Tính toán cấu kiện chịu xoắn theo ACI 318 08

Báo cáo nghiên cứu khoa học: "TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU XOẮN THEO ACI 318M – 08" ppsx

Báo cáo nghiên cứu khoa học:
... hạn để chịu uốn (10.5, ACI 318M- 08) chịu cắt (11.4.6, ACI 318M- 08) Tương tự, lượng thép dọc thép ngang giới hạn 11.5.5 ACI 318M- 08 Tu > Tcr /4 Thông thường, cấu kiện chịu xoắn đồng thời chịu cắt ... thang xoắn, dầm vòng dầm hộp chịu tải trọng lệch tâm so với trục dọc Bài báo trình bày trình tự tính toán cấu kiện chịu xoắn theo tiêu chuẩn Mỹ ACI 318M- 08 Trình tự cụ thể hóa bước tính toán, ... trường hợp đó, mô men xoắn tính toán phải lấy mô men xoắn mép gối tựa 2.6 Khả chịu lực xoắn tiết diện Khả chịu mô men xoắn thiết kế tiết diện phải thỏa mãn điều kiện (ACI 318M- 08, 11.5.3.5): (7)...
 • 11
 • 258
 • 0

Kết cấu bê tông ứng suất trước-Bài 6: Tính toán cấu kiện chịu uốn theo tiết diện nghiêng ppt

Kết cấu bê tông ứng suất trước-Bài 6: Tính toán cấu kiện chịu uốn theo tiết diện nghiêng ppt
... Hình 6 .6: Biểu đồ quan hệ τ = f (σ) ⎯⎯ b tông nặng; - b tông cốt liệu nhỏ b tông nhẹ 6.4 TÍNH TOÁN TIẾT DIỆN NGHIÊNG CHỊU MÔMEN UỐN Tính toán cấu kiện theo tiết diện nghiêng chịu mômen uốn (hình ... toán cường độ theo dải nén xiện; – Tính toán tiết diện nghiêng chịu lực cắt; – Tính toán tiết diện nghiêng chịu mômen uốn 6.2 TÍNH TOÁN CƯỜNG ĐỘ THEO CÁC DẢI NÉN XIÊN Căn vào kết kết nghiên cứu ... Tính toán theo cường độ tiết diện nghiêng cấu kiện b tông ứng suất trước chịu uốn phải thực để đảm bảo cho cấu kiện không bị phá hoại theo dạng dạng phá hoại trên, cụ thể phải thực : – Tính toán...
 • 36
 • 657
 • 12

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN THEO CƯỜNG ĐỘ part 4 pptx

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN THEO CƯỜNG ĐỘ part 4 pptx
... c: hình chiếu tiết diện nghiêng lên phương trục dầm u: khoảng cách cốt đai : góc uốn nghiêng cốt xiên Rad: cường độ tính toán thép làm cốt đai cốt xiên Fx1, Fx2 : diện tích tiết ... 2- 9: Tính toán chống cắt cho dầm đơn giản có nhịp 4, 8m; kích thước tiết diện ngang 20x45cm; h0 =41 cm, chịu tải trọng phân bố q =40 KN/m Dùng b tông mác M200#, cốt thép nhóm A-I Giải: Số liệu tính: ... (2-20) Tính toán cốt đai cốt xiên 4. 1 Tiết diện nghiêng nguy hiểm nhất: Khi cốt xiên (Fx=0), có b tông cốt đai chịu lực cắt Khả chịu lực cắt b tông cốt đai gộp lại Qdb: Qdb = + qđ.c (2-21) Thấy Qdb...
 • 5
 • 975
 • 6

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN THEO CƯỜNG ĐỘ part 3 docx

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN THEO CƯỜNG ĐỘ part 3 docx
... hc’=100, cánh nằm vùng chịu nén Dùng b tông mác M200#, cốt thép nhóm C-II, chịu mô men uốn tính toán M=140KNm Giải: Số liệu tính: Với b tông mác M200 có Rn = 0,9 KN/cm2; Với thép C-II có Ra = Ra’ ... Chọn 3 25 làm cốt chịu kéo có Fa = 14, 73 cm2; Độ sai lệch Δ= 100% =0,61% < 5% Bố trí thép hình vẽ 2-16 Lấy lớp b tông bảo vệ theo cấu tạo Cb = 25mm Khoảng hở cốt thép: e=(200-2×25 -3 25)/2 =37 ,5mm ... toán b) Bài toán : Tính khả chịu uốn Mgh tiết diện Cho biết diện tích cốt thép Fa cách bố trí, kích thước tiết diện (b, h, bc’, hc’), mác b tông, nhóm cốt thép Yêu cầu tính khả chịu uốn Mgh - Tìm...
 • 6
 • 370
 • 7

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN THEO CƯỜNG ĐỘ part 2 pdf

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN THEO CƯỜNG ĐỘ part 2 pdf
... Chọn 2 12 làm cốt cấu tạo vùng nén Hình 2- 8: Bố trí cốt thép chịu lực ví dụ 2- 1 Bố trí thép hình vẽ 2- 8 Lấy lớp b tông bảo vệ theo cấu tạo Cb = 25 mm Khoảng hở cốt thép: e= (20 0 -2 25 -3 25 ) /2= 37,5mm ... làm cốt chịu nén có Fa’ = 5,09 cm2; 25 0 Hình 2- 1 0: Bố trí cốt thép chịu lực ví dụ 2- 3 Bố trí thép hình vẽ 2- 10 Lấy lớp b tông bảo vệ theo cấu tạo Cb = 25 mm Khoảng hở cốt thép: e= (25 0 -2 25 -4 25 )/3=33,3mm ... Bố trí cốt thép chịu lực ví dụ 2- 4 Khoảng hở cốt thép: e= (20 0 -2 22 -3 22 ) /2= 45mm > ect Khoảng cách a = 22 + 22 + 7,8 = 51,8mm = 5,18cm < agt = 5,5cm 3.5 Ví dụ 2- 5: Tính khả chịu mô men uốn cho...
 • 6
 • 281
 • 3

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN THEO CƯỜNG ĐỘ part 1 pptx

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN THEO CƯỜNG ĐỘ part 1 pptx
... đặt vùng chịu kéo, cốt thép vùng chịu nén đặt theo cấu tạo - Trường hợp đặt cốt kép: Tính toán cốt thép đặt vùng chịu kéo vùng chịu nén Cấu kiện có tiết diện hình chữ nhật đặt cốt đơn 1. 1 Sơ đồ ... TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU UỐN CÓ TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT THEO CƯỜNG ĐỘ TRÊN TIẾT DIỆN THẲNG GÓC Phân biệt hai trường hợp đặt cốt thép dọc chịu lực: - Trường hợp đặt cốt đơn: Chỉ tính toán cốt thép đặt ... cột - Cốt thép dầm gồm c : Cốt dọc chịu lực, cốt dọc cấu tạo, cốt đai cốt xiên A 2’ α α A 2’ CẮT A - A Hình 2. 3: Các loại cốt thép dầm Cốt dọc chịu lực; Cốt dọc cấu tạo để buộc cốt đai; 2’ Cốt...
 • 6
 • 977
 • 10

Kết cấu bê tông ứng suất trước bài 5 tính toán cấu kiện chịu uốn theo tiết diện thẳng góc

Kết cấu bê tông ứng suất trước bài 5 tính toán cấu kiện chịu uốn theo tiết diện thẳng góc
... 5. 2 CẤU KIỆN CÓ TIẾT DIỆN ĐỐI XỨNG CHỊU UỐN PHẲNG Hình 5. 2: Sơ đố nội lực ứng suất tính toán theo tiết diện thẳng góc đối xứng 1- Vết nứt; 2- Tiết diện tính toán; – Vùng nén; ... cốt thép chịu nén b tông chịu nén; – điểm đặt hợp lực cốt thép chịu kéo Tính toán tiết diện thẳng góc cấu kiện b tông ứng suất trước chịu uốn trường hợp tổng quát (hình 5. 5) thực từ điều kiện: M ... theo Phụ lục 19 5. 3 CẤU KIỆN CÓ TIẾT DIỆN CHỮ NHẬT 5. 3.1 Cường độ chịu uốn tiết diện Hình 5. 3: Tiết diện hình chữ nhật ξ1 = (5. 8) ' R s A sp + R s A s − R sc A s' − σ sc A sp R b bh Để cấu kiện...
 • 30
 • 47
 • 0

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép Cơ Sỡ - Tính toán cấu kiện chịu nén

Giáo trình Bê Tông Cốt Thép Cơ Sỡ - Tính toán cấu kiện chịu nén
... e' e = .eo + 0,5h - a (6.15) e = .eo - 0.5h + a (6.16) a a' RsAs Rb RscA's Lp phng trỡnh cõn bng, ta cú: M / As =0 N.e=bRbbx(h o-0,5x)+RscAs(ho-a) (6.17) N = bRbbx + Rsc As - RsAs (6.18) A's ... (6.15) N e = mbRbbh o2 + RscAs(ho - a) (6.19) (6.16) N = bRbbho + Rsc As - RsAs (6.20) Hỡnh 6.8 S ng sut tớnh cu kin chu nộn lch tõm ln Vi m = ( 1- 0,5) v =1 - m ); cỏc cụng thc (6.17) (6.20) ... RscAs(ho - a) (6.30) Cụng thc (6.30) ging cụng thc (6.17) nh õy x > Rho M / A' s = N.e = bRbbx (0,5x - a) s As(ho - a) (6.31) Cụng thc (6.31) cú du cng (+) As chu nộn (x > ho), cú du tr (-) chu...
 • 14
 • 665
 • 0

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU NÉN VÀ CHỊU KÉO part 3 docx

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU NÉN VÀ CHỊU KÉO part 3 docx
... mác b tông, nhóm cốt thép Từ mác b tông nhóm cốt thép tìm số liệu tính toán Rn, Ra, Ra’, Ea, Eb, 2a ' bh α0, A0 Giả thiết a để tính h0 = h – a Tính h ; tính Jb = 12 ; tính e0gh; giả thiết M 2; tính ... chịu nén chịu kéo chọn 3 22 có Fa’ = Fa = 11,4cm2 Vì cạnh tiết diện h>40cm nên với cạnh lớn chọn 2φ12 làm thép cấu tạo bố trí 5 .3 Ví dụ 3- 5: Tính cốt thép cho cột BTCT lắp ghép có chiều dài tính ... dụ 3- 3: Cho cột BTCT đúc b tông chỗ hai đầu liên kết ngàm có chiều cao H=8m; tiết diện hình chữ nhật b×h = 30 ×50cm; chịu lực nén N=700KN mô men uốn M=180KNm Dùng b tông mác M200#, thép dọc chịu...
 • 5
 • 283
 • 3

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU NÉN VÀ CHỊU KÉO part 2 ppt

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU NÉN VÀ CHỊU KÉO part 2 ppt
... x ≥ 2a’ hay α ≥ h 3 .2 Bài toán áp dụng: a) Bài toán 3: Tính Fa’ Fa biết b, h, l0, M, N, Mdh, Ndh, mác b tông, nhóm cốt thép Từ mác b tông nhóm cốt thép tìm số liệu tính toán Rn, Ra, Ra’, Ea, ... mác b tông, nhóm cốt thép, biết trước Fa’ cách bố trí Từ mác b tông nhóm cốt thép tìm số liệu tính toán Rn, Ra, Ra’, Ea, Eb, 2a ' bh α0, A0 Giả thiết a để tính h0 = h – a Tính h ; tính Jb = 12 ... vùng b tông chịu nén được: e’.N = RaFa(h0-a’) e' N Fa ≥ R a ( h − a ' ) (3- 12) Từ rút được: c) Bài toán 5: Tính đặt thép đối xứng (Fa= Fa’) biết b, h, l0, M, N, Mdh, Ndh, mác b tông, nhóm cốt thép...
 • 5
 • 987
 • 6

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU NÉN VÀ CHỊU KÉO part 1 docx

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP : TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU NÉN VÀ CHỊU KÉO part 1 docx
... cạnh có không cốt thép dọc cho phép dùng cốt đai bao quanh tất cốt thép dọc Tính toán tiết diện 2 .1 Sơ đồ ứng suất: Khi chịu nén tâm, toàn tiết diện chịu nén N: lực dọc tính toán; F: diện tích ... 400mm cạnh có không cốt thép dọc cho phép dùng cốt đai bao quanh tất cốt thép dọc Sự làm việc cấu kiện chịu nén lệch tâm 2 .1 Độ lệch tâm: Độ lệch tâm tính toán cấu kiện: e0 = e 01 + eng (3-2) ... diện tích tiết diện b tông) Fat: Tổng diện tích tiết diện cốt thép dọc Khi tính toán coi: ứng suất b tông đạt Rn, ứng suất cốt thép dọc đạt Ra’ 2.2 Công thức tính: Khi tính toán theo trạng thái...
 • 5
 • 1,788
 • 14

quan niệm, phương pháp xác định tải trọng, sử dụng vật liệu, đến phương pháp tính toán cấu kiện chịu nén của hai nhóm tiêu chuẩn kết cấu cán nóng với kết cấu thép thành mỏng

quan niệm, phương pháp xác định tải trọng, sử dụng vật liệu, đến phương pháp tính toán cấu kiện chịu nén của hai nhóm tiêu chuẩn kết cấu cán nóng với kết cấu thép thành mỏng
... Chõu u, .với s cho phộp ca nh nc ta Cỏc qui phm thit k ca Hoa K, Anh, Chõu u rt hay c ỏp dng (vớ d với cỏc cụng trỡnh cú ngun t ODA, cỏc ngun khỏc t nc ngoi u t vo Việt Nam) nhng cũn xa l với a ... thộp tm mỏng l nguyờn liu cho thộp TM Tuy nhiên việc tớnh toỏn thit k loi kt cu ny cũn xa l i với phn ln k s Việt Nam Nhiều ngi s dng Quy phm thit k kt cu cỏn núng, tớnh toỏn kt cu thnh mỏng, ... ti ny, nhm phõn tớch v : quan nim, phng phỏp xỏc nh ti trng, s dng vt liu, n phng phỏp tớnh toỏn cu kin chu nộn ca hai nhúm tiờu chun: kt cu cỏn núng vi kt cu thộp thnh mỏng Trong nhúm Quy phm...
 • 107
 • 268
 • 2

TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU NÉN ĐÚNG (LỆCH)TÂM

TÍNH TOÁN CẤU KIỆN CHỊU NÉN ĐÚNG (LỆCH)TÂM
... mômen Trong cấu kiện chòu nén, lực cắt nguy hiểm so với cấu kiện chòu uốn Tuy vậy, lực cắt lớn, gây phá hoại tiết diện nghiêng cần phải tính toán kiểm tra  Đối với cấu kiện chiụ nén lệch tâm, ... thay đổi cốt thép b) Cấu tạo cốt thép :  Các yêu cầu đường kính cách bố trí cốt thép cấu kiện chòu nén lệch tâm tương tự cấu kiện chòu nén trung tâm  Trong cấu kiện chòu nén lệch tâm, thường ... cốt đai phụ Cấu tạo cốt đai cấu kiện chòu nén lệch tâm 3.2.2 Sự làm việc cấu kiện chòu nén lệch tâm : a) Độ lệch tâm ngẫu nhiên :  Ngoài độ lệch tâm e01 = M/N, thiết kế cần phải tính đến độ...
 • 22
 • 278
 • 0

Tính toán cấu kiện thép góc đơn chịu uốn và nén uốn theo tiêu chuẩn hoa kỳ AISC

Tính toán cấu kiện thép góc đơn chịu uốn và nén uốn theo tiêu chuẩn hoa kỳ AISC
... VỀ TÍNH TOÁN CẤU KIỆN THÉP GÓC ĐƠN THEO TIÊU CHUẨN MỸ AISC 3.1 VÍ DỤ TÍNH TOÁN CẤU KIỆN THÉP GÓC ĐƠN THEO TIÊU CHUẨN MỸ AISC 3.1.1 Ví dụ 1: Tính toán thép góc đơn chịu uốn theo AISC Tính toán ... 338:2005 Tiêu chuẩn Hoa Kỳ AISC- 2005 + Chương 2: Tính toán kết cấu sử dụng thép góc đơn theo Tiêu chuẩn Hoa Kỳ AISC- 2005 + Chương 3: Một số ví dụ tính toán cấu kiện thép góc đơn chịu uốn nén uốn theo ... cứu: cấu kiện thép góc đơn chịu uốn nén uốn theo tiêu chuẩn Hoa Kỳ AISC 3.2 Phạm vi nguyên cứu Đề tài tập trung vào việc khảo sát đặc điểm làm việc cấu kiện làm từ thép góc đơn, chịu uốn nén uốn...
 • 26
 • 661
 • 3

tính toán cấu kiện thép chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn mỹ aisc so sánh với tcxdvn 338 2005

tính toán cấu kiện thép chịu nén lệch tâm theo tiêu chuẩn mỹ aisc so sánh với tcxdvn 338 2005
... thit k c bn theo Tiờu chun M AISC a Gii thiu chung v quy phm M AISC 360 -2005 b Cỏc nguyờn tc thit k c bn theo Tiờu chun M AISC Quy phm AISC- 2005 bao gm hai phng phỏp thit k: Thit k theo h s ti ... din tớnh theo TCXDVN 338: 2005 v tiờu chun M AISC/ LRFD u t yờu cu thit k Vi TCXDVN 338: 2005 vic kim tra n nh ngoi mt phng un cho kt qu an ton hn tớnh toỏn n nh mt phng un, vi tiờu chun M AISC/ LRFD ... 338: 2005 a Gii thiu chung v TCXDVN 338: 2005 b Cỏc nguyờn tc c bn thit k theo TCXDVN 338: 2005 * Trng thỏi gii hn theo TCXDVN 338: 2005 Trng thỏi gii hn l trng thỏi m vt quỏ thỡ kt cu khụng cũn tho cỏc...
 • 26
 • 462
 • 3

Xem thêm

Từ khóa: tính toán cấu kiện chịu xoắnkết cấu bê tông cốt thép tính toán cấu kiện chịu uốn theo cường độ part 3kết cấu bê tông cốt thép tính toán cấu kiện chịu uốn theo cường độ phụ lụctính toán cấu kiện chịu uốn theo cường độtính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm theo một phươngtính toán cấu kiện chịu nén đúng tâmtính toán cấu kiện chịu nén lệch tâmtính toán cấu kiện chịu néntính toán cấu kiện chịu nén lệch tâm xiêntính toán cấu kiện chịu uốnquan niệm phương pháp xác định tải trọng sử dụng vật liệu đến phương pháp tính toán cấu kiện chịu nén của hai nhóm tiêu chuẩn kết cấu cán nóng với kết cấu thép thành mỏngtính toán cấu kiện bê tông theo độ bềntính toán cấu kiện bê tông theo sự hình thành vết nứttính toán cấu kiện chịu nén và chịu kéotinh toán cấu kiện bê tông cốt thép theo tieu chuan aciQuản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực cho đội ngũ Hiệu trưởng các trường Tiểu học huyện Vụ Bản tỉnh Nam Định trong giai đoạn hiện nayThực thi pháp luật về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất qua thực tiễn tại thị xã Sơn Tây thành phố Hà NộiVai trò của kiểm sát viên trong quá trình giải quyết vụ án hình sự (trên cơ sở thực tiễn địa bàn tỉnh Thái Bình)skkn ứng dụng công nghệ thông tin dạy hình học 9Thể loại từ trong văn học trung đại Việt NamTraining and developing human resources activities in lavie vietnamCâu Hỏi Ôn Tập Môn Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương MạiLAB 1 QUẢN TRỊ SERVER 1bài giải đạo hàm và định lý lđảoTIẾT 39 CAC TAC DUNG CUA DONG DIEN XOAY CHIEUCâu hỏi ôn tập môn Tâm lý đại cươngHow to Spot Explosive Opportunities in TradingDinh dưỡng cho người giàÔ nhiễm nước và xử lí nước thảiBáo cáo khảo sát địa chất công trình bước thiết kế kĩ thuật công trình mở rộng căn cứ dịch vụ dầu khí vũng tàuBÀITẬP lớn nền MÓNGBảng Hệ Thống Tài Khoản Kế Toán Ngân hàngPHƯƠNG PHÁP dạy học nêu vấn đề ƠRIXTIC để NÂNG CAO HIỆU QUẢ dạy học CHƯƠNG TRÌNH hóa vô cơ lớp 10Bài Tiểu Luận Ngân Hàng Thương Mại ĐO LƯỜNG ẢNH HƯỞNG CỦA HỆ THỐNG NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI LÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN HIỆN NAYĐỒ ÁN KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập