THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG NITO PHOTPHO HÓA HỌC LỚP 11NÂNG CAO CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT

THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG NITO PHOTPHO HÓA HỌC LỚP 11NÂNG CAO SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT

THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP HÓA HỌC CHƯƠNG NITO PHOTPHO HÓA HỌC LỚP 11NÂNG CAO CÓ SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM NHẰM TẠO HỨNG THÚ HỌC TẬP CHO HỌC SINH THPT
... hoạt động học tập sử dụng thí nghiệm hóa học dạy học hóa học chương Nito Photpho Hóa học 11 nâng cao - Nghiên cứu cách sử dụng thí nghiệm hóa học nhằm tạo hứng thú học tập cho học sinh THPT ... thống thí nghiệm, đề xuất quy trình sử dụng thí nghiệm dạy học hóa học để tạo hứng thú học tập cho học sinh - Thiết kế hoạt động học tập chương Nito- Photpho hoá học lớp 11 nâng cao sử dụng hệ thống ... thí nghiệm hóa học dạy học hóa học 2.2.3 Quy trình sử dụng thí nghiệm hóa học nhằm tạo hứng thú học tập cho HS THPT 2.2.4 Hệ thống thí nghiệm hóa học chương Nito- photpho hoá học lớp 11 Nâng cao...
 • 89
 • 113
 • 0

Thiết kế các hoạt động học tập, dựa trên thang phân loại mức độ nhận thức Bloom để dạy học chương I, phần Sinh thái học Sinh học 12.

Thiết kế các hoạt động học tập, dựa trên thang phân loại mức độ nhận thức Bloom để dạy học chương I, phần Sinh thái học Sinh học 12.
... 2.2.THIẾT KẾ CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP DỰA THEO HHHHH PHÂN LOẠI MỨC ĐỘ NHẬN THỨC BLOOM 2.2.1 Nguyên tắc thiết kế hoạt động học tập theo thang phân loại mức độ nhận thức Bloom - Đảm bảo mức độ nhận thức ... thiết kế hoạt động học tập, để dạy chương I, phần Sinh thái học - Sinh học 12 THPT PHẠM VI NGHIÊN CỨU Đề tài tập trung vào nghiên cứu, thiết kế hoạt động học tập, dựa thang phân loại mức độ nhận ... thang phân loại mức độ nhận thức Bloom 8.6 Thiết kế hoạt động học tập dựa theo thang phân loại Bloom dạy học Chương I, phần Sinh thái học Sinh học 12 – THPT PHẦN II - KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU CHƯƠNG...
 • 82
 • 263
 • 0

Thiết kếsử dụng hệ thống thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực trong dạy học chương trình 6 nhóm oxi SGK hoá học lớp 10 nâng cao

Thiết kế và sử dụng hệ thống thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực trong dạy học chương trình 6 nhóm oxi SGK hoá học lớp 10 nâng cao
... hóa học dạy học chương Nhóm oxi SGK Hoá học lớp 10 nâng cao Phương pháp thực nghiệm sư phạm: Dạy thực nghiệm số giáo án thiết kế theo hướng sử dụng thí nghiệm hoá học theo hướng dạy học tích cực, ... thuyết khoa học Nếu thiết kế sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học theo hướng dạy học tích cực dạy học chương Nhóm oxi SGK Hóa học lớp 10 nâng cao góp phần nâng cao chất lượng dạy học Hóa học trường ... hiệu dạy học cao cần tích cực sử dụng đầy đủ có hiệu thiết bị dạy học Hoá học, tích cực ứng dụng CNTT vào dạy học Thực sử dụng thiết bị dạy học theo định hướng tích cực: Thiết bị dạy học sử dụng...
 • 114
 • 165
 • 0

tuyển chọn, xây dựngsử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học để kích thích hứng thú học tập và rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên qua dạy học phần hóa lớp 10 thpt

tuyển chọn, xây dựng và sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học để kích thích hứng thú học tập và rèn luyện năng lực tự học cho học sinh trung tâm giáo dục thường xuyên qua dạy học phần hóa vô cơ lớp 10 thpt
... thống thí nghiệm hóa học để kích thích hứng thú học tập rèn luyện lực tự học cho học sinh trung tâm giáo dục thường xun qua dạy học phần hóa lớp 10 THPT. ” với mong muốn góp phần vào việc nâng ... pháp kích thích hứng thú học tập học sinh - Bồi dưỡng lực tự học cho học sinh Thiết kế hệ thống hệ thống thí nghiệm hóa lớp 10 THPT Nghiên cứu thực tiễn việc sử dụng thí nghiệm hóa học trung tâm ... THỐNG THÍ NGHIỆM HĨA HỌC ĐỂ KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ RÈN LUYỆN NĂNG LỰC TỰ HỌC CHO HỌC SINH TTGDTX QUA DẠY HỌC PHẦN HĨA VƠ CƠ LỚP 10 THPT 2.1 Tổng quan nội dung, mục tiêu phần hóa 10- CB...
 • 132
 • 315
 • 1

Xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh và chương nitơ - photpho

Xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập và phát triển tư duy cho học sinh qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh và chương nitơ - photpho
... CHỌN - XÂY DỰNG, SỬ DỤNG HỆ THỐNG THÍ NGHIỆM HÓA HỌC, BÀI TẬP THỰC NGHIỆM NHẰM KÍCH THÍCH HỨNG THÚ HỌC TẬP VÀ PHÁT TRIỂN TƯ DUY CHO HỌC SINH QUA DẠY HỌC CHƯƠNG OXI - LƯU HUỲNH VÀ CHƯƠNG NITƠ - PHOTPHO ... xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập phát triển cho học sinh qua dạy học chương oxi - lưu huỳnh chương nitơ - photpho " với mong ... chọn, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học tập thực nghiệm dạy học hóa học [5], [8], [10] 2.1.1 Cơ sở việc tuyển chọn xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học dạy học hóa học Hoá học khoa học...
 • 95
 • 166
 • 1

Tuyển chọn – xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm

Tuyển chọn – xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, bài tập thực nghiệm
... thiết kế, tuyển chọn, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học tập thực nghiệm dạy học hóa học [5], [8], [10] 2.1.1 Cơ sở việc tuyển chọn xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học dạy học hóa học ... nhân trực tiếp dẫn đến yếu học tập Từ lí xin chọn đề tài : " Tuyển chọn - xây dựng, sử dụng hệ thống thí nghiệm hóa học, tập thực nghiệm nhằm kích thích hứng thú học tập phát triển tư cho học sinh ... số thí nghiệm hóa học vui giáo viên sử dụng tiết ngoại khóa tiến hành tiết thực hành nhằm kích thích tìm tòi hứng thú học tập HS 2.3 Tuyển chọn - Xây dựng hệ thống tập thực nghiệm nhằm kích thích...
 • 95
 • 31
 • 0

sử dụng sơ đồ tư duy nhằm tạo hứng thú và nâng cao chất lượng cho học sinh khi dạy tiết 21 bài tập tin học lớp 11

sử dụng sơ đồ tư duy nhằm tạo hứng thú và nâng cao chất lượng cho học sinh khi dạy tiết 21 bài tập tin học lớp 11
... Triệu Sơn lớn Như vậy, đề tài sử dụng đồ nhằm tạo hứng thú nâng cao chất lượng cho học sinh dạy tiết 21 tập, Tin học lớp 11 kiểm chứng Việc sử dụng đồ dạy học tốt thực hiệu tạo hứng ... đồ cho tiết 21 tập, Tin học 11 tạo hứng thú cho học sinh, chắn chắn kết học tập Tin học 11 học sinh nâng lên III CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN Thiết kế đồ Tôi thiết kế 02 đồ: * đồ ... nghiệm đối chứng giống Kết kiểm nghiệm a) Về lí luận - Tạo hứng thú cho học sinh học tiết tập nói chung, tiết 21 tập, Tin học 11 nói riêng - Nâng cao kết học tập môn Tin học lớp 11 cho học sinh -...
 • 28
 • 554
 • 0

Sử dụng giáo án điện tử nhằm tạo hứng thú học tập môn Thể dục cho học sinh THCS

Sử dụng giáo án điện tử nhằm tạo hứng thú học tập môn Thể dục cho học sinh THCS
... hoạt động thể dục thể thao, thích học môn Thể dục Trần Văn Đương THCS Lương Thế Vinh Sử dụng giáo án điện tử nhằm tạo hứng thú học tập môn Thể dục cho học sinh THCS IV HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM ... Sử dụng giáo án điện tử nhằm tạo hứng thú học tập môn Thể dục cho học sinh THCS Việc thay đổi phương pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào tiết học môn Thể dục, hứng thú với môn học ... điện tử nhằm tạo hứng thú học tập môn Thể dục cho học sinh THCS Phần lớn học sinh chưa thực hứng thú học tập môn Thể dục, điều biểu cụ thể sau: - Học sinh ý thức tập luyện kém, tập luyện hời hợt...
 • 10
 • 172
 • 0

Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng giáo án điện tử nhằm tạo hứng thú học tập môn Thể dục cho học sinh THCS

Sáng kiến kinh nghiệm - Sử dụng giáo án điện tử nhằm tạo hứng thú học tập môn Thể dục cho học sinh THCS
... Thế Vinh Sử dụng giáo án điện tử nhằm tạo hứng thú học tập môn Thể dục cho học sinh THCS Sách giáo viên Thể dục - - - - NXB Giáo dục Hướng dẫn sử dụng MS PowerPoint 2003 - 2007 - 2010 Giáo trình ... động thể dục thể thao, thích học môn Thể dục IV HIỆU QUẢ DO SÁNG KIẾN ĐEM LẠI: Hiệu kinh tế: Trần Văn Đương THCS Lương Thế Vinh Sử dụng giáo án điện tử nhằm tạo hứng thú học tập môn Thể dục cho học ... ứng dụng công nghệ thông tin vào Trần Văn Đương THCS Lương Thế Vinh Sử dụng giáo án điện tử nhằm tạo hứng thú học tập môn Thể dục cho học sinh THCS tiết học môn Thể dục, hứng thú với môn học...
 • 10
 • 86
 • 0

skkn sử dụng sơ đồ tư duy nhằm tạo hứng thú và nâng cao chất lượng cho học sinh khi học tiết 21 bài tập,tin học lớp 11

skkn sử dụng sơ đồ tư duy nhằm tạo hứng thú và nâng cao chất lượng cho học sinh khi học tiết 21 bài tập,tin học lớp 11
... Triệu Sơn lớn Như vậy, đề tài sử dụng đồ nhằm tạo hứng thú nâng cao chất lượng cho học sinh dạy tiết 21 – tập, Tin học lớp 11 kiểm chứng Việc sử dụng đồ dạy học tốt thực hiệu tạo hứng ... tập, nhiều học sinh có tâm lí học đối phó, học cho xong Từ thực trạng cho thấy: Đổi phương pháp dạy học môn Tin, việc sử dụng đồ cho tiết 21 – tập, Tin học 11 tạo hứng thú cho học sinh, chắn ... tài sử dụng đồ nhằm tạo hứng thú nâng cao chất lượng cho học sinh dạy tiết 21 – tập, Tin học lớp 11 làm sáng kiến kinh nghiệm năm học 2012 – 2013 với mục đích chia sẻ kinh nghiệm với đồng...
 • 28
 • 44
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: thiết kế các hoạt động dạy họcứng dụng trigger thiết kế các hoạt động tương tác trong dạy học ngoại ngữthiet ke cac hoat dong learningthiết kế các hoạt độngmột số ví dụ các hoạt động luyện tập cho học sinh ở trình độ thấpthiết kế các hoạt động có chủ hoạt động có chủ đích hoạt động góc và hoạt động ngoài trời trẻ 24 36 tháng tuổithiết kế một số bài giảng 2 2 1 bài giảng hoá học có sử dụng mô hình thí nghiệm hoá học để hình thành bồi dưỡng năng lực tự học tự nghiên cứu của học sinhxây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi nhằm phát huy tính tích cực học tập của học sinh trong dạy học chương 1 công nghệ 10một số biện pháp sử dụng kiến thức liên môn nhằm gây hứng thú học tập lịch sử việt nam từ năm 1930 đến năm 1945 ở lớp 12 trường trung học phổ thông chương trình chuẩnsử dụng phối hợp thí nghiệm tự tạo với thí nghiệm được trang cấp có sự hỗ trợ của máy vi tính vào dạy học chương chất rắn và chất lỏng sự chuyển thể lớp 10 thptthiết kế vector mang gen ha1 mã hóa protein bề mặt của virus h5n1 và bước đầu chuyển gen ha1 tạo các dòng rễ tơ chuyển gen ở cây thuốc láthiết kế và sử dụng hệ thống bài tập theo hướng tiếp cận pisa trong dạy học phần hóa học vô cơ lớp 9phuong phap to chuc cac hoat dong hoc tap cho tre mam nontổ chức các hoạt động học tậpdạy học thông qua tổ chức các hoạt động học tập của học sinhKéo Búa Bao Lý thuyết trò chơi trong cuộc sống thường ngàyquan hệ giữa khí hậu và các yếu tố thủy vănMinna No Nihongo I Nhật Ngữ Sơ Cấp Bản Từ Vựng Tập 1Minna No Nihongo II Nhật Ngữ Sơ Cấp Bản Từ Vựngkế hoạch hoạt động trạm y tế xãMột số bài tập tương tự đề minh hoạ số 3 môn toán ôn thi THPT quốc giaTỔ CHỨC DẠY HỌC THEO GÓC VÀO MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG CẢM ỨNG ĐIỆN TỪ – VẬT LÍ 11 TRUNG HỌC PHỔ THÔNGBIỂU HIỆN HÀNH VI HUNG TÍNH CỦA NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU, BIA ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINHCẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 27 ĐẾN 36 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ BẾN TREPHÁT TRIỂN KINH TẾ HUYỆN ĐẢO PHÚ QUỐC (TỈNH KIÊN GIANG) THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁPBIỂU HIỆN HÀNH VI HUNG TÍNH CỦA NGƯỜI NGHIỆN RƯỢU, BIA ĐỐI VỚI CÁC THÀNH VIÊN TRONG GIA ĐÌNH TẠI TP. HỒ CHÍ MINHCẢI BIÊN BỘ CÔNG CỤ ASQ-3 NHẰM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ TRẺ TỪ 27 ĐẾN 36 THÁNG TẠI MỘT SỐ TRƯỜNG MẦM NON THÀNH PHỐ BẾN TREsáng kiến kinh nghiệm 2016 20174 Đề kiểm tra 1 tiết môn Hoá học lớp 12 năm 20162017 THPT Chu Văn An (có đáp án)4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 năm 20162017 THPT Nhân Chính (Có đáp án)An phuc fashion JSC is a vietnamese clothing and accessories retailer based in viet namnguyên tố đất hiếm CeriumĐề tài ngân hàng đặc biệt4 Đề kiểm tra 1 tiết môn Giải tích lớp 12 chương 3 năm 20162017 THPT Phan Ngọc Hiển (Có đáp án)Bộ đề kiểm tra 1 tiết môn Vật lý lớp 12 chương 6+7 năm 2016 2017 THPT Tứ Kỳ II (Có đáp án)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập