Tuyển chọn và khảo sát khả năng sinh amylase của một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn cần giờ TP hồ chí minh

TUYỂN CHỌN KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH AMYLASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH

TUYỂN CHỌN VÀ KHẢO SÁT KHẢ NĂNG SINH AMYLASE CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH
... khảo sát khả sinh amylase số chủng NS từ RNM Cần Giờ Tp.HCM” Mục đích đề tài Tuyển chọn chủng NS sinh amylase cao từ RNM Cần Giờ Nhiệm vụ đề tài - Phân lập chủng NS thu nhận từ RNM Cần Giờ - Tuyển ... Tuyển chọn số chủng NS có khả sinh amylase cao - Nghiên cứu đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa phân loại đến loài NS tuyển chọn - Khảo sát điều kiện ảnh hưởng đến khả sinh trưởng, tổng hợp amylase ... cứu vào MT xốp thích hợp - Xác định ảnh hưởng nhiệt độ khả sinh amylase chủng NS nhiệt độ nuôi cấy từ 25, 30, 35, 40, 45 v 50oC - Khảo sát khả sinh amylase đo OD d Ảnh hưởng độ mặn MT đến khả sinh...
 • 127
 • 419
 • 1

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ NHÓM NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ NHÓM NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH
... cứu đề tài Khảo sát đặc điểm sinh học số nhóm nấm sợi từ Rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh .Thực tế, số nhóm nấm sợi RNM Cần Giờ lớn, nên phạm vi đề tài tập trung khảo sát hai chi ... Aspergillus Penicillium + Khảo sát số đặc điểm sinh học chủng nấm sợi phân lập + Từ chủng phân lập tuyển chọn chủng có đặc điểm bật Bước đầu nhận xét sơ đặc điểm sinh học chủng nấm sợi thuộc chi Aspergillus ... hành từ tháng năm 2008 đến tháng năm 2009 phòng thí nghiệm Sinh hoá – Vi sinh, khoa Sinh, Trường Đại học Sư phạm Tp Hồ Chí Minh PHẦN I: TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Rừng ngập mặn Cần Giờ Rừng ngập mặn...
 • 61
 • 418
 • 0

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜKHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME CHITINASE CAO

TUYỂN CHỌN MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ CÓ KHẢ NĂNG SINH TỔNG HỢP ENZYME CHITINASE CAO
... khả sinh enzyme chitinase chủng NS phân lập từ RNM Cần Giờ phòng thí nghiệm Vi sinh Sinh hóa Trường ĐH Sư phạm TPHCM Chọn chủng khả sinh enzyme chitinase cao Nghiên cứu đặc điểm sinh học ... vi khuẩn, nấm enzyme chitinase vi sinh vật tổng hợp đặc biệt nấm tổng hợp HT cao, ổn định với nhiệt độ pH Ngoài enzyme chitinase nhiều ứng dụng nông nghiệp, công nghiệp y học Khả khử ... (2003) khảo sát số yếu tố tác động trình sinh tổng hợp hệ enzym chitinase chủng nấm mốc Trichoderma spp Tô Duy Khương (2004) khảo sát sinh tổng hợp chitinase Trichoderma spp khả đối kháng với số nấm...
 • 90
 • 88
 • 0

Tuyển chọn một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn cần giờkhả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase

Tuyển chọn một số chủng nấm sợi từ rừng ngập mặn cần giờ có khả năng sinh tổng hợp enzyme chitinase
... khả sinh enzyme chitinase chủng NS phân lập từ RNM Cần Giờ phòng thí nghiệm Vi sinh Sinh hóa Trường ĐH Sư phạm TPHCM Chọn chủng khả sinh enzyme chitinase cao Nghiên cứu đặc điểm sinh học ... kháng nấm cách sử dụng Trichderma harzianum làm phân hủy thành tế bào nấm gây bệnh Colletotrichum gloeosporioides Vì lý thực đề tài: Tuyển chọn số chủng NS từ RNM Cần Giờ khả sinh tổng hợp enzyme ... vi khuẩn, nấm enzyme chitinase vi sinh vật tổng hợp đặc biệt nấm tổng hợp HT cao, ổn định với nhiệt độ pH Ngoài enzyme chitinase nhiều ứng dụng nông nghiệp, công nghiệp y học Khả khử...
 • 20
 • 29
 • 0

khảo sát khả năng sinh trưởng của một số chủng nấm men ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy tới tính chất bề mặt của tế bào nấm men

khảo sát khả năng sinh trưởng của một số chủng nấm men và ảnh hưởng của môi trường nuôi cấy tới tính chất bề mặt của tế bào nấm men
... Khảo sát khả sinh trưởng số chủng nấm men ảnh hưởng môi trường nuôi cấy tới tính chất bề mặt tế bào nấm men gồm bước thực sau: - Xây dựng đường cong sinh trưởng số chủng nấm men điều kiện nuôi cấy ... nấm men ảnh hưởng đến phận tế bào, đặc biệt bề mặt tế bào Để khảo sát khả sinh trưởng phát triển ảnh hưởng nguồn dinh dưỡng ảnh hưởng đến tính chất bề mặt màng tế bào nấm men nên thực đề tài: Khảo ... Môi trường nuôi cấy khảo sát đường cong sinh trưởng nấm men Chủng nấm men nuôi cấy môi trường YPD, YPO, YNBO, YNBD ( cách pha tương tự không bổ sung agar) nhiệt độ 27oC, 150 vòng/phút, khảo sát...
 • 50
 • 624
 • 0

Khảo sát khả năng sinh amylase của một số chủng vi khuẩn sinh bào tử

Khảo sát khả năng sinh amylase của một số chủng vi khuẩn sinh bào tử
... lập chủng vi khuẩn sinh bào tử khả sinh amylase ngoại bào - Giai đoạn 2: Khảo sát khả sinh trưởng chủng vi khuẩn phân lập điều kiện nhiệt độ pH khác - Giai đoạn : Chọn lọc chủng khả sinh amylase ... sát khả sinh amylase ngoại bào số chủng vi khuẩn 37 Hình Khảo sát phát triển chủng vi khuẩn môi trường có pH khác 37 Hình Khảo sát phát triển chủng vi khuẩn nhiệt ... enzyme amylase ngoại bào vi khuẩn 31 KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 23 PHÂN LẬP VI KHUẨN SINH AMYLASE 35 KHẢO SÁT CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG SINH AMYLASE CỦA CÁC CHỦNG VI KHUẨN ...
 • 73
 • 108
 • 0

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI THUỘC CHI ASPERGILLUS PENICILLIUM TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI THUỘC CHI ASPERGILLUS VÀ PENICILLIUM TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ TP. HỒ CHÍ MINH
... nguyên sinh học từ RNM, đặc biệt khu hệ nấm sợi tiến hành nghiên cứu đề tài Khảo sát đặc điểm sinh học số chủng nấm sợi thuộc chi Aspergillus Penicillium từ Rừng ngập mặn Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí ... Aspergillus Penicillium RNM Cần Giờ + Khảo sát số đặc điểm sinh học chủng nấm sợi phân lập + Từ chủng phân lập tuyển chọn chủng đặc điểm bật Bước đầu nhận xét sơ đặc điểm sinh học chủng nấm sợi thuộc ... hai chi Aspergillus Penicillium Bảng 3.1: Các đặc điểm phân loại tương ứng để xác định chủng vi nấm đến chi Aspergillus chi Penicillium [6] Một số đặc điểm chi Aspergillus Một số đặc điểm chi Penicillium...
 • 118
 • 621
 • 2

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI THƯỘC HAI CHI TRICHODERMA FUSARIUM TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ - TP . HỒ CHÍ MINH

KHẢO SÁT ĐẶC ĐIỂM SINH HỌC CỦA MỘT SỐ CHỦNG NẤM SỢI THƯỘC HAI CHI TRICHODERMA VÀ FUSARIUM TỪ RỪNG NGẬP MẶN CẦN GIỜ - TP . HỒ CHÍ MINH
.. . chung hai chi Trichodermar Fusarium nói riêng tiến hành nghiên cứu đề tài “ Khảo sát điểm sinh học số chủng nấm sợi thuộc hai chi Trichoderma Fusarium từ rừng ngập mặn Cần Giờ TP Hồ Chí Minh .. . Viên, khảo sát đặc điểm sinh học số chủng nấm sợi thuộc chi Aspergillus Penicillium từ RNM Cần Giờ TP Hồ Chí Minh Năm 2009, Nguyễn Thị Lan Hương, Nghiên cứu khả sinh enzym amylase số chủng nấm sợi .. . nấm sợi từ RNM tỉnh Nam Định Thái Bình Riêng RNM Cần Giờ số tác giả nghiên cứu.[18] Năm 2000, Phan Thanh Phương, khảo sát khả sinh kháng sinh chủng nấm sợi phân lập từ RNM Cần Giờ TP Hồ Chí Minh...
 • 106
 • 87
 • 0

khảo sát khả năng gây hại của một số chủng nấm colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên gấc bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ bằng thuốc hóa học

khảo sát khả năng gây hại của một số chủng nấm colletotrichum spp. gây bệnh thán thư trên gấc và bước đầu nghiên cứu biện pháp phòng trừ bằng thuốc hóa học
... 3.1 Cỏc chng nm Colletotrichum spp thu thp c t An Giang, Tin Giang v Cn Th 19 Phn trm din tớch vt bnh vo 5, 7, 11 v 15 NSKLB nm Colletotrichum spp 21 BKVVK ca 10 loi thuc i vi nm Colletotrichum ... gc ch yu l cỏc bnh trờn da bu nh sng mai (Pseudoperonospora spp.) , bnh phn trng (Erysiphe cichoarcearum) v bnh thỏn th (Colletotrichum spp.) 1.1.5 Thnh phn dinh dng ca gc Trong cỏc loi rau qu cn ... trin ca chng nm Colletotrichum spp iu kin in vitro Mc ớch: Nhm tỡm loi thuc cho hiu qu cao vic phũng tr nm Colletotrichum spp gõy bnh thỏn th trờn gc Vt liu: - Ngun nm: l chng nm Colletotrichum...
 • 52
 • 233
 • 0

Phân lập, tuyển chọn nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi sinh vật có khả năng phân giải lân khó tiêu

Phân lập, tuyển chọn và nghiên cứu đặc điểm sinh học của một số chủng vi sinh vật có khả năng phân giải lân khó tiêu
... khả chuyển hoá Photphat khó tan [23] L3 Tình hình nghiên cứu vỉ sinh vật phân giải lân ứng dụng phân bón vi sinh Vi t Nam Tại Vi t Nam, vi c nghiên cứu sử dụng vi sinh vật cố định Nitơ phân giải ... nghiên cứu vi sinh vật phân giải hợp chất Photphat khó tan giới ứng dụng Trên giới vấn đề khu hệ vi sinh vật sống dị dưỡng đất, vùne: rễ nghiên cứu nhiều Hàng loạt vi sinh vật phân giải lân khó ... xuất sử dụng phân vi sinh vật không nhỏ 1.3.1.2 Hiệu sủ' dụng loại phân lân vi sinh vật phân giải Photphat khó tan Vi t Nam Hiệu phân lân vi vi sinh 1.3.1.1quảCác loại loại phân lânsinh thường...
 • 23
 • 175
 • 0

khảo sát khả năng sinh sản của một số giống heo tại xí nghiệp heo giống cấp 1

khảo sát khả năng sinh sản của một số giống heo tại xí nghiệp heo giống cấp 1
... 21 ngày tu i Ngày tu i lúc cân 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Fng (kg) 1, 5 1, 46 1, 4 1, 35 1, 3 1, 25 1, 2 1, 15 1, 11 1,07 Ngày tu i lúc cân 20 21 22 23 24 25 26 27 28 - Bư c 2: i u ch nh v s con/ (10 ... 9,09 14 ,86 L 15 ,3 15 , 81 11, 41 13 ,15 38 P 12 ,42 9,24 13 ,19 Y 14 ,11 14 , 61 10,98 13 kg/ 16 14 C I 08 12 BT 06 10 A 05 - 05 D L P Y gi ng 4.4bis: So sánh gi a tr i v Psss/ Bi u 4.2.5 S heo ch n nuôi/ ... Duroc (12 ,76 kg/ ) < Yorkshire (14 ,11 kg/ ) < Landrace (15 ,3 kg/ ) + Trung bình tr ng lư ng toàn heo sinh gi a nhóm gi ng kh o sát 13 ,64 kg/ 37 kg/ 16 14 12 10 15 .3 c 12 .76 ab 14 .11 b 12 .42...
 • 86
 • 547
 • 1

Tuyển chọn nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập ở núi Pháo - Đại Từ - Thái Nguyên

Tuyển chọn và nghiên cứu hoạt tính sinh học của một số chủng xạ khuẩn phân lập ở núi Pháo - Đại Từ - Thái Nguyên
... NGHIÊN CỨU Tên đề tài Tuyển chọn nghiên cứu hoạt tính sinh học số chủng xạ khuẩn phân lập núi Pháo - Đại Từ - Thái Nguyên Đối tượng 70 chủng xạ khuẩn phân lập từ loại đất khác thuộc khu vực núi ... khác thuộc khu vực núi Pháo - Đại Từ - Thái Nguyên dùng để tuyển chọn nghiên cứu hoạt tính sinh học Mục tiêu  Tuyển chọn nghiên cứu số chủng xạ khuẩn hoạt tính kháng sinh có nhiều triển vọng ... tượng nghiên cứu 2.2.1 Xạ khuẩn Gồm 70 chủng xạ khuẩn phân lập từ mẫu đất khu vực núi Pháo Đại Từ - Thái Nguyên sử dụng để nghiên cứu hoạt tính sinh học 2.2.2 Vi sinh vật kiểm định Gồm 11 chủng...
 • 57
 • 419
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: phan lap phân lập chủng vi khuẩn lactic và khảo sát khả năng sinh tổng hợp bacteriocinkhảo sát khả năng sinh enzyme của 2 loài nấm mốc a oryzae và a nigernghiên cứu tổng hợp đặc trưng và khảo sát khả năng hấp phụ của vật liệu mil101khảo sát khả năng sinh bacteriocin của vi khuẩn lactic phân lập trên nem chuakhao sat kha nang sinh amylaseđánh giá đặc điểm nông sinh học và khả năng kết hợp của một số dòng ngô nếp tự phốinghiên cứu đặc điểm sinh học và khả năng ứng dụng của một số chủng vi khuẩn thuộc chi bacillus luận án phó tiến sĩ khoa học sinh họckhảo sát khả năng sinh enzyme cellulase từ aspergillus niger và aspergillus oryzakhảo sát khả năng sinh tổng hợp iaa và cố định đạm của vi khuẩn gluconacetobacter sp và azospirillum sp được phân lập từ cây mía docxbước đầu khảo sát khả năng nhân sinh khối và đánh giá hiệu quả phòng trừ nấm bệnh của một số chủng nấm trichoderma sptuyển chọn và khảo sát điều kiện lên men ethanol bằng nấm men chịu nhiệtnghiên cứu quy trình trích ly pectin từ vỏ bưởi và khảo sát khả năng ứng dụng làm màng bao bảo quản trái sơrikhảo sát sự ăn mòn thép cacbon trong nước biển và khả năng ức chế của một số muối vô cơ bằng phương pháp phân cực điện hóa docnghiên cứu chế tạo zêolit từ bùn đỏ và khảo sát khả năng loại bỏ ion amoni trong nướckhảo sát khả năng sinh hoạt chất đối kháng của các chủng nấm sợiphân lập đượcIssues on supply and demand for environmental accounting informationDániel Máté Kovács: The role and application of fair value accounting in the Hungarian regulatory frameworkCarbon & Energy Accounting Greenhouse Gas and Energy Assessment Tool for Dutch non-ETS CompaniesEnvironmental Accounting As An Expression Of Implementation Of Corporate Social Responsibility ConceptCHALLENGES OF HPLC METHOD DEVELOPMENT AND VALIDATION FOR THE ASSAY OF COMBINED DRUG PRODUCTSAn Investigation Into Full Cost Accounting In A Higher Education ContextAccounting Information for changing Business NeedsAn Environmental Management Accounting Model For The South African Mining IndustryRobust optimization of radiation therapy accounting for geometric uncertaintyInvestigatino The Relationship Beween Maret Values And Accounting Numbers For 30 Selected Australia Listed CompaniesThe Influences of Budgetary System in a Selection of Large Chinese companies in the Industry of Electronic Household AppliancesCash flows and accrual accounting in predicting future cash flows of Thai listed companiesThe Relevance Of Accounting Information For Valuation And RiskMarinakis, Pantelis (2011) An investigation of earnings management and earnings manipulation in the UK. PhD thesis, University of NottinghamCalculating Solar Photovoltaic Potential On Residential Rooftops In Kailua Kona, HawaiiEnvironmental Management Accounting Within Universities: Current State And Future PotentialAccounting For Identity: Becoming A Chartered AccountantValue- Relevance Of Accounting Information In The Nigerian Stock MarketFamily Ownership And The Value- Relevance Of Accounting InformationThe Effects Of Tight Budgetary Control On Employee Behavior In The Public Sector Of Jordan, Pakistan And Sweden
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập