ĐẶC điểm địa hóa NGUYÊN tố đất HIẾM TRONG các đá núi lửa PLUTON MESOZOI MUỘN rìa lục địa TÍCH cực đà lạt

Đặc điểm địa hóa nguyên tố đất hiếm trong các đá núi lửapluton mesozoi muộn rìa lục địa tích cực đà lạt

Đặc điểm địa hóa nguyên tố đất hiếm trong các đá núi lửa – pluton mesozoi muộn rìa lục địa tích cực đà lạt
... 4.1 Đặc điểm địa hóa nguyên tố đất tổ hợp núi lửa- pluton Mesozoi muộn rìa lục địa tích cực Đà Lạt 27 4.2 Đặc điểm phân dị địa hóa nguyên tố đất tổ hợp núi lửa- pluton Mesozoi muộn rìa lục ... Nghiên cứu đặc điểm địa hóa nhóm nguyên tố đất tổ hợp núi lửa- pluton Mesozoi muộn rìa lúc địa tích cực Đà Lạt Đánh giá trình tiến hóa magma Mesozoi muộn Đà Lạt sở đặc điểm địa hóa nguyên tố đất Nhiệm ... - Nguyễn Minh Long ĐẶC ĐIỂM ĐỊA HÓA NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC ĐÁ NÚI LỬA -PLUTON MESOZOI MUỘN RÌA LỤC ĐỊA TÍCH CỰC ĐÀ LẠT Chuyên ngành: Khoáng vật học địa hóa học Mã số: 60440205 LUẬN...
 • 76
 • 123
 • 0

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các NGUYÊN tố đất HIẾM TRONG các mẫu CÔNG NGHỆ sản XUẤT đất HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT xạ PLASMA cảm ỨNG (ICP OES)

NGHIÊN cứu xác ĐỊNH các NGUYÊN tố đất HIẾM TRONG các mẫu CÔNG NGHỆ sản XUẤT đất HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT xạ PLASMA cảm ỨNG (ICP OES)
... KẾT LUẬN Việc nghiên cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP- OES) thu kết sau: • Các bước sóng để phân tích NTĐH mẫu có hàm lượng ... Phương pháp chuẩn độ • Phương pháp quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP- OES) Xác định NTĐH ICP-MS • Xác định NTĐH kích hoạt nơtron • Xác định NTĐH huỳnh quang tia X (XRF) • Một số phương pháp ... nhóm nguyên tố đất hiếm: Tính chất đất kim loại, oxit, hidroxit muối chúng 1.2 .Ứng dụng nguyên tố đất Các sản phẩm đất sử dụng rộng rãi ngành công nghiệp, nông nghiệp, y học Những NTĐH độ tinh khiết...
 • 16
 • 103
 • 0

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)

NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES)
... - Nguyễn Phương Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP-OES) Chuyên ngành: Hóa phân ... cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES) ’được tiến hành CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất Các ... cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng hóa nhiệt điện Ge siêu tinh khiết Mẫu chuẩn đối chứng...
 • 120
 • 91
 • 0

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng ICPOES

Luận văn Thạc sĩ Khoa học Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng ICPOES
... ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN - Nguyễn Phương Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG ... cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP-OES)’’được tiến hành CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất Các ... Việt Nguyên tố đất Quang phổ phát xạ plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng Huỳnh quang tia X Sắc ký ion hiệu cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát...
 • 115
 • 97
 • 0

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)
... - Nguyễn Phương Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP- OES) Chuyên ngành: Hóa phân ... cứu xác định nguyên tố đất mẫu công nghệ sản xuất đất tinh khiết quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP- OES) ’được tiến hành CHƯƠNG TỔNG QUAN 1.1 Tính chất vật lý, hóa học nhóm nguyên tố đất Các ... Việt Nguyên tố đất Quang phổ phát xạ plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng Huỳnh quang tia X Sắc ký ion hiệu cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát...
 • 20
 • 56
 • 0

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)

Nghiên cứu xác định các nguyên tố đất hiếm trong các mẫu công nghệ sản xuất đất hiếm tinh khiết bằng quang phổ phát xạ plasma cảm ứng (ICP OES)
... - Nguyễn Phƣơng Thoa NGHIÊN CỨU XÁC ĐỊNH CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG CÁC MẪU CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT ĐẤT HIẾM TINH KHIẾT BẰNG QUANG PHỔ PHÁT XẠ PLASMA CẢM ỨNG (ICP- OES) Chuyên ngành: Hóa phân ... Việt Nguyên tố đất Quang phổ phát xạ plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng Huỳnh quang tia X Sắc ký ion hiệu cao Các nguyên tố đất Chụp cắt lớp phát xạ positron Cao tần megahec Quang phổ phát ... phổ phát xạ nguyên tử plasma cảm ứng Phổ khối lượng plasma cảm ứng hóa nhiệt điện Ge siêu tinh khiết Mẫu chuẩn đối chứng Nguyên tố đất Không phát Kích hoạt nơtron Giới hạn phát Giới hạn định lượng...
 • 19
 • 56
 • 0

Nghiên cứu thành phần các nguyên tố đất hiếm trong đất trồng vải thanh hà hải dương luận văn thạc sỹ hóa học

Nghiên cứu thành phần các nguyên tố đất hiếm trong đất trồng vải thanh hà  hải dương luận văn thạc sỹ hóa học
... cho vựng, chớnh vỡ vy c trng t ca Thanh H l t phự sa ca h thng sụng Thỏi Bỡnh Nột c thự rừ nht l cỏc xó Thanh Thu, Thanh Sn, Thanh Xỏ, Thanh Khờ, Thanh Xuõn ,Thanh Bớnh ca huyn l im hi t ca nhiu ... cỏc thỏng nm Thanh H tng i u n Lng ma vo cỏc thỏng ba v t Thanh H cao to iu kin thun li cho quỏ trỡnh phỏt trin qu v tớch lu cỏc cht v qu ca vi Thiu c trng Thanh H Bi vy, vi Thiu Thanh H cú gai ... thng Chn trng vi cú cht lng cao xó Thanh Bớnh, huyn Thanh H, tnh Hi Dng ly mu nghiờn cu Chn v trớ ly mu i chng l t khụng trng c vi Thanh H, cú a lý gn vựng Thanh H nht ú l cỏc im xó Quc Tun,...
 • 52
 • 348
 • 1

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn
... Phân tích lượng nhỏ nguyên tố đất lớp mạ hợp kim Ni – Zn cho luận văn Với nhiệm vụ chủ yếu sau: Tìm điều kiện tối ưu để xác định thành phần nguyên tố đất (Ce3+) có lớp mạ hợp kim Ni- Zn phương ... tích lớp mạ hợp kim Ni -Zn có chứa phụ gia Ce3+ + Chế tạo lớp mạ để làm mẫu nghiên cứu + Đánh giá chất lượng lớp mạ (chất lượng bề mặt khả chống ăn mòn lớp mạ hợp kim Ni -Zn có phụ gia Ce3+) + Phân ... HỌC KHOA HOC TỰ NHIÊN NGUYỄN THỊ ANH PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC Chuyên Ngành: Hóa Phân tích Mã số: 60.44.29 NGƯỜI HƯỚNG DẪN...
 • 65
 • 384
 • 0

Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp mạ hợp kim Ni - Zn

Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp mạ hợp kim Ni - Zn
... Phân tích lượng nhỏ nguyên tố đất lớp mạ hợp kim Ni Zn cho luận văn Với nhiệm vụ chủ yếu sau: Tìm điều kiện tối ưu để xác định thành phần nguyên tố đất (Ce3+) có lớp mạ hợp kim Ni- Zn phương ... tích lớp mạ hợp kim Ni- Zn có chứa phụ gia Ce3+ + Chế tạo lớp mạ để làm mẫu nghiên cứu + Đánh giá chất lượng lớp mạ (chất lượng bề mặt khả chống ăn mòn lớp mạ hợp kim Ni- Zn có phụ gia Ce3+) + Phân ... ta đưa vào lớp mạ lượng nhỏ nguyên tố Co, Ni nguyên tố đất nhằm nâng cao tính chất lớp mạ Việc đưa nguyên tố đất vào lớp mạ số phòng thí nghiệm giới tiến hành phòng đất Pháp- Rhone-Poulenc [10,17,28]...
 • 65
 • 234
 • 0

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn
... thử Lugol đo vòng phân giải Kết thể bảng Bảng 7: Số lượng chủng Bacillus có khả sinh enzym ngoại bào phân giải chất Hoạt tính enzym Số lượng chủng Bacillus có khả phân giải Mạnh (D-d ≥25mm) Trung ... 2.2.4 Phương pháp phân loại 2.2.4.1 Phân loại vi khuẩn  Phương pháp sinh lý, sinh hóa Nhuộm gram Nguyên tắc: Nhuộm Gram (phản ứng Gram) có vai trò đặc biệt việc phân loại vi khuẩn Trong trình nhuộm ... nuôi phụ thuộc vào yếu tố chính: trạng thái sinh lý vật chủ, phần thức ăn hệ vi sinh vật Các yếu tố chịu tác động môi trường, stress tác động qua lại lẫn Trong số nhân tố trên, hệ vi sinh vật...
 • 80
 • 236
 • 1

“Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp phủ Pyrophotphat bằng phương pháp ICP-MS

“Phân tích lượng nhỏ các nguyên tố đất hiếm trong lớp phủ Pyrophotphat bằng phương pháp ICP-MS
... oxit đ t hi m (ΣTR2O3) Phương pháp đư c dùng đ xác đ nh ΣTR2O3 qu ng [4] 1.2.1.2 Phương pháp phân tích th tích Phân tích th tích phương pháp phân tích đ nh lư ng d a th tích dung d ch chu n (đã ... ch n l c c a phương pháp hóa h c ti p t c làm cho phương pháp tr c quang v a h p d n, v a r ti n [11] 1.2.3 Phương pháp ph phát x nguyên t AES Phương pháp ph phát x nguyên t phương pháp công c ... khăn c a phương pháp ph UV-VIS Các phương pháp tr c quang ti p t c đư c ý, nh t đ i v i nguyên t Ce Tm, b t ch p nh ng phát tri n m i c a phương pháp phân tích công c khác AAS, ICP -AES, ICP-MS...
 • 71
 • 379
 • 4

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn

PHÂN TÍCH LƯỢNG NHỎ CÁC NGUYÊN TỐ ĐẤT HIẾM TRONG LỚP MẠ HỢP KIM Ni- Zn
... Phân tích lượng nhỏ nguyên tố đất lớp mạ hợp kim Ni – Zn cho luận văn Với nhiệm vụ chủ yếu sau: Tìm điều kiện tối ưu để xác định thành phần nguyên tố đất (Ce3+) có lớp mạ hợp kim Ni- Zn phương ... tích lớp mạ hợp kim Ni -Zn có chứa phụ gia Ce3+ + Chế tạo lớp mạ để làm mẫu nghiên cứu + Đánh giá chất lượng lớp mạ (chất lượng bề mặt khả chống ăn mòn lớp mạ hợp kim Ni -Zn có phụ gia Ce3+) + Phân ... triển, Zn, Fe, Mn người ta đưa vào lớp mạ lượng nhỏ nguyên tố Co, Ni nguyên tố đất nhằm nâng cao tính chất lớp mạ Việc đưa nguyên tố đất vào lớp mạ số phòng thí nghiệm giới tiến hành phòng đất Pháp-...
 • 30
 • 306
 • 0

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)

Tách và xác định các nguyên tố đất hiếm trong lơp phủ bằng phương pháp sắc ký điện di mao quản (CEC)
... lựa chọn điều kiện tối ƣu cho việc xác định NTĐH hệ sắc điện di mao quản -Khảo sát yếu tố ảnh hƣởng đến kết đo NTĐH máy sắc điện di mao quản, xác định giới hạn nguyên tố ảnh hƣởng nhƣ: Cu ... 2.2 Phương pháp nghiên cứu Để thực nhiệm vụ luận văn kỹ thuật phân tích đƣợc chọn sắc điện di mao quản 2.2.1 Đại cương sắc điện di mao quản (CEC) A Lịch sử phát triển: Điện di mao quản ... tạp 1.6.5.2 Phương pháp sắc điện di mao quản hiệu cao (HPCEC) HPCEC kỹ thuật tách xác định đồng thời chất hỗn hợp dựa vào nguyên tắc điện di mao quản có chứa dung dịch đệm điện di đƣợc điều...
 • 17
 • 568
 • 4

Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định vết các nguyên tố đất hiếm trong một số đối tượng bằng ICP MS

Nghiên cứu xây dựng qui trình xác định vết các nguyên tố đất hiếm trong một số đối tượng bằng ICP MS
... liệu hạt nhân, nghiên cứu địa chất, nông nghiệp môi trờng ICP- MS đợc nhiều tác giả nghiên cứu xác định lợng vết nhiều nguyên tố khác đặc biệt nghiên cứu xác định lợng vết REEs nhiều đối tợng mãu ... (Nguyên tử số: 39) ngời ta tính scandi (nguyên tử số: 21) vào nhóm nguyên tố đất Hàm lợng trung bình tổng nguyên tố đất vỏ trái đất 10-2% Hàm lợng nguyên tố riêng biệt không đồng Các nguyên tố ... 14 tố nguyên tố đất đợc nghiên cứu xác định cách chọn lọc hệ ICP- MS sử dụng phơng pháp gradien nồng độ Giới hạn phát hệ thống ICP- MS 0,2-8 pg/ml Độ thu hồi từ 95 % đến 100 % tuỳ thuộc vào nguyên...
 • 116
 • 323
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: 6 2 3 các tham số địa hóa nhóm nguyên tố đất hiếm của các đá magma vùng vitthulu quảng bìnhđặc điểm phân bố nguyên tố đất hiếmnghien cuu cong nghe san xuat thuy tinh dan dung cao cap co su dung nguyen to dat hiem trong khu mau va tao mau thuy tinvị trí các nguyên tố đất hiếm trong bảng hệ thống tuần hoànđặc điểm phân bố nguyên tố hiếm và đất hiếm trong các khoáng vật từ gabro chợ đồnhóa học nguyên tố đất hiếmtính chất hóa học của các nguyên tố đất hiếmhóa học các nguyên tố đất hiếmđặc điểm phân bố nguyên tố hiếm vếtđặc điểm phân bố nguyên tố hiếm vết trong andesite và granitoid khu vực đắc linđặc điểm phân bố nguyên tố hiếm vết trong andesite và granitoid khu vực điện biênđặc điểm phân bố nguyên tố hiếm vết trong các tổ hợp núi lửa pluton đới đà lạtđặc điểm phân bố nguyên tố hiếm vết trong gabro peridotit núi chúanguyên tố đất hiếmcông nghệ các nguyên tố đất hiếmẢnh hưởng của văn hóa Phật giáo đối với văn hóa Việt Nam thời Lý - Trần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo trong giai đoạn hiện nay.Bảo đảm quyền con người thông qua cơ chế bồi thường nhà nước cho người bị oan trong hoạt động tố tụng hình sựbồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 9 hat nhất quả đấtgiáo án bồi dưỡng học sinh giỏi sinh học 11Giáo án bồi dưỡng HSG vật lý 7Giá trị văn hóa của lễ hội cổ truyền ở tỉnh Phú ThọGiải quyết tranh chấp trong khuôn khổ Hiệp định các biện pháp đầu tư liên quan đến thương mại (TRIMs)Hoàn thiện chế định về người thực hiện trợ giúp pháp lý ở Việt Nam hiện nayNghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng tại huyện Đơn Dương, tỉnh Lâm ĐồngNghiên cứu thuật toán tìm kiếm chuỗi DNA sử dụng phương pháp tìm kiếm tương tự nhanhNgười lao động trong khu công nghiệp với việc tiếp cận dịch vụ hành chính công của chính quyền địa phương hiện nay (Nghiên cứu trường hợp khu công nghiệp Bắc Thăng Long, huyện Đông Anh, Hà Nội)Phân cụm thô của dữ liệu tuần tựPháp luật về cho vay mua nhà ở xã hội đối với người có thu nhập thấp tại ngân hàng thương mại ở Việt NamPháp luật về quảng cáo căn hộ chung cư trên thị trường bất động sản ở Việt NamQuản lý hoạt động tổ chuyên môn ở các trường mầm non quận Hoàng Mai- Hà NộiTìm hiểu công tác phát triển, khai thác và chia sẻ nguồn tài nguyên số tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Đại học Giao thông Vận tảiKinh nghiệm soạn, giảng chương trình bồi dưỡng chuyên viên (mới) sau 3 năm thực hiện ở trường ĐTCB Lê Hồng Phong TP Hà NộiHoạt động marketing tại Cục Thông tin KH&CN Quốc giaHoạt Động Marketing Tại Thư Viện Trường Đại Học Hà NộiMột số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của Công ty TNHH Sao Việt Hải Phòng
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập