Xác định độ cháy của thanh nhiên liệu trong lò phản ứng hạt nhân bằng phương pháp tỷ số đồng vị

Phân tích các đặc trưng của thanh nhiên liệu sử dụng trong phản ứng hạt nhân VVER AES2006

Phân tích các đặc trưng của thanh nhiên liệu sử dụng trong lò phản ứng hạt nhân VVER AES2006
... mô tả hệ phát triển phản ứng hạt nhân VVER Hình 1 Các hệ phát triển phản ứng hạt nhân VVER [22] 1.2 Đặc điểm phản ứng hạt nhân VVER- AES2006 phản ứng hạt nhân VVER- AES2006 phiên thiết ... CHƢƠNG LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN VVER- AES2006 1.1 Quá trình phát triển công nghệ phản ứng hạt nhân VVER 1.2 Đặc điểm phản ứng hạt nhân VVER- AES2006 CHƢƠNG ĐẶC TRƢNG CỦA THANH NHIÊN LIỆU ... vòng sơ cấp phản ứng VVER- AES2006 [22] Hình Bó nhiên liệu phản ứng hạt nhân VVER- AES2006 [12] 11 CHƢƠNG ĐẶC TRƢNG CỦA THANH NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN 2.1 Đặc điểm thiết kế nhiên liệu hạt nhân [9]...
 • 108
 • 180
 • 1

Phân tích các đặc trưng của thanh nhiên liệu sử dụng trong phản ứng hạt nhân VVER AES 2006 (TT)

Phân tích các đặc trưng của thanh nhiên liệu sử dụng trong lò phản ứng hạt nhân VVER AES 2006 (TT)
... tả hệ phát triển phản ứng hạt nhân VVER Hình 1 Các hệ phát triển phản ứng hạt nhân VVER [22] 1.2 Đặc điểm phản ứng hạt nhân VVER- AES2 006 phản ứng hạt nhân VVER- AES2 006 phiên thiết ... vòng sơ cấp phản ứng VVER- AES2 006 [22] Hình Bó nhiên liệu phản ứng hạt nhân VVER- AES2 006 [12] CHƯƠNG ĐẶC TRƯNG CỦA THANH NHIÊN LIỆU HẠT NHÂN 2.1 Đặc điểm thiết kế nhiên liệu hạt nhân [9] [15] ... Hình 2.3 mô tả đặc điểm nhiên liệu hạt nhân tiêu chuẩn sử dụng phản ứng VVER- 1000 [15] Hình Thanh nhiên liệu tiêu chuẩn sử dụng phản ứng VVER- 1000 2.2 Đặc trưng xạ nhiên liệu [13] [16]...
 • 38
 • 45
 • 0

TÍNH TOÁN THÔNG LƯỢNG NEUTRON TRONG PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VỚI CẤU HÌNH NHIÊN LIỆU MỚI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE CARLO CODE MCNP4C2 potx

TÍNH TOÁN THÔNG LƯỢNG NEUTRON TRONG LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN ĐÀ LẠT VỚI CẤU HÌNH NHIÊN LIỆU MỚI SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH MÔ PHỎNG MONTE CARLO CODE MCNP4C2 potx
... có cho tính toán phản ứng Đà Lạt với cấu hình cũ (104 bó nhiên liệu HEU) Tuy nhiên, ngày 12/09/2007, tái nạp nhiên liệu với cấu hình đưa vào nhiên liệu LEU độ giàu 20% yêu cầu cần tính ... trước hết ta cần hiểu rõ cấu trúc thực tế phản ứng hạt nhân Đà Lạt1 2.1 Cấu trúc phản ứng hạt nhân Đà Lạt Vùng hoạt có dạng hình trụ đặt vào vành phản xạ gắn liền với giếng hút cao 2,0 m, ... Ngoài bó nhiên liệu đặt Berili khối Berili nhằm tạo thêm lớp phản xạ neutron bổ sung Các bó nhiên liệu phản ứng hạt nhân Đà Lạt loại VVR-M2 Đó bó gồm hai nhiên liệu hình trụ nhiên liệu hình cạnh...
 • 8
 • 503
 • 12

Báo cáo nghiên cứu khoa học: " ĐÁNH GIÁ SAI SỐ XÁC ĐỊNH HỆ SỐ LỆCH PHỔ 1/E CỦA TRƯỜNG NƠTRON TRÊN NHIỆT TRONG CÁC KÊNH CHIẾU XẠ CỦA PHẢN ỨNG HẠT NHÂN" pps

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... dàng xác định hệ số α Phương pháp ứng dụng để xác định hệ số α kênh 7-1, 1-4 bẫy nơtron phản ứng hạt nhân Đà Lạt Kết chi tiết xác định hệ số α trình bày [1] Mục đích báo cáo đánh giá sai số ... bày trên, nhằm khẳng định tính xác độ tin cậy phương pháp ĐÁNH GIÁ SAI SỐ CỦA PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH HỆ SỐ α Đánh giá sai số phương pháp lên giá trị α cần phải xét đến hai loại sai số : Sai số gần ... sang biểu thức (2); xem sai số hệ thống phương pháp sai số biến số biểu thức (3) xác định hệ số α ; xem sai số thống kê Bảng Các số hạt nhân số a đồng vị sử dụng xác định hệ số α Mônitơ Er (eV) Q0...
 • 5
 • 155
 • 0

KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG NƠTRON CỦA CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU OTTO PHẢN ỨNG PBMR VÀ SO SÁNH VỚI CHU TRÌNH MULTIPASS

KHẢO SÁT ĐẶC TRƯNG NƠTRON CỦA CHU TRÌNH NHIÊN LIỆU OTTO LÒ PHẢN ỨNG PBMR VÀ SO SÁNH VỚI CHU TRÌNH MULTIPASS
... 21% so với chu trình multi-pass Hình Phân bố công suất vùng hoạt với thiết kế nhiên liệu độ sâu cháy 75 GWd/t IV KẾT LUẬN Báo cáo khảo sát đặc trưng nơtron PBMR với chu trình OTTO so sánh với ... Các đặc trưng nơtron chu trình OTTO trạng thái cân (equilibrium state) tính toán so sánh với chu trình multi-pass Các đặc trưng chu trình multipass với viên nhiên liệu tái nạp sáu lần sử dụng so ... cáo trình bày tóm tắt kết báo [6], nghiên cứu [7], nhằm khảo sát khả tăng hiệu sử dụng nhiên liệu đặc trưng hạt nhân chu trình OTTO so sánh với chu trình multi-pass Viên nhiên liệu nạp tải chu trình...
 • 6
 • 110
 • 1

Nghiên cứu xác định tạp chất trong một số vật liệu zirconi sạch hạt nhân bằng phương pháp phân tích ICPMS.

Nghiên cứu xác định tạp chất trong một số vật liệu zirconi sạch hạt nhân bằng phương pháp phân tích ICPMS.
... thêm chuẩn Trong hai phương pháp trên, tạp chất xác định trực tiếp Zr Tạp chất U xác định theo phương pháp phân tích đồng vị Sai số tương đối phép đo khoảng 5% Phương pháp xác định số nguyên tố ... cứu xác định tạp chất số vật liệu zirconi hạt nhân phương pháp phân tích ICP-MS Luận án đặt mục tiêu, nội dung, phương pháp nghiên cứu sau: * Mục tiêu luận án: Xây dựng sở khoa học phương pháp ... điện hạt nhân Ninh Thuận dự kiến hoạt động sau năm 2030 Chương TỔNG QUAN 1.1 XÁC ĐỊNH TẠP CHẤT TRONG CÁC VẬT LIỆU ZIRCONI SẠCH HẠT NHÂN 1.1.1 Zirconi vật liệu zirconi ngành công nghiệp hạt nhân...
 • 150
 • 216
 • 2

tiểu luận môn học xác định hàm lượng của astragalin và isoquercitrin trong lá trinh nữ hoàng cung bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao và điện năng di mao quản

tiểu luận môn học xác định hàm lượng của astragalin và isoquercitrin trong lá trinh nữ hoàng cung bằng sắc kí lỏng hiệu năng cao và điện năng di mao quản
... 2,21% Astragalin Hàm lượng( ppm) -định lượng HPLC RSD: 3,15% RSD: 1,99% RSD: 2,32% Isoquercitrin Hàm lượng( ppm) -định lượng HPLC Kết phân tích Anova khác biệt có ý nghĩa kết định lượng Astragalin isoquercitrin ... quercetrin (91,34%) viện kiểm nghiệm thuốc tp.Hồ Chí Minh cung cấp Trang thiết bị  Máy sắc lỏng hiệu cao Alliance 2695-2996  Máy điện di mao quản Agilent G7100A Dung môi, hóa chất  Acenitril, ... chiếu xác định hàm lượng astragalin isoquercitrin cao flavonoid chiết từ TNHC HPLC TR S RS H α AF Mẫu Thông số TB RSD (%) TB RSD (%) TB RSD (%) TB RSD (%) TB TB Mẫu đối chiếu Isoquercitrin Astragalin...
 • 27
 • 234
 • 3

Luận án Tiến sĩ Vật lý: Ứng dụng phương pháp cộng biên độ các xung trùng phùng nghiên cứu phân rã gamma nối tầng của hạt nhân YB và SM trên phản ứng hạt nhân Đà Lạt

Luận án Tiến sĩ Vật lý: Ứng dụng phương pháp cộng biên độ các xung trùng phùng nghiên cứu phân rã gamma nối tầng của hạt nhân YB và SM trên lò phản ứng hạt nhân Đà Lạt
... tng nghiờn cu: S dng h o SACP thu thp s liu phõn ró gamma ni tng ca cỏc ht nhõn 153 Sm v 172 Yb cỏc phn ng ca 152 Sm( n,2)15 3Sm v 17 1Yb( n,2)17 2Yb vi cỏc ntron nhit 4- V x lý s liu: Xõy dng cỏc chng ... nhanh Khi trựng phựng nhanh s cho xung in hai li vo cú xung xut hin khong thi gian T c la chn trc Cỏc xung li E s c khuch i bng khuch i ph Cỏc SCA cho xung nu biờn xung li vo nm di o c la chn tng ... by v s phỏt trin phng phỏp thc nghim nghiờn cu phõn ró gamma ni tng trờn LPHNL Chng trỡnh by kt qu nghiờn cu phõn ró gamma ni tng ca Yb v Sm s dng h ph k SACP trờn LPHNL Ngoi cũn cú cỏc phn ti...
 • 113
 • 283
 • 3

nghiên cứu điều khiển nồng độ của sản phẩm trong bể chứa phản ứng có khuấy bằng phương pháp ứng dụng bộ điều khiển nơron theo mô hình mẫu

nghiên cứu điều khiển nồng độ của sản phẩm trong bể chứa phản ứng có khuấy bằng phương pháp ứng dụng bộ điều khiển nơron theo mô hình mẫu
... điều khiển nơron theo hình mẫu điều khiển nơron dự báo Nghiên cứu phương pháp nhận dạng điều khiền Ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu để điều khiển nồng độ sản phẩm bể chứa phản ứng ... http://www.lrc-tnu.edu.vn Nghiên cứu điều khiển nồng độ sản4 8 phẩm bể chứa phản ứng khuấy phương pháp ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu – Lương Trung Thành (Tự động hóa) nhiều phương pháp điều khiển phương ... http://www.lrc-tnu.edu.vn + Nghiên cứu điều khiển nồng độ sản4 0 phẩm bể chứa phản ứng khuấy phương pháp ứng dụng điều khiển nơron theo hình mẫu – Lương Trung Thành (Tự động hóa) Hình 1.16 hình điều khiển...
 • 85
 • 190
 • 0

báo cáo vận hành và khảo sát sự cố do thanh điều khiển trong phản ứng bwr bằng phần mềm mô phỏng bwr v3

báo cáo vận hành và khảo sát sự cố do thanh điều khiển trong lò phản ứng bwr bằng phần mềm mô phỏng bwr v3
... Cấu tạo và nguyên lý Giới thiệu sự cố hoạt động của lò nước sôi phần mềm điều khiển bằng phần mềm BWR phỏng BWR_ V3 phỏng BWR_ V3 Vật LÝ LÒ PHẢN ỨNG VÀ TỔNG QUAN ... và kiến nghi KẾT LUẬN:  Tìm hiểu về nguyên lý hoạt động và cấu tạo lò phản ứng nước sôi BWR  Tìm hiểu về phần mềm phỏng BWR_ V3 phỏng và khảo sát hai sự cố ... ứng và tổng quan lò phản ứng nước sôi Phần mềm phỏng BWR_ V3 Các sự cố ở điều khiển của lò phản ứng nước sôi Kết luận và kiến nghi Mở đầu Lí Do Chọn Đề Tài Sự...
 • 26
 • 188
 • 0

vận hành và khảo sát sự cố do thanh điều khiển trong phản ứng bwr bằng phần mềm mô phỏng bwr v3

vận hành và khảo sát sự cố do thanh điều khiển trong lò phản ứng bwr bằng phần mềm mô phỏng bwr v3
... tồn lưu [7] 23 CHƯƠNG PHẦN MỀM MÔ PHỎNG LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN BWR_ V3 VÀ MÔ PHỎNG SỰ CỐ THANH ĐIỀU KHIỂN 4.1 Giới thiệu chung phần mềm BWR_ V3 4.1.1 Giới thiệu phần mềm Cơ quan Năng lượng ... Điện, hyđro CHƯƠNG VẬT LÝ LÒ PHẢN ỨNG HẠT NHÂN 2.1 Phản ứng phân hạch hạt nhân Trong vật lý phản ứng, phản ứng phân hạch hạt nhân phản ứng quan trọng Trong phản ứng neutron va chạm với hạt ... NƯỚC SÔI BWR 3.1 Tổng quan và lịch sử phản ứng hạt nhân BWR BWR viết tắt Boiling Water Reactor hay gọi phản ứng nước sôi Như nói phản ứng BWR thuộc hệ phản ứng thứ II sử dụng mục đích...
 • 56
 • 110
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: xác định độ mảnh của thanh chịu kéo bằng thép góc đơn chiều dài tính toán và bán kính quán tính của chúng lấy như saunhiên liệu của lò phản ứng hạt nhânthanh nhiên liệu lò phản ứng hạt nhânnhiên liệu lò phản ứng hạt nhânkết quả xác định sự phân bố oxit sắt khoáng sản sét băng phương pháp tỷ số ảnhlò phản ứng hạt nhân tự nhiênlò phản ứng hạt nhân đầu tiên của nước talò phản ứng hạt nhân đầu tiên của việt namứng dụng của lò phản ứng hạt nhânứng dụng của lò phản ứng hạt nhân đà lạtlò phản ứng hạt nhân đầu tiên của việt nam nằm ở đâucấu tạo của lò phản ứng hạt nhâncấu tạo chung của lò phản ứng hạt nhânlò phản ứng hạt nhân của việt namtai lieu on chuong phan ung hat nhan on thi dai hocMột số giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động quản trị nguồn nhân lực tại công ty cổ phần đầu tư X.StyleMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại Công ty TNHH Ngọc KhánhMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty TNHH thương mại in bao bì Tuấn BằngMột số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty cổ phần thiết bị Ban maiPHAN TICH TINH HINH TAI CHINH CUA CONG TY CONG NGHE TIN HOC VIEN THONG QUOC THANGOn tap cac so den 100Bài tập kỹ thuật chế tạo 3 chương39Xây dựng chiến lược sản phẩm du lịch sinh thái tỉnh Bến Tre đến năm 2020 (LV thạc sĩ)SKKN: Hướng dẫn làm nhanh bài tập sinh học phần di truyền họcĐề thi học sinh giỏi môn toán 9 thành phố hồ chí minh năm học 2016 2107(có đáp án)NGHIÊN cứu CHỐNG sạt lở bờ SÔNG ĐỒNG THÁP, DÙNG PHƢƠNG PHÁP PHÂN TÍCH TRỰC TIẾPPHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN gây sự cố sạt lở bờ SÔNG và đê BAO TỈNH ĐỒNG THÁPbài slide môn QLNN về DT và TGchính sách bảo vệ môi trườngCHÍNH SÁCH GIÁO dục đào tạo đối với ĐỒNG bào dân tộc THIỂU sốE gov complete survey 2014 3Đánh giá hoạt động Marketing trong phát triển tín dụng cá nhân tại Ngân hàng bưu điện Liên Việt chi nhánh Vĩnh Long (LV thạc sĩ))QUẢN lý NHÀ nước đối với tổ CHỨC PHI CHÍNH PHỦQUẢN lý NHÀ nước về văn hóa, GIÁO dục, y tếQuản lý nhà nước với tổ chức phi chính phủ
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập