giáo án đại số lớp 6 mới nhất

giáo án đại số lớp 7 mới nhất

giáo án đại số lớp 7 mới nhất
... hiệu Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm 20% Số câu Số điểm Tỉ lệ 20% Số câu Số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm Tỉ lệ 10% Số câu Số điểm Tỉ lệ 50% Số câu Số điểm 20% Phần: Đại số Lớp – Trang 23 Số ... số, số trung bình cộng, biểu đồ Phần: Đại số Lớp – Trang 22 Cộng Cấp độ cao TNKQ TL số trung bình cộng, mốt cùa dấu hiệu Số câu Số điểm Tỉ lệ % Tổng số câu Tổng số điểm Tỉ lệ % Số câu Số điểm ... định số giá trị, tần số, số trung bình cộng, mốt dấu hiệu TL TNKQ D ựa vào bảng số liệu thống kê Xác định số giá trị, tần số, số trung TL D ựa vào bảng số liệu thống kê Xác định số giá trị, tần số, ...
 • 23
 • 230
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 32 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT ppt

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 32 ƯỚC CHUNG LỚN NHẤT ppt
... 2;3 ;6} ƯC(12,30) = { ; 2;3 ;6} - Ước chung lớn - ước 12 30 chung lớn Nhận xét : - ươc chung ? 12 lớn 12 - Có nhận xét 30 30 liền hệ - ; ; các phần tử - ; ; ước tập hợp ước ước Ước chung lớn chung ... chung (ƯCLN) hai - Hỏi hay nhiều số số - Đáp lớn tập - Như muốn hợp ước chung tìm tập hợp số ước hai hay Chú ý : nhiều số ta - Tìm cần tìm ước ƯCLN(5,1) Số ước Do với chung lớn số tự nhiên a ... Tìm - GV hướng dẫn ƯCLN ( 36 , 84 , nhóm cách tìm ước làm chung lớn 168 ) 36 = 22 33 bảng 84 = 22 - Củng cố : Làm ? ; ? - Nếu số 168 = 23 cho = 23 thừa số nguyên = 32 ƯCLN( 36, 84, 168 ) tố chung...
 • 6
 • 511
 • 1

Bài giảng Giao an Dai so lop 6 tiet 79-94

Bài giảng Giao an Dai so lop 6 tiet 79-94
... Sửa lại : −5 −10 − − 16 + = = 15 15 15 a) Bài 56/ 31 −5  6 2 5  Bài 56/ 31 Tính nhanh giá trò Học sinh lên bảng thực A = 11 +  11 + 1   biểu thức Học sinh làm vào  −5 6  bảng Cho học sinh ... tính, Bài 44/ 26 Điền dấu thích hợp lớp làm nhận xét Học vào ô vuông : sinh tính : Bài 44 / 26 −4 −4 −4 −4 −3 + a/ -1 + + + a/ a/ = = −7 − 15 − −8 + 22 22 11 −1 + c/ 5 b/ d/ −3 + −4 + 14 Bài 45/ 26 ... a/ x = Bài 46/ 27 −2 + −1 Câu c) giá trò x x= Ngày so n : Ngày dạy : Tiết PPCT : 81 Bài: TÍNH CHẤT CƠ BẢN CỦA PHÉP CỘNG PHÂN SỐ I Mục tiêu : - Học sinh biết tính chất phép cộng phân số : giao hoán,...
 • 11
 • 500
 • 4

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 38 ÔN TẬP CHƯƠNG I pdf

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 38 ÔN TẬP CHƯƠNG I pdf
... thừa số , chia hai lũy thừa số d) Khi ta n i số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ? 3./ B i : - Giáo viên dùng bảng phép tính để ôn tập giáo khoa Giáo viên Học sinh B i ghi + B i tập 159 / 63 ... Phép Số thứ Số thứ tính hai Cộng Số Số a+b hạng hạng Trừ Số bị a-b trừ Nhân Thừa Thừa số số a.b Chia a:b Số trừ Dấu phép tính i u kiện Kết để kết phép tính số tự nhiên + Tổng M i a b - Hiệu ab ... Về nhà soạn trả l i câu h i từ câu đến câu 10 SGK trang 61 Chuẩn bị tiếp tập 164 đến 169 ôn tập tiếp tiết sau B i tập cho học sinh : B i 2 06 , 208 , 209 , 210 SBT Toán tập ...
 • 7
 • 2,208
 • 10

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 38 ÔN TẬP CHƯƠNG I pptx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 38 ÔN TẬP CHƯƠNG I pptx
... thừa số , chia hai lũy thừa số d) Khi ta n i số tự nhiên a chia hết cho số tự nhiên b ? 3./ B i : - Giáo viên dùng bảng phép tính để ôn tập giáo khoa Giáo viên Học sinh B i ghi + B i tập 159 / 63 ... Phép Số thứ Số thứ tính hai Cộng Số Số a+b hạng hạng Trừ Số bị a-b trừ Nhân Thừa Thừa số số a.b Chia a:b Số trừ Dấu phép tính i u kiện Kết để kết phép tính số tự nhiên + Tổng M i a b - Hiệu ab ... Về nhà soạn trả l i câu h i từ câu đến câu 10 SGK trang 61 Chuẩn bị tiếp tập 164 đến 169 ôn tập tiếp tiết sau B i tập cho học sinh : B i 2 06 , 208 , 209 , 210 SBT Toán tập ...
 • 7
 • 1,347
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 41 . LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM pps

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 41 . LÀM QUEN VỚI SỐ NGUYÊN ÂM pps
.. . gọi trục - Học sinh đọc nhiệt độ ?4 -4 -3 Như - Điểm đ trục số - Chiều từ dương - Chiều từ âm trục -1 -2 -3 4./ Củng cố : Bài tập trang 68 SGK 5./ Dặn dò : Làm tập , , SGK trang 68 .. . tra tiết 3./ Bài : Giáo viên Học sinh I - Các ví dụ Ví dụ : - GV dùng hình vẽ giới thiệu - Học sinh đọc nhiệt độ ?1 Để đo nhiệt đ nhiệt kế - Nhiệt độ - Học sinh đọc nhiệt độ ?2 - Nhiệt độ dư - .. . trước số – “ đằng trướ - 30 Ví dụ : - Học sinh đọc nhiệt độ ?3 Ông A có +10 000đ - Học sinh cho thêm vài ví dụ Ông A nợ 10 000đ II - Trục số Ta biểu diển - GV giải thích trục số đối tia số gọi...
 • 4
 • 276
 • 1

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 43 THỰ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN ppt

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 43 THỰ TỰ TRONG TẬP HỢP CÁC SỐ NGUYÊN ppt
... trục nguyên a nhỏ số số nguyên b điểm nằm bên Ví dụ : trái điểm - Học sinh so -5 sánh -5 –4 ; - -1 –1 -3 -5 < -4 -1 ; -5 -4 -1 -1 < -2 -2 < -5 < GV hỏi : - Học sinh làm - Liền sau số tập ?2 Số ... tập ?2 Số nguyên b gọi số số - Tìm số liền liền -4 sau số < nguyên a a < b số nguyên < trước số -2 > -7 , , -1  Chú ý : nằm a b (lớn a nhỏ -6 < b) Khi , ta > -2 - So sánh , < nói a số liền trước ... 1001 số liền trước –4 với có kết luận ? - So sánh -1 , -3 , -2 002 với có kết - Học nhận xét sinh  Nhận xét : - Mọi số nguyên dương lớn số luận ? - Mọi số nguyên âm - So sánh nhỏ số số nguyên...
 • 6
 • 318
 • 1

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 44 LUYỆN TẬP docx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 44 LUYỆN TẬP docx
... Bài tập 19 / 73 : - Tổ thực a) < +2 15 < ; b) - c) -1 0 < -6 -1 0 < +6 d) +3 < +9 ; -3 < +9 - Thực chất phép tính tập hợp số tự - Tổ thực + Bài tập 20 / 73 : a) | -8 | - | -4 | = – 4=4 nhiên b) | -7 | ... nhắc lại số liền Số đối | 3| = -3 trước , liền sau Số đối -4 + Bài tập 22 / 73 : a) Các số liền sau ; - ; ; - 3 ;-7 ;1; b) Các số liền trước – ; ; ; - 25 -5 ; - ; ; - 26 c) Số liền sau a số nguyên ... | -7 | | -3 | = = 21 - Tổ c) | 18| : | -6 | = 18 thực : =3 d) | 153 | + | -5 3| = 153 – 53 = 100 - Thế số + Bài tập 21 / 73 : đối số Số đối –4 nguyên ? Số đối - Tổ thực Số đối | –5| = -5 - Học sinh...
 • 5
 • 259
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 45 CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU ppt

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 45 CỘNG HAI SỐ NGUYÊN CÙNG DẤU ppt
... + (-2 ) = -5 - Khi số tiền - giảm 10 000đ ,ta nói số tiền -3 - Làm tập ?1 tăng –10 000đ (-4 ) + (-5 ) = -6 | -4 | + | -5 | = -5 -4 -3 -2 -1 +5=9 - Rút qui tắc -5 - Nhận xét kết tập ?1 (-3 ) + (-2 ) ... sinh Giáo viên Bài ghi I - Cộng hai số nguyên dương : - Cộng - GV hướng dẫn nguyên học sinh thao tác - Học sinh vẽ mô hình trục số , vẽ hình mũi tên biểu vẽ trục số diễn việc cộng hai số hai số ... việc cộng hai số hai số dương cộng hai số tự nhiên khác - Ví dụ : (+ 4) + (+2) = + = nguyên dương +4 +2 -1 +6 Ta qui ước : II .- Cộng hai số - Học sinh thao nguyên âm : - Khi nhiệt độ tăng 2oC ,ta...
 • 5
 • 460
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 46 CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU potx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 46 CỘNG HAI SỐ NGUYÊN KHÁC DẤU potx
... 0) - - Học sinh làm tổng hai số nguyên khác dấu : ?2 a) + ( -6 ) = -3 | -6 | - | 3| = 6 3=3 Nhận xét : số đối II .- Qui tắc cộng hai chuyển b) (- 2) + (+ 4) = * Hai số đối có tổng * Muốn cộng hai số ... tắc cộng hai số nguyên trái dấu TRỪ hai giá trị tuyệt đối hai số DẤU dấu số có giá trị tuyệt đối lớn - Học sinh nhắc lại qui tắc 4./ Củng cố : Ví dụ : (-2 73) + 55 = (273 – 55) = - 218 273 + (-5 5) ... sinh làm tập 27 SGK a) 26 + ( -6 ) = 20 b) (-7 5) + 50 = -2 5 c) 80 + (-2 20) = - 140 Học sinh làm tập 28 SGK a) (-7 3) + = -7 3 12) = b) | -1 8| + (-1 2) = 18 + (- c) 102 + (-1 20) = - 18 5./ Dặn dò : Học...
 • 5
 • 244
 • 1

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN ppt

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 48 TÍNH CHẤT CỦA PHÉP CỘNG CÁC SỐ NGUYÊN ppt
... sinh Giáo viên Bài ghi - Học sinh làm ?1 cộng a) (-2 ) + (-3 ) = I - Tính chất giao có tính - (2 + ) = -5 hoán : - Phép giao hoán (-3 ) + (-2 ) = - Phát biểu tính - (3 + ) = -5 Phép cộng số nguyên ... ],{ } - Học sinh tính III .- Cộng với số + (-3 ) = ? Tìm x biết a+0=a x + (-2 ) = IV .- Cộng với số đối : - Học sinh làm ?3 Tổng hai số nguyên đối a+ (-a) = Nếu tổng hai số nguyên chúng hai số đối ... Z có tính chất ? - Phát biểu tính chất kết hợp tập hợp số nguyên Ví dụ : [ (-3 ) + 2] + = (-1 ) + = [ (-3 ) + 4] + = 1+2=3 - Học sinh nhận xét phát biểu tính chất (-3 ) + (4 + 2) = (-3 ) + =  [ (-3 )...
 • 5
 • 572
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 49 LUYỆN TẬP ppsx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 49 LUYỆN TẬP ppsx
... (-3 ) + + (-7 ) + + (-1 1) = [1 + (3)] + [5 + (-7 )] + [9 + (-1 1)] = (-2 ) + (-2 ) + (-2 ) = -6 b) (-2 ) + + ( -6 ) + + (-1 0) + 12 = [ (-2 ) + 4] + [( -6 ) + 8] + [ (-1 0) + 12] = + + = - Bài tập 40 / 79 a -1 5 ... -1 5 -2 -a -3 15 | a| 15 3./ Bài : Giáo viên Học sinh Bài ghi + Bài tập 41 / 79 : - Học sinh cho - Học sinh tổ biết áp dụng qui thực tắc , tính chất để thực tập a) (-3 8) + 28 = -( 3828) = -1 0 ... (-2 17) = [217 + (-2 17)] + [43 + (-2 3)] biết áp dụng = tính chất + 20 = 20 ? b) Các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ 10 - Học sinh tổ thực -9 ; -8 , -7 , , , ,2, ,8,9 [ (-9 ) + 9] + [ (-8 ) + 8] +...
 • 5
 • 255
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 50 PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN ppsx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 50 PHÉP TRỪ HAI SỐ NGUYÊN ppsx
... cho số nguyên b ,ta cộng a với số đối b số bị trừ lớn số nguyên Z ? a số a – b = a + (- b) Ví dụ : 3–8=3 số trừ + (-8 ) = -5 Còn phép trừ Z luông (-3 ) – (-8 ) = (-3 ) + = thực – (-8 ) = + = 11 (-3 ) ... Giảm =1 – = + (-2 ) = – = + (-3 ) =0 – = + (-4 ) Giảm = -1 – = + (-3 ) = – = + (-5 ) = -2 Giảm – = + (-4 ) = -1 Giảm – = + (-5 ) = -2 Qui tắc : trừ Muốn nguyên - Học sinh : - Phép trừ Phép trừ N thực N ... Giáo viên Học sinh Bài ghi I - Hiệu hai số - Học sinh làm nguyên : - GV : Từ tập tập ?1 – = + (-1 ) = ?1 học sinh cho – = + (-1 ) biết muốn trừ hai =2 số nguyên ta làm – = + (-2 ) Giảm...
 • 5
 • 243
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 52 . QUI TẮC CHUYỂN VẾ potx

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 52 . QUI TẮC CHUYỂN VẾ potx
.. . hai vế Tìm số nguyên Giải x+4–4= -2 – x – = -3 x đẳng thức mà cần chuyển = (-2 ) + (-4 ) x–2 + = -3 + x = số hạng từ vế -6 x = -1 sang vế III .- Qui tắc chuyển với điều vế : kiện phải đổi dấu số .. . thành dấu “ + “ - Học sinh thực ví dụ đổi Ví dụ : Tìm số nguyên x ,biết : a) - Học sinh làm ?3 x – = -6 b) x – (-4 ) = Giải a) x – = -6 x = -6 + x = -4 b) x – (-4 ) = x = + (-4 ) x = - 4./ Củng cố : .. . số hạng - Học sinh nhắc Khi chuyển lại qui tắc chuyển vế số hạng từ vế sang vế đẳng thức ,ta phải đổi dấu số hạng : dấu “ + “ đổi - Học sinh thành dấu “ – “ phát biểu qui dấu “ – “ tắc thành...
 • 5
 • 254
 • 0

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 53 – 54 – 55 – 56 ÔN TẬP HỌC KỲ I pdf

Giáo án đại số lớp 6 - Tiết 53 – 54 – 55 – 56 ÔN TẬP HỌC KỲ I pdf
... 3./ B i : Học sinh soạn sẳn Hoạt động theo nhóm sữa tập ôn GV sữa sai củng cố kiến thức B i soạn GV đính kèm ...
 • 2
 • 382
 • 2

Xem thêm

Từ khóa: giáo án âm nhạc lớp 6 mới nhấtgiáo án tiếng anh lớp 6 mới nhấtgiao an dia ly lop 6 moi nhatgiao an dia li lop 6 moi nhatgiáo án mỹ thuật lớp 6 mới nhấtgiao an dai so lop 6 tiet on tap chuong 1 hk1giáo án đại số lớp 6 tiết 38 ôn tập chương i pptxgiao an dai so lop 6 tiet 6869giáo án đại số lớp 6 tiết 76 qui đồng mẫu nhiều phân số docxgiáo án đại số lớp 6 tiết 81 tính chất cơ bản bản của phép cộng phân số ppsgiáo án đại số lớp 6 tiết 82 luyện tập pptgiáo án đại số lớp 6 tiết 65 luyện tập potxgiao an giao duc cong dan lop 6 moi nhatgiáo án đại số lớp 10 phương trình bậc nhất và bậc hai một ẩn phần 1 ppsxgiáo án đại số lớp 8 tiết 61 bất phương trình bậc nhất một ẩn tiếp potxChương trình đào tạo cử nhân sư phạm ngữ văn (Đại học Kinh tế)Chương trình đào tạo cử nhân sư phạm sinh học (Đại học Kinh tế)Chuyên đề BDHSG sinh 8 kèm theo câu hỏiNghiên cứu khả năng sản xuất của hai tổ hợp lợn lai giữa đực pidu x nái F1(LY) và đực du x nái F1(LY) nuôi tại trại chăn nuôi lợn nái sinh sản sư đoàn 3 lạng giang bắc giangSinh kế cho người dân tại huyện trùng khánh, tỉnh cao bằngProposal ke hoach sampling number one chanhChương trình đào tạo cử nhân sư phạm lịch sử (Đại học Kinh tế)KẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM TẠI CÔNG TY TNHH MTV IN TÀI CHÍNHKẾ TOÁN CHI PHÍ SẢN XUẤT VÀ TÍNH GIÁ THÀNH SẢN PHẨM MÁY BIẾN ÁP TẠI TỔNG CÔNG TY THIẾT BỊ ĐIỆN ĐÔNG ANH (EEMC)giáo án GDCD 12Đánh giá thực trạng thoát và xử lý nước thải sinh hoạt tại một số phường trung tâm thành phố thanh hóa, tỉnh thanh hóaEtude expérimentale et numérique de l’influence des interactions contenant contenu sur le comportement élastoviscoplastique d’emballages en polyéthylène haute densitéNghiên cứu giải pháp kết hợp đại số gia tử và công nghệ tính toán mềm giải bài toán luật mờMối quan hệ tương tác giữa đầu tư và tăng trưởng kinh tế như thế nào thông qua thực trạng của viêt nam hiện nay giải pháp để nâng cao hiệu quả đầu tư cho mục tiêu tăng trưởng kinh tế ra saoPHÂN BIỆT HIỆU QUẢ và HIỆU SUẤT để đạt được HIỆU QUẢ và HIỆU SUẤT cần PHẢI làm gìPhân tích hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế và bộ chứng từ liên quanBai giang luat quan ly thue 2016BÀI tập cơ CHẤT LỎNG THỦY lựcQuy trình sản xuất giò thủQuy trình sản xuất jambon thịt heo
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập