Mật mã đối xứng Giải thuật DES

Chương 2 " Mật đối xứng" doc

Chương 2
... (trước 1976)  Mật bất đối xứng (sau 1976)  Cá hệ thống ghép Information security, PTITHCM, 20 12 Mật quy ước Hackers Information security, PTITHCM, 20 12 Phương trình mật  Ký hiệu:  ... mật học Cryptology Cryptography Cryptanalysis Symmetric Asymmetric Block ciphers Stream ciphers Information security, PTITHCM, 20 12 Lịch sử phát triển  Mật cổ điển (20 00 BC)  Mật đối ... security, PTITHCM, 20 12 Nguyễn Bính Mật đối xứng Information security, PTITHCM, 20 12 Cấu trúc khối Feistel  IBM xây dựng năm 1973  Làm sở cho nhiều thuật tóan hóa đối xứng đại  Dựa...
 • 55
 • 152
 • 0

một số phương pháp thám hệ mật đối xứng và ứng dụng trong phát triển hệ mật

một số phương pháp thám mã hệ mật mã đối xứng và ứng dụng trong phát triển hệ mật mã
... ii đại học thái nguyên Tr-ờng đại học CÔNG NGHệ THÔNG TIN TRUYềN THÔNG Lấ HU TH MT S PHNG PHP THM M H MT M I XNG V NG DNG TRONG PHT TRIN H MT M LUN VN THC S KHOA HC MY TNH Chuyờn ... ký hiu hai bờn ú l A v B Trong mt mó c in truyn thng, vic trao i ny phi c m bo mt khụng cho bt k mt i tỏc C ( i tỏc th 3) no bit Vỡ khúa mó quyt nh n an ton mt mó Trong lỳc thut toỏn mó/dch ... (ch gm cú b ụi) Trong ú, tn s b ụi múc xớch s c th hin l: Vi, ie, ee, et, tj, jn, na, am gm b ụi Lu ý: - S tt c cỏc b ụi múc xớch bn di n l n - Cũn s tt c cỏc b ụi thng l: [(n)2] Trong ú ký hiu...
 • 79
 • 177
 • 2

Bài giảng an toàn và bảo mật thông tin chương 3 hệ mật đối xứng

Bài giảng an toàn và bảo mật thông tin  chương 3 hệ mật mã đối xứng
... khóa cho trình hóa giải Hệ bất đối xứng: khóa hóa giải khác  Ngoài có: hệ cổ điển, hệ đại, dòng, khối Tiêu chu ẩn đánh giá h ệ Để đánh giá hệ mật người ta thường ... hình hóa đ ối x ứng Đ ặc ểm h ệ đ ối x ứng  Khóa phải giữ bí mật người gởi người nhận, hay nói cách khác phải có kênh chuyển khóa an toàn  Tính an toàn hệ đối xứng: gọi an toàn phá ... hay gọi không gian khoá E: ánh xạ KxP vào C, gọi phép lập mật D: ánh xạ KxC vào P, gọi phép giải Phân lo ại h ệ m ật Dựa vào cách truyền khóa phân thành:  Hệ đối xứng: dùng chung...
 • 68
 • 134
 • 0

Một số phương pháp thám hệ mật đối xứng và ứng dụng trong phát triển hệ mật

Một số phương pháp thám mã hệ mật mã đối xứng và ứng dụng trong phát triển hệ mật mã
... ĐẶT MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP THÁM MÃ HỆ MÃ DES TRONG PHÁT TRIỂN HỆ MẬT MÃ 3.1 Đặt vấn đề Qua nghiên cứu lý thuyết chương chương phương pháp thám Trong ba phương pháp thám mã, vào độ an toàn hệ ... bất đối xứng Vào năm 1970 Diffie Hellman phát minh hệ hóa gọi hệ hóa bất đối xứng hay hệ hóa công khai Thuật toán hóa bất đối xứng khác hoàn toàn so với thuật toán hóa đối xứng ... ngữ mật thám mã, khái niệm thám mã, bước để tiến hành thám mã, đặc biệt chương tập trung trình bày phương pháp thám phương pháp công vét cạn, phương pháp thám tuyến tính, phương pháp thám...
 • 74
 • 67
 • 0

Hệ hóa đối xứng và bất đối xứng, các thuật toán des, aes, rsa chữ ký số và ứng dụng

Hệ mã hóa đối xứng và bất đối xứng, các thuật toán des, aes, rsa chữ ký số và ứng dụng
... chứng thực khóa công khai Quá trình sử dụng chữ số bao gồm trình: tạo chữ kiểm tra chữ Tạo sử dụng chữ số kỹ thuật hóa bất đối xứng I.2 Chữ số khóa công khai dựa tảng mật hóa ... Nb-1]) Y = state III hóa bất đối xứng III.1 Khái niệm hóa bất đối xứng, chế, thành phần hệ hóa bất đối xứng Mật hóa khóa công khai dạng mật hóa cho phép người sử dụng trao đổi thông ... so với DES thuật toán hóa đối xứng khác Trên thực tế, Bob sử dụng thuật toán hóa đối xứng để hóa văn cần gửi sử dụng RSA để hóa khóa để giải (thông thường khóa ngắn nhiều so với...
 • 50
 • 236
 • 1

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HÓA KHÓA ĐỐI XỨNG BẰNG THUẬT TOÁN RIJNDAEL

TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÃ HÓA KHÓA ĐỐI XỨNG BẰNG THUẬT TOÁN RIJNDAEL
... biết khóa lập hay thuật toán lập mã, ―dễ‖ xác định đƣợc rõ, ―dễ‖ tìm đƣợc khóa giải + Hệ hóa DES (1973) hóa khóa đối xứng đại, có độ an toàn cao Ưu điểm: Hệ hóa khóa đối xứng hóa ... hóa khóa lập khóa giải trùng (ke = kd), nhƣ hệ hóa ―dịch chuyển‖ hay DES Hệ hóa khóa đối xứng gọi Hệ hóa khóa bí mật, hay khóa riêng, phải giữ bí mật khóa Trƣớc dùng hệ ... pháp hóa quy ƣớc, phƣơng pháp hóa khóa công cộng phải sử dụng khóa có độ dài lớn nhiều lần khóa bí mật đƣợc sử dụng hóa quy ƣớc Nơi sử dụng hệ hóa khóa công khai Hệ hóa khóa...
 • 71
 • 508
 • 1

Luận văn:TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HÓA KHÓA ĐỐI XỨNG BẰNG THUẬT TOÁN RIJNDAEL ppt

Luận văn:TÌM HIỂU VÀ XÂY DỰNG ỨNG DỤNG MÃ HÓA KHÓA ĐỐI XỨNG BẰNG THUẬT TOÁN RIJNDAEL ppt
... biết khóa lập hay thuật toán lập mã, ―dễ‖ xác định đƣợc rõ, ―dễ‖ tìm đƣợc khóa giải + Hệ hóa DES (1973) hóa khóa đối xứng đại, có độ an toàn cao Ưu điểm: Hệ hóa khóa đối xứng hóa ... hóa khóa lập khóa giải trùng (ke = kd), nhƣ hệ hóa ―dịch chuyển‖ hay DES Hệ hóa khóa đối xứng gọi Hệ hóa khóa bí mật, hay khóa riêng, phải giữ bí mật khóa Trƣớc dùng hệ ... pháp hóa quy ƣớc, phƣơng pháp hóa khóa công cộng phải sử dụng khóa có độ dài lớn nhiều lần khóa bí mật đƣợc sử dụng hóa quy ƣớc Nơi sử dụng hệ hóa khóa công khai Hệ hóa khóa...
 • 71
 • 197
 • 0

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin chương 2 đối xứng (cổ điển)

Bài giảng bảo mật hệ thống thông tin  chương 2 mã đối xứng (cổ điển)
... Trong hoá cổ điển có hai phương pháp bật là: hoá thay hoá hoán vị Mọi cổ điển đối xứng NN BMHTTT II.1 đối xứng II.1.1 Các khái niệm Mật đối xứng sử dụng khóa cho việc hóa ... kẻ thám người phát triển tìm hiểu nghiên cứu Lý thuyết bao gồm mật thám để đánh giá mạnh hay không NN BMHTTT Mô hình đối xứng NN BMHTTT II.1 .2 Các yêu cầu Một đối xứng ... Hiện đối xứng công khai tiếp tục phát triển hoàn thiện công khai đời hỗ trợ đối xứng không thay nó, đối xứng đến sử dụng rộng rãi NN BMHTTT Thuật ngữ hóa Bản rõ X gọi là tin gốc...
 • 52
 • 75
 • 0

Mật đôi tay docx

Mật mã đôi tay docx
... 10 Mật đôi tay Cùng anh sáng tạo vài loại mật bàn tay mà có hai người biết Ví dụ, dùng bàn tay trái để vào ngực (gần tim) mình, sau đó, bạn xoa nhẹ lên mu bàn tay phải hướng lòng bàn tay ... lần ân bạn Lưu ý: Nhớ vệ sinh bàn tay bạn anh để việc ban tặng cho nụ hôn tay thêm tuyệt diệu Có thể hôn ngón tay, lòng bàn tay, cổ tay, khuỷu tay hay phần cánh tay anh mà bạn yêu thích Hành động ... đan ngón tay vào ngón tay anh ấy, hai lòng bàn tay úp chặt vào tăng cường độ gắn kết tình cảm vợ chồng Kiểu nắm tay gợi ý hoàn hảo bạn dạo anh khung cảnh riêng tư, thơ mộng Nắm ngón tay anh Nắm...
 • 5
 • 125
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Một số kết quả về cấu trúc đối xứng của tích Descartes các nữa không gian trên" docx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... tạp) H3 Hơn nữa, ta có H3 ∼ SL(2, C)/SU (2) = Bây xác định cấu trúc không gian đối xứng tích Descartes nửa không gian Hn := H3 × × H3 18 Xét đa tạp tích Hn Gọi dH3 mêtric nửa không gian H3 Khi ... Bây xét không gian đối xứng Hn ∼ SLn (2, C)/SU n (2) Qua tác động nhóm = n n (con) rời rạc SL (2, Z + iZ) lên H3 , tương tự trường hợp không gian đối xứng H3 xác định không gian đối xứng địa ... Hơn nữa, Hn ∼ SLn (2, C)/SU n (2) = Không gian đối xứng địa phương SLn (2, Z + iZ)\Hn Xét không gian đối xứng H3 ∼ SL(2, C)/SU (2) Qua tác động nhóm (con) rời rạc = SL(2, Z + iZ) H3 xác định không...
 • 7
 • 189
 • 0

Các hệ đối xứng tiêu chuẩn

Các hệ mã đối xứng tiêu chuẩn
... độ dài 56-bits để hoá khối liệu 64-bits Lập giải chìa Sau này, để tăng độ an toàn, cải biên thành DES bội (Triple DES) Hệ liệu tiêu chuẩn - DES (Data Encription Standard) Để giúp ... Viện Tiêu chuẩn Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST) thức đưa đề nghị cộng đồng tham gia vào việc xây dựng chuẩn hoá nâng cao (Advanced Encryption Standard AES) Trong số yêu cầu đưa AES, có tiêu ... bi,j (trong mảng trạng thái mới, hình chữ nhật) cách độc lập với Xét mặt chất, hoạt động giống "hộp thay thế" (S-box) thường gặp số hệ đối xứng quen biết Sơ đồ thực sau: a0,0 a0,1 a0,2 a0,3...
 • 21
 • 91
 • 0

Ma Trận Và Giải Thuật pdf

Ma Trận Và Giải Thuật pdf
... NỘI DUNG Ma trận I Khái niệm Các phép toán ma trận Thuật toán biểu diễn thuật toán II Khái niệm Đặc tính thuật toán Biểu diễn thuật toán III Bài tập Ma trận – Khái niệm  Ma trận bảng số ... j i2 j ik kj t 1 Ma trận - Các phép toán ma trận (2/3) c Chuyển vị luỹ thừa ma trận Ma trận vuông n x n In =[ij] có phần tử đường chéo ii =1 gọi ma trận đơn vị  Cho ma trận A = [aij] có ...      Đơn giản, viết ma trận sau A = [aij] Ma trận - Các phép toán ma trận (1/3) a Phép cộng  Cho A = [aij] B = [bij] ma trận m x n  Tổng A B ký hiệu A + B ma trận m x n có phần tử thứ...
 • 15
 • 304
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: sử dụng mã khóa bí mật mã khóa công khaigiải bài tập hình học 12 cơ bản chương 2 mặt nón mặt trụ mặt cầu pdfđề kiểm tra toán 6 chương 2 có ma trậnđề kiểm tra toán 8 chương 2 có ma trậnkiểm tra đại số 7 chương 2 có ma trậnđề kiểm tra toán 7 chương 2 có ma trậnđề kiểm tra đại số 9 chuong 2 co ma trande kiem tra toan 9 chuong 2 co ma tranmã hóa khóa bí mậtgiao thức mật mã hóa khóa bí mậttham gia chương trình mã số bí mậtmật mã tây tạng tập 10 chương 2hòn đảo bí mật chương 2ứng dụng của mã hóa khóa bí mậtứng dụng mã hóa khóa bí mậtBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2011 q3 hopnhatBáo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2012 q2 hopnhat03 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt hoang hoa tham lan 1 nam 2017 8164 147745398623 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt tran hung dao lan 2 nam 2017 8930 148393220330 TS247 DT de thi thu thpt qg mon hoa truong thpt hong ngu 2 dong thap lan 1 nam 2017 9132 148523119812 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc so giao duc bac ninh lan 1 nam 2017 8973 148272695914 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt nguyen khuyen nam 2017 8848 148178625017 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt hoang quoc viet lan 2 nam 2017 8850 148307330119 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt thuan thanh 1 lan 2 nam 2017 8929 148229383704 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt vinh vien nam 2017 8148 147702392806 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt yen lac 2 lan 1 nam 2017 8775 1480494634Báo cáo tài chính ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam 2014 q1 hopnhat11 TS247 DT de thi thu thpt quoc gia mon hoa hoc truong thpt chuyen khoa hoc tu nhien nam 2017 8932 1482595385Quản lý tài chính tại công ty vận chuyển và kho vận bưu điệnNhững vấn đề nóng của xã hộiTổng quan về kinh doanh ngoại hối ngân hàngAmerican culture Văn hóa MỹHỆ THỐNG THỜI GIAN THỰC VÀ ỨNG DỤNG TRONG KỸ THUẬT MÔ PHỎNGÔN TẬP VẬT LÝ LỚP 10TỪ CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TA HIỆN NAY SUY NGHĨ ĐÔI ĐIỀU VỀ KHỔNG GIÁO
Đăng ký
Đăng nhập