Du lịch chùa khmer tại TPHCM

Ẩm thực người hoa và du lịch chữa bệnh tại thành phố hồ chí minh

Ẩm thực người hoa và du lịch chữa bệnh tại thành phố hồ chí minh
... điểm ẩm thực người Hoa hiệu thuốc nhằm phục vụ du lịch chữa bệnh thành phố Hồ Chí Minh III Định hướng điều kiện phục vụ ẩm thực người Hoa nhằm phát triển du lịch chữa bệnh thành phố Hồ Chí Minh ... người Hoa du lịch chữa bệnh thành phố Hồ Chí Minh Ngành du lịch thành phố, công ty lữ hành, sở kinh doanh ẩm thực chữa bệnh cần phối hợp thực chiến lược quảng bá thương hiệu ẩm thực người Hoa du lịch ... hiệu ẩm thực người Hoa du lịch chữa bệnh thành phố Hồ Chí Minh VII Định hướng giải vấn đề mô hình du lịch chữa bệnh thành phố Hồ Chí Minh VIII Định hướng xây dựng chuyên đề ẩm thực người...
 • 16
 • 634
 • 10

Tìm hiểu loại hình du lịch chữa bệnh tại việt nam

Tìm hiểu loại hình du lịch chữa bệnh tại việt nam
... VỀ LOẠI HÌNH DU LỊCH CHỮA BỆNH 10 1.Khái quát loại hình Du lịch chữa bệnh giới 10 Sự hình thành loại hình Du lịch chữa bệnh giới khái niệm "Du lịch chữa bệnh" 10 Các hình thái Du ... loại hình Du lịch chữa bệnh Việt Nam" để nghiên cứu vấn đề tiềm năng, thực trạng khai thác loại hình du lịch chữa bệnh Việt Nam kể từ năm 2006 (năm thức xuất loại hình Du lịch chữa bệnh Việt Nam) ... triển loại hình du lịch chữa bệnh Việt Nam - Một số công ty tổ chức tour du lịch kết hợp chưa bệnh, số chương trình (tour) du lịch chữa bệnh số khu du lịch chữa bệnh tiêu biểu tai Việt nam Phạm...
 • 10
 • 422
 • 7

Định hướng thị trường cho các doanh nghiệp ngành du lịch lữ hành tại TPHCM

Định hướng thị trường cho các doanh nghiệp ngành du lịch lữ hành tại TPHCM
... ành du l ò ình phát tri ã kh nh ành du l kinh doanh du l du l ngành công nghi cho ngân sách, gi s gành kinh t ành ngành kinh t ri àng lo Và l ành ìm phát tri công ty l nghi ành nói riêng m ngành ... Phân nhóm doanh nghi ng ngành d tiêu chí c cho doanh nghi ành t Tp HCM theo t ành theo 3 ÊN C À PH ÊN C ên c - ành t ên doanh1 công ty c - Ph ên c ngành du l àn thành ph S c ê, thu th ành du l ành ... Xây d Các khái ni ành, tri th 1.1.1 Du l ành doanh nghi l ành Theo Lu - Du l ho ên c ình nh ìm hi - Khách du l h àm vi - toàn b L ành vi ình du l - ành ngh Doanh nghi àt khách du l ành m ình doanh...
 • 120
 • 139
 • 0

” Chính sách và kế hoạch nhân lực tại công ty cổ phần du lịch việt nam tại TPHCM”

” Chính sách và kế hoạch nhân lực tại công ty cổ phần du lịch việt nam tại TPHCM”
... sách Chương 2: Chính sách kế hoạch nhân lực công ty cổ phần du lịch Việt Nam TP.HCM 2.1 Giới thiệu tổng quan doanh nghiệp 2.1.1 Giới thiệu công ty cổ phần du lịch Việt Nam TP.HCM - Công ty cổ ... đầu công ty Chính sách nhân công ty cổ phần du lịchViệt Nam TP.Hồ Chí Minh đặt mối quan hệ Công ty nhân viên trung tâm sách, với mục tiêu cao phát triển công ty cổ phần du lịch Việt Nam TP.Hồ ... sách nhân lực: toàn doanh nghiệp, áp dụng từ ngày ban hành sách đến ban hành sách hay sách sửa đổi, bổ sung 2.2.1.3 Nội dung sách nhân lực công ty cổ phần du lịch Việt Nam TP.HCM Công ty cổ phần...
 • 23
 • 212
 • 0

Thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho TpHCM.pdf

Thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho TpHCM.pdf
... Trần Văn Thông MỤC LỤC CHƯƠNG 1: sở lý luận CHƯƠNG 2: Đánh giá tiềm thực trạng môi trường du lịch nhân văn cho phát triển du lịch văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 2.1 Tiềm phát triển du lịch văn ... chức khai thác du lịch cho phép không ngành du lịch thành phố phát triển mà tác động thúc đẩy ngành du lịch địa phương khác lên 2.2.3 Tác động phát triển du lịch văn hóa đến môi trường nhân văn ... lịch du khách SV: Nguyễn Mộng Mơ 20 MSSV: 100400245 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Văn Thông CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH NHÂN VĂN CHO...
 • 33
 • 642
 • 2

Nghiên cứu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng (Tại một số điểm suối khoáng ở trung du & duyên hải Bắc Bộ)

Nghiên cứu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng (Tại một số điểm suối khoáng ở trung du & duyên hải Bắc Bộ)
... lịch chữa bệnh nước khoáng số điểm suối khoáng trung du duyên hải Bắc Bộ Chương 3: Một số giải pháp phát triển loại hình Du lịch chữa bệnh nước khoáng số điểm suối khoáng trung du duyên hải Bắc ... hình du lịch chữa bệnh nước khoáng (Tại số điểm suối khoáng trung du & duyên hải Bắc Bộ) để sâu tìm hiểu điều kiện phục vụ phát triển loại hình du lịch chữa bệnh nước khoáng, biện pháp để thúc đẩy ... thúc đẩy khai thác loại hình số địa phương thuộc trung du duyên hải Bắc Bộ nước ta Nghiên cứu số điểm suối khoáng trung du & duyên hải Bắc Bộ hai điểm điều kiện hệ thống sở hạ tầng, giao thông...
 • 4
 • 522
 • 7

Thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho TpHCM

Thực trạng và định hướng khai thác tài nguyên, môi trường du lịch nhân văn cho TpHCM
... Trần Văn Thông MỤC LỤC CHƯƠNG 1: sở lý luận CHƯƠNG 2: Đánh giá tiềm thực trạng môi trường du lịch nhân văn cho phát triển du lịch văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh 2.1 Tiềm phát triển du lịch văn ... chức khai thác du lịch cho phép không ngành du lịch thành phố phát triển mà tác động thúc đẩy ngành du lịch địa phương khác lên 2.2.3 Tác động phát triển du lịch văn hóa đến môi trường nhân văn ... lịch du khách SV: Nguyễn Mộng Mơ 20 MSSV: 100400245 Khóa luận tốt nghiệp GVHD: TS Trần Văn Thông CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP KHAI THÁC, BẢO VỆ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG DU LỊCH NHÂN VĂN CHO...
 • 33
 • 310
 • 0

Khóa luận tốt nghiệp khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại vườn quốc gia núi chúa, tỉnh ninh thuận

Khóa luận tốt nghiệp khai thác tiềm năng du lịch sinh thái tại vườn quốc gia núi chúa, tỉnh ninh thuận
... 2.2.5 Tiềm du lịch sinh thái vấn đề hạn chế trình phát triển du lịch sinh thái Vườn quốc gia Núi Chúa a Tiềm du lịch sinh thái Qua kết nghiên cứu khảo sát tổ chức nước cho thấy VQG Núi Chúa có tiềm ... định thực đề tài: Khai Thác Tiềm Năng Du Lịch Sinh Thái Tại Vườn Quốc Gia Núi Chúa, Tỉnh Ninh Thuận , giải pháp phù hợp để vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần bảo tồn hệ sinh thái, cảnh quan khu ... Lâm Thành Phố Hồ Chí Minh xác nhận khóa luận Khai Thác Tiềm Năng Du Lịch Sinh Thái Tại Vườn Quốc Gia Núi Chúa, Tỉnh Ninh Thuận , Nguyễn Đình Ngọc, sinh viên khóa 30, ngành Kinh Tế Tài Nguyên Môi...
 • 85
 • 783
 • 0

phân tích tình hình hoạt động từ thiện và đề xuất khả năng khai thác du lịch kết hợp tại chùa, thánh thất người kinh ở thành phố sóc trăng

phân tích tình hình hoạt động từ thiện và đề xuất khả năng khai thác du lịch kết hợp tại chùa, thánh thất người kinh ở thành phố sóc trăng
... PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN VÀ ĐỀ XUẤT KHẢ NĂNG KHAI THÁC DU LỊCH KẾT HỢP TẠI CHÙA, THÁNH THẤT NGƢỜI KINH TP SÓC TRĂNG 1.3.4 Tour du lịch kết hợp với hoạt động từ thiện Từ khái niệm ... TỐT NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN VÀ ĐỀ XUẤT KHẢ NĂNG KHAI THÁC DU LỊCH KẾT HỢP TẠI CHÙA, THÁNH THẤT NGƢỜI KINH TP SÓC TRĂNG Tuy nhiên, hoạt động từ thiện TP Sóc Trăng chưa ... NGHIỆP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG TỪ THIỆN VÀ ĐỀ XUẤT KHẢ NĂNG KHAI THÁC DU LỊCH KẾT HỢP TẠI CHÙA, THÁNH THẤT NGƢỜI KINH TP SÓC TRĂNG Theo Robert Reilly: Chương trình du lịch kết hợp hai thành...
 • 175
 • 153
 • 1

Nghiên cứu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng (Tại một số điểm suối khoáng ở trung du & duyên hải Bắc Bộ

Nghiên cứu điều kiện để phát triển loại hình du lịch chữa bệnh bằng nước khoáng (Tại một số điểm suối khoáng ở trung du & duyên hải Bắc Bộ
... cú thi gian lu trỳ tng i di, việc điều trị, chữa bệnh đòi hỏi phải có khoảng thời gian định có hiệu Do vậy, mi ch-ơng trình du lịch chữa bệnh đ-ợc thiết kế cho du khách vài ngày, tuần, nửa tháng ... khu vc Trung du v duyờn hi Bc B cú nhiu iu kin phỏt trin du lch, ú ti nguyờn du lch bin, ti nguyờn du lch húa ó c khai thỏc phỏt trin loi hỡnh du lch tham quan ngh dng, du lch sinh thỏi, du lch ... khoỏng trung du & duyờn hi Bc B) i sõu tỡm hiu iu kin phc v phỏt trin loi hỡnh du lch cha bnh bng nc khoỏng, cng nh cỏc bin phỏp thỳc y khai thỏc loi hỡnh ny mt s a phng thuc trung du v duyờn...
 • 106
 • 289
 • 0

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của các cửa hàng ăn tại khu du lịch Chùa Hương mùa lễ hội năm 2014

Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm và một số yếu tố liên quan của các cửa hàng ăn tại khu du lịch Chùa Hương mùa lễ hội năm 2014
... giá điều kiện an toàn thực phẩm cửa hàng ăn khu du lịch Chùa Hương mùa lễ hội năm 2014 Mô tả kiến thức, thực hành an toàn thực phẩm người chế biến cửa hàng ăn khu du lịch Chùa Hương năm 2014 ... toàn thực phẩm 49 4.1 Mối liên quan số yếu tố với kiến thức an toàn thực phẩm 49 4.2 Mối liên quan số yếu tố với thực hành an toàn thực phẩm 53 4.3 Mối liên quan số yếu tố với điều kiện an ... khỏe du khách an ninh du lịch địa phương, tiến hành nghiên cứu đề tài Thực trạng điều kiện an toàn thực phẩm số yếu tố liên quan cửa hàng ăn khu du lịch Chùa Hương vào mùa lễ hội năm 2014 3 MỤC...
 • 118
 • 144
 • 0

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tại khu du lịch Chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây

Nghiên cứu ảnh hưởng của hoạt động du lịch đến môi trường tại khu du lịch Chùa Hương, xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây
... du lịch 2.3.3 Ảnh hưởng hoạt động du lịch đến môi trường khu du lịch Chùa Hương - Ảnh hưởng đến môi trường tự nhiên, cụ thể ảnh hưởng lên thành phần môi trường như: đất, nước, không khí, cảnh ... khách du lịch có hành vi tiêu cực làm ảnh hưởng đến môi trường khu du lịch Chùa Hương 49 Chương KẾT LUẬN - TỒN TẠI - KIẾN NGHỊ 4.1 Kết luận Từ kết nghiên cứu ảnh hưởng hoạt động du lịch đến môi trường ... trạng hoạt động du lịch khu du lịch Chùa Hương 3.2.1 Tình hình nhân cấu tổ chức khu du lịch Chùa Hương Ban quản lý khu du lịch Chùa Hương trực thuộc Uỷ ban nhân dân huyện Mỹ Đức, tỉnh Tây, chịu...
 • 52
 • 308
 • 1

Giải pháp marketing-mix nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc tại trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch đường sắt Hà Nôi.doc.DOC

Giải pháp marketing-mix nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc tại trung tâm điều hành hướng dẫn du lịch đường sắt Hà Nôi.doc.DOC
... III giải pháp nhằm hoàn thiện sách Marketing - mix nhằm thu hút khách du lịch Trung Quốc trung tâm điều hành hớng dẫn du lịch đờng sắt Nội 3.1 Cơ sở việc đa giải pháp Marketing - mix nhằm thu ... quanh khách du lịch Trung Quốc công cụ marketing - mix nhằm thu hút thoả mãn nhu cầu cuả khách du lịch Trung Quốc Phạm vi nghiên cứu để tài gói gọn Trung tâm Điều hành Du lịch Đờng sắt Nội ... trình du lịch ngắn ngày * Các chơng trình du lịch dành cho khách du lịch Trung Quốc: Đối với khách đến với Trung tâm, sản phẩm du lịch chủ yếu dành cho khách du lịch Trung Quốc giấy thông hành...
 • 68
 • 407
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: du lịch chữa bệnh tại việt namdu lịch chữa bệnh tại singaporedu lịch chữa bệnh tại hàn quốccông ty cổ phần du lịch việt nam tại tphcmcông ty cp du lịch việt nam tại tphcmcông ty du lịch uy tín tại tphcmdu lịch dã ngoại tại tphcmnhững công ty du lịch uy tín tại tphcmcác công ty du lịch uy tín tại tphcmdu lịch nghỉ dưỡng tại tphcmcác khu du lịch sinh thái tại tphcmthực trạng và định hướng khai thác tài nguyên môi trường du lịch nhân văn cho tphcm pdfnghien cuu phat trien du lich ben vung tai chua huonggiải pháp phát triển du lịch bền vững tại chùa địch lôngninh binhdu lịch về đêm tại quận 5Xây dựng hệ thống đặt phòng trọ trực tuyến cho sinh viên đại học thái nguyênXây dựng ứng dụng hỗ trợ học tiếng anh trên nền tảng androidThiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ cho trạm viễn thôngXây dựng website bán hàng cho cửa hàng thời trang bảo bình shop bằng mô hình MVCXây dựng game phiêu lưu trên unityXây dựng ứng dụng test toeic trên androidXây dựng phần mềm học tiếng anh giao tiếp trên nền tảng androidXây dựng ứng nghe nhạc trực tuyến trên hệ điều hành androidTiếp cận dựa trên logic mờ cho bài toán xếp hạng tín dụng khách hàngGiáo trình bài tập chương 4 thuyết tương đối hẹpGiáo trình bài tập 3 đạo hàm và vi phânGiáo trình bài tập 2 động lực học chất điểmXây dựng các lược đồ thủy vân bền vững bằng cách kểt hợp phép biến đổi DWT và SVDTìm hiểu công nghệ unity và xây dựng gameXây dựng sản phẩm thương mại điện tử vanesa và chức năng banner builder trên nền shopifyXây dừng website bán hàng cho công ty máy tính hoàng anhNghiên cứu mạng neural nhận dạng chữ in tiếng anhTích hợp cơ sở dữ liệu quan hệ và XMLXây dựng website học lập trình trực tuyến cho công ty phần mền trực tuyến minh đứcXây dựng một website template theo mẫu chuẩn themeforest
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập