Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông thạch hãn

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lụt lưu vực sông lam

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông lam
... giả lựa chọn Đề tài luận văn Nghiên cứu đánh giá ảnh hƣởng công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lụt lƣu vực sông Lam ” CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN LƢU VỰC SÔNG LAM 1.1 Đặc điểm địa lý tự nhiên ... MỤC HÌNH ẢNH Hình 1 Bản đồ lƣu vực sông Lam lãnh thổ Việt Nam 11 Hình Bản đồ địa hình lƣu vực sông Lam 12 Hình Khả xuất vào tháng năm lƣu vực sông Cả 17 Hình Vị trí hồ chứa lƣu vực ... chọn công trình * Mục tiêu: đánh giá mức độ ảnh hƣởng hoạt động công trình thủy điện, thủy lợi đến dòng chảy * Tiêu chí: Tiêu chí chung: a, Khi công trình hoạt động làm thay đổi đáng kể đến...
 • 83
 • 166
 • 0

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lụt lưu vực sông thu bồn

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các công trình thủy lợi, thủy điện đến tình hình lũ lụt lưu vực sông thu bồn
... hành Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng công trình thu lợi, thu điện đến tình hình lụt lưu vực sông Thu Bồn làm luận văn tốt nghiệp Kết nghiên cứu sở quy hoạch phòng chống cho lưu vực tài ... - Đánh giá ảnh hưởng hồ chứa tới dòng chảy lưu vực sông Thu Bồn - Nghiên cứu mô dòng chảy lưu vực sông Thu Bồn hình HEC - RESSIM Đối tượng phạm vi nghiên cứu - Đối tượng: Dòng chảy ... Cơ sở lý thuyết Chương Đánh giá ảnh hưởng hồ chứa đến dòng chảy lưu vực sông Thu Bồn CHƯƠNG I TỔNG QUAN ĐẶC ĐIỂM LƯU VỰC SÔNG THU BỒN 1.1 ĐIỀU KIỆN ĐỊA LÍ TỰ NHIÊN LƯU VỰC SÔNG THU BỒN 1.1.1...
 • 90
 • 226
 • 1

Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy điện, giao thông đến vùng vùng hạ du sông ba và đề xuất giải pháp để phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do

Nghiên cứu đánh giá tác động của các công trình thủy điện, giao thông đến vùng lũ vùng hạ du sông ba và đề xuất giải pháp để phòng tránh, giảm nhẹ thiệt hại do lũ
... ánh giá tác đ ng c a công trình th y n đ n l .71 3.5 ánh giá tác đ ng c a công trình giao thông đ n l 72 3.6 K t lu n tác đ ng c a công trình th y n, giao thông đ n l vùng h du sông Ba ... 75 CH NG IV: NGHIÊN C U GI M THI U TÁC NG C A CÁC CÔNG TRÌNH TH Y I N, GIAO THÔNG N L VÀ XU T GI I PHÁP PHÒNG TRÁNH, GI M NH THI T H I DO L CHO VÙNG H DU SÔNG BA 77 4.1 Tiêu chu n ch ... Phân tích, đánh giá th c tr ng tác đ ng c a công trình th y n, giao thông đ n l 46 2.4.1 Tác đ ng c a công trình th y n đ n l 46 2.4.2 Tác đ ng c a công trình giao thông đ n...
 • 116
 • 288
 • 0

Đề Tài : Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các tạp chất trong tinh quặng apatit lào cai đến quá trình sản xuất axit photphoric theo phương pháp ướt

Đề Tài : Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của các tạp chất trong tinh quặng apatit lào cai đến quá trình sản xuất axit photphoric theo phương pháp ướt
... Axớt Photphoric H3PO4 : Axớt Sunfuric HDH : Hemi-DiHydrate HH : HemiHydrate IET : Ion-Exchange Textile IFA : MAP : Mono-amoni photphat MIBK : Methyl IsoButyl Keton PA : Axớt Photphoric RO : Reserve ... SA : Axớt Sunfuric TBP : Tri-Butyl Photphat TSP : Triple Super Photphat VINACHEM : Tp on Húa cht Vit Nam WPPAP : Axớt Photphoric sn xut theo phng phỏp t WPA : Axớt Photphoric loóng CPA : Axớt Photphoric ... HIệU CÔNG TRìNH: 184.11 BO CO TNG KT NHIM V KHOA HC CễNG NGH NM 2011 NGHIấN CU NH HNG CA CC TP CHT TRONG TINH QUNG APATIT LO CAI N QU TRèNH SN XUT AXT PHOTPHORIC THEO PHNG PHP T Thực theo Hợp...
 • 128
 • 589
 • 6

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các tham số trong mô hình SWMM đến kết quả tính toán mô phỏng hệ thống thoát nước

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của các tham số trong mô hình SWMM đến kết quả tính toán mô phỏng hệ thống thoát nước
... cỏc tham s chớnh c a mụ hỡnh SWMM ( nh y c a cỏc tham s i v i bi toỏn ) trờn c s th ng thoỏt n - ng d ng mụ hỡnh mụ ph ng cho h c Thanh Xuõn - H N i xu t m t s ki n ngh cho vi c l a ch n cỏc tham ... ng i n hỡnh c a SWMM: - Quy ho ch h th ng thoỏt n - Quy ho ch ng n trn c ng chung - Quy ho ch h th ng thoỏt n - Quy ho ch c ng ng n l - Quy ho ch h ch a phũng l Trong mụ hỡnh SWMM ng c m a cl ... n n khụng th i u ch nh b tham s c a mụ hỡnh SWMM ỏnh giỏ nh h ngh cho ng ng c a cỏc tham s ny n k t qu tớnh toỏn, t ú ki n i s d ng mụ hỡnh toỏn SWMM nh m nng cao chớnh xỏc c a k t qu thỡ vi...
 • 161
 • 46
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học " ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC CÔNG TRÌNH THỦY ĐIỆN BÌNH ĐIỀNHƯƠNG ĐIỀN ĐẾN TÌNH HÌNH LỤT Ở HẠ DU HỆ THỐNG SÔNG HƯƠNG TRONG ĐỢT TỪ 28/9-2/10/2009 " pot

Báo cáo nghiên cứu khoa học
... báo mô tả lý giải tác động thủy điện Bình Điền thủy điện Hương Điền đến tình hình lụt hạ du hệ thống sông Hương Kết cho thấy thủy điện Hương Điền giai đoạn tích nước có tác dụng cắt giảm ... hình hạ du hệ thống sông Hương Phân tích số liệu đặc trưng rút nhận xét tác động thủy điện Hương Điền sau: - Vào giai đoạn tích nước đợt từ 28/9-2/10/2009 thủy điện Hương Điền tác ... chí Nghiên cứu Phát triển, số (81) 2010 Các công trình thủy điện lưu vực sông Hương Hình Vò trí nhà máy thủy điện lưu vực sông Hương Trong nghiên cứu quy hoạch phòng tránh cho hạ du sông Hương...
 • 7
 • 197
 • 1

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BẬC THANG THỦY ĐIỆN TRÊN DÒNG CHÍNH HẠ LƯU SÔNGCÔNG ĐẾN DÒNG CHẢY, MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU BẤT LỢI

ĐỀ TÀI CẤP NHÀ NƯỚC: NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA CÁC BẬC THANG THỦY ĐIỆN TRÊN DÒNG CHÍNH HẠ LƯU SÔNG MÊ CÔNG ĐẾN DÒNG CHẢY, MÔI TRƯỜNG, KINH TẾ XÃ HỘI VÙNG ĐỒNG BẰNG SÔNG CỬU LONG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU BẤT LỢI
... 2% Chiang Saen Dòng sông Công Ranh giới quôc gia khu vực õ Thành phố, thủ đô Vị trí trạm quan trắc dòng Công Các nhánh l u vực Vùng Châu thổ Công Th ợng l u vực sông Công thuộc Trung ... Trung Quốc Myanma L u vực sông Công hạ thuộc Lào, Thái Lan, Campuchia VN Th ợng l u từ Trung Quốc đến Kratie Th ợng l u ĐBSCL thuộc Campuchia sau Kratie Đồng Bằng Sông Cửu Long Phụ cận Biển Hồ ... ngun cung cp thc n cho cỏc loi thu sinh ca lu vc BảNĐồLƯUVựCSÔNGMÊCÔNG Các đặc tr ng N W u vực: 795.000 km2(21) Diện tích l Chiều dài dòng chính: 4.800 km (12) L u l ợng bình quân hàng năm: 15.000...
 • 64
 • 137
 • 0

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản lý

Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản lý
... sông Phan Vì việc lựa chọn thực Đề tài Nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng trình đô thị hóa, công nghiệp hóa thành phố Vĩnh Yên đến sông Phan đề xuất giải pháp quản cần thiết II TỔNG QUAN 2.1 ... chất thải từ trình đô thị hoá công nghiệp hoá Thành phố Vĩnh Yên Tuy nhiên, thời gian qua chưa có nghiên cứu đánh giá tác động đến chất lượng môi trường nước sông Phan môi trường sông Phan Vì việc ... chuyển biến lớn trình đô thị hóa, đại hóa đưa Vĩnh Yên từ đô thị loại trở thành đô thị loại vào năm 2005 3.1.2 Chất lƣợng nƣớc sông Phan Trong năm qua, trình đô thị hoá công nghiệp hoá làm khối lượng...
 • 10
 • 536
 • 1

nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản lý

nghiên cứu, đánh giá ảnh hưởng của quá trình đô thị hóa, công nghiệp hóa tại thành phố vĩnh yên đến môi trường sông phan và đề xuất các giải pháp quản lý
... khu dân cƣ Vì việc lựa chọn thực Đề tài Nghiên cứu, đánh giá ảnh hƣởng trình đô thị hóa, công nghiệp hóa thành phố Vĩnh Yên đến sông Phan đề xuất giải pháp quản cần thiết CHƢƠNG I: TỔNG QUAN ... khai đô thị 10 11 12 Khu đô thị Đầm Vạc Khu đô thị TMS Land Đầm Cói Vĩnh Yên Yên Lạc Khu nhà Vĩnh Hà, Tích Sơn, Vĩnh Yên Khu đô thị Núi Bầu, Vĩnh Yên Khu đô thị bên dƣờng Yên Lạc – Vĩnh Yên Khu đô ... trăm dân số đô thị Thành phố Vĩnh Yên từ năm 2002 - 2003 Quá trình đô thị hoá địa bàn Thành phố Vĩnh Yên thúc đẩy trình công nghiệp hoá, khu công nghiệp, cụm công nghiệp đƣợc hình thành, tạo điều...
 • 84
 • 196
 • 0

Luận văn nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của phụ giagia vị đến chất lượng tôm chua huế

Luận văn nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của phụ gia và gia vị đến chất lượng tôm chua huế
... B GIÁO D C VÀ ðÀO T O TRƯ NG ð I H C NÔNG NGHI P HÀ N I - - PH M KI U HOA NGHIÊN C U ðÁNH GIÁ NH HƯ NG C A PH GIA GIA V ð N CH T LƯ NG TÔM CHUA HU LU N VĂN TH C SĨ NÔNG ... mi n B c hi n tôm r o chi m 70%, tôm b c chi m 10%, 20% l i loài tôm khác 40% mi n Trung tôm sú chi m 50%, tôm b c tôm r o chi m mi n Nam ñ i tư ng nuôi ch y u tôm b c, tôm he n ð tôm sú chi m ... ñư c nghiên c u ñó m m tôm chua c a làng An Dương, xã Phú Thu n, huy n Phú Vang, Th a Thiên Hu Các v n ñ c n nghiên c u ñ i v i s n ph m tôm chua g m: (i) Nghiên c u nh hư ng c a lo i tôm nguyên...
 • 75
 • 410
 • 1

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện tích năng đến hiệu quả vận hành của hệ thống điện

Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng của nhà máy thủy điện tích năng đến hiệu quả vận hành của hệ thống điện
... nghiên c u Nghiên c u ñánh giá nh hư ng c a Nhà máy th y ñi n tích ñ n hi u qu v n hành c a H th ng ñi n Đ i tư ng nghiên c u ph m vi nghiên c u 3.1 Đ i tư ng nghiên c u Đánh giá vai trò Nhà máy th ... y có Nhà máy th y ñi n tích s làm cho h th ng v n hành hi u qu V i lý trên, ñ tài s nghiên c u ñánh giá nh hư ng c a Nhà máy th y ñi n tích ñ n hi u qu v n hành c a H th ng ñi n M c ñích nghiên ... ngu n h th ng ñi n Chương Nhà máy th y ñi n tích Chương Tính toán phân tích vai trò c a Nhà máy th y ñi n tích H th ng ñi n Chương Phân tích hi u qu c a Nhà máy th y ñi n tích A Vương ñ i v i h...
 • 13
 • 442
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ảnh hưởng của các dự án thủy điện đến sản xuất nông nghiệpảnh hưởng của các công thức thí nghiệm bón phân đến tính chất vật lý đấtảnh hưởng của các công thức thí nghiệm bón phân đến tính chất hóa học đấtđánh giá ảnh hưởng của các yếu tố khí tượng thủy văn và sản xuất nông nghiệp đến năng suất lúa vùng đê bao lửng tỉnh an giang potxluận văn ứng dụng gis đánh giá ảnh hưởng của các hoạt động du lịch đến môi trường ven biển bình thuậnđánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến hệ số chuyển khối kyđánh giá ảnh hưởng của các nhân tố đến cường độ chuyển khối riêng ky f và hiệu suất thu hồi so2giới thiệu khái quát làng nghề bát tràng và đánh giá ảnh hưởng của các yếu tố đến quản trị thị trường chiến lược các sản phẩm của làng nghề bát tràngđánh giá ảnh hường của các nhân tố môi trường đến năng lực cạnh tranh của công ty cp carbon việt namđồng thời nhóm cũng đã nghiên cứu được sự ảnh hưởng của các yếu tố khác nhau trong quá trình ôn thi tới kết quả học tập của sinh viên ngoại thươngđánh giá ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến tình hình doanh thu của công ty goldsunmột số tiêu chí đánh giá ảnh hưởng của quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn tới quan hệ thương mại song phương3 đánh giá ảnh hưởng của tấn công lỗ đen trên giao thức định tuyến aodv bằng mô phỏngđánh giá ảnh hưởng của tấn công lỗ đen trong giao thức định tuyến aodvtổng quan nghiên cứu về kết quả sử dụng các công trình thuỷ nông của các nướcPeople and places when i visit my cousinPhương pháp quản lý tiền bạc hiệu quảPhương pháp quản lý thời gian hiệu quảPhysical science making things move magnet timePhysical science making things move windy waysPhysical science objects in motion going to the racesẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở việt nam (tt)Dự án kinh doanh Nấm bào ngưẢnh hưởng của thể chế đến quyết định đầu tư và kết quả hoạt động của các doanh nghiệp ở việt namPhysical science what matter is, what matter does how does this soundWays of living ellis islandWays of living one birthday, two traditionsKế hoạch kinh doanh thương mại điện tử Mỹ phẩm thiên nhiênDạy học đọc hiểu thơ mới 1932 – 1945 ở trường phổ thông theo đặc điểm loại hìnhQuản lý tiền lương trong khu vực hành chính, sự nghiệp và lực lượng vũ trang công an nhân dânTài liệu ôn thi công chức viên chức, thi nâng ngạch ngành Kế toánĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC: THỰC HÀNH NGHIỆP VỤ TRUYỀN HÌNHĐề án Ban Thường vụ Huyện Đoànbồi dưỡng thường xuyên mô đunTÂM lý sư PHẠM
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập