Định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương chất khí vật lý 10 nâng cao

định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương -chất khí- vật 10 nâng cao

định hướng cho học sinh tự lực học tập trong dạy học chương -chất khí- vật lý 10 nâng cao
... hớng học sinh tự lực học tập 1.2.1 Tại dạy học phải định hớng học sinh tự lực học tập? Theo từ điển tiếng việt [26]: Tự lực: Tự sức lm lấy, không dựa dẫm nhờ vả ngời khác Tự học: Tự học lấy, ... hớng dẫn HS học tập hiệu quả, phù hợp với điều kiện trờng phổ thông v yêu cầu việc đổi giáo dục chọn đề ti: Định hớng cho học sinh tự lực học tập dạy học chơng Chất khí vật 10 nâng cao Mục tiêu ... tâm - giáo dục, cách định hớng hnh động dạy học v thiết kế quy trình dạy học giúp HS tự lực học tập trình dạy học môn vật lí trờng phổ thông Vận dụng quy trình thiết kế hoạt động dạy học để...
 • 129
 • 276
 • 0

skkn kinh nghiệm sử dụng bài toán đồ thị giúp học sinh ghi nhớ và vận dụng kiến thức chương chất khí vật 10 nâng cao

skkn kinh nghiệm sử dụng bài toán đồ thị giúp học sinh ghi nhớ và vận dụng kiến thức chương chất khí vật lý 10 nâng cao
... chng cht khớ cho hc sinh lp 10 nõng cao Nghiờn cu c tin hnh trờn hai lp tng ng l lp 10A4 v lp 10A3 ca trng THPT Yờn nh Lp 10A3 l lp thc nghim, lp 10A4 l lp i chng Lp thc nghim 10A3 c dy s dng bi ... nõng cao cht lng hc b mụn vt GIA THIấT NGHIấN CU S dng bi th cht khớ s lm nõng cao cht lng hc chng cht khớ cho hc sinh lp 10 ban KHTN III PHNG PHAP KHACH THấ NGHIấN CU Tụi la chn hc sinh lp 10A3 ... :Ap dng nguyờn I nhit ng lc hc cho khớ lớ tng -sỏch giỏo khoa vt lớ 10 nõng cao -nhiu em hc sinh li gp khú khn hn ú cng chớnh l tụi chn v thc hin ti: S dng bi th nõng cao kt qu hc chng...
 • 32
 • 309
 • 0

Xây dựng một số mô hình vật trên máy tính nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương Chất khí Vật 10 nâng cao

Xây dựng một số mô hình vật lý trên máy tính nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương Chất khí Vật lý 10 nâng cao
... MH vật máy tính, thiết kế hình thuộc chương Chất khí Vật 10 nâng cao nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức HS 43 CHƯƠNG 2: XÂY DỰNG MỘT SỐ MÔ HÌNH VẬT LÝ HỖ TRỢ DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT ... hình vật máy tính nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học chương Chất khí Vật 10 nâng cao Mục đích nghiên cứu Xây dựng sử dụng hình vật máy tính thiết kế hình ... CHƯƠNG 1: Cơ sở luận việc vận dụng hình máy tính dạy học vật nhằm tích cực hóa hoạt động nhận thức học sinh dạy học (37 trang) - CHƯƠNG 2: Xây dựng số hình vật hỗ trợ dạy học chương...
 • 131
 • 123
 • 0

xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương “chất khí” vật 10 nâng cao theo các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh

xây dựng tiến trình dạy học một số kiến thức chương “chất khí” vật lý 10 nâng cao theo các giai đoạn của phương pháp thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ và bồi dưỡng năng lực sáng tạo của học sinh
... CHƯƠNG XÂY DỰNG TIẾN TRÌNH DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT LÝ 10 NÂNG CAO THEO CÁC GIAI ĐOẠN CỦA PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM NHẰM PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ VÀ BỒI DƯỠNG NĂNG LỰC SÁNG ... vấn đề Xây dựng tiến trình dạy học số kiến thức chương “Chất khí” vật 10 nâng cao theo giai đoạn phương pháp thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, tự chủ bồi dưỡng lực sáng tạo học sinh ... dạy học số kiến thức chương “Chất khí” vật 10 nâng cao theo phương pháp thực nghiệm nhằm phát huy tính tích cực, bồi dưỡng lực tự chủ sáng tạo học sinh - Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính...
 • 167
 • 81
 • 0

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THEO TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TRI THỨC KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT10 (NÂNG CAO)

TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THEO TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TRI THỨC KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT LÍ 10 (NÂNG CAO)
... ĐỘNG NHẬN THỨC VẬT LÍ CỦA HỌC SINH LỚP 10 THPT (NÂNG CAO) THEO TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TRI THỨC KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” 2.1 Nội dung chương “Chất khí” Vật 10 (Nâng cao) Chương “Chất ... chương: Chương Cở sở luận đề tài Chương Tiến trình tổ chức hoạt động nhận thức vật học sinh lớp 10 THPT (Nâng cao) theo tiến trình xây dựng tri thức khoa học dạy học chương “Chất khí” Chương ... TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA VẬT LÝ VŨ THỊ HƯỜNG TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG NHẬN THỨC CỦA HỌC SINH THEO TIẾN TRÌNH XÂY DỰNG TRI THỨC KHOA HỌC TRONG DẠY HỌC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” VẬT LÍ 10 (NÂNG CAO) KHÓA...
 • 65
 • 79
 • 1

phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi áp dụng các phương pháp nhận thức khoa học trong giảng dạy chương chất khí, vật 10 nâng cao

phát huy tính tích cực học tập của học sinh khi áp dụng các phương pháp nhận thức khoa học trong giảng dạy chương chất khí, vật lý 10 nâng cao
... nhận thức khoa học áp dụng dạy học vật  Nghiên cứu PP dạy học vật đổi phƣơng pháp dạy học Vật  Nghiên cứu phƣơng pháp thực nghiệm nhầm phát huy tính tích cực dạy học vật  Vận dụng ... Vật 10 nâng cao Giả thuyết khoa học Vận dụng luận đại, áp dụng số PPNT khoa học nhằm phát huy tích tích cực học tập học sinh giảng dạy vật 10 NC Nhiệm vụ nghiên cứu  Nghiên cứu sở ... lƣợng DH vật trƣờng phổ thông, em định chọn đề tài nghiên cứu: “ phát huy tính tích cực học tập học sinh áp dụng phƣơng pháp nhận thức khoa học giảng dạy chƣơng Chất khí, Vật 10 nâng cao Luận...
 • 85
 • 18
 • 0

luận văn sư phạm vật áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học khi giảng dạy chương chất khí, vật 10 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý áp dụng một số phương pháp nhận thức khoa học khi giảng dạy chương chất khí, vật lý 10 nâng cao
... (SV) phạm, nhận thức điều nên định chọn đề tài: Áp dụng số phương pháp nhận thức khoa học dạy học chương chất khí vật 10 nâng cao Một số PPNTKH (Phương pháp nhận thức khoa học) lưu ý áp dụng ... tắt luận văn tốt nghiệp SVTH: Võ Bùi Thu An TÓM TẮT LUẬN VĂN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC ĐỀ TÀI: ÁP DỤNG MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP NHẬN THỨC KHOA HỌC KHI DẠY HỌC CHƯƠNG CHẤT KHÍ VẬT LÝ 10 NÂNG CAO PHẦN MỞ ĐẦU LÝ ... PPNTKH trình dạy học vật • Vận dụng PPNTKH vào việc giảng dạy chương 6, Chất khí, Vật 10 nâng cao (NC) GIẢ THUYẾT KHOA HỌC: Có thể nghiên cứu luận áp dụng PPNTKH dạy học Vật nhằm tích...
 • 99
 • 409
 • 5

VẬN DỤNG một số PHƯƠNG PHÁP dạy học TÍCH cực vào GIẢNG dạy CHƯƠNG CHẤT KHÍ vật 10 NÂNG CAO

VẬN DỤNG một số PHƯƠNG PHÁP dạy học TÍCH cực vào GIẢNG dạy CHƯƠNG CHẤT KHÍ vật lý 10 NÂNG CAO
... “ Vận dụng số phƣơng pháp dạy học tích cực vào giảng dạy chƣơng “ Chất khí , vật 10 nâng cao Mục đích nghiên cứu - Nghiên cứu luận số PPDH tích cực - Vận dụng số PPDH tích cực vào giảng ... -4- Luận văn tốt nghiệp đại học GVHD: Bùi Quốc Bảo SVTH: Đặng Kim Thanh VẬN DỤNG MỘT SỐ PHƢƠNG PHÁP DẠY HỌC TÍCH CỰC VÀO GIẢNG DẠY CHƢƠNG CHẤT KHÍ VẬT LÝ 10 NÂNG CAO PHẦN MỞ ĐẦU Lí chọn đề tài ... d) Phƣơng pháp thực nghiệm dạy học Vật Phƣơng pháp thực nghiệm dạy học Vật PPDH vận dụng PPTN trình sáng tạo khoa học dạy học Vật Thực chất PPDH chỗ GV tổ chức đạo hoạt động học tập HS...
 • 79
 • 54
 • 0

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương “chất khí” (vật lí 10nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh

Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương “chất khí” (vật lí 10 – nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực tự chủ của học sinh
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - LÊ VĂN HÙNG THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10 NÂNG CAO) THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ ... Số hóa Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên 12 http://www.lrc-tnu.edu.vn Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức chương “Chất khí” (Vật 10 nâng cao) theo hướng phát huy tính ... đầu………………………………………………………… 10 Chƣơng 1.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ……………………………………… 15 1.1 Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh ……………………………………………………...
 • 134
 • 839
 • 7

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH

THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10 – NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - LÊ VĂN HÙNG THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10 NÂNG CAO) THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ ... Số hóa Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên 12 http://www.lrc-tnu.edu.vn Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức chương “Chất khí” (Vật 10 nâng cao) theo hướng phát huy tính ... đầu………………………………………………………… 10 Chƣơng 1.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ……………………………………… 15 1.1 Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh ……………………………………………………...
 • 134
 • 531
 • 0

thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương “chất khí” (vật lí 10nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh

thiết kế tiến trình hoạt động dạy học một số kiến thức chương “chất khí” (vật lí 10 – nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực, tự chủ của học sinh
... hơn, tích hợp PP dạy học theo góc vào quan điểm DH giải vấn đề đề tài: Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức chương “Chất khí” (Vật 10 nâng cao) theo hướng phát huy tính tích cực, ... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - LÊ VĂN HÙNG THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10 NÂNG CAO) THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ ... đầu………………………………………………………… 10 Chƣơng 1.CƠ SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ……………………………………… 15 1.1 Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh ……………………………………………………...
 • 142
 • 269
 • 1

Luận văn: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH doc

Luận văn: THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƯƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10 – NÂNG CAO) THEO HƯỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH doc
... ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM - LÊ VĂN HÙNG THIẾT KẾ TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC MỘT SỐ KIẾN THỨC CHƢƠNG “CHẤT KHÍ” (VẬT LÍ 10 NÂNG CAO) THEO HƢỚNG PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ ... Số hóa Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên 12 http://www.lrc-tnu.edu.vn Thiết kế tiến trình hoạt động dạy học số kiến thức chương “Chất khí” (Vật 10 nâng cao) theo hướng phát huy tính ... SỞ LÍ LUẬN VÀ THỰC TIỄN CỦA VIỆC PHÁT HUY TÍNH TÍCH CỰC, TỰ CHỦ CỦA HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÍ 1.1 Phát huy tính tích cực hoạt động nhận thức học sinh 1.1.1 Khái niệm hoạt động nhận thức tích...
 • 134
 • 175
 • 0

luận văn sư phạm vật sử dụng phần mềm physics 2.1 - part 1 hỗ trợ việc định hướng học sinh giải quyết các vấn đề học tập khi giảng dạy chương 6. chất khí, vật 10 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý sử dụng phần mềm physics 2.1 - part 1 hỗ trợ việc định hướng học sinh giải quyết các vấn đề học tập khi giảng dạy chương 6. chất khí, vật lý 10 nâng cao
... trọng hoạt động học ngƣời học 2.2 ĐỊNH HƢỚNG HỌC SINH GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ HỌC TẬP 2 .2 .1 Định hƣớng học sinh giải vấn đề học tập a/ phải định hƣớng cho học sinh giải vấn đề học tập Trong thực ... học sinh ● Nghiên cứu cách sử dụng phần mềm Physics 2. 1- Part nhằm hỗ trợ việc định hƣớng học sinh giải vấn đề học tập ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ● Đối tƣợng nghiên cứu: Hoạt động dạy học vật ... HỌC ● Có thể nghiên cứu việc sử dụng phần mềm Physics 2. 1- Part hỗ trợ việc định hƣớng học sinh giải vấn đề học tập ● Có thể vận dụng soạn giáo án NHIỆM VỤ NGHIÊN CỨU ● Nghiên cứu cách dùng phần...
 • 109
 • 122
 • 0

luận văn sư phạm vật rèn luyện kỹ năng hành động vật cho học sinh khi giảng dạy chương vi. chất khí vật 10 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý rèn luyện kỹ năng hành động vật lý cho học sinh khi giảng dạy chương vi. chất khí vật lý 10 nâng cao
... rèn luyện kỹ hành động vật cho học sinh bốn nhiệm vụ  Bồi dƣỡng phát triển khả hành động Vật cho HS vấn đề quan trọng nên định chọn đề tài Rèn luyện kỹ hành động vật cho HS giảng dạy ... cho HS giảng dạy chƣơng VI vật 10 nâng cao  Có thể vận dụng sở luận nghiên cứu để rèn luyện kỹ hành động vật cho HS giảng dạy chƣơng VI Chất Khí vật 10 nâng cao Phƣơng pháp nghiên cứu ... Luận văn tốt nghiêp ĐH GVHD ThS GVC Trần Quốc Tuấn SVTH Lê Thị Bích Tuyền Chƣơng II RÈN LUYỆN KỸ NĂNG HÀNH ĐỘNG VẬT LÝ CHO HỌC SINH TRONG DẠY HỌC VẬT LÝ 2.1 Tầm quan trọng việc rèn luyện kỹ hành...
 • 99
 • 278
 • 0

luận văn sư phạm vật tích cực hóa duy của học sinh khi giảng dạy chương vi. chất khí, vật 10 nâng cao

luận văn sư phạm vật lý tích cực hóa tư duy của học sinh khi giảng dạy chương vi. chất khí, vật lý 10 nâng cao
... tích cực hóa học sinh giảng dạy  Phân tích cấu trúc nội dung Chương VI, Chất khí, Vật 10 NC  Vận dụng soạn giáo án Chương VI, Chất khí, Vật 10 NC theo hướng tích cực hóa học sinh ... hóa HS giảng dạy Chương VI Chất khí, Vật 10 NC  Vận dụng xây dựng tiến trình hoạt động dạy học kiến thức Chương VI Chất khí, Vật 10 NC theo hướng tích cực hóa học sinh giảng dạy Giả ... số Chương VI Chất khí, Vật 10 NC theo hướng tích cực hóa học tập học sinh  Thiết kế số học chương VI Chất khí, Vật 10 NC: Bài 44 Thuyết động học phân tử chất khí Cấu tạo chất Bài 45...
 • 109
 • 95
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương chất khí vật lý lớp 10 nâng cao theo hướng dạy học giải quyết vấn đềtích cực hóa hoạt động nhận thức cho học sinh trong dạy học chương vi chất khí vật lí 10 nâng caotổ chức hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương ii động lực học chất điểm vật lí 10 nâng caophat hien va khac phuc quan niem sai lech cua hoc sinh trong chuong dong luc hoc chat diem vat li 10 nang caogiai bai tap vat ly 10 nang cao ve dong luc hoc chat diemvật lý 10 nâng cao bài tập về động lực học docxvật lý 10 nâng cao thuyết động học phân tử chất khí cấu tạo chất pptáp dụng phương pháp dạy học giải quyết vấn đề ở một số bài học chương động lực học chất điểm vật lí 10 nâng caocông thức vật lý 10 nâng cao học kỳ 2đề thi vật lý 10 nâng cao học kì 1đề thi vật lý 10 nâng cao học kỳ 2bài tập vật lý 10 nâng cao học kì 1đề thi học kì 1 vật lý 10 nâng caođề kiểm tra học kì vật lý 10 nâng caothiet ke va su dung phieu hoc tap trong day hoc phan vat ly 10 nang caomake a questionhelp the crabsbài giảng dạy học tich hợp liên môn hình học 9 tiết 16 ôn tập CHƯƠNG i (tiết 2)Đề tài Một số hoạt động nhằm nâng cao chất lượng tiết Sinh hoạt chào cờalphabet writingcan you find their identity part 3championship racingđề thi ôn luyện KET test 1unit pollutionunit temperatureunit engineeringunit jobsbài giảng TÍCH HỢP liên môn hóa học 11 bài oxibài giảng tích hợp liên môn hoạt động ngoài giờ lên lớp thcs XÂY DỰNG VĂN HÓA HỌC ĐƯỜNGĐề tài Thực trạng và các biện pháp tổ chức thực hiên quy chế dân chủ trong trường mầm nonpagoda toeic RC 해설(1)bài giảng TÍCH hợp liên môn KIẾN THỨC văn học, SINH học, vật lý và CÔNG NGHỆ TRONG dạy học hóa học 11 bài 16 PHÂN bón hóa họcHọ nội, họ ngoại TNXH lớp 3 số 6simplifying fractionsthe food pyramid