giao an tron bo ngu van 12

Giáo án trọn bộ Ngữ văn 12

Giáo án trọn bộ Ngữ văn 12
... Trung học phổ thông Hồng Đức Giáo án Ngữ Văn 12 - Lê Thị Thanh Thơ Ngày soạn: Tiết theo PPCT:3-4 Tuần lên lớp: Lý luận Văn học: Bài 2: Các giá trị văn học tiếp nhận văn học A.Yêu cấu cần đạt: Giúp ... a, Văn luận: Các báo, Bản án chế độ thực dân TP tiêu biểu cho thể loại? Pháp; Tuyên ngôn độc lập; lời kêu gọi toàn quốc kháng Tổ Xã Hội Trường Trung học phổ thông Hồng Đức Giáo án Ngữ Văn 12 ... tác phẩm nhà văn Nam Cao, Nguyễn Tuân, Vũ Trọng Phụng 2.Rèn kĩ vận dụng kiến thức giảng văn để làm văn nghị luận: phân tích tác phẩm văn học 3.Bồi dưỡng khiếu học văn, tình yêu văn chương B/...
 • 131
 • 124
 • 0

Giáo án trọn bộ Ngữ Văn 7

Giáo án trọn bộ Ngữ Văn 7
... ta điều hiểu văn hiểu rõ câu văn sai ngữ pháp Trường hợp có phải sai ngữ pháp không? Văn sai ngữ pháp nên không hiểu nội dung ý nghĩa câu văn không thật xác rõ ràng Muốn cho đoạn văn hiểu phải ... thương kính trọng mẹ Viết văn Làm văn biểu cảm gồm bước nào? Đọc văn SGK trang 89+ 90 trả lời câu hỏi Nội dung lưu bảng I Đề văn biểu cảm bước làm văn biểu cảm Đề văn biểu cảm Đề văn biểu cảm ... tiếng kêu ,lới than ,văn biểu cảm xử dụng biện pháp tự để khêu gợi tình cảm So sánh hai đoạn văn, đoạn biểu II Luyện tập cảm?Vì sao? 1 /73 So sánh hai đoạn văn Đoạn (b) đoạn văn biểu cảm.Nội dung...
 • 207
 • 109
 • 0

GIÁO ÁN TỰ CHỌN - NGỮ VĂN 12 (ĐẦY ĐỦ)

GIÁO ÁN TỰ CHỌN - NGỮ VĂN 12 (ĐẦY ĐỦ)
... hiĨu ®Ị: - Néi dung vÊn ®Ị: Gi¶i thÝch v× l¹i lµ mét t×nh hng vui mµ téi nghiƯp - ThĨ lo¹i: NghÞ ln t¸c phÈm v¨n xu«i: T×nh hng trun - Thao t¸c chÝnh: gi¶i thÝch, chøng minh vµ b×nh ln - Ph¹m vi ... 1.T×m hiĨu ®Ị: - Néi dung vÊn ®Ị: nghƯ tht kh¾c ho¹ nh©n vËt ®iĨn h×nh - ThĨ lo¹i: NghÞ ln t¸c phÈm v¨n xu«i: nghƯ tht x©y dùng nh©n vËt - Thao t¸c chÝnh: ph©n tÝch, chøng minh - Ph¹m vi t liƯu: ... phËn cđa c¶ céng ®ång - Bøc tranh thiªn nhiªn: Rõng xµ nu b¹t ngµn, hoµnh tr¸ng - nghƯ tht kh¾c ho¹ nh©n vËt: Tnó - kÕt tinh sè phËn, tÝnh c¸ch, phÈm chÊt ngêi T©y Nguyªn - Ng«n ng÷ thÊm ®Ém chÊt...
 • 13
 • 2,557
 • 40

Giáo án phụ đạo ngữ văn 12

Giáo án phụ đạo ngữ văn 12
... chương trình Ngữ văn 11 Nhà giáo Nguyễn Đức Khuynh, THPT Sáng Sơn, Vĩnh Phúc Giáo án Phụ đạo Ngữ văn 12 – Năm học 2013-2014 Tiết: 3, Ngày soạn: 06/09/2013 Ngày giảng: /09/2013 KHÁI QUÁT VĂN HỌC VIỆT ... danh ngôn, tục ngữ phải tìm hiểu từ ngữ, hình ảnh Nhà giáo Nguyễn Đức Khuynh, THPT Sáng Sơn, Vĩnh Phúc Giáo án Phụ đạo Ngữ văn 12 – Năm học 2013-2014 GV: Nêu cách tìm hiểu đề văn nghị luận để ... giá trị nhân đạo: Nhà giáo Nguyễn Đức Khuynh, THPT Sáng Sơn, Vĩnh Phúc 31 Giáo án Phụ đạo Ngữ văn 12 – Năm học 2013-2014 hiểu khái niệm giá trị hiên thực giá trị nhân đạo tác phẩm văn học GV:...
 • 38
 • 2,346
 • 5

Giáo án phụ đạo Ngữ Văn 12

Giáo án phụ đạo Ngữ Văn 12
... động:hành động thân, tu dưỡng đạo đức, có ý thức thái độ học tập tốt, có hòa đồng với cộng đồng 3- Kết bài: - Đánh giá lại vấn đề HĐ3: Tìm hiểu đề (sơ lược) Đề 2: Anh, chị viết văn ngắn (khơng q 400 ... /9/2013 lớp 12A7 Tuần Tiết 3,4 RÈN KĨ NĂNG VIẾT MỞ BÀI, KẾT BÀI VÀ LẬP DÀN Ý CHO BÀI NLXH VỀ TƯ TƯỞNG ĐẠO LÍ A- MỤC TIÊU CẦN ĐẠT: 1- Kiến thức: Tiếp tục lập dàn ý cho đề thuộc NLXH tư tưởng đạo lý ... sử, xã hội: doanh nhân thành đạt, bác sĩ tài hoa, thầy giáo ưu tú, nơng dân giỏi biết ứng dụng KHKT đại vào sản xuất) -Phê phán c/ Phê phán: - Thái độ sống khơng có lý tưởng thả trơi đời ->Họ...
 • 12
 • 1,216
 • 14

GIÁO ÁN TRỌN BỘ VẬT LÝ 12 CB (2 CỘT ĐÃ SỬA THEO GIẢM TẢI 2013)

GIÁO ÁN TRỌN BỘ VẬT LÝ 12 CB (2 CỘT ĐÃ SỬA THEO GIẢM TẢI 2013)
... về giá trị ban đầu Câu : Gia tốc vật dao động điều hoà không A Vật vò trí có li độ cực đại B Vận tốc vật đạt cực tiểu C Vật vò trí có li độ không D Vật vò trí có pha dao động cực đại Câu ... qua VTCB theo chiều dương Phương trình dao động vật π π A x = 8cos(2πt- )cm B x = 4cos( πt − )cm C x = 4cos(πt)cm π D x = 4cos( πt + )cm Câu :Con lắc lò xo ngang dao động điều hoà, vận tốc vật ... 0,5 s, khối lượng vật m = 0,4kg (lấy π = 10) Giá trò cực đại lực đàn hồi tác dụng vào vật A Fmax = 512 N B Fmax = 5 ,12 N C Fmax = 256 N D Fmax = 2,56 N Câu : Một lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng...
 • 136
 • 471
 • 4

Giáo án dạy thêm ngữ văn 12

Giáo án dạy thêm ngữ văn 12
... đề văn Giáo án dạy thêm Tuần 3: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN XÃ HỘI Ngày soạn: 29/9/2014 A.Mục tiêu buổi dạy Giúp HS: - Nắm bắt kiến thức kiểu Nghị luận xã hội - Rèn luyện kĩ làm văn ... viết đoạn văn giải thích - Các cách viết đoạn văn giải thích từ đạt yêu cầu đến hay - Thực hành viết đoạn giải thích cho để văn cho Giáo án dạy thêm Tuần 4: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ ... viết đoạn văn bình luận - Các cách viết đoạn văn bình luận từ đạt yêu cầu đến hay - Thực hành viết đoạn bình luận cho để văn cho Giáo án dạy thêm Tuần 5: RÈN LUYỆN KĨ NĂNG LÀM BÀI VĂN NGHỊ LUẬN...
 • 17
 • 866
 • 5

Giáo án tích hợp NGỮ VĂN 12 tiết 55 đv VỢ CHỒNG A PHỦ TIẾT 1

Giáo án tích hợp NGỮ VĂN 12 tiết 55 đv VỢ CHỒNG A PHỦ TIẾT 1
... người (A Phủ không bò nhà thống lí) + GV: Nhân vật A Phủ có tính cách đặc biệt nào? Đọc đoạn văn miêu tả cảnh A Phủ đánh A Sử? B Tính cách đặc biệt A Phủ : - Gan góc từ bé: A Phủ mười tuổi, A Phủ ... lấy A Phủ vợ, không dám lấy làm chồng: A Phủ “Đ a A Phủ cúng trâu tốt nhà, chẳng lúc + GV: Em nhận xét mà giàu” cảnh xử phạt A Phủ? - Nhưng A phủ nghèo, không lấy Cảnh xử phạt kì lạ, tàn vợ phép ... Cảnh A Phủ bị trói đứng Tra minh chứng cho Sự chịu đựng A Phủ đến giới điều đó: Bao có tiền giả hạn Lúc đầu A Phủ mở mắt tao tao cho mày về, ch a có trừng trừng, sau dòng nước mắt lấp tiền giả tao...
 • 13
 • 694
 • 0

giáo án phụ đạo ngữ văn 12

giáo án phụ đạo ngữ văn 12
... hát văn lảo đảo bóng cô đồng Tôi đâu biết bà cực bà mò cua xúc tép đồng Quan bà gánh chè xanh Ba Trại Quán Cháo, Đồng Giao thập thững đêm hàn (Đò Lèn – Nguyễn Duy, Ngữ văn 12, Tập 1, NXB Giáo ... thân cho dáng hình xứ sở Làm nên Đất Nước muôn đời " Giao tập nhà hướng dẫn hv làm (Trong Đất Nước, Trích Mặt đường khát vọng Nguyễn Khoa Điềm; Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục, tr .120 ) Những ... trứng” (Ngữ văn 12, Tập một, NXB Giáo dục, tr.118,119) Suy nghĩ anh/chị nét mẻ, sâu sắc cảm nhận tác giả đất nước qua đoạn thơ HƯỚNG DẪN CHẤM, ĐÁP ÁN, THANG ĐIỂM Câu Ý I Nội dung Điểm Đọc đoạn văn...
 • 38
 • 110
 • 0

Giao an tu chon Ngu van 10 tron bo

Giao an tu chon Ngu van 10 tron bo
... phù hợp với đặc điểm tình giao tiếp Sử dụng ngôn ngữ phù hợp với tình giao tiếp a Nhân vật giao tiếp Xác định rõ nhân vật giao tiếp ai? Họ có ảnh hưởng tới mục đích giao tiếp -> lựa chọn cách ... ràng, để làm giàu cho lũ quan nha, thật vô đạt? mạch lạc liêm sỉ *Phân tích lỗi: Đoạn văn mắc lỗi: - Quan hệ ý nghĩa phần trạng ngữ “Trong gia đình bị tan nát…”và chủ ngữ “Nguyễn Du” không phù hợp ... văn học dân gian Việt Nam IV RÚT KINH NGHIỆM ……………………………………………………………………………………………………… CHỦ ĐỀ Ngày soạn: 10/ 10/08 Tiết: – 10 Bài dạy: Đọc văn MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN CỦA VĂN HỌC DÂN GIAN VIỆT NAM QUA...
 • 21
 • 4,782
 • 58

Giáo án trọn bộ văn 6

Giáo án trọn bộ văn 6
... truyện E Hớng dẫn: Học kĩ soạn : bánh chng, bánh giày Tiết 2: Bánh chng bánh giầy I/ Mục tiêu cần đạt: - Giúp học sinh hiểu đợc cách giải thích nguồn gốc bánh chng bánh giầy Qua tác giả muốn đề cao ... đối Có phải biên không Giáo viên giới thiệu cho học sinh kiểu văn thờng gặp ý loại văn giáo viên tóm tắt học sinh đọc phần ghi nhớ sách giáo khoa Cho học sinh làm BT ? Văn rồng cháu tiên thuộc ... - Đó văn biết, th có chủ đề xuyên suốt thông báo tình hình quan tâm đến ngời nhận th Đều văn chung có mục đích yêu cầu thông tin thức định Kiểu văn phơng thức biểu đạt văn - Văn tự - Văn miêu...
 • 143
 • 222
 • 0

giao an tron bo van 9

giao an tron bo van 9
... chối trở nhân gian VN lần cáo trạng đanh thép XH đầy bất công ngang trái - HS đọc đoạn cuối VB 4/ Yếu tố kì ảo truyện ? Truyện có tình tiết đc coi - Các chi tiết hoang đường: hoang đường, kì ảo? ... tuân thủ điều giao tiếp? =>HS hệ thống k/thức  đọc ghi nhớ Nội dung học I.Tìm hiểu bài: 1/ Phương châm lượng: a/ Ví dụ: * Câu trả lời Ba ko mang nội dung mà An muốn biết nói điều mà giao tiếp đòi ... thoại thế? =>HS t/luận ? Qua em rút học giao b/ Bài học: giao tiếp, cần nói vào đề tiếp? tài giao tiếp, tránh nói lạc đề  phương châm =>HS đọc ghi nhớ quan hệ 2/ Phương châm cách thức - HS đọc...
 • 41
 • 227
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Các yếu tố ảnh hưởng tới lòng trung thành của cán bộ nhân viên tại ngân hàng TMCP hàng hải việt namlesson plan grade 3THUYẾT MINH ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP NGÀNH XÂY DỰNG 2014Giáo án Tiếng anh lớp 3 unit7 lesson1Phát triển mạng lưới kinh doanh rau và thực phẩm an toàn harprofood của tổng công ty thương mại hà nộiBiện pháp phát triển ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý trường trung cấp nghề kỹ thuật xi măngBiện pháp quản lý hoạt động đổi mới phương pháp dạy học môn tiếng anh ở các trường trung học phổ thông huyện bình xuyên, tỉnh vĩnh phúcMột số vấn đề hình học cần chú ý khi giải bài tập toán lớp 9các chuyên đề thường gặp trong kỳ thi tuyển sinh lớp 10 môn toán25 ĐỀ DẠNG ĐIỀN TỪ HAY CHO HỌC SINH LỚP 3, 4 LUYỆN HÈTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề nguyễn du và truyện kiều trong trang phê bình văn học của xuân diệuTài liệu ôn thi học sinh giỏi ngữ văn thpt chuyên đề CHI TIẾT NGHỆ THUẬT TRONG tác PHẨM tự sựĐồ án Nghiên cứu máy nén khí piston 4BY59 trong công tác khoan, khai thác dầu khí và phương pháp phục hồi cụm piston, xi lanh của máy nén khí 4BY59Hoàn thiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng tại công ty cổ phần simco Sông ĐàNhững nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa MacLênin Sự vận động của vật chấtNghiên cứu về elipelipxoitĐề toánÔn tập đại số lớp 10Đồ án Thiết kế máy đào gầu nghịchTiểu luận Thí nghiệm cắt trực tiếp và ảnh hưởng của điều kiện thí nghiệm lên các giá trị đặc trưng thu nhận được so với mẫu ở điều kiện tự nhiên
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập