Đa thức trêbưsep và xấp xỉ trêbưse

Đa thức trêbưsep xấp xỉ trêbưsep

Đa thức trêbưsep và xấp xỉ trêbưsep
... tên đề tài "ĐA THỨC TRÊBƯSEP VÀ XẤP XỈ TRÊBƯSEP" Luận văn trình bày để làm rõ đa thức Trêbưsep loại 1, loại ứng dụng đa thức Trêbưsep chứng minh định lí Berstein- Markov, xấp xỉ Trêbưsep Ngoài ... (x) Đa thức Trêbưsep sử dụng để làm xấp xỉ số đa thức để ngược lại việc sử dụng phương pháp bình phương tối thiểu Sử dụng tính chất trực giao đa thức Trêbưsep cho phép xấp xỉ hàm số đa thức Trêbưsep ... [−1; 1] Chương Xấp xỉ Trêbưsep 2.1 Xấp xỉ hàm số đa thức Trêbưsep Ta biết, đa thức Chebyshev Tn (x) biểu diễn tuyến tính qua tổ hợp x0 , x1 , , xn ta xác định hệ số chúng Vậy đa thức có bậc n...
 • 55
 • 179
 • 0

Bao lồi đa thức xấp xỉ đại số các hàm liên tục trên đĩa

Bao lồi đa thức và xấp xỉ đại số các hàm liên tục trên đĩa
... xấp xỉ đa thức Từ ( M 1r M 2r ) = ( M 1r ) ( M 2r ) , ta có đợc M 1r M 2r lồi đa thức Chơng (M 1r M 2r ) ^ 23 Một số vấn đề xấp xỉ đĩa Trong chơng ta nghiên cứu số vấn đề xấp xỉ đại số ... tập lồi đa thức C n ; / 10 / (2) Y1 Y2 tập lồi đa thức C cho điểm biên Y1 (3) Y2 ,và Y1 Y2 = {0} ; p đa thức cho p( X ) Y1 p( X ) Y2 ; (4) p (0) ( X X ) lồi đa thức Khi X X lồi đa thức ... X1 1 Re( z ) } X2 / tập lồi đa thức C , nhng theo không lồi đa thức không liên thông Định lý sau đa dấu hiệu để kiểm tra tính chất lồi đa thức hợp hai tập lồi đa thức C n Có thể tìm thấy định...
 • 37
 • 225
 • 0

đa thức chebyshev các bài toán xấp xỉ đa thức liên quan

đa thức chebyshev và các bài toán xấp xỉ đa thức liên quan
... nghĩa đa thức Chebyshev tính chất đa thức Chebyshev Sau xét toán xấp xỉ Chebyshev số định lý liên quan Chương Một số dạng toán liên quan Hệ thống hóa dạng toán ứng dụng đa thức Chebyshev toán ... để xấp xỉ đa thức hẹp Song hàm số liên tục [a, b] có định lý tương tự xấp xỉ chúng đa thức Ta xây dựng đa thức xấp xỉ thông qua công thức nội suy hay công thức tính độ lệch sai số xấp xỉ Bài toán ... kiến thức chuẩn bị 1.1 Đa thức đại số tính chất liên quan 1.2 Đa thức lượng giác tính chất liên quan 1.3 Xấp xỉ hàm số xấp xỉ đa thức 4 Đa 2.1 2.2 2.3 thức Chebyshev...
 • 54
 • 761
 • 2

Tốc độ hội tụ xấp xỉ hữu hạn chiều cho nghiệm hiệu chỉnh của bất đẳng thức biến phân đơn điệu

Tốc độ hội tụ và xấp xỉ hữu hạn chiều cho nghiệm hiệu chỉnh của bất đẳng thức biến phân đơn điệu
... chiều cho bất đẳng thức biến phân hiệu chỉnh (2.4), thiết lập hội tụ dãy nghiệm hiệu chỉnh hữu hạn chiều tới nghiệm xác toán ban đầu đánh giá tốc độ hội tụ nghiệm hiệu chỉnh hữu hạn chiều Cuối ... thức biến phân đơn điệu sở xây dựng nghiệm hiệu chỉnh hữu hạn chiều cho bất đẳng thức biến phân Nghiên cứu hội tụ đánh giá tốc độ hội tụ nghiệm hiệu chỉnh với toán tử ngược đơn điệu mạnh không ... tốc độ hội tụ nghiệm hiệu chỉnh cho bất đẳng thức biến phân đặt không chỉnh với toán tử ngược đơn điệu mạnh không gian Banach phản xạ thực Đồng thời xây dựng nghiệm hiệu chỉnh hữu hạn chiều cho...
 • 47
 • 485
 • 1

Hàm green đa phức xấp xỉ các hàm chỉnh hình

Hàm green đa phức và xấp xỉ các hàm chỉnh hình
... M U CHNG HM GREEN A PHC 1.1 Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn khụng gian parabolic 1.2 Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn a i s 1.3 Cỏc s Lelong i vi hm a iu ho di 10 1.4 Hm Green a phc ... Green a phc v xp x cỏc hm chnh hỡnh 2.2 Nhim v nghiờn cu Lun trung nghiờn cu v: - Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn khụng gian parabolic - Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn a i s - Hm Green ... Chng HM GREEN A PHC Trong chng ny chỳng ta s nh ngha hai dng hm Green a phc v trỡnh by cỏc tớnh cht quan trng ca chỳng C th l trỡnh by mt vi kt qu v hm Green a phc trờn khụng gian Stein v hm Green...
 • 58
 • 257
 • 1

Hàm green đa phức xấp xỉ các hàm chỉnh hình .pdf

Hàm green đa phức và xấp xỉ các hàm chỉnh hình .pdf
... M U CHNG HM GREEN A PHC 1.1 Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn khụng gian parabolic 1.2 Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn a i s 1.3 Cỏc s Lelong i vi hm a iu ho di 10 1.4 Hm Green a phc ... Green a phc v xp x cỏc hm chnh hỡnh 2.2 Nhim v nghiờn cu Lun trung nghiờn cu v: - Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn khụng gian parabolic - Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn a i s - Hm Green ... Chng HM GREEN A PHC Trong chng ny chỳng ta s nh ngha hai dng hm Green a phc v trỡnh by cỏc tớnh cht quan trng ca chỳng C th l trỡnh by mt vi kt qu v hm Green a phc trờn khụng gian Stein v hm Green...
 • 58
 • 231
 • 0

Các hình thức trả công cho người lao động tại nghiệp khảo sát xây dựng - Cty tư vấn xây dựng sông Đà --Thực trạng Một số Giải pháp hoàn thiện

Các hình thức trả công cho người lao động tại xí nghiệp khảo sát xây dựng - Cty tư vấn xây dựng sông Đà --Thực trạng và Một số Giải pháp hoàn thiện
... hình thức trả công cho ngời lao động II Thực trạng trả công cho ngời lao động nghiệp khảo sát xây dựng III Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả công cho ngời lao động ... đa số kiến nghị giải pháp nhằm hoàn thiện hình thức trả công, trả lơng nghiêp III Một số giải pháp kiến nghị nhằm hoàn thiện hình thức trả công cho ngời lao động nghiệp khảo sát xây dựng- ... cho riêng loại hình doanh nghiệp cho phù hợp II Thực trạng hình thức trả công cho ngời lao động nghiệp khảo sát xây dựng - Công ty t vấn xây dựng Sông Đà 1) Giới thiệu chung nghiệp nghiệp...
 • 42
 • 377
 • 1

Luận văn: TỐC ĐỘ HỘI TỤ XẤP XỈ HỮU HẠN CHIỀU CHO NGHIỆM HIỆU CHỈNH CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN ĐƠN ĐIỆU docx

Luận văn: TỐC ĐỘ HỘI TỤ VÀ XẤP XỈ HỮU HẠN CHIỀU CHO NGHIỆM HIỆU CHỈNH CỦA BẤT ĐẲNG THỨC BIẾN PHÂN ĐƠN ĐIỆU docx
... hiệu chỉnh hữu hạn chiều cho bất đẳng thức biến phân hiệu chỉnh (2.4), thiết lập hội tụ dãy nghiệm hiệu chỉnh hữu hạn chiều tới nghiệm xác toán ban đầu đánh giá tốc độ hội tụ nghiệm hiệu chỉnh hữu ... thức biến phân đơn điệu sở xây dựng nghiệm hiệu chỉnh hữu hạn chiều cho bất đẳng thức biến phân Nghiên cứu hội tụ đánh giá tốc độ hội tụ nghiệm hiệu chỉnh với toán tử ngược đơn điệu mạnh không ... chỉnh Tikhonov cho bất đẳng thức biến phân đơn điệu Kết chương đánh giá tốc độ hội tụ phương pháp hiệu chỉnh với tham số hiệu chỉnh chọn tiên nghiệm Đồng thời xây dựng nghiệm hiệu chỉnh hữu hạn...
 • 47
 • 110
 • 0

Luận văn: HÀM GREEN ĐA PHỨC XẤP XỈ CÁC HÀM CHỈNH HÌNH docx

Luận văn: HÀM GREEN ĐA PHỨC VÀ XẤP XỈ CÁC HÀM CHỈNH HÌNH docx
... M U CHNG HM GREEN A PHC 1.1 Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn khụng gian parabolic 1.2 Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn a i s 1.3 Cỏc s Lelong i vi hm a iu ho di 10 1.4 Hm Green a phc ... Green a phc v xp x cỏc hm chnh hỡnh 2.2 Nhim v nghiờn cu Lun trung nghiờn cu v: - Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn khụng gian parabolic - Hm Green a phc vi cc ti vụ cựng trờn a i s - Hm Green ... Chng HM GREEN A PHC Trong chng ny chỳng ta s nh ngha hai dng hm Green a phc v trỡnh by cỏc tớnh cht quan trng ca chỳng C th l trỡnh by mt vi kt qu v hm Green a phc trờn khụng gian Stein v hm Green...
 • 58
 • 145
 • 0

Đa tạp quán tính xấp xỉ ứng dụng

Đa tạp quán tính xấp xỉ và ứng dụng
... ta xấp xỉ nghiệm u(t) nghiệm đa tạp quán tính xấp xỉ Hm Đa tạp Hm đơn giản đa tạp tuyến tính 28 Chương Đa tạp quán tính xấp xỉ hệ phương trình Navier-Stokes ứng dụng 2.3 2.3.1 Đa tạp quán tính ... dụng đa tạp quán tính xấp xỉ Hm Tiếp theo, trình bày đa tạp quán tính xấp xỉ M0 đưa ước lượng khoảng cách quỹ đạo đến đa tạp Cuối trình bày ví dụ minh họa cho tính ưu việt đa tạp M0 so với đa ... tạp quán tính hệ phương trình Navier-Stokes vấn đề mở Vì vậy, người ta cố gắng xấp xỉ tập hút toàn cục đa tạp trơn mà ta gọi đa tạp quán tính xấp xỉ đa tạp xấp xỉ cho phép ta đưa xấp xỉ Galerkin...
 • 34
 • 200
 • 0

Bất đẳng thức whitney trong xấp xỉ bằng đa thức đại số

Bất đẳng thức whitney trong xấp xỉ bằng đa thức đại số
... > t0 t0 2.2 Bất đẳng thức Whitney hàm biến Chúng ta xấp xỉ hàm số f xác định I = [a, b] đa thức từ không gian đa thức Pr Sai số xấp xỉ tốt f ∈ L p (I) đa thức từ Pr đánh giá đại lượng Er ( ... nhỏ bất đẳng thức Whitney cho ta thu xấp xỉ tốt hàm f từ không gian đa thức đại số bậc nhỏ r Các kết luận văn đạt sau: Trình bày bất đẳng thức Whitney hàm biến Trình bày bất đẳng thức Whitney ... lại bất đẳng thức p,Q 40 Kết luận Luận văn trình bày bất đẳng thức Whitney thiết lập tương đương môđun trơn bậc r sai số xấp xỉ tốt hàm f đa thức đại số bậc nhỏ r Khi r cố định khoảng I nhỏ bất...
 • 46
 • 124
 • 0

Đa tạp quán tính xấp xỉ ưng dụng

Đa tạp quán tính xấp xỉ và ưng dụng
... dụng đa tạp quán tính xấp xỉ Hm Tiếp theo, trình bày đa tạp quán tính xấp xỉ M0 đưa ước lượng khoảng cách quỹ đạo đến đa tạp Cuối trình bày ví dụ minh họa cho tính ưu việt đa tạp M0 so với đa ... trình Navier-Stokes hai chiều Đa tạp quán tính xấp xỉ tập hút toàn cục tốt so với sử dụng đa tạp quán tính xấp xỉ thông thường Hm (là đa tạp tuyến tính) , nhận cách sử dụng phương pháp Galerkin cổ ... 24 2.2 Đa tạp quán tính xấp xỉ Hm 25 2.3 Đa tạp quán tính xấp xỉ M0 28 2.3.1 Phương trình đa tạp 28 2.3.2...
 • 11
 • 39
 • 0

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần xây dựng Sông Đà.Thực trạng giải pháp.doc

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần xây dựng Sông Đà.Thực trạng và giải pháp.doc
... phòng QLKT-cg Công ty cổ phần SICO-DEVYT Công ty cổ phần Đầu SICO phòng TC-KT XNXL&SXVL XD số phòng TC-HC Nhà máy que hàn phòng KT-KH Ban QL DAĐT Đội xây lắp số 1-6 Cơ cấu công ty: Phòng Tổ ... Ban quản lý dự án đầu t Xí nghiệp xây lắp sản xuất vật liệu xây dựng số 1: Tơng Dơng-Nghệ An Số điện thoại:038.3749019 Fax :038.3749035 7 .Công ty chi phối: Công ty cổ phần Đầu t SICO-Yên Sơn, ... Chuyờn tt nghip 8 .Công ty liên kết: Công ty cổ phần SICO-DEVYT-Toà nhà SICO, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Nhà máy que hàn Sông Đà-Thợng Hải: Xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 10 Đội xây lắp từ số 1-6...
 • 57
 • 492
 • 6

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần xây dựng Sông Đà.Thực trạng giải pháp

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần xây dựng Sông Đà.Thực trạng và giải pháp
... phòng QLKT-cg Công ty cổ phần SICO-DEVYT Công ty cổ phần Đầu SICO phòng TC-KT XNXL&SXVL XD số phòng TC-HC Nhà máy que hàn phòng KT-KH Ban QL DAĐT Đội xây lắp số 1-6 Cơ cấu công ty: Phòng Tổ ... Ban quản lý dự án đầu t Xí nghiệp xây lắp sản xuất vật liệu xây dựng số 1: Tơng Dơng-Nghệ An Số điện thoại:038.3749019 Fax :038.3749035 7 .Công ty chi phối: Công ty cổ phần Đầu t SICO-Yên Sơn, ... Chuyờn tt nghip 8 .Công ty liên kết: Công ty cổ phần SICO-DEVYT-Toà nhà SICO, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Nhà máy que hàn Sông Đà-Thợng Hải: Xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 10 Đội xây lắp từ số 1-6...
 • 57
 • 330
 • 0

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần xây dựng Sông Đà.Thực trạng giải pháp

Đầu tư phát triển tại công ty cổ phần xây dựng Sông Đà.Thực trạng và giải pháp
... đồ tổ chức SXKD Công ty: Đại hội đồng cổ đông Ban kiểm soát Hội đồng quản trị Ban tổng giám đốc phòng QLKT-cg Công ty cổ phần SICO-DEVYT Công ty cổ phần Đầu SICO phòng TC-KT XNXL&SXVL XD số ... đầu t Xí nghiệp xây lắp sản xuất vật liệu xây dựng số 1: Tơng Dơng-Nghệ An Số điện thoại:038.3749019 Fax :038.3749035 7 .Công ty chi phối: Công ty cổ phần Đầu t SICO-Yên Sơn, Quốc oai, Hà Nội Số ... (: 0918.775.368 8 .Công ty liên kết: Công ty cổ phần SICO-DEVYT-Toà nhà SICO, Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội Nhà máy que hàn Sông Đà-Thợng Hải: Xã Yên Sơn, Quốc Oai, Hà Nội 10 Đội xây lắp từ số 1-6...
 • 9
 • 273
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nội suy và xấp xỉ hàmnội suy và xấp xỉđa thức bernstein và đường cong bezierphụ lục 4 số đề tài đã thực hiện và áp dụng vào sản xuất 1996 2004các kết quả tiệm cận và xấp xỉcác đề tài dự án nghiên cứu của trung tâm đã thực hiện và chuyển giaotiểu luận các công thức tính xấp xỉ xác suất và ứng dụngđa thức xấp xỉ tốtthực hiện chồng lớp các véc tơ tính xấp xỉ và phân tích thống kêđược xấp xỉ bằng một đa thức lượng dạng lẻđơn thức và đa thứcchia đa thức và đơn thứcphép nhân và phép chia đa thứcđa thức và hàm hữu tỷkế thừa và đa thứcKỸ THUẬT AN TOÀN ĐIỆNĐánh giá hiệu quả kinh tế sản xuất thanh long ruột đỏ tại huyện hướng hóa, tỉnh quảng trịBÀI GIẢNG TINH DẦU ĐHYDSEO strategies part 1 and part 2CÔNG TÁC KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG THUỐCCÔNG TÁC TIÊU CHUẨN GLP ĐHYDÝ nghĩa các chỉ số dầu nhớtNâng cao hiệu quả cho vay tại chi nhánh ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn mê linhChủ đề văn xuôi việt nam hiện đại ngữ văn 12SKKN giup hoc sinh viet dung loi chinh taBÁO CÁO Tổng kết công tác đoàn và phong trào TTN khóa V, nhiệm kỳ 2014 2017 phương hướng nhiệm vụ khóa VI, nhiệm kỳ 2017 2019ĐĂNG KÝ CAM KẾT Thực hiện chuẩn mực đạo đức, lối sống học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ; Tám lời Bác Hồ căn dặn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc Hà GiangRèn luyện năng lực giải toán tiếp tuyến theo định hướng tư duy sáng tạoTuần 6 giáo án lớp 4 soạn theo định hướng phát triển năng lực học sinhSlide giảng dạy cấp thoát nướcGIÁO ÁN GIÁO DỤC CÔNG DÂN 7 CHỦ ĐỀ YÊU THIÊN NHIÊNHiệu quả tín dụng trung và dài hạn trong Ngân hàng TMCPĐỀ tài tìm hiểu ỨNG DỤNG mô HÌNH MIKE11 ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG nước hạ lưu SÔNG ĐỒNG NAI đến năm 2020Ngân hàng câu hỏi và đáp án môn Ngân hàng Thương mạiCÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ TỈNH BẮC GIANG
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập