NGHIÊN cứu TUYỂN CHỌN CHỦNG GIỐNG KHỞI ĐỘNG CHO lên MEN PHO mát

Nghiên cứu tuyển chọn chủng giống khởi động cho lên men pho mát

Nghiên cứu tuyển chọn chủng giống khởi động cho lên men pho mát
... đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn chủng giống khởi động cho lên men mát Mục tiêu đề tài: Tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic làm giống khởi động phục vụ cho sản xuất mát Nội dụng nghiên cứu  Khảo ... 35 36 37 38 Ký hiệu chủng Nguồn mẫu VNC1 Sữa lên men VNC2 Sữa lên men VNC3 Sữa lên men MCK1 Sữa chua MCK2 Sữa chua M11 Pho mát M32 Pho mát AABT51 Sữa lên men AABY101 Sữa lên men SBV3 Sữa chua SN2 ... dimethyltrisulphide [77] 1.2.3 Tình hình nghiên cứu tạo giống khởi động cho sản xuất mát Việt Nam Hiện nay, nhiều nghiên cứu liên quan đến phân lập, tuyển chọn vi khuẩn lactic cho lên men thực phẩm, axit lactic,...
 • 84
 • 242
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn chủng giống khởi động cho lên men pho mát luận văn ths sinh học

Nghiên cứu tuyển chọn chủng giống khởi động cho lên men pho mát luận văn ths sinh học
... đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn chủng giống khởi động cho lên men mát Mục tiêu đề tài: Tuyển chọn chủng vi khuẩn lactic làm giống khởi động phục vụ cho sản xuất mát Nội dụng nghiên cứu  Khảo ... HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - ĐINH HUY SƠN NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CHỦNG GIỐNG KHỞI ĐỘNG CHO LÊN MEN PHO MÁT Chuyên ngành : Vi sinh vật học Mã số : 60420107 LUẬN ... (thiol) Este 1.2 Giống khởi động cho sản xuất mát 1.2.1 Các nhóm vi khuẩn lactic khởi động công nghiệp sản xuất mát Giống khởi động cho sản xuất sản phẩm từ sữa vi sinh vật chủ động bổ sung vào...
 • 88
 • 151
 • 0

ĐỀ TÀI " NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN, NHÂN GIỐNG VÀ KỸ THUẬT THÂM CANH ỔI KHÔNG HẠT PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT TẠI MỘT SỐ TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG " pot

ĐỀ TÀI
... xuất Người dân sản xuất chủ yếu dựa theo kinh nghiệm Chính vậy, việc Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống kỹ thuật thâm canh ổi không hạt phục vụ phát triển sản xuất số tỉnh Đồng sông Hồng cần thiết ... phương pháp ghép ổi - Hoạt động Nghiên cứu xác định thời vụ ghép ổi Nội dung Nghiên cứu số kỹ thuật thâm canh giống ổi không hạt - Hoạt động Nghiên cứu kỹ thuật bón phân + Nghiên cứu xác định chế ... - Tuyển chọn - giống ổi không hạt chất lượng - Xác định biện pháp kỹ thuật nhân giống; xây dựng quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc giống ổi không hạt phục vụ mở rộng diện tích cho vùng sản xuất, ...
 • 28
 • 236
 • 2

Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và kỹ thuật thâm canh ổi không hạt phục vụ phát triển sản xuất tại một số tỉnh đồng bằng sông hồng

Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và kỹ thuật thâm canh ổi không hạt phục vụ phát triển sản xuất tại một số tỉnh đồng bằng sông hồng
... kỹ thuật thức để khuyến cáo cho sản xuất Người dân sản xuất chủ yếu dựa theo kinh nghiệm Chính vậy, việc Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống kỹ thuật thâm canh ổi không hạt phục vụ phát triển sản ... cứu số kỹ thuật thâm canh giống ổi không hạt - Hoạt động Nghiên cứu kỹ thuật bón phân + Nghiên cứu xác định chế độ bón phân cho ổi năm tuổi + Nghiên cứu xác định chế độ bón phân cho ổi năm tuổi ... biệt giống ăn có triển vọng giống ổi hạt hạt du nhập IV NỘI DUNG, VẬT LIỆU VÀ PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Nội dung nghiên cứu Nội dung Điều tra thực trạng sản xuất giống ổi số tỉnh vùng Đồng Bằng sông...
 • 57
 • 56
 • 0

ĐỀ tài NGHIÊN cứu TUYỂN CHỌN, NHÂN GIỐNG và kỹ THUẬT THÂM CANH ổi KHÔNG hạt PHỤC vụ PHÁT TRIỂN sản XUẤT tại một số TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG

ĐỀ tài NGHIÊN cứu TUYỂN CHỌN, NHÂN GIỐNG và kỹ THUẬT THÂM CANH ổi KHÔNG hạt PHỤC vụ PHÁT TRIỂN sản XUẤT tại một số TỈNH ĐỒNG BẰNG SÔNG HỒNG
... xuất Người dân sản xuất chủ yếu dựa theo kinh nghiệm Chính vậy, việc Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống kỹ thuật thâm canh ổi không hạt phục vụ phát triển sản xuất số tỉnh Đồng sông Hồng cần thiết ... phương pháp ghép ổi - Hoạt động Nghiên cứu xác định thời vụ ghép ổi Nội dung Nghiên cứu số kỹ thuật thâm canh giống ổi không hạt - Hoạt động Nghiên cứu kỹ thuật bón phân + Nghiên cứu xác định chế ... - Tuyển chọn - giống ổi không hạt chất lượng - Xác định biện pháp kỹ thuật nhân giống; xây dựng quy trình kỹ thuật trồng chăm sóc giống ổi không hạt phục vụ mở rộng diện tích cho vùng sản xuất, ...
 • 28
 • 253
 • 0

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS PHÂN LẬP TỪ ĐẤT VƯỜN SINH PROTEASE KIỀM

NGHIÊN CỨU TUYỂN CHỌN CHỦNG VI KHUẨN BACILLUS PHÂN LẬP TỪ ĐẤT VƯỜN SINH PROTEASE KIỀM
... vọng vi c thu protease từ vi khuẩn Bacillus thường có hoạt tính cao có nhiều ưu hẳn Xuất phát từ thực tế tiến hành nghiên cứu đề tài Nghiên cứu, phân lập tuyển chọn chủng Bacillus sinh enzim protease ... sinh enzim protease từ đất vườn Với nội dung sau:  Phân lập tuyển chọn chủng Bacillus từ đất vườn Nghiên cứu hình thái tế bào khuẩn lạc, số đặc tính sinh học  Nghiên cứu nuôi cấy môi trường ... LUẬN 3.1 Phân lập tuyển chọn 3.1.1 Phân lập Từ mẫu đất vườn, khoai tây cỏ khô phân lập 10 khuẩn lạc Các khuẩn lạc kí hiệu KT 1, KT 2, KT 3, KT 4, KT 5, KT 6, KT 7, KT 8, KT 9, KT 10 Các khuẩn lạc...
 • 97
 • 659
 • 4

KẾT QUẢ NGHIÊN cứu, TUYỂN CHỌN bộ GIỐNG đậu RỒNG TRIỂN VỌNG từ NGÂN HÀNG GEN cây TRỒNG QUỐC GIA

KẾT QUẢ NGHIÊN cứu, TUYỂN CHỌN bộ GIỐNG đậu RỒNG TRIỂN VỌNG từ NGÂN HÀNG GEN cây TRỒNG QUỐC GIA
... IV KẾT LUẬN 1.Tập đoàn đậu rồng 80 giống Ngân hàng gen trồng quốc gia giống có nguồn gốc nhập nội, địa phương, địa, có đa dạng cao hình thái, sinh trưởng, phát triển, chống chịu 2.Trên sở nghiên ... xốp .Từ kết đánh giá tính trạng định tính định lượng tập đoàn, 10 giống đậu rồng đánh giá có triển vọng chọn lọc Đây sở để tuyển chọn giống ưu tú cho sản xuất thông qua thí nghiệm so sánh dòng giống ... hành khảo nghiệm rộng giống đậu rồng triển vọng để chọn giống tốt đưa vào sản xuất TÀI LIỆU THAM KHẢO Đinh Thế Lộc, Nguyễn Thị Ngọc Huệ, (2008), Kỹ thuật trồng củ đậu đậu rồng NXB Khoa học tự...
 • 8
 • 249
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh tổng hợp xylanase từ lõi ngô dùng trong sản xuất đường xylose

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh tổng hợp xylanase từ lõi ngô dùng trong sản xuất đường xylose
... ch ng vi sinh v t Chính v y vi c n ch n ch ng vi sinh v t có ho t l c sinh t ng h p enzyme xylanase cao m t v n ñ vô c n thi t Trong trình nghiên c u n ch n ch ng vi sinh v t sinh t ng h p xylanase ... trư c Cùng v i s n lư ng ngô liên t c tăng ñó nh ng ph th i mà trình s n xu t ngô t o thân ngô, ngô, lõi ngô Trong ñó lõi ngô chi m t l l n Hi n gi ng ngô thư ng có t l lõi/ h t chi m t 30 - 40% ... n u lõi ngô không ñư c x lý (nh t ñ i v i vùng tr ng ngô t p trung có di n tích l n) S n lư ng ngô ngày l n lư ng lõi ngô th i ngày cao Vi c nghiên c u áp d ng s n xu t ñư ng xylose t lõi ngô...
 • 110
 • 318
 • 1

Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm mốc tạo enzyme endo glucanase nhằm ứng dụng trong sản xuất ethanol thế hệ 2

Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm mốc tạo enzyme endo glucanase nhằm ứng dụng trong sản xuất ethanol thế hệ 2
... học hệ 2, đề tài chọn Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm mốc tạo enzyme Endo- glucanase nhằm ứng dụng sản xuất ethanol hệ 2 Nội dung nghiên cứu: o Phân lập tuyển chọn chủng nấm mốc tạo enzyme endo- glucanase ... lập 80 chủng Bảng 3.1 :Số chủng phân lập Chủng phân lập tốt Mẫu Số chủng R 22 21 chủng R17 34 chủng R20 15 chủng 14 .20 , 15 .20 RR17 chủng 1.RR17, 2. RR17,3.RR17,4.RR17 AR15 chủng C20R 22 Số chủng ... 8.17 32. 17 18.17 12. 17 20 .22 1.17 Đường kính D(mm) 17 15 12 13 16 15 15 13 20 17 Tỷ lệ D/d 2. 125 1.875 1.5 1. 625 1.875 1.875 1. 625 2. 5 2. 125 Hình 3.3 : Biểu đồ kết đo vòng thủy phân 3 .2. 2 Kết tuyển...
 • 32
 • 339
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm men và các điều kiện công nghệ phù hợp với quá trình sản xuất nước quả mơ lên men độ cồn thấp

Nghiên cứu tuyển chọn chủng nấm men và các điều kiện công nghệ phù hợp với quá trình sản xuất nước quả mơ lên men độ cồn thấp
... biện pháp công nghệ thích hợp để khắc phục nhợc điểm 3.2 Tuyển chọn chủng nấm men thích hợp với sản xuất nớc lên men độ cồn thấp 3.2.1 Hình thái kích thớc chủng nấm men Các chủng nấm men đợc ... Nghiên cứu điều kiện công nghệ thích hợp trình sản xuất nớc lên men độ cồn thấp 3.3.1 Xác định thời gian lên men Thời gian lên men có ảnh hởng định tới độ cồn nớc sau lên men Thời gian lên men ... thị 3.2 cho thấy: chủng nấm men Saccharomyces cerevisiae 7068 chủng nấm men có tốc độ lên men nhanh sau 48 lên men Đặc tính phù hợp công nghệ sản xuất nớc lên men độ cồn thấp sản phẩm không đòi...
 • 58
 • 66
 • 0

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh Proteaza từ tôm nguyên liệu và ứng dụng trong khử protein trong sản xuất chitin

Nghiên cứu tuyển chọn chủng vi sinh vật sinh Proteaza từ tôm nguyên liệu và ứng dụng trong khử protein trong sản xuất chitin
... Nghiên c u n ch n ch ng vi sinh v t sinh Proteaza t tôm nguyên li u ng d ng kh protein s n xu t Chitin 2 N i dung nghiên c u c a ñ tài g m có: − Phân l p ch ng vi sinh v t sinh Proteaza t tôm ... ch n ch ng vi sinh v t sinh t ng h p proteaza t nguyên li u tôm ðánh giá kh sinh proteaza t ch ng vi sinh v t ñã n ch n ñư c ng d ng d ch nuôi c y ch a proteaza vào kh protein t ñ u tôm Sơ ñ 2.1: ... Dương, ngu n tôm nguyên li u không ch dưa vào khai thác mà ph n l n d a vào s n lư ng tôm nuôi Tôm nuôi càn chi m t l l n lư ng tôm nguyên li u ñưa vào ch bi n tôm ñông l nh M t hàng tôm ñông l...
 • 75
 • 290
 • 2

Nghiên cứu phát triển chủng, tối ưu môi trường lên men xốp sản xuất cao sản chitinase từ chủng nấm kí sinh côn trùng Lecanicillium lecanii và đánh giá tính chất của enzyme này

Nghiên cứu phát triển chủng, tối ưu môi trường lên men xốp sản xuất cao sản chitinase từ chủng nấm kí sinh côn trùng Lecanicillium lecanii và đánh giá tính chất của enzyme này
... soát côn trùng sâu hại Từ vấn đề thực tiễn nêu trên, tiến hành đề tài: Nghiên cứu phát triển chủng, tối ưu môi trường lên men xốp sản xuất cao sản chitinase từ chủng nấm sinh côn trùng Lecanicillium ... N30.8 đƣợc sử dụng nghiên cứu tối ƣu môi trƣờng lên men xốp sản xuất chitinase 3.2 TỐI ƢU MÔI TRƢỜNG LÊN MEN XỐP SẢN XUẤT CAO SẢN CHITINASE 3.2.1 Tối ƣu nguồn chất lên men xốp Từ kết bảng phụ lục ... tính chitinase cao - Tối ƣu môi trƣờng lên men xốp sản xuất cao sản chitinase từ chủng nấm sinh côn trùng đột biến sàng lọc - Xác định tính chất chitinase Nguyễn Ngọc Mai Cao học sinh K4B -4-...
 • 97
 • 278
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu tuyển chọn các chủng vi khuẩn có khả năng sinh indol acetic acidnghiên cứu tuyển chọn giốngnghiên cứu tuyển chọn các tổ hợp cà chua mới trên vùng đất ven biển hải phòng ở vụ thu đông và vụ xuân hènghiên cứu tuyển chọn giống và thời điểm thu hoạch giống sắn mới có triển vọng tại huyện sơn dương tỉnh tuyên quangnghiên cứu tuyển chọn một số chủng vi sinh vật phân giải xelluloza để xử lý thân cành chè làm phân bón hữu cơ trong sản xuất chè an toànkết quả nghiên cứu tuyển chọn giống hoa đào mãn thiên hồng ở miền bắc việt nam potluận văn nghiên cứu tuyển chọn một số giống lúa thuần năng suất cao chất lượng tốt phù hợp với vụ xuân muộn mùa sớm tại hà nộikết quả nghiên cứu tuyển chọn giống dương cam cúc đà lạtnghiên cứu tuyển chọnnghiên cứu tuyển chọn cây trội loài xoan ta melia azedarach linn trong rừng trồng và cây mọc rải rác tại huyện thiệu hóa tỉnh thanh hóa và huyện ba bể tỉnh bắc kạnnghiên cứu tuyển chọn cây cam ưu tú tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangnghiên cứu tuyển chọn cây cam ƣu tú tại huyện hàm yên tỉnh tuyên quangbáo cáo nghiên cứu quy trình nhân giống hoa đồng tiền bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào pdfnghiên cứu tuyển chọn rhodotorula có khả năng sinh tổng hợp betacarotene trên môi trường bán rắn làm thức ăn bổ sung cho gà đẻ trứngnghiên cứu lựa chọn chủng vi sinh để thuỷ phân polisaccharideNghiên cứu tổng hợp và khảo sát một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trìn hình thành vật liệu zif 8 kích thước nanoNGHIÊN cứu TỔNG hợp, đặc TRƯNG cấu TRÚC vật LIỆUNANO – ZEOLIT NAX có CHỨA MAO QUẢN TRUNG BÌNH từ vỏ TRẤUDan toc giarai ở Tây NguyênChiết xuất glycosid tim từ lá cây trúc đào và từ hạt của cây thông thiênChúng ta có nên e ngại về các công cụ phái sinhChương 5 tự nghiệm và lệch lạc chương 8 tác động của tự nghiệm và các lệch lạc đối với việc ra quyết định tài chínhCHƯƠNG 19 ước TÍNH xác SUẤT vỡ nợ ESTIMATING DEFAULT PROBABILITIESKÍNH HIỂN VI điện tử TRONG PHÂN TÍCH hóa họcPhát triển kinh tế tỉnh biên giới salavan, cộng hòa dân chủ nhân dân lào giai đoạn 2005 2014Mạng anfis và ứng dụng cho dự báo mực nước hồ thủy điện thác bàNghiên cứu chế tạo vật liệu nano hệ fe2o3 mn2o3 la2o3, ceo2 mn2o3 fe2o3 để hấp phụ asen trong nướcỨng dụng phần mềm ALES và phần mềm PRIMER 5 0 kết nối với GIS trong đánh giá phân hạng thích nghi đất trồng lúa tại huyện võ nhai, tỉnh thái nguyênGIAO TIẾP TIẾNG ANH TRONG BẤT ĐỘNG SẢNBiện Pháp Cơ Bản Nâng Cao Hiệu Quả Sản Xuất Kinh Doanh Của Công Ty TNHH Vận Tải Và Thương Mại Văn LongBáo Cáo Thực Tập Tốt Nghiệp Nhà Máy Đạm Phú MỹQuản lý hoạt động đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THCS ngoài công lập thành phố hạ long, tỉnh quảng ninhThiết kế và thực hiện một số bài giảng hình học lớp 11 với sự hỗ trợ của công nghệ thông tinSử dụng chỉ thị SSR để phân tích tính đa dạng di truyền của một số giống đậu tương có khả năng kháng bệnh gỉ sắt khác nhauNghiên cứu hiệu quả mô hình xử lý nước thải từ quá trình chế biến tinh bột dong riềng tại bắc kạnDạy học Cơ kỹ thuật theo lý thuyết học tập kiến tạo trong đào tạo giáo viên Công nghệ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập