Nghiên cứu tạo chồi cây hà thủ ô đỏ thông qua phương pháp nuôi cấy mô tế bào

Nghiên cứu tạo chế phẩm hệ vi khuẩn nitrate hoá bằng phương pháp cố định trên giá thể bacterial cellulose và đá san hô

Nghiên cứu tạo chế phẩm hệ vi khuẩn nitrate hoá bằng phương pháp cố định trên giá thể bacterial cellulose và đá san hô
... dịch lỏng cố định hoạt lực môi trường nước biển thực tế 3) Nghiên cứu đặc điểm cố định tế bào vi khuẩn nitrate hoá lên giá thể đá san hô, loại giá thể tương đối có ứng dụng dạng chất mang vi sinh ... cố định vi khuẩn lên loại giá thể khác xác định hoạt tính chế phẩm Hai loại giá thể dùng để cố định Baterial Cellulose (BC) đại diện cho nhóm chất mang có chất hữu cơ; giá thể đá san (CR) ... san 45 Cấu tạo san 46 Sinh sản san 47 San nhân tạo đá san 49 2.8 Các nghiên cứu liên quan 50 2.8.1 2.8.2 Cố định...
 • 131
 • 329
 • 0

Nghiên cứu nhân giống loài nưa krausei (amorphophallus krausei engl ) bằng phương pháp nuôi cấy

Nghiên cứu nhân giống loài nưa krausei (amorphophallus krausei engl ) bằng phương pháp nuôi cấy mô
... chồi, rễ sẹo) [8] 1.2.2 Điều kiện môi trường nuôi cấy tế bào thực vật 1.2.2.1 Môi trường nuôi cấy Nghiên cứu môi trƣờng nuôi cấy giữ vị trí quan trọng lịch sử phát triển nuôi cấy mô, tế bào ... nghiên cứu 19 2.2.2 Thời gian nghiên cứu 19 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 19 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái Nưa krausei 19 46 2.3.2 Phương pháp nghiên ... Nam 2.2.2 Thời gian nghiên cứu Từ tháng 05/2012 đến tháng 05/2013 2.3 Phƣơng pháp nghiên cứu 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu đặc điểm hình thái Nưa krausei - Thu thập, nghiên cứu kế thừa tài liệu...
 • 49
 • 253
 • 1

Nghiên cứu nhân giống cây thìa canh thông qua phương pháp nuôi cấy tế bào

Nghiên cứu nhân giống cây thìa canh thông qua phương pháp nuôi cấy mô tế bào
... cứu nhân nhanh Cây Thìa Canh (Gymnema sylvestre) thông qua phương pháp nuôi cấy tế bào 2 1.2 Mục tiêu nghiên cứu - Nhân nhanh Cây Thìa Canh (Gymnema sylvestre) thông qua phương pháp nuôi cấy ... em tiến hành thực đề tài ‘‘ Nghiên cứu nhân giống Cây Thìa Canh (Gymnema sylvestre) thông qua phương pháp nuôi cấy tế bào Qua thời gian làm việc phòng nuôi cấy Khoa Công nghệ sinh học Công ... phương pháp nhân giống trồng cho hiệu cao Nhiều loại dược liệu nhân giống thành công thông qua phương pháp nuôi cấy tế bào Xuất phát từ yêu cầu trên, tiến hành nghiên cứu đề tài: Nghiên cứu...
 • 60
 • 165
 • 0

NGHIÊN cứu tạo MÀNG NITRIT TITAN TRÊN CHÀY ép NÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG ĐỌNG vật lý TRONG CHÂN KHÔNG FABRICATION OF TITANIUM COATING ON HOT PRESSED DIES BY a PHYSICAL VAPOR DEPOSITION TECHNIQUE

NGHIÊN cứu tạo MÀNG NITRIT TITAN TRÊN CHÀY ép NÓNG BẰNG PHƯƠNG PHÁP LẮNG ĐỌNG vật lý TRONG CHÂN KHÔNG  FABRICATION OF TITANIUM COATING ON HOT PRESSED DIES BY a PHYSICAL VAPOR DEPOSITION TECHNIQUE
... Branko Skoric, Pal Terek, Aleksandar Miletic, Lazar Kovacevic, Marko Vilotic, Mechanical Properties of TiN coatings deposited at different temperatures by IBAD process, FME Transaction, 2012, Vol ... PVD gồm ba bước chính: h a vật liệu phủ (evaporation), vận chuyển (transition) lắng đọng tạo màng (deposition) mô tả Hình Hình Hình ảnh số chày đột/dập phủ TiN Hình Nguyên phương pháp PVD ... THAM KHẢO [1] D.Dowson (Gt.Britain) Coatings tribology – properties, techniques and applications in surface engineering, [2] L Cunha, M.Andritschky, L Rebouta, R Silva, Corrosion of TiN, (TiAl)N...
 • 7
 • 216
 • 1

Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp lập luận mờ đa điều kiện

Nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp lập luận mờ đa điều kiện
... tập mờ, logic mờ, phương pháp lập luận mờ đơn điều kiện đa điều kiện - Nghiên cứu phép kéo theo đánh giá ảnh hưởng phép kéo theo phương pháp lập luận mờ đa điều kiện số toán Đối tượng phạm vi nghiên ... tập mờ, logic mờ, phương pháp lập luận mờ đa điều kiện - Nghiên cứu ảnh hưởng phép kéo theo tới phương pháp lập luận mờ đa điều kiện - Cài đặt thử nghiệm toán xấp xỉ mô hình mờ Nhiệm vụ nghiên cứu: ... tính giá trị đầu - Bài toán khử mờ Đó khó khăn không nhỏ xây dựng phương pháp giải có hiệu toán lập luận mờ đa điều kiện Nghiên cứu đánh giá ảnh hưởng số yếu tố đến kết với phương pháp lập luận mờ...
 • 108
 • 89
 • 0

Luận văn nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp lập luận mờ đa điều kiện

Luận văn nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp lập luận mờ đa điều kiện
... no ú Chm Trung bỡnh Nhanh - 30 50 70 120 Hỡnh 1.4 Cỏc m Chm , N hanh, Trung bỡnh 23 1.4.2 Mờnh m Trong logic c in (logic v t cp mt), mt mnh phõn t P(x) l mt phỏt biờu cú dng: JCl p ú...
 • 107
 • 207
 • 0

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp lập luận mờ đa điều kiện

Luận văn thạc sĩ nghiên cứu đánh giá một số yếu tố ảnh hưởng đến phương pháp lập luận mờ đa điều kiện
... ngha trờn, chỳng ta cú th núi rng bin ngụn ng l bin cú th nhn giỏ tr l cỏc m trờn mt no ú 1.4.2 Mờnh m Trong logic c in (logic v t cp mt), mt mnh phõn t P(x) l mt phỏt biu cú dng: xỡP (1) ú...
 • 102
 • 92
 • 0

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "Nghiên cứu khả năng tái sinh chồi và cụm chồi trong nuôi cấy in vitro cây thủ ô đỏ (Polygonum multiflorum Thunb.)" pptx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... theo nhân nhanh invitro th ô ñ [9] Hình Ch i in vitro sau 10 ngày nuôi c y t ño n thân th ô ñ Hình Ch i in vitro sau tu n nuôi c y t ño n thân th ô ñ Trong nuôi c y mô t bào th c v t ... Các c m ch i in vitro tái sinh t m u v t nuôi c y môi trư ng phát tri n tương ñ i ñ ng ñ u kh e m nh Tuy nhiên, t t c môi trư ng thăm dò này, nh n th y ño n thân tách t ch i invitro sinh trư ng ... thuy t NAA thu c nhóm auxin BAP thu c nhóm cytokinin T l auxin/cytokinin r t quan tr ng ñ i v i s phát sinh hình thái (morphogenesis) h th ng nuôi c y ð i v i s phát sinh phôi (embryogenesis), ñ...
 • 10
 • 306
 • 0

Nghiên cứu phương pháp nuôi cấy cây thủ ô đỏ (fallopia multiflora (thunb ) haraldson

Nghiên cứu phương pháp nuôi cấy mô cây hà thủ ô đỏ (fallopia multiflora (thunb ) haraldson
... giống 1.3 Các nghiên cứu nƣớc nƣớc nuôi cấy thủ ô đỏ 1.3.1 Các nghiên cứu giới nuôi cấy thủ ô đỏ từ đỉnh sinh trƣởng 1.3.2 Các nghiên cứu nƣớc nuôi cấy thủ ô đỏ 10 CHƢƠNG II ... soma Kết cây con” không giữ đƣợc đặc tính quý cây mẹ” [12], [17] 1.3 Các nghiên cứu nƣớc nƣớc nuôi cấy thủ ô đỏ Các nghiên cứu nuôi cấy thủ ô đỏ nƣớc sử dụng môi trƣờng nuôi cấy MS ... Phƣơng pháp nuôi cấy tế bào thực vật 1.2.1 Khái niệm nuôi cấy tế bào tế bào thực vật Nuôi cấy tế bào thực vật phạm trù khái niệm tất quy trình nuôi cấy mà đƣợc thực điều kiện vô trùng Nuôi...
 • 61
 • 280
 • 0

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy tế bào thực vật

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
... thái nuôi cấy tế bào thực vật kết trình phân hóa phản phân hóa tế bào Như vậy, thuật nuôi cấy tế bào thực vật thuật điều khiển phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy tách ... gen tạo (cà chua, lúa, đậu tương, khoai tây, bông, đu đủ…) [15] 1.2.2 Cơ sở khoa học thuật nuôi cấy tế bào thực vật Cơ sở lý luận phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật tính toàn tế bào ... triển thuật nuôi cấy tế bào đơn lên bước tạo khối sẹo từ tế bào đơn thuật gieo trải tế bào thực vật đĩa thạch trải tế bào vi sinh vật Cũng năm 1960, Cooking dùng men cellulase để phân...
 • 56
 • 1,054
 • 3

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy tế bào thực vật

Nghiên cứu phương pháp tạo đa chồi để nhân nhanh cây Ngưu tất (Achyranthes bidentata blume) bằng kĩ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật
... thái nuôi cấy tế bào thực vật kết trình phân hóa phản phân hóa tế bào Như vậy, thuật nuôi cấy tế bào thực vật thuật điều khiển phát sinh hình thái tế bào thực vật (khi nuôi cấy tách ... gen tạo (cà chua, lúa, đậu tương, khoai tây, bông, đu đủ…) [15] 1.2.2 Cơ sở khoa học thuật nuôi cấy tế bào thực vật Cơ sở lý luận phương pháp nuôi cấy tế bào thực vật tính toàn tế bào ... vô tính - Nuôi cấy tế bào đơn tách tế bào trần - Tạo có biến dị soma Tế bào - Tạo đột biến ỏe mức độ tế bào - Tạo tế bào trần để lai vô tính - Biến nạp gen - Nuôi cấy tế bào đơn Đỉnh chồi (Đỉnh...
 • 54
 • 817
 • 2

Nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu thủ ô đỏ Cao Bằng.

Nghiên cứu công nghệ sản xuất rượu Hà thủ ô đỏ Cao Bằng.
... yếu sản xuất phương pháp ngâm thủ ô đỏ rượu trắng Các công đoạn quy trình sản xuất rượu thủ ô đỏ bao gồm: - Nguyên liệu: củ thủ ô đỏ tươi thủ ô đỏ sơ chế thủ ô đỏ khô, thủ ô đỏ ... 100%) - thủ ô đỏ bào chế dạng cắt lát nghiền thành bột - thủ ô đỏ ngâm rượu - thủ ô đỏ dạng cốm thuốc - thủ ô đỏ dạng viên nang - thủ ô đỏ dạng cao Các sản phẩm thủ ô đỏ ngày ... ô đỏ - Nghiên cứu công nghệ làm chín thủ ô đỏ - Nghiên cứu công nghệ trích ly thủ ô đỏ chín cồn etylic - Nghiên cứu pha chế sản phẩm rượu thủ ô đỏ - Phân tích đánh giá chất lượng sản...
 • 95
 • 362
 • 4

Xem thêm

Từ khóa: tác dụng của cây hà thủ ô đỏcông dụng của cây hà thủ ô đỏcông dụng cây hà thủ ô đỏcay ha thu o docây hà thủ ô đỏbán giống cây hà thủ ô đỏtác dụng cây hà thủ ô đỏcách nhận biết cây hà thủ ô đỏmô tả cây hà thủ ô đỏđặc điểm cây hà thủ ô đỏcây giống hà thủ ô đỏbán cây hà thủ ô đỏhình ảnh cây hà thủ ô đỏtên khoa học của cây hà thủ ô đỏbán cây giống hà thủ ô đỏGiáo án điện tử Lưu huỳnh lớp 10giáo án sunfuro hóa học 10TẬP HỢP Q CÁC SỐ HỮU TỈGiáo án trẻ từ 25 đến 36 tháng tuổiKế hoạch thực hiện chủ đề Các hiện tượng tự nhiêngiáo án Mẫu giáo 5 6 tuổi trọn bộ hayPhiếu quan sát các hoạt động khác mẫu giáoSOẠN BÀI THƯƠNG VỢ (TRẤN TẾ XƯƠNG)bài tập TIẾNG ANH VỀ PHÁT ÂM, DẤU NHẤN, TRỌNG ÂM MỚIĐề thi thử THPT quốc gia 2017 môn toán trường THPT chuyên quang trung bình phước lần 3 (1)Mục lục đề ánCAUHOI_Thi_LT_Sinh hoc phan tuHarry Potter and the Prisoner of AzkabanKinh tế học cac nuocU.S. PASSPORT RENEWAL APPLICATION FOR ELIGIBLE INDIVIDUALSpractical process research and developmentHướng dẫn học sinh ôn luyện phần Đọc – Hiểu môn Ngữ văn trong kì thi THPT Quốc gia đạt kết quả cao.Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm Văn hóa huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội giai đoạn 20162020Nâng cao hiệu quả của hoạt động Marketing trong công tác huy động vốn tại Agribank chi nhánh tỉnh Thái Nguyêngiai đoạn 20172021Sách bài tập tiếng anh 6 (Pearson) thí điểm mới
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập