Bài giảng TCDN (Tài chính doanh nghiệp) mới nhất

Bài giảng môn tài chính doanh nghiệp 1

Bài giảng môn tài chính doanh nghiệp 1
... 2 , 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 ...
 • 59
 • 238
 • 1

bài giảng môn tài chính doanh nghiệp-hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

bài giảng môn tài chính doanh nghiệp-hệ đào tạo trung cấp chuyên nghiệp
... VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Mục tiêu kiến thức chƣơng Bản chất chức tài doanh nghiệp gì? Vai trò nhà quản trị tài doanh nghiệp gì? Nguyên tắc tổ chức tài doanh nghiệp Hiểu khái ... gồm: MQH kinh tế doanh nghiệp với nhà nước MQH kinh tế doanh nghiệp với nhà đầu tư, với khách hàng MQH kinh tế nội doanh nghiệp MQH kinh tế doanh nghiệp với nhà nƣớc Doanh nghiệp nộp thuế ... MQH kinh tế nội doanh nghiệp Doanh nghiệp trả lương, thưởng cho người lao động Các đơn vị nội doanh nghiệp có phân phối điều chuyển vốn cho nhau… 1.2 Chức tài doanh nghiệp (1) Tạo vốn luân chuyển...
 • 143
 • 407
 • 0

bài giảng tctt tài chính doanh nghiệp

bài giảng tctt tài chính doanh nghiệp
... Chương : Tài doanh nghiệp Bản chất vai trò tài doanh nghiệp Cấu trúc tài doanh nghiệp Cơ chế tài trợ Thu nhập lợi nhuận Bản chất vài trò TCDN 1.1 Doanh nghiệp đặc đặc trưng DN: Doanh nghiệp tổ ... Cấu trúc tài sản Tài sản tài - Là tài sản tài hình thành trình kinh doanh doanh nghiệp - Các loại tài sản tài chính:      Các khoản tiền gửi ngân hàng, cho vay Các khoản liên doanh Góp ... trúc tài sản - Cấu trúc nguồn vốn Cấu trúc tài sản Khái niệm đặc trưng tài sản kinh doanh - Tài sảnkinh doanh doanh nghiệp xem khối lượng giá trò biểu dạng yếu tố sản xuất kinh doanh, doanh nghiệp...
 • 32
 • 95
 • 0

Bài Giảng Môn Tài chính doanh nghiệp

Bài Giảng Môn Tài chính doanh nghiệp
... Chương Tổng quan tài doanh nghiệp An Overview of Corporate Finance Tài doanh nghiệp Tài doanh nghiệp gì? Các loại hình doanh nghiệp Chức tài doanh nghiệp Vai trò tài doanh nghiệp Tài DN gì? Sự vận ... nguồn tài chính, tạo lập sử dụng quỹ tiền tệ (quỹ tài doanh nghiệp) nhằm đạt mục tiêu kinh doanh định 5 Quan hệ tài doanh nghiệp Doanh nghiệp với chủ thể thị trường Quan hệ tài nội doanh nghiệp ... nhuận? Quản lý tài sản Làm cách sử dụng tài sản hiệu nhất? Trách nhiệm nhà quản lý? Quản lý tài sản lưu động tài sản cố định? 10 Vị trí tài doanh nghiệp Ngân sách Nhà nước Tài doanh nghiệp Bảo hiểm...
 • 237
 • 564
 • 0

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp chương 4

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp chương 4
... xuất doanh nghiệp đa dạng hóa rủi ro kinh doanh doanh nghiệp giảm 4. 2 .4 Các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tài Ty trọng nợ cấu vốn: Một doanh nghiệp có ty trọng nợ vay cấu vốn cao rủi ro tài cao ... Qx*( P – v) Qx*( P – v) - F = Doanh thu – biến phí EBIT 4. 4.2 Đòn cân nợ (đòn bây tài chính) - DFL A Khái niệm: Đòn bây kinh doanh - Doanh nghiệp sử dụng chi phí tài cố định làm điểm tựa - Một ... điểm nhà quản trị 4. 4.1 Đòn cân định phí (đòn bẩy kinh doanh) - DOL A Khái niệm: Đòn bây kinh doanh Doanh nghiệp sử dụng chi phí hoạt động cố định làm điểm tựa Một thay đổi nhỏ doanh thu phóng đại...
 • 5
 • 90
 • 1

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp chương 2

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp chương 2
... Một số ví dụ minh họa VD3: Công ty X có số tiền nhàn rỗi trị giá 20 0 triệu Công ty đem gửi số tiền vào NH với lãi suất tiền gửi 12% /năm suốt năm a Hãy tính số tiền lãi công ty nhận sau năm gửi ... tế 2. 1 KHÁI NIỆM: Lãi kép số tiền lãi nhận đƣợc (Nếu đem đầu tư) số tiền lãi phải trả (Nếu vay) Tính phần vốn gốc ban đầu phần tiền lãi phát sinh trước (Lưu ý: Vốn không rút suốt n kỳ) 2. 1 Công ... số ví dụ minh họa VD2: Anh Bình có khoản tiền nhàn rỗi trị giá 50 triệu, anh muốn đồng tiền sinh lời cách gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngân hàng thời gian năm với lãi suất 12% /năm Biết lãi vốn...
 • 3
 • 85
 • 1

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp chương 5

Bài giảng môn Tài chính doanh nghiệp chương 5
... -Lấy tỷ lệ phần trăm tài sản so với doanh thu trừ tỷ lệ phần trăm nguồn vốn so với doanh thu -Lấy doanh thu kỳ kế hoạch trừ doanh thu tế (trị truyệt đối) -Nhu cầu vốn kinh doanh tăng thêm 1.3.2 ... dựa doanh thu dự kiến nên không xác tuyệt đối C Phương pháp thực Biểu diễn số liệu tài sản ngắn hạn năm trục tung Biểu diễn số liệu doanh thu năm trục hoành Xác định điểm tương quan tài sản doanh ... doanh tăng thêm 1.3.2 Phương pháp hồi quy a Nội dung: •So sánh tương quan quy mô loại tài sản nguồn vốn với doanh thu thực tế qua nhiều năm •Từ kết so sánh, rút quy luật diễn biến loại nguồn vốn...
 • 2
 • 69
 • 0

bài tập tài chính doanh nghiệp mới

bài tập tài chính doanh nghiệp mới
... BÀI 1: Doanh nghiệp A năm N cần huy động tỷ tiền vốn DN dự định vay ngân hàng phải trả vòng năm - Năm ... lãi phải trả 200 triệu Hãy tính chi phí sử dụng vốn vay ??? BÀI LÀM Gọi V khoản vay nợ mà DN sử dụng V = Gọi Ti số tiền gốc lãi mà doanh nghiệp phải trả năm thứ Năm thứ Tiền gốc 1000 800 500 500 ... 61,8 triệu Tổng vốn vay 2100 triệu đồng Tổng lãi phải trả 517,26 triệu đồng Chi phí sử dụng vốn Bài tập 7: Công ty cổ phần Hải An dự kiến phát hành cổ phần ưu đãi với sổ lượng 300 cổ phiếu Gía bán...
 • 42
 • 218
 • 0

Bài tập môn Tài Chính Doanh Nghiệp

 Bài tập môn Tài Chính Doanh Nghiệp
... dạng hóa nghiệp vụ, tiếp cận công nghệ tiên tiến Đối với khách hàng ngân hàng thương mại doanh nghiệp, tầng lớp dân cư chủ động việc tiếp cận nguồn vốn phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh ... điều chỉnh hoạt động kinh doanh lĩnh vực tiền tệ, tín dụng mà kết cuối kinh tế, doanh nghiệp, tầng lớp dân cư lợi hưởng giá rẻ chất lượng dịch vụ cao ° ... điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế vấn đề đặt cần giải Tự hóa lãi suất phận quan trọng tự hóa tài chính, thực chất tự hóa lãi suất chế điều hành lãi suất hoàn toàn cung cầu vốn thị trường xác...
 • 8
 • 4,554
 • 27

Bài thảo luận tài chính doanh nghiệp thương mại

Bài thảo luận tài chính doanh nghiệp thương mại
... 32 Bài thảo luận tài doanh nghiệp thương mại Thuế tiêu thụ đặc biệt nộp vào ngân sách nhà nước đồng Việt Nam Ví dụ: Doanh nghiệp nhập Rượu Bordeaux từ Pháp Việt Nam, đơn vị tính USD Doanh nghiệp ... 1102EFIN1111 23 Bài thảo luận tài doanh nghiệp thương mại c) Đối với kinh doanh đặt cược doanh thu bán vé đặt cược trừ (-) tiền trả thưởng cho khách hàng (giá chưa có thuế GTGT), không bao gồm doanh số ... xuống Bài 40 Vàng mã, hàng mã 70 Dịch vụ Kinh doanh vũ trường 40 Kinh doanh mát-xa, karaoke 30 Kinh doanh casino, trò chơi có thưởng 30 Nhóm – Lớp 1102EFIN1111 26 Bài thảo luận tài doanh nghiệp thương...
 • 33
 • 313
 • 0

Bài tập về tài chính doanh nghiệp

Bài tập về tài chính doanh nghiệp
... tốt tài sản thực tài sản tài chính? a Tài sản thực có giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái quyền thu nhập tạo từ tài sản thực d Tài sản tài ... Tài sản thực có giá trị thấp tài sản tài b Tài sản thực tài sản hữu hình, tài sản tài c Tài sản tài thể trái quyền thu nhập tạo từ tài sản thực d Tài sản tài luôn bán, tài sản thực luôn mua Câu ... THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH Câu 253:Ưu điểm thuê tài sản theo phương thức thuê tài chính: a Giúp doanh nghiệp thực nhanh chóng dự án đầu tư b Huy động sử dụng vốn vay dễ dàng c Là công cụ tài giúp DN...
 • 78
 • 5,113
 • 11

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp

Bài tập môn tài chính doanh nghiệp
... PHẦN I HỆ THỐNG CÂU HỎI ÔN TẬP Chương 1 Khái niệm quan hệ tài doanh nghiệp? Vai trò tài doanh nghiệp hoạt động kinh doanh? Nội dung chủ yếu công tác quản lý tài doanh nghiệp? Các nhân tố ảnh hưởng ... tới công tác tổ chức tài doanh nghiệp? Chương Chi phí phân loại chi phí doanh nghiệp? Khái niệm, nội dung giá thành sản phẩm doanh nghiệp? Vai trò giá thành sản phẩm doanh nghiệp? Phân tích ý ... sản phẩm doanh nghiệp sản xuất? 5.Phân tích nhân tố ảnh hưởng biện pháp tiết kiệm chi phí, hạ giá thành sản phẩm doanh nghiệp? Chương 3: Doanh thu doanh nghiệp? Các nhân tố ảnh hưởng đến doanh thu...
 • 3
 • 1,037
 • 5

Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp

 Bài tập môn Tài chính doanh nghiệp
... trước thuế năm doanh nghiệp Tính tổng số thuế công typhải nộp năm Lập bảng báo cáo kết kinh doanh năm Đánh giá hiệu kinh doanh công ty qua tiêu doanh lợi ? Chương 4: TÀI SẢN CỐ ĐỊNH Bài tập số Công ... 15trđ, chứng từ không hợp lý 3trđ Chi phí quản lý doanh nghiệp + Khấu hao TSCĐ 70trđ; + Chi phí nhân viên quản lý doanh nghiệp: 50trđ; + Thuế môn bài, thuế nhà đất khoản lệ phí phải nộp 8trđ; + ... báo cáo? - 12 - Bài tập số 13: Công ty ABC có tình hình tài sau: Năm (n): Doanh thu tỷ đồng có tỷ suất lợi nhuận sau thuế doanh thu 4% Bảng cân đối kế toán tóm tắt sau: ĐVT: Trđ Tài sản 1/1/n 31/12/n...
 • 12
 • 1,869
 • 16

Xem thêm

Từ khóa: bài giảng môn tài chính doanh nghiệp 1bài giảng môn tài chính doanh nghiệpslide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp 2slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệpbài giảng môn tài chính doanh nghiệp phần 1bài giảng môn tài chính doanh nghiệp 2slide bài giảng môn tài chính doanh nghiệp 1bài giảng mon tài chính doanh nghiệpvideo bài giảng môn tài chính doanh nghiệpgiáo trình kế toán tài chính doanh nghiệp mới nhấtmẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp mới nhấtchế độ báo cáo tài chính doanh nghiệp mới nhấtbiểu mẫu báo cáo tài chính doanh nghiệp mới nhấtbài giảng và bài tập môn tài chính doanh nghiệpbài tập môn tài chính doanh nghiệpTrắc nghiệm Lập trình ASP NetĐề thi chọn đội tuyển học sinh giỏi cấp tỉnh môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Thanh Sơn, Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Tĩnh Gia, Thanh Hóa năm học 2016 2017Tóm tắt truyện ngắn Lặng Lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongĐề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 Phòng GDĐT Phúc Yên, Vĩnh Phúc năm học 2016 2017Phân tích khổ thơ đầu trong bài Mùa xuân nho nhỏ của Thanh HảiPhân tích nhân vật Nhĩ trong truyện ngắn Bến Quê của Nguyễn Minh ChâuĐỀ XUẤT HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI SINH HOẠT CHO KHU NHÀ Ở THU TÂMQUẬN 9, CÔNG SUẤT 500m3ngày đêmPhân tích nhân vật ông họa sĩ trong bài Lặng lẽ Sa Pa của Nguyễn Thành LongVăn mẫu lớp 9: Nghị luận về hiện tượng học đối phó của học sinh hiện nayĐề thi HSG lớp 9 môn Văn tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Đề thi học sinh giỏi môn Ngữ văn lớp 9 tỉnh Phú Thọ năm học 2016 2017Văn mẫu lớp 9: Nghị luận xã hội về đức tính trung thựcĐề thi khảo sát chất lượng môn toán lớp 9 tỉnh phú thọ năm học 2016 2017 (có đáp án)ngân hàng đề thi trắc nghiệm giáo dục công dân 12 ôn thi thpt quốc gia 2017 có đáp ánHoàn thiện việc công bố thông tin kế toán của các công ty bất động sản niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí MinhHuy động tiền gửi tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) Chi nhánh Đà NẵngKế toán quản trị chi phí sản xuất tại Công ty Cổ phần Procimex Việt NamKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Cẩm HàKế toán quản trị chi phí tại Công ty Cổ phần Gạch men Cosevco
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập