TCVN 7201:2015 KHOAN HẠ CỌC BÊ TÔNG LY TÂM THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU

Cọc tông ly tâm ứng lực trước TCVN 7888 2008

Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước TCVN 7888 2008
... chuy n đ i thành TCVN ho c QCVN TCVN 7888 : 2008 Phân lo i, hình dáng, kích thư c b n kí hi u qui c 3.1 Phân lo i − C c tông ly tâm ng l c trư c thư ng (PC) c c tông ly tâm ng l c trư c ... quay li tâm, có c p đ b n ch u nén c a tông không nh B401) − C c tông ly tâm ng l c trư c cư ng đ cao (PHC) c c tông ly tâm ng l c trư c đư c s n xu t b ng phương pháp quay li tâm, có ... c a tông t i th i m truy n ng su t fcir: ng su t nén tông t i tr ng tâm thép d ng l c t i th i m truy n l c vào tông fg: ng su t nén tông t i tr ng tâm thép d truy n l c vào tông...
 • 21
 • 883
 • 1

TCVN 7888 : 2008 - CỌC TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC

TCVN 7888 : 2008 - CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC
... PC - A600 - 12 - TCVN 7888 : 2008 Ký hiu qui c ca cc PHC cp ti A cú ng sut hu hiu 3,92 N/mm 2, ng kớnh ngoi 600 mm, chiu di 12 m l PHC - A600 - 12 - TCVN 7888 : 2008 Yờu cu v cht lng TCVN 7888 ... - : 1997, TCVN 6284 - : 1997 Thộp ct v thộp c nờu TCVN 1651 - : 2008, TCVN 1651 - : 2008 Thộp kt cu c nờu TCVN 5709 : 1993 Phng phỏp th 6.1 Ly mu v chun b mu th: - Vic ly mu hn hp bờ tụng, ... Ti liu vin dn TCVN 165 1-1 : 2008 Thộp ct bờ tụng Phn 1: Thộp trũn trn TCVN 165 1-2 : 2008 Thộp ct bờ tụng Phn 2: Thộp TCVN 2682 : 1999 Xi mng poúc lng - Yờu cu k thut TCVN 3105 : 1993 Hn hp bờ...
 • 20
 • 1,179
 • 8

Cọc tông ly tâm ứng lực trước

Cọc bê tông ly tâm ứng lực trước
... C c tông ly tâm ng l c trư c thư ng (PC) c c tông ly tâm ng l c trư c đư c s n xu t b ng phương pháp quay li tâm, có c p đ b n ch u nén c a tông không nh B401) − C c tông ly tâm ng ... c a tông t i th i m truy n ng su t fcir: ng su t nén tông t i tr ng tâm thép d ng l c t i th i m truy n l c vào tông fg: ng su t nén tông t i tr ng tâm thép d truy n l c vào tông ... li u dùng cho tông v a - Yêu c u k thu t TCXDVN 356 : 2005∗ K t c u tông tông c t thép - Tiêu chu n thi t k TCXDVN 239 : 2006∗ tông n ng - Ch d n đánh giá cư ng đ tông k t c u công...
 • 21
 • 2,344
 • 50

TCVN 9395 2012 COC KHOAN NHOI - THI CONG VA NGHIEM THU

TCVN 9395 2012 COC KHOAN NHOI - THI CONG VA NGHIEM THU
... + ,- ) ) $% & # & , + ,- / $% & # 34 #6 / - #% #0& & ! + ,- &89:# + ; (< &% = = >; (< &% ? @A& DE ? # B & 8- #C# ? & ? $ #( - &, -, F $ #( - &, -, F #GH - + I,J - E #MH - + I,J NO L #$H - + ... &8C , + ,- B 0& # X B_ "# (V &, &V g e; "# + ,- e- #F& #Y- c& < &8< g + ,- + % $-, F "- & _ #Z Bz # Q b & ^& (" + ,- , #_ (d I & q h b 9:# - + ,- &8, #Y- c& & f , & # # ' (" &89:# + "# + ,- & K# ... C + ,- `# #F& g + ,- 9: # #% e& `- &8< &K &, & V, `# #Y- c& X "# I % : O 9:# `# - : H , &I &8C E# &8f #Y- & ^& (" & #% B & ub # X B_ e ^ # -! #Y- # &K ! #O BZ & & V, + ,- #C# + ,- + ,- &8,...
 • 22
 • 748
 • 1

Quy Trình Sản Xuất Cọc Tông Ly Tâm docx

Quy Trình Sản Xuất Cọc Bê Tông Ly Tâm docx
... vào khuôn cọc tiến hành đổ tông với thiết kế cấp phối duyệt từ khách hàng (nhà tư vấn, chủ đầu tư, nhà thầu thi công…) Lấp copha kiểm tra kỹ độ kính tránh rò rỉ nước tông qui ly tâm không ... nóng đẩy nhanh trình thủy hóa tông môi trường nhiệt độ cao Thông thường hấp cọc khoảng 8h Hoặc tùy theo công nghệ nhà máy sản xuất Bước 6- Tháo khuôn kiểm tra sản phầm : Đây bước cuối không ... cọc đạt chất lượng thiết kế (Vui lòng văn bảng kiểm tra cọc) Bước 5- Hấp cọc : Đây bước đưa cọc vào lò hấp nhiệt độ khoảng giao động 100oC -/+ 20 để định tháo khuôn sớm, nước nóng đẩy nhanh trình...
 • 3
 • 1,002
 • 23

CỌC TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC

CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC
... THIỆU CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Chương LÝ THUYẾT VỀ BÊ TÔNG ỨNG LỰC TRƯỚC VÀ CHẾ TẠO CỌC BÊTÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC 2.1 Khái niệm tông ứng lực trước tông ứng lực trước tông thông ... Trang26 GIỚI THIỆU CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC 2.6 Cọc tông ly tâm ứng lực trước 2.6.1 Phân loại cọc Cọc tông ly tâm ứng lực trước thường (PC) cọc tông ly tâm ứng lực trước sản xuất ... THIỆU CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC NHÓM 1O Trang41 GIỚI THIỆU CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC NHÓM 1O Trang42 GIỚI THIỆU CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Với NHÓM 1O Trang43 GIỚI THIỆU CỌC BÊ...
 • 63
 • 1,751
 • 12

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ cọc TÔNG LY tâm ỨNG lực TRƯỚC TRONG THI CÔNG MÓNG CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG

ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ cọc bê TÔNG LY tâm ỨNG lực TRƯỚC TRONG THI CÔNG MÓNG CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG
... chịu lực coc tông li tâm ứng lực trước Chương 3: CÁC BIỆN PHÁP QUẢN LÍ tháng THI CÔNG CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Biết cách quản lí thi công cọc tông li tâm ứng lực trước Khái niệm cọc ... NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG CỌC BÊ TÔNG LY TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC TRONG THI CÔNG MÓNG CÔNG TRÌNH NHÀ CAO TẦNG Phần mở đầu Chương 2: NỘI DUNG VÀ ĐẶC ĐIỂM tháng CHỊU LỰC CỦA CỌC BÊ TÔNG LI TÂM ỨNG LỰC TRƯỚC Nắm ... công, đáp ứng yêu cầu công trình lớn, nhà cao tầng cọc tông ly tâm ứng lực trước ngày sử dụng rộng rãi Song bên cạnh tài liệu cọc tông li tâm ứng lực trước chương trình đào tạo, giảng...
 • 4
 • 1,128
 • 18

chuyên đề nền móng tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc tông ly tâm ứng lực

chuyên đề nền móng tìm hiểu về tính toán thiết kế ứng dụng thi công cộc bê tông ly tâm ứng lực
... cọc Với mác b tông ban đầu 400, sau quay ly tâm kết hợp với số phụ gia bêtong, mác b tông tăng lên 800, đồng thời độ đặc b tông tăng lên đáng kể QUAY LY TÂM (GIÀN QUAY ĐƠN) QUAY LY TÂM (GIÀN QUAY ... LIÊN KẾT NỬA CÔPHA KẾ Bước 9: Kéo Cáp ng Lực Dùng pitông thủy lực để kéo cáp ứng lực Lực kéo tính toán với đường kính cọc loại cọc PITÔ LIÊN KẾT TRỤC PITÔNG VỚI LỒNG THÉP ĐỂ KÉO THÉP Pitông ... bất kỳ, phần thi u lại nối với trục kéo pitông thủy lực VÁ KÍCH PHẦN THI U TRONG VÁN KHUÔN ĐƯC NỐI VỚI TRỤC KÍCH THỦY LỰC Bước 7: Đổ B tông Lượng b tông tính toán xác cho sau quay ly tâm cọc đạt...
 • 82
 • 817
 • 7

đề tài xây dựng kế hoạch marketing sản phẩm cọc tông ly tâm dự ứng lực

đề tài xây dựng kế hoạch marketing sản phẩm cọc bê tông ly tâm dự ứng lực
... sự: 350 người Lĩnh vực kinh doanh: sản xuất thi công cọc tông ly tâm dự ứng lực Sản phẩm dùng làm móng cho nhà xưởng công nghiệp, cầu cảng công trình xây dựng dân dụng SỨ MỆNH VÀ TẦM NHÌN ... mệnh: sản phẩm công ty hướng đến mục đích ÍCH NƯỚC LỢI NHÀ  Tầm nhìn: Trở thành công ty hàng đầu sản xuất thi công sản phẩm tông đúc sẵn làm móng công trình BẢNG 1: ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG BÊN ... SỐ TS ĐG KQ CƠ HỘI Sản phẩm gần thay hoàn toàn cho cọc tông cốt thép thông thường chất lượng cao, ổn định giá thành thấp 0.1 0.3 Nhiều dự án công nghiệp lớn có sử dụng sản phẩm triển khai 0.2...
 • 21
 • 730
 • 7

TCVN 9115 : 2012KẾT CẤU TÔNG TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG NGHIỆM THU

TCVN 9115 : 2012KẾT CẤU BÊ TÔNG VÀ BÊ TÔNG CỐT THÉP LẮP GHÉP -THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
... liên kết cấu kiện sau lắp ghép vữa không co, tông cốt thép đổ chỗ mối hàn Yêu cầu công tác thi công kết cấu tông lắp ghép 4.1 Quy định chung 4.1.1 Công tác lắp ghép cấu kiện tông phải ... quan TCVN 5308 : 1991 Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép 6.1 Việc kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép cấu kiện tông đúc sẵn cần thực yêu cầu sau: - Xác định chất lượng cấu kiện so với ... trường 4.3 Lắp ghép cấu kiện 4.4 Liên kết cấu kiện lắp ghép 4.5 Đổ lớp tông bù mặt sàn ứng lực trước công trường Yêu cầu công tác an tòa lao động thi công Kiểm tra nghiệm thu công tác lắp ghép Phụ...
 • 19
 • 717
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT - THI CÔNG NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9342:2012 CÔNG TRÌNH BÊ TÔNG CỐT THÉP TOÀN KHỐI XÂY DỰNG BẰNG CỐT PHA TRƯỢT - THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
... 7.4 Công tác tông 7.4.1 Công tác tông công trình thi công cốp pha trượt cần tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 thỏa mãn quy định tiêu chuẩn 7.4.2 tông dùng cho thi công cốp pha trượt ... trượt; + Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công phần công trình cốp pha trượt; + Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công phần công trình sau trượt 10.2.4 Nghiệm thu để đưa công trình vào sử ... áp dụng Tiêu chuẩn viện dẫn Thu t ngữ định nghĩa Quy định chung Thi t bị cốp pha trượt Chuẩn bị thi công cốp pha trượt Thi công cốp pha trượt Tháo dỡ thi t bị cốp pha trượt An toàn thi công 10...
 • 30
 • 310
 • 0

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9390:2012 THÉP CỐT TÔNG - MỐI NỐI BẰNG DẬP ÉP ỐNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG NGHIỆM THU

TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN 9390:2012 THÉP CỐT BÊ TÔNG - MỐI NỐI BẰNG DẬP ÉP ỐNG - YÊU CẦU THIẾT KẾ THI CÔNG VÀ NGHIỆM THU
... kết cấu tông cốt thép yêu cầu tận dụng triệt để cường độ cốt thép, phận kết cấu tông cốt thép yêu cầu tương đối cao tính biến dạng mối nối, dùng mối nối cấp A; b) Ở phận kết cấu ... hợp cốt thép sử dụng chưa 50 % khả chịu lực chúng 5.3.4.5 Khi thi t kế mối nối dập ép thi t kế xây dựng công trình sử dụng thông số công nghệ Phụ lục D Thi công mối nối 6.1 Thi t bị dập ép mối nối ... a) Đặt ống vào khuôn ép; b) Lồng đầu cốt thép vào đầu ống nối; c) Điều chỉnh cho cốt thép ống nối trùng tim; d) Ép ống nối đến lực ép yêu cầu cho vệt ép ống; e) Kiểm tra đường kính vệt ép dưỡng...
 • 17
 • 520
 • 0

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 93422012 công trình tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt thi công nghiệm thu

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 93422012  công trình bê tông cốt thép toàn khối xây dựng bằng cốt pha trượt thi công và nghiệm thu
... 4091:1985, Nghiệm thu công trình xây dựng; TCVN 4244:1986, Qui phạm kỹ thu t an toàn thi t bị nâng; TCVN 4453:1995, Kết cấu tông tông cốt thép toàn khối - Qui phạm thi công nghiệm thu; TCVN 5279:1990, ... 7.4 Công tác tông 7.4.1 Công tác tông công trình thi công cốp pha trượt cần tuân thủ tiêu chuẩn TCVN 4453:1995 thỏa mãn quy định tiêu chuẩn 7.4.2 tông dùng cho thi công cốp pha trượt ... trượt; + Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công phần công trình cốp pha trượt; + Nghiệm thu hoàn thành giai đoạn thi công phần công trình sau trượt 10.2.4 Nghiệm thu để đưa công trình vào sử...
 • 45
 • 181
 • 0

Xem thêm

Từ khóa: khoan hạ cọc bê tông lycọc bê tông ly tâmcọc bê tông ly tâm minh đứccọc bê tông ly tâm thủ đứccọc bê tông ly tâm hallacọc bê tông ly tâm feconđề cương học kỳ i môn SINH THÁI THUỶ SINH VẬTPHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC CHƯƠNG TRÌNH HÓA ĐỂ DẠY CHƯƠNG TRÌNH HÓA HỌC LỚP 12 THEO CẤU TRÚC ĐƯỜNG THẲNGThực trạng khai thác du lịch biển đảo trên địa bàn tỉnh quảng namThực trạng du lịch đền chùa ở hà nội mở rộngTrọn bộ giáo án lớp 3 năm 2017Tuần 2Trọn bộ giáo án lớp 3 năm 2017Tuần 3Cấu trúc viết lại câu tiếng anh ( HAY)Quy hoạch chi tiết xây dựng thị trấn phát diệm huyện kim sơn tỉnh ninh bình giai đoạn 2010 2020Nhân vật chèo từ truyền thống đến hiện đại dưới góc nhìn văn hóaNghiên cứu tôn giáo đồng bằng bắc bộ những đề xuất nhằm gắn văn hóa tôn giáo với văn hóa du lịchGiáo dục kỹ năng sống cho học sinh tiểu học gắn với trung tâm hoạt động thanh thiếu nhi phú yênHuy động sự tham gia của cộng đồng trong tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp cho học sinh THCS thành phố móng cái, tỉnh quảng ninhGiáo dục kỹ năng làm việc nhóm cho trẻ mẫu giáo lớn ở các trường mầm non thị xã sông cầu, tỉnh phú yên thông qua hoạt động ngoài trờiNghiên cứu quá trình lên men lactic từ mật rỉ đườngNghiên cứu tốc độ cố kết của nền đất yếu xử lý bằng phuơng pháp gia tải trước và hút chân khônglý thuyết và bài tập tổng hợp dao độngNâng cao chất lượng dịch vụ tại khách sạn dân chủNâng cao và hoàn thiện hoạt động của bộ phận front office khách sạn sheraton sai gonLý thuyết và bài tập giao thoa sóng ánh sáng Thầy Đỗ Ngọc Hàqua khu hoan thanh and cai dieu kien
Nạp tiền Tải lên
Đăng ký
Đăng nhập