Các cơ chế định tuyến QoS và thuật toán mở đường ngắn nhất đầu tiên (OSPF) mở rộng

LUẬN VĂN:CÁC CHẾ ĐỊNH TUYẾN QoS THUẬT TOÁN MỞ ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐẦU TIÊN (OSPF) MỞ RỘNG docx

LUẬN VĂN:CÁC CƠ CHẾ ĐỊNH TUYẾN QoS VÀ THUẬT TOÁN MỞ ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐẦU TIÊN (OSPF) MỞ RỘNG docx
... nghiên cứu: “Các chế định tuyến QoS thuật toán mở đường ngắn (OSPF) mở rộng lựa chọn Thay tìm hiểu vấn đề chung rộng lớn định tuyến QoS, tập trung vào vấn đề cụ thể, dựa giao thức định tuyến có Cụ ... 2: Các chế định tuyến QoS Nội dung trình bày định tuyến QoS mạng phân cấp chế định tuyến đảm bảo QoS Chương 3: OSPF mở rộng cho định tuyến đảm bảo chất lượng Nội dung tập trung vào mở rộng OSPF ... trình bày định tuyến QoS nội miền liên miền, sau tổng kết chế định tuyến QoS Nội dung chương phục vụ cho trình bày mở rộng thuật toán định tuyến OSPF cho QoS Chương 2.1 Định tuyến QoS nội miền...
 • 85
 • 188
 • 0

Các chế định tuyến QoS thuật toán mở đường ngắn nhất đầu tiên (OSPF) mở rộng

Các cơ chế định tuyến QoS và thuật toán mở đường ngắn nhất đầu tiên (OSPF) mở rộng
... CÔNG NGHỆ NGUYỄN THỊ NGÂN CÁC CƠ CHẾ ĐỊNH TUYẾN QoS VÀ THUẬT TOÁN MỞ ĐƯỜNG NGẮN NHẤT ĐẦU TIÊN (OSPF) MỞ RỘNG Ngành : Công nghệ Điện tử - Viễn thông Chuyên ngành : Kỹ thuật điện tử Mã số : 60 52 ... cứu: Các chế định tuyến QoS thuật toán mở đƣờng ngắn (OSPF) mở rộng đƣợc lựa chọn Thay tìm hiểu vấn đề chung rộng lớn định tuyến QoS, tập trung vào vấn đề cụ thể, dựa giao thức định tuyến có ... 17 1.3.2 Độ tin cậy định tuyến dựa QoS 21 1.3.3 Đặt vấn đề nghiên cứu thuật toán OSPF mở rộng 22 CHƢƠNG – CƠ BẢN VỀ CÁC CƠ CHẾ ĐỊNH TUYẾN QoS [2] 25 2.1 Định tuyến QoS nội miền ...
 • 86
 • 178
 • 0

Các chế định tuyến QoS thuật toán mở đường ngắn nhất đầu tiên (OSPF) mở rộng

Các cơ chế định tuyến QoS và thuật toán mở đường ngắn nhất đầu tiên (OSPF) mở rộng
... nghiên cứu: Các chế định tuyến QoS thuật toán mở đường ngắn (OSPF) mở rộng lựa chọn Thay tìm hiểu vấn đề chung rộng lớn định tuyến QoS, tập trung vào vấn đề cụ thể, dựa giao thức định tuyến có ... dung trình bày định tuyến QoS mạng phân cấp chế định tuyến đảm bảo QoS Chương 3: OSPF mở rộng cho định tuyến đảm bảo chất lượng Nội dung tập trung vào mở rộng OSPF cho định tuyến QoS 3 CHƯƠNG ... trình bày định tuyến QoS nội miền liên miền, sau tổng kết chế định tuyến QoS Nội dung chương phục vụ cho trình bày mở rộng thuật toán định tuyến OSPF cho QoS Chương 2.1 Định tuyến QoS nội miền...
 • 85
 • 199
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐẢM BẢO QOS TRONG MẠNG DI ĐỘNG UMTS ÁP DỤNG QOS ĐỐI VỚI CÁC PHÂN LỚP THUÊ BAO

NGHIÊN CỨU CÁC CƠ CHẾ ĐẢM BẢO QOS TRONG MẠNG DI ĐỘNG UMTS VÀ ÁP DỤNG QOS ĐỐI VỚI CÁC PHÂN LỚP THUÊ BAO
... nhà mạng triển khai thử nghiệm loại hình dịch vụ cho phân lớp thuê bao VIP có kế hoạch triển khai thương mại toàn mạng Do vậy, đề tài Nghiên cứu chế đảm bảo QoS mạng di động UMTS áp dụng QoS phân ... Nghiên cứu phân lớp dịch vụ mạng UMTS, chế đảm bảo QoS, cách tính toán đánh giá tham số QoS  Chương Nghiên cứu tiêu QoS dịch vụ ứng dụng cụ thể  Chương Xây dựng đo QoS dựa phân lớp thuê bao khuyến ... Chương 7 Chương Nghiên cứu phân lớp dịch vụ mạng UMTS, chế đảm bảo QoS, cách tính toán đánh giá tham số QoS Chương nghiên cứu chế quản lý thực thi QoS mạng UMTS Chúng ta nghiên cứu bốn loại hình...
 • 26
 • 240
 • 1

nghiên cứu xác định các chế mòn, nguyên nhân biện pháp khắc phục; đồng thời lựa chọn giải pháp công nghệ chế tạo, công nghệ bề mặt để nâng cao chất lượng các loại đầu ép đá cắt

nghiên cứu xác định các cơ chế mòn, nguyên nhân và biện pháp khắc phục; đồng thời lựa chọn giải pháp công nghệ chế tạo, công nghệ bề mặt để nâng cao chất lượng các loại đầu ép đá cắt
... bề mặt đạt độ cứng: HRC 60 ữ 62 chiều sâu lớp thấm không nhỏ 0,3mm Độ côn độ ô van bề mặt 80-0,02, 100-0,12 -0,04 -0,15 16,1+0,08 +0,06 Độ không đồng tâm bề mặt 1.Độ bóng bề mặt lại: Độ đảo mặt ... luyện, thấm bon bề mặt đạt độ cứng: HRC 60 ữ 62 chiều sâu lớp thấm không nhỏ 0,3mm Độ côn độ ô van bề mặt 80-0,02, 100-0,12 -0,04 -0,15 16,1+0,08 0,05 +0,06 Độ không đồng tâm bề mặt 80-0,02, 100-0,12 ... ? X15 Đầu ép Đá mài ba via Tỷ lệ 1:1 Khối l-ợng 1,2 kg Tờ số : 01 Số tờ : 01 Lớp Cao học K8-CNCTM Trừơng Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Số l-ợng Trừơng Đại Học Kỹ Thuật Công Nghiệp Thái Nguyên...
 • 95
 • 287
 • 0

xây dựng cán cân thanh toán quốc tế các chế điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế

xây dựng cán cân thanh toán quốc tế và các cơ chế điều chỉnh cán cân thanh toán quốc tế
... thành lập cán cân toán biện pháp điều chỉnh cán cân toán Việt Nam Phạm vi nghiên cứu: mặt lý thuyết phân tích sở khoa học việc xây dựng cán cân toán quốc tế chế điều chỉnh cán cân toán quốc tế; mặt ... 1.2 Phân tích nội dung cán cân toán quốc tế: 1.2.1 Nội dung cán cân toán Quốc tế: Theo Sổ tay cán cân toán Quốc tế xuất lần thứ Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF), cán cân toán Quốc tế gồm khoản mục sau: ... Quốc tế Chơng trình bày khái niệm nội dung cán cân toán Quốc tế Sau đó, đề cập đến nguyên tắc bút toán phân tích cán cân toán Cuối chơng đa chế điều chỉnh kinh nghiệm điều chỉnh cán cân toán...
 • 89
 • 318
 • 0

NGHIÊN CỨU CÁC CHẾ ĐẢM BẢO QoS TRONG MẠNG UMTS

NGHIÊN CỨU CÁC CƠ CHẾ ĐẢM BẢO QoS TRONG MẠNG UMTS
... ng UMTS Các hư ng nghiên c u ti p t c c a ñ tài s bao g m ch giám sát QoS m ng UMTS, mô hình qu n lý QoS v n ñ t i ưu hóa QoS Các ch giám sát QoS nh m m c ñích giám sát ñ th c thi c a ch QoS Các ... pháp ñ m b o QoS m ng 3G UMTS Phương pháp nghiên c u: Chương 5: Mô ph ng m t s ch QoS m ng lõi m ng UTRAN • QoS m ng lõi UMTS m ng Backbone CHƯƠNG T NG QUAN V M NG 3G UMTS 1.1 T ng quan Các ch 1.4 ... QoS m ng UMTS Đ i tư ng ph m vi nghiên c u Đ i tư ng nghiên c u: - Ki n trúc m ng, thành ph n ch c năng, giao th c giao di n m ng UMTS - Các tiêu chu n QoS theo 3GPP Ph m vi nghiên c u: - Các gi...
 • 13
 • 165
 • 1

các quan cận tuyến giáp dị dạng bẩm sinh

các cơ quan cận tuyến giáp và dị dạng bẩm sinh
... II DỊ DẠNG BẨM SINH:  Vô sản lạc chổ tuyến giáp  Thiểu sản thùy III TUYẾN CẬN GIÁP 1/ Giải phẫu sinh lý:  Tuyến cận giáp (TCG) nằm sau tuyến giáp, gồm tuyến nằm nằm dưới, ... làm giảm calcium máu mãn tính  Các nguyên nhân gây tăng tiết PTH gây cường TCG  Cả TCG mắc phải IV CÁC KHỐI KHÁC Ở VÙNG CỔ:  Nang giáp – thiệt: bất thường bẩm sinh nằm đường giữa, trước khí ... xương  Nguyên nhân: u tuyến, tăng sản ung thư (carcinôm) b/ U tuyến lành tính:  Là nguyên nhân gây cường TCG 80% ca, u TCG nào, kích thước thường < cm  U hình bầu dục, dạng dặc, echo kém, có...
 • 12
 • 153
 • 0

Tìm hiểu các chế của TCP reno TCP vegas

Tìm hiểu các cơ chế của TCP reno và TCP vegas
... Hình 1: chế hoạt động TCP Reno Như TCP Reno điều khiển cửa sổ phát cách nhận thông tin từ Segment hồi đáp ACK Segment bị Time Out Hình mô tả chế hoạt động TCP Reno Sự cải tiến TCP Reno sau ... khiển truyền thông TCP Reno sử dụng hầu hết chế điều khiển như: chế cửa sổ trượt, chế bắt đầu chậm, chế tránh tắc nghẽn, chế phát lại nhanh chế phục hồi nhanh Thuật toán TCP Reno nhu sau: Ban ... điểm khuyết điểm TCP Vegas Khuyết điểm lớn TCP Vegas có cạnh tranh đường truyền TCP Vegas phiên TCP khác TCP Vegas tỏ cạnh tranh, từ họ đưa cải tiến để khắc phục nhược điểm Hiện TCP Vegas chưa sử...
 • 15
 • 1,027
 • 7

Nghiên cứu chế cân bằng tải đề xuất hình cân bằng tải cho hệ thống mạng tại học viện kỹ thuật mật mã 2015

Nghiên cứu cơ chế cân bằng tải và đề xuất mô hình cân bằng tải cho hệ thống mạng tại học viện kỹ thuật mật mã 2015
... Mật Nghiên cứu chế cân tải CHƯƠNG IV ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CÂN BẰNG TẢI CHO HỆ THỐNG MẠNG TẠI HV KTMM VÀ THỰC HÀNH CẤU HÌNH CÂN BẰNG TẢI 4. 1Đề xuất hình cân tải cho hệ thống mạng HV KTMM hình ... AT8A – Học Viện Kỹ Thuật Mật Nghiên cứu chế cân tải MỤC LỤC AT8A – Học Viện Kỹ Thuật Mật Nghiên cứu chế cân tải DANH MỤC HÌNH ẢNH AT8A – Học Viện Kỹ Thuật Mật Nghiên cứu chế cân tải LỜI ... BẰNG TẢI: giới thiệu kỹ thuật sử dụng hệ thống cân tải CHƯƠNG IV ĐỀ XUẤT MÔ HÌNH CÂN BẰNG TẢI CHO HỆ THỐNG MẠNG TẠI HV KTMM VÀ THỰC HÀNH CẤU HÌNH CÂN BẰNG TẢI: đề xuất hình đơn giản để cân tải...
 • 28
 • 161
 • 1

đồ án :Xây dựng bài toán quy hoạch mạng vô tuyến GSM thuật toán biến đổi GEN

đồ án :Xây dựng bài toán quy hoạch mạng vô tuyến GSM và thuật toán biến đổi GEN
... Đồ án tốt nghiệp Đại học Chương II: Xây dựng toán tối ưu mạng GSM thuật toán biến đổi GEN CHƯƠNG XÂY DỰNG BÀI TOÁN TỐI ƯU QUY HOẠCH MẠNG VÔ TUYẾN GSM VÀ THUẬT TOÁN BIẾN ĐỔI GEN 2.1 BÀI TOÁN QUY ... cứu quy hoạch mạng tuyến GSM Chương II: Xây dựng toán quy hoạch mạng tuyến GSM thuật toán biến đổi GEN Chương III: Phân tích trình biến đổi, yếu tố ảnh hưởng đến tính hội tụ thuật toán biến ... cứu quy hoạch mạng tuyến GSM CHƯƠNG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ QUY HOẠCH MẠNG VÔ TUYẾN GSM 1.1 TỔNG QUAN VỀ QUY HOẠCH MẠNG VÔ TUYẾN GSM 1.1.1 Các yếu tố quy hoạch mạng Trong quy hoạch mạng tuyến...
 • 118
 • 289
 • 0

nghiên cứu tổng quan về công nghệ phân lớp dữ liệu nói chung phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định nói riêng thuật toán C4.5

nghiên cứu tổng quan về công nghệ phân lớp dữ liệu nói chung và phân lớp dữ liệu dựa trên cây quyết định nói riêng và thuật toán C4.5
... tác với tập liệu ngày lớn Với nhu cầu nhóm em nghiên cứu tổng quan công nghệ phân lớp liệu nói chung phân lớp liệu dựa định nói riêng thuật toán C4.5 Việc phân tích đánh giá thuật toán có giá ... hiểu thuật toán giúp tiếp thu phát triển mặt tư tưởng, kỹ thuật công nghệ tiên tiến Từ triển khai cài đặt thử nghiệm mô hình phân lớp liệu thực tế I Tổng quan phân lớp liệu dựa định 1 .Phân lớp liệu: ... dụ phân lớp rõ ràng dừng Ngược lại : lặp lại bước tới bước cho node Thuật toán xây dựng định 4.1 Tư tưởng chung Phần lớn thuật toán phân lớp liệu dựa định có mã sau: Hình : Mã giải thuật toán phân...
 • 48
 • 358
 • 1

bài toán quy hoạch tuyến tính thuật toán đơn hình

bài toán quy hoạch tuyến tính và thuật toán đơn hình
... cứu toán quy hoạch tuyến tính với toán Mệnh đề 1.3.3 (Về phương án tối ưu toán quy hoạch tuyến tính) Nếu D đa diện lồi I n toán quy hoạch tuyến tính có R phương án tối ưu Nếu toán quy hoạch tuyến ... x+ − x− j j Từ nhận xét suy toán quy hoạch tuyến tính đưa toán quy hoạch tuyến tính dạng 19 VÕ MINH PHỔ - LÝ THUYẾT TỐI ƯU tắc Do ta xét toán quy hoạch tuyến tính dạng tắc Khi miền ràng buộc ... , n} Bài toán quy hoạch tuyến tính dạng chuẩn tắc Tìm véc tơ x ∈ I n cho R c, x → min(max) Ai , x ≥ bi , i ∈ M := {1, 2, , m} xj ≥ 0, j ∈ N := {1, 2, , n} Bài toán quy hoạch tuyến tính...
 • 136
 • 224
 • 0

định lý jacobson một vài mở rộng

định lý jacobson và một vài mở rộng
... cua cac vanh giao hoan Ra nen ding giao hoan " §2 ?,,? , MQT VAl MO RQNG CUA DJNH LY JACOBSON Dinh ly Jacobson cho du'QcmQt diSu ki...
 • 19
 • 141
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: cơ chế định tuyến đảm bảo qoscơ chế định tuyếncác cơ chế điều hoà mlct và lưu lượng máu thận gồm tự điều hoà ha tại thận cân bằng bằng cơ chế báo ngược dòng feesback điều hoà thể dịch điều hoà thần kinhcỏc hn ch nh lng qr v cỏc ro cn phi thu quan khỏc ntbs các hạn chế định lượng qr và các rào cản phi thuế quan khác ntbscác cơ chế chính sách thực hiện đào tạo bồi dưỡng phát triển toàn diện và nâng cao chất lượng nguồn nhân lựcđánh giá hiệu năng của các cơ chế thích ứng thông qua kết quả mô phỏngbài giảng cấu trúc dữ liệu và thuật toán chương 5 ngăn xếpcác thuật toán tìm đi ngắn nhất mở rộngđổi mới cơ chế giám sát thanh tra kiểm toán đối với hoạt động đầu tư từ nguồn vốn nsnnràng buộc thứ tự và thuật toán thời hạn sớm nhất trướcluan van ve thuat toan tim duongđi ngan nhatthuật toán mở rông khóagiải pháp về cơ chế định giá và cước phí các dịch vụ bưu chínhcấp độ cụ thể hệ thống pháp luật đòi hỏi mỗi ngành luật phải có đủ các chế định pháp luật và các qppl để điều chỉnh các quan hệ xã hội trong phạm vi ngành luật đó điều chỉnhđường máu và các cơ chế điều hòa đường máuSự hài lòng của các lớp sinh viên đại trà đối với chương trình đào tạo theo hệ thống tín chỉ tại trường đại học tài chính marketingTình hình sử dụng nhãn sinh thái ở Việt NamNghiên cứu mối tương quan giữa một số chỉ số trí tuệ với nếp vân tay và học lực của học sinh trường THPT Tiên Hưng, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái BìnhNghiên cứu quá trình hình thành hỗn hợp và cháy của động cơ Dual fuel (Biogas-Diesel)Nghiên cứu sử dụng tro bay từ Nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải gia cố cấp phối thiên nhiên làm móng đường tại tỉnh Trà VinhNghiên cứu sự vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial Cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua daNghiên cứu tiềm năng vận tải và phân phối thuốc Curcumin của màng Bacterial cellulose lên men từ nước dừa già định hướng sử dụng qua đường uốngNghiên cứu ứng dụng chế phẩm vi sinh vật chịu mặn để xử lý môi trường nền đáy tại Khu vực Âu Thuyền Thọ Quang, thành phố Đà NẵngBAI DAY PHAN BIET HINH TRÒN, VUONGChapter 4 Sets and Functions Discrete Structures for Computer Science (CO1007)Bài tập chương 8: Lý thuyết đồ thị Discrete Structures for Computer Science (CO1007)100 cau trac nghiem dia ly lop 11QUẢN TRỊ NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG VICEM HẢI VÂNbáo cáo tốt nghiệp VỀ KHÁCH SẠN KING’S FINGERđề hsg tỉnh thcs (10)đề hsg tỉnh thcs (13)đề hsg tỉnh thcs (15)đề hsg tỉnh thcs (16)đề thi hsg tỉnh gdtx (4)đề thi hsg tỉnh gdtx (6)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập