NGHIÊN cứu PHÂN TÍCH và ĐÁNH GIÁ hàm LƯỢNG các POLYBROM DIPHENYL ETE TRONG NHỰA và bụi tại một số KHU tái CHẾ rác THẢI điện tử

Nghiên cứu phân tích đánh giá hàm lượng các polybrom diphenyl ete trong nhựa bụi tại một số khu tái chế rác thải điện tử

Nghiên cứu phân tích và đánh giá hàm lượng các polybrom diphenyl ete trong nhựa và bụi tại một số khu tái chế rác thải điện tử
... dụng tập số liệu phân tích để đánh giá mức độ phát thải đánh giá rủi ro: Tính toán hệ số phát thải tốc độ phát thải PBDEs từ nhựa bụi: Từ thông số quan trọng hàm lượng PBDEs nhựa bụi, số giá trị ... Kết phân tích mẫu 3.3.1 Kết phân tích hàm lượng PBDEs mẫu nhựa 65 3.3.2 Kết phân tích hàm lượng PBDEs mẫu bụi 68 3.4 Ứng dụng tập số liệu phân tích đƣợc để đánh giá mức độ phát thải đánh giá rủi ... cho mẫu nhựa mẫu bụi 64 Bảng 3.12 Kết phân tích hàm lượng PBDEs mẫu nhựa (ng/g) 65 Bảng 3.13 Kết phân tích hàm lượng PBDEs mẫu bụi (ng/g) 68 Bảng 3.14 Hàm lượng PBDEs mẫu bụi nhà số nghiên cứu khác...
 • 100
 • 178
 • 0

NGHIÊN cứu HIỆN TRẠNG đề XUẤT một số PHÁP QUẢN lý rác THẢI SINH HOẠT tại HUYỆN vụ bản – TỈNH NAM ĐỊNH

NGHIÊN cứu HIỆN TRẠNG và đề XUẤT một số PHÁP QUẢN lý rác THẢI SINH HOẠT tại HUYỆN vụ bản – TỈNH NAM ĐỊNH
... quản rác thải sinh hoạt đơn vị hành địa bàn toàn tỉnh huyện Vụ Bản huyện thể đại diện vấn đề phát sinh quản RTSH toàn tỉnh Nam Định Đề tài: Nghiên cứu trạng đề xuất giải pháp quản ... vấn đề ảnh hưởng tới hiệu hệ thống quản rác thải sinh hoạt địa bàn nghiên cứu 3.4 86 Đề xuất giải pháp quản RTSH huyện Vụ Bản- tỉnh Nam Định 3.4.1 89 Dự báo phát sinh rác thải sinh hoạt huyện ... DỤC VÀ ĐÀO TẠO BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT HỌC VIỆN NÔNG NGHIỆP VIỆT NAM NGUYỄN THỊ NỤ NGHIÊN CỨU HIỆN TRẠNG VÀ ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP QUẢN LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT TẠI HUYỆN VỤ BẢN TỈNH NAM...
 • 114
 • 227
 • 2

Nghiên cứu xác lập tiêu chí, phương pháp quy trình đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất áp dụng thử nghiệm một số khu vực

Nghiên cứu xác lập tiêu chí, phương pháp và quy trình đánh giá trữ lượng khai thác nước dưới đất áp dụng thử nghiệm một số khu vực
... xác lập tiêu chí, phương pháp quy trình đánh giá trữ lượng khai thác nước đất Áp dụng thử nghiệm số khu vực triển khai Mục tiêu đề tài • Xác lập tiêu chí, phương pháp đánh giá TL NDĐ khai thác ... DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÙ HỢP ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG NƯỚC DƯỚI ĐẤT CÓ THỂ KHAI THÁC 3.1 Phương pháp đánh giá trữ lượng khai thác công trình 3.1.1 Trình tự đánh giá Khi đánh giá trữ lượng khai thác công trình ... KHOA HỌC CÔNG NGHỆ NGHIÊN CỨU XÁC LẬP TIÊU CHÍ, PHƯƠNG PHÁP VÀ QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ TRỮ LƯỢNG KHAI THÁC NƯỚC DƯỚI ĐẤT ÁP DỤNG THỬ NGIỆM CHO MỘT SỐ KHU VỰC VIỆN KHOA HỌC ĐỊA CHẤT VÀ KHOÁNG SẢN CHỦ...
 • 83
 • 320
 • 3

Nghiên cứu tổng hợp ứng dụng một số chất ức chế ăn mòn azometin trong khai thác, chế biến dầu khí

Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng một số chất ức chế ăn mòn azometin trong khai thác, chế biến dầu khí
... chế biến dầu khí nước ta quan tâm Chình mục đích luận văn nghiên cứu tổng hợp ứng dụng số chất ức chế ăn mòn azometin khai thác, chế biến dầu khí Nguyễn Văn Hanh Lọc Hóa Dầu − K47 Khoa Dầu Khí ... hiệu sử dụng chất ức chế ăn mòn kim loại Nhiều chất ức chế ăn mòn kim loại sử dụng để bảo vệ đường ống dẫn dầu, thiết bị khai thác, chế biến tồn chứa dầu Hiện chất ức chế ăn mòn đưa vào sử dụng ... khả ức chế ăn mòn đồng môi trường HCl + NaCl CHƯƠNG 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Về tổng hợp số chất ức chế azometin 3.2 Về tính ức chế ăn mòn kim loại azometin tổng hợp 3.2.1 Khả ức chế ăn mòn...
 • 55
 • 443
 • 3

Xác định hàm lượng kim loại nặng trong nước ngầm, tóc móng của người dân ở bãi thu gom, tái chế rác thải điện tử thuộc thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên

Xác định hàm lượng kim loại nặng trong nước ngầm, tóc và móng của người dân ở bãi thu gom, tái chế rác thải điện tử thuộc thị trấn Như Quỳnh, Văn Lâm, Hưng Yên
... HC THI NGUYấN TRNG I HC S PHM TRNH NHT QUANG XC NH HM LNG KIM LOI NNG TRONG NC NGM, TểC V MểNG CA NGI DN BI THU GOM, TI CH RC THI IN T THUC TH TRN NH QUNH VN LM HNG YấN Chuyờn ngnh: Húa hc phõn ... nguy him [1], [32] 1.2 ễ nhim kim loi nng vi mụi trng sng Kim loi nng l nhng kim loi cú phõn t lng ln hn 52 g bao gm mt s kim loi nh: As, Hg, Cu, Cr, Cd, Co Pb, ZnKim loi nng phõn b rng rói trờn ... nu c th hp thu mt lng ln cỏc kim loi ny, chỳng cú th gõy ri lon quỏ trỡnh sinh lý, tr nờn c hi cho c th Kim loi nng cú c tớnh l cỏc kim loi cú t trng ln gp ln t trng ca nc Chỳng l cỏc kim loi bn...
 • 79
 • 393
 • 7

Nghiên cứu phân tích đánh giá hàm lượng chất chống oxi hóa butyl hydroxytoluen (BHT) butyl hydroxyanisol (BHA) trong bao bì đóng gói

Nghiên cứu phân tích và đánh giá hàm lượng chất chống oxi hóa butyl hydroxytoluen (BHT) và butyl hydroxyanisol (BHA) trong bao bì đóng gói
... THỊ THU PHƯƠNG NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ HÀM LƯỢNG CHẤT CHỐNG OXI HOÁ BUTYL HYDROXYTOLUEN (BHT) BUTYL HYDROXYANISOL (BHA) TRONG BAO BÌ ĐÓNG GÓI Chuyên ngành: Hóa phân tích Mã số: 60440118 ... chọn đề tài Nghiên cứu phân tích đánh giá hàm lượng chất chống oxi hóa butyl hydroxytoluen (BHT) butyl hydroxyanisol (BHA) bao đóng gói Luận văn thực nhằm mục đích đóng góp phần vào công tác ... PGS.TS Từ Bình Minh Hà Nội - 2015 LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan Luận văn thạc sỹ khoa học với đề tài Nghiên cứu phân tích đánh giá hàm lượng chất chống oxi hóa butyl hydroxytoluen (BHT) butyl hydroxyanisol...
 • 86
 • 196
 • 0

Nghiên cứu, phân tích đánh giá động lực học hệ thống lái ô tô

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá động lực học hệ thống lái ô tô
... chuyển động ô Đề tài “ Nghiên cứu, phân tích đánh giá động lực học hệ thống lái ô Với mục đích xem xét, đánh giá động lực học ô quay vòng Từ đưa lời khuyên để đảm bảo quỹ đạo chuyển động ... hoạt động số hệ thống lái phận hệ thống lái Hệ thống lái túy khí, hệ thống lái có trợ lực hệ thống lái trợ lực có điều khiển Đồ án tốt nghiệp nói đầu Lời Chương III: Đánh giá động lực học quay ... trợ lực lái + Loại trợ lực lái thủy lực + loại trợ lực lái loại khí (khí nén chân không) + Loại trợ lực lái khí + Loại trợ lực lái dùng điện Ngoài hệ thống lái phân ra: Hệ thống lái có trợ lực hệ...
 • 100
 • 516
 • 3

Nghiên cứu, phân tích đánh giá động lực học hệ thống lái ô tô

Nghiên cứu, phân tích và đánh giá động lực học hệ thống lái ô tô
... " Â Â Â Ô ( Ă Â # Ă 0  Â Ư " Â Ư Ư Ư Â Ă Ư â Đ " Â Ư Ư Ê Ê Ê Ơ Ơ Ơ Â    Ư Ă Ư Ê Ê Ô Ô Ô Ư Â  Ê Ô Ă  Ê Đ    Ô    Â â Ă Ư  Ô  0 ... Ư % Ư Ư $  ( Ư % ) ' # # Ơ #  ( # â â # â Ê   â Ô Ô â Ô  $ Ê Ô  Ô  )  Ă Ă Ă Ư  Ă Đ Đ Ă Đ Â Ư Đ Đ Đ Đ Đ Ơ Ê Ê Â ( Ă ! ! Đ ... % % ) ' %  Ơ   Ư Ư ă Â Ơ Ơ ' Ă Â Đ Â Â â ( Ă Ô Ô Â Ă Ê Ơ Ô Ă Ư Đ ! Â Ô Ê Đ Đ Ă Ư Ư  % Đ Ă Ơ Â Ô Ư Ê ă Ă Ư  Ơ Â Ư  Ê  ) Ư % Ư Ê Â # 1.2.1 C...
 • 95
 • 236
 • 0

Luận văn - nghiên cứu, phân tích đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất kinh doanh

Luận văn - nghiên cứu, phân tích và đánh giá các mặt của hoạt động sản xuất và kinh doanh
... văn trường Lời mở đầu Xã hội phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh giữ vai trò quan trọng, định tồn phát triển xã hội Công tác nghiên cứu, phân tích đánh giá mặt hoạt động sản xuất kinh doanh ... tâm doanh nghiệp sản xuất Thông qua phân tích hoạt động kinh doanh cách toàn diện giúp cho Công ty đánh giá đầy đủ sâu sắc hoạt động kinh tế mình, tìm mặt mạnh mặt yếu công tác quản lý Công ty Mặt ... phận sản xuất phân chia dựa nguyên tắc chức nhiệm vụ sản xuất kinh doanh phận Cơ cấu sản xuất Công ty tổ chức phân chia thành phận sản xuất chính, phụ, phụ trợ phục vụ sản xuất Bộ phận sản xuất...
 • 105
 • 289
 • 0

Tài liệu Báo cáo "Nghiên cứu, phân tích đánh giá một số dịch vụ triển khai trên mạng MAN-E tại Bắc Ninh. Phần B. Mạng MAN-E kết quả triển khai dịch vụ " pdf

Tài liệu Báo cáo
... hinh mang MAN-E tai Bac Ninh dugc cu the nhu bang II-1 DANH GIA CAC DICH VU TRIEN KHAI TREN MANG MAN-E BAC NINH 3.1 Cac djch vu trien khai tren MAN-E [2, 3] Cac dich vu trien khai tren MAN-E co ... x 10 Gbps Trong bai nay, viec trien khai mang MAN-E cu the qua trinh NGN cua VNPT tai Bac Ninh dupc trinh bay lam ca sd de xuat cac djch vu trien khai tren MAN-E Sau la nhung ket qua, so lieu ... chuyen thong tin qua lai tdi nhieu diem "la" Cac djch vu cu thi tuang O trng vdi MAN-E dugc mo ta bang II-2 Bdng II-l Sl lieu chi tilt vl cau hinh mang MAN-E tai Bac Ninh STT Dja diem Ring Suoi...
 • 12
 • 274
 • 0

Báo cáo " Nghiên cứu, phân tích đánh giá một số dịch vụ triển khai trên mạng Man-E tại Bắc Ninh" potx

Báo cáo
... TG va SG dugc trien khai tiep (duai su dieu khien bdi CS) de phoi hpp, ket noi giCra PBN va PSTN/ISDN cua nha khai thae khac U A M U A M U A M A N U A M P A B X Packet B "^ s e B e a r e r and ... nghe Ethernet (MAN-E) Trong cong trinh tilp theo, cac tac gia trinh bay nhiing ket qua nghien cuu ve vai tro thuc hien cua mang MAN-E mo hinh tdng the cua mang NGN, cac ket qua trien khai thtr nghiem ... respect to shortcoming of wide area network (MAN) by MAN-E will be reported in the coming paper In the "NGN of Vietnamese Posts and Telecommunication" (NGN of VNPT), different results are reported...
 • 15
 • 195
 • 0

Nghiên cứu phân tích đánh giá chính sách đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp (nghiên cứu doanh nghiệp ở 03 ngành công nghiệp phần mềm, dệt may chế biến thực phẩm)

Nghiên cứu phân tích và đánh giá chính sách đổi mới công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp (nghiên cứu doanh nghiệp ở 03 ngành công nghiệp phần mềm, dệt may và chế biến thực phẩm)
... điểm doanh nghiệp ngành công nghiệp (nghiên cứu doanh nghiệp 03 ngành công nghiệp phần mềm, dệt may chế biến thực phẩm) Thực tiễn xây dựng sách đổi công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp ... lực đổi công nghệ Công nghệ thông tin Lời nói đầu Đề tài Nghiên cứu phân tích đánh giá sách đổi công nghệ cho doanh nghiệp ngành công nghiệp (Nghiên cứu doanh nghiệp 03 ngành công nghiệp phần mềm, ... đổi công nghệ doanh nghiệp ngành công nghiệp 3.7 Đánh giá thành công hạn chế sách đổi công nghệ đến hoạt động đổi công nghệ doanh nghiệp ngành công nghiệp Đánh giá mặt hạn chế sách đổi công nghệ...
 • 132
 • 354
 • 1

Luận văn " Thực hành nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng vận hành phối thức Marketing – mix ở Xí nghiệp Thương mại " ppt

Luận văn
... tiến hành nghiên cứu phân tích đánh giá thực trạng vận hành phối thức Marketing mix nghiệp Thương mại, từ ưu điểm, hạn chế đưa đề xuất nhằm hoàn thiện phối thức Marketing mix bán hàng nghiệp ... doanh Thương mại Luận văn tốt nghiệp 2C Trần Thị Chuyên CT- Chương I: Những tiền đề lý luận Marketing mix Công ty Thương mại Chương II: Thực trạng vận hành phối thức Marketing mix nghiệp Thương ... trình nghiên cứu Marketing nghiệp Thương mại - Công ty Nasco Hoạt động phân tích Marketing nghiệp Thương mại chủ yếu dừng lại phân tích điểm mạnh/ điểm yếu phân tích hội/đe doạ Những phân tích...
 • 78
 • 210
 • 0

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu phân tích đánh giá các dữ liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống kê

Báo cáo đề tài nghiên cứu khoa học nghiên cứu phân tích và đánh giá các dữ liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống kê
... TRƯỜNG ĐHXD 2013-2014 BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DỮ LIỆU MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ GIÁO VIÊN HƯỚNG ... nghiên cứu lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phân tích và đánh giá các dữ liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống ’ www.themegallery.com Mở Đầu Mục Tiêu nghiên cứu - ... các lý thuyết thống bản được sử dụng phân tích và thống nghiên cứu về khoa học và kỹ thuật môi Sử dụng các lý thuyết thống để thực hiện nghiên cứu điển hình trường...
 • 22
 • 350
 • 0

Báo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phân tích đánh giá các dữ liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống kê

Báo cáo Đề tài nghiên cứu khoa học: Nghiên cứu phân tích và đánh giá các dữ liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống kê
... 2 n n TRƯỜNG ĐHXD 2013-2014 BẢO VỆ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ CÁC DỮ LI ỆU MÔI TRƯỜNG SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH THỐNG KÊ GIÁO VIÊN HƯỚNG ... ̃ ́ khoa hoc môi trường là cân thiêt, quan và câp bach ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ Nhóm nghiên cứu lựa chọn đề tài: Nghiên cứu phân tích đánh giá liệu môi trường sử dụng phương pháp phân tích thống ’ ... Mục Tiêu nghiên cứu - Giới thiệu cac ́ lý thuyêt thông ́ ́ ban sử ̉ dụng phân tích và thông ́ nghiên cứu khoa học kỹ thuật môi trường Sử dụng lý thuyết thống để thực nghiên cứu điển...
 • 10
 • 206
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu phân tích và lựa chọnphương pháp nghiên cứu phân tích và tổng hợpđẩy mạnh hoạt động nghiên cứu phân tích và tư vấn đầu tư cho khách hàngkhóa luận tốt nghiệp nghiên cứu lựa chọn và ứng dụng một số bài tập nhằm phát triển sức mạnh tốc độ cho đội tuyển bóng rổ nam trường thpt phan châu trinh đà nẵngcông tác nghiên cứu thị trường và lựa chọn thị trường mục tiêu của công ty điện tưnghien cuu thuc tran va xac dinh mot so yeu to lien quan ty so gioi tinh khi sinhnghiên cứu thực trạng và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả quản lý đất nông nghiệp trên địa bàn huyện thanh trì – hà nộiphân tích và đề suất một số biện pháp hoàn thiện hoạt động marketingbãi thu gom và tái chế rác thải điện điện tử thuộc khu vực triều khúc –thanh trì hà nộilượng phân hoá học cũng được nhóm nghiên cứu phân tích theo phân đơn đó là đạm n lân p2o5 và kali k2o để đánh giá hiệu quả sử dụng phân bón của nông dân đắk lắkphân tích và đánh giá hàm lượng nitrat nitrit trong một số thực phẩm chế biến lưu hành ở thành phố vinhnghiên cứu phân tích hàm lượng p và mntrong gang và thép bằng phương pháp trắc quangphân tích và đánh giá hàm lượng sắt mangan trong nước giếng khoan bằng phương pháp quang phổ hấp phụ nguyên tử ngọn lửa faasphân tích và đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong một số nhóm sinh vật tại hai hồ trúc bạch và thanh nhàn của thành phố hà nộiứng dụng kĩ thuật chiết pha rắn và phương pháp phân tích hóa lý hiện đại để xác định và đánh giá hàm lượng một số ion kim loại nặng trong mẫu nướcCác yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt namGiáo án Tiếng anh lớp 3 unit7 lesson1Biện pháp quản lý hoạt động dạy học môn tiếng anh tại trường THPT dương quảng hàm, huyện văn giang, tỉnh hưng yênBiện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúcBiện pháp quản lý hoạt động giáo dục đạo đức cho học sinh trường trung học phổ thông nguyễn thái học, thành phố vĩnh yên, tỉnh vĩnh phúc trong giai đoạn hiện nayMột số vấn đề hình học cần chú ý khi giải bài tập toán lớp 925 ĐỀ DẠNG ĐIỀN TỪ HAY CHO HỌC SINH LỚP 3, 4 LUYỆN HÈTài liệu môn học Mạng Máy TínhĐồ án Quy hoạch giao thông tĩnh khu đô thị Nhân Chínhtrắc nghiệm vật lý 12 học kì 2Các hình thức kiếm tiền trên 123docKiếm tiền không giới hạnTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM văn CHƯƠNG tự sựKhi ngủ bạn cũng có thể kiếm ra tiềnĐề thi nghề tin học THCS lớp 8bộ đề THI CUỐI kì 11 tuyển tập đề thi ôn tập học kì II lớp 11Công nghệ sản xuất dược phẩm kỹ thuật chiết xuất Quinidin từ Cinchona CondamineaNghiên cứu về một số loại sàn trong nhà cao tầng hiện nayNghiên cứu hành vi tiêu dùng bút bi Thiên Long của sinh viên truờng Đại học An GiangĐồ án Thiết kế máy đào gầu nghịch
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập