NGHIÊN cứu đa DẠNG côn TRÙNG nước ở một số SUỐI THUỘC lưu vực SÔNG mã, TỈNH THANH hóa

Nghiên cứu đa dạng côn trùng nước vài suối thuộc lưu vực sông mã, tỉnh thanh hóa luận văn ths sinh học

Nghiên cứu đa dạng côn trùng nước ở vài suối thuộc lưu vực sông mã, tỉnh thanh hóa luận văn ths sinh học
... - Thanh Hóa, nghiên cứu tác giả công bố thành phần loài côn trùng nƣớc xác định số đa dạng sinh học khu vực đƣợc nghiên cứu Các nghiên cứu đa dạng sinh học côn trùng nƣớc cung cấp dẫn liệu côn ... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƢỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC Trƣởng A Tài NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG CÔN TRÙNG NƢỚC MỘT SỐ SUỐI THUỘC LƢU VỰC SÔNG MÃ, TỈNH THANH HÓA Chuyên ngành: Động vật học ... nƣớc số suối thuộc lƣu vực sông Mã, tỉnh Thanh Hóa , nhằm mục đích: - Xác định thành phần loài côn trùng nƣớc số suối lƣu vực sông thuộc tỉnh Thanh Hóa - Đánh giá số đặc điểm quần xã côn trùng...
 • 95
 • 117
 • 0

Đa dạng côn trùng nước vườn quốc gia pù mát nghệ an

Đa dạng côn trùng nước ở vườn quốc gia pù mát nghệ an
... nhng công trình hạn chế Đối với khu vực Bắc Miền Trung công trình nghiên cứu côn trùng đặc biệt côn trùng nớc Vờn Quốc Gia Mát Chính chọn đề tài: Đa dạng sinh học côn trùng nớc Vờn Quốc Gia ... với côn trùng Suối Cát tỉnh Lâm Đồng với 33 họ thuộc (Phan Thị Bảo Chi, Hoàng Đức Huy, 2006), độ đa dạng Côn trùng nớc Vờn Quốc gia Mát phong phú đa dạng 3.1.2 Chỉ số đa dạng bậc họ côn trùng ... quát côn trùng nớc Trong giới côn trùng % loài côn trùng côn trùng nớc bán nớc, côn trùng có nhiều giai đoạn sống gần môi trờng nớc Các đại diện tìm thấy 13 côn trùng nớc Có nhiều loài côn trùng...
 • 127
 • 398
 • 0

Góp phần nghiên cứu đa dạng côn trùng bộ cánh cứng (coleoptera) trên hệ sinh thái nông nghiệp tại nghi lộc tỉnh nghệ an, vụ đông 2004

Góp phần nghiên cứu đa dạng côn trùng bộ cánh cứng (coleoptera) trên hệ sinh thái nông nghiệp tại nghi lộc tỉnh nghệ an, vụ đông 2004
... Nghi p Lê Thị Thu Vinh- 2005 Lời cảm ơn Trong suốt trình thực đề tài " Góp phần nghi n cứu đa dạng côn trùng cánh cứng (Coleoptera) hệ sinh thái nông nghi p Nghi lộc - tỉnh Nghệ An, vụ đông 2004" ... nghi p Nghi Lộc - Nghệ An 3.2 Một số loài cánh cứng chủ yếu hệ sinh thái nông nghi p Nghi Lộc - vụ đông 2005 3.3 Diễn biến số lợng sâu hại cánh cứng ăn thịt hệ sinh thái nông nghi p Nghi lộc- Nghệ ... trồng nông nghi p (IPM) 3.1.3 Sự phân bố theo sinh cảnh Cánh cứng hệ sinh thái nông nghi p Nghi Lộc - Nghệ An Trên hệ sinh thái đồng ruộng xã Nghi trờng, Nghi Thịnh, Nghi Liên - Nghi Lộc - Nghệ An,...
 • 59
 • 1,320
 • 2

Nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa một số huyện thuộc tỉnh hải dương trong vụ xuân 2008

Nghiên cứu bệnh đạo ôn hại lúa ở một số huyện thuộc tỉnh hải dương trong vụ xuân 2008
... 15.000 lúa b nhi m b nh ñ o ôn; v ñông xuân năm 1981 40.000 lúa b nhi m b nh ñ o ôn; v chiêm xuân năm 1982 có 80.000 lúa b nhi m b nh ñ o ôn; v chiêm xuân năm 1985 có 160.000 lúa b nhi m b nh ñ o ôn; ... phát tri n t p ñoàn lúa gi ng lúa ñang ñư c kh o nghi m, s n xu t t i XNGCT T Kỳ - H i Dương v xuân năm 2008 - Di n bi n c a b nh ñ o ôn v xuân năm 2008 t i H i Dương gi ng lúa nhi m (gi ng Q5) ... i c a b nh ñ o ôn khu v c t nh H i Dương v xuân năm 2008 - Xác ñ nh mã s c a m t s ch ng sinh lý c a n m Pyricularia oryzae Cav gây b nh ñ o ôn lúa khu v c t nh H i Dương v xuân 2008 m t s ñ c...
 • 153
 • 688
 • 1

khảo sát do và bod trong nước một số điểm thuộc hệ thống sông sài gòn

khảo sát do và bod trong nước ở một số điểm thuộc hệ thống sông sài gòn
... chất lượng nước sông Sài Gòn Tôi chọn đề tài “ khào sát hàm lượng DO BOD số điểm thuộc hệ thống sông Sài Gòn Hy vọng qua đề tài giúp người quan tâm hiểu rõ tình trạng nguồn nước sông Sài Gòn đóng ... GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Sư phạm hóa học TÊN ĐỀ TÀI: KHẢO SÁT DO BOD TRONG NƯỚC MỘT SỐ ĐIỂM THUỘC HỆ THỐNG SÔNG SÀI GÒN GVHD ... Kết khảo sát ảnh hưởng ion Fe3+, Fe2+, NO ─ Bảng 6.9: Kết khảo sát ảnh hưởng ion Fe3+, Fe2+, NO ─ Ion khảo sát Nồng độ DO (mg O /l) DO (mg O /l) Sai số Không có ion khảo sát có ion khảo sát (%)...
 • 66
 • 89
 • 0

khảo sát hàm lượng cod trong nước một số điểm thuộc hệ thống sông sài gòn

khảo sát hàm lượng cod trong nước ở một số điểm thuộc hệ thống sông sài gòn
... hàm lượng COD nước  Nghiên cứu ảnh hưởng số ion nước tới hàm lượng COD nước GIỚI HẠN CỦA ĐỀ TÀI  Nước Sông Sài Gòn đoạn gần ngã ba Sông Sài Gòn rạch Bến Nghé (ngay cột cờ)  Nước Sông Sài Gòn ... nguồn nước số kênh rạch thành phố số đoạn hệ thống sông Sài Gòn, nơi cung cấp nguồn nước cho sinh hoạt người dân toàn thành phố, chọn đề tài: Khảo sát hàm lượng COD nước sông số điểm thuộc hệ thống ... THỂ NGHIÊN CỨU  Nước Sông Sài Gòn qua số địa điểm lấy mẫu, nước số kênh hệ thống kênh rạch thành phố  Hàm lượng COD nước địa điểm PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU  Nghiên cứu tài liệu hệ thống kiến thức...
 • 95
 • 266
 • 0

Nghiên cứu địa mạo phục vụ phòng tránh tai biến thiên nhiên lưu vực sông lũy, tỉnh bình thuận

Nghiên cứu địa mạo phục vụ phòng tránh tai biến thiên nhiên lưu vực sông lũy, tỉnh bình thuận
... ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Thị Phƣơng NGHIÊN CỨU ĐỊA MẠO PHỤC VỤ PHÒNG TRÁNH TAI BIẾN THIÊN NHIÊN LƢU VỰC SÔNG LŨY, TỈNH BÌNH THUẬN Chuyên ngành: Địa mạo cổ địa lý Mã số: 60440218 ... tránh tai biến thiên nhiên lưu vực sông Lũy, tỉnh Bình Thuận Làm đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Làm sáng tỏ đặc điểm địa mạo; Mối quan hệ địa hình, trình địa mạo với diễn biến tai biến thiên ... sở địa mạo 83 3.4 Định hƣớng phòng tránh tai biến thiên nhiên lƣu vực sông Lũy 87 3.4.1 Phân vùng nguy tai biến thiên nhiên sở địa mạo 87 3.4.2 Định hƣớng phòng tránh tai biến thiên...
 • 111
 • 294
 • 1

Nghiên cứu đa dạng tảo lục (chlorophyta) hạ lưu sông mã (thanh hóa)

Nghiên cứu đa dạng tảo lục (chlorophyta) ở hạ lưu sông mã (thanh hóa)
... góp phần nghiên cứu đa dạng thực vật hệ thống sông ngòi Việt Nam, tiến hành đề tài Nghiên cứu đa dạng Ngành tảo lục (Chlorophyta) hạ lu sông (Thanh Hóa) Mục tiêu đề tài nhằm phát đa dạng thành ... tiến hành nghiên cứu sông Hồng, sông Đà, sông số sông đào khác thống kê đợc 98 chi tảo sông thuộc ngành (tảo lục, tảo silic, tảo lam, tảo mắt, tảo giáp, tảo vàng tảo vàng ánh, tảo lục gặp 23 ... độ đa dạng loài tảo lục (H ) 33 áp dụng công thức Shannon Weiner (H) để tính mức độ đa dạng loài tảo lục điểm nghiên cứu, ta có bảng Bảng Mức độ đa dạng loài tảo lục điểm thu mẫu hạ lu sông Mã...
 • 57
 • 619
 • 1

Điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học các loài thú ăn thịt nhỏ khu vực tây bắc nghệ an (thuộc quỳ hợp, quỳ châu, quế phong)

Điều tra nghiên cứu đa dạng sinh học các loài thú ăn thịt nhỏ khu vực tây bắc nghệ an (thuộc quỳ hợp, quỳ châu, quế phong)
... Thnh phn loi thú n thịt nhỏ khu vực Tây Bắc Nghệ An 3.1.1 Thành phần loài: Trong trình điều tra, nghiên cứu thú ăn thịt nhỏ Tây Bắc Nghệ An (thuộc huyện Quỳ Hợp, Quỳ Châu, Quế Phong) từ tháng ... Bớc đầu xác định khu vực có 18 loài thú ăn thịt nhỏ đợc trình trình bày bảng Với 18 loài thú ăn thịt nhỏ xác định, cho thấy thành phần loài thú ăn thịt nhỏ Tây Bắc Nghệ An đa dạng xác định đợc ... kẽ nhiều loài thực vật khác nhau, có số loài thực vật chiếm u nh: đa, si, loài họ đậu + Sự phân bố thú ăn thịt nhỏ Tây Bắc Nghệ An: Sự phân bố thú ăn thịt nhỏ Khu vực Tây Bắc Nghệ An đợc dẫn...
 • 48
 • 400
 • 3

Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ven biển, đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra” pdf

Điều tra, nghiên cứu tảo độc, tảo gây hại ở một số vùng nuôi trồng thủy sản tập trung ven biển, đề xuất một số giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu những tác hại do chúng gây ra” pdf
... II LỊCH SỬ NGHIÊN CỨU Tình hình nghiên cứu tảo độc hại giới ………………… Tình hình nghiên cứu nước …………………………………… Vài kết nghiên cứu tảo độc hại thủy vực Khánh Hòa 3.1 Điều kiện ... tình hình nghiên cứu TVPD nước Tảo độc hại thực ý quan tâm nhà khoa học nước kể từ năm cuối 1990 Tình hình nghiên cứu tảo độc hại giới Sự xuất Tảo độc hại hai khía cạnh, tần số- cường độ xuất phân ... lý thủy vực ni trồng để có cảnh báo kịp thời làm giảm thiểu tác hại tảo nở hoa, - Cần có nghiên cứu sâu sinh lý phát triển độc tố học lồi có khả độc hại phát hiện, - Một chương trình giám sát tảo...
 • 55
 • 397
 • 0

BÁO CÁO "NGHIÊN CỨU ĐA DẠNG DI TRUYỀN CÂY KHOAI MÔN - SỌ BẰNG CHỈ THỊ PHÂN TỬ DNA " pot

BÁO CÁO
... Nghiên cứu đa dạng di truyền khoai môn - sọ thị phân tử DNA KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 3.1 Đa dạng di truyền 60 mẫu giống khoai môn - sọ Mẫu DNA sau tách chiết kiểm tra nêu Kết thu đươc vạch DNA đồng ... giống khoai môn - sọ phân thành 12 nhóm với hệ số tương đồng 0,8 Nhóm bao gồm 38 mẫu giống (khoai sọ đồi, khoai sọ Hà Bắc, mẫu khoai sọ nương, khoai môn - sọ, khoai sọ Tây Ninh, khoai sọ Hà Nội, khoai ... Số allel đa hình Tỷ lệ số băng đa hình (%) Uq 7 5-1 00 40,0 uq9 5-2 19 50,0 uq7 7-1 74 66,6 uq8 2-1 17 25,0 uq9 0-1 02 50,0 Tổng 20 45,0 Nghiên cứu đa dạng di truyền khoai môn - sọ thị phân tử DNA da dang...
 • 6
 • 392
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: nghiên cứu giải pháp thu hút và sử dụng nguồn nhân lực công nghệ thông tin tỉnh thanh hóachính sách và giải pháp ngăn chặn ô nhiễm cải thiện môi trường nước ở nông thôn và các lưu vực sôngtrung tâm nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa dạng sinh học ở việt namnghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa đẳng động vậtcẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh họcphương pháp nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa dạng sinh học trên thế giớiđề tài nghiên cứu đa dạng sinh họcnghiên cứu đa dạng di truyền lúanghiên cứu đa dạng quần xã vi khuẩn kỵ khí trong các lô xử lý chất diệt cỏcẩm nang nghiên cứu đa dạng sinh vậtnghiên cứu đa dạng thực vậtnghiên cứu đa dạng sinh học của bộ cánh vẩy lepidopteraTăng cường công tác kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản tại kho bạc nhà nước tam kỳ (tt)Giải pháp nâng cao thu nhập đối với hộ nghèo tại huyện vũng liêm, tỉnh vĩnh long (tt)Pháp luật về hợp đồng lao động thực trạng áp dụng tại các khu công nghiệp tỉnh hậu giang (tt)Cách thêm s es và đọc âm ses trong tiếng anhTÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG Bài tập nhóm 1 chuyên đề 6Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định vay vốn của khách hàng cá nhân, hộ kinh doanh tại agribank trên địa bàn thành phố vị thanh, tỉnh hậu giang (tt)TÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG chuyên đề 3 QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI đề cương thảo luậnPhát huy giá trị đạo đức truyền thống việt nam trong lối sống thanh niên hiện nay tiểu luận cao họcthơ hay về tình bạnĐánh giá sự hài lòng của người nộp thuế đối với chất lượng dịch vụ hành chính công tại chi cục thuế huyện mỏ cày bắc (tt)Hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại bưu điện tỉnh sóc trăng (tt)Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định chuyển đổi nhà cung cấp dịch vụ internet của khách hàng đối với viettel hậu giang (tt)TÀI LIỆU LỚP BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ PHỔ THÔNG Chuyên đề 1 Tư tưởng Hồ Chí MInh về giáo dụcNghiên cứu sự hài lòng của khách hàng đối với chất lượng dịch vụ khách sạn của khách sạn hàm luông ở thành phố bến tre tỉnh bến tre (tt)Tiểu luận lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý phổ thông 2017 Công tác kiểm tra nội bộ ở trường Tiểu học A Lương Phi huyện Tri Tôn tỉnh An GiangGiải pháp hoàn thiện công tác quản trị nguồn nhân lực tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh sóc trăng (tt)Giải pháp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh trà vinh giai đoạn 2016 2020 (tt)Ghi nhớ như thế nàocau do hay bang tieng anhMột số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng tại viễn thông nam định
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập