Giao an lop 1 Tuan 13

Giáo án lớp 1 (Tuần 13)

Giáo án lớp 1 (Tuần 13)
... diện vần: Giáo viên viết chữ ong − So sánh ong on ∗ Phát âm đánh vần − Giáo viên đánh vần: − Giáo viên phát âm ong c) Hoạt động 2: Dạy vần ông • Mục tiêu: Nhận diện chữ ông, biết phát âm đánh vần ... III) TG 1 5’ 10 10 10 ’ Hoạt động dạy học: Hoạt động Giáo viên Ổn đònh: Bài cũ: Bài mới: a) Giới thiệu : b) Hoạt động1: Dạy vần ăng • Mục tiêu: Nhận diện chữ ăng, biết cách phát âm đánh vần ... III) TG 1 5’ 10 10 10 ’ Hoạt động dạy học: Hoạt động Giáo viên Ổn đònh: Bài cũ: Bài mới: a) Giới thiệu : b) Hoạt động1: Dạy vần ung • Mục tiêu: Nhận diện chữ ung, biết cách phát âm đánh vần...
 • 22
 • 360
 • 2

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 13

GIÁO ÁN LỚP 1 TUẦN 13
... viết kết theo hàng ngang 7+0=7 1+ 6=7 3+4=7 2+5=7 0+7=7 6 +1= 7 3+4=7 5+2=7 - Muốn tính 5 +1+ 1= ta tính cộng với cộng tiếp với 1, ghi kết sau dấu +HS làm chữa 5 +1+ 1=7 4+2 +1= 7 2+3+2=7 a Có bươm bướm dang ... phạm vi - Chuẩn bò hôm sau: phép trừ -HS lắng nghe phạm vi Thứ sáu ngày 21 tháng 11 năm 2008 Môn: Tập viết Bài :T 11, T12 nhà, nhà in, cá biển … ong, thông… I.MỤC TIÊU: - HS viết chữ : c, h, tr,v,g, ... cộng trừ phạm vi - Thực toán viết kết theo cột dọc - Cần viết số thẳng cột - + +4 - - - 5 7 - HS chữa -Tính viết kết theo hàng ngang 6 +1= 7 5+2=7 1+ 6=7 2+5=7 7–6 =1 7–5=2 7 1= 6 7–2=5 - Muốn viết số...
 • 28
 • 276
 • 1

Giáo án lớp 1 tuần 13

Giáo án lớp 1 tuần 13
... 7–6 =1 Vài em đọc lại công thức 7 1= 6 – = 1, gọi vài em đọc lại, nhóm đồng Học sinh nêu: 7 1= 6 , 7–6 =1 7–2=5 , 7–5=2 7–3=4 , 7–4=3 Trang 17 Giáo án lớp - Tuần 13 Hướng dẫn luyện tập: Bài 1: Học ... dán, Học sinh thực hành xé dán theo việc lựa chọn GV học sinh phối hợp đánh giá sản phẩm học sinh Trang Giáo án lớp - Tuần 13 Gọi học sinh chọn đẹp chưng bày Chưng bày sản phẩm đẹp lớp trước lớp ... dạy học: -Bộ đồ dùng toán 1, VBT, SGK, bảng … -Các mô hình phù hợp để minh hoạ phép cộng phạm vi Trang 16 Giáo án lớp - Tuần 13 III.Các hoạt động dạy học : Hoạt động GV 1. KTBC : Hỏi tên Gọi học...
 • 31
 • 410
 • 0

Giáo án Lớp 1 Tuần 13-Sơn

Giáo án Lớp 1 Tuần 13-Sơn
... 2 -1+ 5= B, D¹y häc bµi míi 1, Giíi thiƯu bµi: PhÐp trõ ph¹m vi 2, Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu phÐp trõ, b¶ng trõ ph¹m vi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS *Bíc 1: Giíi thiƯu lÇn lỵt c¸c phÐp trõ 7 -1= 6;7-6 =1 ... b¶ng 3+3= ; 5 +1= ; = +… ; = +… B, D¹y häc bµi míi 1, Giíi thiƯu bµi: PhÐp céng ph¹m vi 2, Ho¹t ®éng 1: Giíi thiƯu phÐp céng, b¶ng céng ph¹m vi Ho¹t ®éng cđa GV Ho¹t ®éng cđa HS 1, Híng dÉn HS ... ®ỵc nhiỊu tiÕng, tõ cã chøa vÇn ong hay «ng lµ nhãm th¾ng cc +GV: Tỉng kÕt cc thi Thø ngµy 18 th¸ng 11 n¨m 2008 To¸n: PhÐp trõ ph¹m vi I Mơc tiªu: Gióp HS: -TiÕp tơc cđng cè kh¾c s©u kh¸i niƯm...
 • 32
 • 206
 • 0

giao an lop 1 tuan 13 CKTKN

giao an lop 1 tuan 13 CKTKN
... Chuẩn bò : Công việc nhà Giáo viên: Phan Thò Tươi 11 Trường Tiểu học Mỹ Phúc GIÁO ÁN LỚP Thứ năm TUẦN 12 Ngày soạn:6 tháng 11 năm 2 010 Ngày dạy :10 tháng 11 năm 2 010 Tiếng Việt: BÀI 49: IÊN - YÊN I ... năm 2 010 Ngày dạy :11 tháng 11 năm 2 010 Toán:Tiết 48: LUYỆN TẬP I) Mục tiêu: Học sinh thực phép tính cộng , trừ phạm vi Biết biểu thò tình tranh phép tính thích hợp BT cần làm: Bài 1( dòng 1) , Bài ... 6 1= 5 – = 1 − Học sinh nhận xét Tuyên dương tổ nhanh + Dặn dò:Học thuộc bảng trừ phạm vi Giáo viên: Phan Thò Tươi 14 Trường Tiểu học Mỹ Phúc GIÁO ÁN LỚP Thứ sáu TUẦN 12 Ngày soạn:6 tháng 11 ...
 • 17
 • 537
 • 3

Giáo án lớp 1 Tuần 13

Giáo án lớp 1 Tuần 13
... HOẠT TUẦN 12 1. / Đánh giá lại hoạt động tuần 12 : - Đánh giá Ưu , khuyết điểm tuần - Nhắc nhở em học sinh chậm tiến - Thống kê điểm 10 - Khen em viết chữ đẹp 2./ Kế hoạch tuần 13 - Khắc phục tồn tuần ... CHỦ ĐỀ “XÉ, DÁN GIẤY ” I MỤC TIÊU - Củng cố kiến thức, kĩ xé, dán giấy - Xé, dán hình hình học Đường xé cưa Hình dán tương đối phẳng II CHUẨN BỊ Trang 11 4 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HẢI GIÁO VIÊN : ... phạm vi II CHUẨN BỊ : 1. / Giáo viên: - SGK ,bộ thực hành toán 2./ Học sinh : Trang 10 8 TRƯỜNG TIỂU HỌC KHÁNH HẢI GIÁO VIÊN : LÂM NGỌC HÂN - Bộ đồ dùng học toán, sách giáo khoa III CÁC HOẠT...
 • 25
 • 543
 • 0

Giáo án lớp 1 tuần 13- 2 buổi

Giáo án lớp 1 tuần 13- 2 buổi
... TB cho em đánh vần HS giỏi khuyến khích đọc trơn Đại diện nhóm em thi tìm tiếng Ngày soạn : Ngày 10 tháng 11 năm 20 08 Ngày dạy : Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 20 08 Sinh hoạt tuần 11 Phối hợp Liên ... chơi Học sinh xung phong đọc Học sinh lắng nghe Ngày soạn: Ngày 10 tháng 11 năm 2 010 Ngày giảng: Thứ năm ngày 11 tháng 11 năm 2 010 MƠN : THỂ DỤC BÀI :THỂ DỤC RÈN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRỊ CHƠI I Mục ... cỡ chữ -HS quan sát viết đẹp bạn -HS học làm Ngày soạn: Ngày 09 tháng 11 năm 2 010 Ngày giảng: Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2 010 MƠN : THỂ DỤC BÀI :THỂ DỤC RÈN TƯ THẾ CƠ BẢN – TRỊ CHƠI I Mục tiêu:...
 • 25
 • 220
 • 0

GIAO AN LOP 1 - TUAN 13 (CKTKN) - 3 COT

GIAO AN LOP 1 - TUAN 13 (CKTKN) - 3 COT
... nhân - đồng thanh) Tiết 2: 1. Hoạt động 1: Khởi động Hoạt động 2: Bài mới: 1 +Mục tiêu: 10 - Đọc câu ứng dụng - Kể chuyện lại câu chuyện: Chia phần Đọc (cá nhân 10 em – đồng thanh) Quan sát tranh ... vi - Làm b1, ( cột 1, 2 ), ( cột 1, 3 ), ( cột 1, 2 ) II/ ĐỒ DÙNG DẠY HỌC : - Tranh tập 5/ 71 SGK III/ CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC : Ổn Định : 1 - Hát – chuẩn bị đồ dùng học tập Kiểm tra cũ : 5’ - Gọi ... quan hệ cộng trừ tính giao hốn phép cộng -Học sinh mở SGK -Học sinh nêu u cầu cách làm -Học sinh tự làm chữa ( làm tập / 54 Btt ) +1= 1+ 6= 7 1= 7–6= 5+2= 2+5= 7–2= 7–5= 4 +3= 3+ 4= 7 3= 7–4= -Cho...
 • 24
 • 386
 • 0

giao an lop 1- tuan 13 cktkn chi in

giao an lop 1- tuan 13 cktkn chi in
... xét cho điểm Bài 4a: - Cho học sinh nêu yêu cầu - Làm để viết đợc phép tính? - Viết phép tinh thích hợp - Yêu cầu học sinh quan sát tranh, đặt - Quan sát dựa vào tranh để viết vấn đề viết phép tính ... tuỳ theo sức Hoạt động 3: Quan sát tranh + GV yêu cầu quan sát tranh trang 29 trả lời câu hỏi - Điểm giống khác hai phòng? - Em thích phòng nào? Tại sao? - GV treo tranh phòng to lên bảng gọi số ... II. dựng dy hc: -GV: -Tranh minh ho t khoỏ: bụng sỳng, sng hu -Tranh cõu ng dng: Khụng sn m -Tranh minh ho phn luyn núi: Rng, thung lng, sui ốo -HS: -SGK, v vit, v bi Ting vit III.Hot ng dy hc:...
 • 19
 • 302
 • 1

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13
... sang ngang hai tay chống hông tháng năm 200 Môn : Học vần BÀI : ANG - ANH I.Mục tiêu: -HS hiểu cấu tạo vần ang, anh, tiếng: bành, chanh -Phân biệt khác vần ang anh Trang -Đọc viết vần ang, anh, ... chân sang ngang, hai Học sinh thực theo hướng dẫn GV Trang tay chống hông: -> lần, X nhòp Nhòp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông Nhòp 2: Về TTĐCB Nhòp 3: Đưa chân phải sang ngang, ... So sánh vần ang với ong Giống : kết thúc ng Khác : ang bắt đầu a HD đánh vần vần ang A – ngờ – ang CN em, đọc trơn em, nhóm Có ang, muốn có tiếng bàng ta làm Thêm âm b đứng trước vần ang nào? huyền...
 • 34
 • 214
 • 2

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13

Tài liệu giao an lop 1 tuan 13
... sang ngang hai tay chống hông tháng năm 200 Môn : Học vần BÀI : ANG - ANH I.Mục tiêu: -HS hiểu cấu tạo vần ang, anh, tiếng: bành, chanh -Phân biệt khác vần ang anh Trang -Đọc viết vần ang, anh, ... chân sang ngang, hai Học sinh thực theo hướng dẫn GV Trang tay chống hông: -> lần, X nhòp Nhòp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông Nhòp 2: Về TTĐCB Nhòp 3: Đưa chân phải sang ngang, ... So sánh vần ang với ong Giống : kết thúc ng Khác : ang bắt đầu a HD đánh vần vần ang A – ngờ – ang CN em, đọc trơn em, nhóm Có ang, muốn có tiếng bàng ta làm Thêm âm b đứng trước vần ang nào? huyền...
 • 34
 • 168
 • 0

Bài soạn giao an lop 1 tuan 13

Bài soạn giao an lop 1 tuan 13
... sang ngang hai tay chống hông tháng năm 200 Môn : Học vần BÀI : ANG - ANH I.Mục tiêu: -HS hiểu cấu tạo vần ang, anh, tiếng: bành, chanh -Phân biệt khác vần ang anh Trang -Đọc viết vần ang, anh, ... chân sang ngang, hai Học sinh thực theo hướng dẫn GV Trang tay chống hông: -> lần, X nhòp Nhòp 1: Đưa chân trái sang ngang, hai tay chống hông Nhòp 2: Về TTĐCB Nhòp 3: Đưa chân phải sang ngang, ... bảng N1 : rau muống; N2 : nhà trường GV nhận xét chung 2 .Bài mới: GV giới thiệu tranh rút vần ang, ghi Học sinh nhắc lại bảng Gọi HS phân tích vần ang HS phân tích, cá nhân em Lớp cài vần ang Cài...
 • 34
 • 283
 • 0

Giao an Lop 1-Tuan 13+14

Giao an Lop 1-Tuan 13+14
... VIT : BI 57: ANG - ANH A YấU CU: - c c: ang, anh, cõy bng, cnh chanh; t v on th ng dng - Vit c: ang, anh, cõy bng, cnh chanh - Luyn núi t - cõu theo ch : Bui sỏng B DNG DY HC: Tranh minh cỏc ... chỳng ta hc mi: ang, anh - Giỏo viờn vit lờn bng: ang - anh - Hc sinh c theo giỏo viờn: ang, anh *Hot ng 2: Dy ang a Nhn din vn: - Hc sinh ghộp ang trờn dựng v tr li cõu hi: + Vn ang cú my õm, ... Khỏc: anh kt thỳc bng nh, ang kt thỳc bng ng - ỏnh vn: a - nh - anh ch - anh - chanh cnh chanh c Vit: Vn ng riờng - Giỏo viờn vit mu: ang, va vit va nờu qui trỡnh vit - Hc sinh vit bng con: ang...
 • 35
 • 163
 • 1

giao an lop 1- tuan 13-hai buoi

giao an lop 1- tuan 13-hai buoi
... nhắc HS viết liền nét * Treo tranh để HS quan sát hỏi: - Chủ đề luyện nói hôm gì? -Tranh vẽ gì? -Trong rừng thường có gì? -Đọc theo nhóm:giỏi ,khá, tbình * Quan sát tranh trả lời câu hỏi -Vẽ mặt ... Tuyên dương HS học tốt Giao tập nhà 4-5 phút – lần 1- lần 4-5 p -5 lần x x x x x x x x x x x x x x x xx lần X 6-7 ph X x x x x X x x x X X x x x x x 1-2 ph -1-2 ph x x 1-2 ph Thứ ngày 20 tháng ... nhận xét cũ -GV hát “ Cái Bống ngoan” -HS lắng nghe,2 em nhắc lại tên Bài G/thiệu * GV gt ghi tên Hoạt động * Bước 1: Giao nhiệm vụ : -Y/C HS QS tranh sgk trang 28 cho biết: -HS học theo nhóm...
 • 21
 • 178
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: Tieng viet 1 tuan 1Quản lý hoạt động kiểm tra nội bộ trường THPT thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình (LV thạc sĩ)Health and safety manual and kitTruyện ngắn Cao Duy Sơn từ góc nhìn phê bình sinh thái (LV thạc sĩ)Giáo án ngữ văn 6 ( Tuần 1)Nghiên cứu tác động của con người đến quần xã thực vật ở xã Minh Sơn, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang và đề xuất biện pháp bảo vệ tính đa dạng thực vật có mạch tại khu vực nghiên cứu (LV thạc sĩ)Lập dự án quán CafeGiáo án Thể dục lớp 1 cả nămNghiên cứu nhiễu loạn điện áp trong lưới điện phân phối (LA tiến sĩ)Một số suy nghĩ về chiến lược xây dựng phát triển của thương hiệu cà phê Trung NguyênENGLISH DEVELOPING SKILLSNghiên cứu phòng chống bế tắc trong cung cấp tài nguyên phân tán cho hệ thống máy chủ ảo (LA tiến sĩ)Các dây chuyền công nghệ sản xuất bia Larue công ty VBL Quảng NamNghiên cứu ảnh hưởng của một số tổ hợp phân bón và mật độ đến sinh trưởng, phát triển giống ngô lai NK 66 trong vụ Xuân muộn trên đất dốc tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái (LV thạc sĩ)McGraw hill marketing 2010Global marketing foreign entry local marketing and global managementtiểu luận những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa mác lêninĐỀ CƯƠNG QUẢN LÝ HỆ THỐNG ĐẢO VIÊT NAMCâu hỏi trắc nghiệm ôn tập giữa kỳGiải quyết việc làm cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện Đồng Hỷ tỉnh Thái Nguyên (LV thạc sĩ)
Đăng ký
Đăng nhập