DO AN THU VIEN TRINH

Tài liệu Báo cáo đồ án thư viện 2 docx

Tài liệu Báo cáo đồ án thư viện 2 docx
... cập nhật lại tình trạng sách trả Bước : lưu D4 vào sở liệu Bước : đóng kết nối sở liệu Bước : kết thúc 2. 2 Yêu cầu tiến hoá 2. 2.1 Sơ đồ luồng liệu cho yêu cầu cập nhật qui định lập thẻ độc giả BM9 ... kết nối sở liệu Bước : đọc D3 từ sở liệu Bước : cập nhật qui định Bước : lưu D4 vào sở liệu Bước : đóng kết nối sở liệu Bước : kết thúc 2. 2 .2 đồ luồng liệu cho yêu cầu cập nhật qui định nhận ... toán : Bước : nhận D1 từ người dùng Bước : kết nối sở liệu Bước : đọc D3 từ sở liệu Bước : cập nhật qui định Bước : lưu D4 vào sở liệu Bước : đóng kết nối sở liệu Bước : kết thúc 2. 2.3 Sơ đồ...
 • 34
 • 245
 • 0

Tài liệu Báo cáo đồ án thư viện doc

Tài liệu Báo cáo đồ án thư viện doc
... trực tiếp chiếu sáng không trực tiếp: - Chiếu sáng gián tiếp (chiếu sáng toàn cục): o Ánh sánh không trực tiếp ánh sáng phản xạ Chiếu sáng toàn cục tương xứng với truyền ánh sáng không trực tiếp ... nguồn sáng) Chuyên đề Đồ họa Ứng dụng o Chiếu sáng trực tiếp ánh sáng phát trưc tiếp từ nguồn sáng o Ánh sáng trực tiếp phát trực tiếp từ nguồn sáng truyền theo đường thẳng đến điểm chiếu sáng ... dụ: Nguồn sáng spot chiếu sáng vào diễn viên sàn diễn Ánh sáng mặt trời chiếu sáng trực tiếp vào bãi tắm nắng o Với việc chiếu sáng trực tiếp thêm vào nguồn sáng tính toán toàn ánh sáng bổ sung...
 • 42
 • 249
 • 0

ĐỒ ÁN THƯ VIỆN NGHIÊN CỨU THƯ VIỆN QUẬN 3

ĐỒ ÁN THƯ VIỆN NGHIÊN CỨU THƯ VIỆN QUẬN 3
... NỘI DUNG NGHIÊN CỨU I II III IV V Nghiên cứu nội dung đề tài Nghiên cứu địa điểm xây dựng Nghiên cứu không gian công Ý tưởng Mặt bằng, hình khối công ... hình thư viện mở (Thư viện Munster) NHÂN VIÊN QUẢN LÝ, NGHIỆP VỤ MULTI MEDIA KHO SÁCH KHO SÁCH CHO MƯỢN THỦ THƯ THỦ TỤC PHÒNG ĐỌC MƯỢN, TRẢ SÁCH PHÒNG ĐỌC LIÊN THƯ ViỆN HỘI THẢO HỌC NHÓM TRA CỨU ... COMPUTER BL SECOND FLOOR NGHIÊN CỨU THÔNG TẦNG BALANCE LIBRARY HÀNH CHÁNH BALANCE LIBRARY BALANCE LIBRARY BALANCE LIBRARY BALANCE LIBRARY B TRIỂN KHAI ĐỒ ÁN THƯ VIỆN QUẬN  Từ ý tưởng sang hình...
 • 74
 • 534
 • 2

ĐỒ ÁN THƯ VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ TÌM HIỂU ĐỀ TÀI

ĐỒ ÁN THƯ VIỆN NGHIÊN CỨU VÀ TÌM HIỂU ĐỀ TÀI
... nhở KG TRA CỨU THƯ MỤC Sảnh KG tra cứu thư mục • • Tra cứu thư mục sách  Là không gian trung gian, chuyển tiếp trước vào phòng đọc Tìm kiếm trước vào mượn sách Sảnh KG tra cứu thư mục KG ...  Mô hình thư viện mở (Thư viện Munster) QUẢN LÝ, NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN MULTI MEDIA KHO SÁCH TỪ HÓA PHÒNG ĐỌC LIÊN THƯ ViỆN HỘI THẢO HỌC NHÓM TRA CỨU VẬN HÀNH SÁCH CỬA TỪ SẢNH + GỬI ĐỒ NGƯỜI ĐỌC ... SÁCH HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG Nghiên cứu kích thư c tư hoạt động thư viện theo lứa tuổi BÀN GHẾ • • Bàn chỗ ngồi Thư ng đặt cảnh cửa sổ, sát tường, góc tường BÀN GHẾ • Bàn chiều, thư ng dành cho người...
 • 47
 • 653
 • 2

ĐỒ ÁN THƯ VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM XD VÀ KHÔNG GIAN CÔNG NĂNG

ĐỒ ÁN THƯ VIỆN NGHIÊN CỨU ĐỀ TÀI ĐỊA ĐIỂM XD VÀ KHÔNG GIAN CÔNG NĂNG
... DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đề tài Nghiên cứu địa điểm xây dựng Nghiên cứu không gian công NỘI DUNG NGHIÊN CỨU Nghiên cứu đề tài - Những hiểu biết chung đề tài - Nguyên lý tiêu chuẩn thiết kế Nghiên ... khối công - Sơ đồ công Nghiên cứu không gian công - Không gian đọc sách, nghiên cứu suốt thời gian mở cửa KHỐI ĐỌC GIẢ - Mọi thành phần, không gian rộng -Ưu tiên cách âm, chiếu sáng, tiếp cận ... lớn  nhắc nhở Nghiên cứu không gian công KHỐI ĐỌC GIẢ Sảnh KG tra cứu thư mục Tra cứu thư mục sách  Là không gian trung gian, chuyển tiếp trước vào phòng đọc Tìm kiếm trước vào mượn sách ...
 • 60
 • 262
 • 6

ĐỒ ÁN THƯ VIỆN TÌM HIỂU ĐỀ TÀI

ĐỒ ÁN THƯ VIỆN TÌM HIỂU ĐỀ TÀI
... hình thư viện đóng  Mô hình thư viện mở (Thư viện Khoa học Tổng hợp) QUẢN LÝ, NGHIỆP VỤ NHÂN VIÊN (Thư viện Munster) NHÂN VIÊN QUẢN LÝ, NGHIỆP VỤ MULTI MEDIA KHO SÁCH KHO SÁCH CHO MƯỢN THỦ THƯ ... PHÒNG ĐỌC MƯỢN-TRẢ SÁCH TRA CỨU THƯ MỤC SẢNH + GỬI ĐỒ CỬA TỪ NGƯỜI ĐỌC SẢNH + GỬI ĐỒ NGƯỜI ĐỌC 3.2.1 Daylight Apertures: Roof TÌM HIỂU CẤU TẠO CÁC GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TRÊN MÁI HỆ THỐNG ROOF MORNITOR ... KHÔNG GIAN ĐỌC SỬ DỤNG ROOF MONITOR TÌM HIỂU CẤU TẠO CÁC GIẢI PHÁP CHIẾU SÁNG TRÊN MÁI CÁC KHÔNG GIAN SỬ DỤNG ỐNG LẤY GIẢI SÁNGPHÁP LẤY SÁNG BẰNG ỐNG LẤY SÁNG CÁC CÔNG TRÍNH THAM KHẢO TVTN Nam...
 • 35
 • 535
 • 3

NGHIÊN CỨU ĐỒ ÁN THƯ VIỆN

NGHIÊN CỨU ĐỒ ÁN THƯ VIỆN
... loại thư viện a Phân loại theo cấp quản lý quyền đối tượng sử dụng - Thư viện tổng hợp - Thư viện tổng hợp quốc gia - Thư viện tổng hợp tỉnh – thành phố lớn - Thư viện tổng hợp quận huyện - Thư viện ... xã b Thư viện chuyên ngành - Do nhà nước quản lý - Do Bộ, ngành quan nghiên cứu, trường ĐH … - Thư viện Hải Dương học – Hàng không - Thư viện Quân đội – Công an c Thư viện đặc biệt - Thư viện ... trở lên Thư viện phận kết hợp công trình khác - Thư viện trường học , quan nghiên cứu, sản xuất phục vụ công cộng khác - Thư viện kết hợp bảo tàng - Thư viện công trình khách sạn - Thư viện nhà...
 • 64
 • 189
 • 0

thiết kế đồ án thư viện tổng hợp

thiết kế đồ án thư viện tổng hợp
... ĐỀ Thư viện thể loại công trình trải qua nhiều thay đổi năm gần Các quan niệm sang tác kiến trúc thư viện không ngừng biến đổi Từ thư viện đóng , sau thư viện mở, thư viện công nghệ cao, thư viện ... cực công tác thư viện , hình thành khái niệm ‘’ thư viện điện tử ‘’ Vậy thư viện điện tử ? - Thực chất thư viện điện tử thư viện mở hỗ trợ công nghệ thong tin nên mở chức : lien thư viện, hội thảo ... hình thành mạng lưới thư viện rộng khắp với nhiều hệ thống Quy mô thư viện mở rộng số lượng chất lượng Ở nhiều thư viện trường đại học, viện nghiên cứu, thư viện Bộ, ngành thư viện cấp tỉnh áp dụng...
 • 29
 • 143
 • 1

Giáo án thư viện và chương trình con

Giáo án thư viện và chương trình con
... Readln; End Thuyết trình: Có nhiều thư viện để sử dụng cho chương trình, thư viện phút có chức riêng Câu hỏi: Em cho biết thư viện thư viện thư ng gặp, có chức gì? Sử dụng thư viện : Muốn sử dụng ... Rectangle(x1,y1,x2,y2:integer); Một số thư viện khác: system: thư viện chuẩn chứa hàm sơ cấp thủ tục vào/ra mà chương trình dùng tới Dos: Thư viện chữa thủ tục cho phép thực trực tiếp lệnh tạo thư mục.thiết lập hệ ... biết, chương trình Pascal thư ng có câu lệnh đầu : “Uses Crt” Vậy “ crt ” gì, lai viết vậy, có cần thiết chương trình không Để giải thắc mắc đó, hôm tìm hiểu bài: Thư Viện Chương Trình Con NỘI...
 • 8
 • 145
 • 0

Đồ án Thử nghiệm và đề xuất quy trình sản xuất chả cá tẩm bột

Đồ án Thử nghiệm và đề xuất quy trình sản xuất chả cá tẩm bột
... Gia vị Sản phẩm Tẩm bột Cấp đông lần Hình Quy trình chế biến chả tẩm bột GVHD: Lê Thị Thanh Hương Trang 22 Dầ u Đề tài: Thử nghiệm đề xuất quy trình sản xuất chả tẩm bột Đồ án tốt nghiệp ... sản xuất chả tẩm bột Đồ án tốt nghiệp ngành CNTP Hình Chả tẩm bột trước chiên Hình 4.4 Sản phẩm chả tẩm bột Hình 4.5 Tủ cấp đông CHƯƠNG V KẾT LUẬN VÀ ĐỀ NGHỊ 5.1 KẾT LUẬN Chế biến chả ... Đề tài: Thử nghiệm đề xuất quy trình sản xuất chả tẩm bột Đồ án tốt nghiệp ngành CNTP Ðồng Nam Bộ Việt Nam có truyền thống nuôi tra ba sa tra nuôi phổ biến ao bè, ba sa...
 • 41
 • 178
 • 0

Đồ án: Thử nghiệm làm nem chua

Đồ án: Thử nghiệm làm nem chua
... Trang Đồ án thực phẩm GVHD: Th.s Lê Xuân Phương 1.3 Quy trình chế biến nem chua: 1.3.1 Giới thiệu nem chua: Nem chua loại thực phẩm lên men lactic từ thịt, nhân dân ta ưa thích Hiện nem chua sản ... rộng rãi nước Nem chua vùng có hương vị đặc trưng riêng, tùy vào kinh nghiệm chế biến Các vùng sản xuất nem chua tiếng như: Hình 9: Nem chua - Miền Bắc: Nem Vẽ ( Từ Liêm, Hà Nội ), Nem Phủ Từ ( ... thơm cho sản phẩm 1.7 Một số hư hỏng thường gặp nem chua: - Nem bị chảy nước - Nem bị mốc, nem có mùi lạ màu sắc lạ 1.8 Những vấn đề tồn nem chua Nem chua chế biến từ thịt sống nên có khả mang loại...
 • 30
 • 187
 • 0

Đồ án các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường

Đồ án các quá trình cơ bản trong công nghệ môi trường
... ]:ngsutchophộpcaloithộpX18H10T. P:ỏpsuttrongthitb,N/m2. P:ỏpsuttrongthitbngvischờnhlchỏpsutlnnhtbờntrongvbờn ngoithỏp,N/m2 P=Pmt+Ptt ~ 36 ~ ỏncỏcquỏtrỡnhcbntrongcụngnghmụitrngkysumoitruong.vn Trong : Pmt:ỏpsutlmvic,Pmt=5 ... btktiphntrờncathitb G tr(YYc)=Gx(XXd) Trong : ~ ~ ỏncỏcquỏtrỡnhcbntrongcụngnghmụitrngkysumoitruong.vn Xd:nngbanucacutcnhpthtrongdungmụi. (kmolSO 2/kmolH 2O) Yc:nngcuicacutcnhpthtronghnhpkhớ (kmol/kmolkhớtr) ... Vytb:lngkhớtrungbỡnhitrongthỏp,m3/h. - ytb :tckhớtrungbỡnhitrongthỏp,m/s. *Tớnh lu lng th tớch khớ v lng trung bỡnh i thỏp: Vtb G ytb M ytb ytb (m3/h) Trong : - Gytb:lulngkhớtrungbỡnhitrongthỏp,kmol/h...
 • 50
 • 750
 • 1

Xem thêm

Từ khóa: Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học sinh sản của cá bắp nẻ xanh paracanthurus hepatus (linnaeus, 1766) ở khánh hòaNghiên cứu hoạt tính xúc tác của bentonit bình thuận biến tính bằng muối Fe(III) với phản ứng diels alderVận dụng quy trình kiểm toán vào kiểm toán khoản mục tiền lương và các khoản trích theo lương trong kiểm toán báo cáo tài chính do công ty TNHH kiểm toán và định giá vạn an – chi nhánh hà nội thực hiệnTHỰC TRẠNG bộ máy tổ CHỨC tại CÔNG TY cổ PHẦN SÔNG đàMột số biện pháp thúc đẩy hoạt động tiêu thụ mặt hàng hóa chất tại công ty cổ phần thương mại việt nam xanhMột số giải pháp hoàn thiện hệ thống kênh phân phối sản phẩm của công ty cổ phần siêu thanh hà nộiĐề cương chi tiết học phần Các quá trình và thiết bị truyền nhiệt trong công nghệ thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đánh giá công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và tranh chấp đất đai trên địa bàn thành phố lạng sơn, tỉnh lạng sơn giai đoạn 2010 2014THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG SXKD của PHONG tê THẤP bà GIẰNGMột số giải pháp nhằm quản lý và sử dụng tốt hơn thiết bị tại tổng công ty xây dựng lũng lôthiết kế máy sản xuất nước đá vilbusevichTÌNH HÌNH THỰC tế tổ CHỨC CÔNG tác kế TOÁN tại CÔNG TY VINATRANS hà nộiTổ chức bộ máy kế toán và hệ thống kế toán tại CTCP kính kalaHoàn thiện kế hoạch truyền thông marketing cho công ty cổ phần dược thảo thiên phúcXUẤT KHẨU GIÀY của CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP GIÀY AURORA VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG HOA kỳ GIAI đoạn 2011 2015 và ĐỊNH HƯỚNG đến năm 2020Đề cương chi tiết học phần Thí nghiệm công nghệ chế biến sữa và sản phẩm từ sữa (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Công nghệ bảo quản lạnh thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Hoá học môi trường (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Luật thực phẩm (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)Đề cương chi tiết học phần Chuyên đề 2: Vi sinh (Trường đại học sư phạm kĩ thuật TP.HCM)
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập