Thiết kế biển quảng cáo led sử dụng module thí nghiệm Z3EV

Thiết kế bảng quảng cáo led sử dụng vi điều khiển atmega 16 module điều khiển hiển thị.pdf

Thiết kế bảng quảng cáo led sử dụng vi điều khiển atmega 16 module điều khiển hiển thị.pdf
... truyền tới vi điều khiển số thủ tục để nhận liệu vi điều khiển Các liệu khối điều khiển hiển thị xử lý để điều khiển ma trận LED hiển thị nội dung hiệu ứng mong muốn 19 Khối điều khiển hiển thị : ... 49.……….Khoa: Điện tử - Vi n thông Ngành: ……………… Đầu đề đồ án: Thiết kế bảng quảng cáo LED sử dụng vi điều khiển ATMEGA1 6 Module điều khiển hiển thị Các số liệu liệu ban đầu: …………………………………… …………………………………………… ... Flash vi điều khiển, ví dụ : ATUC30512 có 512 kB Flash)  Dòng vi điều khiển MEGA AVR  Dòng Tiny AVR  Dòng LCD AVR  Dòng USB AVR  Dòng CAN AVR 2.2) Sơ vi điều khiển Atmega1 6 Atmega1 6 [3] vi điều...
 • 103
 • 2,413
 • 52

THIẾT KẾ BẢNG QUẢNG CÁO LED SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA 16 MODULE ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ

THIẾT KẾ BẢNG QUẢNG CÁO LED SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA 16 MODULE ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ
... tới vi điều khiển số thủ tục để nhận liệu vi điều khiển Các liệu khối điều khiển hiển thị xử lý để điều khiển ma trận LED hiển thị nội dung hiệu ứng mong muốn 19 Khối điều khiển hiển thị : có ... 49.……….Khoa: Điện tử - Vi n thông Ngành: ……………… Đầu đề đồ án: Thiết kế bảng quảng cáo LED sử dụng vi điều khiển ATMEGA1 6 Module điều khiển hiển thị Các số liệu liệu ban đầu: …………………………………… …………………………………………… ... Flash vi điều khiển, ví dụ : ATUC30512 có 512 kB Flash)  Dòng vi điều khiển MEGA AVR  Dòng Tiny AVR  Dòng LCD AVR  Dòng USB AVR  Dòng CAN AVR 2.2) Sơ vi điều khiển Atmega1 6 Atmega1 6 [3] vi điều...
 • 103
 • 1,396
 • 36

GIỚI THIỆU CHUNG THIẾT KẾ BẢNG QUẢNG CÁO LED SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA 16 MODULE ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ

GIỚI THIỆU CHUNG THIẾT KẾ BẢNG QUẢNG CÁO LED SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN ATMEGA 16 MODULE ĐIỀU KHIỂN HIỂN THỊ
... tới vi điều khiển số thủ tục để nhận liệu vi điều khiển Các liệu khối điều khiển hiển thị xử lý để điều khiển ma trận LED hiển thị nội dung hiệu ứng mong muốn 19 Khối điều khiển hiển thị : có ... phẩm  Quảng cáo qua thư gửi trực tiếp  Quảng cáo truyền miệng  Quảng cáo đèn LED 1.2) Bảng led quảng báo Trong loại hình quảng cáo đề cập đến quảng cáo đèn LED loại hình quảng cáo sử dụng rộng ... kinh tế toàn cầu nên Vi t Nam xuất không nhiều bảng, biển quảng cáo hiển thị video, bảng quảng cáo hiển thị dạng text dùng để giới thiệu, quảng bá thương hiệu hay để hiển thị thông tin loại hình...
 • 10
 • 524
 • 8

Ứng dụng AVR thiết kế biển quảng cáo cho cửa hàng BOOK NEW tại Hà Nội

Ứng dụng AVR thiết kế biển quảng cáo cho cửa hàng BOOK NEW tại Hà Nội
... vực quảng cáo thu hút ý người, độ bền hẳn biển quảng cáo thông thường khác Đề tài Ứng dụng AVR thiết kế biển quảng cáo cho cửa hàng BOOK NEW Nội phần nhỏ để phục vụ việc thiết kế biển quảng ... quảng cáo Thông qua đề tài trước tiên em thiết kế biển quảng cáo cho cửa hang BOOK NEW, sau em vận dụng học để thiết kể biển quảng cáo điển tử với nhiều hình thức khác ứng dụng vi điều khiển AVR ... sinh hoạt hàng ngày Biển quảng cáo điện tử ứng dụng nhỏ ứng dụng vi điều khiển góp phần không nhỏ đến đời sống sinh hoạt hàng ngày người lĩnh vực quảng cáo biển quảng cáo điện tử trở thành phần...
 • 61
 • 244
 • 0

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THIẾT KẾ BIỂN QUẢNG CÁO BIỂN VẪY - LẬP TRÌNH ASEMBLY

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT THIẾT KẾ BIỂN QUẢNG CÁO BIỂN VẪY - LẬP TRÌNH ASEMBLY
... Kiểu sáng chữ P - H - Ú - C - L - A - N - S - H - O - P - Điện - Tử - [Khung] với bit Kiểu tắt chữ P - H - Ú - C - L - A - N - S - H - O - P - Điện - Tử [Khung] với bit Vậy chương trình viết sau: ... chỉnh tốc độ nhịp nhấp nháy với biến trở 100K Phụ lục: Một gợi ý cách làm bảng đèn quảng cáo Để làm bảng đèn quảng cáo, thường gồm bước sau: Bước 1: Làm bảng chữ, Thí dụ bảng chữ cửa hàng điện tử ... vị hình bảng đèn quảng cáo Trên nhánh có điện trở hạn dòng riêng Đến nói Bạn làm xong phần cứng gồm bảng đèn bo vi điều khiển, Bây nói đến cách viết phần mềm cho bảng đèn quảng cáo Bước 4: Cách...
 • 30
 • 1,009
 • 8

thiết kế biển quảng cáo

thiết kế biển quảng cáo
... máy ) Một lần qt chuỗi khoảng 40ms ( 38000 chu kì máy ) Tuy nhiên tính đến trễ gây thân lệnh ta kết phần mã ...
 • 16
 • 132
 • 1

THIẾT kế MẠCH QUANG báo 8x24 sử DỤNG VXL AT89C51

THIẾT kế MẠCH QUANG báo 8x24 sử DỤNG VXL AT89C51
... SVTH:NGUYỄN NHẬT KHÁNH ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO 8X24 SỬ DỤNG VXL AT89C51 CHƯƠNG GIỚI THIỆU MẠCH QUANG BÁO I.Tổng quan -Giới thiệu sản phẩm: Mạch quang báo nhóm thực mạch có chức hiển thị nội ... điều khiển cho mạch quang báo Ngồi ra, linh kiện khác hồn tồn dễ kiếm thị trường GVHD:TH.S NGUYỄN VĂN DŨNG SVTH:NGUYỄN NHẬT KHÁNH ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO 8X24 SỬ DỤNG VXL AT89C51 II.1 SƠ ... ĐỒ ÁN THIẾT KẾ MẠCH QUANG BÁO 8X24 SỬ DỤNG VXL AT89C51 LỜI NĨI ĐẦU Ngày nay, với phát triển khoa học kỹ thuật, lĩnh vực Điện...
 • 38
 • 521
 • 3

THIẾT kế BẢNG QUẢNG cáo đèn LED sử DỤNG VI điều KHIỂN AT89S52

THIẾT kế BẢNG QUẢNG cáo đèn LED sử DỤNG VI điều KHIỂN AT89S52
... KHOA CƠNG NGHỆ THƠNG TIN BÁO CÁO THỰC TẬP TỐT NGHIỆP TÊN ĐỀ TÀI THIẾT KẾ BẢNG QUẢNG CÁO ĐÈN LED SỬ DỤNG VI ĐIỀU KHIỂN AT89S52 Giảng Vi n Hướng Dẫn : Phạm Minh Triết Sinh Vi n Thực Hiện : Nguyễn ... đề tài chúng em mong muốn tìm hiểu ngun lý thiết kế bảng quảng cáo điện tử có khả điều khiển hiển thị ký tự theo mong muốn thiết kế bảng led quảng cáo cỡ nhỏ để thử nghiệm Trang LỜI CẢM ƠN Đầu ... 8951, sử dụng 8951 người thiết kế cần kết nối thêm thạch anh tụ hình vẽ sơ đồ Tần số thạch anh thường sử dụng cho 8951 12Mhz  Chân 40 (Vcc) nối lên nguồn 5V III.CẤU TRÚC BÊN TRONG VI ĐIỀU KHIỂN...
 • 41
 • 1,149
 • 4

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy chụp X-quang cao tần sử dụng trong y tế

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy chụp X-quang cao tần sử dụng trong y tế
... sàng m y chụp X quang cao tần y tế • Các báo cáo thử nghiệm tiền lâm sàng lâm sàng m y chụp X quang cao tần y tế Với khối lượng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo lớn thiết bị y tế công nghệ cao lần nghiên ... quang cao tần y tế • Phần mềm m y chụp X quang cao tần thường qui cho y tế M y chụp X quang cao tần thường qui cho y tế • Bộ vẽ kỹ thuật chi tiết toàn m y cụm khí m y • Qui trình tính toán thiết ... NGHIÊN CỨU THIẾT KẾ, CHẾ TẠO HỆ THỐNG THIẾT BỊ CƠ KHÍ 5.1 Y U CẦU THIẾT KẾ 5.2 NGHIÊN CỨU, TÍNH TOÁN, THIẾT KẾ VÀ CHẾ TẠO THIẾT BỊ CƠ KHÍ CỦA M Y X-QUANG CAO TẦN THƯỜNG QUI CHƯƠNG VI NGHIÊN CỨU...
 • 222
 • 280
 • 0

Thiết kế mạch quảng cáo sử dụng vi điều khiển AT89C51

Thiết kế mạch quảng cáo sử dụng vi điều khiển AT89C51
... nhiều lĩnh vực .Vi c tìm hiểu thiết kế bảng thông tin mạch quang báo dùng vi điều khiển THIẾT KẾ MẠCH Sơ đồ khối hệ thống Page | + Khối dao động: Tạo xung nhịp cho Vi điều khiển .Sử dụng thạch anh ... khiển .Sử dụng thạch anh tần số 12MHz + Khối điều khiển trung tâm: Gồm vi điều khiển có nhiệm vụ xuất tín hiệu + Điều khiển LED matrix: Nhận tín hiệu từ Vi điều khiển, từ đưa tín hiệu cho phép cột LED ... MỤC LỤC GIỚI THIỆU CHUNG VỀ MẠCH QUẢNG CÁO 2 THIẾT KẾ MẠCH SƠ ĐỒ MẠCH NGUYÊN LÝ SƠ ĐỒ MẠCH IN PHẦN CỨNG PHẦN MỀM ...
 • 20
 • 224
 • 0

Thiết kế, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm về giao thoa sóng nước nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bài Giao thoa sóng - Vật lí 12 (nâng cao)

Thiết kế, chế tạo và sử dụng bộ thí nghiệm về giao thoa sóng nước nhằm phát huy tính tích cực của học sinh trong dạy học bài Giao thoa sóng - Vật lí 12 (nâng cao)
... là: Thiết kế, chế tạo sử dụng thí nghiệm giao thoa sóng nƣớc nhằm phát huy tính tích cực học sinh dạy học Giao thoa sóng - Vật 12 (nâng cao) MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Nghiên cứu xây dựng sử dụng thiết ... bị thí nghiệm sóng nƣớc thiết kế tiến trình dạy học nội dung kiến thức Giao thoa sóng - Vật 12 (nâng cao) nhằm phát huy tính tích cực HS GIẢ THUYẾT KHOA HỌC Nếu thiết kế, chế tạo đƣợc thí nghiệm ... điểm lý luận dạy học đại về: Các phƣơng pháp tổ chức hoạt động nhận thức dạy học Vật lí; sử dụng thí nghiệm dạy học Vật lí; thiết kế tiến trình dạy học nhằm phát huy tính tích cực HS - Tìm hiểu...
 • 10
 • 1,007
 • 18

thiết kế bộ đếm sản phẩm sử dụng cảm biến hồng ngoại, sản phẩm hiển thị trên lcd

thiết kế bộ đếm sản phẩm sử dụng cảm biến hồng ngoại, sản phẩm hiển thị trên lcd
... bước nắm kiến thức vi điều khiển yêu cầu sử lý: Với đề tài : Mạch đếm sản phẩm thị LCD sử dụng cảm biến hồng ngoại chúng em hy vọng đạt kết tốt Có thể trình thiết kế ứng dụng có nhiều vấn đề chưa ... ứng dụng vào thực tế để đếm sản phẩm lớn Tổn hao công suất bé, mach dung pin, biến áp… Giá thành rẻ 3: Nhược điểm: Do sử dụng cảm biến hồng ngoại nên có sản phẩm qua lúc dẫn đến đếm nhầm sản phẩm ... 8: Sơ đồ nguyên lý mạch đếm sản phẩm 2: Nguyên lý hoạt động mạch: Ở chế độ bình thường chân INT0( chân 12 89S52) mức cao Khi có sản phẩm qua cảm biến hồng ngoại, sản phẩm che không cho ánh sáng...
 • 20
 • 2,560
 • 2

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng board arduino, hiển thị trên 4 led 7 thanh và truyền phát không dây sử dụng module nRF24L01

Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng board arduino, hiển thị trên 4 led 7 thanh và truyền phát không dây sử dụng module nRF24L01
... ĐẶT MẠCH ĐO NHIỆT ĐỘ VÀ TRUYỀN PHÁT KHÔNG DÂY 2.1 Thiết kế mạch Proteus 2.1.1 Thiết kế mạch đo nhiệt độ không truyền phát Ban đầu, nhóm đồng ý với phương án thiết kế mạch đo nhiệt độ hiển thị led ... tài đồ án 1: Thiết kế mạch đo nhiệt độ sử dụng board Arduino hiển thị led truyền phát không dây sử dụng module nRF24L01, nhóm thực thiết kế mạch đo nhiệt độ có chức năng: - Đo nhiệt độ thang Celsius ... hạn nhiệt độ đèn led 2.1.2 Thiết kế mạch đo nhiệt độ truyền phát không dây với module nRF24L01 Do linh kiện module truyền phát không dây module nRF24L01 thư viện Proteus nên nhóm thiết kế mạch...
 • 62
 • 2,363
 • 8

Báo cáo: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ gây sử dụng trong thiết bị mỏ ppt

Báo cáo: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ gây sử dụng trong thiết bị mỏ ppt
... loại nớc Chơng số loại gây rung sử dụng Thiết bị mỏ 1-1 Tình hình sử dụng 1-1-1 Trong thiết bị tuyển than Trong công nghệ tuyển than, máy sàng, máy cấp liệu thiết bị ứng dụng kỹ thuật rung Hiện ... thiết kế, chế tạo gây rung có kinh nghiệm thiết kế, chế tạo gây rung có yêu cầu kỹ thuật cao 6- Đã nắm bắt đợc số u nhợc điểm kết cấu gây rung sàng tự cân nhập ngoại nên việc tự nghiên cứu thiết kế, ... khác nhau; 5- Khối lợng kích thớc gây rung lớn, chế tạo lắp ráp tơng đối khó, thông qua công tác thiết kế, chế tạo gây rung có kinh nghiệm thiết kế, chế tạo gây rung có yêu cầu kỹ thuật cao 6-...
 • 100
 • 306
 • 0

BÁO CÁO BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Đề tài: Thiết kế mạch điều khiển LED đơn dùng EPROM

BÁO CÁO BẢO TRÌ THIẾT BỊ ĐIỆN TỬ Đề tài: Thiết kế mạch điều khiển LED đơn dùng EPROM
... biến Nó vi mạch mở rộng nhớ chương trình, ngồi chức bật lưu liệu nguồn điện Mạch điều khiển LED đơn dùng EPROM dùng mạch quảng cáo, • ỨNG DỤNG Mạch điều khiển led đơn Điều khiển led Điều khiển đèn ... cho EPROM - EPROM 28C64 điều khiển cổng Led, tốc độ điều khiển trạng thái cổng Led phụ thuộc vào tần số mạch dao động NE555 cấp vào IC đếm nhị phân CD4040 Mạch hoạt động sau: - Khi cấp nguồn mạch ... > FFFh EPROM 28C64 điều khiển 2^12=4096 trạng thái cho cổng Led Kết thúc chu kỳ 4096 mạch tự động quay địa 000h tiếp tục III ỨNG DỤNG CỦA MẠCH Các ứng dụng thực tế sử dụng vi mạch nhớ EPROM phổ...
 • 10
 • 638
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế biển quảng cáo bằng đèn ledbáo cáo thiết kế mạch quảng cáo led dùng 89c52thiết kế biển quảng cáo đẹpmẫu thiết kế biển quảng cáo đẹpthiết kế biển quảng cáo bằng photoshopthiết kế biển quảng cáo bằng corelthiết kế biển quảng cáo ngoài trờihướng dẫn thiết kế biển quảng cáo bằng corelcách thiết kế biển quảng cáo bằng corelthiết kế biển quảng cáo ở hà nộithiết kế biển quảng cáo nhà hàngcách thiết kế biển quảng cáothiết kế biển quảng cáo cafecách thiết kế biển quảng cáo ngoài trờicách thiết kế biển quảng cáo bằng photoshopNgôn ngữ học đối chiếuthuyết trình PCH stylisticsđề bài 50 câu dao động cơ điểm 9 trong tầm taystructural lingui 00harrFerdinand de saussureFerdinand de saussure PHAN THU BA NGON NGU HOC LICH DAI 1course in generall00 sausQuan diem ve KVPCT (r)Đề kiểm tra định kì tiếng anh unit 1 lớp 10THỦ THUẬT GIẢI LƯỢNG GIÁCTự học ngữ văn 11 Trịnh Quỳnh BiênLý THUYẾT hữu cơ và PHƯƠNG PHÁP GIẢI các DẠNG bài tậpPhương pháp giải các dạng toán phép dời hình và phép đồng dạng trong mặt phẳngThẩm quyền của tòa án cấp sơ thẩm đối với việc giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại (tt)Hoàn thiện pháp luật việt nam về hòa giải trong giải quyết tranh chấp thương mại (tt)Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định sử dụng thuốc trừ bệnh tilt super trong sản xuất lúa của nông dân huyện cầu kè, tỉnh trà vinh (tt)Đề CƯƠNG hóa 11 (đầy đủ)Phân dạng bài tập mẫu và phương pháp giải toán 11Nghiên cứu đa dạng dinh học và các giá trị dịch vụ hệ sinh thái rừng tại khu bảo tồn thiên nhiên bắc hướng hóa, tỉnh quảng trị250 bài tập trắc nghiệm đạo hàm
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập