TiengAnh deda

TIENGANH

TIENGANH
...
 • 4
 • 65
 • 0

Tienganh 6

Tienganh 6
...
 • 2
 • 150
 • 1

GA TIENGANH 12 RAT HAY

GA TIENGANH 12 RAT HAY
... comparative Process: Organizing the class: 12A4 ;12A5 12A ..; 12B1. Old lesson: New lesson: Teachers activities Pupils activities I Use of language; - Look through the situations Exercise again ... Text book, Explaining mainly communicative Process: Organizing the class : 12A4 ;12A5 12A ..; 12B1 Old lesson: Call P to read the text again New lesson: Teachers activities Pupils activities ... speaking and reading skill B Method and aids: C I Process: Organizing the class: 12A4 ;12A5 12A ..; 12B1 Old lesson: Fill in the gaps : a Hes fond of b Do you like .in the river? c She hates...
 • 145
 • 176
 • 0

unit 1 tienganh 12 nang cao

unit 1 tienganh 12 nang cao
... round to help IV.Homework Rewrite the letter at home 1' Tiết theo PPCT : Ngy soan : Ngy dạy : 2008 lớp 12 D Ngy dạy : 2008 lớp 12 E Unit 1: HOMELIFE Lesson 6: Writing + language focus I Aims ... Prepare their speaking lesson Tiết theo PPCT : Ngy soan : Ngy dạy : 2008 lớp 12 D Ngy dạy : 2008 lớp 12 E Unit 1: HOMELIFE Period 3: listening I Objectives Help Sts to develop intensive listening ... for the next lesson Tiết theo PPCT : Ngy soan : Ngy dạy : 2008 lớp 12 D Ngy dạy : 2008 lớp 12 E I Objectives Unit 1: HOMELIFE Period 4: speaking By the end of the lesson, Ss will be able...
 • 14
 • 249
 • 4

thi tienganh hkii 11(keys)

thi tienganh hkii 11(keys)
... not read anything about the space, …………………………… ? A didn’t you B did you C were you D weren’t you Tìm cụm từ có nghóa giống với từ gạch chân: The Vietnamese participants took part in this event ... exhausted within a relatively short time A comparatively B shortly C rapidly 16 More and more rare animals are ………………… danger of extinction A for B on C in 17 Do you know where this kind of ... sponsor shows A viewers C advertisers The shows are interrupted every few minutes to -A sell things C take a break On T.V, there are A no educational programs C many special shows...
 • 7
 • 301
 • 0

tienganh 9

tienganh 9
...
 • 11
 • 162
 • 0

tienganh

tienganh
...
 • 10
 • 164
 • 0

DE THI TIENGANH 8 (MOI )-HK2

DE THI TIENGANH 8 (MOI )-HK2
... 10.The old lamp(A.is made dollars B.made C.making D.make)in China is five VI.Read the paragraph carefully: Christmas is one of ... lập-Tự do-Hạnh phúc HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA HỌC KỲ II MÔN ANH VĂN LỚP NĂM HỌC 20 08- 2009 I.(1.0đ) 0.25 đ/từ throw made be is returned II.(1.5đ) 0.5đ/câu 1.A new bike was bought by Tom yesterday 2.He ... 1C 6C 2B 7D VI.(1.0đ) 1F 2T VII.(1.5đ) 1.century 3D 8A 3.traditional 4A 9B 4.reduce 5B 10B 0.25đ/câu 3F 4T 0.25đ/từ 2.send 3.greetings HẾT 4.design 5.cards 6.tradition ...
 • 3
 • 208
 • 2

kiem tra tienganh 12 (3)_

kiem tra tienganh 12 (3)_
... since B for C until D to 11 He is looking forward to ………………… to Scotland A travel B traveling C be traveling D A and B 12 Some films about violence have ………………… badly on children and teenagers ... C are paying D have been paying I think you ………………… better not encourage the students to take extra lessons A will B should C could D had He ………………… on the bed staring at the ceiling, wondering ... ………………… the wet weather, the football match went ahead A Although B Owing C However D In spite of 12 Would you be ………………… to hold the door open? A too kind B kind enough C as kind D so kind 13 Cut...
 • 6
 • 123
 • 0

Test Unit 1- 3 Tienganh 9

Test Unit 1- 3 Tienganh 9
... parents Hary S Truman assumed, the presidency of the United States after F.D.Roosevelt dies in office 3 Students who did not brought pencils to test were not allowed to take it Millions of people ... America actor james Dean was born in 1 93 1 Dean’s mother (1) ……………………… when he was only years old and he (2) …………………………… on his aunt and uncle’s farm He (3) ……………………… for years Then he (4) ……………………… ... LONDON The city of London was founded by (1) ………………… Romas in the (2) ………………… 43 AD During the next few years, it quickly (3) …………………… the main trading centre in Britain For two hundred years after...
 • 4
 • 348
 • 0

GA Tiếnganh 8 Unit4 T1 Chuẩn(2010-2011)

GA Tiếnganh 8 Unit4 T1 Chuẩn(2010-2011)
... Remember” - Asks Ss to close their books and notebooks  Presentation: - Sets the scene: Nga’s grandma is telling Nga about her great grandma What does she talk about? - Asks Ss to close their books ... attendance  Warm up: - Asks Ss to work in groups of four - Asks Ss to look at the picture on page 38 and write the names of things that not belong to the past - Asks some groups to come to the board ... gian - Great grandma: cụ bà - traditional (adj): truyền thống Practice the dialogue: Where did Nga’s grandma use to live? She used to live on a farm  Form: S + used to + Vinf + O S + didn’t use...
 • 3
 • 62
 • 0

GA Tiếnganh 8 Unit4 T3(2010-2011)

GA Tiếnganh 8 Unit4 T3(2010-2011)
... their answers - Write their answers on the board - Listen again and correct their answers - Look at the poster on the board - Listen again and choose the most suitable moral lesson I Pre- listening: ... 5' S + used to + Vinf + O Ex: - I used to go to school late last year - Nam used to play video games - Each student takes a piece of paper and write words about things they like 12’ - Listen ... with their friends - Asks Ss to write their answers on the board - Lets Ss listen to the tape again and corrects their answers - Then teacher sticks a poster of the four moral lesson on the board...
 • 3
 • 60
 • 0

GA Tiếnganh 8 Unit4 T4(2010-2011)

GA Tiếnganh 8 Unit4 T4(2010-2011)
... statements into b, c, … and guess the their notebooks and guess the word to fill in each gap word to fill in each gap - Writes Ss’ prediction on the - Tell the teacher their prediction board - Sticks ... a poor farmer b died c had/ again d marry e new clothes f lost  Answer the questions: VI Homework: (3’) - Learn by heart new words Read the story and exercise again Prepare lesson 5: Write ...
 • 3
 • 47
 • 0

deda hsg tinh nghe an 2010.doc

deda hsg tinh nghe an 2010.doc
... SỞ GD&ĐT NGHỆ AN KÌ THI CHỌN HỌC SINH GIỎI TỈNH LỚP THCS NĂM HỌC 2009 – 2010 HƯỚNG DẪN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM ĐỀ CHÍNH THỨC (Hướng dẫn biểu điểm chấm gồm 04 trang ) Môn: TOÁN - BẢNG A Câu ... ∆ABC vuông cân A ⇒ AD phân giác góc A AD ⊥ BC ⇒ D ∈ (O; AB/2) Ta có ANMP hình vuông (hình chữ nhật có AM phân giác) ⇒ tứ giác ANMP nội tiếp đường tròn đường kính NP · mà NHP = 900 ⇒ H thuộc đường ... + z) xz(x + y + z) x+y+z ⇒A ≤ xyz(x + y + z) =1 ⇒A ≤ xyz ⇒A ≤ Vậy giá trị lớn A ⇔ x = y = z = Trang 3/4 0,25 0,25 0,25 C M A D 4, (5,5đ) Q O E K O' H I B N · · BDE = BAE (cùng chắn cung BE đường...
 • 5
 • 167
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: giai toan bang may tinh casioĐánh giá hiện trạng và đề xuất giải pháp nhằm thúc đẩy thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang (LV thạc sĩ))BO CAU HOI TRAC NGHIEM ON TAP SINH500 bài tập hóa hay và khó có giải thíchĐỀ THI THỬ TOÁN 2017 CHUYÊN KÈM GIẢI CHI TIẾTKI THUAT GIAI NHANH BAI TOAN HOA HOC CO GIAI CHI TIETTác động của khủng hoảng tài chính thế giới đến các nhóm kinh tế-xã hội tại Việt NamHàm lượng oxi trong dầu mỏ12MỘT SỐ BIỆN PHÁP CHỈ ĐẠO GIÁO VIÊN LÀM ĐỒ DÙNG ĐỒ CHƠI GIÁO DỤC PHÁT TRIỂN VẬN ĐỘNG Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA YÊNMỘT SỐ BIỆN PHÁP XÂY DỰNG KẾ HOẠCH NĂM HỌC CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG MẦM NON NGA HƯNG, NGA SƠNBáo cáo lắp ráp hoàn chỉnh một máy tính để bànThuyết trình về cảm biến ÁP SuấtNHẬN ĐỊNH ĐÚNG SAI LUẬT dân sự 2015 (p2)Một số biện pháp chỉ đạo nâng cao chất lượng cho đội ngũ giáo viênMỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CHĂM SÓC NUÔI DƯỠNG CHO TRẺ Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA THANHSKKN mầm non: MỘT SỐ KINH NGHIỆM TỔ CHƯC CÁC BÀI ĐỒNG GIAO CHO TRẺ 4 – 5 TUỔI THEO CHỦ ĐỀ Ở TRƯỜNG MẦM NON THỊ TRẤN NGA SƠNHoạt động tạo hình là một hoạt động nghệ thuật chiếm một vị trí quan trọng. Hình thành nhân cách trẻ ngay từ những năm đầu của cuộc sống. Thông qua hoạt động tạo hình trẻ được khám phá ý thích vẻ đẹp kỳ diệu. Đây cũng là lứa tuổi ham hiểu biết có nhu cầuBỘ đề THI CHUẨN cấu TRÚC TOÁN 2017 CHÍ BẰNGMỘT SỐ KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN TRẺ MẪU GIÁO 56 TUỔI LÀM ĐỒ DÙNG, ĐỒ CHƠI Ở TRƯỜNG MẦM NON NGA ĐIỀNMột số kinh nghiệm giáo dục tiết kiệm năng lượng cho trẻ 56 tuổi ở trường mầm non Nga Tiến
Đăng ký
Đăng nhập