KỸ THUẬT TRẢI PHỔ VÀ ỨNG DỤNG KỸ THUẬT TRẢI PHỔ TRONG HỆ THỐNG 3G WCDMA

Mô hình hóa người dùng ứng dụng bộ lọc cộng tác trong hệ thống gợi ý tin tức

Mô hình hóa người dùng và ứng dụng bộ lọc cộng tác trong hệ thống gợi ý tin tức
... người dùng ứng dụng lọc cộng tác hệ thống gợi ý tin tức , tác giả tìm hiểu vấn đề liên quan tới hình hóa người dùng, loại hệ thống gợi ý tin tức hướng sử dụng lọc cộng tác hệ thống gợi ý tin tức ... ứng dụng lọc cộng tác người dùng cho hệ thống gợi ý tin tức dựa nghiên cứu có Mục tiêu hướng tới tổng hợp kiến thức hệ thống gợi ý tin tức sử dụng hình cộng tác, dựa vào cài đặt đánh giá lọc ... loại hệ thống gợi ý tin tức Các hệ thống gợi ý tin tức thường chia thành loại chính: hệ thống gợi ý dựa vào nội dung (content-based), hệ thống gợi ý dựa vào cộng tác (collaborative), hệ thống...
 • 47
 • 459
 • 0

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG DÒNG PHUN RỐI XOÁY TRONG HỆ THỐNG THIẾT BỊ TƯỚI PHUN

LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG DÒNG PHUN RỐI XOÁY TRONG HỆ THỐNG THIẾT BỊ TƯỚI PHUN
... Kết ứng dụng thiết kế hệ thống tưới phun  Mục đích nghiên cứu Nghiên cứu, ứng dụng dòng phun rối xoáy hệ thống thiết bị tưới phun  Đối tượng nghiên cứu Dòng phun rối xoáy hệ thống thiết bị tưới ... thước với hệ số xoáy khác giai đoạn đầu dòng phun, phục vụ cho việc tính toán thiết kế hệ thống tưới phun Nghiên cứu thực nghiệm dòng phun rối xoáy hệ thống thiết bị tưới phun; kiểm chứng số thông ... ứng dụng hệ thống tưới phun Qua cho thấy, dòng phun rối xoáy có khả ứng dụng thực tiễn để nâng cao hiệu hệ thống tưới phun  Việc ứng dụng dòng phun rối xoáy hệ thống tưới phun giúp nâng cao...
 • 198
 • 110
 • 0

Các nhân tố xã hội, kinh tế kỹ thuật tác động đến việc trồng cây thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong hệ thống chăn nuôi trang trại nông hộ ở vùng sinh thái

Các nhân tố xã hội, kinh tế và kỹ thuật tác động đến việc trồng cây thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ và sử dụng phụ phẩm nông nghiệp trong hệ thống chăn nuôi trang trại và nông hộ ở vùng sinh thái
... “Nghiên cứu nhân tố kinh tế, hội kỹ thu t tác động đến việc trồng thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ sử dụng phụ phẩm nông nghiệp hệ thống chăn nuôi trang trại nông hộ hai vùng sinh thái: Miền ... định nhân tố kinh tế, hội kỹ thu t tác động đến việc trồng thức ăn xanh, thu gom chế biến, dự trữ sử dụng phụ phẩm nông nghiệp 2.3 Phương pháp nghiên cứu 2.3.1 Chọn điểm sở nghiên cứu Các sở chăn ... áp dụng TBKT thức ăn cho gia súc ăn cỏ hệ thống chăn nuôi trang trại nông hộ vùng sinh thái: Miền Đông Nam Miền núi phía Bắc Xác định nhân tố kinh tế, hội kỹ thu t tác động đến việc trồng thức...
 • 18
 • 332
 • 0

NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU TRÌNH BÀY VỀ CHỮ SỐ TRÊN ĐƯỜNG CONG Elliptic, ỨNG DỤNG CỦA ĐƯỜNG CONG Elliptic TRONG HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ

NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU VÀ TRÌNH BÀY VỀ CHỮ KÝ SỐ TRÊN ĐƯỜNG CONG Elliptic, ỨNG DỤNG CỦA ĐƯỜNG CONG Elliptic TRONG HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ
... KHÓA LUẬN Khóa luận nghiên cứu, tìm hiểu trình bày chữ số đường cong Elliptic, ứng dụng đường cong Elliptic Hệ thống bỏ phiếu điện tử Hệ thống tiền điện tử Khóa luận trình bày thành bốn chương ... 53 4.1 .ỨNG DỤNG TRONG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ 54 4.1.1 Quy trình bỏ phiếu điện tử 54 4.1.2 Sử dụng ECC bỏ phiếu điện tử .55 4.2 ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ ... hóa đường cong Elliptic Chương : Trình bày ứng dụng đường cong Elliptic Hệ thống bỏ phiếu điện tử Hệ thống tiền điện tử CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Tom Người gửi tin người thực việc BĐK Ban đăng ký...
 • 61
 • 681
 • 2

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU TRÌNH BÀY VỀ CHỮ SỐ TRÊN ĐƯỜNG CONG Elliptic, ỨNG DỤNG CỦA ĐƯỜNG CONG Elliptic TRONG HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ HỆ THỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ. pdf

LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP NGHIÊN CỨU, TÌM HIỂU VÀ TRÌNH BÀY VỀ CHỮ KÝ SỐ TRÊN ĐƯỜNG CONG Elliptic, ỨNG DỤNG CỦA ĐƯỜNG CONG Elliptic TRONG HỆ THỐNG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ VÀ HỆ THỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ. pdf
... DUNG KHÓA LUẬN Khóa luận nghiên cứu, tìm hiểu trình bày chữ số đường cong Elliptic, ứng dụng đường cong Elliptic Hệ thống bỏ phiếu điện tử Hệ thống tiền điện tử Khóa luận trình bày thành bốn ... 53 4.1 .ỨNG DỤNG TRONG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ 54 4.1.1 Quy trình bỏ phiếu điện tử 54 4.1.2 Sử dụng ECC bỏ phiếu điện tử .55 4.2 ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ ... hóa đường cong Elliptic Chương : Trình bày ứng dụng đường cong Elliptic Hệ thống bỏ phiếu điện tử Hệ thống tiền điện tử CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Tom Người gửi tin người thực việc BĐK Ban đăng ký...
 • 61
 • 269
 • 0

nghiên cứu, tìm hiểu trình bày về chữ số trên đường cong elliptic, ứng dụng của đường cong elliptic trong hệ thống bỏ phiếu điện tử hệ thống tiền điện tử

nghiên cứu, tìm hiểu và trình bày về chữ ký số trên đường cong elliptic, ứng dụng của đường cong elliptic trong hệ thống bỏ phiếu điện tử và hệ thống tiền điện tử
... KHÓA LUẬN Khóa luận nghiên cứu, tìm hiểu trình bày chữ số đường cong Elliptic, ứng dụng đường cong Elliptic Hệ thống bỏ phiếu điện tử Hệ thống tiền điện tử Khóa luận trình bày thành bốn chương ... 53 4.1 .ỨNG DỤNG TRONG BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ 54 4.1.1 Quy trình bỏ phiếu điện tử 54 4.1.2 Sử dụng ECC bỏ phiếu điện tử .55 4.2 ỨNG DỤNG TRONG HỆ THỐNG TIỀN ĐIỆN TỬ ... hóa đường cong Elliptic Chương : Trình bày ứng dụng đường cong Elliptic Hệ thống bỏ phiếu điện tử Hệ thống tiền điện tử CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Tom Người gửi tin người thực việc BĐK Ban đăng ký...
 • 70
 • 255
 • 1

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu, ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phun

Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Kỹ thuật: Nghiên cứu, ứng dụng dòng phun rối xoáy trong hệ thống thiết bị tưới phun
... ứng dụng dòng phun rối xốy hệ thống thiết bị tưới phun  Đối tượng nghiên cứu  Dòng phun rối xốy hệ thống thiết bị tưới phun  Tác động hiệu ứng xốy tới dòng phun  Phạm vi nghiên cứu  Dòng phun ... hợp hệ thống thiết bị tưới phun  Tính tốn, thiết kế hệ thống tưới phun mưa sử dụng đầu phun tạo xốy, bao gồm việc chế tạo đầu phun có rãnh tạo xốy ứng dụng số đơn vị nhằm đánh giá hiệu hệ thống ... lượng hệ thống thiết bị tưới phun ỨNG DỤNG THIẾT KẾ HỆ THỐNG TƯỚI PHUN 4.1 Tính tốn thiết kế mơ hình 4.1.1 Lựa chọn bố trí đầu phun 14 Để phủ hết diện tích vùng tưới với lưu lượng nhỏ bán kính...
 • 27
 • 303
 • 0

nghiên cứu cấu trúc HSDPA ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3G

nghiên cứu cấu trúc HSDPA và ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3G
... hỗ trợ tốc độ liệu tính di động WCDMA /HSDPA chưa có phiên trước 3GPP Trong khuôn khổ khoá luận này, tác giả vào nghiên cứu cấu trúc HSDPA ứng dụng vào mạng di động hệ thứ 3G Đồng thời đưa phương ... tảng) 3G, mạng 3G, chuẩn 3G Công nghệ 3G chuẩn 3G coi một, mạng 3G mạng di động ứng dụng công nghệ 3G Trước đây, chuẩn 3G chuẩn đơn lẻ, áp dụng rộng rãi toàn giới Tuy nhiên, sau này, 3G phân chia ... điều chế HSDPA tốc độ bit tối đa khả dụng mã Nguyễn Thị Thu Hương - K49ĐB với Ứng d ụng HSDPA mạng điện thoại hệ Chương 1: TỔNG QUAN VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN DI ĐỘNG THẾ HỆ 3G 1.1 Mở đầu Thế hệ điện...
 • 60
 • 569
 • 1

Nghiên cứu ứng dụng bộ điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển chuyển động cánh tay ROBOT trong mặt phẳng theo quỹ đạo được nhận dạng trước

Nghiên cứu và ứng dụng bộ điều khiển mờ cho hệ thống điều khiển chuyển động cánh tay ROBOT trong mặt phẳng theo quỹ đạo được nhận dạng trước
... THẠC SĨ KỸ THUẬT NGÀNH: TỰ ĐỘNG HÓA TÊN ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU VÀ ỨNG DỤNG BỘ ĐIỀU KHIỂN MỜ CHO HỆ ĐIỀU KHIỂN CHUYỂN ĐỘNG CÁNH TAY ROBOT TRONG MẶT PHẲNG THEO QUỸ ĐẠO ĐƢỢC NHẬN DẠNG TRƢỚC Học viên : Hà ... diễn quỹ đạo pha lƣới mặt phẳng pha nhƣ cho biết thêm luật điều khiển Rk tham gia vào điều khiển quỹ đạo pha Do ứng với quỹ đạo pha hệ thống quỹ đạo ngôn ngữ gồm luật điều khiển ô kín mà quỹ đạo ... Chương 2: Thiết kế điều khiển mờ chỉnh định tham số PID để điều khiển chuyển động cánh tay Robot mặt phẳng theo quỹ đạo nhận dạng trước Chương 3: Mô đánh giá chất lượng hệ thống Các kết luận...
 • 92
 • 480
 • 0

nghiên cứu cấu trúc hsdpa ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3g

nghiên cứu cấu trúc hsdpa và ứng dụng vào mạng di động thế hệ thứ 3g
... II Cấu trúc mạng W-CDMA Hệ thống W-CDMA xây dựng sở mạng GPRS Cấu trúc mạng WCDMA chia làm hai phần : mạng lõi (CN) mạng truy nhập vô tuyến (UTRAN), mạng lõi sử dụng toàn cấu trúc phần cứng mạng ... đỉnh tương ứng II Cấu trúc HSDPA Mô hình giao thức HSDPA GVHD : NGUYỄN THỊ KIM NGÂN Page 17 Báo cáo thực tập tốt nghiêp đề tài: “Công nghệ HSDPA mạng thông tin di động Kiến trúc giao di n vô tuyến ... nghệ HSDPA mạng thông tin di động CHƯƠNG TỔNG QUAN HỆ THỐNG MẠNG 3G (WCDMA) I Công nghệ W-CDMA Công nghệ EDGE bước cải tiến chuẩn GPRS để đạt tốc độ truyền liệu theo yêu cầu thông tin di động...
 • 39
 • 386
 • 5

tiểu luận ứng dụng lý thuyết trò chơi trong hệ thống siêu thị bán lẻ co.op mart big c

tiểu luận ứng dụng lý thuyết trò chơi trong hệ thống siêu thị bán lẻ co.op mart và big c
... MÃI C A HỆ THỐNG SIÊU THỊ BÁN LẺ CO.OPMART VÀ BIGC 2.1 Khái quát hệ thống siêu thị Co.opMart BigC 2.1.1 Hệ thống siêu thị Co.opMart Hệ thống Co.opMart chuỗi siêu thị bán lẻ tr c thu c Saigon Co.op, ... bán lẻ hình thành dựa sở thuyết trò chơi, khuôn khổ thị trường c nh tranh đ c quyền nhóm Để minh họa cho vi c ứng dụng thuyết trò chơi hệ thống siêu thị bán lẻ, nhóm xin tiếp c n số sách ... khách hàng c , siêu thị thị trường tiềm rộng lớn Để thu hút khách hàng vốn quen với kênh bán lẻ kh c chợ, đại bán lẻ c nh tranh với siêu thị kh c Siêu thị Co.opMart BigC liên t c đưa chương...
 • 11
 • 894
 • 11

ứng dụng lý thuyết trò chơi trong hệ thống siêu thị bán lẻ co.op mart big c

ứng dụng lý thuyết trò chơi trong hệ thống siêu thị bán lẻ co.op mart và big c
... THUYẾT TRÒ CHƠI • NHẬN XÉT: – Trong trò chơi này, Co.op mart c lợi Big C nên Co.op mart chọn chiến lư c tối ưu Big C, Big C có phản ứng ứng trư c chiến lư c Co.op mart, Big C theo sau, kết c c trò ... DUNG THUYẾT TRÌNH C SỞ LÝ LUẬN GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG CO.OP MART BIG C ỨNG DỤNG TH C TẾ C A LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI C SỞ LÝ LUẬN TRÒ CHƠI HỢP T C TRÒ CHƠI BẤT HỢP T C C C LOẠI TRÒ CHƠI BAO GỒM: TRÒ ... làm vi c tốt anh làm sau biết làm  THẾ C N BẰNG NASH XÉT THẾ C N BẰNG NASH ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI GIỚI THIỆU VỀ HỆ THỐNG SIÊU THỊ CO.OP MART BIG C ỨNG DỤNG LÝ THUYẾT TRÒ CHƠI C C CHƯƠNG...
 • 9
 • 393
 • 1

Ứng dụng công nghệ ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin

Ứng dụng công nghệ ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin
... Và "ảo hoá” không bó hẹp lĩnh vực mà mở rộng cho toàn hạ tầng Công nghệ Thông tin, từ phần cứng nh chip xử lý hệ thống máy chủ hệ thống mạng Với nội dung Ứng dụng công nghệ ảo hóa hệ thống công ... gian công cụ, thiết bị, luận văn ch a thực đ ợc đầy đủ tính hệ thống ảo hóa Đề xuất áp dụng công nghệ ảo hóa rộng rãi hệ thống công nghệ thông tin Định h ớng phát triển tiếp theo: Nghiên cứu công ... TÀI LIỆU THAM KHẢO 23 MỞ ĐẦU Những năm gần công nghệ ảo hóa đ ợc ứng dụng rộng rãi thực tế, hệ thống công nghệ thông tin nhiều doanh nghiệp, quan, xí nghiệp Kỹ thuật "ảo hoá” không xa...
 • 25
 • 266
 • 0

Luận văn: Thiết kế xây dựng bộ đếm xung, ứng dụng đo tốc độđộng cơ trong hệ thống truyền động điện ppt

Luận văn: Thiết kế xây dựng bộ đếm xung, ứng dụng đo tốc độđộng cơ trong hệ thống truyền động điện ppt
... lý thiết kế kĩ thuật áp dụng thực tế nên chúng em cố gắng mô tả cụ thể, tính toán cụ thể thông số sơ đồ mạch viết thông số mạch Đồ án tốt nghiệp Thiết kế xây dựng đếm xung, ứng dụng đo tốc đ động ... ứng nhu cầu thực tiễn đồ án em có thiết kế lên module đo tốc độ động chiều sử dụng cảm biến từ 2.7.2 Nguyên lý hoạt động Ta sử dụng module để đo tốc độ động chiều, ta sử dụng cảm biến từ để đo ... đại Thiết kế mạch cầu H điều khiển, đảo chiều động DC Để điều khiển truyền động cho cửa tự động ta dùng động điện chiều có điện áp định mức thường loại 12VDC – 24VDC Ở đồ án em chọn động có điện...
 • 63
 • 257
 • 0

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Ứng dụng công nghệ ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin

Tóm tắt luận văn Thạc sĩ: Ứng dụng công nghệ ảo hóa trong hệ thống công nghệ thông tin
... Và "ảo hoá” không bó hẹp lĩnh vực mà mở rộng cho toàn hạ tầng Công nghệ Thông tin, từ phần cứng nh chip xử lý hệ thống máy chủ hệ thống mạng Với nội dung Ứng dụng công nghệ ảo hóa hệ thống công ... gian công cụ, thiết bị, luận văn ch a thực đ ợc đầy đủ tính hệ thống ảo hóa Đề xuất áp dụng công nghệ ảo hóa rộng rãi hệ thống công nghệ thông tin Định h ớng phát triển tiếp theo: Nghiên cứu công ... Hệ thống Công ty Viễn thông Viettel 22 KẾT LUẬN Những kết đạt đ ợc luận văn - Luận văn trình bày khái niệm khái niệm ảo hóa, công nghệ đ ợc thiết kế để tạo tầng trung gian hệ thống phần cứng...
 • 25
 • 603
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: ứng dụng kĩ thuật trải phổ trong hệ thống thương mạikỹ thuật nuôi cá trong hệ thống vactách dòng biểu hiện gen mã hóa protein p24 của virus hiv1 phân type crf01 ae lưu hành tại việt nam và ứng dụng protein tái tổ hợp trong chẩn đoántìm hiểu và ứng dụng của vi điều khiển trong việc điều khiển động cơ bướcnghiên cứu chế tạo than hoạt tính từ vỏ trấu bằng phương pháp oxy hóa và ứng dụng làm chất hấp phụ trong xử lý nước thảiphương pháp toán kinh tế dự báo và ứng dụng công nghệ tin học trong quy hoạch sử dụng đất đaikế hoạch khoa học và ứng dụng công nghệ tin học trong quản lý kinh doanhphương pháp nghiên cứu định tính và ứng dụng phần mềm nvivo 7 trong phân tích dữ liệu định tínhứng dụng phần mềm wincc điều khiển hệ thống nướcứng dụng module sim vào quản lý hệ thống xeký hiệu thiết bị trong hệ thống điệnmô hình ứng dụng khai thác dữ liệu trong viên thôngcâu hỏi chuẩn bị bảo vệ đồ án chi tiết máy bộ môn nguyên lý chi tiết máy1 hãy nêu vị trí và vai trò của hộp giảm tốc trong hệ thống dẫn động nội dung được trích dẫn từứng dụng phần mềm matlabsimulink mô phỏng hệ thống phanh abs trên xe du lịchmô phỏng trải phổ trong hệ thống w cdma bằng matlapTừ vựng tổng hợp Tiếng Anh 12 ( thí điểm )Tác động của chính sách tín dụng trong việc xóa đói giảm nghèo tại thành phố kon tum giai đoạn 2014 – 2016NHỮNG QUAN điểm lý LUẬN , PHƯƠNG PHÁP LUẬN và PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu CHÍNH SÁCH xã hộiTÔN GIÁO ở VIỆT NAM mấy vấn đề về lý LUẬN và THỰC TIỄN cấp THIẾTCÂU HỎI TRẮC NGHIỆM HÓA HỌC 12 CÓ ĐÁP ÁNNghiên cứu một số đặc điểm dịch tễ, lâm sàng và bệnh tích ở gà nuôi thả vườn do histomonas meleagridis gây ra tại huyện phú bình, tỉnh thái nguyên và biện pháp phòng trịBiểu hiện và tinh sạch staphylococcal enterotoxin b (SEB) từ chủng tụ cầu vàng staphylococcus aureus được phân lập tại thái nguyênĐánh giá chất lượng đất, nước phục vụ sản xuất rau màu xã cao ngạn, thành phố thái nguyên, tỉnh thái nguyênNghiên cứu tỷ lệ các biến đổi phân tử KRAS, NRAS, BRAF, PIK3CA và PTEN trong carcinôm tuyến đại - trực tràng (FULL TEXT)20 đề thi tiếng anh cho HSG tiếng anh lớp 8.Grammar for english language teacherSÁCH SCAN Thực hành máy san (Trường Kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT)Chẩn đoán hình ảnh trong đột quỵ nãoCÂU hỏi TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN ôn THI THPT QG môn TOÁN PHẠM đức QUANG (CHỦ BIÊN)Bản đồ địa chất thành phố hà nộiSÁCH SCAN Ván khuôn và giàn giáo trong thi công xây dựng (Bùi Mạnh Hùng).nghiên cứu sự biến đổi và giá trị tiên lượng của procalcitonin ở bệnh nhân nhiễm khuẩn nặngsốc nhiễm khuẩn sau phẫu thuật ổ bụngNghiên cứu ảnh hưởng của phân bón qua lá và bao quả đến năng suất và chất lượng bưởi đại minh, yên bình, yên báiNghiên cứu khả năng sinh trưởng phát triển của một số giống lúa thuần chất lượng tại huyện văn yên, tỉnh yên báiNghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật đến năng suất, chất lượng quả quýt bắc kạn
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập