Giao an lop 1 Tuan 13

Giáo án lớp 1 (Tuần 13)

Giáo án lớp 1 (Tuần 13)
... diện vần: Giáo viên viết chữ ong − So sánh ong on ∗ Phát âm đánh vần − Giáo viên đánh vần: − Giáo viên phát âm ong c) Hoạt động 2: Dạy vần ông • Mục tiêu: Nhận diện chữ ông, biết phát âm đánh vần ... III) TG 1 5’ 10 10 10 ’ Hoạt động dạy học: Hoạt động Giáo viên Ổn đònh: Bài cũ: Bài mới: a) Giới thiệu : b) Hoạt động1: Dạy vần ăng • Mục tiêu: Nhận diện chữ ăng, biết cách phát âm đánh vần ... III) TG 1 5’ 10 10 10 ’ Hoạt động dạy học: Hoạt động Giáo viên Ổn đònh: Bài cũ: Bài mới: a) Giới thiệu : b) Hoạt động1: Dạy vần ung • Mục tiêu: Nhận diện chữ ung, biết cách phát âm đánh vần...
 • 22
 • 377
 • 3

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 13

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 13
... viết kết theo hàng ngang 7+0=7 1+ 6=7 3+4=7 2+5=7 0+7=7 6 +1= 7 3+4=7 5+2=7 - Muốn tính 5 +1+ 1= ta tính cộng với cộng tiếp với 1, ghi kết sau dấu +HS làm chữa 5 +1+ 1=7 4+2 +1= 7 2+3+2=7 a Có bươm bướm dang ... phạm vi - Chuẩn bò hôm sau: phép trừ -HS lắng nghe phạm vi Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2008 Môn: Tập viết Bài :T 11, T12 nhà, nhà in, cá biển … ong, thông… I.MỤC TIÊU: - HS viết chữ : c, h, tr,v,g, ... cộng trừ phạm vi - Thực toán viết kết theo cột dọc - Cần viết số thẳng cột - + +4 - - - 5 7 - HS chữa -Tính viết kết theo hàng ngang 6 +1= 7 5+2=7 1+ 6=7 2+5=7 7–6 =1 7–5=2 7 1= 6 7–2=5 - Muốn viết số...
 • 28
 • 288
 • 1

Giáo án lớp 1 tuần 13

Giáo án lớp 1 tuần 13
... 7–6 =1 Vài em đọc lại công thức 7 1= 6 – = 1, gọi vài em đọc lại, nhóm đồng Học sinh nêu: 7 1= 6 , 7–6 =1 7–2=5 , 7–5=2 7–3=4 , 7–4=3 Trang 17 Giáo án lớp - Tuần 13 Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: Học ... dán, Học sinh thực hành xé dán theo việc lựa chọn GV học sinh phối hợp đánh giá sản phẩm học sinh Trang Giáo án lớp - Tuần 13 Gọi học sinh chọn đẹp chưng bày Chưng bày sản phẩm đẹp lớp trước lớp ... dạy học: -Bộ đồ dùng toán 1, VBT, SGK, bảng … -Các mô hình phù hợp để minh hoạ phép cộng phạm vi Trang 16 Giáo án lớp - Tuần 13 III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV 1. KTBC : Hỏi tên Gọi học...
 • 31
 • 421
 • 0

Giáo án Lớp 1 Tuần 13-Sơn

Giáo án Lớp 1 Tuần 13-Sơn
... 2 -1+ 5= B, D¹y häc bµi míi 1, Giíi thiƯu bµi: PhÐp trõ ph¹m vi 2, Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu phÐp trõ, b¶ng trõ ph¹m vi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS *Bíc 1: Giíi thiƯu lÇn lỵt c¸c phÐp trõ 7 -1= 6;7-6 =1 ... b¶ng 3+3= ; 5 +1= ; = +… ; = +… B, D¹y häc bµi míi 1, Giíi thiƯu bµi: PhÐp céng ph¹m vi 2, Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu phÐp céng, b¶ng céng ph¹m vi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1, Híng dÉn HS ... ®ỵc nhiỊu tiÕng, tõ cã chøa vÇn ong hay «ng lµ nhãm th¾ng cc +GV: Tỉng kÕt cc thi Thø ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n: PhÐp trõ ph¹m vi I Mơc tiªu: Gióp HS: -TiÕp tơc cđng cè kh¾c s©u kh¸i niƯm...
 • 32
 • 218
 • 0

giao an lop 1 tuan 13 CKTKN

giao an lop 1 tuan 13 CKTKN
... Chuẩn bò : Công việc nhà Giáo viên: Phan Thò Tươi 11 Trường Tiểu học Mỹ Phúc GIÁO ÁN LỚP Thứ năm TUẦN 12 Ngày soạn:6 tháng 11 năm 2 010 Ngày dạy :10 tháng 11 năm 2 010 Tiếng Việt: BÀI 49: IÊN - YÊN I ... năm 2 010 Ngày dạy :11 tháng 11 năm 2 010 Toán:Tiết 48: LUYỆN TẬP I) Mục tiêu: Học sinh thực phép tính cộng , trừ phạm vi Biết biểu thò tình tranh phép tính thích hợp BT cần làm: Bài 1( dòng 1) , Bài ... 6 1= 5 – = 1 − Học sinh nhận xét Tuyên dương tổ nhanh + Dặn dò:Học thuộc bảng trừ phạm vi Giáo viên: Phan Thò Tươi 14 Trường Tiểu học Mỹ Phúc GIÁO ÁN LỚP Thứ sáu TUẦN 12 Ngày soạn:6 tháng 11 ...
 • 17
 • 547
 • 3

Giáo án lớp 1 Tuần 13

Giáo án lớp 1 Tuần 13
... HOẠT TUẦN 12 1. / Đánh giá lại hoạt động tuần 12 : - Đánh giá Ưu , khuyết điểm tuần - Nhắc nhở em học sinh chậm tiến - Thống kê điểm 10 - Khen em viết chữ đẹp 2./ Kế hoạch tuần 13 - Khắc phục tồn tuần ... CHỦ ĐỀ “XÉ, DÁN GIẤY ” I MỤC TIÊU - Củng cố kiến thức, kĩ xé, dán giấy - Xé, dán hình hình học Đường xé cưa Hình dán tương đối phẳng II CHUẨN BỊ Trang 11 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HẢI GIÁO VIÊN : ... phạm vi II CHUẨN BỊ : 1. / Giáo viên: - SGK ,bộ thực hành toán 2./ Học sinh : Trang 10 8 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HẢI GIÁO VIÊN : LÂM NGỌC HÂN - Bộ đồ dùng học toán, sách giáo khoa III CÁC HOẠT...
 • 25
 • 561
 • 0

Giáo án lớp 1 tuần 13- 2 buổi

Giáo án lớp 1 tuần 13- 2 buổi
... TB cho em đánh vần HS giỏi khuyến khích đọc trơn Đại diện nhóm em thi tìm tiếng Ngày soạn : Ngày 10 tháng 11 năm 20 08 Ngày dạy : Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 20 08 Sinh hoạt tuần 11 Phối hợp Liên ... chơi Học sinh xung phong đọc Học sinh lắng nghe Ngày soạn: Ngày 10 tháng 11 năm 2 010 Ngày giảng: Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 MƠN : THỂ DỤC BÀI :THỂ DỤC RÈN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRỊ CHƠI I Mục ... cỡ chữ -HS quan sát viết đẹp bạn -HS học làm Ngày soạn: Ngày 09 tháng 11 năm 2 010 Ngày giảng: Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2 010 MƠN : THỂ DỤC BÀI :THỂ DỤC RÈN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRỊ CHƠI I Mục tiêu:...
 • 25
 • 234
 • 0

GIAO AN LOP 1 - TUAN 13 (CKTKN) - 3 COT

GIAO AN LOP 1 - TUAN 13 (CKTKN) - 3 COT
... nhân - đồng thanh) Tiết 2: 1. Hoạt động 1: Khởi động Hoạt động 2: Bài mới: 1 +Mục tiêu: 10 - Đọc câu ứng dụng - Kể chuyện lại câu chuyện: Chia phần Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh) Quan sát tranh ... vi - Làm b1, ( cột 1, 2 ), ( cột 1, 3 ), ( cột 1, 2 ) II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh tập 5/ 71 SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ổn Định : 1 - Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập Kiểm tra cũ : 5’ - Gọi ... quan hệ cộng trừ tính giao hốn phép cộng -Học sinh mở SGK -Học sinh nêu u cầu cách làm -Học sinh tự làm chữa ( làm tập / 54 Btt ) +1= 1+ 6= 7 1= 7–6= 5+2= 2+5= 7–2= 7–5= 4 +3= 3+ 4= 7 3= 7–4= -Cho...
 • 24
 • 398
 • 0

giao an lop 1- tuan 13 cktkn chi in

giao an lop 1- tuan 13 cktkn chi in
... xét cho điểm Bài 4a: - Cho học sinh nêu yêu cầu - Làm để viết đợc phép tính? - Viết phép tinh thích hợp - Yêu cầu học sinh quan sát tranh, đặt - Quan sát dựa vào tranh để viết vấn đề viết phép tính ... tuỳ theo sức Hoạt động 3: Quan sát tranh + GV yêu cầu quan sát tranh trang 29 trả lời câu hỏi - Điểm giống khác hai phòng? - Em thích phòng nào? Tại sao? - GV treo tranh phòng to lên bảng gọi số ... II. dựng dy hc: -GV: -Tranh minh ho t khoỏ: bụng sỳng, sng hu -Tranh cõu ng dng: Khụng sn m -Tranh minh ho phn luyn núi: Rng, thung lng, sui ốo -HS: -SGK, v vit, v bi Ting vit III.Hot ng dy hc:...
 • 19
 • 314
 • 1

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13
... sang ngang hai tay chống hông tháng năm 200 Môn : Học vần BÀI : ANG - ANH I.Mục tiêu: -HS hiểu cấu tạo vần ang, anh, tiếng: bành, chanh -Phân biệt khác vần ang anh Trang -Đọc viết vần ang, anh, ... chân sang ngang, hai Học sinh thực theo hướng dẫn GV Trang tay chống hông: -> lần, X nhòp Nhòp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông Nhòp 2: Về TTĐCB Nhòp 3: Đưa chân phải sang ngang, ... So sánh vần ang với ong Giống : kết thúc ng Khác : ang bắt đầu a HD đánh vần vần ang A – ngờ – ang CN em, đọc trơn em, nhóm Có ang, muốn có tiếng bàng ta làm Thêm âm b đứng trước vần ang nào? huyền...
 • 34
 • 223
 • 2

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13
... sang ngang hai tay chống hông tháng năm 200 Môn : Học vần BÀI : ANG - ANH I.Mục tiêu: -HS hiểu cấu tạo vần ang, anh, tiếng: bành, chanh -Phân biệt khác vần ang anh Trang -Đọc viết vần ang, anh, ... chân sang ngang, hai Học sinh thực theo hướng dẫn GV Trang tay chống hông: -> lần, X nhòp Nhòp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông Nhòp 2: Về TTĐCB Nhòp 3: Đưa chân phải sang ngang, ... So sánh vần ang với ong Giống : kết thúc ng Khác : ang bắt đầu a HD đánh vần vần ang A – ngờ – ang CN em, đọc trơn em, nhóm Có ang, muốn có tiếng bàng ta làm Thêm âm b đứng trước vần ang nào? huyền...
 • 34
 • 171
 • 0

Bài soạn giao an lop 1 tuan 13

Bài soạn giao an lop 1 tuan 13
... sang ngang hai tay chống hông tháng năm 200 Môn : Học vần BÀI : ANG - ANH I.Mục tiêu: -HS hiểu cấu tạo vần ang, anh, tiếng: bành, chanh -Phân biệt khác vần ang anh Trang -Đọc viết vần ang, anh, ... chân sang ngang, hai Học sinh thực theo hướng dẫn GV Trang tay chống hông: -> lần, X nhòp Nhòp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông Nhòp 2: Về TTĐCB Nhòp 3: Đưa chân phải sang ngang, ... bảng N1 : rau muống; N2 : nhà trường GV nhận xét chung 2 .Bài mới: GV giới thiệu tranh rút vần ang, ghi Học sinh nhắc lại bảng Gọi HS phân tích vần ang HS phân tích, cá nhân em Lớp cài vần ang Cài...
 • 34
 • 296
 • 0

Giao an Lop 1-Tuan 13+14

Giao an Lop 1-Tuan 13+14
... VIT : BI 57: ANG - ANH A YấU CU: - c c: ang, anh, cõy bng, cnh chanh; t v on th ng dng - Vit c: ang, anh, cõy bng, cnh chanh - Luyn núi t - cõu theo ch : Bui sỏng B DNG DY HC: Tranh minh cỏc ... chỳng ta hc mi: ang, anh - Giỏo viờn vit lờn bng: ang - anh - Hc sinh c theo giỏo viờn: ang, anh *Hot ng 2: Dy ang a Nhn din vn: - Hc sinh ghộp ang trờn dựng v tr li cõu hi: + Vn ang cú my õm, ... Khỏc: anh kt thỳc bng nh, ang kt thỳc bng ng - ỏnh vn: a - nh - anh ch - anh - chanh cnh chanh c Vit: Vn ng riờng - Giỏo viờn vit mu: ang, va vit va nờu qui trỡnh vit - Hc sinh vit bng con: ang...
 • 35
 • 169
 • 1

giao an lop 1- tuan 13-hai buoi

giao an lop 1- tuan 13-hai buoi
... nhắc HS viết liền nét * Treo tranh để HS quan sát hỏi: - Chủ đề luyện nói hôm gì? -Tranh vẽ gì? -Trong rừng thường có gì? -Đọc theo nhóm:giỏi ,khá, tbình * Quan sát tranh trả lời câu hỏi -Vẽ mặt ... Tuyên dương HS học tốt Giao tập nhà 4-5 phút – lần 1- lần 4-5 p -5 lần x x x x x x x x x x x x x x x xx lần X 6-7 ph X x x x x X x x x X X x x x x x 1-2 ph -1-2 ph x x 1-2 ph Thứ ngày 20 tháng ... nhận xét cũ -GV hát “ Cái Bống ngoan” -HS lắng nghe,2 em nhắc lại tên Bài G/thiệu * GV gt ghi tên Hoạt động * Bước 1: Giao nhiệm vụ : -Y/C HS QS tranh sgk trang 28 cho biết: -HS học theo nhóm...
 • 21
 • 188
 • 0

Xem thêm

Đăng ký
Đăng nhập