Giáo trình đánh giá giáo dục mầm non

Bài giảng Tập huấn quy trình đánh giá ngoài trường mầm non - Cục Khảo thí và KĐCLGD Bộ GD & ĐT

Bài giảng Tập huấn quy trình đánh giá ngoài trường mầm non - Cục Khảo thí và KĐCLGD Bộ GD & ĐT
... QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON ĐÁNH GIÁ NGOÀI TRƯỜNG MẦM NON QUY TRÌNH KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC  Tự đánh giá trường mầm non  Đăng ký đánh giá đăng ký công nhận ... định Tiêu chuẩn đánh giá CLGD trường mầm non - Hướng dẫn tự đánh giá trường mầm non; - Hướng dẫn đánh giá trường mầm non; - Quy trình chu kỳ KĐCLGD trường mầm non; - Hướng dẫn xác định nội hàm, ... kết đánh giá trước thức gửi kết cho trường mầm non ĐGN IV QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ NGOÀI Nghiên cứu hồ sơ đánh giá Khảo sát sơ trường mầm non Khảo sát thức trường mầm non Dự thảo báo cáo đánh giá...
 • 31
 • 331
 • 0

xây dựng hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non khu vực thành phố ở việt nam

xây dựng hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non khu vực thành phố ở việt nam
... nghiên cứu Xây dựng hệ thống tiêu chí quy trình đánh giá chất lượng sở GDMN KV TP Việt Nam Mục đích nghiên cứu Luận văn nghiên cứu hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng sở GDMN KV TP Việt Nam để ... tiêu chí đánh giá chất lượng sở GDMN KV TP Việt Nam lĩnh vực: đánh giá giáo viên mầm non đánh giá chất lượng phát triển trẻ thơ qua khả sẵn sàng vào lớp Chương Xây dựng quy trình đánh giá dựa hệ ... thống tiêu chí đánh giá chất lượng GDMN sở GDMN KV TP Việt Nam Chương Thí điểm khảo sát tính ứng dụng hệ tiêu chí quy trình đánh giá đề xuất CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC...
 • 25
 • 278
 • 0

Xây dựng hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non khu vực thành phố ở Việt Nam

Xây dựng hệ thống tiêu chí và quy trình đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm non khu vực thành phố ở Việt Nam
... luận đánh giá chất lượng giáo dục đánh giá chất lượng giáo dục mầm non Chương Xây dựng hệ tiêu chí đánh giá chất lượng sở giáo dục mầm non khu vực thành phố Việt Nam Chương Xây dựng quy trình đánh ... sâu vào hai lĩnh vực đánh giá đánh giá giáo viên đánh giá khả sẵn sàng vào lớp trẻ mẫu giáo lớn 32 CHƯƠNG XÂY DỰNG HỆ TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG CÁC CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON KHU VỰC THÀNH PHỐ ... cao chất lượng giáo dục mầm non Đề tài đưa hệ thống giải pháp nâng cao chất lượng cho thành phần hệ thống giáo dục mầm non 24 1.3 sở lý luận đánh giá chất lượng GDMN sở 1.3.1 Giáo dục mầm non...
 • 139
 • 456
 • 5

ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON.doc

ĐÁNH GIÁ CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON.doc
... nhà giáo 2,0 2.3 Giáo viên tích cực đổi phương pháp tổ chức hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ (tối đa điểm) Kết cụ thể đạt Điểm tối đa Vận dụng cách sáng tạo, có hiệu các phương pháp giáo dục ... số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt 45 đến 50 cao kỳ đánh giá gần vừa qua 1,0 Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt từ 51 đến 55 cao kỳ đánh giá gần vừa qua 2,0 Tổng số điểm đánh giá nội ... cao kỳ đánh giá gần vừa qua 3,0 Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt từ 61 đến 65 cao kỳ đánh giá gần vừa qua 4,0 Tổng số điểm đánh giá nội dung mục 6.1 đạt từ 66 đến 70 cao kỳ đánh giá gần...
 • 7
 • 876
 • 8

Đề cương bài giảng : Toán cơ sở dành cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ đại học

Đề cương bài giảng : Toán cơ sở dành cho sinh viên ngành giáo dục mầm non trình độ đại học
... trờng Đại học S phạm - Đại học Thái Nguyên biên soạn đề cơng giảng Toán sở cho sinh viên chuyên ngành Mầm non, hệ đại học Đề cơng giảng tập hợp kiến thức lĩnh vực khác toán học nh số học, đại số, ... viên mầm non cần phải nắm vững kiến thức toán học bản, có kỹ giải toán ứng dụng kiến thức học vào việc giáo dục trẻ Học phần Toán sở nhằm trang bị cho sinh viên kiến thức toán học bản, giúp cho sinh ... giúp cho sinh viên có vốn kiến thức cần thiết để học học phần phơng pháp hình thành biểu tợng toán học sơ đẳng cho trẻ mầm non Đồng thời giúp cho sinh viên học tốt số học phần: Toán thống kê,...
 • 96
 • 2,271
 • 15

Module Mầm non 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non Phan Lan Anh

Module Mầm non 33: Đánh giá trong giáo dục mầm non Phan Lan Anh
... hná aig maht gn t ã n B ỤV MỆIHN non mầm cụd oáig ởs ơc gnợưl tấhc áig hnáđ uểih mìT :4 gnộđ tạoH NON MẦM CỤD OÁIG ỞS ƠC GNỢƯL TẤHC ÁIG HNÁĐ g nud i ộN 71 | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT ÁIG HNÁĐ c d ... áig hná ,)NMDG( non m m c d oáig gnort i m i ht ux i v gnùC NA UQ GNỔ T UỆIH T IỚ IG A | NON MẦM CỤD OÁIG GNORT ÁIG HNÁĐ :non m m c d oáig gnort áig hná c iv i v i u c uêy gn hN — :non m m c d oáig ... v gn hn õr màl ar t iv àv i l hn yãh ,non m m c d oáig uq t k áig hná gn t ã ,non m m c d oáig gnort áig hná v u il iàt gn hn c ã n b ht óC ỤV MỆIHN non mầm c ụ d oáig gnort g hnáđ ềv n ảb ơc...
 • 38
 • 2,768
 • 24

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT học PHẦN NGHỀ GVMN và ĐÁNH GIÁ TRONG giáo dục mầm non

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT học PHẦN NGHỀ GVMN và ĐÁNH GIÁ TRONG giáo dục mầm non
... học phần: - Tên ngành/ Khoa đào tạo: - Tên học phần: Cao đẳng giáo dục mầm non Nghề giáo viên mầm non đánh giá giáo dục mầm non - Số tín học tập: 02 - Học kì: - Học phần: Bắt buộc - Các học phần ... phạm Phần 2: Đánh giá giáo dục mầm non Chương 1: Đánh giá chất lượng sở giáo dục mầm non Một số khái niệm liên quan 1.1 Cơ sở giáo dục mầm non 1.1.1 Định nghĩa 1.1.2 Các thành phần sở giáo dục mầm ... mầm non 1.2 Chất lượng - Chất lượng giáo dục - Chất lượng giáo dục mầm non 1.2.1 Chất lượng 1.2.2 Chất lượng giáo dục 1.2.3 Chất lượng giáo dục mầm non Đánh giá chất lượng sở giáo dục mầm non...
 • 25
 • 2,507
 • 4

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non (áp dụng thử nghiệm tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam)

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra ngành Giáo dục Mầm non (áp dụng thử nghiệm tại trường Cao đẳng Sư phạm Hà Nam)
... H NI VIN M BO CHT LNG GIO DC đỗ thị hướng xây dựng tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ngành giáo dục mầm non (áp dụng thử nghiệm trường cao đẳng phạm nam) Chuyờn ngnh : o lng v ỏnh giỏ giỏo dc ... iu tra 62 3.1.3 ỏnh giỏ thang o bng phõn tớch nhõn t khỏm phỏ 71 3.1.4 Nhng xut, iu chnh, ci tin ca cỏc nhúm iu tra 77 3.2 TH NGHIM B TIấU CH NH GI CHUN U RA NGNH GIO DC MM NON TI TRNG CAO NG ... l kim tra, ỏnh giỏ thng xuyờn) v ỏnh giỏ kt thỳc (cũn c gi l kim tra, ỏnh giỏ tng kt) V tớnh cht cng cú loi kim tra, ỏnh giỏ: Kim tra ỏnh giỏ i chiu (cũn gi l theo chun tng i) v kim tra ỏnh giỏ...
 • 129
 • 342
 • 2

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ THƯỜNG XUYÊN

SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ THƯỜNG XUYÊN
... lượng giáo dục CSGD sở giáo dục ĐGN Đánh giá GDĐT Giáo dục Đào tạo GDMN Giáo dục mầm non GDPT Giáo dục phổ thông GDTX Giáo dục thường xuyên HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ NGOÀI CƠ SỞ GIÁO ... GIÁO DỤC MẦM NON, PHỔ THÔNG VÀ THƯỜNG XUYÊN I LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI Hoạt động đánh giá (ĐGN) khâu thứ ba quy trình kiểm định chất lượng giáo dục (CLGD) sở giáo dục phổ thông (GDPT), sở giáo dục thường ... chi tiết công tác đánh giá sở giáo dục Mầm non, Phổ thông Thường xuyên Đề tài áp dụng thành công hoạt động đánh giá sở GDMN địa bàn toàn tỉnhtrong năm học 2013 – 2014 2014 - 2015 II CƠ SỞ LÝ...
 • 18
 • 284
 • 1

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra ngành giáo dục mầm non (áp dụng thử nghiệm tại trường cao đẳng sư phạm hà nam)

Xây dựng bộ tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ra ngành giáo dục mầm non (áp dụng thử nghiệm tại trường cao đẳng sư phạm hà nam)
... dục mầm non (Áp dụng thử nghiệm trường Cao đẳng phạm Nam) Thông qua xây dựng tiêu chí đánh giá CĐR ngành GDMN áp dụng thử nghiệm trường CĐSP Nam, để hoàn thiện tiêu chí đánh giá chung ... đề xây dựng tiêu chí đánh giá CĐR, chưa có luận văn nghiên cứu xây dựng tiêu chí đánh giá CĐR ngành GDMN Vì lí trên, tác giả chọn đề tài: Xây dựng tiêu chí đánh giá chuẩn đầu ngành giáo dục mầm ... 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo) 28 Quy định tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường cao đẳng, Ban hành kèm theo Quyết định số 66/2007/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 11 năm 2007 Bộ trưởng Bộ Giáo...
 • 5
 • 187
 • 0

Chuong trinh giao duc mam non moi.docx

Chuong trinh giao duc mam non moi.docx
... lễ phép giao tiếp - Nhận số trạng thái cảm xúc thể tình cảm phù hợp với đối tượng hoàn cảnh cụ thể - Thực số quy định đơn giản sinh hoạt Có ý thức tự phục vụ, kiên trì thực công việc giao - Yêu ... giản lời nói - Có khả hỏi trả lời số câu hỏi đơn giản d Phát triển tình cảm xã hội - Mạnh dạng giao tiếp với người gần gũi - Biết số việc phép làm không phép làm - Biết thể cảm xúc trước đẹp ... chuyện, vẽ, nặn, lắp ghép, xếp hình… - Thích tự làm số công việc đơn giản Mục tiêu giáo dục mầm non cuối tuổi mẫu giáo a Phát triển thể chất - Trẻ khỏe mạnh, thể phát triển cân đối Cân nặng chiều...
 • 3
 • 10,764
 • 110

Maugiaoan - Huong dan thuc hien chuong trinh giao duc mam non.doc

Maugiaoan - Huong dan thuc hien chuong trinh giao duc mam non.doc
... học sinh lớp Thời gian kiến 18/ 9-2 9/9 2/1 0-1 3/10 16/1 0-2 7/10 30/1 0-1 7/11 20/1 1-1 5/12 dự 18/1 2-1 2/1 15/ 1-9 /2 12/ 2-9 /3 12/ 3-6 /4 9/ 4-4 /5 7/ 5-2 5/5 XÂY DỰNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC Trường mầm non bán công ... trình chăm sóc-giáo dục trẻ vấn đề cần khắc phục để nâng cao chất lượng chăm sóc- giáo dục trẻ - III CẤP ĐỘ ĐÁNH GIÁ - Đánh giá trình thực hoạt động giáo dục - Đánh giá việc thực chủ đề - Đánh giá ... chăm sóc- giáo dục trẻ gồm vấn đề: - Đánh giá phát triển trẻ - Đánh giá hoạt động chăm sóc, giáo dục giáo viên - Đánh giá hoạt động quản lí lớp, trường - Đánh giá sở vật chất trường - Để đánh...
 • 37
 • 6,304
 • 20

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non

Chương trình đào tạo theo học chế tín chỉ ngành giáo dục mầm non
... chức thực CT GDMN 2 18 10 413 Quản lý giáo dục mầm non 2 19 03 406 Đánh giá giáo dục mầm non 2 20 107 401 Giáo dục hoà nhập 2 21 03 407 Giáo dục học mầm non 2 03 107 Tự chọn (SV chọn 2/3 HP = ... thức giáo dục chuyên nghiệp I Kiến thức sở khối ngành ngành 10 1 03 001 Tâm lý học đại cương 2 03 107 Giáo dục học đại cương 2 10 101 Mỹ thuật 3 10 102 Âm nhạc múa 3 03 001 II Kiến thức ngành ... 1 03 401 Sự học PTTL trẻ em lứa tuổi MN 2 03 402 Sự học PTTL trẻ em lứa tuổi MN 3 10 401 Sự phát triển thể chất trẻ em lứa tuổi MN 2 10 402 Chương trình giáo dục MN 2 03 403 Giáo dục gia đình...
 • 4
 • 576
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: đánh giá thực hiện chương trình giáo dục mầm nonđánh giá chương trình giáo dục mầm non mớiđánh giá chương trình giáo dục mầm noncác nội dung để đánh giá hiệu trưởng về khả năng tổ chức triển khai chương trình giáo dục mầm noncác phương pháp đánh giá trong giáo dục mầm nonphương pháp đánh giá trong giáo dục mầm nonđánh giá chất lượng giáo dục mầm nonđánh giá kiểm định chất lượng giáo dục mầm nonđánh giá trong giáo dục mầm nontiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục mầm nontiêu chí đánh giá chất lượng giáo dục mầm nontự đánh giá chất lượng giáo dục mầm nonphiếu đánh giá chất lượng giáo dục mầm nonđánh giá chất lượng cơ sở giáo dục mầm nonđánh giá trẻ trong giáo dục mầm nonBài tập quản trị kinh doanh quốc tế và lời giảiSử dụng phần mềm Maple trong dạy học nội dung Nguyên hàm, tích phân và ứng dụng chương trình Giải tích lớp 12 trung học phổ thôngThống kê Bayes nhiều chiều và ứng dụngthực trạng và giải pháp về pháp luật tài chính đối với công tyNhận xét đặc điểm lâm sàng và kết quả điều trị tổn thương mòn cổ răng ở nhóm răng hàm nhỏ bằng compositePhân tích một số chỉ tiêu vi sinh đánh giá chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm ở các mẫu tiết canh trên địa bàn thành phố hải dươngThực trạng thực hiện mũi tiêm tĩnh mạch an toàn của điều dưỡng tại bệnh viện đa khoa xanh pôn năm 2015Nghiên cứu xu hướng nhập khẩu thuốc và một số yếu tố ảnh hưởng giai đoạn 20062014 (LA tiến sĩ)Tính sáng tạo trong hoạt động học tập của học sinh THPT kinh môn hải dươngỨng dụng kỹ thuật sinh học phân tử xác định chủng động lực bacillus anthracis phân lập tại khu vự phía bắc việt nam năm 2009Đánh giá chức năng thất phải ở bệnh nhân hẹp van hai lá bằng phương pháp siêu âm doppler mô cơ timđánh giá giá trị sử dụng bộ kit nhuộm hóa học tế bào trong phân loại bệnh bạch cầu cấp dòng tủy theo tiêu chuẩn fabKhảo sát sự thay đổi của một số chỉ số xét nghiệm hoá sinh và huyết học trên 34 bệnh nhân viêm gan b tại bệnh viện e hà nộiKHÁI NIỆM SỐ TỰ NHIÊN TRONG DẠY HỌC TOÁN Ở BẬC TIỂU HỌCKHẢO SÁT ĐÁP ỨNG CỦA DETECTOR HPGe CHO PHÓNG XẠ MÔI TRƯỜNG BẰNG PHẦN MỀM GEANT4TÌM HIỂU KHẢ NĂNG THÍCH ỨNG VỚI HẠN HÁN, HOANG MẠC HÓA Ở NINH THUẬN, NGUYÊN NHÂN VÀ GIẢI PHÁP KHẮC PHỤCĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP BẢN ĐỒ HỌCBÁO CÁO THỰC TẬP THIÊN NHIÊN: Phân tích tiềm năng du lịch ở Tam ĐảoBÁO CÁO THỰC TẬP QUẢN TRỊ KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA CHẤT MỎTKVgiao trinh mo dun nhan giong va san xuat nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập