nguyênNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thựcNghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý và hỗ trợ điều hành hệ thống tưới theo thời gian thực (tóm tắt)Hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo pháp luật hình sự việt nam từ thực tiễn thành phố hà nộiKiểm tra công tác thi hành án dân sự từ thực tiễn thành phố hà nộiSâu đục thân cói Bactra venosana Zeller (Lepidoptera Tortricidae) và biện pháp phòng chống theo hướng quản lý tổng hợp tại Thanh Hóa, Ninh Bình Việt Nam (LA tiến sĩ)Văn bản hành chính từ thực tiễn viện hàn lâm khoa học xã hội việt namCác BPNC theo pháp luật TTHS việt nam và thực tiễn áp dụng tại quận thanh xuân thành phố hà nộiNghiên cứu phương pháp phòng trừ mối hại gỗ trong các công trình xây dựng thuộc đại học thái nguyênNghiên cứu đặc điểm lâm học và phân bố tự nhiên cây xoan đào (pygeum arboreum endl) tại xã phú xuyên huyện đại từ tỉnh thái nguyênGiải quyết tranh chấp về hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ thực tiễn xét xử tại tòa án nhân dân thành phố lào cai, tỉnh lào caiXử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế từ thực tiễn thành phố hà nộiSâu đục thân cói Bactra venosana Zeller (Lepidoptera Tortricidae) và biện pháp phòng chống theo hướng quản lý tổng hợp tại Thanh Hóa, Ninh Bình Việt Nam (tt)Trả hồ sơ để điều tra bổ sung trong giai đoạn truy tố từ thực tiễn tại thành phố hà nộiHành vi tham gia giao thông đường bộ của người nhập cư tại thị xã dĩ an, tỉnh bình dươngStatistics without maths for psychology 7th john reidyThe essentials of statistics 2e by healeyNghiên cứu ảnh hưởng của chất kích thích ra rễ IBA đến sự hình thành cây homtùng la hán tại đại học nông lâm thái nguyênCác giải pháp thu hút sinh viên việt nam du học tự túc tại nhật bản của công ty CP đt và PT GD an khang việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập