BÀI TẬP THỦY LỰC TẬP 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P1
... the self-excited region is enlarged more than locally unstable region that is between a solid line and a dashed line as shown in Fig novelty of the phenomenon MICRO-STICK-SLIP IN SERVO-SYSTEM ... MICRO-STICK-SLIP IN SERVO-SYSTEM USING UNDER-LAPPED SPOOL VALVE [3] HARD SELF-EXCITATION VALVE CIRCUITS [4],[5],[6] IN POPPET It is familiar to most hydraulic engineers that stick-slip phenomenon occurs in a ... exists a quite different type of stick-slip phenomenon [3] from the above mentioned in a hydraulic servo-system using a spool valve with the symmetrical under-lap εe=εs in Fig 1, whose actuator...
 • 5
 • 430
 • 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P2

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P2
... filter and suction cup o Innovation, the new driving principle A new single-acting pneumatic drive - fluidic muscle - is shown in Fig 14 It can output 10 times more force than a standard cylinder ... pneumatic sequences [5] Werner Deppert, Kurt Stoll, Cutting Costs with Pneumatics, 1988, ISBN 7-1 1 1-0 745 6-4 , in 14 Languages (including Chinese) [6] Stefan Hesse, 99 Applications, 2000 Examples of ... rotational movements Fig.4 Pneumatic units mechanical parts with several precision pre-assembled and pre-tested unit They can link the valve terminal to a PLC or IPC via the desired interface,...
 • 7
 • 249
 • 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P3

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P3
... Academy of Sciences, 1997 (1): 1 2-1 4, (in Chinese) [6] Xiang Jun, Li Shiwne, A PLL Motor-Speed control system, Journal of South-West Jiaotong University, 1998, 33(6): 70 5-7 09, (in Chinese) [7] Chen ... that both real time [1] Sugeno M, K Tanaka, A fuzzy-logic-based approach to qualitative modeling IEEE Trans on Fuzzy Systems, 1993, 1(1): 7-1 3 [2] Daniel G.Bobrow, J.Michael Brady, Artificial ... 2000,11(1): 8 5-9 0 (in Chinese) [8] Hou Yuanhui, Lu Yuchang, Shi Chunyi, Using twophase approach to extract knowledge from artificial neural network, Journal of Qinhua University, 1998, 38(9): 9 6-9 9, (in...
 • 4
 • 229
 • 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P4

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P4
... lowfrequency and high-frequency stage The frequency response is generally approximate to second-order system Phase-frequency characteristic 100 50 L=50m -5 0 -1 00 -1 50 L=0m -2 00 SIMULATION STUDY ... Position Control System -4 0 The simulation parameters are as follows: -6 0 s −1 K C = 4.2 × 10 −11 ¦Õ£¨¦Ø£© ω h = 137.2 K CS = 3.2 × 10 −12 K Q = K QS = 0.5 ξ h = 0.5 -1 00 -1 20 -1 40 K v = 250 ' ξ h ... L=0m 40 50 A£¨¦Ø£©£¨dB£© A£¨¦Ø£©£¨dB£© 30 45 L=0m 40 35 20 10 -1 0 L=50m L=25m -2 0 30 -3 0 25 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 -4 0 50 100 150 200 250 300 350 400 ¦Ø£¨1/s£© ¦Ø£¨1/s£© Fig.2...
 • 4
 • 222
 • 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P5

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P5
... and the pilot flow with the different structural parameter c3 12 1.2 -1 .9842×1 0-2 0 -1 .4763×1 0-2 1 ( a2c3 -a3c12 ) 2.5233×1 0-2 0 22 2000 2000 20 p1(MPa) 2000 0000 18 1000 8000 16 1000 6000 10 15 ... is under-compensated ; λ =0 p1 keeps constant, and does not change with the compensating force, right-compensated; λ ...
 • 5
 • 200
 • 1

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P6

Bài giảng thủy lực - Tiếng anh - P6
... related parameters 4.7.4.16 - done 4.6.3.4 - done 7.1.2.4 - done N 42 - done 7.3.2 - done 7.1.2.3 - done ISO/DIS 1076 7-1 - done 34 Die Abweichung der mittleren Volumenstrom-Kennlinie von einer idealen ... unterkritischer Durchfluògeschwindigkeit 5.8.2. 1- done N 38 - done 5.8.3 - done 4.1.2.9 - done symbol 8.5.11 and ISO 4391 - done 4.5.1.9 - done 4.1.2.7 - done ISO 6358 - done Coefficient which takes into ... modifiộe pour permettre un changement de longueur de course ISO 614 9-2 , 614 9-3 , 843 4-2 , 843 4-3 , 117 9-3 and 1192 6-2 and -3 - done adjustable stud end connector connecteur (m) extrộmitộ orientable...
 • 93
 • 324
 • 1

Bài giảng thủy lực

Bài giảng thủy lực
... a) Lực ma sát cân với lực trọng trường chiếu lên phương chuyển động b) Lực ma sát cân với lực quán tính c) Lực gây nên chuyển động lực trọng trường chiếu lên phương chuyển động d) a c Tóm tắt giảng ... đứng xem theo qui luật thủy tónh Độ dốc nhỏ Tóm tắt giảng - TS Huỳnh công Hoài ĐHBK HCM B h A dX i h h hc C x p lực mặt 1-1 p lực mặt 2-2 Trọng lực theo ph ng x Ma sát Tổng lực theo phương dòng ... Mặt cắt có R lớn hay có Pmin mặt cắt có lợi thủy lực Như tất loại mặt cắt, mặt cắt hình tròn mặt cắt có lợi thủy lực Q b Mặt cắt hình thang có lơi thủy lưc Nếu mặt cắt hình thang diện tích ướt...
 • 57
 • 510
 • 6

bài giảng thuỷ lực thuỷ văn

bài giảng thuỷ lực thuỷ văn
... số Chezy, m1/2/s J = hd/l - độ dốc thuỷ lực (5-1) công thức Chezy; Công thức xác định C: - Công thức Manning: C= n - hệ số nhám; n < 0.02 R - bán kính thuỷ lực, R < 0.5 m - Công thức Phoocơrâyme: ... kính thuỷ lực i - độ dốc đáy kênh (7-1) (7-2) 1.7 dòng chảy thay đổi dần Dòng chảy ổn định không lòng dẫn hở có đờng mặt nớc thay đổi chậm, có p áp suất thuỷ động phân bố theo quy luật áp suất thuỷ ... dọc trục - Bán kính cong đờng dòng lớn (bỏ qua lực quán tính) - mặt cắt ớt đợc coi nh phẳng J= p - áp suất thuỷ động phân bố theo quy luật áp suất thuỷ tĩnh ( z + = const ) Nhân vế phơng trình...
 • 28
 • 444
 • 1

Bài Giảng Thủy lưc

Bài Giảng Thủy lưc
... Bài 5: Cơ sở lý thuyết hệ thống truyền lực thủy lực I/ Những ưu điểm nhược điểm truyền dẫn Thủy lực a) Ưu điểm - Truyền động công suất cao lực ... tịnh tiến cấu chấp hành - Có khả giảm khối lượng kích thước nhờ chọn áp suất thủy lực cao - Nhờ quán tính nhỏ bơm động thủy lực, nhờ tính chịu nén dầu nên sử dụng vận tốc cao mà không sợ bị va đập ... , thời gian giây sinh lượng J W = Nm/s = m²kg/s³ IV/ Phạm vi ứng dụng điều khiển thủy lực Hệ thống điều khiển thủy lực sử dụng lĩnh vực công nghiệp, như: máy ép áp lực, máy nâng chuyển, máy công...
 • 143
 • 425
 • 0

Bài giảng thủy lực môi trường

Bài giảng thủy lực môi trường
... LỜI NĨI ĐẦU Bài giảng Thuỷ lực Môi trường biên soạn để phục vụ cho việc học tập môn Thuỷ lực Môi trường sinh viên Viện Khoa học Công nghệ Quản lý Môi trường Trường Đại học Công nghiệp ... phối lực mặt lực tỉ lệ với diện tích; áp lực khơng khí lên mặt tự chất lỏng lực mặt, lực sa mát lực mặt điểm khác khác - Mặt khác, tất lực tác dụng vào chất lỏng chia thành lực lực ngồi - Lực ... tóan thủy lực ống dài 6.3 Tính tóan thủy lực ống ngắn- Tính tóan thủy lực đường ống máy bơm ly tâm 6.4 Hiện tượng nước va Chương Dòng chảy kênh hở 7.1 Những khái niệm 7.2 Các yếu tố thủy lực mặt...
 • 153
 • 1,009
 • 2

Bài giảng thủy lực học ppt

Bài giảng thủy lực học ppt
... trở lực cục ξ - hệ số trở lực cục s v v hcb = ( H t + ) − (H s + ) 2g 2g Ht + v2/2g – áp lực trước trở lực Hs+ v2/2g – áp lực sau trở lực 21 vt – vận tốc trước trở lực vs – vận tốc sau trở lực ... dòng chảy mở rộng đột ngột ta có: v v hmr = ( H + ) − ( H + ) 2g 2g Và hệ số trở lực: hmr g ξ= v3 Với biến đổi toán học ta có : ξ = (1-S3/S4)2 S3, S4 – tiết diện trước sau mở rộng đột ngột 22 Khi ... dòng chảy co hẹp đột ngột ta có: v v hch = ( H + ) − ( H + ) 2g 2g Và hệ số trở lực: hch g ξ= v5 Với biến đổi toán học ta có : ξ = (1-S5/S6)2 S5, S6 – tiết diện trước sau thu hẹp đột ngột 23 Đo...
 • 26
 • 253
 • 0

Tóm tắt bài giảng thủy lực doc

Tóm tắt bài giảng thủy lực doc
... 27 Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh công Hoài ĐH Bách Khoa HCM Đập tràn thành mỏng hình tam giác Đập tràn mặt cắt thực dụng Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com 28 Tóm tắt giảng ... -> ∞ ds đường mặt nước thẳng góc đường K-K 11 Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh công Hoài ĐH Bách Khoa HCM Tương tự với trường hợp lại … Bảng tóm tắt N aI bI K F W W < i < icr aII w N hcr hcr ... Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh công Hoài ĐH Bách Khoa HCM Cống lộ thiên Cống ngầm mặt cắt hình tròn Printed with FinePrint - purchase at www.fineprint.com 29 Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh...
 • 50
 • 395
 • 1

Bài giảng thủy lực - Chương 7 ppt

Bài giảng thủy lực - Chương 7 ppt
... “Giáo trình Thủy lực “, Lưu hành nội ĐHBK HCM, 2005 Nguyễn cảnh Cầm tác giả “ Thủy lực tập II”, NXB DH THCN, 1 978 Nguyễn cảnh Cầm tác giả “ Bài tập Thủy lực tập II”, NXB DH THCN, 1 978 French R.H ... FinePrint - purchase at www.fineprint.com 41 Tóm tắt giảng Thủy Lực- TS Huỳnh công Hoài ĐH Bách Khoa HCM III PHƯƠNG TRÌNH ĐỘNG LƯNG: Các giả thiết: -Biến đổi chậm, bỏ qua lực quán tính -Tổn thất ... dòng ổn đònh không -Phân bố áp suất mặt cắt đứng xem theo qui luật thủy tónh - ộ dốc nhỏ B h h A •C h ∂h h + dx ∂x dX dA = ∂A dx ∂x hc x i F1 = γAhc p lực mặt 1-1 p lực mặt 2-2 ∂h ∂h ∂A ⎞ ∂A ⎞⎛...
 • 11
 • 227
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: bài tập thủy lực chương 1hướng dẫn giải bài tập thủy lực chương 1bài tập 10 lực đẩy acsimetbài tập 10 lực đẩy ác si métbài tập 10 unit anh 9bai tap 12bài tập 1 tổng ba góc của một tam giácđại lượng tỉ lệ nghịch bai tap 15bài tập 15 đòn bẩybài tập 12 sự nổibài tập 1 trang 50 địa lý 12bài 2 một số oxit quan trọng bài tập 1bài tập 14 định luật về côngbài tập 18 ôn tập tổng kết chương i cơ họcbài tập 1 vật lý 911 dấu HIỆU GIÚP NHẬN BIẾT lừa đảo KHI SINH VIÊN MUỐN XIN VIỆC THÊMStress là gì nguyên tắc cần thiết để đối phó với stressGIÁO án PHÁT TRIỂN NGÔN NGỮ CNATBài 7. Thực hành: Cắt khâu vỏ gối hình chữ nhậtChương 7. Nhảy xaChương 9. Môn Thể thao tự chọnTiết 13. OBH: Khúc hát chim sơn ca. NL: Cung và nửa cung - Dấu hóaHoàng AN --C2 -Kim LiênChương 5. Chạy bềnChương 5. Chạy bềnChương 4. Chạy ngắn (Chạy nhanh)Tiết 13. OBH: Khúc hát chim sơn ca. NL: Cung và nửa cung - Dấu hóaChương 6. Nhảy caoNghiên cứu lượng vật rơi rụng và ảnh hưởng của các công thức bón phân đến sinh trưởng của rừng luồng (dendrocalamus barbatus hsuech et d z li) làm cơ sở đề xuất các biện pháp phục hồi rừng luồng thoái hóa ở thanh hóaGiải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động nông thôn ở tỉnh quảng ninhNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật lâm sinh phù hợp trồng rừng keo lai (acacia mangium x acacia auriculiformis) cung cấp gỗ xẻ bền vững tại ba vì hà nộibài tập thủy phân este đơn chứcgiao anMột số biện pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế của các trang trại hiện có ở huyện lương sơn hòa bìnhPhân tích chuỗi giá trị gỗ nguyên liệu giấy vùng trung du miến núi phía bắc việt nam
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập