Bài giảng: leukemia cấp

Tiết 14: sự nổi (bài giảng thi cấp tỉnh)

Tiết 14: sự nổi (bài giảng thi cấp tỉnh)
... cht Bin phỏp: m bo an ton chuyn du la, cú bin phỏp kp thi gp s c trn du Tit 14 Sinh hot ca ngi v cỏc hot ng sn xut thi mụi trng lng khớ thi ln(NO, CO2, SO2) u nng hn khụng khớ nờn cú xu hng ... cú xu hng chuyn xung lp khụng khớ sỏt mt t Tit 14 Sinh hot ca ngi v cỏc hot ng sn xut thi mụi trng lng khớ thi ln(NO, CO2, SO2) u nng hn khụng khớ nờn cú xu hng chuyn xung khụng khớ sỏt mt t Cỏc ... riờng (78000 N / m ) (10000 N ca ) ln hn trng lng riờng / m nc nờn b chỡm Tu lm bng thộp nhng c thit k cho cú cỏc khong rng trng lng riờng ca c tu nh hn trng lng riờng ca nc nờn tu cú th ni trờn...
 • 19
 • 207
 • 3

Bài giảng nang cap may casio 500

Bài giảng nang cap may casio 500
... FX-570ES t máy FX-500ES mà không c n ph i t n VN Đ c Bây gi b n b m liên ti p ba phím SHIFT + + + = + = đ reset máy tính c a minh đ t n h n g nh ng phút giây ng t ngào bên chi c máy tính CASIO FX-570ES ... m i P2 thay vào hàn l i P0 Chúc b n nâng c p máy tính c a thành công! NÂNGC P MÁYFX-500MSTHÀNHFX-570MSĐ GI I BÀI TOÁNT NG H P DAOĐ NG Đ u tiên b n nh n MODE M+(80 l n) nh n phím lên (5) nh n liên ... CMPLX 2: STAT3: BASEN 4: EQN5: MATRIX 7: TABLE8: VECTOR Đi u có nghĩa r ng máy tính c a b n(FX- 500ES) l t xác tr thành máy FX-570ES m t cách hoàn h o v i ch c n ăng hoàn toàn gi ng nh máy FX-570ES...
 • 3
 • 196
 • 0

Bài giảng Pho cap THCS-2010

Bài giảng Pho cap THCS-2010
... nhiên năm gần Chi uỷ quyền địa phơng, ngành đoàn thể , nhà trờng nhân dân bớc vợt lên khó khăn đa phong trào GD xã tiến lên Từ có Nghị hội nghị BCH-TW Đảng lần thứ IV công văn số 7036/ THPT ngày ... vân động em hội viên theo học đặn lớp e- Hội khuyến học, kịp thời động viên hoc sinh, giáo viên phong trào dạy học nhng cha dộng viên kịp thời cá nhân, tập thể làm tốt công tác phổ cập f- Trờng ... khen thởng động viên kịp thời tập thể cá nhân có thành tích C- Những học kinh nghiệm rút Phát động phong chào rộng rãi đến tổ chức xã hội, tầng lớp nhân dân địa phơng Phát huy tối đa vai trò nòng...
 • 11
 • 153
 • 0

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 2

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 2
... ⇔ 2m( x + 1) = 3x −   ∫ dx (*) ( x + 1) 1điểm 0 ,25 Bài toán yêu cầu ⇔ f (1) ≤ 2m ≤ f (2) ⇔ −8 − x + 3x − = − x + 2mx + 2m 0 ,25 1≤ x ≤    f ( x ) = x − = 2m  x+1  + f(x) liên tục [ 1; 2] ... hàm số y = x4 – 4x2 + + TXĐ: D = ¡ Đạo hàm y’ = 4x3 - 8x y’ = ⇔ x = 0, x = ± Giới hạn : lim = +∞ x→±∞ ( )( Hàm số đồng biến − 2; 0 ; 1 ,25 0 .25 0 .25 ) ( )( 2; +∞ , nghịch biến −∞; − ; 0; ) 0 .25 ... x 2 π  ⇔ cos  x − ÷ = cos x 6  ⇔ 0 ,25 0 ,25 π   x = 12 + kπ ⇔  (k∈¢ )  x = π + kπ  36  Tìm m để phương trình sau có nghiệm thực :  − x + 3x − ≥ (*) ⇔  2 − x + x − = − x + 2mx + 2m...
 • 4
 • 99
 • 0

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 1

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 1
... di)|2n a2 + b2 = (c2 + d2)n Cõu VI.b: 1) Tỡm c C1 (1; 1) , C2 (2; 10 ) 11 11 16 x + y + = 3 91 91 416 = + Vi C2 (2; 10 ) (C): x + y x + y + 3 + Vi C1 (1; 1) (C): x + y 2) Gi (P) l mt phng qua ... x + cos6 x ) = + cos x + cos8 x I = 64 16 64 12 8 x= AM = a; SM= 4a SM = SB V1 SM SN SM = (1) V SB SC SB V V 3 = = V2 = V (2) V V 5 Cõu IV: t V1=VS.AMN; V2=VA BCNM; V=VS.ABC; = a3 V2 ... 2a2 b2 (1) ; b + c 2b2c2 (2); c + a 2c2 a (3) a + b4 + c abc(a + b + c) a + b + c + abcd abc(a + b + c + d ) 4 a + b + c + abcd (4) pcm abc(a + b + c + d ) Cõu VI.a: 1) A(3; 1) , B(5;...
 • 3
 • 102
 • 0

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 2

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 2
... x + 2mx + 2m  1≤ x ≤  ⇔ ⇔ 2m( x + 1) = 3x −   ( x + 1) Bài toán yêu cầu ⇔ f (1) ≤ 2m ≤ f (2) ⇔ −8 ∫ dx − x + x − = − x + 2mx + 2m 0 ,25 (*) 1điểm 0 ,25 1≤ x ≤    f ( x) = x − = 2m  x+1 ... hàm số y = x4 – 4x2 + + TXĐ: D = ¡ Đạo hàm y’ = 4x3 - 8x y’ = ⇔ x = 0, x = ± Giới hạn : lim = +∞ x→±∞ ( )( Hàm số đồng biến − 2; 0 ; 1 ,25 0 .25 0 .25 ) ( )( 2; +∞ , nghịch biến −∞; − ; 0; ) 0 .25 ... x+1  + f(x) liên tục [ 1; 2] có f ′( x) = Câu http://ductam_tp.violet.vn/ III Tính tích phân I = 0 ,25 0 ,25 > 0, ∀x ∈ [ 1; 2] ⇒ f (x) đồng biến [ ;2] 1 ≤m≤ 0 ,25 0 ,25 0 ,25 1điểm -Hết ...
 • 4
 • 63
 • 0

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 4

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 4
... a ≠ (vì a ≠ b) AB = (b − a)2 + (b3 − 3b2 + − a3 + 3a2 − 1)2 = 4( a − 1)6 − 24( a − 1 )4 + 40 (a − 1)2 AB = 4( a − 1)6 − 24( a − 1 )4 + 40 (a − 1)2 ⇔ 2 = 32 ⇔ ⇒ A(3; 1) B(–1; –3)  a = ⇒ b = −1  a = ... ≥c− =c− − (3) 4 da ( + b ) da b da dab ≥d− =d− − (4) 4 Từ (1), (2), (3), (4) suy ra: a + b2 c + b + c2d Mặt khác: + c + d 2a + d + a2 b ≥ 4 ab + bc + cd + da abc + bcd + cda + dab − 4 http://ductam_tp.violet.vn/ ... t Câu VI.a: 1) Ptts d:  Giả sử C(t; 4 + 3t) ∈ d  y = 4 + 3t S= uuu uuu r r 1 AB AC.sin A = AB AC − AB.AC 2 ( ⇒ C(–2; –10) C(1;–1) ) = ⇔ t = −2 4t + 4t + = ⇔  t =  uu uuu r r r 2) (Q) qua...
 • 3
 • 134
 • 0

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 6

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 6
... + 3y – 2z + = 3 Câu VII.b: (4) ⇔ ( mx + 1) + mx + = ( x − 1) + ( x − 1) 2) Xét hàm số: f(t)= t + t , hàm số đồng biến R f ( mx + 1) = f ( x − 1) ⇔ mx + = x − Giải biện luận phương trình ta có ... = b = −2a ⇔ a2 + b2 b = − a 3b + 4a • b = –2a: AB: x – 2y = ; CD: x – 2y –2 =0; BC: 2x +y – 6= 0; AD: 2x + y – =0 • b = –a: AB: –x + y+ =0; BC: –x –y + 2= 0; AD: –x –y +3 =0; CD: –x + y+ =0...
 • 3
 • 102
 • 0

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 7

Bài giảng LT cấp tốc Toán 2010 số 7
... III: Cộng (a), (b), (c) ta được: • Nếu x>3 từ (b) có: y = x( x − 3) + 27 > 27 ⇒ y > từ (c) lại có: z = y ( y − 3) + 27 > 27 ⇒ z > => (d) không thoả mãn • Tương tự, x (1) ⇔ 5t − 7t ...  1− a ; < − a + − b + − c < (Bunhia) 1− b + 1− c Dấu "=" xảy ⇔ a = b = c = minT = 2 6 4 7 B  ; ÷; C1 (0;1); C2  ; ÷ 5  5 5 2) (S) có tâm I(1; –2; –1), bán kính R = (Q) chứa Ox ⇒...
 • 3
 • 130
 • 0

Bài giảng phụ cấp công vụ

Bài giảng phụ cấp công vụ
... 204/2004/NĐ-CP) Điều Mức phụ cấp công vụ Các đội tượng quy định Điều Nghị định áp dụng phụ cấp công vụ từ ngày 01 tháng năm 2011 10% mức lương hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo phụ cấp thâm niên vượt ... dụng chế độ phụ cấp công vụ quy định Nghị định này, đồng thời thuộc đối tượng áp dụng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề phụ cấp ưu đãi theo nghề phụ cấp đặc thù hưởng mức phụ cấp cao nhât ... tắc áp dụng Phụ cấp công vụ chi trả kỳ lương hàng tháng không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế Thời gian không tính hưởng phụ cấp công vụ bao gồm: a) Thời gian công tác,...
 • 3
 • 185
 • 1

Bài giảng THƯỚC CẶP

Bài giảng THƯỚC CẶP
... mm Cần hãm Đo sâu Phân loại 1/10 1/20 -Thước cặp 1/10: đo kích thước xác tới 0.1 mm -Thước cặp 1/20: đo kích thước xác tới 0.05 mm -Thước cặp 1/50: đo kích thước xác tới 0.02 mm 1/ 50 Cách sử dụng ... đo - Khi đo xem vạch “0” du xích vào vò trí thước ta đọc phần nguyên kích thước thước - Xem vạch du xích trùng với vạch thước ta đọc phần lẻ kích thước theo vạch du xích (tại phần trùng nhau) ... đo cần kiểm tra xem thước có xác không - Phải kiểm tra xem mặt vật đo có không - Khi đo phải giữ cho hai mặt phẳng thước song song với kích thước cần đo - Trường hợp phải lấy thước khỏi vò trí...
 • 22
 • 1,043
 • 9

bài giảng phân cấp tài khóa - nguyễn hồng thắng, ueh

bài giảng phân cấp tài khóa - nguyễn hồng thắng, ueh
... hình thức phân cấp Ba hình thức phân cấp quốc gia Phân cấp tài khóa Phân cấp hành Thu Chi Đầu tư Vay Tản quyền Ủy quyền Trao quyền Phân cấp trị Mức đợ phân cấp Phân chia chức hành đơn vị cấp trung ... Bốn cấp quyền Việt Nam Mức độ hình thức phân cấp Phân cấp tài khóa Phân cấp ngân sách Việt Nam BỐN CẤP CHÍNH QUYỀN TẠI VIỆT NAM Bốn cấp quyền  Chính phủ  Chính quyền cấp tỉnh  Chính quyền cấp ... Dân trí Phân cấp tài khóa Phân nguồn thu: thuế, vay nợ  Giao nhiệm vụ chi  Tự chủ ngân sách: quyền phân bổ Trong phân cấp tài chính, khơng nên tập trung nâng cao tính tự chủ tài cấp quyền...
 • 56
 • 270
 • 1

Bài giảng orcad capture

Bài giảng orcad capture
... (R) 19 Bài giảng Orcad Nguyễn Thúy Bình- KTĐT Ta vẽ sơ đồ mạch sau Lưu lại sơ đồ mạch, kết thúc Orcad Capture! !! 20 Nguyễn Thúy Bình- KTĐT Bài giảng Orcad Orcad Pspice Pspice Toolbar in Capture ... Q2SC1815 56k R6 5k R5 R2 1k V1 12Vdc C3 R4 1.2k 220uF 0 31 Bài giảng Orcad Nguyễn Thúy Bình- KTĐT 32 Nguyễn Thúy Bình- KTĐT Bài giảng Orcad Bài R1 68k R3 5.6k R6 10k R9 150 Q1 V1 Q3 Q2SC1815 R10 ... Voltage 29 Bài giảng Orcad Nguyễn Thúy Bình- KTĐT Đưa đầu đo tới đầu mạch (điểm C2 R6), sau chạy mô Ta quan sát đặc tuyến Pha-tần mạch hình sau: 30 Nguyễn Thúy Bình- KTĐT Bài giảng Orcad Phân...
 • 86
 • 85
 • 0

BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN 2 ( GV Nguyễn Quang Thuấn ) - CHƯƠNG 7 pps

BÀI GIẢNG CUNG CẤP ĐIỆN 2 ( GV Nguyễn Quang Thuấn ) - CHƯƠNG 7 pps
... ixk (2 ) iu kin n nh nhit: I nh dm I tqd t nh.dm (3 ) (Vi tqd = tN) Lu ý: 1) i vi cỏc PT, TB h ỏp (U 1000V) khụng cn kim tra n nh ng 2) i vi PT, TB cú Im 1000A, khụng cn kim tra n nh nhit 3) ... 11 /2/ 2011 Ti liu tham kho TS Ngụ Hng Quang Thit k cp in, NXBKHKT- 20 06 TS Ngụ Hng Quang La chn cỏc phn t thit b t 0, 4-5 00kV, NXBKHKT- 20 05 TS Trn Quang Khỏnh H thng cung cp in, NXKHKT HN 20 05 ... in ct nh mc, IC.m (kA) Cụng sut ct nh mc, SC.m (MVA) Dũng in ụ nh mc, I.m (kA) 11 /2/ 2011 Dũng in ụn nh mc, Inh.m (kA) IC.m IN SC.mMC SN I.m ixk I nh.dm I tqd tnh dm 7 .2 LA CHN KH C IN CAO...
 • 28
 • 261
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tieu luan phoi hop cac loai thi nghiemLUẬN VĂN TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG NĂM 2016KHÓA LUẬN tốt NGHIỆP TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG , NGÂN HÀNG SEABANKPresentation DOING 2Đề đa ks giáo viên anh huyện tam dương 2015 2016Đề đa ks giáo viên hóa huyện tam dương 2015 2016Bộ đề thi học sinh giỏi cấp huyện môn Ngữ văn lớp 9 năm học 2016 2017Bài văn mẫu lớp 9 số 5 đề 2: Lấy nhan đề “Những người không chịu thua số phận”, em hãy viết bài văn nêu suy nghĩ của mình về những con người ấyĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017Cảm nhận khổ cuối trong bài Sang thu của Hữu ThỉnhPhân tích khổ thơ đầu trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiPhân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh ChâuĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêmPhân tích nhân vật ông họa sĩ trong bài Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongĐề thi HSG lớp 9 môn Văn tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Nghị luận về câu tục ngữ “Đói cho sạch, rách cho thơm”Tóm tắt Rôbinxơn ngoài đảo hoang của ĐiphôVăn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính trung thựcVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về trang phục và văn hóa
Đăng ký
Đăng nhập